Permalink
Browse files

Syncing _pages/tietosuojaseloste.md from WordPress at https://handboo…

…k.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent aec8901 commit e661d8b0ab41e84849000b8ea0a23d5ee6adeb2c
Showing with 20 additions and 1 deletion.
  1. +20 −1 _pages/tietosuojaseloste.md
@@ -9,4 +9,23 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2018-04-25 10:26:03
---
Tämä dokumentti käsittelee sitä, miten tietosuoja-asioita noudatetaan Digitoimisto Dude Oy:ssa. Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavaltuutettu Roni Laukkarinen. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen roni@dude.fi.
Tämä dokumentti käsittelee sitä, miten tietosuoja-asioita noudatetaan Digitoimisto Dude Oy:ssa. Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavaltuutettu Roni Laukkarinen. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen roni@dude.fi.

Navigoi vasemmasta laidasta. Nide löytyy myös PDF- ja Office-muodossa.
<h3>Sisällysluettelo</h3>
<ol>
<li><a href="http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/tiivistelma">Tiivistelmä</a></li>
<li>Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot</li>
<li>Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?</li>
<li>Mihin henkilötietojani käytetään?</li>
<li>Miten tietojani säilytetään ja suojataan?</li>
<li>Kuka käsittelee henkilötietojani?</li>
<li>Kuinka kauan tietojani säilytetään?</li>
<li>Millaisia oikeuksia minulla on?</li>
<li>Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?</li>
<li>Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?</li>
<li>Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?</li>
<li>Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?</li>
<li>Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?</li>
<li>Mihin voin ottaa yhteyttä?</li>
</ol>

0 comments on commit e661d8b

Please sign in to comment.