Permalink
Browse files

Lisää tietoja

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 29, 2018
1 parent aeefca4 commit b70bc7c6eb387eb1a0463d394158f16b04be7ef3
Showing with 15 additions and 3 deletions.
  1. +15 −3 _pages/aloittaminen.md
@@ -11,23 +11,31 @@ post_date: 2018-10-25 12:58:51
---
Tälle sivulle on koottu alusta asti asiat, joita pitää tehdä työnteon alkaessa ensimmäistä kertaa.

<h2>Front End koodarille</h2>
<h2>Joka dudelle</h2>

Kun olet saanut työkoneesi purettua paketista, sinulle luodaan

<ul>
<li>Sähköpostiallekirjoitus</li>
<li><a href="https://gsuite.google.fi/intl/fi/">G Suite</a>-sähköpostiosoite</li>
<li><a href="https://trello.com">Trello</a>-tunnus projektinhallintaan</li>
<li><a href="https://todoist.com/">Todoist</a> tehtävänhallintaan</li>
<li><a href="https://teamweek.com">TeamWeek</a> aikataulutukseen</li>
<li><a href="https://wakatime.com">WakaTime</a> koodaustyöajanseurantaan</li>
<li><a href="https://dropbox.com/">Dropbox</a>-tunnus tiedostojen hallintaan</li>
<li><a href="https://slack.com/">Slack</a>-tunnus yrityksen sisäistä viestintää varten</li>
<li><a href="http://invisionapp.com">Invision App</a>-tunnus leiskoja varten</li>
<li><a href="https://www.adobe.com/fi">Adobe-tunnus</a> Photoshopia ja Typekitiä varten</li>
<li><a href="https://1password.com/">1Password-tunnus</a> salasanojen hallintaan</li>
</ul>

<h2>Koodarille</h2>

<h3>Tunnukset</h3>

<ul>
<li><a href="https://wakatime.com">WakaTime</a> koodaustyöajanseurantaan</li>
</ul>

<h3>Ohjelmat</h3>

Tärkeimmistä ohjelmista on avattu lisää osiossa <a href="https://handbook.dude.fi/tyoskenteleminen-dudella/tyokalut-workflow">Työkalut & Workflow</a>. Asenna kuitenkin seuraavat:
@@ -53,6 +61,7 @@ Tärkeimmistä ohjelmista on avattu lisää osiossa <a href="https://handbook.du
<li><a href="https://instagram.com/digitoimistodude/">Instagram</a></li>
<li><a href="https://www.facebook.com/digitoimistodude/">Facebook</a></li>
<li><a href="https://www.linkedin.com/company/digitoimisto-dude-oy/">LinkedIn-yrityssivu</a></li>
<li><a href="https://mailchimp.com/">MailChimp</a> uutiskirjeitä varten</li>
</ul>

<h2>Ylläpitäjälle</h2>
@@ -63,4 +72,7 @@ Tärkeimmistä ohjelmista on avattu lisää osiossa <a href="https://handbook.du
<li><a href="https://orion.managewp.com/dashboard/">ManageWP</a>, keskitettyjä WordPress-päivityksiä varten</a></li>
<li><a href="https://handbook.dude.fi/palvelimet">Palvelintunnukset</a>, huoltokatkoja varten</li>
<li><a href="https://dashboard.adminlabs.com">AdminLabs-tunnukset</a> sivustojen seurantaa varten</li>
</ul>
<li><a href="https://registry.domain.fi/s/">Verkkotunnusvälittäjän tunnus</a></li>
<li><a href="https://www.namecheap.com/">Namecheap</a> ja <a href="https://iwantmyname.com/">iwantmyname</a> ulkomaisille domaineille.</li>
<li><a href="https://www.cloudflare.com/">Cloudflare</a> kiinteille nimipalvelimille ja <a href="https://rage4.com/">RAGE4</a> kertakäyttöisille</li>
</ul>

0 comments on commit b70bc7c

Please sign in to comment.