Permalink
Browse files

Full export from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handb…

…ook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 7, 2017
1 parent 3c90f94 commit a0ac9b567e1a720286cca6d3d4b913358880d1dd
@@ -0,0 +1,14 @@
---
ID: 27
post_title: Alihankinta
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/yleiset-kaytanteet/alihankinta
published: true
post_date: 2017-08-04 12:20:43
---
Lähtökohtaisesti Dude ei ota uusia alihankintasopimuksia, mutta ei myöskään poissulje yksittäisiä alihankintaprojekteja, joissa Dudelta tilataan projekti siten, että Dudella on valta kommunikoida suoraan asiakkaan kanssa.

Toiseen suuntaan Dude tekee alihankintaa pienimuotoisesti, eli teettää etenkin ruuhka-aikoina joidenkin projektien koodia luotetulla freelancerilla.
@@ -0,0 +1,18 @@
---
ID: 73
post_title: Asiakaspalvelu ja tuki
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/tyoskenteleminen-dudella/asiakaspalvelu-ja-tuki
published: true
post_date: 2017-08-04 14:49:58
---
Dudelle <b>asiakaslähtöisyys</b> on ykkösjuttu. Asiakkaalle vastataan ystävällisesti, ottaen asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioon. 90% asiakaspalvelusta on teknistä tukea ja vaikka asiakas olettaa, että vastassa on tekninen henkilö, on puhuttava asiakkaan ymmärrettävää kieltä.

<h3>Vasteajat</h3>

<b>Ylläpitoasiakkaat:</b> Sähköposteihin pyritään vastaamaan samana päivänä ja asia pyritään hoitamaan vuorokauden sisään. Mikäli asia on yli puolen tunnin operaatio ja kuukaudessa on tehty jo kohtuullinen määrä päivityksiä sivustolle, kommunikoidaan tarvittaessa lisätyöstä ja aikataulutetaan työ erikseen. Sovitusta aikataulusta ei tule poiketa, vaikka asiakas ei asiaa erityisemmin huomioisikaan.

<b>Hosting-asiakkaat ja muut asiakkaat:</b> Sähköposteihin pyritään vastaamaan samalla innolla ja ripeydellä kuin ylläpitoasiakkaillekin, mutta sillä erotuksella, että viestittelyä lukuunottamatta kaikki on laskutettavaa työtä. Hienovaraisesti muistutetaan ylläpitopaketistamme tarvittaessa niitä, joilla on tiuhempaan päivitystarpeita, ajatellen asiakkaan omaa etua.
@@ -0,0 +1,12 @@
---
ID: 100
post_title: Dokumentointi
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/dokumentointi
published: true
post_date: 2017-08-04 15:11:03
---
Omat GitHub-repositoriot tulisi dokumentoida ennen julkaisua aina siten, että kuka tahansa (myös vähän taidottomampi) osaisi step-by-step ohjeilla käyttää palikkaa. Asiakasprojektin dokumentointi tulee hoitaa niin, että Duden tekninen osasto pysyy projektin kanssa tilanteen tasalla.
@@ -0,0 +1,20 @@
---
ID: 23
post_title: Duden arvot yrityksenä
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/yleiset-kaytanteet/duden-arvot-yrityksena
published: true
post_date: 2017-08-04 12:20:04
---
Duden viralliset arvot, jotka löytyvät myös <a href="https://www.dude.fi/dude">nettisivujen puolelta</a>:

1. <strong>Rehellisyys</strong> – Meiltä on turvallista ostaa, koska emme varsinaisesti osaa myydä – asiakas ei siis tule saamaan meiltä epämääräistä tarjousta tai ontuvaa myyntipuhetta palvelusta, jota ei todellakaan tarvitse. Vaikka päivämme ovat gridiä ja devausta, niin silti haluamme puhua asiakkaidemme kanssa suomea ja tulla ymmärretyiksi ja vaikka kyseessä on yritysten välinen liiketoiminta, niin silti sitä tekevät keskenään ihmiset.

2. <strong>Laatu</strong> – Meille laatu tarkoittaa sitä, että jokaiseen uuteen asiakkaaseen tutustutaan huolella ja verkkosivustolle/-kaupalle suunnitellaan ulkoasu, joka on parempi kuin yhdenkään samalla toimialalla toimivan kilpailijan. Emme turvaudu sivuston suunnittelussa valmisteemoihin eikä koodipuolella mennä siitä, mistä aita on matalin. Myös oman talon sisältä löytyvät palvelinratkaisut sekä oma tuotekehitys palvelinongelmien valvonnassa ovat meille tärkeä osa Dude-laatua.

3. <strong>Maalaisjärki</strong> – Me emme ole hirveän hyviä suoltamaan korkealentoista konsulttijargonia tai tekemään satasivuisia myynti-/markkinointisuunnitelmia. Alkutapaamisen jälkeen pyrimme jo hyvin pian olemaan todellisen tekemisen parissa, jotta asiakkaan verkkosivusto tai -kauppa olisi mahdollisimman pian julkaistu.

4. <strong>Huumorihommat</strong> – Vaikka teemme usein kovaa duunia ja pitkää päivää, pidämme myös huolen siitä että huumori ei jää liiaksi takavasemmalle. Hevosnaamari vedetään tarvittaessa päähän ja tilannetta saatetaan myös joskus keventää tilanteeseen sopivilla YouTube-videoilla. Toisinaan tilanne - ei toki joka päivä - saattaa vaatia jopa Jyväskylän toiseksi vanhimman seurusteluravintolan Sohwin palveluita.
@@ -0,0 +1,44 @@
---
ID: 92
post_title: 'Front End &#038; teemakehitys'
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/front-end-teemakehitys
published: true
post_date: 2017-08-04 15:02:36
---
Front End devaaja keskittyy erityisesti teemakehityksen visuaalisen puoleen. CSS- preprosessorikielenä dude käyttää SASS-kielen SCSS-syntaksia. SCSS-kehitykessä tulee käyttää scss-lintiä laadukkaan koodin tarkistamista ja varmistamista varten sekä stylefmt:tä tarvittaessa automaattiseen koodin paranteluun.

Front End -kehittäjä voi myös tarvittaessa ehdottaa/committaa muutoksia tai korjauksia back endiin ja erityisesti toteuttaa front end -puolta helpottavia muutoksia vapaasti.

<a href="https://github.com/digitoimistodude/air" class="github">digitoimistodude/air</a> ja <a href="https://github.com/digitoimistodude/devpackages" class="github">digitoimistodude/devpackages</a> tarjoavat WordPress-teemakehitykseen edellyttävät paketit ja työkalut, kuten gulp, npm ja browsersync. <a href="https://github.com/digitoimistodude/dudestack" class="github">digitoimistodude/dudestack</a>in createproject-skripti sekä <a href="https://github.com/digitoimistodude/air" class="github">digitoimistodude/air</a>in newtheme.sh sisältävät näiden oikeaoppisen, automatisoidun asennuksen.

<h3>Modulaarinen rakenne</h3>

SCSS-tyylit on toteutettava modulaarisesti, eli jokainen oleellinen layout tai view on tallennettava omaksi tiedostokseen. Esimerkkinä toimii airin tiedostorakenne, joka näyttää tältä:

<b>sass/</b>
- base
--- _accessibility.scss
--– _config.scss
--- _helpers.scss
--- _global.scss
- layout
--- _forms.scss
--- _general.scss
--- _sidebar.scss
... ja niin edelleen.
Rakenteeseen voi ehdottaa muutoksia suoraan Airin GitHub- repositorioon sass/ -hakemistoon. Lähtökohta on, että esim. template-partsissa sijaitsevilla php-tiedostoilla olisi aina views/ -kansiossa saman niminen SCSS-pari.
Front End devaaja aloittaessaan rakentaa WordPressin teematiedostoihin HTML-rakenteen back end -kehittäjälle valmiiksi. Järkeviä PHP-ratkaisuja voi rakentaa valmiiksi, kuten tietyt echot, svg includet, oleelliset functions.php:n muutokset tai vastaavat, mutta WP Queryt ja laajemmat PHP-toiminnallisuudet jätetään back end -kehittäjän työstettäväksi.
Front End käyttää aina branchia front-end ja mergeää säännöllisesti masteriin. Muista brancheista keskustellaan erikseen.
<h3>Riippuvuudet</h3>
Projektissa käytettävät SCSS- ja JS-palikat haetaan npm upstreamista ja lisätään vaatimuksina teeman package.jsoniin aina kun mahdollista. Jos kyseessä on esimerkiksi muutaman rivin <code>@mixin</code>, voidaan tehdä poikkeus ja tarvittavan dependenssin toistuessa keskustella siitä, lisättäisiinkö tämä myös airiin defaultiksi.
Front endissä tarvittavat lisäosat tai muut PHP:ta käyttävät riippuvuudet on lisättävä <b>composer.json</b>-tiedostoon tarvittaessa.
@@ -0,0 +1,16 @@
---
ID: 88
post_title: 'Git &#038; open source'
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/git-open-source
published: true
post_date: 2017-08-04 15:01:06
---
Dude käyttää versionhallintaan gitiä, asiakasprojekteihin BitBucketia, julkisiin projekteihin GitHubia. Kaikki oleellinen koodi tulisi säilyttää git-repositoriossa, mutta arkaluontoiset tiedot kuten tunnukset .env-tiedostossa.

Commit-viestien tulee olla selkeitä ja kuvaavia. Committien tiheydellä ei ole väliä vaan pienetkin muutokset voi committaa vapaasti.

<b>Kaikki minkä voi, tulee julkaista open sourcena</b>, avoimena täysin julkisena <a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude">Duden GitHub-tilin alla</a>. Näitä voivat olla omat tekniikat, WordPress-teemat tai -lisäosat, joita voisi kuvitella muidenkin käyttävän. Asiakkaisiin suoraan liittyviä asioita ei tule missään nimessä laittaa GitHubiin.
@@ -0,0 +1,22 @@
---
ID: 4
post_title: Handbookin tarkoitus
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: https://handbook.dude.fi/
published: true
post_date: 2017-08-03 19:16:47
---
<h1>Tervetuloa selaamaan Dude Handbookia!</h1>
Selaat <a href="https://www.dude.fi">Digitoimisto Dude Oy:n</a> dokumenttia, <i>Code of Conductia</i>, jonka on tarkoitus toimia suunnannäyttäjänä uudelle ja vanhalle dudelle, työntekijälle "mustaa valkoisella" -tyyppisenä ohjeistuksena Digitoimisto Duden toimintatavoista.

Ohjeistus määrittelee ja käsittelee Duden teknisiä asioita Full Stack -tasolla, eli sen pyrkimys on käsitellä jokaista vaihetta ja työvälinettä prosessin tai work flown alusta loppuun saakka. Tämä Handbook sisältää kaiken mitä sinun tarvitsee tietää Dudella työskentelemiseen.

Ohjeistuksia tulee noudattaa niin tarkkaan kuin tilanteissa on mahdollista. Dokumentointia kehitetään tarvittaessa.

<h3>Dude Handbook on pohja kaikelle toiminnalle</h3>

Handbookia on pidettävä jatkuvan kehityksen alla, kuten Duden toimintaakin. Jos tekniikoissa, toimintatavoissa tai missä tahansa muussa Digitoimisto Dudeen liittyvissä asioissa huomataan ongelmakohtia, puutteita tai kehitettävää, on niihin puututtava. Asiat kirjataan ylös sitä mukaa kun niitä tulee mieleen.

Tämä Handbook julkaistaan open sourcena ja muutoksia pystyy tekemään niin <a href="https://github.com/digitoimistodude/handbook-code" class="github">koodiin</a> kuin <a href="https://github.com/digitoimistodude/handbook" class="github">tekstisisältöönkin</a> GitHubin kautta sekä WordPressin hallintapaneelista koko Duden tiimin voimin.
@@ -0,0 +1,12 @@
---
ID: 114
post_title: Huoltotoimet ja ongelmat
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/palvelimet/huoltotoimet-ja-ongelmat
published: true
post_date: 2017-08-04 15:18:14
---
Hälytyksen tullessa dudelainen on velvollinen lähtemään välittömästi selvittämään mikä palvelimella on vikana. Asiakkaisiin vaikuttavista katkoista ja häiriöistä ilmoitellaan aina asiakkaalle suoraan käyttämällä ylläpitoasiakasrekisteriä (Trello). Ongelmissa konsultoidaan tarvittaessa Multim Oy:ta.
@@ -0,0 +1,14 @@
---
ID: 69
post_title: Ilmapiiri ja työrauha
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/tyoskenteleminen-dudella/ilmapiiri-ja-tyorauha
published: true
post_date: 2017-08-04 14:48:44
---
Duden primitiivisestä ja tulehtuneesta huumorista lukuunottamatta pyritään antamaan työrauha kaikille. Kuulokkeet päässä tarkoittaa "älä häiritse". Silloin voi laittaa viestä Slackin kautta tai hienovaraisesti heiluttaa, jos asia on tärkeä. Pyritään vähentämään heiluttelua kuitenkin.

Huonoja päiviä on välillä jokaisella, mutta pyritään joka päivä olemaan kohteliaita ja kärsivällisiä kanssatyöskentelijöille. Toisen päivää tai filistä ei tule pilata oman harmistuksen vuoksi, vaikka olisi miten toisen syy. Tuohtumuksen voi pitää sisällään ja keskittyä enemmän siihen miten asioita saadaan eteenpäin.
@@ -0,0 +1,72 @@
---
ID: 102
post_title: Julkaisu
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/julkaisu
published: true
post_date: 2017-08-04 15:11:34
---
<h3>Deploy-toimenpiteet</h3>

Deployn automatisointi tapahtuu <a href="http://capistranorb.com/">Capistranon</a> avulla, joka on osa <a href="https://github.com/digitoimistodude/dudestack" class="github">digitoimisto/dudestack</a>-kokonaisuutta. Ensimmäinen deploy suoritetaan aina Capistranon työkalulla, mutta esim. pienet teemapäivitykset hoidetaan suoralla sftp- tai rsync-yhteydellä.

Uusin deployconfig tuotantoon ja stagingiin löytyy Dropboxista, hakemistopolusta <b>Dude/Palvelin/Deployconfigs (latest)</b>.

<h3>Tarkistuslista</h3>

Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkistuslista huolellisesti läpi. Lista löytyy myös Dropboxista, kansiosta <b>Dude/Tärkeät asiakirjat/muut/Ennen julkaisua huomioitavaa.todo</b>, jota on ylläpidettävä samaan tahtiin kuin alla olevaa. Dokumentin voi myös kopioida projektikansioon ja ruksata SublimeTextin PlainTasks -packagea hyödyntämällä.

<h3>Ennen julkaisua</h3>

☐ WordPress Yleiset Asetukset
☐ Faviconit ja muut ikonit
☐ Testaa templatet läpi: haku, arkisto, avainsanat, ym.
☐ Google Analytics
☐ Tarvittavat 301 redirectit
☐ Bloggauksen muotoilut
☐ Formien testaus
☐ Katso ettei missään lue "Etusivu", perus SEO-asiat kuntoon
☐ screenshot.png
☐ style.css - teeman tiedot kuosiin
☐ Optimoi kuvat ImageOptimilla/Imagify (/media ja teeman kuvakansio)
☐ Lisää maksullisien lisäosien lisenssit paikalleen
☐ WordPress-päivitykset
☐ .htaccess Redirect 301 /asiakas http://www.asiakas.fi tai nginx-redirectit, jos on
☐ Jos sopii projektiin/sovittu/saittiuudistus: Screenshotteja Google-näkyvyyden tilanteesta ennen julkaisua (Firefoxin full-page screenshot-toiminto)
☐ Esteettömyystestaus päällisin puolin Chromen Alix-lisäosalla
☐ Aja <b>gulp uncss</b> kun tiedät että CSS:ään ei tule enää muutoksia
☐ SendGrid API key ja .env tarkistus

<h3>WooCommerce</h3>

☐ Tarvittaessa: <a href="http://docs.wp-rocket.me/article/27-using-wp-rocket-on-your- ecommerce-site">Verkkokaupan Cache</a>
☐ Maksut päälle

<h3>Julkaisun jälkeen</h3>

☐ WP Rocket päälle
☐ ManageWP päälle
☐ <a href="https://dashboard.adminlabs.com/">AdminLabs</a> -seuranta päälle
☐ <a href="https://analytics.google.com/analytics/web/">Google Analytics</a> -tsekkaus
☐ HTTPS-sertifikaatti
☐ Let's Encrypt auto renew -scripti paikalleen (/etc/letsencrypt/con gs, /etc/bin/ josta renew-scriptin kopiointi uudelle sivustolle ja sitten <b>sudo crontab -e</b> johon entry)
☐ Nopeuden testaus <a href="http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/">PageSpeed Insightin</a> avulla
☐ Testaa nopeus <a href="https://tools.keycdn.com/speed">KeyCDN palvelulla</a>
☐ Formien testaus
☐ Sähköpostiliikenteen testaus (SendGrid)
☐ Päivitä urlit lisärillä, wp-clillä tai Go Live Update Urls -lisäosalla, tai SQL-versio <pre class="language-mysql"><code>update wp_posts set post_content = replace(post_content, 'https:\/\/asiakas.dude. \/PROJEKTINIMI_TÄHÄN', 'http:\/\/www.PROJEKTINIMI_TÄHÄN.com');</code></pre>
☐ Backupit päälle (muokkaa /etc/bin/backup.conf ja lisää uudelle riville sivustonnimi. , tietokannannimi)

<h3>Extraa</h3>

☐ "Toteutus: DUDE" footeriin, linkki ja lupa
☐ Testaa typografia blogissa, <a href="https://dudetest.xyz/air/wp/wp-admin/post.php?
post=1134&action=edit">kopioi mallipohja tästä</a>
☐ HTML:n validointi <a href="https://validator.w3.org/">W3 validaattorilla</a>
☐ Estä trace- ja pingbackien lähettäminen
☐ Testaa esteettömyys <a href="http://achecker.ca/checker/index.php">aCheckerillä</a>
☐ Mikroformaatit, schemat, ks. <a href="http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets">Google Rich Snippets</a>
☐ Käy pääpiirteittäin läpi <a href="http://webdevchecklist.com/">Webdev checklist</a>
@@ -0,0 +1,14 @@
---
ID: 90
post_title: Koodausstandardit
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/koodausstandardit
published: true
post_date: 2017-08-04 15:01:29
---
Dude käyttää PHP CodeSni erin (phpcs) WordPress-standardeja taustakehityksessä ja <a href="https://github.com/Automattic/_s" class="github">Automattic/_s</a> standardia frontend-kehityksessä. WordPress VIP -sääntöjä emme noudata ja osa WordPress-säännöistä on excludettu hyvin perustein. Excludettavia sääntöjä voi ehdottaa lisää, mutta ehdotuksen pitää olla perusteltavissa. Sääntöihin voi tehdä Pull Requesteja tai committeja suoraan <a href="https://github.com/digitoimistodude/air" class="github">digitoimistodude/air</a>-repositorioon.
Koodin tulee olla selkeää ja dokumentoitua. Indentaatiossa käytämme 2 merkin väliä.
@@ -0,0 +1,21 @@
---
ID: 12
post_title: Lähtökohdat
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/yleiset-kaytanteet/lahtokohdat
published: true
post_date: 2017-08-03 19:33:29
---
Erityisesti <em>teknisessä</em> työssä, mutta myös kaikessa muussakin Duden lähtökohdat ovat tärkeysjärjestyksessään:

1. <strong>Asiakkaat</strong> – Toteutusten tulee olla kenen tahansa helposti päivitettävissä, loogisia ja selkeästi rakennettavia kokonaisuuksia. Hyväkään koodi ei saa koskaan mennä käytettävyyden tai kaivatun ominaisuuden edelle! Asiakaslähtöisyyteen ei myöskään kuulu asiakkaan rankaiseminen huonolla koodilla tai asiakaspalvelulla, vaikka projekti olisi kuinka ikävä.

2. <strong>Joustavuus</strong> – Emme pidä kiinni irrelevanteista asioista tai laskuta minuutin tarkkuudella vaan joustamme tarvittaessa kohtuullisissa rajoissa. Tämä pätee erityisesti ylläpitoasiakkaisiin. Joustavuutta tulee harjoittaa myös yrityksen sisällä ja ajatella yhteistä hyvää sekä kaikkien etua, eikä tukeutua 100% omaan mielipiteeseen, preferenssiin tai tottumukseen.

3. <strong>Tarkoituksenmukaisuus</strong> – Tilatun tuotteen ja kaiken tekemisen on oltava tarkoituksenmukaista, sellaista mitä asiakas on tilannut, ei vähempää. Pyrimme kuitenkin ylittämään itsemme sekä asiakkaamme aina kun mahdollista.

3. <strong>Laatu</strong> – Duden pääpaino on tuottaa hyvää laatua ja sitä kautta lisäarvoa asiakkaalle, eli ei käytetä valmisteemoja, Bootstrapia tai muita lähtökohtaisesti muitakaan yleispäteviä frameworkeja. Valmiita lisäosia tai työkaluja voidaan käyttää, kunhan ne ovat yleisesti Duden hyväksymiä ja asiakkaan tarpeisiin hyviksi todettuja.
<blockquote>"Jos voit tehdä asian viidessä minuutissa, tee se samantien."</blockquote>
@@ -0,0 +1,18 @@
---
ID: 112
post_title: Monitorointi
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
https://handbook.dude.fi/palvelimet/monitorointi
published: true
post_date: 2017-08-04 15:17:44
---
Monitorointiin käytetään Monitia ja <a href="https://www.adminlabs.com/">AdminLabsia</a>. Sähköpostin välittäjänä toimii <a href="https://www.mailgun.com/">Mailgun</a> ja <a href="https://sendgrid.com/">SendGrid</a>.

<h3>Monitorointiin liittyviä bloggauksia</h3>

<ul>
<li><a href="https://www.dude.fi/miten-tiedat-milloin-wordpress-sivusi-kaatuvat-esittelyssa-adminlabs">3.3.2016: Miten tiedät, milloin WordPress-sivusi kaatuvat? Esittelyssä AdminLabs</a></li>
</ul>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit a0ac9b5

Please sign in to comment.