Permalink
Browse files

Syncing _pages/kaytetaanko-sivuillla-evasteita-ja-mita-ne-ovat.md fro…

…m WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent cc6ce95 commit 94e0e2454db90e2e96c4aaf1c85fa754b1d0ae9f
Showing with 18 additions and 0 deletions.
  1. +18 −0 _pages/kaytetaanko-sivuillla-evasteita-ja-mita-ne-ovat.md
@@ -0,0 +1,18 @@
---
ID: 288
post_title: >
Käytetäänkö sivuillla evästeitä ja
mitä ne ovat?
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/kaytetaanko-sivuillla-evasteita-ja-mita-ne-ovat
published: true
post_date: 2018-04-25 11:05:46
---
Dude käyttää evästeitä ("cookies") ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa ("local storage"). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden (1) kuukauden, ellei niitä poisteta erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa. Selaimen paikallista varastoa käytetään esimerkiksi tuotteiden toimitusaika-arvioita varten.

Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

Lisää evästeistä osoitteessa <a href="https://www.dude.fi/tietosuojaseloste">dude.fi/tietosuojaseloste</a>.

0 comments on commit 94e0e24

Please sign in to comment.