Permalink
Browse files

[1.0.X] Refs #9537, Updated Polish translation; Thanks Jarek Zgoda.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/branches/releases/1.0.X@9378 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
telenieko committed Nov 10, 2008
1 parent 6b7f2bd commit 24860ccbd4c95505bac7c9721c43920470c5c39a
Binary file not shown.
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-04 11:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-11-06 21:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -294,7 +294,7 @@ msgid "Changed %s."
msgstr "Zmieniono %s"
#: contrib/admin/options.py:338 contrib/admin/options.py:348
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:278
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:288
msgid "and"
msgstr "i"
@@ -349,6 +349,11 @@ msgstr ""
msgid "Add %s"
msgstr "Dodaj %s"
+#: contrib/admin/options.py:559 contrib/admin/options.py:673
+#, python-format
+msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
+msgstr "Obiekt %(name)s o kluczu głównym %(key)r nie istnieje."
+
#: contrib/admin/options.py:606
#, python-format
msgid "Change %s"
@@ -3853,7 +3858,7 @@ msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:710
+#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:720
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
@@ -3870,20 +3875,20 @@ msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i myślniki
msgid "Order"
msgstr "Porządek"
-#: forms/models.py:271 forms/models.py:280
+#: forms/models.py:281 forms/models.py:290
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "%(field_label)s już istnieje w %(model_name)s."
-#: forms/models.py:577
+#: forms/models.py:587
msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
-msgstr ""
+msgstr "Osadzony klucz obcy nie pasuje do klucza głównego obiektu rodzica."
-#: forms/models.py:640
+#: forms/models.py:650
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:711
+#: forms/models.py:721
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."

0 comments on commit 24860cc

Please sign in to comment.