Permalink
Browse files

Closes #8840, Updated Norwegian translation; Thanks jonklo.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@8917 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
telenieko committed Sep 3, 2008
1 parent 20147a3 commit 116e17414b2bdde4aa39177becda52065079a68b
Binary file not shown.
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-16 10:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-02 01:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-09-03 13:19+0200\n"
"Last-Translator: Christian Mikalsen and Jon Lønne\n"
"Language-Team: Norsk <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -284,94 +284,94 @@ msgstr "logginnlegg"
msgid "log entries"
msgstr "logginnlegg"
-#: contrib/admin/options.py:59 contrib/admin/options.py:120
+#: contrib/admin/options.py:60 contrib/admin/options.py:121
msgid "None"
msgstr "Ingen"
-#: contrib/admin/options.py:332
+#: contrib/admin/options.py:338
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Endret %s."
-#: contrib/admin/options.py:332 contrib/admin/options.py:342
-#: forms/models.py:265
+#: contrib/admin/options.py:338 contrib/admin/options.py:348
+#: forms/models.py:275
msgid "and"
msgstr "og"
-#: contrib/admin/options.py:337
+#: contrib/admin/options.py:343
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Opprettet %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:341
+#: contrib/admin/options.py:347
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Endret %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:346
+#: contrib/admin/options.py:352
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Slettet %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:350
+#: contrib/admin/options.py:356
msgid "No fields changed."
msgstr "Ingen felt endret."
-#: contrib/admin/options.py:411 contrib/auth/admin.py:51
+#: contrib/admin/options.py:417 contrib/auth/admin.py:51
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ble opprettet."
-#: contrib/admin/options.py:415 contrib/admin/options.py:448
+#: contrib/admin/options.py:421 contrib/admin/options.py:454
#: contrib/auth/admin.py:59
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Du kan redigere videre nedenfor."
-#: contrib/admin/options.py:425 contrib/admin/options.py:458
+#: contrib/admin/options.py:431 contrib/admin/options.py:464
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Du kan opprette ny %s nedenfor."
-#: contrib/admin/options.py:446
+#: contrib/admin/options.py:452
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ble endret."
-#: contrib/admin/options.py:454
+#: contrib/admin/options.py:460
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ble endret. Du kan redigere videre nedenfor."
-#: contrib/admin/options.py:530
+#: contrib/admin/options.py:536
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Opprett %s"
-#: contrib/admin/options.py:608
+#: contrib/admin/options.py:614
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Rediger %s"
-#: contrib/admin/options.py:640
+#: contrib/admin/options.py:646
msgid "Database error"
msgstr "Databasefeil"
-#: contrib/admin/options.py:690
+#: contrib/admin/options.py:696
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ble slettet."
-#: contrib/admin/options.py:697
+#: contrib/admin/options.py:703
msgid "Are you sure?"
msgstr "Er du sikker?"
-#: contrib/admin/options.py:726
+#: contrib/admin/options.py:732
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Endringshistorikk: %s"
-#: contrib/admin/sites.py:18 contrib/admin/views/decorators.py:16
+#: contrib/admin/sites.py:16 contrib/admin/views/decorators.py:14
#: contrib/auth/forms.py:80
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
@@ -380,43 +380,39 @@ msgstr ""
"Vennligst angi korrekt brukernavn og passord. Merk at det er forskjell på "
"små og store bokstaver."
-#: contrib/admin/sites.py:242 contrib/admin/views/decorators.py:68
-msgid ""
-"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
-"submission has been saved."
-msgstr ""
-"Du må logge inn igjen, fordi økten din har blitt tidsavbrutt. Slapp av, "
-"innlegget ditt ble lagret."
+#: contrib/admin/sites.py:227 contrib/admin/views/decorators.py:40
+msgid "Please log in again, because your session has expired."
+msgstr "Økten din har tidsavbrutt, vennligst logg inn igjen."
-#: contrib/admin/sites.py:249 contrib/admin/views/decorators.py:75
+#: contrib/admin/sites.py:234 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Det ser ut som om nettleseren din ikke støtter informasjonskapsler "
"(cookies). Vennligst konfigurer nettleseren din og prøv igjen."
-#: contrib/admin/sites.py:265 contrib/admin/sites.py:271
-#: contrib/admin/views/decorators.py:94
+#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/sites.py:256
+#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Brukernavnet kan ikke inneholde tegnet '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:268 contrib/admin/views/decorators.py:90
+#: contrib/admin/sites.py:253 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "E-postadressen er ikke brukernavnet ditt, prøv '%s' isteden."
-#: contrib/admin/sites.py:336
+#: contrib/admin/sites.py:313
msgid "Site administration"
msgstr "Nettstedsadministrasjon"
-#: contrib/admin/sites.py:358 contrib/admin/templates/admin/login.html:27
+#: contrib/admin/sites.py:326 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
-#: contrib/admin/views/decorators.py:30
+#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Logg inn"
-#: contrib/admin/sites.py:406
+#: contrib/admin/sites.py:373
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "%s-administrasjon"
@@ -447,11 +443,11 @@ msgstr "Nå:"
msgid "Change:"
msgstr "Endre:"
-#: contrib/admin/widgets.py:122
+#: contrib/admin/widgets.py:121
msgid "Lookup"
msgstr "Oppslag"
-#: contrib/admin/widgets.py:207
+#: contrib/admin/widgets.py:228
msgid "Add Another"
msgstr "Legg til ny"
@@ -1050,7 +1046,7 @@ msgstr "Tekst"
msgid "Time"
msgstr "Tid"
-#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:21
+#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:22
#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "Nettadresse"
@@ -1365,25 +1361,25 @@ msgstr "Innhold"
msgid "Metadata"
msgstr "Metadata"
-#: contrib/comments/forms.py:19
+#: contrib/comments/forms.py:20
msgid "Name"
msgstr "Navn"
-#: contrib/comments/forms.py:20
+#: contrib/comments/forms.py:21
msgid "Email address"
msgstr "E-postadresse"
-#: contrib/comments/forms.py:22
+#: contrib/comments/forms.py:23
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
-#: contrib/comments/forms.py:25
+#: contrib/comments/forms.py:26
msgid ""
"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
msgstr ""
"Hvis du oppgir noe i dette feltet, vil kommentaren bli behandlet som spam"
-#: contrib/comments/forms.py:125
+#: contrib/comments/forms.py:126
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
@@ -3590,13 +3586,13 @@ msgstr "Verdien må være None, True eller False."
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Oppgi tiden på formen TT:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/related.py:763
+#: db/models/fields/related.py:761
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Hold nede \"Control\", eller \"Command\" på en Mac, for å velge mer enn en."
-#: db/models/fields/related.py:840
+#: db/models/fields/related.py:838
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3700,7 +3696,7 @@ msgstr "Nettadressen fører til en side som ikke eksisterer."
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr "Velg et gyldig valg. %(value)s er ikke et av de tilgjengelige valgene."
-#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:644
+#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:654
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Oppgi en liste med verdier."
@@ -3719,16 +3715,16 @@ msgstr ""
msgid "Order"
msgstr "Rekkefølge"
-#: forms/models.py:258 forms/models.py:267
+#: forms/models.py:268 forms/models.py:277
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "%(model_name)s med %(field_label)s finnes allerede."
-#: forms/models.py:574
+#: forms/models.py:584
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Velg et gyldig valg. Valget er ikke et av de tilgjengelige valgene."
-#: forms/models.py:645
+#: forms/models.py:655
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Velg et gyldig valg. %s er ikke et av de tilgjengelige valgene."

0 comments on commit 116e174

Please sign in to comment.