Skip to content
Permalink
Browse files

Lisää kohdat asiakaspalvelu, yksinkertaisuus ja eettisyys

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Nov 17, 2017
1 parent 2e4b175 commit 84325a31bb520c5aae6469a2bdcd6ebf67aec30a
Showing with 14 additions and 2 deletions.
  1. +14 −2 _pages/duden-arvot-yrityksena.md
@@ -9,12 +9,24 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2017-08-04 12:20:04
---
Duden viralliset arvot, jotka löytyvät myös <a href="https://www.dude.fi/dude">nettisivujen puolelta</a>:
Duden viralliset arvot, jotka löytyvät myös <a href="https://www.dude.fi/dude">nettisivujen puolelta</a>.

Jos pitäisi valita joko paljon asiakkaita/keskinkertainen laatu tai vähän asiakkaita/loistava laatu, valitsisimme ilman muuta jälkimmäisen.

1. <strong>Rehellisyys</strong> – Meiltä on turvallista ostaa, koska emme varsinaisesti osaa myydä – asiakas ei siis tule saamaan meiltä epämääräistä tarjousta tai ontuvaa myyntipuhetta palvelusta, jota ei todellakaan tarvitse. Vaikka päivämme ovat gridiä ja devausta, niin silti haluamme puhua asiakkaidemme kanssa suomea ja tulla ymmärretyiksi ja vaikka kyseessä on yritysten välinen liiketoiminta, niin silti sitä tekevät keskenään ihmiset.

2. <strong>Laatu</strong> – Meille laatu tarkoittaa sitä, että jokaiseen uuteen asiakkaaseen tutustutaan huolella ja verkkosivustolle/-kaupalle suunnitellaan ulkoasu, joka on parempi kuin yhdenkään samalla toimialalla toimivan kilpailijan. Emme turvaudu sivuston suunnittelussa valmisteemoihin eikä koodipuolella mennä siitä, mistä aita on matalin. Myös oman talon sisältä löytyvät palvelinratkaisut sekä oma tuotekehitys palvelinongelmien valvonnassa ovat meille tärkeä osa Dude-laatua.

3. <strong>Maalaisjärki</strong> – Me emme ole hirveän hyviä suoltamaan korkealentoista konsulttijargonia tai tekemään satasivuisia myynti-/markkinointisuunnitelmia. Alkutapaamisen jälkeen pyrimme jo hyvin pian olemaan todellisen tekemisen parissa, jotta asiakkaan verkkosivusto tai -kauppa olisi mahdollisimman pian julkaistu.

4. <strong>Huumorihommat</strong> – Vaikka teemme usein kovaa duunia ja pitkää päivää, pidämme myös huolen siitä että huumori ei jää liiaksi takavasemmalle. Hevosnaamari vedetään tarvittaessa päähän ja tilannetta saatetaan myös joskus keventää tilanteeseen sopivilla YouTube-videoilla. Toisinaan tilanne - ei toki joka päivä - saattaa vaatia jopa Jyväskylän toiseksi vanhimman seurusteluravintolan Sohwin palveluita.
4. <strong>Huumorihommat</strong> – Vaikka teemme usein kovaa duunia ja pitkää päivää, pidämme myös huolen siitä että huumori ei jää liiaksi takavasemmalle. Hevosnaamari vedetään tarvittaessa päähän ja tilannetta saatetaan myös joskus keventää tilanteeseen sopivilla YouTube-videoilla. Toisinaan tilanne - ei toki joka päivä - saattaa vaatia jopa Jyväskylän toiseksi vanhimman seurusteluravintolan Sohwin palveluita.

5. <strong>Asiakaspalvelu</strong> – Arvostamme hyvää asiakaspalvelua niin yrittäjänä kuin kuluttajanakin ja koska pienelle toimistolle kaikki asiakkaat ovat tärkeitä, ison toimiston viileyteen ei ole varaa. Hyvä asiakaspalvelu vaatii aikaa, asennetta ja intohimoa omaa työtä kohtaan ja sen täytyy näkyä kaikessa ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen.

6. <strong>Yksinkertaisuus</strong> – Emme myy kuukausikaupalla kehitettäviä 'ratkaisuja', 'systeemejä' emmekä 'tuotteita' vaan puhdasta palvelua, tyylikkään yksinkertaista ilmettä ja asiakkaan mittojen mukaan toimivia käsityönä tehtyjä WordPress -sivustoja. Vuosien kokemuksella yksinkertaisin toimiva ratkaisu on usein se paras.

7. <strong>Eettisyys</strong> – Duden asiakkaiden skaala koon ja toimialojen suhteen on iso eikä voida sanoa että meillä olisi vain yhdenlaisia asiakkaita. Monesti asiat menevät niin päin, että asiakkaitamme yhdistävä tekijä on heidän tuotteensa tai palvelunsa, josta me innostumme.

Emme lähde mukaan projekteihin, joiden emme usko tuovan tähän maailmaan mitään hyvää. Olemme ehdottomasti itsekin parhaimmillamme silloin, kun asiakkaamme itse uskoo asiaansa ja kun se asia on jotain, joka tekee maailmasta paremman paikan. Jos ainoana tavoitteena näyttää olevan se, että otetaan nopeasti ihmisiltä rahat pois kelvottoman tuotteen tai palvelun avulla, niin emme usko että Dudella sellaiseen projektiin juurikaan annettavaa.

Emme siis voi antaa tarjouksia tai tehdä toimeksiantoja yrityksille, joiden päätoimiala on <b>pikavippi-</b>, <b>telemarkkinointi-</b>, <b>kosmetiikka-</b>, <b>nettikasino-</b> tai <b>aseteollisuus</b>.

0 comments on commit 84325a3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.