Permalink
Browse files

Fixed #4674 -- Made some small updates to Polish translation. Thanks…

…, Jarek

Zgoda.


git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@5525 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
malcolmt committed Jun 24, 2007
1 parent 962fe47 commit 02bf47d831bc73f1a73599582eb2e998fe14f116
View
@@ -251,6 +251,7 @@ answer newbie questions, and generally made Django that much better:
wojtek
ye7cakf02@sneakemail.com
ymasuda@ethercube.com
+ Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>
Cheng Zhang
A big THANK YOU goes to:
Binary file not shown.
@@ -28,7 +28,8 @@ msgstr "To pole jest wymagane."
msgid "Ensure your text is less than %s character."
msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
msgstr[0] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znak."
-msgstr[1] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znaków."
+msgstr[1] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znaki."
+msgstr[2] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znaków."
#: oldforms/__init__.py:397
msgid "Line breaks are not allowed here."
@@ -75,7 +76,7 @@ msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
msgstr "Proszę wpisać liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 32 767"
#: db/models/manipulators.py:307
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
msgstr "%(object)s z %(type)s już istnieje dla %(field)s."
@@ -85,7 +86,7 @@ msgid "and"
msgstr "i"
#: db/models/fields/__init__.py:42
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
msgstr "Już istnieje %(optname)s z %(fieldname)s."
@@ -142,6 +143,9 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Proszę podać poprawne identyfikatory %(self)s. Wartości %(value)r są "
"niepoprawne."
+msgstr[2] ""
+"Proszę podać poprawne identyfikatory %(self)s. Wartości %(value)r są "
+"niepoprawne."
#: conf/global_settings.py:39
msgid "Arabic"
@@ -370,7 +374,7 @@ msgstr "Niepoprawna data: %s"
#: core/validators.py:153
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
-msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie GG:MM."
+msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie HH:MM."
#: core/validators.py:162 newforms/fields.py:271
msgid "Enter a valid e-mail address."
@@ -439,6 +443,7 @@ msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] "Nie wolno przeklinać! Słowo %s nie jest dozwolone."
msgstr[1] "Nie wolno przeklinać! Słowa %s nie są dozwolone."
+msgstr[2] "Nie wolno przeklinać! Słowa %s nie są dozwolone."
#: core/validators.py:273
#, python-format
@@ -497,13 +502,15 @@ msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
msgstr[0] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną o nie więcej niż %s cyfrze."
msgstr[1] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną o nie więcej niż %s cyfrach."
+msgstr[2] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną o nie więcej niż %s cyfrach."
#: core/validators.py:425
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digit."
msgid_plural "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
-msgstr[0] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną zawierającą nie więcej niż %s cyfry."
-msgstr[1] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną zawierającą nie więcej niż %s cyfr."
+msgstr[0] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną zawierającą nie więcej niż %s cyfrę."
+msgstr[1] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną zawierającą nie więcej niż %s cyfry."
+msgstr[2] "Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną zawierającą nie więcej niż %s cyfr."
#: core/validators.py:428
#, python-format
@@ -515,6 +522,9 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną z dokładnością do %s miejsc po "
"przecinku."
+msgstr[2] ""
+"Proszę wpisać poprawną liczbę dziesiętną z dokładnością do %s miejsc po "
+"przecinku."
#: core/validators.py:438
#, python-format
@@ -668,7 +678,7 @@ msgstr "Wpisz poprawny URL."
#: newforms/fields.py:313
msgid "This URL appears to be a broken link."
-msgstr "Odnośnik %s jest nieprawidłowy."
+msgstr "Ten odnośnik jest nieprawidłowy."
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
msgid "th"
@@ -691,21 +701,24 @@ msgstr "-ci"
msgid "%(value).1f million"
msgid_plural "%(value).1f million"
msgstr[0] "%(value).1f milion"
-msgstr[1] "%(value).1f milionów"
+msgstr[1] "%(value).1f miliony"
+msgstr[2] "%(value).1f milionów"
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:50
#, python-format
msgid "%(value).1f billion"
msgid_plural "%(value).1f billion"
msgstr[0] "%(value).1f miliard"
-msgstr[1] "%(value).1f miliardów"
+msgstr[1] "%(value).1f miliardy"
+msgstr[2] "%(value).1f miliardów"
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:53
#, python-format
msgid "%(value).1f trillion"
msgid_plural "%(value).1f trillion"
msgstr[0] "%(value).1f bilion"
-msgstr[1] "%(value).1f bilionów"
+msgstr[1] "%(value).1f biliony"
+msgstr[2] "%(value).1f bilionów"
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
msgid "one"
@@ -987,6 +1000,15 @@ msgstr[0] ""
"\n"
"%(text)s"
msgstr[1] ""
+"Ten komentarz został wysłany przez użytkownika, który wysłał mniej niż %"
+"(count)s komentarze:\n"
+"\n"
+"%(text)s"
+msgstr[2] ""
+"Ten komentarz został wysłany przez użytkownika, który wysłał mniej niż %"
+"(count)s komentarzy:\n"
+"\n"
+"%(text)s"
#: contrib/comments/views/comments.py:116
#, python-format
@@ -1574,7 +1596,8 @@ msgstr "Szukaj"
msgid "1 result"
msgid_plural "%(counter)s results"
msgstr[0] "1 wynik"
-msgstr[1] "%(counter)s wyników"
+msgstr[1] "%(counter)s wyniki"
+msgstr[2] "%(counter)s wyników"
#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
#, python-format
@@ -1681,6 +1704,7 @@ msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
msgstr[0] "Proszę popraw poniższy błąd"
msgstr[1] "Proszę popraw poniższe błędy"
+msgstr[2] "Proszę popraw poniższe błędy"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:50
msgid "Ordering"
@@ -2077,7 +2101,6 @@ msgstr ""
msgid "user permissions"
msgstr "uprawnienia użytkownika"
-# kurwa
#: contrib/auth/models.py:115
msgid "user"
msgstr "użytkownik"
@@ -2831,37 +2854,43 @@ msgstr "Gru."
msgid "year"
msgid_plural "years"
msgstr[0] "rok"
-msgstr[1] "lat"
+msgstr[1] "lata"
+msgstr[2] "lat"
#: utils/timesince.py:13
msgid "month"
msgid_plural "months"
msgstr[0] "miesiąc"
-msgstr[1] "miesięcy"
+msgstr[1] "miesięce"
+msgstr[2] "miesięcy"
#: utils/timesince.py:14
msgid "week"
msgid_plural "weeks"
msgstr[0] "tydzień"
-msgstr[1] "tygodni"
+msgstr[1] "tygodnie"
+msgstr[2] "tygodni"
#: utils/timesince.py:15
msgid "day"
msgid_plural "days"
msgstr[0] "dzień"
msgstr[1] "dni"
+msgstr[2] "dni"
#: utils/timesince.py:16
msgid "hour"
msgid_plural "hours"
msgstr[0] "godzina"
-msgstr[1] "godzin"
+msgstr[1] "godziny"
+msgstr[2] "godzin"
#: utils/timesince.py:17
msgid "minute"
msgid_plural "minutes"
msgstr[0] "minuta"
-msgstr[1] "minut"
+msgstr[1] "minuty"
+msgstr[2] "minut"
#: utils/timesince.py:40
#, python-format
@@ -2880,15 +2909,15 @@ msgstr ", %(number)d %(type)s"
#: utils/dateformat.py:40
msgid "p.m."
-msgstr "popołudniu"
+msgstr "po południu"
#: utils/dateformat.py:41
msgid "a.m."
msgstr "rano"
#: utils/dateformat.py:46
msgid "PM"
-msgstr "popołudniu"
+msgstr "po południu"
#: utils/dateformat.py:47
msgid "AM"
@@ -2931,13 +2960,13 @@ msgstr "tak,nie,może"
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d bajt"
-msgstr[1] "%(size)d bajtów"
-msgstr[2] ""
+msgstr[1] "%(size)d bajty"
+msgstr[2] "%(size)d bajtów"
#: template/defaultfilters.py:522
#, python-format
msgid "%.1f KB"
-msgstr "%.1f kB"
+msgstr "%.1f KB"
#: template/defaultfilters.py:524
#, python-format
Binary file not shown.
@@ -40,7 +40,6 @@ msgid "Chosen %s"
msgstr "Wybrano %s"
#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:54
-#, fuzzy
msgid "Select your choice(s) and click "
msgstr "Zaznacz swój wybór i kliknij "

0 comments on commit 02bf47d

Please sign in to comment.