Skip to content
Permalink
Browse files

Checklist ajan tasalle

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 3, 2019
1 parent f6ec8fa commit cb833eaff03ea138303533bd2c40b9eeb83961f7
Showing with 42 additions and 47 deletions.
  1. +42 −47 _pages/julkaisu.md
@@ -94,62 +94,57 @@ Tallenna ja käynnistä nginx-prosessit uudelleen:
Vaihda käyttöoikeudet ja varmista samalla että tiedostojen lisääminen mediakirjastoon toimii:
<pre class="language-bash"><code>sudo chown -R www-data:developers /var/www/domain.fi &amp;&amp; sudo chown -R $(whoami) /var/www/domain.fi/public_html/content/themes &amp;&amp; sudo chown -R $(whoami) /var/www/domain.fi/tmp &amp;&amp; sudo chmod -R 775 /var/www/domain.fi/public_html/content &amp;&amp; sudo chmod -R 775 /var/www/domain.fi/deploy/current/content &amp;&amp; sudo chmod -R 775 /var/www/domain.fi/deploy/shared</code></pre>
Käy sivut läpi niin edustan puolella kuin wp-adminissakin ja katso että kaikki toimii. Sitten siirry käymään tarkistuslistaa läpi.
<h3 id="tarkistuslista">Tarkistuslista</h3>
Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkistuslista huolellisesti läpi. Lista löytyy myös Dropboxista, kansiosta <b>Dude/Tärkeät asiakirjat/muut/Ennen julkaisua huomioitavaa.todo</b>, jota on ylläpidettävä samaan tahtiin kuin alla olevaa. Dokumentin voi myös kopioida projektikansioon ja ruksata SublimeTextin PlainTasks -packagea hyödyntämällä.
Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkistuslista huolellisesti läpi. Lista löytyy myös Dropboxista, kansiosta <b>Dude/Tärkeät asiakirjat/Muut/Ennen julkaisua huomioitavaa.todo</b>, jota on ylläpidettävä samaan tahtiin kuin alla olevaa. Dokumentin voi myös kopioida projektikansioon ja ruksata SublimeTextin PlainTasks -packagea hyödyntämällä.
<h3>Ennen julkaisua</h3>
☐ WordPress yleiset asetukset
☐ Faviconit ja muut ikonit
☐ WordPressin yleiset asetukset kuntoon
☐ Favicon (Mukautin > Sivuston identiteetti)
☐ Somejakojen fallback -kuva kohdilleen
SEO sisällöt kohdilleen
☐ Testaa templatet läpi: haku, arkisto, avainsanat, ym., disabloi tarvittaessa
☐ Google Analytics
Tarvittavat uudelleenohjaukset
☐ Bloggauksen muotoilujen tarkistaminen
Perus SEO-sisällöt kohdilleen, katso vähintään ettei etusivun SEO-tiedoissa lue "Etusivu", perus SEO-asiat kuntoon
☐ Testaa templatet läpi: haku, arkisto, avainsanat, ym., disabloi turhat tarvittaessa
☐ Google Analytics paikalleen
Uudelleenohjaukset tarpeen vaatiessa palvelinpäästä
☐ Bloggauksen muotoilujen tarkistaminen, testaa blockquote, H1-H6, jne. (<a href="https://dudetest.xyz/air/wp/wp-admin/post.php? post=1134&amp;action=edit">kopioi mallipohja tästä</a>)
☐ Lomakkeiden testaus
Katso ettei missään lue "Etusivu", perus SEO-asiat kuntoon
screenshot.png päivittäminen
style.css - teeman tiedot kuosiin
Optimoi kuvat ImageOptimilla/Imagify (/media ja teeman kuvakansio)
Teemaan screenshot.png päivittäminen teeman näköiseksi
style.css - teeman tiedot kuosiin ja päivitystiedot eli toinen kommenttiblokki pois
Optimoi mediakirjaston kuvat ImageOptimilla tai aja Imagifyn bulk optimizer läpi
Aja teeman kuvakansio ImageOptimin läpi
☐ Lisää maksullisien lisäosien lisenssit paikalleen
☐ WordPress-päivitykset
☐ .htaccess Redirect 301 /asiakas http://www.asiakas.fi tai nginx-redirectit, jos on
☐ Jos sopii projektiin/sovittu/saittiuudistus: kuvakaappauksia Google-näkyvyyden tilanteesta ennen julkaisua (Firefoxin full-page screenshot-toiminto)
☐ Esteettömyystestaus WAVElla
☐ Esteettömyys: Tarkista, että wp_localize_script stringit lukulaitteille (screenReaderText) ovat oikealla kielellä
☐ Aja <b>gulp uncss</b> kun tiedät että CSS:ään ei tule enää muutoksia
☐ SendGrid API key ja .env tarkistus
☐ <a href="http://a11yproject.com/checklist.html">Web Accessibility Checklist</a>
☐ Testaa isoilla näytöillä ettei fontit skaalaudu liian isoksi
☐ <a href="https://github.com/digitoimistodude/frequently-used-commands#quick-backup-entire-site" class="github">Varmuuskopiot vanhasta saitista</a>
<h3>WooCommerce</h3>
☐ Tarvittaessa: <a href="http://docs.wp-rocket.me/article/27-using-wp-rocket-on-your- ecommerce-site">Verkkokaupan Cache</a>
☐ Maksut päälle
☐ WordPress-päivitykset ajan tasalle
☐ Jos sopii projektiin, asia sovittu tai kyseessä on sivustouudistus: kuvakaappauksia Google-näkyvyyden tilanteesta ennen julkaisua, jotta voi myöhemmin tarkastella miten meni
☐ Saavutettavuustestaus aXe-lisäosalla: https://chrome.google.com/webstore/detail/axe/lhdoppojpmngadmnindnejefpokejbddv (nämä tosin pitäisi tehdä jo projektin aikana, mutta viimeistään tässä vaiheessa)
☐ Saavutettavuus-check: Jos monikielinen sivusto, tarkista, että wp_localize_script stringit lukulaitteille (screenReaderText) ovat oikealla kielellä
☐ Duden logo footeriin, varmista kuitenkin asiakkaalta ensin lupa tähän. Ks. <a href="https://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/made-by-dude-badge">Handbookin ohjeet logon lisäämiseksi</a>
☐ Testaa Internet Exporer 11 ja Edge Windows-koneella, erityisesti SVG-maskit
☐ 4K-testaus, tarkista erityisesti että fontit eivät skaalaudu liian isoiksi ja otsikot hypi neljälle riville
<h3>Julkaisun jälkeen</h3>
☐ Ohjaa testiympäristöstä liveen: asiakas.dude.fi/asiakas -> asiakas.fi
☐ WP Rocket/WP Fastest Cache päälle, jos tarpeen
☐ Redis päälle
☐ ManageWP päälle
☐ Staging-sivuston ohjaaminen päädomainiin palvelintasolla
☐ Välimuistit päälle (Redis, valittu välimuistilisäosa kuten Cache Enabler tai WP Rocket, jos tarpeen)
☐ ManageWP päälle ja Orion-testaus (vain ylläpitoasiakkaat)
☐ Trello-kortti hostingeihin (vain ylläpitoasiakkaat)
☐ HTTPS-sertifikaatti Let's Encryptille kuntoon ja auto renewin tarkistys dry runilla (vain ylläpitoasiakkaat)
☐ Backupit päälle (muokkaa /etc/bin/backup.conf ja lisää uudelle riville domainnimi.fi, tietokannannimi) (vain ylläpitoasiakkaat)
☐ Maililla tieto asiakkaalle joka kuukauden huoltokatkosta sekä status.dude.fi osoite (vain ylläpitoasiakkaat)
☐ <a href="https://dashboard.adminlabs.com/">AdminLabs</a> -seuranta päälle
☐ <a href="https://analytics.google.com/analytics/web/">Google Analytics</a> -tsekkaus
☐ HTTPS-sertifikaatti
☐ Nopeuden testaus <a href="http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/">PageSpeed Insightin</a> avulla
☐ Nopeuden testaus <a href="https://tools.keycdn.com/speed">KeyCDN palvelulla</a>
☐ Lomakkeiden testaus
☐ Sähköpostiliikenteen testaus (SendGrid)
☐ Backupit päälle (muokkaa /etc/bin/backup.conf ja lisää uudelle riville domainnimi.fi, tietokannannimi)
☐ Lomakkeiden testaus vielä kertaalleen ja asiakkaalta varmistus että viestit tulee perille
☐ Asiakastyytyväisyyskysely (Typeform)
☐ Testaa Internet Exporer 11
☐ Maililla tieto asiakkaalle joka kuukauden huoltokatkosta sekä status.dude.fi osoite
☐ Lisätään asiakkaan yhteyshenkilöt uutiskirjeen vastaanottajiksi
☐ Trello-kortti hostingeihin
<h3>Extraa</h3>
☐ "Toteutus: DUDE" footeriin, linkki ja lupa
☐ Testaa typografia blogissa, <a href="https://dudetest.xyz/air/wp/wp-admin/post.php? post=1134&amp;action=edit">kopioi mallipohja tästä</a>
☐ Lisätään asiakkaan yhteyshenkilöt Duden uutiskirjeen vastaanottajiksi
<h3>Tarvittaessa/extraa</h3>
☐ Nopeuden testaus <a href="http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/">PageSpeed Insightin</a>
☐ Nopeuden testaus <a href="https://tools.keycdn.com/speed">KeyCDN palvelulla</a>
☐ Konfiguroi sitemap gulpiin ja aja <b>gulp uncss</b> kun tiedät että CSS:ään ei tule enää muutoksia
☐ Testaa saavutettavuus erityisen huolellisesti oheisen checklistan avulla: <a href="http://a11yproject.com/checklist.html">Web Accessibility Checklist</a>
☐ <a href="https://github.com/digitoimistodude/frequently-used-commands#quick-backup-entire-site" class="github">Varmuuskopiot vanhasta saitista</a>
☐ HTML:n validointi <a href="https://validator.w3.org/">W3 validaattorilla</a>
☐ CSS:n validointi <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/#validate_by_input">W3C W3C CSS Validation Servicessä</a>
☐ Estä trace- ja pingbackien lähettäminen
☐ Mikroformaatit, schemat, ks. <a href="http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets">Google Rich Snippets</a>
☐ Käy pääpiirteittäin läpi <a href="http://webdevchecklist.com/">Webdev checklist</a>
☐ 4K-testaus
☐ <a href="http://webdevchecklist.com/">Webdev checklist</a>

0 comments on commit cb833ea

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.