Skip to content
project for consortium of municipalities digitizing PoE services
CSS JavaScript HTML Other
Branch: master
Clone or download

README.md

Waardepapieren

This project provides a full implementation example of how Discipl components can be used to issue and verify claims. In particular, how municipalities can issue

Preparation

In order to make everything functional, we need to generate valid certificates for demo NLX environments and ensure that the validation app can retrieve those. This is only needed for working with live NLX, when using docker-compose-travis.yml, these certificates are not needed.

 1. Generate certificates as described here, and place the org.key and org.crt files at ./mock-nlx/certs/
 2. Ensure the certificates are readable, for example by giving the following permissions chmod g+r org.key

Running

The easiest way to run is using docker-compose:

This will start 3 applications:

 • clerk-frontend
 • waardepapieren-service, with embedded ephemeral-server
 • nlx-mock, which is an nlx-outway that provides access to a mock BRP service

This is done as follows:

 1. Set the environment variable CERT_HOST_IP is with an IP (or domain) that the validator app can use to reach the clerk-frontend container. Ensure that the validator app runs on the same (wifi) network as the clerk frontend.
 2. Run docker-compose up

Alternatively, you can use an offline mock, which replicates the NLX environment.

 1. Run docker-compose -f docker-compose-travis.yml up

The clerk frontend will be available at https://localhost:443

Running validator

The validator app is made with Expo, which is a free and open-source react-native framework for mobile development. to run this on a mobile device, the expo-cli tool is required. to install this, run:

$npm install -g expo-cli

connect to the same network without firewall restrictions (if all else fails, starting an hotspot on your mobile device and connecting to it usually works). In the folder "validator-frontend", issue the command:

$expo start

wait till the program has fully loaded and scan the QR code in the left bottom corner, with the Expo-app for Android or IOS.

Basic Flow (Main Succes Scenario)

Dit document heeft als doel om zowel het ontwikkelteam als de gemeente een duidelijk beeld te geven van de applicatie, middels een volledig implementatievoorbeeld van hoe Discipl-componenten kunnen worden gebruikt om claims af te geven en te verifiëren. In het bijzonder, hoe gemeenten die kunnen uitgeven. .

Architectuur en Hardware Om waardepapieren op te zetten gaan we in onze situatie een Docker instantie draaien. Deze Docker instantie zal in dit geval moeten draaien op een server bij de gemeente of in de cloud (Azure) De innovatie-proeftuin https://zuidugchelen.eu (macOS sierra) biedt de mogeljkheid om laagdrempelig nieuwe innovatieve ideeen uit te proberen.


 1. gemeentelijk ambtenaar klikt op https://zuidugchelen.eu en opent de clerk-frontend

 1. Systeem laat hoofdscherm zien. hs1

 1. gemeentelijk abmtenaar tikt magisch nummer in. (BSN=663678651) hs2 gemeenteambtenaar klikt op volgende

 1. Systeem laat doelbinding zien hs3 gemeentelijk ambtenaar klikt op volgende

 1. Systeem laat detailpagina zien van de ingevoerde BSN

hs4

(nb op IOS mobile (iphone/ipad) gebeurt dit nog niet ) gemeenteambtenaar klikt op dit klopt!


 1. systeem laat uittreksel zien hs5

 1. Gemeentelijk ambtenaar klikt op download

hs15


 1. Systeem laat downloadscherm zien

hs5

uittreksel


 1. Burger koppelt qr-code aan Wallet of neemt printje mee, gemeentelijk ambtenaar klikt op afronden

hs10 nb download apple-wallet werkt nog niet


 1. Systeem laat weer het hoofdscherm zien. Serving needs hs1

Er is nu een automatisch gegenereerd document en daarom niet ondertekend.
De gegevens zijn verkregen via NLX en geborgd in de QR code. De validatie_app is bedoeld om de echtheid te controleren .

Validatie waardepapieren_app met expo


Qr code

Met een standaard qr lezer kan bovenstaande QR code worden gescand, en de JSON code zichtbaar worden gemaakt.

c1


JSON is een internetcommunicatiestandaard vanwege de eenvoudige integratie met JavaScript en het flexibele formaat, maar vereist codering om toegang te krijgen tot de gegevens in een JSON-document. Met Expo kunnen webontwikkelaars echt native apps bouwen die zowel op iOS als Android werken door ze èènmaal in JavaScript te schrijven.

https://apps.apple.com/nl/app/expo-client/id982107779 Expo

c1


c1

Scan [ ] nogmaals de QR code


c1


c1

You can’t perform that action at this time.