Permalink
Browse files

Korjaa sana substantiivi

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Feb 11, 2019
1 parent 0072f85 commit 9a5cbd58f8c892eac9523d86eefe7e24b1c7b457
Showing with 11 additions and 11 deletions.
  1. +11 −11 _pages/sanasto.md
@@ -15,7 +15,7 @@ Sanat ovat aakkosjärjestyksessä. Sanastoa täydennetään ajan kanssa. Saanko

<h1 id="#e">E</h1>

<h4><i><a href="#endpoint" id="endpoint" class="text-anchor">endpoint, endpointti</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h4><i><a href="#endpoint" id="endpoint" class="text-anchor">endpoint, endpointti</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Rajapinnoissa (meidän tapauksessa esimerkiksi <a href="https://developer.wordpress.org/rest-api/">WP REST API</a> ja integrointeihin liittyvät) käytettävät kutsut, joiden avulla saadaan yksityiskohtaisempia tietoja hyödynnettyä. Esimerkiksi WP REST API:ssa artikkelit saadaan <code>posts</code> endpointilla (<a href="https://developer.wordpress.org/rest-api/reference/posts/#example-request">esimerkki</a>).

@@ -27,50 +27,50 @@ Web-kehitys, web-suunnittelu, koodaamista. <i>Devaaja</i> samalla logiikalla tar

<h1 id="#i">I</h1>

<h4><i><a href="#inkkari" id="inkkari" class="text-anchor">inkkari</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h4><i><a href="#inkkari" id="inkkari" class="text-anchor">inkkari</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Invision App, UI/UX/suunnitteluun/prototyyppaukseen tarkoitettu työkalu, jolla esitellään, kommentoidaan ja iteroidaan ulkoasuja asiakkaille ja työkavereille.

<h1 id="#k">K</h1>

<h4><i><a href="#kaleksi" id="kaleksi" class="text-anchor">kaleksi</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h4><i><a href="#kaleksi" id="kaleksi" class="text-anchor">kaleksi</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Tämän lisäksi kalja, kalima, olut, ölppä, ööländeri, pöllö-öljy ovat myös yleisiä Dudella käytettyjä nimityksiä.

<h4><i><a href="#käikäle" id="käikäle" class="text-anchor">käikäle, keikäle</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h4><i><a href="#käikäle" id="käikäle" class="text-anchor">käikäle, keikäle</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

SVG-maski, clip path, leiskassa oleellinen muotoja antava "suikale", kuvio tai viiva. Vektorigrafiikkaa.

<h4><i><a href="#käsienheiluttelija" id="käsienheiluttelija" class="text-anchor">käsienheiluttelija, kynyttäjä</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h4><i><a href="#käsienheiluttelija" id="käsienheiluttelija" class="text-anchor">käsienheiluttelija, kynyttäjä</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Konsultti, web-konsultti, SEO-konsultti, palvelumuotoilija. Alan ihmiset, jotka puhuvat paljon ja tekevät vähän.

<h1 id="#p">P</h1>

<h3><i><a href="#paita" id="paita" class="text-anchor">paita</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h3><i><a href="#paita" id="paita" class="text-anchor">paita</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Padding, eli sisäinen marginaali CSS:ssä. Katso myös <a href="#rauli"><i>rauli</i></a>.

<h1 id="#r">R</h1>

<h3><i><a href="#rauli" id="rauli" class="text-anchor">rauli</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h3><i><a href="#rauli" id="rauli" class="text-anchor">rauli</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Padding, eli sisäinen marginaali CSS:ssä. Katso myös <a href="#paita"><i>paita</i></a>.

<h3><i><a href="#roppoksi" id="roppoksi" class="text-anchor">roppoksi</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h3><i><a href="#roppoksi" id="roppoksi" class="text-anchor">roppoksi</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Dropbox, "droppi", tiedostonjakotyökalu.

<h3><i><a href="#rönttönen" id="rönttönen" class="text-anchor">rönttönen</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h3><i><a href="#rönttönen" id="rönttönen" class="text-anchor">rönttönen</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Entteri, enter-näppäin.

<h1 id="#s">S</h1>

<h3><i><a href="#stage" id="stage" class="text-anchor">stage, staging, stagetsu</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h3><i><a href="#stage" id="stage" class="text-anchor">stage, staging, stagetsu</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Ympäristö, joka päätyy asiakkaalle siinä vaiheessa kun tekninen työstö on vielä kesken. Yleensä sisällönsyöttövaihe ennen julkaisua tai iteraatiokierrosten välissä. Sanotaan myös selkokielellä näyttöversioksi tai testiympäristöksi.

<h3><i><a href="#santtu" id="santtu" class="text-anchor">santtu, sandeli</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substanttiivi</span></h4>
<h3><i><a href="#santtu" id="santtu" class="text-anchor">santtu, sandeli</a></i>, <span style="font-size: 14px;opacity: .5">substantiivi</span></h4>

Duden vakiojuoma Sohwissa vuodesta kivi, eli Sandels IV, suoraan pullosta. Sanotaan myös everstiksi.

0 comments on commit 9a5cbd5

Please sign in to comment.