Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indexgoriva

A django app showing Croatian motor fuel price indexes.

indexgoriva je django web app koji prikazuje indekse cijene goriva u Hrvatskoj. Cilj je prikazivanje ponderirane prosječne cijene pojedine vrste goriva za svaku tvrtku i hrvatsku u cijelini, te prikazivanje povijesnih promjena ovih indeksa. Izvor podataka o cijenama je portal min-go.hr, podaci sa tog portala se obrađuju koristeći mingoparser.

Projekt je započet na Code for Croatia hackatronu 21.2.2015.

Status projekta

indexgoriva je u pre-alpha fazi

Roadmap

  1. implementacija jednostavnog bootstrap dizajna
  2. praćenje razvoja mingoparsera i prikaz podataka kako budu dostupni
  3. zapisivanje svih vrijednosti jednom dnevno i grafičko prikazivanje promjene svakog indeksa kroz vrijeme
  4. normaliziranje vremenske promjene indeksa i grafička usporedba trendova indeksa i cijene barela nafte na svjetskom tržištu
  5. pronalaženje front-end developera da predizajnira sajt :-)

Licenca

Kod je licenciran sa GPLv3.

About

A django app showing Croatian motor fuel price indexes.

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published