Permalink
Browse files

Syncing _pages/mihin-voin-ottaa-yhteytta.md from WordPress at https:/…

…/handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent b2caecd commit 8c172056fe454c9b438ebdbc52e448920117c275
Showing with 14 additions and 0 deletions.
  1. +14 −0 _pages/mihin-voin-ottaa-yhteytta.md
@@ -0,0 +1,14 @@
---
ID: 292
post_title: Mihin voin ottaa yhteyttä?
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/mihin-voin-ottaa-yhteytta
published: true
post_date: 2018-04-25 11:17:39
---
Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä: <a href="mailto:apuva@dude.fi">apuva@dude.fi</a>.

Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavaltuutettu Roni Laukkarinen. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen: <a href="mailto:roni@dude.fi">roni@dude.fi</a>.

0 comments on commit 8c17205

Please sign in to comment.