Permalink
Browse files

Fixed #3555 -- Updated Swedish (sv) translation. Thanks to Ludvig Eri…

…cson.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@4605 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent b3a67b2 commit 14f04b3d3b8808b6d5b1b32cb42f9aa54c4ab525 @malcolmt malcolmt committed Feb 26, 2007
View
1 AUTHORS
@@ -81,6 +81,7 @@ answer newbie questions, and generally made Django that much better:
Andy Dustman <farcepest@gmail.com>
Clint Ecker
Enrico <rico.bl@gmail.com>
+ Ludvig Ericson <ludvig.ericson@gmail.com>
Dirk Eschler <dirk.eschler@gmx.net>
Marc Fargas <telenieko@telenieko.com>
favo@exoweb.net
View
BIN django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
126 django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-16 10:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-27 00:32+0100\n"
-"Last-Translator: Mikko Hellsing <mikko@sorl.net>\n"
+"Last-Translator: Ludvig Ericson <ludvig.ericson@gmail.com>\n"
"Language-Team: Django translators <djangoi18n@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -130,19 +130,19 @@ msgstr "godkänd av personal"
#: contrib/comments/models.py:176
msgid "free comment"
-msgstr "frigör kommentar"
+msgstr "fri kommentar"
#: contrib/comments/models.py:177
msgid "free comments"
-msgstr "frigör kommentarer"
+msgstr "fria kommentarer"
#: contrib/comments/models.py:233
msgid "score"
msgstr "poäng"
#: contrib/comments/models.py:234
msgid "score date"
-msgstr "poängens datum"
+msgstr "poängdatum"
#: contrib/comments/models.py:237
msgid "karma score"
@@ -191,11 +191,11 @@ msgstr "borttagningsdatum"
#: contrib/comments/models.py:280
msgid "moderator deletion"
-msgstr "Moderators borttagning"
+msgstr "moderatorborttagning"
#: contrib/comments/models.py:281
msgid "moderator deletions"
-msgstr "moderatorers borttagningar"
+msgstr "moderatorborttagningar"
#: contrib/comments/models.py:285
#, python-format
@@ -208,7 +208,7 @@ msgstr "Anonyma användare kan inte rösta"
#: contrib/comments/views/karma.py:23
msgid "Invalid comment ID"
-msgstr "Kommentaren har ett ogiltigt ID"
+msgstr "Ogiltig kommentaridentifikation"
#: contrib/comments/views/karma.py:25
msgid "No voting for yourself"
@@ -252,12 +252,12 @@ msgstr "Endast POSTningar är tillåtna"
#: contrib/comments/views/comments.py:193
#: contrib/comments/views/comments.py:284
msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
-msgstr "Ett eller fler av fälten som krävs fylldes inte i"
+msgstr "Ett eller flera av de krävda fälten var inte ifyllt"
#: contrib/comments/views/comments.py:197
#: contrib/comments/views/comments.py:286
msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
-msgstr "Någon fifflade med kommenteringsformuläret (säkerhetsbrott)"
+msgstr "Någon fifflade med kommentarformuläret (säkerhetsbrott)"
#: contrib/comments/views/comments.py:207
#: contrib/comments/views/comments.py:292
@@ -386,7 +386,7 @@ msgstr "Okänt"
#: contrib/admin/models.py:16
msgid "action time"
-msgstr "tid för händelse"
+msgstr "händelsetid"
#: contrib/admin/models.py:19
msgid "object id"
@@ -420,7 +420,7 @@ msgstr "Alla datum"
#: contrib/auth/forms.py:36
#: contrib/auth/forms.py:41
msgid "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-sensitive."
-msgstr "V.G. ange ett korrekt användarnamn och lösenord. Systemet skiljer på VERSALER och gemener."
+msgstr "V.G. ange ett korrekt användarnamn och lösenord. Notera att båda fält är skiftlägeskänsliga."
#: contrib/admin/views/decorators.py:23
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
@@ -429,11 +429,11 @@ msgstr "Logga in"
#: contrib/admin/views/decorators.py:61
msgid "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your submission has been saved."
-msgstr "Du måste logga in igen, eftersom din session har tagit slut. Oroa dig inte: ditt bidrag har sparats."
+msgstr "V.G. logga in igen, eftersom din session har tagit slut. Oroa dig inte: ditt bidrag har sparats."
#: contrib/admin/views/decorators.py:68
msgid "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable cookies, reload this page, and try again."
-msgstr "Det ser ut som om din webbläsare inte är konfigurerad att acceptera kakor. Aktivera kakor, ladda om den här sidan, och försök igen."
+msgstr "Det ser ut som om din webbläsare inte är konfigurerad att acceptera cookies. Aktivera cookies, ladda om den här sidan, och försök igen."
#: contrib/admin/views/decorators.py:82
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
@@ -462,7 +462,7 @@ msgstr "Du kan ändra det igen här under."
#: contrib/admin/views/main.py:357
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
-msgstr "Du kan lägga till en till %s här under"
+msgstr "Du kan lägga till en till %s här under."
#: contrib/admin/views/main.py:290
#, python-format
@@ -585,15 +585,15 @@ msgstr "Sökväg"
#: contrib/admin/views/doc.py:285
msgid "Decimal number"
-msgstr "decemaltal"
+msgstr "Decimaltal"
#: contrib/admin/views/doc.py:291
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Boolesk (antingen Sann, Falsk eller Inget)"
#: contrib/admin/views/doc.py:292
msgid "Relation to parent model"
-msgstr "Relation till förälder"
+msgstr "Relation till övermodel"
#: contrib/admin/views/doc.py:293
msgid "Phone number"
@@ -693,11 +693,11 @@ msgstr "Det här objektet har ingen ändringshistorik. Det lades antagligen inte
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
msgid "Django site admin"
-msgstr "Djangos sidadministration"
+msgstr "Django site-administration"
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
msgid "Django administration"
-msgstr "Administration för Django"
+msgstr "Django-administration"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
msgid "Server error"
@@ -713,7 +713,7 @@ msgstr "Serverfel <em>(500)</em>"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr "Ett fel har uppstått. Sidadministratören har meddelats via e-post och felet bör åtgärdas snart. Tack för ditt tålamod."
+msgstr "Ett fel har uppstått. Site-administratören har meddelats via e-post och felet bör åtgärdas snart. Tack för ditt tålamod."
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
@@ -727,7 +727,7 @@ msgstr "Vi är ledsna, men den efterfrågade sidan kunde inte hittas."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
#, python-format
msgid "Models available in the %(name)s application."
-msgstr "Modeller tillgängliga i applikationen för %(name)s"
+msgstr "Modeller tillgängliga i %(name)s applikationen."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
@@ -740,7 +740,7 @@ msgstr "Ändra"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:44
msgid "You don't have permission to edit anything."
-msgstr "Du har inte rätt att ändra något."
+msgstr "Du har inte rättigheter att ändra något."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
msgid "Recent Actions"
@@ -789,7 +789,7 @@ msgstr "Ja, jag är säker"
#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
#, python-format
msgid " By %(title)s "
-msgstr " Efter %(title)s "
+msgstr " Av %(title)s "
#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
msgid "Go"
@@ -954,9 +954,9 @@ msgstr ""
"<p class=\"help\">För att installera smarta bokmärken, dra länken till din\n"
"verktygsrad med bokmärken, eller högerklicka på länken och lägg till den\n"
"till dina bokmärken. Nu kan du välja det smarta bokmärket från alla sidor\n"
-"på hemsidan. Notera att några av desa smarta bokmärken kräver att du tittar\n"
-"sidan en dator som är \"intern\" (prata med din systemadministratör\n"
-"om du inte är säker på om din dator är \"intern\")</p>\n"
+"på hemsidan. Notera att några av dessa smarta bokmärken kräver att du besöker\n"
+"sidan från en dator som är \"intern\" (prata med din systemadministratör\n"
+"om du inte är säker på om din dator är \"intern\").</p>\n"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
msgid "Documentation for this page"
@@ -968,11 +968,11 @@ msgstr "Förflyttar dig från valfri sida till dokumentationen för vyn som gene
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
msgid "Show object ID"
-msgstr "Visa objektets id"
+msgstr "Visa objektets ID"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
msgid "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single object."
-msgstr "Visa innehållstypen och ID:t för sidor som representerar ett enskillt objekt."
+msgstr "Visa innehållstypen och det unika ID:t för sidor som representerar ett enskillt objekt."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
msgid "Edit this object (current window)"
@@ -1227,100 +1227,100 @@ msgstr "visat namn"
#: contrib/sites/models.py:15
msgid "site"
-msgstr "hemsida"
+msgstr "site"
#: contrib/sites/models.py:16
msgid "sites"
-msgstr "hemsidor"
+msgstr "siter"
#: utils/translation.py:360
msgid "DATE_FORMAT"
-msgstr "Y-m-d"
+msgstr "d/m-Y"
#: utils/translation.py:361
msgid "DATETIME_FORMAT"
-msgstr "Y-m-d, H:i"
+msgstr "d/m-Y, H:i:s"
#: utils/translation.py:362
msgid "TIME_FORMAT"
msgstr "H:i:s"
#: utils/dates.py:6
msgid "Monday"
-msgstr "måndag"
+msgstr "Måndag"
#: utils/dates.py:6
msgid "Tuesday"
-msgstr "tisdag"
+msgstr "Tisdag"
#: utils/dates.py:6
msgid "Wednesday"
-msgstr "onsdag"
+msgstr "Onsdag"
#: utils/dates.py:6
msgid "Thursday"
-msgstr "torsdag"
+msgstr "Torsdag"
#: utils/dates.py:6
msgid "Friday"
-msgstr "fredag"
+msgstr "Fredag"
#: utils/dates.py:7
msgid "Saturday"
-msgstr "lördag"
+msgstr "Lördag"
#: utils/dates.py:7
msgid "Sunday"
-msgstr "söndag"
+msgstr "Söndag"
#: utils/dates.py:14
msgid "January"
-msgstr "januari"
+msgstr "Januari"
#: utils/dates.py:14
msgid "February"
-msgstr "februari"
+msgstr "Februari"
#: utils/dates.py:14
#: utils/dates.py:27
msgid "March"
-msgstr "mars"
+msgstr "Mars"
#: utils/dates.py:14
#: utils/dates.py:27
msgid "April"
-msgstr "april"
+msgstr "April"
#: utils/dates.py:14
#: utils/dates.py:27
msgid "May"
-msgstr "maj"
+msgstr "Maj"
#: utils/dates.py:14
#: utils/dates.py:27
msgid "June"
-msgstr "juni"
+msgstr "Juni"
#: utils/dates.py:15
#: utils/dates.py:27
msgid "July"
-msgstr "juli"
+msgstr "Juli"
#: utils/dates.py:15
msgid "August"
-msgstr "augusti"
+msgstr "Augusti"
#: utils/dates.py:15
msgid "September"
-msgstr "september"
+msgstr "September"
#: utils/dates.py:15
msgid "October"
-msgstr "oktober"
+msgstr "Oktober"
#: utils/dates.py:15
msgid "November"
-msgstr "november"
+msgstr "November"
#: utils/dates.py:16
msgid "December"
@@ -1538,7 +1538,7 @@ msgstr "Ukrainska"
#: conf/global_settings.py:62
msgid "Simplified Chinese"
-msgstr "Förenklad kinesiska"
+msgstr "Förenklad Kinesiska"
#: conf/global_settings.py:63
msgid "Traditional Chinese"
@@ -1566,11 +1566,11 @@ msgstr "Fyll enbart i siffror avskillda med kommatecken."
#: core/validators.py:95
msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
-msgstr "Fyll i giltiga e-postadresser avskillda med kommatecken."
+msgstr "Fyll i giltiga e-postadresser avskilda med kommatecken."
#: core/validators.py:99
msgid "Please enter a valid IP address."
-msgstr "Var god fyll i ett giltigt IP-nummer."
+msgstr "Var god fyll i en giltigt IP-adress."
#: core/validators.py:103
msgid "Empty values are not allowed here."
@@ -1586,7 +1586,7 @@ msgstr "Det här värdet kan inte enbart bestå av siffror."
#: core/validators.py:116
msgid "Enter a whole number."
-msgstr "Fyll i ett heltal."
+msgstr "Fyll i ett helt tal."
#: core/validators.py:120
msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
@@ -1598,12 +1598,12 @@ msgstr "Fyll i ett giltigt datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD."
#: core/validators.py:128
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
-msgstr "Fyll i en giltig tid i formatet TT:MM"
+msgstr "Fyll i en giltig tid i formatet HH:MM"
#: core/validators.py:132
#: db/models/fields/__init__.py:468
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
-msgstr "Fyll i en giltig tidpunkt i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM"
+msgstr "Fyll i en giltig tidpunkt i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM"
#: core/validators.py:136
msgid "Enter a valid e-mail address."
@@ -1616,7 +1616,7 @@ msgstr "Ladda upp en giltig bild. Filen du laddade upp var antingen inte en bild
#: core/validators.py:155
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid image."
-msgstr "Adressen %s pekar inte till en giltig bild."
+msgstr "Adressen %s pekar inte en giltig bild."
#: core/validators.py:159
#, python-format
@@ -1626,7 +1626,7 @@ msgstr "Telefonnummer måste vara i det amerikanska formatet XXX-XXX-XXXX. \"%s\
#: core/validators.py:167
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
-msgstr "Adressen %s pekar inte till en giltig QuickTime-video."
+msgstr "Adressen %s pekar inte en giltig QuickTime-video."
#: core/validators.py:171
msgid "A valid URL is required."
@@ -1665,8 +1665,8 @@ msgstr "Fyll i en giltig förkortning för en amerikansk delstat"
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
-msgstr[0] "Håll i tungan! Ordet %s är inte tillåtet här."
-msgstr[1] "Håll i tungan! Orden %s är inte tillåtna här."
+msgstr[0] "Akta din tunga! Ordet %s är inte tillåtet här."
+msgstr[1] "Akta din tunga! Orden %s är inte tillåtna här."
#: core/validators.py:236
#, python-format
@@ -1716,8 +1716,8 @@ msgstr[1] "Fyll i ett giltigt decimaltal med mindre än %s siffror totalt."
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] "Fyll i ett giltigt decimaltal med som mest %s decimalsiffra."
-msgstr[1] "Fyll i ett giltigt decimaltal med som mest %s decimalsiffror."
+msgstr[0] "Fyll i ett giltigt decimaltal med %s decimal som mest."
+msgstr[1] "Fyll i ett giltigt decimaltal med %s decimaler som mest."
#: core/validators.py:362
#, python-format
@@ -1727,7 +1727,7 @@ msgstr "Se till att filen du laddade upp är minst %s bytes stor."
#: core/validators.py:363
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
-msgstr "Se till att filen du laddade upp är max %s bytes stor."
+msgstr "Se till att filen du laddade upp är mindre än %s bytes stor."
#: core/validators.py:376
msgid "The format for this field is wrong."
@@ -1829,7 +1829,7 @@ msgstr "Håll ner \"Control\", eller \"Command\" på en Mac, för att välja mer
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
msgstr[0] "Var god och fyll giltiga %(self)s ID. Värdet %(value)r är ogiltigt."
-msgstr[1] "Var god och fyll giltiga %(self)s ID. Värdena %(value)r är ogiltigt."
+msgstr[1] "Var god och fyll giltiga %(self)s ID. Värdena %(value)r är ogiltiga."
#: forms/__init__.py:380
#, python-format

0 comments on commit 14f04b3

Please sign in to comment.