Skip to content
master
Go to file
Code

README.md

ИТ Кариера

Електронно хранилище с учебни материали по националната програма "Обучение за ИТ кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) за придобиване на професия "Приложен програмист".

3 години в 70 секунди

3Y@70S

Преподавател

Модули

 1. Увод в програмирането
 2. Програмиране
 3. Увод в обектно-ориентирано програмиране
 4. Увод в Алгоритмите и структурите от данни
 5. Обектно-ориентирано програмиране
 6. Бази данни
 7. Разработка на софтуер
 8. Въведение в операционни системи и вградени системи
 9. Практика
 10. Алгоритми и структури от данни
 11. Функционално програмиране
 12. Интернет програмиране
 13. Софтуерно инженерство

Източници

About

Национална програма "Обучение за ИТ кариера" професия "Приложен програмист"

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.