Permalink
Browse files

Syncing _pages/tyokalut-workflow.md from WordPress at https://handboo…

…k.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 10, 2017
1 parent 6e2ab15 commit be3895f492ad7339a101ab14392e7f418e23f435
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/tyokalut-workflow.md
@@ -33,7 +33,7 @@ Olisi hyvä, jos jokaisessa projektikortissa olisi myös kuvankaappaus mukana;

<h3>Invision: Leiskat & taitto</h3>

<a href="https://www.invisionapp.com/"Invision Appista</a> löytyy aina uusin versio leiskasta. Graafkko varmistaa, että valmiit pohjat ovat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa näkyvillä ja että uusin versio on tuotu Invisioniin, eikä killu Photoshopissa tai Dropboxissa.
<a href="https://www.invisionapp.com/">Invision Appista</a> löytyy aina uusin versio leiskasta. Graafkko varmistaa, että valmiit pohjat ovat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa näkyvillä ja että uusin versio on tuotu Invisioniin, eikä killu Photoshopissa tai Dropboxissa.

<a href="https://calendar.google.com" style="box-shadow: none; text-shadow: none; border: 0;"><svg style="width: 200px; height: auto;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 272 92" width="200" height="67"><path fill="#EA4335" d="M115.75 47.18c0 12.77-9.99 22.18-22.25 22.18s-22.25-9.41-22.25-22.18C71.25 34.32 81.24 25 93.5 25s22.25 9.32 22.25 22.18zm-9.74 0c0-7.98-5.79-13.44-12.51-13.44S80.99 39.2 80.99 47.18c0 7.9 5.79 13.44 12.51 13.44s12.51-5.55 12.51-13.44z"/><path fill="#FBBC05" d="M163.75 47.18c0 12.77-9.99 22.18-22.25 22.18s-22.25-9.41-22.25-22.18c0-12.85 9.99-22.18 22.25-22.18s22.25 9.32 22.25 22.18zm-9.74 0c0-7.98-5.79-13.44-12.51-13.44s-12.51 5.46-12.51 13.44c0 7.9 5.79 13.44 12.51 13.44s12.51-5.55 12.51-13.44z"/><path fill="#4285F4" d="M209.75 26.34v39.82c0 16.38-9.66 23.07-21.08 23.07-10.75 0-17.22-7.19-19.66-13.07l8.48-3.53c1.51 3.61 5.21 7.87 11.17 7.87 7.31 0 11.84-4.51 11.84-13v-3.19h-.34c-2.18 2.69-6.38 5.04-11.68 5.04-11.09 0-21.25-9.66-21.25-22.09 0-12.52 10.16-22.26 21.25-22.26 5.29 0 9.49 2.35 11.68 4.96h.34v-3.61h9.25zm-8.56 20.92c0-7.81-5.21-13.52-11.84-13.52-6.72 0-12.35 5.71-12.35 13.52 0 7.73 5.63 13.36 12.35 13.36 6.63 0 11.84-5.63 11.84-13.36z"/><path fill="#34A853" d="M225 3v65h-9.5V3h9.5z"/><path fill="#EA4335" d="M262.02 54.48l7.56 5.04c-2.44 3.61-8.32 9.83-18.48 9.83-12.6 0-22.01-9.74-22.01-22.18 0-13.19 9.49-22.18 20.92-22.18 11.51 0 17.14 9.16 18.98 14.11l1.01 2.52-29.65 12.28c2.27 4.45 5.8 6.72 10.75 6.72 4.96 0 8.4-2.44 10.92-6.14zm-23.27-7.98l19.82-8.23c-1.09-2.77-4.37-4.7-8.23-4.7-4.95 0-11.84 4.37-11.59 12.93z"/><path fill="#4285F4" d="M35.29 41.41V32H67c.31 1.64.47 3.58.47 5.68 0 7.06-1.93 15.79-8.15 22.01-6.05 6.3-13.78 9.66-24.02 9.66C16.32 69.35.36 53.89.36 34.91.36 15.93 16.32.47 35.3.47c10.5 0 17.98 4.12 23.6 9.49l-6.64 6.64c-4.03-3.78-9.49-6.72-16.97-6.72-13.86 0-24.7 11.17-24.7 25.03 0 13.86 10.84 25.03 24.7 25.03 8.99 0 14.11-3.61 17.39-6.89 2.66-2.66 4.41-6.46 5.1-11.65l-22.49.01z"/></svg></a>

0 comments on commit be3895f

Please sign in to comment.