Permalink
Browse files

fixes #790 and #791 - updated cs and sk translations

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1232 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 5319f28 commit 1775ee7d089c8e3131ca426af194453d7fd1829d Georg Bauer committed Nov 14, 2005
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -8,10 +8,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-13 13:41-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-14 07:26-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
-"Language-Team: Slovak <info@labath.org>\n"
+"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -393,18 +393,6 @@ msgstr "plochá stránka"
msgid "flat pages"
msgstr "ploché stránky"
-#: utils/translation.py:335
-msgid "DATE_FORMAT"
-msgstr ""
-
-#: utils/translation.py:336
-msgid "DATETIME_FORMAT"
-msgstr ""
-
-#: utils/translation.py:337
-msgid "TIME_FORMAT"
-msgstr ""
-
#: utils/dates.py:6
msgid "Monday"
msgstr "Pondelok"
@@ -509,6 +497,18 @@ msgstr ""
msgid "Dec."
msgstr ""
+#: utils/translation.py:335
+msgid "DATE_FORMAT"
+msgstr "DATUM_FORMAT"
+
+#: utils/translation.py:336
+msgid "DATETIME_FORMAT"
+msgstr "DATUMCAS_FORMAT"
+
+#: utils/translation.py:337
+msgid "TIME_FORMAT"
+msgstr "CAS_FORMAT"
+
#: models/core.py:7
msgid "domain name"
msgstr "meno domény"
@@ -662,7 +662,7 @@ msgstr "Osobné údaje"
msgid "Important dates"
msgstr "Dôležité údaje"
-#: models/auth.py:182
+#: models/auth.py:195
msgid "Message"
msgstr "Zpráva"
@@ -724,15 +724,15 @@ msgstr "Ruský"
#: conf/global_settings.py:50
msgid "Slovak"
-msgstr ""
+msgstr "Slovenský"
#: conf/global_settings.py:51
msgid "Serbian"
msgstr "Srbský"
#: conf/global_settings.py:52
msgid "Swedish"
-msgstr ""
+msgstr "Švédsky"
#: conf/global_settings.py:53
msgid "Simplified Chinese"
@@ -1014,105 +1014,3 @@ msgstr ""
" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na Mac_u, na výber viac ako jednej "
"položky."
-#~ msgid "Comment posted"
-#~ msgstr "Komentár bol poslaný"
-
-#~ msgid "Comment posted successfully"
-#~ msgstr "Komentár bol úspešne odoslaný"
-
-#~ msgid "Thanks for contributing."
-#~ msgstr "Ďakujeme za príspevok."
-
-#~ msgid "View your comment"
-#~ msgstr "Pozri svôj príspevok"
-
-# templates/blog/entries_detail.html:24
-#~ msgid "Post a comment"
-#~ msgstr "Pridaj komentár"
-
-# templates/blog/entries_detail.html:15
-#~ msgid "Comments"
-#~ msgstr "Komentáre"
-
-#~ msgid "Comment"
-#~ msgstr "Komentár"
-
-#~ msgid "Your name"
-#~ msgstr "Vaše meno"
-
-#~ msgid "Preview revised comment"
-#~ msgstr "Prezretie upraveného komentára"
-
-#~ msgid "Post public comment"
-#~ msgstr "Zveréjniť komentár"
-
-# templates/blog/entries_detail.html:24
-#~ msgid "Preview comment"
-#~ msgstr "Prezrieť komentár"
-
-# templates/blog/entries_detail.html:15
-#~ msgid "Preview your comment"
-#~ msgstr "Prezrite si svoj komentár"
-
-#~ msgid "Posted by"
-#~ msgstr "Poslané"
-
-#~ msgid "Or edit it again"
-#~ msgstr "Alebo ho vytvorte znova"
-
-#~ msgid "Please correct the following errors."
-#~ msgstr "Odstráňte nasledujúce chyby, prosím."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Looks like you followed a bad link. If you think it is our fault, please "
-#~ "<a href=\"http://doma.myvtoronte.com/staznost/\">let us know</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pozrite si linku , kde vzikla chyba. Ak si myslíte, že je to naša chyba, "
-#~ "<a href=\"http://doma.myvtoronte.com/staznost/\">dajte nám to vedieť</a>, "
-#~ "prosím"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Here is a link to the <a href=\"/\">homepage</a>. You know, just in case"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tu je adresa <a href=\"/\">úvodnej stránky</a>. Ak by ste ju potrebovali"
-
-#~ msgid "Recent comments"
-#~ msgstr "Posledný komentár"
-
-#~ msgid "Previous"
-#~ msgstr "Predchádzajúci/a"
-
-#~ msgid "Page"
-#~ msgstr "Stránka"
-
-#~ msgid "Next"
-#~ msgstr "Ďalší/ia"
-
-#~ msgid "Latest entries"
-#~ msgstr "Posledné záznamy"
-
-#~ msgid "archive"
-#~ msgstr "archív"
-
-#~ msgid "Page unavailable"
-#~ msgstr "Stránka je neprístupná"
-
-#~ msgid "We're sorry, but the requested page is currently unavailable"
-#~ msgstr "Ľutujeme ale požadovaná stránka je neprístupná"
-
-#~ msgid ""
-#~ "We're messing around with things internally, and the server had a bit of "
-#~ "a hiccup"
-#~ msgstr "Máme problém na servri, ktorý sa snažíme odstrániť"
-
-#~ msgid "Please try again later"
-#~ msgstr "Skúste znovu neskôr, prosím"
-
-#~ msgid "Latest miesta"
-#~ msgstr "Posledné miesta"
-
-#~ msgid "on"
-#~ msgstr " "
-
-#~ msgid "at"
-#~ msgstr "o"

0 comments on commit 1775ee7

Please sign in to comment.