No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
lib
vendor
.gitattributes
LICENSE
Uiljam_Golding_-_Poveliteljat_na_muhite_-1394-b.sfb
readme.txt
run.php

readme.txt

Библиотеките са изкопирани от https://github.com/chitanka/sfb-converter

Mandor: "Само да предупредя, че кодът от сайта е оптимизиран за скорост, а не за пълнота при анализа, така че е възможно да получите напълно некоректен FB2, ако подадете неправилно формиран SFB-файл. Като добавим и липсата на възможност за задаване на някои задължителни атрибути във FB2."

1. Сваляте и качвате всички файлове на някакъв сървър бил той локален или отдалечен.
2. Качвате в главната папка желания файл за конвертиране, както е в момента примерния файл "Uiljam_Golding_-_Poveliteljat_na_muhite_-1394-b.sfb"
3. Отваряте "run.php" и в него има променлива $file, която трябва да присвоява стойност името на вашия качен файл.
4. Изпълнете "run.php".
5. Готовия fb2 файл ще откриете в новата папка /output

ПРОБЛЕМИ:
Ако има проблеми, то трябва да са изписали на екрана.
Най-често е PHP версия под 5.3 заради неймспейсовете или права на PHP да пише в директориите.

=======
Допълнителен конвертер от Fb2 към ePub - http://www.fb2epub.net/rus/

Или онлайн някой. Пробвах един, резултата беше малко по-различен от този с десткоп софтуера.