Permalink
Browse files

Syncing _pages/kaytetaanko-sivuillla-evasteita-ja-mita-ne-ovat.md fro…

…m WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 9b31746 commit fbf47a10781ad9528615c0e9d798cf072c07fe9c
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/kaytetaanko-sivuillla-evasteita-ja-mita-ne-ovat.md
@@ -15,4 +15,4 @@ Dude käyttää evästeitä ("cookies") ja muita vastaavia tekniikoita, kuten se

Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

Lisää evästeistä osoitteessa <a href="https://www.dude.fi/tietosuojaseloste">dude.fi/tietosuojaseloste</a>.
Lisää evästeistä osoitteessa <a href="https://www.dude.fi/evasteet">dude.fi/evasteet</a>.

0 comments on commit fbf47a1

Please sign in to comment.