Permalink
Browse files

Update Swedish translation. Fixes #6694.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@7251 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent dd69bdc commit 23c2b998a541ecece15dd4b0e40805092db56876 Ludvig Ericson committed Mar 16, 2008
Showing with 233 additions and 282 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +233 −282 django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
515 django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po
@@ -6,9 +6,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-02 21:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-02-02 21:25+0100\n"
-"Last-Translator: Mikko Hellsing <mikko@sorl.net>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-16 16:53+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-02 00:49+0100\n"
+"Last-Translator: Ludvig Ericson <ludvig.ericson@gmail.com>\n"
"Language-Team: Django I18N <Django-I18N@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -66,134 +66,142 @@ msgid "Argentinean Spanish"
msgstr "Argentisk Spanska"
#: conf/global_settings.py:51
+msgid "Basque"
+msgstr "Baskiska"
+
+#: conf/global_settings.py:52
msgid "Persian"
msgstr "Persiska"
-#: conf/global_settings.py:52
+#: conf/global_settings.py:53
msgid "Finnish"
msgstr "Finska"
-#: conf/global_settings.py:53
+#: conf/global_settings.py:54
msgid "French"
msgstr "Franska"
-#: conf/global_settings.py:54
-msgid "Gaeilge"
-msgstr "Gaeliska"
-
#: conf/global_settings.py:55
+msgid "Irish"
+msgstr "Irländska"
+
+#: conf/global_settings.py:56
msgid "Galician"
msgstr "Galisiska"
-#: conf/global_settings.py:56
+#: conf/global_settings.py:57
msgid "Hungarian"
msgstr "Ungerska"
-#: conf/global_settings.py:57
+#: conf/global_settings.py:58
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebreiska"
-#: conf/global_settings.py:58
+#: conf/global_settings.py:59
msgid "Croatian"
msgstr "Kroatiska"
-#: conf/global_settings.py:59
+#: conf/global_settings.py:60
msgid "Icelandic"
msgstr "Isländska"
-#: conf/global_settings.py:60
+#: conf/global_settings.py:61
msgid "Italian"
msgstr "Italienska"
-#: conf/global_settings.py:61
+#: conf/global_settings.py:62
msgid "Japanese"
msgstr "Japanska"
-#: conf/global_settings.py:62
+#: conf/global_settings.py:63
+msgid "Georgian"
+msgstr "Georgiska"
+
+#: conf/global_settings.py:64
msgid "Korean"
msgstr "Koreanska"
-#: conf/global_settings.py:63
+#: conf/global_settings.py:65
msgid "Khmer"
msgstr "Khmer"
-#: conf/global_settings.py:64
+#: conf/global_settings.py:66
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada"
-#: conf/global_settings.py:65
+#: conf/global_settings.py:67
msgid "Latvian"
msgstr "Lettiska"
-#: conf/global_settings.py:66
+#: conf/global_settings.py:68
msgid "Macedonian"
msgstr "Makedonska"
-#: conf/global_settings.py:67
+#: conf/global_settings.py:69
msgid "Dutch"
msgstr "Holländska"
-#: conf/global_settings.py:68
+#: conf/global_settings.py:70
msgid "Norwegian"
msgstr "Norska"
-#: conf/global_settings.py:69
+#: conf/global_settings.py:71
msgid "Polish"
msgstr "Polska"
-#: conf/global_settings.py:70
+#: conf/global_settings.py:72
msgid "Portugese"
msgstr "Portugisiska"
-#: conf/global_settings.py:71
+#: conf/global_settings.py:73
msgid "Brazilian"
msgstr "Brasilianska"
-#: conf/global_settings.py:72
+#: conf/global_settings.py:74
msgid "Romanian"
msgstr "Rumänska"
-#: conf/global_settings.py:73
+#: conf/global_settings.py:75
msgid "Russian"
msgstr "Ryska"
-#: conf/global_settings.py:74
+#: conf/global_settings.py:76
msgid "Slovak"
msgstr "Slovakiska"
-#: conf/global_settings.py:75
+#: conf/global_settings.py:77
msgid "Slovenian"
msgstr "Slovenska"
-#: conf/global_settings.py:76
+#: conf/global_settings.py:78
msgid "Serbian"
msgstr "Serbiska"
-#: conf/global_settings.py:77
+#: conf/global_settings.py:79
msgid "Swedish"
msgstr "Svenska"
-#: conf/global_settings.py:78
+#: conf/global_settings.py:80
msgid "Tamil"
msgstr "Tamilska"
-#: conf/global_settings.py:79
+#: conf/global_settings.py:81
msgid "Telugu"
msgstr "Telugu"
-#: conf/global_settings.py:80
+#: conf/global_settings.py:82
msgid "Turkish"
msgstr "Turkiska"
-#: conf/global_settings.py:81
+#: conf/global_settings.py:83
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukrainska"
-#: conf/global_settings.py:82
+#: conf/global_settings.py:84
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Förenklad Kinesiska"
-#: conf/global_settings.py:83
+#: conf/global_settings.py:85
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "Traditionell Kinesiska"
@@ -395,7 +403,7 @@ msgid ""
"following types of objects:"
msgstr ""
"Att ta bort %(object_name)s '%(escaped_object)s' skulle innebära att "
-"relaterade objekt togs bort men ditt konto har inte rättigheter att ta bort "
+"relaterade objekt togs bort, men ditt konto har inte rättigheter att ta bort "
"följande objekttyper:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:20
@@ -471,7 +479,7 @@ msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
-#: contrib/admin/views/decorators.py:25
+#: contrib/admin/views/decorators.py:31
msgid "Log in"
msgstr "Logga in"
@@ -796,35 +804,35 @@ msgstr "Lösenordet ändrades."
msgid "Change password: %s"
msgstr "Ändra lösenord: %s"
-#: contrib/admin/views/decorators.py:11 contrib/auth/forms.py:60
+#: contrib/admin/views/decorators.py:17 contrib/auth/forms.py:60
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
"sensitive."
msgstr ""
"Var god ange ett korrekt användarnamn och lösenord. Tänk på att skilja "
"mellan gemener och versaler."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:63
+#: contrib/admin/views/decorators.py:69
msgid ""
"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
"submission has been saved."
msgstr ""
"Du måste logga in igen eftersom din session har förfallit. Oroa dig inte: "
"Din data har sparats."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:70
+#: contrib/admin/views/decorators.py:76
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Det verkar som att din webläsare inte är konfigurerad att acceptera cookies. "
"Aktivera cookies, ladda om den här sidan och försök igen."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:84
+#: contrib/admin/views/decorators.py:90
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Användarnamn får inte innehålla '@'-tecknet."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:86
+#: contrib/admin/views/decorators.py:92
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Din e-postadress är inte ditt användarnamn. Försök med '%s' istället."
@@ -852,7 +860,7 @@ msgstr "Applikation %r hittades inte"
#: contrib/admin/views/doc.py:173
#, python-format
msgid "Model %(name)r not found in app %(label)r"
-msgstr "Modellen %(name)r hittades inte i applikation %(label)r"
+msgstr "Modell %(name)r hittades inte i applikation %(label)r"
#: contrib/admin/views/doc.py:185
#, python-format
@@ -1602,110 +1610,110 @@ msgstr "statisk sida"
msgid "flat pages"
msgstr "statiska sidor"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:20
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
msgid "th"
msgstr ""
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:20
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
msgid "st"
msgstr ""
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:20
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
msgid "nd"
msgstr ""
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:20
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
msgid "rd"
msgstr ""
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:52
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:51
#, python-format
msgid "%(value).1f million"
msgid_plural "%(value).1f million"
msgstr[0] "%(value).1f miljon"
msgstr[1] "%(value).1f miljoner"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:55
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:54
#, python-format
msgid "%(value).1f billion"
msgid_plural "%(value).1f billion"
msgstr[0] "%(value)1.f miljard"
msgstr[1] "%(value)1.f miljarder"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:58
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:57
#, python-format
msgid "%(value).1f trillion"
msgid_plural "%(value).1f trillion"
msgstr[0] "%(value)1.f biljon"
msgstr[1] "%(value)1.f biljoner"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "one"
msgstr "ett"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "two"
msgstr "två"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "three"
msgstr "tre"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "four"
msgstr "fyra"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "five"
msgstr "fem"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "six"
msgstr "sex"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "seven"
msgstr "sju"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "eight"
msgstr "åtta"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "nine"
msgstr "nio"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:94
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:93
msgid "today"
msgstr "idag"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:96
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:95
msgid "tomorrow"
msgstr "imorgon"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:98
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:97
msgid "yesterday"
msgstr "igår"
-#: contrib/localflavor/ar/forms.py:28
+#: contrib/localflavor/ar/forms.py:27
msgid "Enter a postal code in the format NNNN or ANNNNAAA."
msgstr "Fyll i ett postnummer med formatet NNNN eller ANNNNAAA."
-#: contrib/localflavor/ar/forms.py:50 contrib/localflavor/br/forms.py:96
+#: contrib/localflavor/ar/forms.py:49 contrib/localflavor/br/forms.py:96
#: contrib/localflavor/br/forms.py:135 contrib/localflavor/pe/forms.py:23
#: contrib/localflavor/pe/forms.py:51
msgid "This field requires only numbers."
msgstr "Detta fält kräver enbart siffror."
-#: contrib/localflavor/ar/forms.py:51
+#: contrib/localflavor/ar/forms.py:50
msgid "This field requires 7 or 8 digits."
msgstr "Detta fält kräver 7 eller 8 sifrror."
-#: contrib/localflavor/ar/forms.py:80
+#: contrib/localflavor/ar/forms.py:79
msgid "Enter a valid CUIT in XX-XXXXXXXX-X or XXXXXXXXXXXX format."
msgstr "Fyll i ett giltigt CUIT med formatet XX-XXXXXXXX-X eller XXXXXXXXXXXX."
-#: contrib/localflavor/ar/forms.py:81
+#: contrib/localflavor/ar/forms.py:80
msgid "Invalid CUIT."
msgstr "Felaktigt CUIT."
@@ -1750,11 +1758,10 @@ msgid "Enter a postal code in the format XXX XXX."
msgstr "Fyll i ett postnummer med formatet XXX XXX."
#: contrib/localflavor/ca/forms.py:88
-#, fuzzy
msgid "Enter a valid Canadian Social Insurance number in XXX-XXX-XXX format."
msgstr ""
-"Fyll i ett giltigt Kannadensiskt \"social insurance number\" med formatet "
-"XXX-XXX-XXX."
+"Fyll i ett giltigt Kanadensiskt \"social insurance number\" med formatet XXX-"
+"XXX-XXX."
#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:5
msgid "Aargau"
@@ -1873,19 +1880,16 @@ msgstr ""
"X1234567<0 eller 1234567890."
#: contrib/localflavor/cl/forms.py:29
-#, fuzzy
msgid "Enter a valid Chilean RUT."
msgstr "Fyll i ett giltigt chilenskt RUT"
#: contrib/localflavor/cl/forms.py:30
-#, fuzzy
msgid "Enter a valid Chilean RUT. The format is XX.XXX.XXX-X."
msgstr "Fyll i ett giltigt chilenskt RUT. Formatet är XX.XXX.XXX-X."
#: contrib/localflavor/cl/forms.py:31
-#, fuzzy
msgid "The Chilean RUT is not valid."
-msgstr "Det här fältet är ogiltigt."
+msgstr "Det chilenska RUT:et var inte giltigt."
#: contrib/localflavor/de/de_states.py:5
msgid "Baden-Wuerttemberg"
@@ -1977,14 +1981,12 @@ msgid "Alacant"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:8
-#, fuzzy
msgid "Almeria"
-msgstr "Aomori"
+msgstr "Almería"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:9
-#, fuzzy
msgid "Avila"
-msgstr "Akita"
+msgstr "Ávila"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:10
msgid "Badajoz"
@@ -1995,262 +1997,243 @@ msgid "Illes Balears"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:12
-#, fuzzy
msgid "Barcelona"
-msgstr "Makedonska"
+msgstr "Barcelona"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:13
msgid "Burgos"
-msgstr ""
+msgstr "Burgos"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:14
msgid "Caceres"
-msgstr ""
+msgstr "Cáceres"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:15
msgid "Cadiz"
-msgstr ""
+msgstr "Cádiz"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:16
msgid "Castello"
-msgstr ""
+msgstr "Castellón"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:17
msgid "Ciudad Real"
-msgstr ""
+msgstr "Ciudad Real"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:18
msgid "Cordoba"
-msgstr ""
+msgstr "Córdoba"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:19
msgid "A Coruna"
-msgstr ""
+msgstr "A Coruña"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:20
msgid "Cuenca"
-msgstr ""
+msgstr "Cuenca"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:21
msgid "Girona"
-msgstr ""
+msgstr "Girona"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:22
-#, fuzzy
msgid "Granada"
-msgstr "Kannada"
+msgstr "Granada"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:23
msgid "Guadalajara"
-msgstr ""
+msgstr "Guadalajara"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:24
msgid "Guipuzkoa"
-msgstr ""
+msgstr "Guipuzkoa"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:25
msgid "Huelva"
-msgstr ""
+msgstr "Huelva"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:26
-#, fuzzy
msgid "Huesca"
-msgstr "Tisdag"
+msgstr "Huesca"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:27
-#, fuzzy
msgid "Jaen"
-msgstr "Januari"
+msgstr "Jaén"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:28
-#, fuzzy
msgid "Leon"
-msgstr "Logga in"
+msgstr "León"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:29
msgid "Lleida"
-msgstr ""
+msgstr "Lleida"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:30
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:17
msgid "La Rioja"
-msgstr ""
+msgstr "La Rioja"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:31
msgid "Lugo"
-msgstr ""
+msgstr "Lugo"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:32
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:18
msgid "Madrid"
-msgstr ""
+msgstr "Madrid"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:33
-#, fuzzy
msgid "Malaga"
-msgstr "Saga"
+msgstr "Málaga"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:34
-#, fuzzy
msgid "Murcia"
-msgstr "Jura"
+msgstr "Murcia"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:35
msgid "Navarre"
-msgstr ""
+msgstr "Navarra"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:36
msgid "Ourense"
-msgstr ""
+msgstr "Ourense"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:37
msgid "Asturias"
-msgstr ""
+msgstr "Asturien"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:38
-#, fuzzy
msgid "Palencia"
-msgstr "Galisiska"
+msgstr "Palencia"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:39
msgid "Las Palmas"
-msgstr ""
+msgstr "Las Palmas"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:40
msgid "Pontevedra"
-msgstr ""
+msgstr "Pontevedra"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:41
-#, fuzzy
msgid "Salamanca"
-msgstr "Saitama"
+msgstr "Salamanca"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:42
msgid "Santa Cruz de Tenerife"
-msgstr ""
+msgstr "Santa Cruz de Tenerife"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:43
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:11
-#, fuzzy
msgid "Cantabria"
-msgstr "Katalanska"
+msgstr "Kantabrien"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:44
-#, fuzzy
msgid "Segovia"
-msgstr "Slovenska"
+msgstr "Segovia"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:45
msgid "Seville"
-msgstr ""
+msgstr "Sevilla"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:46
-#, fuzzy
msgid "Soria"
-msgstr "Serbiska"
+msgstr "Soria"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:47
msgid "Tarragona"
-msgstr ""
+msgstr "Tarragona"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:48
-#, fuzzy
msgid "Teruel"
-msgstr "Tis"
+msgstr "Teruel"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:49
msgid "Toledo"
-msgstr ""
+msgstr "Toledo"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:50
-#, fuzzy
msgid "Valencia"
-msgstr "Galisiska"
+msgstr "Valencia"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:51
-#, fuzzy
msgid "Valladolid"
-msgstr "Valais"
+msgstr "Valladolid"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:52
msgid "Bizkaia"
-msgstr ""
+msgstr "Biscaya"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:53
-#, fuzzy
msgid "Zamora"
-msgstr "Nara"
+msgstr "Zamora"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:54
msgid "Zaragoza"
-msgstr ""
+msgstr "Zaragoza"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:55
msgid "Ceuta"
-msgstr ""
+msgstr "Ceuta"
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:56
msgid "Melilla"
-msgstr ""
+msgstr "Melilla"
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:5
msgid "Andalusia"
-msgstr ""
+msgstr "Andalusien"
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:6
msgid "Aragon"
-msgstr ""
+msgstr "Aragonien"
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:7
msgid "Principality of Asturias"
-msgstr ""
+msgstr "Asturien"
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:8
msgid "Balearic Islands"
-msgstr ""
+msgstr "Balearerna"
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:9
msgid "Basque Country"
-msgstr ""
+msgstr "Baskien"
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:10
-#, fuzzy
msgid "Canary Islands"
-msgstr "Saarland"
+msgstr "Kanarieöarna"
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:12
msgid "Castile-La Mancha"
-msgstr ""
+msgstr "Kastilien-La Mancha"
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:13
msgid "Castile and Leon"
-msgstr ""
+msgstr "Kastilien och Leon"
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:14
-#, fuzzy
msgid "Catalonia"
-msgstr "Katalanska"
+msgstr "Katalonien"
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:15
msgid "Extremadura"
-msgstr ""
+msgstr "Extremadura"
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:16
-#, fuzzy
msgid "Galicia"
-msgstr "Galisiska"
+msgstr "Galicien"
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:19
msgid "Region of Murcia"
-msgstr ""
+msgstr "Murciaregionen"
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:20
msgid "Foral Community of Navarre"
-msgstr ""
+msgstr "Navarra"
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:21
msgid "Valencian Community"
-msgstr ""
+msgstr "Valenciaregionen"
#: contrib/localflavor/es/forms.py:19
msgid "Enter a valid postal code in the range and format 01XXX - 52XXX."
@@ -2274,24 +2257,25 @@ msgstr "Var god fyll i giltigt NIF eller NIE."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:68
msgid "Invalid checksum for NIF."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig kontrollsumma för NIF."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:69
msgid "Invalid checksum for NIE."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig kontrollsumma för NIE."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:70
msgid "Invalid checksum for CIF."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig kontrollsumma för CIF."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:142
msgid ""
"Please enter a valid bank account number in format XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
msgstr ""
+"Var god fyll i ett giltigt bankkontonummer i XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX-format."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:143
msgid "Invalid checksum for bank account number."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig kontrollsumma för bankkontonummer."
#: contrib/localflavor/fi/forms.py:28
msgid "Enter a valid Finnish social security number."
@@ -2322,7 +2306,7 @@ msgstr "Fyll i ett giltigt personnummer."
msgid "Enter a valid VAT number."
msgstr "Fyll i ett giltigt VAT-nummer."
-#: contrib/localflavor/jp/forms.py:19
+#: contrib/localflavor/jp/forms.py:17
msgid "Enter a postal code in the format XXXXXXX or XXX-XXXX."
msgstr "Fyll i ett postnummer med formatet XXXXXXX eller XXX-XXXX."
@@ -2572,7 +2556,7 @@ msgstr "Jalisco"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:26
msgid "Estado de México"
-msgstr ""
+msgstr "Mexikanska staten"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:27
msgid "Michoacán"
@@ -2716,11 +2700,11 @@ msgstr "Detta fält kräver 11 sifrror."
#: contrib/localflavor/pl/forms.py:39
msgid "National Identification Number consists of 11 digits."
-msgstr ""
+msgstr "\"National Identification Number\" består av 11 siffror."
#: contrib/localflavor/pl/forms.py:40
msgid "Wrong checksum for the National Identification Number."
-msgstr ""
+msgstr "Fel kontrollsumma för \"National Identification Number\""
#: contrib/localflavor/pl/forms.py:72
msgid ""
@@ -2730,15 +2714,16 @@ msgstr ""
#: contrib/localflavor/pl/forms.py:73
msgid "Wrong checksum for the Tax Number (NIP)."
-msgstr ""
+msgstr "Fel kontrollsumma för skattenumret (NIP)."
#: contrib/localflavor/pl/forms.py:112
msgid "National Business Register Number (REGON) consists of 7 or 9 digits."
msgstr ""
+"\"National Business Register Number\" (REGON) består av 7 eller 9 siffror."
#: contrib/localflavor/pl/forms.py:113
msgid "Wrong checksum for the National Business Register Number (REGON)."
-msgstr ""
+msgstr "Fel kontrollsumma för \"National Business Register Number\" (REGON)."
#: contrib/localflavor/pl/forms.py:156
msgid "Enter a postal code in the format XX-XXX."
@@ -2773,9 +2758,8 @@ msgid "Masovia"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:15
-#, fuzzy
msgid "Opole"
-msgstr "Valfri"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:16
msgid "Subcarpatia"
@@ -2786,14 +2770,12 @@ msgid "Podlasie"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:18
-#, fuzzy
msgid "Pomerania"
-msgstr "Rumänska"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:19
-#, fuzzy
msgid "Silesia"
-msgstr "Slovenska"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:20
msgid "Swietokrzyskie"
@@ -2808,14 +2790,12 @@ msgid "Greater Poland"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:23
-#, fuzzy
msgid "West Pomerania"
-msgstr "Mecklenburg-Vorpommern"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/forms.py:30
-#, fuzzy
msgid "Enter a postal code in the format XXXXX or XXX XX."
-msgstr "Fyll i ett postnummer med formatet XXXXXXX eller XXX-XXXX."
+msgstr "Fyll i ett postnummer med formatet XXXXX eller XXX XX."
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:8
msgid "Banska Bystrica"
@@ -2834,9 +2814,8 @@ msgid "Banovce nad Bebravou"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:12
-#, fuzzy
msgid "Brezno"
-msgstr "Bremen"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:13
msgid "Bratislava I"
@@ -2879,14 +2858,12 @@ msgid "Dunajska Streda"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:23
-#, fuzzy
msgid "Galanta"
-msgstr "Galisiska"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:24
-#, fuzzy
msgid "Gelnica"
-msgstr "Galisiska"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:25
msgid "Hlohovec"
@@ -2905,9 +2882,8 @@ msgid "Kezmarok"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:29
-#, fuzzy
msgid "Komarno"
-msgstr "Koreanska"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:30
msgid "Kosice I"
@@ -2950,19 +2926,16 @@ msgid "Liptovsky Mikulas"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:40
-#, fuzzy
msgid "Lucenec"
-msgstr "Luzern"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:41
-#, fuzzy
msgid "Malacky"
-msgstr "Maj"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:42
-#, fuzzy
msgid "Martin"
-msgstr "Lettiska"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:43
msgid "Medzilaborce"
@@ -2981,9 +2954,8 @@ msgid "Namestovo"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:47
-#, fuzzy
msgid "Nitra"
-msgstr "Niigata"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:48
msgid "Nove Mesto nad Vahom"
@@ -3002,9 +2974,8 @@ msgid "Pezinok"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:52
-#, fuzzy
msgid "Piestany"
-msgstr "Persiska"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:53
msgid "Poltar"
@@ -3047,29 +3018,24 @@ msgid "Ruzomberok"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:63
-#, fuzzy
msgid "Sabinov"
-msgstr "nov"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:64
-#, fuzzy
msgid "Senec"
-msgstr "Bern"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:65
-#, fuzzy
msgid "Senica"
-msgstr "Slovenska"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:66
-#, fuzzy
msgid "Skalica"
-msgstr "Galisiska"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:67
-#, fuzzy
msgid "Snina"
-msgstr "nio"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:68
msgid "Sobrance"
@@ -3092,9 +3058,8 @@ msgid "Svidnik"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:73
-#, fuzzy
msgid "Sala"
-msgstr "Saga"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:74
msgid "Topolcany"
@@ -3105,9 +3070,8 @@ msgid "Trebisov"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:76
-#, fuzzy
msgid "Trencin"
-msgstr "Franska"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:77
msgid "Trnava"
@@ -3210,22 +3174,20 @@ msgid "Derbyshire"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:18
-#, fuzzy
msgid "Devon"
-msgstr "sju"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:19
msgid "Dorset"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:20
-#, fuzzy
msgid "Durham"
-msgstr "Jura"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:21
msgid "East Sussex"
-msgstr ""
+msgstr "Östsussex"
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:22
msgid "Essex"
@@ -3252,14 +3214,12 @@ msgid "Hertfordshire"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:28
-#, fuzzy
msgid "Kent"
-msgstr "Koreanska"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:29
-#, fuzzy
msgid "Lancashire"
-msgstr "Yamanashi"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:30
msgid "Leicestershire"
@@ -3318,9 +3278,8 @@ msgid "Suffolk"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:44
-#, fuzzy
msgid "Surrey"
-msgstr "Aktuell:"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:45
msgid "Tyne and Wear"
@@ -3359,10 +3318,13 @@ msgid "County Armagh"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:57
-#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:58
msgid "County Down"
msgstr ""
+#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:58
+msgid "County Fermanagh"
+msgstr ""
+
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:59
msgid "County Londonderry"
msgstr ""
@@ -3404,9 +3366,8 @@ msgid "West Glamorgan"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:75
-#, fuzzy
msgid "Borders"
-msgstr "Sortera:"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:76
msgid "Central Scotland"
@@ -3417,23 +3378,20 @@ msgid "Dumfries and Galloway"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:78
-#, fuzzy
msgid "Fife"
-msgstr "Filter"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:79
-#, fuzzy
msgid "Grampian"
-msgstr "Tyska"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:80
msgid "Highland"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:81
-#, fuzzy
msgid "Lothian"
-msgstr "Lettiska"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:82
msgid "Orkney Islands"
@@ -3456,23 +3414,20 @@ msgid "Western Isles"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:90
-#, fuzzy
msgid "England"
-msgstr "och"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:91
msgid "Northern Ireland"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:92
-#, fuzzy
msgid "Scotland"
-msgstr "Saarland"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:93
-#, fuzzy
msgid "Wales"
-msgstr "Walesiska"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/us/forms.py:16
msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
@@ -3483,29 +3438,24 @@ msgid "Enter a valid U.S. Social Security number in XXX-XX-XXXX format."
msgstr "Fyll i ett giltigt amerikanskt personnummer i formatet XXX-XX-XXXX."
#: contrib/localflavor/za/forms.py:20
-#, fuzzy
msgid "Enter a valid South African ID number"
-msgstr "Fyll i ett giltigt VAT-nummer."
+msgstr "Fyll i ett giltigt Sydafrikanskt ID-nummer."
#: contrib/localflavor/za/forms.py:54
-#, fuzzy
msgid "Enter a valid South African postal code"
-msgstr "Fyll i ett giltigt postnummer."
+msgstr "Fyll i ett giltigt Afrikanskt postnummer."
#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:4
-#, fuzzy
msgid "Eastern Cape"
-msgstr "Användarnamn"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:5
-#, fuzzy
msgid "Free State"
-msgstr "poängen tillsatt den"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:6
-#, fuzzy
msgid "Gauteng"
-msgstr "aug"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:7
msgid "KwaZulu-Natal"
@@ -3524,14 +3474,12 @@ msgid "Northern Cape"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:11
-#, fuzzy
msgid "North West"
-msgstr "Nordrhein-Westfalen"
+msgstr ""
#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:12
-#, fuzzy
msgid "Western Cape"
-msgstr "Användarnamn"
+msgstr ""
#: contrib/redirects/models.py:7
msgid "redirect from"
@@ -3565,23 +3513,23 @@ msgstr "omdirigera"
msgid "redirects"
msgstr "omdirigeringar"
-#: contrib/sessions/models.py:46
+#: contrib/sessions/models.py:41
msgid "session key"
msgstr "sessionsnyckel"
-#: contrib/sessions/models.py:47
+#: contrib/sessions/models.py:42
msgid "session data"
msgstr "sessionsdata"
-#: contrib/sessions/models.py:48
+#: contrib/sessions/models.py:43
msgid "expire date"
msgstr "utgångsdatum"
-#: contrib/sessions/models.py:53
+#: contrib/sessions/models.py:48
msgid "session"
msgstr "session"
-#: contrib/sessions/models.py:54
+#: contrib/sessions/models.py:49
msgid "sessions"
msgstr "sessioner"
@@ -3669,15 +3617,15 @@ msgstr "Årtal måste vara 1900 eller senare."
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Ogiltigt datum: %s"
-#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:509
+#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:522
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Fyll i ett giltigt datum med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD."
#: core/validators.py:161
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Fyll i ett giltigt klockslag med formatet TT:MM."
-#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:583
+#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:599
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr "Fyll i en giltig tidpunkt med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM."
@@ -3931,52 +3879,52 @@ msgstr "%(object)s med typen %(type)s finns redan för %(field)s."
msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
msgstr "%(optname)s med det här %(fieldname)s finns redan."
-#: db/models/fields/__init__.py:161 db/models/fields/__init__.py:318
-#: db/models/fields/__init__.py:735 db/models/fields/__init__.py:746
+#: db/models/fields/__init__.py:161 db/models/fields/__init__.py:322
+#: db/models/fields/__init__.py:754 db/models/fields/__init__.py:765
#: newforms/fields.py:45 oldforms/__init__.py:374
msgid "This field is required."
msgstr "Det här fältet är obligatoriskt."
-#: db/models/fields/__init__.py:418
+#: db/models/fields/__init__.py:422
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Det här värdet måste vara ett heltal."
-#: db/models/fields/__init__.py:454
+#: db/models/fields/__init__.py:461
msgid "This value must be either True or False."
msgstr "Det här värdet måste vara antingen True eller False."
-#: db/models/fields/__init__.py:475
+#: db/models/fields/__init__.py:485
msgid "This field cannot be null."
msgstr "Det här fältet får inte vara tomt."
-#: db/models/fields/__init__.py:644
+#: db/models/fields/__init__.py:663
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Det här värdet måste vara ett decimaltal."
-#: db/models/fields/__init__.py:755
+#: db/models/fields/__init__.py:774
msgid "Enter a valid filename."
msgstr "Fyll i ett giltigt filnamn."
-#: db/models/fields/__init__.py:908
+#: db/models/fields/__init__.py:945
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr "Det här värdet måste vara antingen None, True eller False."
-#: db/models/fields/related.py:55
+#: db/models/fields/related.py:93
#, python-format
msgid "Please enter a valid %s."
msgstr "Var god fyll i giltig %s."
-#: db/models/fields/related.py:658
+#: db/models/fields/related.py:694
msgid "Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Separera flera ID-nummer med kommatecken."
-#: db/models/fields/related.py:660
+#: db/models/fields/related.py:696
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Håll ner \"Control\" eller \"Command\" på en Mac för att välja fler än en."
-#: db/models/fields/related.py:707
+#: db/models/fields/related.py:743
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -4059,7 +4007,7 @@ msgstr "Fyll i en giltig URL."
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Denna URL verkar vara en trasig länk."
-#: newforms/fields.py:559 newforms/models.py:317
+#: newforms/fields.py:559 newforms/models.py:300
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr ""
"Välj ett giltigt alternativ. Det valet finns inte bland tillgängliga "
@@ -4072,15 +4020,15 @@ msgstr ""
"Välj ett giltigt alternativ. %(value)s finns inte bland tillgängliga "
"alternativ."
-#: newforms/fields.py:599 newforms/fields.py:661 newforms/models.py:377
+#: newforms/fields.py:599 newforms/fields.py:661 newforms/models.py:360
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Fyll i en lista med värden."
#: newforms/fields.py:752
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Fyll i en giltig IPv4 adress."
-#: newforms/models.py:378
+#: newforms/models.py:361
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr ""
@@ -4114,28 +4062,28 @@ msgstr "Fyll i ett positivt tal."
msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
msgstr "Fyll i ett heltal mellan 0 och 32767."
-#: template/defaultfilters.py:691
+#: template/defaultfilters.py:695
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "ja,nej,kanske"
-#: template/defaultfilters.py:722
+#: template/defaultfilters.py:726
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d byte"
msgstr[1] "%(size)d byte"
-#: template/defaultfilters.py:724
+#: template/defaultfilters.py:728
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
-#: template/defaultfilters.py:726
+#: template/defaultfilters.py:730
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
-#: template/defaultfilters.py:727
+#: template/defaultfilters.py:731
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
@@ -4398,23 +4346,23 @@ msgstr "%(number)d %(type)s"
msgid ", %(number)d %(type)s"
msgstr ", %(number)d %(type)s"
-#: utils/translation/trans_real.py:399
+#: utils/translation/trans_real.py:403
msgid "DATE_FORMAT"
msgstr "Y-m-d"
-#: utils/translation/trans_real.py:400
+#: utils/translation/trans_real.py:404
msgid "DATETIME_FORMAT"
msgstr "Y-m-d H:i"
-#: utils/translation/trans_real.py:401
+#: utils/translation/trans_real.py:405
msgid "TIME_FORMAT"
msgstr "H:i"
-#: utils/translation/trans_real.py:417
+#: utils/translation/trans_real.py:421
msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
msgstr "F Y"
-#: utils/translation/trans_real.py:418
+#: utils/translation/trans_real.py:422
msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
msgstr "j F"
@@ -4432,3 +4380,6 @@ msgstr "%(verbose_name)s uppdaterades."
#, python-format
msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
msgstr "%(verbose_name)s togs bort."
+
+#~ msgid "Gaeilge"
+#~ msgstr "Gaeliska"

0 comments on commit 23c2b99

Please sign in to comment.