Permalink
Browse files

fixes #765, #767 and #770 - new sk, cs and zh_CN translations. thx vl…

…ado, Radek and limodou.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1168 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent e0ae394 commit 1fccca25d5806c0a3cd8ec9ce545bd80719e8220 Georg Bauer committed Nov 11, 2005
View
BIN django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
233 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,14 +8,13 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Django Czech translation\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-10 05:53-0600\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-11-06 18:39+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-11-10 19:29+0100\n"
"Last-Translator: Radek Svarz <translate@svarz.cz>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
@@ -66,7 +65,8 @@ msgstr "Historie"
msgid "Date/time"
msgstr "Datum/čas"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
+#: models/auth.py:47
msgid "User"
msgstr "Uživatel"
@@ -79,12 +79,8 @@ msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
msgstr "Plné datum s časem"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
-msgid ""
-"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
-"admin site."
-msgstr ""
-"Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes "
-"administrátorské rozhraní."
+msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
+msgstr "Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes administrátorské rozhraní."
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
msgid "Django site admin"
@@ -107,12 +103,8 @@ msgid "Server Error <em>(500)</em>"
msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr ""
-"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
-"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
+msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr "Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
@@ -177,22 +169,13 @@ msgstr "Odhlásit se"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
#, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících "
-"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
+msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
+msgstr "Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
-"následující související položky budou smazány:"
+msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
+msgstr "Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny následující související položky budou smazány:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
msgid "Yes, I'm sure"
@@ -221,12 +204,8 @@ msgid "Password reset"
msgstr "Obnovení hesla"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
-"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
+msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
+msgstr "Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "E-mail address:"
@@ -250,20 +229,12 @@ msgid "Password reset successful"
msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
-"byste ji dostat během okamžiku."
+msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
+msgstr "Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) byste ji dostat během okamžiku."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
-msgid ""
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr ""
-"Prosíme, pro zabezpečení vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové "
-"heslo, takže můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
+msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
+msgstr "Prosíme, pro zabezpečení vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo, takže můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
msgid "Old password:"
@@ -348,23 +319,28 @@ msgstr "Leden"
msgid "February"
msgstr "Únor"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "March"
msgstr "Březen"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "April"
msgstr "Duben"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "May"
msgstr "Květen"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "June"
msgstr "Červen"
-#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:15
+#: utils/dates.py:27
msgid "July"
msgstr "Červenec"
@@ -436,7 +412,10 @@ msgstr "weby"
msgid "label"
msgstr "nadpis"
-#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
+#: models/core.py:29
+#: models/core.py:40
+#: models/auth.py:6
+#: models/auth.py:19
msgid "name"
msgstr "jméno"
@@ -465,23 +444,16 @@ msgid "redirect from"
msgstr "přesměrovat z"
#: models/core.py:69
-msgid ""
-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
-"events/search/'."
-msgstr ""
-"Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např. '/udalosti/hledat/'."
+msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
+msgstr "Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např. '/udalosti/hledat/'."
#: models/core.py:70
msgid "redirect to"
msgstr "přesměrovat na"
#: models/core.py:71
-msgid ""
-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
-"'http://'."
-msgstr ""
-"Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na "
-"'http://'."
+msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
+msgstr "Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na 'http://'."
#: models/core.py:73
msgid "redirect"
@@ -496,10 +468,8 @@ msgid "URL"
msgstr "URL"
#: models/core.py:88
-msgid ""
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr ""
-"Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
+msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgstr "Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
#: models/core.py:89
msgid "title"
@@ -518,22 +488,16 @@ msgid "template name"
msgstr "jméno šablony"
#: models/core.py:93
-msgid ""
-"Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
-"use 'flatfiles/default'."
-msgstr ""
-"Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém "
-"použije 'flatfiles/default'."
+msgid "Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatfiles/default'."
+msgstr "Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém použije 'flatfiles/default'."
#: models/core.py:94
msgid "registration required"
msgstr "nutná registrace"
#: models/core.py:94
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr ""
-"Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto "
-"stránku."
+msgstr "Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto stránku."
#: models/core.py:98
msgid "flat page"
@@ -571,15 +535,17 @@ msgstr "codename"
msgid "Permission"
msgstr "Oprávnění"
-#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
+#: models/auth.py:11
+#: models/auth.py:58
msgid "Permissions"
msgstr "Oprávnění"
#: models/auth.py:22
msgid "Group"
msgstr "Skupina"
-#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
+#: models/auth.py:23
+#: models/auth.py:60
msgid "Groups"
msgstr "Skupiny"
@@ -633,12 +599,8 @@ msgid "date joined"
msgstr "datum zaregistrování"
#: models/auth.py:44
-msgid ""
-"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
-"all permissions granted to each group he/she is in."
-msgstr ""
-"Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro "
-"každou skupinu, ve které je."
+msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
+msgstr "Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro každou skupinu, ve které je."
#: models/auth.py:48
msgid "Users"
@@ -658,15 +620,15 @@ msgstr "Zpráva"
#: conf/global_settings.py:36
msgid "Bengali"
-msgstr ""
+msgstr "Bengálsky"
#: conf/global_settings.py:37
msgid "Czech"
msgstr "Česky"
#: conf/global_settings.py:38
msgid "Welsh"
-msgstr ""
+msgstr "Welšsky"
#: conf/global_settings.py:39
msgid "German"
@@ -685,9 +647,8 @@ msgid "French"
msgstr "Francouzsky"
#: conf/global_settings.py:43
-#, fuzzy
msgid "Galician"
-msgstr "Galicijský"
+msgstr "Galicijsky"
#: conf/global_settings.py:44
msgid "Italian"
@@ -703,15 +664,15 @@ msgstr "Brazilsky"
#: conf/global_settings.py:47
msgid "Romanian"
-msgstr ""
+msgstr "Rumunsky"
#: conf/global_settings.py:48
msgid "Russian"
msgstr "Rusky"
#: conf/global_settings.py:49
msgid "Slovak"
-msgstr ""
+msgstr "Slovensky"
#: conf/global_settings.py:50
msgid "Serbian"
@@ -727,8 +688,7 @@ msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla nebo podtržítka."
#: core/validators.py:63
msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
-msgstr ""
-"Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
+msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
#: core/validators.py:71
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
@@ -787,12 +747,8 @@ msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
#: core/validators.py:147
-msgid ""
-"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
-"corrupted image."
-msgstr ""
-"Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl "
-"obrázek, nebo byl porušen."
+msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
+msgstr "Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl obrázek, nebo byl porušen."
#: core/validators.py:154
#, python-format
@@ -858,7 +814,8 @@ msgstr "Toto pole se musí shodovat s polem '%s'."
msgid "Please enter something for at least one field."
msgstr "Prosíme, vložte něco alespoň pro jedno pole."
-#: core/validators.py:259 core/validators.py:270
+#: core/validators.py:259
+#: core/validators.py:270
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
msgstr "Prosíme, vložte obě pole, nebo je nechte obě prázdná."
@@ -888,25 +845,18 @@ msgstr "Prosíme, vložte platné číslo."
#: core/validators.py:344
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou celkem."
msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
#: core/validators.py:347
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
-msgstr[1] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
-"celkem."
-msgstr[2] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
-"celkem."
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
+msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
+msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
+msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
#: core/validators.py:357
#, python-format
@@ -933,71 +883,44 @@ msgstr "Nemohl jsem získat nic z %s."
#: core/validators.py:424
#, python-format
-msgid ""
-"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
+msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
msgstr "URL %(url)s vrátilo neplatnou hlavičku Content-Type '%(contenttype)s'."
#: core/validators.py:457
#, python-format
-msgid ""
-"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
-"\"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s "
-"\"%(start)s\".)"
+msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:461
#, python-format
-msgid ""
-"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. "
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:466
#, python-format
-msgid ""
-"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%"
-"(start)s\".)"
+msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:471
#, python-format
-msgid ""
-"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%"
-"(start)s\".)"
+msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:475
#, python-format
-msgid ""
-"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. "
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:480
#, python-format
-msgid ""
-"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s "
-"\"%(start)s\".)"
+msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s \"%(start)s\".)"
#: core/meta/fields.py:111
msgid " Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Oddělte více identifikátorů čárkami."
#: core/meta/fields.py:114
-msgid ""
-" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
-msgstr ""
-"Podržte \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné "
-"položky."
+msgid " Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgstr "Podržte \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné položky."
+
View
BIN django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
48 django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,10 +8,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-10 05:53-0600\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-10 20:55-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
-"Language-Team: Slovak <LL@li.org>\n"
+"Language-Team: Slovak <info@labath.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -114,11 +114,11 @@ msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
msgid "Page not found"
-msgstr "Stránka sa nenašla"
+msgstr "Stránka nebola nájdená"
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka sa nenašla."
+msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
msgid "Add"
@@ -993,3 +993,41 @@ msgid ""
msgstr ""
" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na Mac_u, na výber viac ako jednej "
"položky."
+#:commit
+msgid "Post a comment"
+msgstr "Pošli komentár"
+
+
+msgid "Comments"
+msgstr "Komentáre"
+
+msgid "Comment"
+msgstr "Komentár"
+
+msgid "Your name"
+msgstr "Vaše meno"
+
+msgid "Preview revised comment"
+msgstr "Ukázať upravený komentár"
+
+msgid "Post public comment"
+msgstr "Zveréjniť komentár"
+
+msgid "Preview comment"
+msgstr "Ukázať komentár"
+
+msgid "Posted by"
+msgstr "Poslané"
+
+msgid "Or edit it again"
+msgstr "Alebo ho vytvorte znova"
+
+msgid "Please correct the following errors."
+msgstr "Odstráňte nasledujúce chyby, prosím."
+
+msgid "Looks like you followed a bad link. If you think it is our fault, please <a href=\"http://doma.myvtoronte.com/staznost/\">let us know</a>"
+msgstr "Pozrite si linku , kde vzikla chyba. Ak si myslíte, že je to naša chyba, <a href=\"http://doma.myvtoronte.com/staznost/\">dajte nám to vedieť</a>, prosím"
+
+msgid "Here is a link to the <a href=\"/\">homepage</a>. You know, just in case"
+msgstr "Tu je adresa <a href=\"/\">úvodnej stránky</a>. Ak by ste ju potrebovali"
+
View
BIN django/conf/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
203 django/conf/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: django v1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-10 05:53-0600\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-10-30 15:46+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-11-11 13:55+0800\n"
"Last-Translator: limodou <limodou@gmail.com>\n"
"Language-Team: Simplified Chinese <limodou@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,6 +17,7 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Chinese\n"
"X-Poedit-Country: CHINA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: contrib/admin/models/admin.py:6
msgid "action time"
@@ -65,7 +66,8 @@ msgstr "历史"
msgid "Date/time"
msgstr "日期/时间"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
+#: models/auth.py:47
msgid "User"
msgstr "用户"
@@ -78,9 +80,7 @@ msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
msgstr "N j, Y, P"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
-msgid ""
-"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
-"admin site."
+msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
msgstr "此对象没有修改历史。可能不能通过这个管理站点来增加。"
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
@@ -92,9 +92,8 @@ msgid "Django administration"
msgstr "Django管理员"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-#, fuzzy
msgid "Server error"
-msgstr "服务器错误(500)"
+msgstr "服务器错误"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
msgid "Server error (500)"
@@ -105,12 +104,8 @@ msgid "Server Error <em>(500)</em>"
msgstr "服务器错误 <em>(500)</em>"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr ""
-"存在一个错误。它已经通过电子邮件被报告给站点管理员了,并且应该很快被改正。谢"
-"谢你的关心。"
+msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr "存在一个错误。它已经通过电子邮件被报告给站点管理员了,并且应该很快被改正。谢谢你的关心。"
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
@@ -174,22 +169,14 @@ msgid "Log out"
msgstr "注销"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
-#, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"删除 %(object_name)s '%(object)s' 会导致删除相关的对象,但你的帐号无权删除下"
-"列类型的对象:"
+#, python-format
+msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
+msgstr "删除 %(object_name)s '%(object)s' 会导致删除相关的对象,但你的帐号无权删除下列类型的对象:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"你确信相要删除 %(object_name)s \"%(object)s\"?所有相关的项目都将被删除:"
+msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
+msgstr "你确信相要删除 %(object_name)s \"%(object)s\"?所有相关的项目都将被删除:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
msgid "Yes, I'm sure"
@@ -218,12 +205,8 @@ msgid "Password reset"
msgstr "口令重设"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"忘记你的口令?在下面输入你的邮箱地址,我们将重设你的口令并且将新的口令通过邮"
-"件发送给你。"
+msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
+msgstr "忘记你的口令?在下面输入你的邮箱地址,我们将重设你的口令并且将新的口令通过邮件发送给你。"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "E-mail address:"
@@ -247,19 +230,12 @@ msgid "Password reset successful"
msgstr "口令重设成功"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"我们已经按你所提交的邮箱地址发送了一个新的口令给你。你应该很会收到这封邮件。"
+msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
+msgstr "我们已经按你所提交的邮箱地址发送了一个新的口令给你。你应该很会收到这封邮件。"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
-msgid ""
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr ""
-"请输入你的旧口令,为了安全起见,接着要输入你的新口令两遍,这样我们可以校验你"
-"输入的是否正确。"
+msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
+msgstr "请输入你的旧口令,为了安全起见,接着要输入你的新口令两遍,这样我们可以校验你输入的是否正确。"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
msgid "Old password:"
@@ -344,23 +320,28 @@ msgstr "一月"
msgid "February"
msgstr "二月"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "March"
msgstr "三月"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "April"
msgstr "四月"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "May"
msgstr "五月"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "June"
msgstr "六月"
-#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:15
+#: utils/dates.py:27
msgid "July"
msgstr "七月"
@@ -432,7 +413,10 @@ msgstr "站点"
msgid "label"
msgstr "标签"
-#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
+#: models/core.py:29
+#: models/core.py:40
+#: models/auth.py:6
+#: models/auth.py:19
msgid "name"
msgstr "名称"
@@ -461,19 +445,15 @@ msgid "redirect from"
msgstr "重定向自"
#: models/core.py:69
-msgid ""
-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
-"events/search/'."
+msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
msgstr "应该是一个绝对路径,不包括域名。例如:'/events/search/'。"
#: models/core.py:70
msgid "redirect to"
msgstr "重定向到"
#: models/core.py:71
-msgid ""
-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
-"'http://'."
+msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
msgstr "可以是绝对路径(同上)或以'http://'开始的全URL。"
#: models/core.py:73
@@ -489,8 +469,7 @@ msgid "URL"
msgstr ""
#: models/core.py:88
-msgid ""
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
msgstr "例如:'/about/contact/'。请确保前导和结尾的除号。"
#: models/core.py:89
@@ -510,11 +489,8 @@ msgid "template name"
msgstr "模板名称"
#: models/core.py:93
-msgid ""
-"Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
-"use 'flatfiles/default'."
-msgstr ""
-"例如:'flatfiles/contact_page'。如果未提供,系统将使用'flatfiles/default'。"
+msgid "Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatfiles/default'."
+msgstr "例如:'flatfiles/contact_page'。如果未提供,系统将使用'flatfiles/default'。"
#: models/core.py:94
msgid "registration required"
@@ -560,15 +536,17 @@ msgstr "代码名称"
msgid "Permission"
msgstr "许可"
-#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
+#: models/auth.py:11
+#: models/auth.py:58
msgid "Permissions"
msgstr "许可"
#: models/auth.py:22
msgid "Group"
msgstr "组"
-#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
+#: models/auth.py:23
+#: models/auth.py:60
msgid "Groups"
msgstr "组"
@@ -621,11 +599,8 @@ msgid "date joined"
msgstr "加入日期"
#: models/auth.py:44
-msgid ""
-"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
-"all permissions granted to each group he/she is in."
-msgstr ""
-"除了手动设置权限以外,用户也会从他(她)所在的小组获得所赋组小组的所有权限。"
+msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
+msgstr "除了手动设置权限以外,用户也会从他(她)所在的小组获得所赋组小组的所有权限。"
#: models/auth.py:48
msgid "Users"
@@ -645,15 +620,15 @@ msgstr "消息"
#: conf/global_settings.py:36
msgid "Bengali"
-msgstr ""
+msgstr "孟加拉语"
#: conf/global_settings.py:37
msgid "Czech"
msgstr "捷克语"
#: conf/global_settings.py:38
msgid "Welsh"
-msgstr ""
+msgstr "威尔士语"
#: conf/global_settings.py:39
msgid "German"
@@ -681,32 +656,31 @@ msgstr "意大利语"
#: conf/global_settings.py:45
msgid "Norwegian"
-msgstr ""
+msgstr "挪威语"
#: conf/global_settings.py:46
msgid "Brazilian"
msgstr "巴西语"
#: conf/global_settings.py:47
msgid "Romanian"
-msgstr ""
+msgstr "罗马尼亚语"
#: conf/global_settings.py:48
msgid "Russian"
msgstr "俄语"
#: conf/global_settings.py:49
msgid "Slovak"
-msgstr ""
+msgstr "斯洛伐克语"
#: conf/global_settings.py:50
-#, fuzzy
msgid "Serbian"
msgstr "塞尔维亚语"
#: conf/global_settings.py:51
msgid "Simplified Chinese"
-msgstr ""
+msgstr "简体中文"
#: core/validators.py:59
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
@@ -773,9 +747,7 @@ msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "输入一个有效的邮件地址。"
#: core/validators.py:147
-msgid ""
-"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
-"corrupted image."
+msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
msgstr "上传一个有效的图片。您所上传的文件或者不是图片或是一个破坏的图片。"
#: core/validators.py:154
@@ -826,11 +798,10 @@ msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
msgstr "输入一个有效的 U.S. 州缩写。"
#: core/validators.py:224
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
-msgstr[0] "小心你的嘴!%s 不允许在这里出现。"
-msgstr[1] "小心你的嘴!%s 不允许在这里出现。"
+msgstr[0] "看住你的嘴!%s 不允许在这里出现。"
#: core/validators.py:231
#, python-format
@@ -841,7 +812,8 @@ msgstr "这个字段必须与 '%s' 字段相匹配。"
msgid "Please enter something for at least one field."
msgstr "请至少在一个字段上输入些什么。"
-#: core/validators.py:259 core/validators.py:270
+#: core/validators.py:259
+#: core/validators.py:270
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
msgstr "请要么两个字段都输入或者两个字段都空着。"
@@ -869,20 +841,16 @@ msgid "Please enter a valid decimal number."
msgstr "请输入一个有效的小数。"
#: core/validators.py:344
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
-msgstr[0] "请输入一个有效的小数,最多 %s 个数字。"
-msgstr[1] "请输入一个有效的小数,最多 %s 个数字。"
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
+msgstr[0] "请输入一个有效的小数,最多 %s 个数字。 "
#: core/validators.py:347
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] "请输入一个有效的小数,最多 %s 个小数位。"
-msgstr[1] "请输入一个有效的小数,最多 %s 个小数位。"
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
+msgstr[0] "请输入一个有效的小数,最多 %s 个小数位。 "
#: core/validators.py:357
#, python-format
@@ -909,63 +877,44 @@ msgstr "不能从 %s 得到任何东西。"
#: core/validators.py:424
#, python-format
-msgid ""
-"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
+msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
msgstr "URL %(url)s 返回了无效的 Content-Type 头 '%(contenttype)s'。"
#: core/validators.py:457
#, python-format
-msgid ""
-"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
-"\"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"请关闭未关闭的 %(tag)s 标签从第 %(line)s 行。(行开始于 \"%(start)s\"。)"
+msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "请关闭未关闭的 %(tag)s 标签从第 %(line)s 行。(行开始于 \"%(start)s\"。)"
#: core/validators.py:461
#, python-format
-msgid ""
-"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"在 %(line)s 行开始的一些文本不允许在那个上下文中。(行开始于 \"%(start)s\"。)"
+msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "在 %(line)s 行开始的一些文本不允许在那个上下文中。(行开始于 \"%(start)s\"。)"
#: core/validators.py:466
#, python-format
-msgid ""
-"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"在 %(line)s 行的\"%(attr)s\"不是一个有效的属性。(行开始于 \"%(start)s\"。)"
+msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "在 %(line)s 行的\"%(attr)s\"不是一个有效的属性。(行开始于 \"%(start)s\"。)"
#: core/validators.py:471
#, python-format
-msgid ""
-"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"在 %(line)s 行的\"<%(tag)s>\"不是一个有效的标签。(行开始于 \"%(start)s\"。)"
+msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "在 %(line)s 行的\"<%(tag)s>\"不是一个有效的标签。(行开始于 \"%(start)s\"。)"
#: core/validators.py:475
#, python-format
-msgid ""
-"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"在行 %(line)s 的标签少了一个或多个必须的属性。(行开始于 \"%(start)s\"。)"
+msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "在行 %(line)s 的标签少了一个或多个必须的属性。(行开始于 \"%(start)s\"。)"
#: core/validators.py:480
#, python-format
-msgid ""
-"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"在行 %(line)s 的\"%(attr)s\"属性有一个无效的值。(行开始于 \"%(start)s\"。)"
+msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "在行 %(line)s 的\"%(attr)s\"属性有一个无效的值。(行开始于 \"%(start)s\"。)"
#: core/meta/fields.py:111
msgid " Separate multiple IDs with commas."
msgstr " 用逗号分隔多个ID。"
#: core/meta/fields.py:114
-msgid ""
-" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgid " Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr " 按下 \"Control\",或者在Mac上按 \"Command\" 来选择一个或多个值。"
+

0 comments on commit 1fccca2

Please sign in to comment.