Permalink
Browse files

Fixed #8824 -- Updated the single changed string in the Catalan tran…

…slation.

Thanks, arien.


git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@8902 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
malcolmt committed Sep 3, 2008
1 parent 2b06802 commit 1d1bfd24f8dd26d3a6bf892611f3e58d45f4c1c3
Binary file not shown.
@@ -284,96 +284,96 @@ msgstr "entrada del registre"
msgid "log entries"
msgstr "entrades del registre"
-#: contrib/admin/options.py:59 contrib/admin/options.py:120
+#: contrib/admin/options.py:60 contrib/admin/options.py:121
msgid "None"
msgstr "cap"
-#: contrib/admin/options.py:332
+#: contrib/admin/options.py:338
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Modificat %s."
-#: contrib/admin/options.py:332 contrib/admin/options.py:342
-#: forms/models.py:265
+#: contrib/admin/options.py:338 contrib/admin/options.py:348
+#: forms/models.py:275
msgid "and"
msgstr "i"
-#: contrib/admin/options.py:337
+#: contrib/admin/options.py:343
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Afegit %(name)s \"%(object)s\""
-#: contrib/admin/options.py:341
+#: contrib/admin/options.py:347
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Modificat %(list)s per a %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:346
+#: contrib/admin/options.py:352
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Eliminat %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:350
+#: contrib/admin/options.py:356
msgid "No fields changed."
msgstr "Cap camp canviat."
-#: contrib/admin/options.py:411 contrib/auth/admin.py:51
+#: contrib/admin/options.py:417 contrib/auth/admin.py:51
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat afegit/da amb èxit."
-#: contrib/admin/options.py:415 contrib/admin/options.py:448
+#: contrib/admin/options.py:421 contrib/admin/options.py:454
#: contrib/auth/admin.py:59
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Podeu editar-lo de nou a baix."
-#: contrib/admin/options.py:425 contrib/admin/options.py:458
+#: contrib/admin/options.py:431 contrib/admin/options.py:464
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Podeu afegir un altre %s a baix."
-#: contrib/admin/options.py:446
+#: contrib/admin/options.py:452
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "S'ha modificat amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s."
-#: contrib/admin/options.py:454
+#: contrib/admin/options.py:460
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"S'ha afegit exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou "
"abaix."
-#: contrib/admin/options.py:530
+#: contrib/admin/options.py:536
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Afegir %s"
-#: contrib/admin/options.py:608
+#: contrib/admin/options.py:614
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Modificar %s"
-#: contrib/admin/options.py:640
+#: contrib/admin/options.py:646
msgid "Database error"
msgstr "Error de base de dades"
-#: contrib/admin/options.py:690
+#: contrib/admin/options.py:696
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\" ha estat eliminat amb èxit."
-#: contrib/admin/options.py:697
+#: contrib/admin/options.py:703
msgid "Are you sure?"
msgstr "Esteu segurs?"
-#: contrib/admin/options.py:726
+#: contrib/admin/options.py:732
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Modificar històric: %s"
-#: contrib/admin/sites.py:18 contrib/admin/views/decorators.py:16
+#: contrib/admin/sites.py:16 contrib/admin/views/decorators.py:14
#: contrib/auth/forms.py:80
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
@@ -382,15 +382,11 @@ msgstr ""
"Si us plau, introduïu un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingueu en "
"compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
-#: contrib/admin/sites.py:242 contrib/admin/views/decorators.py:68
-msgid ""
-"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
-"submission has been saved."
-msgstr ""
-"Si us plau, identifiqueu-vos de nou doncs la vostra sessió ha expirat. No us "
-"preocupeu, el seu enviament està emmagatzemat."
+#: contrib/admin/sites.py:227 contrib/admin/views/decorators.py:40
+msgid "Please log in again, because your session has expired."
+msgstr "Si us plau, identifiqueu-vos de nou doncs la vostra sessió ha expirat."
-#: contrib/admin/sites.py:249 contrib/admin/views/decorators.py:75
+#: contrib/admin/sites.py:234 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
@@ -399,29 +395,29 @@ msgstr ""
"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliteu les 'cookies', recarregueu "
"aquesta pàgina i proveu-ho de nou. "
-#: contrib/admin/sites.py:265 contrib/admin/sites.py:271
-#: contrib/admin/views/decorators.py:94
+#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/sites.py:256
+#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Els noms d'usuari no poden contenir el caracter '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:268 contrib/admin/views/decorators.py:90
+#: contrib/admin/sites.py:253 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr ""
"La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en tot "
"cas."
-#: contrib/admin/sites.py:336
+#: contrib/admin/sites.py:313
msgid "Site administration"
msgstr "Lloc administratiu"
-#: contrib/admin/sites.py:358 contrib/admin/templates/admin/login.html:27
+#: contrib/admin/sites.py:326 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
-#: contrib/admin/views/decorators.py:30
+#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Iniciar sessió"
-#: contrib/admin/sites.py:406
+#: contrib/admin/sites.py:373
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "Administració de %s"
@@ -456,7 +452,7 @@ msgstr "Modificar:"
msgid "Lookup"
msgstr "Cercar"
-#: contrib/admin/widgets.py:221
+#: contrib/admin/widgets.py:228
msgid "Add Another"
msgstr "Afegir un altre"
@@ -3619,14 +3615,14 @@ msgstr "Aquest valor ha de ser None (Cap), True (Veritat) o False (Fals)"
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Introduïu una hora vàlida en el format HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/related.py:763
+#: db/models/fields/related.py:761
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més "
"d'un valor."
-#: db/models/fields/related.py:840
+#: db/models/fields/related.py:838
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3739,7 +3735,7 @@ msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr "Esculliu una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
-#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:644
+#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:654
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Introduïu una llista de valors."
@@ -3758,17 +3754,17 @@ msgstr ""
msgid "Order"
msgstr "Ordre"
-#: forms/models.py:258 forms/models.py:267
+#: forms/models.py:268 forms/models.py:277
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "Ja existeix %(model_name)s amb aquest %(field_label)s."
-#: forms/models.py:574
+#: forms/models.py:584
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr ""
"Escolli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
-#: forms/models.py:645
+#: forms/models.py:655
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Escolliu una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."

0 comments on commit 1d1bfd2

Please sign in to comment.