Permalink
Browse files

Tarkennus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed May 22, 2018
1 parent 029800b commit 8f1a177264e4fa27e644052c171b8bd93c78da76
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 _pages/mihin-voin-ottaa-yhteytta.md
  2. +1 −1 _pages/tietosuojaseloste.md
@@ -11,4 +11,4 @@ post_date: 2018-04-25 11:17:39
---
Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä: <a href="mailto:apuva@dude.fi">apuva@dude.fi</a>.

Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavaltuutettu Roni Laukkarinen. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen: <a href="mailto:roni@dude.fi">roni@dude.fi</a>.
Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa Roni Laukkarinen. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen: <a href="mailto:roni@dude.fi">roni@dude.fi</a>.
@@ -9,7 +9,7 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2018-04-25 10:26:03
---
Tämä dokumentti käsittelee sitä, miten tietosuoja-asioita noudatetaan Digitoimisto Dude Oy:ssa 25.5.2018 kaikissa EU:n jäsenmaissa voimaan tulleen <a href="http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html">Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR)</a> mukaisesti. Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavaltuutettu Roni Laukkarinen. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen <a href="mailto:roni@dude.fi">roni@dude.fi</a>.
Tämä dokumentti käsittelee sitä, miten tietosuoja-asioita noudatetaan Digitoimisto Dude Oy:ssa 25.5.2018 kaikissa EU:n jäsenmaissa voimaan tulleen <a href="http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html">Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR)</a> mukaisesti. Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa Roni Laukkarinen. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen <a href="mailto:roni@dude.fi">roni@dude.fi</a>.

Navigoi vasemmasta laidasta tai alla olevan sisällysluettelon avulla. Nide löytyy myös PDF- ja Office-muodossa.
<h3>Sisällysluettelo</h3>

0 comments on commit 8f1a177

Please sign in to comment.