Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Fixed #3555 -- Updated Swedish (sv) translation. Thanks to Ludvig Eri…

…cson.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@4605 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
 • Loading branch information...
commit 14f04b3d3b8808b6d5b1b32cb42f9aa54c4ab525 1 parent b3a67b2
Malcolm Tredinnick authored February 26, 2007
1  AUTHORS
@@ -81,6 +81,7 @@ answer newbie questions, and generally made Django that much better:
81 81
   Andy Dustman <farcepest@gmail.com>
82 82
   Clint Ecker
83 83
   Enrico <rico.bl@gmail.com>
  84
+  Ludvig Ericson <ludvig.ericson@gmail.com>
84 85
   Dirk Eschler <dirk.eschler@gmx.net>
85 86
   Marc Fargas <telenieko@telenieko.com>
86 87
   favo@exoweb.net
BIN  django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown
126  django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
9 9
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 10
 "POT-Creation-Date: 2006-05-16 10:13+0200\n"
11 11
 "PO-Revision-Date: 2007-01-27 00:32+0100\n"
12  
-"Last-Translator: Mikko Hellsing <mikko@sorl.net>\n"
  12
+"Last-Translator: Ludvig Ericson <ludvig.ericson@gmail.com>\n"
13 13
 "Language-Team: Django translators <djangoi18n@googlegroups.com>\n"
14 14
 "MIME-Version: 1.0\n"
15 15
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -130,11 +130,11 @@ msgstr "godkänd av personal"
130 130
 
131 131
 #: contrib/comments/models.py:176
132 132
 msgid "free comment"
133  
-msgstr "frigör kommentar"
  133
+msgstr "fri kommentar"
134 134
 
135 135
 #: contrib/comments/models.py:177
136 136
 msgid "free comments"
137  
-msgstr "frigör kommentarer"
  137
+msgstr "fria kommentarer"
138 138
 
139 139
 #: contrib/comments/models.py:233
140 140
 msgid "score"
@@ -142,7 +142,7 @@ msgstr "poäng"
142 142
 
143 143
 #: contrib/comments/models.py:234
144 144
 msgid "score date"
145  
-msgstr "poängens datum"
  145
+msgstr "poängdatum"
146 146
 
147 147
 #: contrib/comments/models.py:237
148 148
 msgid "karma score"
@@ -191,11 +191,11 @@ msgstr "borttagningsdatum"
191 191
 
192 192
 #: contrib/comments/models.py:280
193 193
 msgid "moderator deletion"
194  
-msgstr "Moderators borttagning"
  194
+msgstr "moderatorborttagning"
195 195
 
196 196
 #: contrib/comments/models.py:281
197 197
 msgid "moderator deletions"
198  
-msgstr "moderatorers borttagningar"
  198
+msgstr "moderatorborttagningar"
199 199
 
200 200
 #: contrib/comments/models.py:285
201 201
 #, python-format
@@ -208,7 +208,7 @@ msgstr "Anonyma användare kan inte rösta"
208 208
 
209 209
 #: contrib/comments/views/karma.py:23
210 210
 msgid "Invalid comment ID"
211  
-msgstr "Kommentaren har ett ogiltigt ID"
  211
+msgstr "Ogiltig kommentaridentifikation"
212 212
 
213 213
 #: contrib/comments/views/karma.py:25
214 214
 msgid "No voting for yourself"
@@ -252,12 +252,12 @@ msgstr "Endast POSTningar är tillåtna"
252 252
 #: contrib/comments/views/comments.py:193
253 253
 #: contrib/comments/views/comments.py:284
254 254
 msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
255  
-msgstr "Ett eller fler av fälten som krävs fylldes inte i"
  255
+msgstr "Ett eller flera av de krävda fälten var inte ifyllt"
256 256
 
257 257
 #: contrib/comments/views/comments.py:197
258 258
 #: contrib/comments/views/comments.py:286
259 259
 msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
260  
-msgstr "Någon fifflade med kommenteringsformuläret (säkerhetsbrott)"
  260
+msgstr "Någon fifflade med kommentarformuläret (säkerhetsbrott)"
261 261
 
262 262
 #: contrib/comments/views/comments.py:207
263 263
 #: contrib/comments/views/comments.py:292
@@ -386,7 +386,7 @@ msgstr "Okänt"
386 386
 
387 387
 #: contrib/admin/models.py:16
388 388
 msgid "action time"
389  
-msgstr "tid för händelse"
  389
+msgstr "händelsetid"
390 390
 
391 391
 #: contrib/admin/models.py:19
392 392
 msgid "object id"
@@ -420,7 +420,7 @@ msgstr "Alla datum"
420 420
 #: contrib/auth/forms.py:36
421 421
 #: contrib/auth/forms.py:41
422 422
 msgid "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-sensitive."
423  
-msgstr "V.G. ange ett korrekt användarnamn och lösenord. Systemet skiljer på VERSALER och gemener."
  423
+msgstr "V.G. ange ett korrekt användarnamn och lösenord. Notera att båda fält är skiftlägeskänsliga."
424 424
 
425 425
 #: contrib/admin/views/decorators.py:23
426 426
 #: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
@@ -429,11 +429,11 @@ msgstr "Logga in"
429 429
 
430 430
 #: contrib/admin/views/decorators.py:61
431 431
 msgid "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your submission has been saved."
432  
-msgstr "Du måste logga in igen, eftersom din session har tagit slut. Oroa dig inte: ditt bidrag har sparats."
  432
+msgstr "V.G. logga in igen, eftersom din session har tagit slut. Oroa dig inte: ditt bidrag har sparats."
433 433
 
434 434
 #: contrib/admin/views/decorators.py:68
435 435
 msgid "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable cookies, reload this page, and try again."
436  
-msgstr "Det ser ut som om din webbläsare inte är konfigurerad att acceptera kakor. Aktivera kakor, ladda om den här sidan, och försök igen."
  436
+msgstr "Det ser ut som om din webbläsare inte är konfigurerad att acceptera cookies. Aktivera cookies, ladda om den här sidan, och försök igen."
437 437
 
438 438
 #: contrib/admin/views/decorators.py:82
439 439
 msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
@@ -462,7 +462,7 @@ msgstr "Du kan ändra det igen här under."
462 462
 #: contrib/admin/views/main.py:357
463 463
 #, python-format
464 464
 msgid "You may add another %s below."
465  
-msgstr "Du kan lägga till en till %s här under"
  465
+msgstr "Du kan lägga till en till %s här under."
466 466
 
467 467
 #: contrib/admin/views/main.py:290
468 468
 #, python-format
@@ -585,7 +585,7 @@ msgstr "Sökväg"
585 585
 
586 586
 #: contrib/admin/views/doc.py:285
587 587
 msgid "Decimal number"
588  
-msgstr "decemaltal"
  588
+msgstr "Decimaltal"
589 589
 
590 590
 #: contrib/admin/views/doc.py:291
591 591
 msgid "Boolean (Either True, False or None)"
@@ -593,7 +593,7 @@ msgstr "Boolesk (antingen Sann, Falsk eller Inget)"
593 593
 
594 594
 #: contrib/admin/views/doc.py:292
595 595
 msgid "Relation to parent model"
596  
-msgstr "Relation till förälder"
  596
+msgstr "Relation till övermodel"
597 597
 
598 598
 #: contrib/admin/views/doc.py:293
599 599
 msgid "Phone number"
@@ -693,11 +693,11 @@ msgstr "Det här objektet har ingen ändringshistorik. Det lades antagligen inte
693 693
 
694 694
 #: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
695 695
 msgid "Django site admin"
696  
-msgstr "Djangos sidadministration"
  696
+msgstr "Django site-administration"
697 697
 
698 698
 #: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
699 699
 msgid "Django administration"
700  
-msgstr "Administration för Django"
  700
+msgstr "Django-administration"
701 701
 
702 702
 #: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
703 703
 msgid "Server error"
@@ -713,7 +713,7 @@ msgstr "Serverfel <em>(500)</em>"
713 713
 
714 714
 #: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
715 715
 msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
716  
-msgstr "Ett fel har uppstått. Sidadministratören har meddelats via e-post och felet bör åtgärdas snart. Tack för ditt tålamod."
  716
+msgstr "Ett fel har uppstått. Site-administratören har meddelats via e-post och felet bör åtgärdas snart. Tack för ditt tålamod."
717 717
 
718 718
 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
719 719
 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
@@ -727,7 +727,7 @@ msgstr "Vi är ledsna, men den efterfrågade sidan kunde inte hittas."
727 727
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
728 728
 #, python-format
729 729
 msgid "Models available in the %(name)s application."
730  
-msgstr "Modeller tillgängliga i applikationen för %(name)s"
  730
+msgstr "Modeller tillgängliga i %(name)s applikationen."
731 731
 
732 732
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
733 733
 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
@@ -740,7 +740,7 @@ msgstr "Ändra"
740 740
 
741 741
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:44
742 742
 msgid "You don't have permission to edit anything."
743  
-msgstr "Du har inte rätt att ändra något."
  743
+msgstr "Du har inte rättigheter att ändra något."
744 744
 
745 745
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
746 746
 msgid "Recent Actions"
@@ -789,7 +789,7 @@ msgstr "Ja, jag är säker"
789 789
 #: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
790 790
 #, python-format
791 791
 msgid " By %(title)s "
792  
-msgstr " Efter %(title)s "
  792
+msgstr " Av %(title)s "
793 793
 
794 794
 #: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
795 795
 msgid "Go"
@@ -954,9 +954,9 @@ msgstr ""
954 954
 "<p class=\"help\">För att installera smarta bokmärken, dra länken till din\n"
955 955
 "verktygsrad med bokmärken, eller högerklicka på länken och lägg till den\n"
956 956
 "till dina bokmärken. Nu kan du välja det smarta bokmärket från alla sidor\n"
957  
-"på hemsidan. Notera att några av desa smarta bokmärken kräver att du tittar\n"
958  
-"på sidan på en dator som är \"intern\" (prata med din systemadministratör\n"
959  
-"om du inte är säker på om din dator är \"intern\")</p>\n"
  957
+"på hemsidan. Notera att några av dessa smarta bokmärken kräver att du besöker\n"
  958
+"sidan från en dator som är \"intern\" (prata med din systemadministratör\n"
  959
+"om du inte är säker på om din dator är \"intern\").</p>\n"
960 960
 
961 961
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
962 962
 msgid "Documentation for this page"
@@ -968,11 +968,11 @@ msgstr "Förflyttar dig från valfri sida till dokumentationen för vyn som gene
968 968
 
969 969
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
970 970
 msgid "Show object ID"
971  
-msgstr "Visa objektets id"
  971
+msgstr "Visa objektets ID"
972 972
 
973 973
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
974 974
 msgid "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single object."
975  
-msgstr "Visa innehållstypen och ID:t för sidor som representerar ett enskillt objekt."
  975
+msgstr "Visa innehållstypen och det unika ID:t för sidor som representerar ett enskillt objekt."
976 976
 
977 977
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
978 978
 msgid "Edit this object (current window)"
@@ -1227,19 +1227,19 @@ msgstr "visat namn"
1227 1227
 
1228 1228
 #: contrib/sites/models.py:15
1229 1229
 msgid "site"
1230  
-msgstr "hemsida"
  1230
+msgstr "site"
1231 1231
 
1232 1232
 #: contrib/sites/models.py:16
1233 1233
 msgid "sites"
1234  
-msgstr "hemsidor"
  1234
+msgstr "siter"
1235 1235
 
1236 1236
 #: utils/translation.py:360
1237 1237
 msgid "DATE_FORMAT"
1238  
-msgstr "Y-m-d"
  1238
+msgstr "d/m-Y"
1239 1239
 
1240 1240
 #: utils/translation.py:361
1241 1241
 msgid "DATETIME_FORMAT"
1242  
-msgstr "Y-m-d, H:i"
  1242
+msgstr "d/m-Y, H:i:s"
1243 1243
 
1244 1244
 #: utils/translation.py:362
1245 1245
 msgid "TIME_FORMAT"
@@ -1247,80 +1247,80 @@ msgstr "H:i:s"
1247 1247
 
1248 1248
 #: utils/dates.py:6
1249 1249
 msgid "Monday"
1250  
-msgstr "måndag"
  1250
+msgstr "Måndag"
1251 1251
 
1252 1252
 #: utils/dates.py:6
1253 1253
 msgid "Tuesday"
1254  
-msgstr "tisdag"
  1254
+msgstr "Tisdag"
1255 1255
 
1256 1256
 #: utils/dates.py:6
1257 1257
 msgid "Wednesday"
1258  
-msgstr "onsdag"
  1258
+msgstr "Onsdag"
1259 1259
 
1260 1260
 #: utils/dates.py:6
1261 1261
 msgid "Thursday"
1262  
-msgstr "torsdag"
  1262
+msgstr "Torsdag"
1263 1263
 
1264 1264
 #: utils/dates.py:6
1265 1265
 msgid "Friday"
1266  
-msgstr "fredag"
  1266
+msgstr "Fredag"
1267 1267
 
1268 1268
 #: utils/dates.py:7
1269 1269
 msgid "Saturday"
1270  
-msgstr "lördag"
  1270
+msgstr "Lördag"
1271 1271
 
1272 1272
 #: utils/dates.py:7
1273 1273
 msgid "Sunday"
1274  
-msgstr "söndag"
  1274
+msgstr "Söndag"
1275 1275
 
1276 1276
 #: utils/dates.py:14
1277 1277
 msgid "January"
1278  
-msgstr "januari"
  1278
+msgstr "Januari"
1279 1279
 
1280 1280
 #: utils/dates.py:14
1281 1281
 msgid "February"
1282  
-msgstr "februari"
  1282
+msgstr "Februari"
1283 1283
 
1284 1284
 #: utils/dates.py:14
1285 1285
 #: utils/dates.py:27
1286 1286
 msgid "March"
1287  
-msgstr "mars"
  1287
+msgstr "Mars"
1288 1288
 
1289 1289
 #: utils/dates.py:14
1290 1290
 #: utils/dates.py:27
1291 1291
 msgid "April"
1292  
-msgstr "april"
  1292
+msgstr "April"
1293 1293
 
1294 1294
 #: utils/dates.py:14
1295 1295
 #: utils/dates.py:27
1296 1296
 msgid "May"
1297  
-msgstr "maj"
  1297
+msgstr "Maj"
1298 1298
 
1299 1299
 #: utils/dates.py:14
1300 1300
 #: utils/dates.py:27
1301 1301
 msgid "June"
1302  
-msgstr "juni"
  1302
+msgstr "Juni"
1303 1303
 
1304 1304
 #: utils/dates.py:15
1305 1305
 #: utils/dates.py:27
1306 1306
 msgid "July"
1307  
-msgstr "juli"
  1307
+msgstr "Juli"
1308 1308
 
1309 1309
 #: utils/dates.py:15
1310 1310
 msgid "August"
1311  
-msgstr "augusti"
  1311
+msgstr "Augusti"
1312 1312
 
1313 1313
 #: utils/dates.py:15
1314 1314
 msgid "September"
1315  
-msgstr "september"
  1315
+msgstr "September"
1316 1316
 
1317 1317
 #: utils/dates.py:15
1318 1318
 msgid "October"
1319  
-msgstr "oktober"
  1319
+msgstr "Oktober"
1320 1320
 
1321 1321
 #: utils/dates.py:15
1322 1322
 msgid "November"
1323  
-msgstr "november"
  1323
+msgstr "November"
1324 1324
 
1325 1325
 #: utils/dates.py:16
1326 1326
 msgid "December"
@@ -1538,7 +1538,7 @@ msgstr "Ukrainska"
1538 1538
 
1539 1539
 #: conf/global_settings.py:62
1540 1540
 msgid "Simplified Chinese"
1541  
-msgstr "Förenklad kinesiska"
  1541
+msgstr "Förenklad Kinesiska"
1542 1542
 
1543 1543
 #: conf/global_settings.py:63
1544 1544
 msgid "Traditional Chinese"
@@ -1566,11 +1566,11 @@ msgstr "Fyll enbart i siffror avskillda med kommatecken."
1566 1566
 
1567 1567
 #: core/validators.py:95
1568 1568
 msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
1569  
-msgstr "Fyll i giltiga e-postadresser avskillda med kommatecken."
  1569
+msgstr "Fyll i giltiga e-postadresser avskilda med kommatecken."
1570 1570
 
1571 1571
 #: core/validators.py:99
1572 1572
 msgid "Please enter a valid IP address."
1573  
-msgstr "Var god fyll i ett giltigt IP-nummer."
  1573
+msgstr "Var god fyll i en giltigt IP-adress."
1574 1574
 
1575 1575
 #: core/validators.py:103
1576 1576
 msgid "Empty values are not allowed here."
@@ -1586,7 +1586,7 @@ msgstr "Det här värdet kan inte enbart bestå av siffror."
1586 1586
 
1587 1587
 #: core/validators.py:116
1588 1588
 msgid "Enter a whole number."
1589  
-msgstr "Fyll i ett heltal."
  1589
+msgstr "Fyll i ett helt tal."
1590 1590
 
1591 1591
 #: core/validators.py:120
1592 1592
 msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
@@ -1598,12 +1598,12 @@ msgstr "Fyll i ett giltigt datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD."
1598 1598
 
1599 1599
 #: core/validators.py:128
1600 1600
 msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
1601  
-msgstr "Fyll i en giltig tid i formatet TT:MM"
  1601
+msgstr "Fyll i en giltig tid i formatet HH:MM"
1602 1602
 
1603 1603
 #: core/validators.py:132
1604 1604
 #: db/models/fields/__init__.py:468
1605 1605
 msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
1606  
-msgstr "Fyll i en giltig tidpunkt i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM"
  1606
+msgstr "Fyll i en giltig tidpunkt i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM"
1607 1607
 
1608 1608
 #: core/validators.py:136
1609 1609
 msgid "Enter a valid e-mail address."
@@ -1616,7 +1616,7 @@ msgstr "Ladda upp en giltig bild. Filen du laddade upp var antingen inte en bild
1616 1616
 #: core/validators.py:155
1617 1617
 #, python-format
1618 1618
 msgid "The URL %s does not point to a valid image."
1619  
-msgstr "Adressen %s pekar inte till en giltig bild."
  1619
+msgstr "Adressen %s pekar inte en giltig bild."
1620 1620
 
1621 1621
 #: core/validators.py:159
1622 1622
 #, python-format
@@ -1626,7 +1626,7 @@ msgstr "Telefonnummer måste vara i det amerikanska formatet XXX-XXX-XXXX. \"%s\
1626 1626
 #: core/validators.py:167
1627 1627
 #, python-format
1628 1628
 msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
1629  
-msgstr "Adressen %s pekar inte till en giltig QuickTime-video."
  1629
+msgstr "Adressen %s pekar inte en giltig QuickTime-video."
1630 1630
 
1631 1631
 #: core/validators.py:171
1632 1632
 msgid "A valid URL is required."
@@ -1665,8 +1665,8 @@ msgstr "Fyll i en giltig förkortning för en amerikansk delstat"
1665 1665
 #, python-format
1666 1666
 msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1667 1667
 msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1668  
-msgstr[0] "Håll i tungan! Ordet %s är inte tillåtet här."
1669  
-msgstr[1] "Håll i tungan! Orden %s är inte tillåtna här."
  1668
+msgstr[0] "Akta din tunga! Ordet %s är inte tillåtet här."
  1669
+msgstr[1] "Akta din tunga! Orden %s är inte tillåtna här."
1670 1670
 
1671 1671
 #: core/validators.py:236
1672 1672
 #, python-format
@@ -1716,8 +1716,8 @@ msgstr[1] "Fyll i ett giltigt decimaltal med mindre än %s siffror totalt."
1716 1716
 #, python-format
1717 1717
 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1718 1718
 msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1719  
-msgstr[0] "Fyll i ett giltigt decimaltal med som mest %s decimalsiffra."
1720  
-msgstr[1] "Fyll i ett giltigt decimaltal med som mest %s decimalsiffror."
  1719
+msgstr[0] "Fyll i ett giltigt decimaltal med %s decimal som mest."
  1720
+msgstr[1] "Fyll i ett giltigt decimaltal med %s decimaler som mest."
1721 1721
 
1722 1722
 #: core/validators.py:362
1723 1723
 #, python-format
@@ -1727,7 +1727,7 @@ msgstr "Se till att filen du laddade upp är minst %s bytes stor."
1727 1727
 #: core/validators.py:363
1728 1728
 #, python-format
1729 1729
 msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
1730  
-msgstr "Se till att filen du laddade upp är max %s bytes stor."
  1730
+msgstr "Se till att filen du laddade upp är mindre än %s bytes stor."
1731 1731
 
1732 1732
 #: core/validators.py:376
1733 1733
 msgid "The format for this field is wrong."
@@ -1829,7 +1829,7 @@ msgstr "Håll ner \"Control\", eller \"Command\" på en Mac, för att välja mer
1829 1829
 msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1830 1830
 msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
1831 1831
 msgstr[0] "Var god och fyll giltiga %(self)s ID. Värdet %(value)r är ogiltigt."
1832  
-msgstr[1] "Var god och fyll giltiga %(self)s ID. Värdena %(value)r är ogiltigt."
  1832
+msgstr[1] "Var god och fyll giltiga %(self)s ID. Värdena %(value)r är ogiltiga."
1833 1833
 
1834 1834
 #: forms/__init__.py:380
1835 1835
 #, python-format

0 notes on commit 14f04b3

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.