Permalink
Browse files

fixes #790 and #791 - updated cs and sk translations

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1232 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 5319f28 commit 1775ee7d089c8e3131ca426af194453d7fd1829d Georg Bauer committed Nov 14, 2005
View
BIN django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
235 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,14 +8,13 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Django Czech translation\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-13 13:40-0600\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-11-10 19:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-11-14 15:34+0100\n"
"Last-Translator: Radek Svarz <translate@svarz.cz>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
@@ -66,7 +65,8 @@ msgstr "Historie"
msgid "Date/time"
msgstr "Datum/čas"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
+#: models/auth.py:47
msgid "User"
msgstr "Uživatel"
@@ -79,12 +79,8 @@ msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
msgstr "Plné datum s časem"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
-msgid ""
-"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
-"admin site."
-msgstr ""
-"Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes "
-"administrátorské rozhraní."
+msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
+msgstr "Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes administrátorské rozhraní."
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
msgid "Django site admin"
@@ -107,12 +103,8 @@ msgid "Server Error <em>(500)</em>"
msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr ""
-"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
-"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
+msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr "Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
@@ -177,22 +169,13 @@ msgstr "Odhlásit se"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
#, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících "
-"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
+msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
+msgstr "Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
-"následující související položky budou smazány:"
+msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
+msgstr "Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny následující související položky budou smazány:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
msgid "Yes, I'm sure"
@@ -221,12 +204,8 @@ msgid "Password reset"
msgstr "Obnovení hesla"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
-"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
+msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
+msgstr "Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "E-mail address:"
@@ -250,20 +229,12 @@ msgid "Password reset successful"
msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
-"byste ji dostat během okamžiku."
+msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
+msgstr "Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) byste ji dostat během okamžiku."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
-msgid ""
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr ""
-"Prosíme, pro zabezpečení vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové "
-"heslo, takže můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
+msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
+msgstr "Prosíme, pro zabezpečení vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo, takže můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
msgid "Old password:"
@@ -317,23 +288,16 @@ msgid "redirect from"
msgstr "přesměrovat z"
#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
-msgid ""
-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
-"events/search/'."
-msgstr ""
-"Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např. '/udalosti/hledat/'."
+msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
+msgstr "Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např. '/udalosti/hledat/'."
#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
msgid "redirect to"
msgstr "přesměrovat na"
#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
-msgid ""
-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
-"'http://'."
-msgstr ""
-"Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na "
-"'http://'."
+msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
+msgstr "Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na 'http://'."
#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
msgid "redirect"
@@ -348,10 +312,8 @@ msgid "URL"
msgstr "URL"
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
-msgid ""
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr ""
-"Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
+msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgstr "Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
msgid "title"
@@ -371,22 +333,16 @@ msgstr "jméno šablony"
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
#, fuzzy
-msgid ""
-"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
-"use 'flatpages/default'."
-msgstr ""
-"Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém "
-"použije 'flatfiles/default'."
+msgid "Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatpages/default'."
+msgstr "Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém použije 'flatfiles/default'."
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
msgid "registration required"
msgstr "nutná registrace"
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr ""
-"Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto "
-"stránku."
+msgstr "Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto stránku."
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
msgid "flat page"
@@ -398,15 +354,15 @@ msgstr "statické stránky"
#: utils/translation.py:335
msgid "DATE_FORMAT"
-msgstr ""
+msgstr "Formát data"
#: utils/translation.py:336
msgid "DATETIME_FORMAT"
-msgstr ""
+msgstr "Formát data a času"
#: utils/translation.py:337
msgid "TIME_FORMAT"
-msgstr ""
+msgstr "Formát času"
#: utils/dates.py:6
msgid "Monday"
@@ -444,23 +400,28 @@ msgstr "Leden"
msgid "February"
msgstr "Únor"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "March"
msgstr "Březen"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "April"
msgstr "Duben"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "May"
msgstr "Květen"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "June"
msgstr "Červen"
-#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:15
+#: utils/dates.py:27
msgid "July"
msgstr "Červenec"
@@ -532,7 +493,10 @@ msgstr "weby"
msgid "label"
msgstr "nadpis"
-#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
+#: models/core.py:29
+#: models/core.py:40
+#: models/auth.py:6
+#: models/auth.py:19
msgid "name"
msgstr "jméno"
@@ -584,15 +548,17 @@ msgstr "codename"
msgid "Permission"
msgstr "Oprávnění"
-#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
+#: models/auth.py:11
+#: models/auth.py:58
msgid "Permissions"
msgstr "Oprávnění"
#: models/auth.py:22
msgid "Group"
msgstr "Skupina"
-#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
+#: models/auth.py:23
+#: models/auth.py:60
msgid "Groups"
msgstr "Skupiny"
@@ -646,12 +612,8 @@ msgid "date joined"
msgstr "datum zaregistrování"
#: models/auth.py:44
-msgid ""
-"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
-"all permissions granted to each group he/she is in."
-msgstr ""
-"Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro "
-"každou skupinu, ve které je."
+msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
+msgstr "Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro každou skupinu, ve které je."
#: models/auth.py:48
msgid "Users"
@@ -703,7 +665,7 @@ msgstr "Galicijsky"
#: conf/global_settings.py:44
msgid "Icelandic"
-msgstr ""
+msgstr "Islandština"
#: conf/global_settings.py:45
msgid "Italian"
@@ -735,7 +697,7 @@ msgstr "Srbsky"
#: conf/global_settings.py:52
msgid "Swedish"
-msgstr ""
+msgstr "Švédsky"
#: conf/global_settings.py:53
msgid "Simplified Chinese"
@@ -747,8 +709,7 @@ msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla nebo podtržítka."
#: core/validators.py:63
msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
-msgstr ""
-"Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
+msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
#: core/validators.py:71
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
@@ -807,12 +768,8 @@ msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
#: core/validators.py:147
-msgid ""
-"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
-"corrupted image."
-msgstr ""
-"Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl "
-"obrázek, nebo byl porušen."
+msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
+msgstr "Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl obrázek, nebo byl porušen."
#: core/validators.py:154
#, python-format
@@ -852,7 +809,8 @@ msgstr "Špatně formované XML: %s"
msgid "Invalid URL: %s"
msgstr "Neplatné URL: %s"
-#: core/validators.py:205 core/validators.py:207
+#: core/validators.py:205
+#: core/validators.py:207
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
msgstr "Odkaz na URL %s je rozbitý."
@@ -878,7 +836,8 @@ msgstr "Toto pole se musí shodovat s polem '%s'."
msgid "Please enter something for at least one field."
msgstr "Prosíme, vložte něco alespoň pro jedno pole."
-#: core/validators.py:263 core/validators.py:274
+#: core/validators.py:263
+#: core/validators.py:274
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
msgstr "Prosíme, vložte obě pole, nebo je nechte obě prázdná."
@@ -908,25 +867,18 @@ msgstr "Prosíme, vložte platné číslo."
#: core/validators.py:348
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou celkem."
msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
#: core/validators.py:351
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
-msgstr[1] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
-"celkem."
-msgstr[2] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
-"celkem."
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
+msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
+msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
+msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
#: core/validators.py:361
#, python-format
@@ -953,71 +905,44 @@ msgstr "Nemohl jsem získat nic z %s."
#: core/validators.py:428
#, python-format
-msgid ""
-"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
+msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
msgstr "URL %(url)s vrátilo neplatnou hlavičku Content-Type '%(contenttype)s'."
#: core/validators.py:461
#, python-format
-msgid ""
-"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
-"\"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s "
-"\"%(start)s\".)"
+msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:465
#, python-format
-msgid ""
-"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. "
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:470
#, python-format
-msgid ""
-"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%"
-"(start)s\".)"
+msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:475
#, python-format
-msgid ""
-"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%"
-"(start)s\".)"
+msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:479
#, python-format
-msgid ""
-"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. "
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:484
#, python-format
-msgid ""
-"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s "
-"\"%(start)s\".)"
+msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s \"%(start)s\".)"
#: core/meta/fields.py:111
msgid " Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Oddělte více identifikátorů čárkami."
#: core/meta/fields.py:114
-msgid ""
-" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
-msgstr ""
-"Podržte \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné "
-"položky."
+msgid " Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgstr "Podržte \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné položky."
+
View
BIN django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
136 django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,10 +8,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-13 13:41-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-14 07:26-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
-"Language-Team: Slovak <info@labath.org>\n"
+"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -393,18 +393,6 @@ msgstr "plochá stránka"
msgid "flat pages"
msgstr "ploché stránky"
-#: utils/translation.py:335
-msgid "DATE_FORMAT"
-msgstr ""
-
-#: utils/translation.py:336
-msgid "DATETIME_FORMAT"
-msgstr ""
-
-#: utils/translation.py:337
-msgid "TIME_FORMAT"
-msgstr ""
-
#: utils/dates.py:6
msgid "Monday"
msgstr "Pondelok"
@@ -509,6 +497,18 @@ msgstr ""
msgid "Dec."
msgstr ""
+#: utils/translation.py:335
+msgid "DATE_FORMAT"
+msgstr "DATUM_FORMAT"
+
+#: utils/translation.py:336
+msgid "DATETIME_FORMAT"
+msgstr "DATUMCAS_FORMAT"
+
+#: utils/translation.py:337
+msgid "TIME_FORMAT"
+msgstr "CAS_FORMAT"
+
#: models/core.py:7
msgid "domain name"
msgstr "meno domény"
@@ -662,7 +662,7 @@ msgstr "Osobné údaje"
msgid "Important dates"
msgstr "Dôležité údaje"
-#: models/auth.py:182
+#: models/auth.py:195
msgid "Message"
msgstr "Zpráva"
@@ -724,15 +724,15 @@ msgstr "Ruský"
#: conf/global_settings.py:50
msgid "Slovak"
-msgstr ""
+msgstr "Slovenský"
#: conf/global_settings.py:51
msgid "Serbian"
msgstr "Srbský"
#: conf/global_settings.py:52
msgid "Swedish"
-msgstr ""
+msgstr "Švédsky"
#: conf/global_settings.py:53
msgid "Simplified Chinese"
@@ -1014,105 +1014,3 @@ msgstr ""
" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na Mac_u, na výber viac ako jednej "
"položky."
-#~ msgid "Comment posted"
-#~ msgstr "Komentár bol poslaný"
-
-#~ msgid "Comment posted successfully"
-#~ msgstr "Komentár bol úspešne odoslaný"
-
-#~ msgid "Thanks for contributing."
-#~ msgstr "Ďakujeme za príspevok."
-
-#~ msgid "View your comment"
-#~ msgstr "Pozri svôj príspevok"
-
-# templates/blog/entries_detail.html:24
-#~ msgid "Post a comment"
-#~ msgstr "Pridaj komentár"
-
-# templates/blog/entries_detail.html:15
-#~ msgid "Comments"
-#~ msgstr "Komentáre"
-
-#~ msgid "Comment"
-#~ msgstr "Komentár"
-
-#~ msgid "Your name"
-#~ msgstr "Vaše meno"
-
-#~ msgid "Preview revised comment"
-#~ msgstr "Prezretie upraveného komentára"
-
-#~ msgid "Post public comment"
-#~ msgstr "Zveréjniť komentár"
-
-# templates/blog/entries_detail.html:24
-#~ msgid "Preview comment"
-#~ msgstr "Prezrieť komentár"
-
-# templates/blog/entries_detail.html:15
-#~ msgid "Preview your comment"
-#~ msgstr "Prezrite si svoj komentár"
-
-#~ msgid "Posted by"
-#~ msgstr "Poslané"
-
-#~ msgid "Or edit it again"
-#~ msgstr "Alebo ho vytvorte znova"
-
-#~ msgid "Please correct the following errors."
-#~ msgstr "Odstráňte nasledujúce chyby, prosím."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Looks like you followed a bad link. If you think it is our fault, please "
-#~ "<a href=\"http://doma.myvtoronte.com/staznost/\">let us know</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pozrite si linku , kde vzikla chyba. Ak si myslíte, že je to naša chyba, "
-#~ "<a href=\"http://doma.myvtoronte.com/staznost/\">dajte nám to vedieť</a>, "
-#~ "prosím"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Here is a link to the <a href=\"/\">homepage</a>. You know, just in case"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tu je adresa <a href=\"/\">úvodnej stránky</a>. Ak by ste ju potrebovali"
-
-#~ msgid "Recent comments"
-#~ msgstr "Posledný komentár"
-
-#~ msgid "Previous"
-#~ msgstr "Predchádzajúci/a"
-
-#~ msgid "Page"
-#~ msgstr "Stránka"
-
-#~ msgid "Next"
-#~ msgstr "Ďalší/ia"
-
-#~ msgid "Latest entries"
-#~ msgstr "Posledné záznamy"
-
-#~ msgid "archive"
-#~ msgstr "archív"
-
-#~ msgid "Page unavailable"
-#~ msgstr "Stránka je neprístupná"
-
-#~ msgid "We're sorry, but the requested page is currently unavailable"
-#~ msgstr "Ľutujeme ale požadovaná stránka je neprístupná"
-
-#~ msgid ""
-#~ "We're messing around with things internally, and the server had a bit of "
-#~ "a hiccup"
-#~ msgstr "Máme problém na servri, ktorý sa snažíme odstrániť"
-
-#~ msgid "Please try again later"
-#~ msgstr "Skúste znovu neskôr, prosím"
-
-#~ msgid "Latest miesta"
-#~ msgstr "Posledné miesta"
-
-#~ msgid "on"
-#~ msgstr " "
-
-#~ msgid "at"
-#~ msgstr "o"

0 comments on commit 1775ee7

Please sign in to comment.