Permalink
Browse files

Polish translation updated

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@12656 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent f034c79 commit 135781f46e6d07bebafb328a3b11f4102861abd7 Jarek Zgoda committed Mar 2, 2010
Showing with 139 additions and 132 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +139 −132 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
271 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-24 16:25+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-02 09:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -238,16 +238,16 @@ msgstr "chiński uproszczony"
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "chiński tradycyjny"
-#: contrib/admin/actions.py:60
+#: contrib/admin/actions.py:52
#, python-format
msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
msgstr "Usunięto %(count)d %(items)s."
-#: contrib/admin/actions.py:67 contrib/admin/options.py:1101
+#: contrib/admin/actions.py:59 contrib/admin/options.py:1101
msgid "Are you sure?"
msgstr "Jesteś pewien?"
-#: contrib/admin/actions.py:85
+#: contrib/admin/actions.py:77
#, python-format
msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
msgstr "Usuń wybrane %(verbose_name_plural)s"
@@ -340,8 +340,8 @@ msgid "Changed %s."
msgstr "Zmieniono %s"
#: contrib/admin/options.py:558 contrib/admin/options.py:568
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 db/models/base.py:801
-#: forms/models.py:550
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 db/models/base.py:802
+#: forms/models.py:552
msgid "and"
msgstr "i"
@@ -406,7 +406,7 @@ msgstr "Nie wybrano akcji."
msgid "Add %s"
msgstr "Dodaj %s"
-#: contrib/admin/options.py:867 contrib/admin/options.py:1079
+#: contrib/admin/options.py:867 contrib/admin/options.py:1081
#, python-format
msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
msgstr "Obiekt %(name)s o kluczu głównym %(key)r nie istnieje."
@@ -428,6 +428,22 @@ msgstr[0] "%(count)s %(name)s został pomyślnie zmieniony."
msgstr[1] "%(count)s %(name)s zostały pomyślnie zmienione."
msgstr[2] "%(count)s %(name)s zostało pomyślnie zmienionych."
+#: contrib/admin/options.py:1040
+#, python-format
+msgid "of %(count)d selected"
+msgid_plural "of %(count)d selected"
+msgstr[0] "z %(count)d wybrany"
+msgstr[1] "z %(count)d wybrane"
+msgstr[2] "z %(count)d wybranych"
+
+#: contrib/admin/options.py:1042
+#, python-format
+msgid "%(total_count)s selected"
+msgid_plural "All %(total_count)s selected"
+msgstr[0] "%(total_count)s wybrany"
+msgstr[1] "%(total_count)s wybrane"
+msgstr[2] "%(total_count)s wybranych"
+
#: contrib/admin/options.py:1094
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
@@ -447,53 +463,43 @@ msgstr ""
"Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
"znaczenie."
-#: contrib/admin/sites.py:310 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:311 contrib/admin/views/decorators.py:40
msgid "Please log in again, because your session has expired."
msgstr "Twoja sesja wygasła, zaloguj się ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:317 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:318 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
"spróbuj ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:333 contrib/admin/sites.py:339
+#: contrib/admin/sites.py:334 contrib/admin/sites.py:340
#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaku '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:336 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:337 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Podany adres e-mail nie jest Twoją nazwą użytkownika. Spróbuj '%s'."
-#: contrib/admin/sites.py:392
+#: contrib/admin/sites.py:393
msgid "Site administration"
msgstr "Administracja stroną"
-#: contrib/admin/sites.py:406 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:407 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Zaloguj się"
-#: contrib/admin/sites.py:451
+#: contrib/admin/sites.py:452
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "%s - administracja"
-#: contrib/admin/util.py:170
-#, python-format
-msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
-msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s: %(obj)s"
-
-#: contrib/admin/util.py:175
-#, python-format
-msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
-msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s:"
-
#: contrib/admin/widgets.py:75
msgid "Date:"
msgstr "Data:"
@@ -514,7 +520,7 @@ msgstr "Zmień:"
msgid "Lookup"
msgstr "Szukaj"
-#: contrib/admin/widgets.py:241
+#: contrib/admin/widgets.py:244
msgid "Add Another"
msgstr "Dodaj kolejny"
@@ -576,28 +582,16 @@ msgstr "Wykonaj wybraną akcję"
msgid "Go"
msgstr "Wykonaj"
-#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:7
-#, python-format
-msgid ""
-"<span class=\"_acnt\">0</span> of %(total_count)s %(module_name)s selected"
-msgstr ""
-"<span class=\"_acnt\">0</span> z %(total_count)s %(module_name)s wybrane"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:11
-#, python-format
-msgid "All %(total_count)s %(module_name)s selected"
-msgstr "Wszystkie %(total_count)s %(module_name)s wybrane"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:14
-msgid "Click here to select all objects across all pages"
-msgstr "Kliknij by wybrać wszystkie obiekty na wszystkich stronach"
+#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:10
+msgid "Click here to select the objects across all pages"
+msgstr "Kliknij by wybrać obiekty na wszystkich stronach"
-#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:14
+#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:10
#, python-format
msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
msgstr "Wybierz wszystkie %(total_count)s %(module_name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:16
+#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:12
msgid "Clear selection"
msgstr "Wyczyść wybór"
@@ -1218,17 +1212,13 @@ msgid "Username"
msgstr "Nazwa użytkownika"
#: contrib/auth/forms.py:15 contrib/auth/forms.py:49
-#: contrib/auth/models.py:180
-msgid ""
-"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
-"digits and underscores)."
+msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
msgstr ""
-"Wymagane. 30 znaków lub mniej. Tylko znaki alfanumeryczne (litery, cyfry i "
-"podkreślenia)."
+"Wymagane. 30 znaków lub mniej. Tylko litery, cyfry i znaki @/./+/-/_."
#: contrib/auth/forms.py:16 contrib/auth/forms.py:50
-msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
-msgstr "To pole może zawierać tylko litery, cyfry i podkreślenia."
+msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
+msgstr "To pole może zawierać tylko litery, cyfry i znaki @/./+/-/_."
#: contrib/auth/forms.py:18
msgid "Password confirmation"
@@ -1300,109 +1290,115 @@ msgstr "uprawnienia"
msgid "group"
msgstr "grupa"
-#: contrib/auth/models.py:99 contrib/auth/models.py:190
+#: contrib/auth/models.py:99 contrib/auth/models.py:206
msgid "groups"
msgstr "grupy"
-#: contrib/auth/models.py:180
+#: contrib/auth/models.py:196
msgid "username"
msgstr "użytkownik"
-#: contrib/auth/models.py:181
+#: contrib/auth/models.py:196
+msgid ""
+"Required. 30 characters or fewer. Letters, numbers and @/./+/-/_ characters"
+msgstr ""
+"Wymagane. 30 znaków lub mniej. Tylko litery, cyfry i znaki @/./+/-/_."
+
+#: contrib/auth/models.py:197
msgid "first name"
msgstr "imię"
-#: contrib/auth/models.py:182
+#: contrib/auth/models.py:198
msgid "last name"
msgstr "nazwisko"
-#: contrib/auth/models.py:183
+#: contrib/auth/models.py:199
msgid "e-mail address"
msgstr "adres e-mail"
-#: contrib/auth/models.py:184
+#: contrib/auth/models.py:200
msgid "password"
msgstr "hasło"
-#: contrib/auth/models.py:184
+#: contrib/auth/models.py:200
msgid ""
"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
"password form</a>."
msgstr ""
"Użyj '[algo]$[salt]$[hexdigest]' lub <a href=\"password/\">formularza zmiany "
"hasła</a>."
-#: contrib/auth/models.py:185
+#: contrib/auth/models.py:201
msgid "staff status"
msgstr "w zespole"
-#: contrib/auth/models.py:185
+#: contrib/auth/models.py:201
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
msgstr "Oznacza czy użytkownik może zalogować się do panelu admina."
-#: contrib/auth/models.py:186
+#: contrib/auth/models.py:202
msgid "active"
msgstr "aktywny"
-#: contrib/auth/models.py:186
+#: contrib/auth/models.py:202
msgid ""
"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr ""
"Oznacza czy użytkownika należy uważać za aktywnego. Odznacz to, zamiast "
"usuwać konta."
-#: contrib/auth/models.py:187
+#: contrib/auth/models.py:203
msgid "superuser status"
msgstr "status administratora"
-#: contrib/auth/models.py:187
+#: contrib/auth/models.py:203
msgid ""
"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
"them."
msgstr ""
"Oznacza, że ten użytkownik ma wszystkie uprawnienia bez jawnego "
"przypisywania ich."
-#: contrib/auth/models.py:188
+#: contrib/auth/models.py:204
msgid "last login"
msgstr "ostatnio zalogowany"
-#: contrib/auth/models.py:189
+#: contrib/auth/models.py:205
msgid "date joined"
msgstr "data przyłączenia"
-#: contrib/auth/models.py:191
+#: contrib/auth/models.py:207
msgid ""
"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
"all permissions granted to each group he/she is in."
msgstr ""
"Oprócz uprawnień przypisanych bezpośrednio użytkownikowi otrzyma on "
"uprawnienia grup, do których należy."
-#: contrib/auth/models.py:192
+#: contrib/auth/models.py:208
msgid "user permissions"
msgstr "uprawnienia użytkownika"
-#: contrib/auth/models.py:196 contrib/comments/models.py:50
+#: contrib/auth/models.py:212 contrib/comments/models.py:50
#: contrib/comments/models.py:168
msgid "user"
msgstr "użytkownik"
-#: contrib/auth/models.py:197
+#: contrib/auth/models.py:213
msgid "users"
msgstr "użytkownicy"
-#: contrib/auth/models.py:378
+#: contrib/auth/models.py:394
msgid "message"
msgstr "wiadomość"
-#: contrib/auth/views.py:60
+#: contrib/auth/views.py:79
msgid "Logged out"
msgstr "Wylogowany"
#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23
-#: core/validators.py:125 forms/fields.py:419
+#: core/validators.py:120 forms/fields.py:416
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Wprowadź poprawny adres e-mail."
@@ -1465,7 +1461,7 @@ msgid "Email address"
msgstr "Adres e-mail"
#: contrib/comments/forms.py:95 contrib/flatpages/admin.py:8
-#: contrib/flatpages/models.py:7 db/models/fields/__init__.py:1107
+#: contrib/flatpages/models.py:7 db/models/fields/__init__.py:1118
msgid "URL"
msgstr "URL"
@@ -1516,7 +1512,7 @@ msgstr "komentarz"
msgid "date/time submitted"
msgstr "data/czas dodania"
-#: contrib/comments/models.py:60 db/models/fields/__init__.py:909
+#: contrib/comments/models.py:60 db/models/fields/__init__.py:914
msgid "IP address"
msgstr "Adres IP"
@@ -1751,7 +1747,7 @@ msgstr "strona statyczna"
msgid "flat pages"
msgstr "strony statyczne"
-#: contrib/formtools/wizard.py:134
+#: contrib/formtools/wizard.py:140
msgid ""
"We apologize, but your form has expired. Please continue filling out the "
"form from this page."
@@ -4452,43 +4448,43 @@ msgstr "strony"
msgid "Enter a valid value."
msgstr "Wpisz poprawną wartość."
-#: core/validators.py:92 forms/fields.py:520
+#: core/validators.py:87 forms/fields.py:517
msgid "Enter a valid URL."
msgstr "Wpisz poprawny URL."
-#: core/validators.py:94 forms/fields.py:521
+#: core/validators.py:89 forms/fields.py:518
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Ten odnośnik jest nieprawidłowy."
-#: core/validators.py:128 forms/fields.py:864
+#: core/validators.py:123 forms/fields.py:861
msgid ""
"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i myślniki."
-#: core/validators.py:131 forms/fields.py:857
+#: core/validators.py:126 forms/fields.py:854
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Wprowadź poprawny adres IPv4."
-#: core/validators.py:134 db/models/fields/__init__.py:591
+#: core/validators.py:129 db/models/fields/__init__.py:596
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Wpisz tylko cyfry oddzielone przecinkami."
-#: core/validators.py:140
+#: core/validators.py:135
#, python-format
msgid "Ensure this value is %(limit_value)s (it is %(show_value)s)."
msgstr "Upewnij się, że ta wartość jest %(limit_value)s (jest %(show_value)s)."
-#: core/validators.py:158 forms/fields.py:196 forms/fields.py:248
+#: core/validators.py:153 forms/fields.py:196 forms/fields.py:246
#, python-format
msgid "Ensure this value is less than or equal to %(limit_value)s."
msgstr "Upewnij się, że ta wartość jest mniejsza lub równa %(limit_value)s."
-#: core/validators.py:163 forms/fields.py:197 forms/fields.py:249
+#: core/validators.py:158 forms/fields.py:197 forms/fields.py:247
#, python-format
msgid "Ensure this value is greater than or equal to %(limit_value)s."
msgstr "Upewnij się, że ta wartość jest większa lub równa %(limit_value)s."
-#: core/validators.py:169
+#: core/validators.py:164
#, python-format
msgid ""
"Ensure this value has at least %(limit_value)d characters (it has %"
@@ -4497,7 +4493,7 @@ msgstr ""
"Upewnij się, że ta wartość ma co najmniej %(limit_value)d znaków (ma długość "
"%(show_value)d)."
-#: core/validators.py:175
+#: core/validators.py:170
#, python-format
msgid ""
"Ensure this value has at most %(limit_value)d characters (it has %"
@@ -4506,14 +4502,14 @@ msgstr ""
"Upewnij się, że ta wartość ma co najwyżej %(limit_value)d znaków (ma długość "
"%(show_value)d)."
-#: db/models/base.py:779
+#: db/models/base.py:780
#, python-format
msgid "%(field_name)s must be unique for %(date_field)s %(lookup)s."
msgstr ""
"Wartości w %(field_name)s muszą być unikalne dla wyszukiwań %(lookup)s w %"
"(date_field)s"
-#: db/models/base.py:794 db/models/base.py:802
+#: db/models/base.py:795 db/models/base.py:803
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "%(field_label)s już istnieje w %(model_name)s."
@@ -4536,9 +4532,9 @@ msgstr "To pole nie może być puste."
msgid "Field of type: %(field_type)s"
msgstr "Pole typu: %(field_type)s"
-#: db/models/fields/__init__.py:475 db/models/fields/__init__.py:871
-#: db/models/fields/__init__.py:967 db/models/fields/__init__.py:978
-#: db/models/fields/__init__.py:1005
+#: db/models/fields/__init__.py:475 db/models/fields/__init__.py:876
+#: db/models/fields/__init__.py:978 db/models/fields/__init__.py:989
+#: db/models/fields/__init__.py:1016
msgid "Integer"
msgstr "Liczba całkowita"
@@ -4555,88 +4551,88 @@ msgstr ""
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Wartość logiczna (True, False - prawda lub fałsz)"
-#: db/models/fields/__init__.py:558 db/models/fields/__init__.py:988
+#: db/models/fields/__init__.py:563 db/models/fields/__init__.py:999
#, python-format
msgid "String (up to %(max_length)s)"
msgstr "Łańcuch (do %(max_length)s znaków)"
-#: db/models/fields/__init__.py:586
+#: db/models/fields/__init__.py:591
msgid "Comma-separated integers"
msgstr "Liczby całkowite rozdzielone przecinkami"
-#: db/models/fields/__init__.py:600
+#: db/models/fields/__init__.py:605
msgid "Date (without time)"
msgstr "Data (bez godziny)"
-#: db/models/fields/__init__.py:604
+#: db/models/fields/__init__.py:609
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną datę w formacie RRRR-MM-DD."
-#: db/models/fields/__init__.py:605
+#: db/models/fields/__init__.py:610
#, python-format
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Niepoprawna data: %s"
-#: db/models/fields/__init__.py:686
+#: db/models/fields/__init__.py:691
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr ""
"Wprowadź poprawną datę i godzinę w formacie YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/__init__.py:688
+#: db/models/fields/__init__.py:693
msgid "Date (with time)"
msgstr "Data (z godziną)"
-#: db/models/fields/__init__.py:754
+#: db/models/fields/__init__.py:759
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą dziesiętną."
-#: db/models/fields/__init__.py:756
+#: db/models/fields/__init__.py:761
msgid "Decimal number"
msgstr "Liczba dziesiętna"
-#: db/models/fields/__init__.py:811
+#: db/models/fields/__init__.py:816
msgid "E-mail address"
msgstr "Adres e-mail"
-#: db/models/fields/__init__.py:818 db/models/fields/files.py:220
+#: db/models/fields/__init__.py:823 db/models/fields/files.py:220
#: db/models/fields/files.py:331
msgid "File path"
msgstr "Ścieżka do pliku"
-#: db/models/fields/__init__.py:841 db/models/fields/__init__.py:869
+#: db/models/fields/__init__.py:846 db/models/fields/__init__.py:874
msgid "This value must be a float."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą rzeczywistą."
-#: db/models/fields/__init__.py:843
+#: db/models/fields/__init__.py:848
msgid "Floating point number"
msgstr "Liczba zmiennoprzecinkowa"
-#: db/models/fields/__init__.py:896
+#: db/models/fields/__init__.py:901
msgid "Big (8 byte) integer"
msgstr "Duża liczba całkowita (8 bajtów)"
-#: db/models/fields/__init__.py:925
+#: db/models/fields/__init__.py:930
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr ""
"Ta wartość musi być jedną z None (nic), True (prawda) lub False (fałsz)."
-#: db/models/fields/__init__.py:927
+#: db/models/fields/__init__.py:932
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Wartość logiczna (True, False, None - prawda, fałsz lub nic)"
-#: db/models/fields/__init__.py:1011
+#: db/models/fields/__init__.py:1022
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
-#: db/models/fields/__init__.py:1027
+#: db/models/fields/__init__.py:1038
msgid "Time"
msgstr "Czas"
-#: db/models/fields/__init__.py:1031
+#: db/models/fields/__init__.py:1042
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/__init__.py:1115
+#: db/models/fields/__init__.py:1126
msgid "XML text"
msgstr "Tekst XML"
@@ -4687,90 +4683,90 @@ msgstr "To pole jest wymagane."
msgid "Enter a whole number."
msgstr "Wpisz liczbę całkowitą."
-#: forms/fields.py:225 forms/fields.py:247
+#: forms/fields.py:225 forms/fields.py:245
msgid "Enter a number."
msgstr "Wpisz liczbę."
-#: forms/fields.py:250
+#: forms/fields.py:248
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s cyfr."
-#: forms/fields.py:251
+#: forms/fields.py:249
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s miejsc po przecinku."
-#: forms/fields.py:252
+#: forms/fields.py:250
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s miejsc przed przecinkiem."
-#: forms/fields.py:314 forms/fields.py:829
+#: forms/fields.py:311 forms/fields.py:826
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Wpisz poprawną datę."
-#: forms/fields.py:342 forms/fields.py:830
+#: forms/fields.py:339 forms/fields.py:827
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Wpisz poprawną godzinę."
-#: forms/fields.py:368
+#: forms/fields.py:365
msgid "Enter a valid date/time."
msgstr "Wpisz poprawną datę/godzinę."
-#: forms/fields.py:426
+#: forms/fields.py:423
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
msgstr "Nie wysłano żadnego pliku. Sprawdź typ kodowania formularza."
-#: forms/fields.py:427
+#: forms/fields.py:424
msgid "No file was submitted."
msgstr "Żaden plik nie został przesłany."
-#: forms/fields.py:428
+#: forms/fields.py:425
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "Wysłany plik jest pusty."
-#: forms/fields.py:429
+#: forms/fields.py:426
#, python-format
msgid ""
"Ensure this filename has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
"Upewnij się, że nazwa tego pliku ma co najwyżej %(max)d znaków (ma długość %"
"(length)d)."
-#: forms/fields.py:464
+#: forms/fields.py:461
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
"Wgraj poprawny plik graficzny. Ten, który został wgrany, nie jest obrazem, "
"albo jest uszkodzony."
-#: forms/fields.py:587 forms/fields.py:662
+#: forms/fields.py:584 forms/fields.py:659
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/fields.py:663 forms/fields.py:725 forms/models.py:977
+#: forms/fields.py:660 forms/fields.py:722 forms/models.py:979
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
#: forms/formsets.py:290 forms/formsets.py:292
msgid "Order"
msgstr "Porządek"
-#: forms/models.py:544
+#: forms/models.py:546
#, python-format
msgid "Please correct the duplicate data for %(field)s."
msgstr "Popraw zduplikowane dane w %(field)s."
-#: forms/models.py:548
+#: forms/models.py:550
#, python-format
msgid "Please correct the duplicate data for %(field)s, which must be unique."
msgstr "Popraw zduplikowane dane w %(field)s, które wymaga unikalności."
-#: forms/models.py:554
+#: forms/models.py:556
#, python-format
msgid ""
"Please correct the duplicate data for %(field_name)s which must be unique "
@@ -4779,24 +4775,24 @@ msgstr ""
"Popraw zduplikowane dane w %(field_name)s, które wymaga unikalności dla %"
"(lookup)s w polu %(date_field)s."
-#: forms/models.py:562
+#: forms/models.py:564
msgid "Please correct the duplicate values below."
msgstr "Popraw poniższe zduplikowane wartości."
-#: forms/models.py:836
+#: forms/models.py:838
msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
msgstr "Osadzony klucz obcy nie pasuje do klucza głównego obiektu rodzica."
-#: forms/models.py:902
+#: forms/models.py:904
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:978
+#: forms/models.py:980
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:980
+#: forms/models.py:982
#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for a primary key."
msgstr "\"%s\" nie jest poprawną wartością klucza głównego."
@@ -5127,6 +5123,17 @@ msgstr "%(verbose_name)s zostało pomyślnie zmienione."
msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
msgstr "%(verbose_name)s zostało usunięte."
+#~ msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
+#~ msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s: %(obj)s"
+
+#~ msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
+#~ msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<span class=\"_acnt\">0</span> of %(total_count)s %(module_name)s selected"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span class=\"_acnt\">0</span> z %(total_count)s %(module_name)s wybrane"
+
#~ msgid "Old password:"
#~ msgstr "Stare hasło:"

0 comments on commit 135781f

Please sign in to comment.