Permalink
Browse files

Using %{} syntax

  • Loading branch information...
1 parent caa1672 commit 14da62aef8e2f548832724181aeef45b0e9bfb45 @rds rds committed with Dec 14, 2010
View
20 config/locales/cs-CZ.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ cs-CZ:
allow_backorders: "Povolit zpoždění dodávky"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: "Povolit používání SSL v módech development a test"
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: "Povolit používání SSL v módu production"
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL v módu production {{not}}bude používáno"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL v módu production %{not}bude používáno"
already_registered: "Jste už redistrováni?"
alt_text: Alternative Text
alternative_phone: "Další telefonní číslo"
@@ -269,7 +269,7 @@ cs-CZ:
back_end: Back End
back_to_store: "Zpět na obchod"
backordered: "Zpožděná dodávka"
- backordering_is_allowed: "Zpoždění dodávky {{not}}povoleno"
+ backordering_is_allowed: "Zpoždění dodávky %{not}povoleno"
balance_due: "Nezaplacený zůstatek"
best_selling_products: "Nejlépe prodávané výrobky"
best_selling_taxons: "Nejlépe prodávané taxony"
@@ -321,7 +321,7 @@ cs-CZ:
copy_all_mails_to: "Posílat kopie všech emailů na"
cost_price: "Náklady"
count: "Počet"
- count_of_reduced_by: "Počet '{{name}}' snížen o {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "Počet '%{name}' snížen o %{count}"
country: "Stát"
country_based: "Založeno na zemi"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ cs-CZ:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: "Shrnutí objednávky"
- order_sure_want_to: "Jste si jisti, že chcete {{event}} tuto objednávku?"
+ order_sure_want_to: "Jste si jisti, že chcete %{event} tuto objednávku?"
order_total: "Celková cena objednávky"
order_total_message: "Celková suma, která bude odečtena z Vaší karty"
order_updated: "Objednávka byla aktualizována"
@@ -642,7 +642,7 @@ cs-CZ:
previous: "Předchozí"
price: Cena
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (s DPH)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (s DPH)"
problem_authorizing_card: "Problém s autorizací kreditní karty"
problem_capturing_card: "Problém při strhávání částky z kreditní karty"
problems_processing_order: "Došlo k problému při zpracování Vaší objednávky"
@@ -657,7 +657,7 @@ cs-CZ:
product_properties: "Vlastnosti výrobku"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ cs-CZ:
name: "S vlastností a hodnotou"
sentence: "s vlastností <em>%s</em> a hodnotou <em>%s</em>"
products: "Výrobky"
- products_with_zero_inventory_display: "Výrobky, které nejsou na skladě, {{not}}budou zobrazeny"
+ products_with_zero_inventory_display: "Výrobky, které nejsou na skladě, %{not}budou zobrazeny"
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ cs-CZ:
scope: Scope
scopes: Scopes
search: Hledat
- search_results: "Výsledky vyhledávání pro '{{keywords}}'"
+ search_results: "Výsledky vyhledávání pro '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: "Typ bezpečného připojení"
secure_creditcard: "Bezpečná kreditní karta"
@@ -896,7 +896,7 @@ cs-CZ:
shipping_methods: "Způsoby dopravy"
shipping_methods_description: "Spravovat způsoby dopravy"
shipping_total: "Náklady na dopravu celkem"
- shop_by_taxonomy: "Nakupovat podle {{taxonomy}}"
+ shop_by_taxonomy: "Nakupovat podle %{taxonomy}"
shopping_cart: "Nákupní košík"
show: "Ukázat"
show_active: "Show Active"
@@ -905,7 +905,7 @@ cs-CZ:
show_only_complete_orders: "Zobrazit pouze dokončené objednávky"
show_out_of_stock_products: "Zobrazit zboží, které není skladem"
show_price_inc_vat: "Zobrazit ceny včetně DPH"
- showing_first_n: "Showing first {{n}}"
+ showing_first_n: "Showing first %{n}"
sign_up: "Přihlásit se"
site_name: "Název stránky"
site_url: "Adresa stránky (URL)"
View
20 config/locales/da.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ da:
allow_backorders: "Allow Backorders"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: Allow SSL to be used when in development and test modes
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: Allow SSL to be used in production mode
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will {{not}} be used in production"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will %{not} be used in production"
already_registered: Already Registered?
alt_text: Alternative Text
alternative_phone: Alternative Phone
@@ -269,7 +269,7 @@ da:
back_end: Back End
back_to_store: "Go Back To Store"
backordered: Backordered
- backordering_is_allowed: "Backordering {{not}} allowed"
+ backordering_is_allowed: "Backordering %{not} allowed"
balance_due: "Balance Due"
best_selling_products: "Best Selling Products"
best_selling_taxons: "Best Selling Taxons"
@@ -321,7 +321,7 @@ da:
copy_all_mails_to: Copy All Mails To
cost_price: "Cost Price"
count: Count
- count_of_reduced_by: "count of '{{name}}' reduced by {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "count of '%{name}' reduced by %{count}"
country: Country
country_based: "Country Based"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ da:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: Order Summary
- order_sure_want_to: "Are you sure you want to {{event}} this order?"
+ order_sure_want_to: "Are you sure you want to %{event} this order?"
order_total: "Order Total"
order_total_message: "The total amount charged to your card will be"
order_updated: "Order Updated"
@@ -642,7 +642,7 @@ da:
previous: Previous
price: Price
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (inc. VAT)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (inc. VAT)"
problem_authorizing_card: "Problem authorizing credit card"
problem_capturing_card: "Problem capturing credit card"
problems_processing_order: "We had problems processing your order"
@@ -657,7 +657,7 @@ da:
product_properties: "Product Properties"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ da:
name: "With property value"
sentence: with property <em>%s</em> and value <em>%s</em>
products: Products
- products_with_zero_inventory_display: "Products with a zero inventory will {{not}} be displayed"
+ products_with_zero_inventory_display: "Products with a zero inventory will %{not} be displayed"
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ da:
scope: Scope
scopes: Scopes
search: Search
- search_results: "Search results for '{{keywords}}'"
+ search_results: "Search results for '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: Secure Connection Type
secure_creditcard: Secure Creditcard
@@ -896,7 +896,7 @@ da:
shipping_methods: "Shipping Methods"
shipping_methods_description: "Manage shipping methods"
shipping_total: "Shipping Total"
- shop_by_taxonomy: "Shop by {{taxonomy}}"
+ shop_by_taxonomy: "Shop by %{taxonomy}"
shopping_cart: "Shopping Basket"
show: Show
show_active: "Show Active"
@@ -905,7 +905,7 @@ da:
show_only_complete_orders: "Only show complete orders"
show_out_of_stock_products: "Show out-of-stock products"
show_price_inc_vat: "Show price including VAT"
- showing_first_n: "Showing first {{n}}"
+ showing_first_n: "Showing first %{n}"
sign_up: "Sign up"
site_name: "Site Name"
site_url: "Site URL"
View
20 config/locales/de-CH.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ de-CH:
allow_backorders: "Lieferrückstand erlauben"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: "SSL in den Modi 'development' und 'test' erlauben"
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: "SSL im Modus 'production' erlauben"
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will {{not}} be used in production"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will %{not} be used in production"
already_registered: "Bereits registriert?"
alt_text: Alternative Text
alternative_phone: "Alternative Telefonnummer"
@@ -269,7 +269,7 @@ de-CH:
back_end: Back End
back_to_store: "Zurück zum Shop"
backordered: Backordered
- backordering_is_allowed: "Lieferrückstand ist {{not}} erlaubt"
+ backordering_is_allowed: "Lieferrückstand ist %{not} erlaubt"
balance_due: "Balance Due"
best_selling_products: "Best Selling Products"
best_selling_taxons: "Best Selling Taxons"
@@ -321,7 +321,7 @@ de-CH:
copy_all_mails_to: "Kopien aller E-Mails an"
cost_price: "Cost Price"
count: Count
- count_of_reduced_by: "count of '{{name}}' reduced by {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "count of '%{name}' reduced by %{count}"
country: Land
country_based: "Länderbasiert"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ de-CH:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: "Bestellübersicht"
- order_sure_want_to: "Sind Sie sicher, dass Sie diese Bestellung {{event}} möchten?"
+ order_sure_want_to: "Sind Sie sicher, dass Sie diese Bestellung %{event} möchten?"
order_total: Gesamtsumme
order_total_message: "Die Gesamtsumme, mit der Ihre Kreditkarte belastet wird"
order_updated: "Bestellung aktualisiert"
@@ -642,7 +642,7 @@ de-CH:
previous: zurück
price: Preis
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (inkl. MwSt.)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (inkl. MwSt.)"
problem_authorizing_card: "Es gab ein Problem ihre Kreditkarte zu identifizieren"
problem_capturing_card: "Es gab ein Problem beim Belasten ihrer Kreditkarte"
problems_processing_order: "Ihre Bestellung konnte nicht bearbeitet werden"
@@ -657,7 +657,7 @@ de-CH:
product_properties: "Produkt-Eigenschaften"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ de-CH:
name: "With property value"
sentence: with property <em>%s</em> and value <em>%s</em>
products: Produkte
- products_with_zero_inventory_display: "Produkte mit einem Lagerbestand von Null werden {{not}} angezeigt"
+ products_with_zero_inventory_display: "Produkte mit einem Lagerbestand von Null werden %{not} angezeigt"
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ de-CH:
scope: Scope
scopes: Scopes
search: Suchen
- search_results: "Search results for '{{keywords}}'"
+ search_results: "Search results for '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: Secure Connection Type
secure_creditcard: Secure Creditcard
@@ -896,7 +896,7 @@ de-CH:
shipping_methods: "Versandarten"
shipping_methods_description: "Versandarten verwalten"
shipping_total: "Lieferkosten Gesamt"
- shop_by_taxonomy: "{{taxonomy}} einkaufen"
+ shop_by_taxonomy: "%{taxonomy} einkaufen"
shopping_cart: Warenkorb
show: Zeigen
show_active: "Show Active"
@@ -905,7 +905,7 @@ de-CH:
show_only_complete_orders: "Nur komplette Bestellungen anzeigen"
show_out_of_stock_products: "Ausverkaufte Produkte anzeigen"
show_price_inc_vat: "Zeige Preis inkl. Steuer"
- showing_first_n: "Showing first {{n}}"
+ showing_first_n: "Showing first %{n}"
sign_up: "Anmelden"
site_name: "Seitenname"
site_url: "Seiten-URL"
View
20 config/locales/de.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ de:
allow_backorders: "Lieferrückstand erlauben"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: Allow SSL to be used when in development and test modes
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: "Erlaube die Benutzung von SSL im Production-Modus"
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL wird {{not}} im Production-Modus benutzt"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL wird %{not} im Production-Modus benutzt"
already_registered: "Bereits registriert?"
alt_text: Alternative Text
alternative_phone: "Alternative Telefonnummer"
@@ -269,7 +269,7 @@ de:
back_end: Back End
back_to_store: "Zurück zum Shop"
backordered: Backordered
- backordering_is_allowed: "Lieferrückstand ist {{not}} erlaubt"
+ backordering_is_allowed: "Lieferrückstand ist %{not} erlaubt"
balance_due: "Balance Due"
best_selling_products: "Meistverkaufte Produkte"
best_selling_taxons: "Meistverkaufte Klassifierungen"
@@ -321,7 +321,7 @@ de:
copy_all_mails_to: "Kopien aller E-Mails an"
cost_price: "Cost Price"
count: Anzahl
- count_of_reduced_by: "count of '{{name}}' reduced by {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "count of '%{name}' reduced by %{count}"
country: Land
country_based: "Country Based"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ de:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: "Bestellübersicht"
- order_sure_want_to: "Sind Sie sicher, dass Sie diese Bestellung {{event}} möchten?"
+ order_sure_want_to: "Sind Sie sicher, dass Sie diese Bestellung %{event} möchten?"
order_total: Gesamtsumme
order_total_message: "Die Gesamtsumme mit der Ihre Kreditkarte belastet wird"
order_updated: "Bestellung aktualisiert"
@@ -642,7 +642,7 @@ de:
previous: zurück
price: Preis
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (inkl. MwSt.)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (inkl. MwSt.)"
problem_authorizing_card: "Es gab ein Problem ihre Kreditkarte zu identifizieren"
problem_capturing_card: "Es gab ein Problem beim Belasten ihrer Kreditkarte"
problems_processing_order: "Ihre Bestellung konnte nicht bearbeitet werden"
@@ -657,7 +657,7 @@ de:
product_properties: "Produkt-Eigenschaften"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ de:
name: "With property value"
sentence: with property <em>%s</em> and value <em>%s</em>
products: Produkte
- products_with_zero_inventory_display: "Produkte mit einem Lagerbestand von Null werden {{not}} angezeigt"
+ products_with_zero_inventory_display: "Produkte mit einem Lagerbestand von Null werden %{not} angezeigt"
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ de:
scope: Scope
scopes: Scopes
search: Suchen
- search_results: "Search results for '{{keywords}}'"
+ search_results: "Search results for '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: "Sicherer Verbindungstyp"
secure_creditcard: Secure Creditcard
@@ -896,7 +896,7 @@ de:
shipping_methods: "Versandarten"
shipping_methods_description: "Versandarten verwalten"
shipping_total: "Lieferkosten Gesamt"
- shop_by_taxonomy: "{{taxonomy}} einkaufen"
+ shop_by_taxonomy: "%{taxonomy} einkaufen"
shopping_cart: Warenkorb
show: Zeigen
show_active: "Show Active"
@@ -905,7 +905,7 @@ de:
show_only_complete_orders: "Nur komplette Bestellungen anzeigen"
show_out_of_stock_products: "Ausverkaufte Produkte anzeigen"
show_price_inc_vat: "Zeige Preis inkl. Steuer"
- showing_first_n: "Showing first {{n}}"
+ showing_first_n: "Showing first %{n}"
sign_up: "Anmelden"
site_name: "Seitenname"
site_url: "Seiten-URL"
View
20 config/locales/en-AU.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ en-AU:
allow_backorders: "Allow Backorders"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: Allow SSL to be used when in development and test modes
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: Allow SSL to be used in production mode
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will {{not}} be used in production"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will %{not} be used in production"
already_registered: Already Registered?
alt_text: Alternative Text
alternative_phone: Alternative Phone
@@ -269,7 +269,7 @@ en-AU:
back_end: Back End
back_to_store: "Go Back To Store"
backordered: Backordered
- backordering_is_allowed: "Backordering {{not}} allowed"
+ backordering_is_allowed: "Backordering %{not} allowed"
balance_due: "Balance Due"
best_selling_products: "Best Selling Products"
best_selling_taxons: "Best Selling Taxons"
@@ -321,7 +321,7 @@ en-AU:
copy_all_mails_to: Copy All Mails To
cost_price: "Cost Price"
count: Count
- count_of_reduced_by: "count of '{{name}}' reduced by {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "count of '%{name}' reduced by %{count}"
country: Country
country_based: "Country Based"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ en-AU:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: Order Summary
- order_sure_want_to: "Are you sure you want to {{event}} this order?"
+ order_sure_want_to: "Are you sure you want to %{event} this order?"
order_total: "Order Total"
order_total_message: "The total amount charged to your card will be"
order_updated: "Order Updated"
@@ -642,7 +642,7 @@ en-AU:
previous: Previous
price: Price
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (inc. GST)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (inc. GST)"
problem_authorizing_card: "Problem authorizing credit card"
problem_capturing_card: "Problem capturing credit card"
problems_processing_order: "We had problems processing your order"
@@ -657,7 +657,7 @@ en-AU:
product_properties: "Product Properties"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ en-AU:
name: "With property value"
sentence: with property <em>%s</em> and value <em>%s</em>
products: Products
- products_with_zero_inventory_display: "Products with a zero inventory will {{not}} be displayed"
+ products_with_zero_inventory_display: "Products with a zero inventory will %{not} be displayed"
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ en-AU:
scope: Scope
scopes: Scopes
search: Search
- search_results: "Search results for '{{keywords}}'"
+ search_results: "Search results for '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: Secure Connection Type
secure_creditcard: Secure Creditcard
@@ -896,7 +896,7 @@ en-AU:
shipping_methods: "Delivery Methods"
shipping_methods_description: "Manage shipping methods"
shipping_total: "Delivery Total"
- shop_by_taxonomy: "Shop by {{taxonomy}}"
+ shop_by_taxonomy: "Shop by %{taxonomy}"
shopping_cart: "Shopping Basket"
show: Show
show_active: "Show Active"
@@ -905,7 +905,7 @@ en-AU:
show_only_complete_orders: "Only show complete orders"
show_out_of_stock_products: "Show out-of-stock products"
show_price_inc_vat: "Show price including GST"
- showing_first_n: "Showing first {{n}}"
+ showing_first_n: "Showing first %{n}"
sign_up: "Sign up"
site_name: "Site Name"
site_url: "Site URL"
View
20 config/locales/en-GB.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ en-GB:
allow_backorders: "Allow Backorders"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: Allow SSL to be used when in development and test modes
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: Allow SSL to be used in production mode
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will {{not}} be used in production"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will %{not} be used in production"
already_registered: Already Registered?
alt_text: Alternative Text
alternative_phone: Alternative Phone
@@ -269,7 +269,7 @@ en-GB:
back_end: Back End
back_to_store: "Go Back To Store"
backordered: Backordered
- backordering_is_allowed: "Backordering {{not}} allowed"
+ backordering_is_allowed: "Backordering %{not} allowed"
balance_due: "Balance Due"
best_selling_products: "Best Selling Products"
best_selling_taxons: "Best Selling Taxons"
@@ -321,7 +321,7 @@ en-GB:
copy_all_mails_to: Copy All Mails To
cost_price: "Cost Price"
count: Count
- count_of_reduced_by: "count of '{{name}}' reduced by {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "count of '%{name}' reduced by %{count}"
country: Country
country_based: "Country Based"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ en-GB:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: Order Summary
- order_sure_want_to: "Are you sure you want to {{event}} this order?"
+ order_sure_want_to: "Are you sure you want to %{event} this order?"
order_total: "Order Total"
order_total_message: "The total amount charged to your card will be"
order_updated: "Order Updated"
@@ -642,7 +642,7 @@ en-GB:
previous: Previous
price: Price
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (inc. VAT)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (inc. VAT)"
problem_authorizing_card: "Problem authorizing credit card"
problem_capturing_card: "Problem capturing credit card"
problems_processing_order: "We had problems processing your order"
@@ -657,7 +657,7 @@ en-GB:
product_properties: "Product Properties"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ en-GB:
name: "With property value"
sentence: with property <em>%s</em> and value <em>%s</em>
products: Products
- products_with_zero_inventory_display: "Products with a zero inventory will {{not}} be displayed"
+ products_with_zero_inventory_display: "Products with a zero inventory will %{not} be displayed"
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ en-GB:
scope: Scope
scopes: Scopes
search: Search
- search_results: "Search results for '{{keywords}}'"
+ search_results: "Search results for '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: Secure Connection Type
secure_creditcard: Secure Creditcard
@@ -896,7 +896,7 @@ en-GB:
shipping_methods: "Delivery Methods"
shipping_methods_description: "Manage shipping methods"
shipping_total: "Delivery Total"
- shop_by_taxonomy: "Shop by {{taxonomy}}"
+ shop_by_taxonomy: "Shop by %{taxonomy}"
shopping_cart: "Shopping Basket"
show: Show
show_active: "Show Active"
@@ -905,7 +905,7 @@ en-GB:
show_only_complete_orders: "Only show complete orders"
show_out_of_stock_products: "Show out-of-stock products"
show_price_inc_vat: "Show price including VAT"
- showing_first_n: "Showing first {{n}}"
+ showing_first_n: "Showing first %{n}"
sign_up: "Sign up"
site_name: "Site Name"
site_url: "Site URL"
View
20 config/locales/es.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ es:
allow_backorders: "Permitir devoluciones"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: Permitir el uso de SSL en los modos de desarrollo y prueba
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: Permitir el uso de SSL en produccion
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will {{not}} be used in production"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will %{not} be used in production"
already_registered: Already Registered?
alt_text: Alternative Text
alternative_phone: Alternative Phone
@@ -269,7 +269,7 @@ es:
back_end: Back End
back_to_store: "Volver a la tienda"
backordered: Backordered
- backordering_is_allowed: "Backordering {{not}} allowed"
+ backordering_is_allowed: "Backordering %{not} allowed"
balance_due: "Balance Due"
best_selling_products: "Best Selling Products"
best_selling_taxons: "Best Selling Taxons"
@@ -321,7 +321,7 @@ es:
copy_all_mails_to: Copiar todos los correos a
cost_price: "Cost Price"
count: Count
- count_of_reduced_by: "count of '{{name}}' reduced by {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "count of '%{name}' reduced by %{count}"
country: País
country_based: "Pais base"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ es:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: Order Summary
- order_sure_want_to: "¿Está seguro de quiere {{event}} este pedido?"
+ order_sure_want_to: "¿Está seguro de quiere %{event} este pedido?"
order_total: "Total del pedido"
order_total_message: "El importe total cargado a su tarjeta sera"
order_updated: "Pedido actualizado"
@@ -642,7 +642,7 @@ es:
previous: Anterior
price: Precio
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (inc. IVA)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (inc. IVA)"
problem_authorizing_card: "Problema autorizando la tarjeta"
problem_capturing_card: "Problema capturando la tarjeta"
problems_processing_order: "Hemos tenido problemas al procesar su pedido"
@@ -657,7 +657,7 @@ es:
product_properties: "Propiedades del producto"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ es:
name: "With property value"
sentence: with property <em>%s</em> and value <em>%s</em>
products: Productos
- products_with_zero_inventory_display: "Products with a zero inventory will {{not}} be displayed"
+ products_with_zero_inventory_display: "Products with a zero inventory will %{not} be displayed"
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ es:
scope: Scope
scopes: Scopes
search: Buscar
- search_results: "Search results for '{{keywords}}'"
+ search_results: "Search results for '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: Tipo de conexion segura
secure_creditcard: Secure Creditcard
@@ -896,7 +896,7 @@ es:
shipping_methods: "Metodos de envio"
shipping_methods_description: "Manejar metodos de envio"
shipping_total: "Total de envío"
- shop_by_taxonomy: "Comprar por {{taxonomy}}"
+ shop_by_taxonomy: "Comprar por %{taxonomy}"
shopping_cart: "Cesta de compras"
show: Show
show_active: "Show Active"
@@ -905,7 +905,7 @@ es:
show_only_complete_orders: "Mostrar solo los pedidos completados"
show_out_of_stock_products: "Mostrar productos sin stock"
show_price_inc_vat: "Show price including VAT"
- showing_first_n: "Showing first {{n}}"
+ showing_first_n: "Showing first %{n}"
sign_up: Registrarme
site_name: "Nombre del sitio"
site_url: "URL del sitio"
View
18 config/locales/et.yml
@@ -1,4 +1,4 @@
----
+---
et:
'no': "Ei"
'yes': "Jah"
@@ -232,7 +232,7 @@ et:
allow_backorders: Backorderid lubatud
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: Võimalda SSL’i arendus- ja testrežiimil
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: Võimalda SSL’i tootmisrežiimil
- allowed_ssl_in_production_mode: SSL will {{not}} be used in production
+ allowed_ssl_in_production_mode: SSL will %{not} be used in production
already_registered: Juba registreeritud?
alt_text: Alternatiivne tekst
alternative_phone: Teine telefoninumber
@@ -269,7 +269,7 @@ et:
back_end: Back End
back_to_store: Mine tagasi poodi
backordered: Tagasitellitud
- backordering_is_allowed: Tagasitellimine {{ei ole}} lubatud
+ backordering_is_allowed: Tagasitellimine %{ei ole} lubatud
balance_due: Tasuda jäänud
best_selling_products: Suurima läbimüügiga tooted
best_selling_taxons: Suurima läbimüügiga tootegrupid
@@ -321,7 +321,7 @@ et:
copy_all_mails_to: Koopia kõikidest meilidest aadressile
cost_price: Omahind
count: Kogus
- count_of_reduced_by: count of '{{name}}' reduced by {{count}}
+ count_of_reduced_by: count of '%{name}' reduced by %{count}
country: Riik
country_based: Riigipõhine
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ et:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: Tellimuse kokkuvõte
- order_sure_want_to: Kas olete kindel, et soovite {{event}} seda tellimust?
+ order_sure_want_to: Kas olete kindel, et soovite %{event} seda tellimust?
order_total: Tellimus kokku
order_total_message: Teie kaardilt maha laetav summa on
order_updated: Tellimus uuendatud
@@ -657,7 +657,7 @@ et:
product_properties: Toote omadused
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ et:
name: "With property value"
sentence: with property <em>%s</em> and value <em>%s</em>
products: Tooted
- products_with_zero_inventory_display: Products with a zero inventory will {{not}} be displayed TODO
+ products_with_zero_inventory_display: Products with a zero inventory will %{not} be displayed TODO
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ et:
scope: Käsitlusala
scopes: Käsitlusalad
search: Otsing
- search_results: Otsingu '{{keywords}}' tulemused
+ search_results: Otsingu '%{keywords}' tulemused
searching: Searching
secure_connection_type: Turvalise ühenduse tüüp
secure_creditcard: Kinnita krediitkaardiga
@@ -896,7 +896,7 @@ et:
shipping_methods: Saatmisviisid
shipping_methods_description: Halda saatmisviise
shipping_total: Saadetised kokku
- shop_by_taxonomy: "{{taxonomy}}:"
+ shop_by_taxonomy: "%{taxonomy}:"
shopping_cart: Ostukorv
show: Näita
show_active: "Näita aktiivseid"
View
20 config/locales/fi.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ fi:
allow_backorders: "Salli jälkitoimitukset"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: "Salli SSL:n käyttö kehitys- ja testiympäristöissä"
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: "Salli SSL:n käyttö vain tuotantoympäristössä"
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL:ää {{not}} käytetä/käytetään tuotannossa"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL:ää %{not} käytetä/käytetään tuotannossa"
already_registered: "Jo rekisteröitynyt?"
alt_text: Alternative Text
alternative_phone: "Vaihtoehtoinen puhelin"
@@ -269,7 +269,7 @@ fi:
back_end: Back End
back_to_store: "Palaa kauppaan"
backordered: Takaisintilattu
- backordering_is_allowed: "Jälkitoimittaminen {{not}} sallittu"
+ backordering_is_allowed: "Jälkitoimittaminen %{not} sallittu"
balance_due: "Erääntyvät"
best_selling_products: "Parhaiten myyvät tuotteet"
best_selling_taxons: "Parhaiten myyvät taksonit"
@@ -321,7 +321,7 @@ fi:
copy_all_mails_to: "Kopioi kaikki viestit"
cost_price: Kustannushinta
count: Määrä
- count_of_reduced_by: "'{{name}}':n määrää vähennetty {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "'%{name}':n määrää vähennetty %{count}"
country: Maa
country_based: Sijaintimaa
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ fi:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: Tilaustiivistelmä
- order_sure_want_to: "Haluatko varmasti {{event}} tämän tilauksen?"
+ order_sure_want_to: "Haluatko varmasti %{event} tämän tilauksen?"
order_total: "Tilaus yhteensä"
order_total_message: "Kortiltanne veloitettava kokonaissumma"
order_updated: "Tilaus päivitetty"
@@ -642,7 +642,7 @@ fi:
previous: Edellinen
price: Hinta
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (sisältää ALV:n)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (sisältää ALV:n)"
problem_authorizing_card: "Ongelma luottokortin tunnistamisessa"
problem_capturing_card: "Ongelma luottokortin kaappaamisessa"
problems_processing_order: "Ongelmia tilauksen käsittelyssä"
@@ -657,7 +657,7 @@ fi:
product_properties: "Tuotteen ominaisuudet"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ fi:
name: Ominaisuuden arvolla
sentence: "ominaisuudella <em>%s</em> ja arvolla <em>%s</em>"
products: Tuotteet
- products_with_zero_inventory_display: "Tuotteita, joden varastosaldo 0 {{not}} näytetä(än)"
+ products_with_zero_inventory_display: "Tuotteita, joden varastosaldo 0 %{not} näytetä(än)"
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ fi:
scope: Laajuus
scopes: Laajuudet
search: Etsi
- search_results: "Etsi tuloksia avainsanoilla: '{{keywords}}'"
+ search_results: "Etsi tuloksia avainsanoilla: '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: "Turvallinen yhteystyyppi"
secure_creditcard: Turvallinen luottokortti
@@ -896,7 +896,7 @@ fi:
shipping_methods: Toimitustavat
shipping_methods_description: "Hallinnoi toimitustapoja"
shipping_total: "Toimitus yhteensä"
- shop_by_taxonomy: "{{taxonomy}}"
+ shop_by_taxonomy: "%{taxonomy}"
shopping_cart: Ostoskori
show: Näytä
show_active: "Show Active"
@@ -905,7 +905,7 @@ fi:
show_only_complete_orders: "Näytä vain valmiit tilaukset"
show_out_of_stock_products: "Näytä loppuneet tuotteet"
show_price_inc_vat: "Näytä hinta sisältäen ALV:n"
- showing_first_n: "Näytetään ensin {{n}}"
+ showing_first_n: "Näytetään ensin %{n}"
sign_up: Kirjaudu
site_name: "Sivun nimi"
site_url: "Sivun URL"
View
20 config/locales/fr-FR.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ fr-FR:
allow_backorders: "Permettre la rupture de stock"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: Permettre l'utilisation du SSL lors des modes développement et test
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: Permettre l'utilisation du SSL lors du mode production
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL sera {{not}} utilisé en production"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL sera %{not} utilisé en production"
already_registered: "Déjà inscrit?"
alt_text: Alternative Text
alternative_phone: "Téléphone secondaire"
@@ -269,7 +269,7 @@ fr-FR:
back_end: Back End
back_to_store: "Retour sur les produits"
backordered: Rupture de stock
- backordering_is_allowed: "Rupture de stock {{not}} permise"
+ backordering_is_allowed: "Rupture de stock %{not} permise"
balance_due: "Solde dû"
best_selling_products: "Meilleurs quantités par produit"
best_selling_taxons: "Meilleurs quantités par categories"
@@ -321,7 +321,7 @@ fr-FR:
copy_all_mails_to: "Envoyer une copie des courriels aux adresses suivantes"
cost_price: "Prix de revient"
count: Quantité
- count_of_reduced_by: "Compte de '{{name}}' diminuer de {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "Compte de '%{name}' diminuer de %{count}"
country: Pays
country_based: "Basé sur un pays"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ fr-FR:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: "Résumé de la commande"
- order_sure_want_to: "Êtes-vous certain de vouloir {{event}} cette commande ?"
+ order_sure_want_to: "Êtes-vous certain de vouloir %{event} cette commande ?"
order_total: "Total de la commande"
order_total_message: "Le total du montant débité sur votre carte va être de"
order_updated: "Commande mise à jour"
@@ -642,7 +642,7 @@ fr-FR:
previous: Précédent
price: Prix
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (TVA inc.)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (TVA inc.)"
problem_authorizing_card: "Problème d'autorization de votre carte de crédit"
problem_capturing_card: "Impossible d'utiliser votre carte de crédit"
problems_processing_order: "Impossible de traiter votre commande"
@@ -657,7 +657,7 @@ fr-FR:
product_properties: "Propriété du produit"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ fr-FR:
name: "Avec propriété et valeur"
sentence: avec propriété <em>%s</em> et valeur <em>%s</em>
products: Produits
- products_with_zero_inventory_display: "Les produits en rupture de stock seront {{not}} affichés"
+ products_with_zero_inventory_display: "Les produits en rupture de stock seront %{not} affichés"
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ fr-FR:
scope: Scope
scopes: Scopes
search: Rechercher
- search_results: "Résultats de la recherche pour '{{keywords}}'"
+ search_results: "Résultats de la recherche pour '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: Connection de type sécurisée
secure_creditcard: Carte de crédit sécurisés
@@ -896,7 +896,7 @@ fr-FR:
shipping_methods: "Méthodes de livraison "
shipping_methods_description: "Gérer les méthodes de livraisons"
shipping_total: "Total de la livraison"
- shop_by_taxonomy: "Acheter par {{taxonomy}}"
+ shop_by_taxonomy: "Acheter par %{taxonomy}"
shopping_cart: "Panier"
show: Afficher
show_active: "Show Active"
@@ -905,7 +905,7 @@ fr-FR:
show_only_complete_orders: "Afficher seulement les commandes complètes"
show_out_of_stock_products: "Afficher les produits en rupture de stock"
show_price_inc_vat: "Affiché le prix incluant la TVA"
- showing_first_n: "Les {{n}} premiers"
+ showing_first_n: "Les %{n} premiers"
sign_up: "S'inscrire"
site_name: "Nom du site"
site_url: "URL du site"
View
20 config/locales/il.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ il:
allow_backorders: "Allow Backorders"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: Allow SSL to be used when in development and test modes
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: Allow SSL to be used in production mode
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will {{not}} be used in production"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will %{not} be used in production"
already_registered: Already Registered?
alt_text: Alternative Text
alternative_phone: Alternative Phone
@@ -269,7 +269,7 @@ il:
back_end: Back End
back_to_store: "Go Back To Store"
backordered: Backordered
- backordering_is_allowed: "Backordering {{not}} allowed"
+ backordering_is_allowed: "Backordering %{not} allowed"
balance_due: "Balance Due"
best_selling_products: "Best Selling Products"
best_selling_taxons: "Best Selling Taxons"
@@ -321,7 +321,7 @@ il:
copy_all_mails_to: Copy All Mails To
cost_price: "Cost Price"
count: Count
- count_of_reduced_by: "count of '{{name}}' reduced by {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "count of '%{name}' reduced by %{count}"
country: ארץ
country_based: "Country Based"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ il:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: Order Summary
- order_sure_want_to: "Are you sure you want to {{event}} this order?"
+ order_sure_want_to: "Are you sure you want to %{event} this order?"
order_total: "סכום כולל"
order_total_message: "The total amount charged to your card will be"
order_updated: "Order Updated"
@@ -642,7 +642,7 @@ il:
previous: Previous
price: מחיר
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (inc. VAT)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (inc. VAT)"
problem_authorizing_card: "Problem authorizing credit card"
problem_capturing_card: "Problem capturing credit card"
problems_processing_order: "We had problems processing your order"
@@ -657,7 +657,7 @@ il:
product_properties: "Product Properties"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ il:
name: "With property value"
sentence: with property <em>%s</em> and value <em>%s</em>
products: Products
- products_with_zero_inventory_display: "Products with a zero inventory will {{not}} be displayed"
+ products_with_zero_inventory_display: "Products with a zero inventory will %{not} be displayed"
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ il:
scope: Scope
scopes: Scopes
search: Search
- search_results: "Search results for '{{keywords}}'"
+ search_results: "Search results for '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: Secure Connection Type
secure_creditcard: Secure Creditcard
@@ -896,7 +896,7 @@ il:
shipping_methods: "Shipping Methods"
shipping_methods_description: "Manage shipping methods"
shipping_total: "Shipping Total"
- shop_by_taxonomy: "הצג לפי {{taxonomy}}"
+ shop_by_taxonomy: "הצג לפי %{taxonomy}"
shopping_cart: "עגלת קניות"
show: Show
show_active: "Show Active"
@@ -905,7 +905,7 @@ il:
show_only_complete_orders: "Only show complete orders"
show_out_of_stock_products: "Show out-of-stock products"
show_price_inc_vat: "Show price including VAT"
- showing_first_n: "Showing first {{n}}"
+ showing_first_n: "Showing first %{n}"
sign_up: "Sign up"
site_name: "Site Name"
site_url: "Site URL"
View
20 config/locales/it.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ it:
allow_backorders: "Lasciare fuori stock"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: "Consentire l'uso della certificazione SSL negli ambienti di sviluppo e test"
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: "Consentire l'uso della certificazione SSL nell'ambiente di produzione"
- allowed_ssl_in_production_mode: "La certificazione SSL {{not}} può essere utilizzata nell'ambiente di produzione"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "La certificazione SSL %{not} può essere utilizzata nell'ambiente di produzione"
already_registered: "Sei già iscritto?"
alt_text: "Testo alternativo"
alternative_phone: "Telefono alternativo"
@@ -269,7 +269,7 @@ it:
back_end: "Back End"
back_to_store: "Torna allo shop"
backordered: "Inevasi"
- backordering_is_allowed: "Inevasi {{not}} ammessi"
+ backordering_is_allowed: "Inevasi %{not} ammessi"
balance_due: "Saldo scaduto"
best_selling_products: "Prodotti più venduti"
best_selling_taxons: "Tassi più frequenti"
@@ -321,7 +321,7 @@ it:
copy_all_mails_to: "Invia una copia della mail ai seguenti indirizzi"
cost_price: "Costo"
count: "quantità"
- count_of_reduced_by: "completa per '{{name}}' riduci per {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "completa per '%{name}' riduci per %{count}"
country: "Paese"
country_based: "sulla base di un paese"
coupon: "Coupon"
@@ -595,7 +595,7 @@ it:
resumed : "ripreso"
returned: "ritornato"
order_summary: "Riepilogo dell'ordine"
- order_sure_want_to: "Sei sicuro di voler {{event}} quest'ordine?"
+ order_sure_want_to: "Sei sicuro di voler %{event} quest'ordine?"
order_total: "Totale"
order_total_message: "L'importo totale addebitato sulla vostra carta sarà"
order_updated: "Ordine aggiornato"
@@ -643,7 +643,7 @@ it:
previous: "Indietro"
price: "Prezzo"
price_bucket: "Prezzo totale"
- price_with_vat_included: "{{price}} (inc. IVA)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (inc. IVA)"
problem_authorizing_card: "Problema di autorizzazione con la carta di credito"
problem_capturing_card: "Problema di acquisizione della carta di credito"
problems_processing_order: "Errore durante l'elaborazione dell'ordine"
@@ -658,7 +658,7 @@ it:
product_properties: "Proprietà del prodotto"
product_rule:
choose_products: "Seleziona prodotti"
- label: "L'ordine deve contenere {{select}} di questi prodotti"
+ label: "L'ordine deve contenere %{select} di questi prodotti"
match_all: "tutti"
match_any: "almeno uno"
product_source:
@@ -781,7 +781,7 @@ it:
name: "Con proprietà e valore"
sentence: "con proprietà <em>%s</em> e valore <em>%s</em>"
products: "Prodotti"
- products_with_zero_inventory_display: "I prodotti esauriti{{not}} sono visualizzati"
+ products_with_zero_inventory_display: "I prodotti esauriti%{not} sono visualizzati"
promotion_form:
match_policies:
all: "Una qualunque di queste regole"
@@ -856,7 +856,7 @@ it:
scope: "Campo"
scopes: "Campi"
search: "Cerca"
- search_results: "Cerca risultati per '{{keywords}}'"
+ search_results: "Cerca risultati per '%{keywords}'"
searching: "RIcerca in corso"
secure_connection_type: "Connessione sicura"
secure_creditcard: "Carta di credito sicura"
@@ -898,7 +898,7 @@ it:
shipping_methods: "Metodi di spedizione"
shipping_methods_description: "Descrizione metodo di spedizione"
shipping_total: "Totale costi di consegna"
- shop_by_taxonomy: "Ordina per {{taxonomy}}"
+ shop_by_taxonomy: "Ordina per %{taxonomy}"
shopping_cart: "Carrello"
show: "Mostra"
show_active: "Mostra attivi"
@@ -907,7 +907,7 @@ it:
show_only_complete_orders: "Mostra solamente gli ordini completati"
show_out_of_stock_products: "Mostra i prodotti terminati"
show_price_inc_vat: "Visualizza il prezzo IVA inclusa"
- showing_first_n: "Visualizza le prime {{n}}"
+ showing_first_n: "Visualizza le prime %{n}"
sign_up: "Registrati"
site_name: "Nome sito"
site_url: "URL"
View
20 config/locales/jp.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ jp:
allow_backorders: 取り寄せ注文を許可する
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: Allow SSL to be used when in development and test modes
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: Allow SSL to be used in production mode
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will {{not}} be used in production"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will %{not} be used in production"
already_registered: Already Registered?
alt_text: Alternative Text
alternative_phone: Alternative Phone
@@ -269,7 +269,7 @@ jp:
back_end: Back End
back_to_store: "Go Back To Store"
backordered: Backordered
- backordering_is_allowed: "Backordering {{not}} allowed"
+ backordering_is_allowed: "Backordering %{not} allowed"
balance_due: "Balance Due"
best_selling_products: "Best Selling Products"
best_selling_taxons: "Best Selling Taxons"
@@ -321,7 +321,7 @@ jp:
copy_all_mails_to: Copy All Mails To
cost_price: "Cost Price"
count: Count
- count_of_reduced_by: "count of '{{name}}' reduced by {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "count of '%{name}' reduced by %{count}"
country: 国名
country_based: "Country Based"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ jp:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: Order Summary
- order_sure_want_to: "Are you sure you want to {{event}} this order?"
+ order_sure_want_to: "Are you sure you want to %{event} this order?"
order_total: 合計
order_total_message: "The total amount charged to your card will be"
order_updated: "Order Updated"
@@ -642,7 +642,7 @@ jp:
previous: 前へ
price: 価格
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (inc. VAT)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (inc. VAT)"
problem_authorizing_card: "Problem authorizing credit card"
problem_capturing_card: "Problem capturing credit card"
problems_processing_order: "We had problems processing your order"
@@ -657,7 +657,7 @@ jp:
product_properties: 商品情報
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ jp:
name: "With property value"
sentence: with property <em>%s</em> and value <em>%s</em>
products: 商品
- products_with_zero_inventory_display: "Products with a zero inventory will {{not}} be displayed"
+ products_with_zero_inventory_display: "Products with a zero inventory will %{not} be displayed"
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ jp:
scope: Scope
scopes: Scopes
search: 検索
- search_results: "Search results for '{{keywords}}'"
+ search_results: "Search results for '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: Secure Connection Type
secure_creditcard: Secure Creditcard
@@ -896,7 +896,7 @@ jp:
shipping_methods: 配送方法
shipping_methods_description: 配送方法を管理します。
shipping_total: 配送料合計
- shop_by_taxonomy: "{{taxonomy}}"
+ shop_by_taxonomy: "%{taxonomy}"
shopping_cart: ショッピングカート
show: Show
show_active: "Show Active"
@@ -905,7 +905,7 @@ jp:
show_only_complete_orders: 処理済みの注文のみを表示
show_out_of_stock_products: 在庫切れの商品を表示
show_price_inc_vat: "Show price including VAT"
- showing_first_n: "Showing first {{n}}"
+ showing_first_n: "Showing first %{n}"
sign_up: サインアップ
site_name: サイト名
site_url: サイトURL
View
2 config/locales/lt.yml
@@ -657,7 +657,7 @@ lt:
product_properties: "Product Properties"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
View
20 config/locales/lv.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ lv:
allow_backorders: "Atļaut nokavētos sūtījumus"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: Allow SSL to be used when in development and test modes
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: Allow SSL to be used in production mode
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL {{not}}tiks izmantots ražošanā"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL %{not}tiks izmantots ražošanā"
already_registered: "Esi jau reģistrējies?"
alt_text: "Cits teksts"
alternative_phone: "Cits telefons"
@@ -269,7 +269,7 @@ lv:
back_end: Back End
back_to_store: "Atgriezties veikalā"
backordered: "Nokavētie pasūtījumi"
- backordering_is_allowed: "Nokavētie pasūtījumi {{not}} atļauti"
+ backordering_is_allowed: "Nokavētie pasūtījumi %{not} atļauti"
balance_due: "Atlikums"
best_selling_products: "Vislabāk pārdotie produkti"
best_selling_taxons: "Best Selling Taxons"
@@ -321,7 +321,7 @@ lv:
copy_all_mails_to: "Kopēt visas vēstules uz"
cost_price: "Pašizmaksa"
count: "Skaitīt"
- count_of_reduced_by: "count of '{{name}}' reduced by {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "count of '%{name}' reduced by %{count}"
country: "Valsts"
country_based: "Valsts"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ lv:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: "Pasūtījuma apkopojums"
- order_sure_want_to: "Vai esiet pārliecināts, ka vēlaties {{event}} šo pasūtījumu?"
+ order_sure_want_to: "Vai esiet pārliecināts, ka vēlaties %{event} šo pasūtījumu?"
order_total: "Kopējais pasūtījums"
order_total_message: "Kopējais apjoms ņemts no jūsu kartes būs"
order_updated: "Pasūtījums atjaunots"
@@ -642,7 +642,7 @@ lv:
previous: "Iepriekšējais"
price: "Cena"
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (ieskaitot PVN)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (ieskaitot PVN)"
problem_authorizing_card: "Problēma autorizēt kredīta karti"
problem_capturing_card: "Problem capturing credit card"
problems_processing_order: "Mums bija problēmas apstrādāt jūsu pasūtījumu"
@@ -657,7 +657,7 @@ lv:
product_properties: "Produkta īpašības"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ lv:
name: "Ar īpašības vērtību"
sentence: with property <em>%s</em> and value <em>%s</em>
products: "Produkti"
- products_with_zero_inventory_display: "Produkti, kas nav noliktavā, {{not}} tiks rādīti"
+ products_with_zero_inventory_display: "Produkti, kas nav noliktavā, %{not} tiks rādīti"
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ lv:
scope: Scope
scopes: Scopes
search: "Meklēšana"
- search_results: "Meklēšanas rezultāti '{{keywords}}'"
+ search_results: "Meklēšanas rezultāti '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: Secure Connection Type
secure_creditcard: Secure Creditcard
@@ -896,7 +896,7 @@ lv:
shipping_methods: "Sūtīšanas metodes"
shipping_methods_description: "Pārvaldīt sūtīšanas metodes"
shipping_total: "Kopējais sūtīšanai"
- shop_by_taxonomy: "Pirkt pēc {{taxonomy}}"
+ shop_by_taxonomy: "Pirkt pēc %{taxonomy}"
shopping_cart: "Iepirkuma grozs"
show: "Parādīt"
show_active: "Parādīt aktīvos"
@@ -905,7 +905,7 @@ lv:
show_only_complete_orders: "Parādīt tikai pabeigtos pasūtījumus"
show_out_of_stock_products: "Parādīt izpārdotos produktus"
show_price_inc_vat: "Parādīt cenu iekļaujot PVN"
- showing_first_n: "Parādīt pirmos {{n}}"
+ showing_first_n: "Parādīt pirmos %{n}"
sign_up: "Parakstīties"
site_name: "Interneta adreses nosaukums"
site_url: "Interneta adreses links"
View
20 config/locales/mx.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ mx:
allow_backorders: "Permitir devoluciones"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: Permitir el uso de SSL en los modos de desarrollo y prueba
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: Permitir el uso de SSL en produccion
- allowed_ssl_in_production_mode: "Permitir {{not}} usar SSL en modo Producción"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "Permitir %{not} usar SSL en modo Producción"
already_registered: "¿Ya estas registrado?"
alt_text: Alternative Text
alternative_phone: "Teléfono alternativo"
@@ -269,7 +269,7 @@ mx:
back_end: Back End
back_to_store: "Volver a la tienda"
backordered: Ordenado inverso
- backordering_is_allowed: "Devoluciones {{not}} permitidas"
+ backordering_is_allowed: "Devoluciones %{not} permitidas"
balance_due: "Balance de deuda"
best_selling_products: "Productos mejor vendidos"
best_selling_taxons: "Taxones Mejor Vendidos"
@@ -321,7 +321,7 @@ mx:
copy_all_mails_to: Copiar todos los correos a
cost_price: "Costo"
count: Cantidad
- count_of_reduced_by: "count of '{{name}}' reduced by {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "count of '%{name}' reduced by %{count}"
country: "País"
country_based: "País base"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ mx:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: Parcial de la Orden
- order_sure_want_to: "¿Esta seguro que quiere {{event}} esta orden?"
+ order_sure_want_to: "¿Esta seguro que quiere %{event} esta orden?"
order_total: "Total del pedido"
order_total_message: "El importe total cargado a su tarjeta de crédito será"
order_updated: "Pedido actualizado"
@@ -642,7 +642,7 @@ mx:
previous: Anterior
price: Precio
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (inc. VAT)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (inc. VAT)"
problem_authorizing_card: "Problema autorizando la tarjeta"
problem_capturing_card: "Problema al capturar la tarjeta"
problems_processing_order: "Hemos tenido problemas al procesar su pedido"
@@ -657,7 +657,7 @@ mx:
product_properties: "Propiedades del producto"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ mx:
name: "With property value"
sentence: with property <em>%s</em> and value <em>%s</em>
products: Productos
- products_with_zero_inventory_display: "Productos con cero en el inventario {{not}} serán mostrados"
+ products_with_zero_inventory_display: "Productos con cero en el inventario %{not} serán mostrados"
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ mx:
scope: Scope
scopes: Scopes
search: Buscar
- search_results: "Resultados de la busqueda de '{{keywords}}'"
+ search_results: "Resultados de la busqueda de '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: "Conexión segura"
secure_creditcard: Tarjeta de Credito Segura
@@ -896,7 +896,7 @@ mx:
shipping_methods: "Metodos de envío"
shipping_methods_description: "Manejar metodos de envío"
shipping_total: "Total del envío"
- shop_by_taxonomy: "Comprar por {{taxonomy}}"
+ shop_by_taxonomy: "Comprar por %{taxonomy}"
shopping_cart: "Carrito de compras"
show: Show
show_active: "Show Active"
@@ -905,7 +905,7 @@ mx:
show_only_complete_orders: "Mostrar solo los pedidos completados"
show_out_of_stock_products: "Mostrar productos sin existencía"
show_price_inc_vat: "Ver precios incluyendo el VAT"
- showing_first_n: "Mostrando primer {{n}}"
+ showing_first_n: "Mostrando primer %{n}"
sign_up: Registrarme
site_name: "Nombre del sitio"
site_url: "URL del sitio"
View
20 config/locales/nb-NO.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ nb-NO:
allow_backorders: "Tillat restordre"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: Tillat at SSL brukes i utviklings- og testmodus.
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: Tillat at SSL brukes i produksjonsmodus.
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will {{not}} be used in production"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will %{not} be used in production"
already_registered: Already Registered?
alt_text: Alternative Text
alternative_phone: Alternative Phone
@@ -269,7 +269,7 @@ nb-NO:
back_end: Back End
back_to_store: "Tilbake til butikken"
backordered: Backordered
- backordering_is_allowed: "Backordering {{not}} allowed"
+ backordering_is_allowed: "Backordering %{not} allowed"
balance_due: "Balance Due"
best_selling_products: "Best Selling Products"
best_selling_taxons: "Best Selling Taxons"
@@ -321,7 +321,7 @@ nb-NO:
copy_all_mails_to: Kopier alle eposter til
cost_price: "Cost Price"
count: Count
- count_of_reduced_by: "count of '{{name}}' reduced by {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "count of '%{name}' reduced by %{count}"
country: Land
country_based: "Land"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ nb-NO:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: Order Summary
- order_sure_want_to: "Are you sure you want to {{event}} this order?"
+ order_sure_want_to: "Are you sure you want to %{event} this order?"
order_total: "Ordresum"
order_total_message: "Beløpet som vil bli belastet ditt kort er"
order_updated: "Ordre oppdatert"
@@ -642,7 +642,7 @@ nb-NO:
previous: Forrige
price: Pris
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (inc. VAT)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (inc. VAT)"
problem_authorizing_card: "Problem ved autorisering av kort"
problem_capturing_card: "Problem ved lagring av kortopplysninger"
problems_processing_order: "Problemer ved prosessering av ordre"
@@ -657,7 +657,7 @@ nb-NO:
product_properties: "Produktegenskaper"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ nb-NO:
name: "With property value"
sentence: with property <em>%s</em> and value <em>%s</em>
products: Produkter
- products_with_zero_inventory_display: "Products with a zero inventory will {{not}} be displayed"
+ products_with_zero_inventory_display: "Products with a zero inventory will %{not} be displayed"
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ nb-NO:
scope: Scope
scopes: Scopes
search: Søk
- search_results: "Search results for '{{keywords}}'"
+ search_results: "Search results for '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: "Kryptert forbindelse"
secure_creditcard: Secure Creditcard
@@ -896,7 +896,7 @@ nb-NO:
shipping_methods: "Leveransemåter"
shipping_methods_description: "Konfigurer leveransemåter."
shipping_total: "Fraktkostnader"
- shop_by_taxonomy: "Shop by {{taxonomy}}"
+ shop_by_taxonomy: "Shop by %{taxonomy}"
shopping_cart: "Handlekurv"
show: Show
show_active: "Show Active"
@@ -905,7 +905,7 @@ nb-NO:
show_only_complete_orders: "Vis bare ferdige ordrer"
show_out_of_stock_products: "Vis produkter som ikke er på lager"
show_price_inc_vat: "Show price including VAT"
- showing_first_n: "Showing first {{n}}"
+ showing_first_n: "Showing first %{n}"
sign_up: "Meld meg på"
site_name: "Site Name"
site_url: "Site URL"
View
20 config/locales/nl-BE.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ nl-BE:
allow_backorders: "Nabestellingen toelaten"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: "SSL gebruik toestaan in ontwikkel- en testomgevingen"
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: "SSL gebruik toestaan in productie-omgeving"
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL zal {{niet}} gebruikt worden in productie-omgeving"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL zal %{niet} gebruikt worden in productie-omgeving"
already_registered: Reeds geregistreerd?
alt_text: Alternatieve tekst
alternative_phone: Alternatief telefoonnr
@@ -269,7 +269,7 @@ nl-BE:
back_end: Back End
back_to_store: "Verder Winkelen"
backordered: Backordered
- backordering_is_allowed: "Backordering {{not}} allowed"
+ backordering_is_allowed: "Backordering %{not} allowed"
balance_due: "Balance Due"
best_selling_products: "Best verkopende producten"
best_selling_taxons: "Best verkopende categorieën"
@@ -321,7 +321,7 @@ nl-BE:
copy_all_mails_to: "Kopieer Alle Mails Naar"
cost_price: "Kostprijs"
count: Aantal
- count_of_reduced_by: "Aantal van '{{name}}' verminderd met {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "Aantal van '%{name}' verminderd met %{count}"
country: Land
country_based: "Gebaseerd op land"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ nl-BE:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: Order Summary
- order_sure_want_to: "Are you sure you want to {{event}} this order?"
+ order_sure_want_to: "Are you sure you want to %{event} this order?"
order_total: "Bestelling Totaal"
order_total_message: "Het aan te rekenen totaalbedrag is"
order_updated: "Bestelling gewijzigd"
@@ -642,7 +642,7 @@ nl-BE:
previous: vorige
price: Prijs
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (inc. BTW)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (inc. BTW)"
problem_authorizing_card: "Fout bij autorisatie betaling"
problem_capturing_card: "Fout bij aanrekenen betaling"
problems_processing_order: "Fout vastgesteld bij het verwerken van de bestelling"
@@ -657,7 +657,7 @@ nl-BE:
product_properties: "Product Eigenschappen"
product_rule:
choose_products: Choose products
- label: "Order must contain {{select}} of these products"
+ label: "Order must contain %{select} of these products"
match_all: all
match_any: at least one
product_source:
@@ -780,7 +780,7 @@ nl-BE:
name: "Met eigenschap"
sentence: met eigenschap <em>%s</em> en waarde <em>%s</em>
products: Producten
- products_with_zero_inventory_display: "Producten die niet meer in voorraad zijn zullen {{niet}} getoond worden."
+ products_with_zero_inventory_display: "Producten die niet meer in voorraad zijn zullen %{niet} getoond worden."
promotion_form:
match_policies:
all: Match any of these rules
@@ -854,7 +854,7 @@ nl-BE:
scope: Scope
scopes: Scopes
search: Zoek
- search_results: "Search results for '{{keywords}}'"
+ search_results: "Search results for '%{keywords}'"
searching: Searching
secure_connection_type: "Secure Connection Type"
secure_creditcard: Secure Creditcard
@@ -896,7 +896,7 @@ nl-BE:
shipping_methods: "Verzendingsmethodes"
shipping_methods_description: "Verzendingsmethodes beheren"
shipping_total: "Verzending"
- shop_by_taxonomy: "Per {{taxonomy}}"
+ shop_by_taxonomy: "Per %{taxonomy}"
shopping_cart: "Winkelmandje"
show: Toon
show_active: "Toon actieve"
@@ -905,7 +905,7 @@ nl-BE:
show_only_complete_orders: "Toon enkel afgewerkte bestellingen"
show_out_of_stock_products: "Toon producten die niet voorradig zijn"
show_price_inc_vat: "Toon prijs inclusief BTW"
- showing_first_n: "Eerste {{n}} worden getoond"
+ showing_first_n: "Eerste %{n} worden getoond"
sign_up: "Registreer"
site_name: "Site Naam"
site_url: "Site URL"
View
20 config/locales/nl-NL.yml
@@ -232,7 +232,7 @@ nl-NL:
allow_backorders: "Nabestellingen toelaten"
allow_ssl_to_be_used_when_in_developement_and_test_modes: "SSL gebruik toestaan in ontwikkel- en testomgevingen"
allow_ssl_to_be_used_when_in_production_mode: "SSL gebruik toestaan in productie-omgeving"
- allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will {{not}} be used in production"
+ allowed_ssl_in_production_mode: "SSL will %{not} be used in production"
already_registered: Al geregistreerd?
alt_text: Alternative Text
alternative_phone: Alternative Phone
@@ -269,7 +269,7 @@ nl-NL:
back_end: Back End
back_to_store: "Verder Winkelen"
backordered: Backordered
- backordering_is_allowed: "Backordering {{not}} allowed"
+ backordering_is_allowed: "Backordering %{not} allowed"
balance_due: "Balance Due"
best_selling_products: "Best Selling Products"
best_selling_taxons: "Best Selling Taxons"
@@ -321,7 +321,7 @@ nl-NL:
copy_all_mails_to: "Kopieer Alle Mails Naar"
cost_price: "Cost Price"
count: Count
- count_of_reduced_by: "count of '{{name}}' reduced by {{count}}"
+ count_of_reduced_by: "count of '%{name}' reduced by %{count}"
country: Land
country_based: "Gebaseerd op land"
coupon: Coupon
@@ -595,7 +595,7 @@ nl-NL:
resumed : resumed
returned: returned
order_summary: Order Summary
- order_sure_want_to: "Are you sure you want to {{event}} this order?"
+ order_sure_want_to: "Are you sure you want to %{event} this order?"
order_total: "Bestelling Totaal"
order_total_message: "Het aan te rekenen totaalbedrag is"
order_updated: "Bestelling gewijzigd"
@@ -642,7 +642,7 @@ nl-NL:
previous: vorige
price: Prijs
price_bucket: Price Bucket
- price_with_vat_included: "{{price}} (inc. VAT)"
+ price_with_vat_included: "%{price} (inc. VAT)"
problem_authorizing_card: "Fout bij autorisatie betaling"
problem_capturing_card: "Fout bij afboeken betaling"
problems_processing_order: "Fout vastgesteld bij het verwerken van de bestelling"
@@ -657,7 +657,7 @@ nl-NL:
product_properties: "Product Eigenschappen"
product_rule: