Permalink
Browse files

Fixed #11498 - fix wrong translation in admin actions form. Thanks fo…

…r sayane for report and patch.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@11267 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 260cf21 commit 2fffe390a02ec107e6068ec2aba78248495c4477 Jarek Zgoda committed Jul 17, 2009
View
BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
172 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-20 12:58+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-17 21:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -223,7 +223,7 @@ msgstr "chiński tradycyjny"
msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
msgstr "Usunięto %(count)d %(items)s."
-#: contrib/admin/actions.py:67 contrib/admin/options.py:1025
+#: contrib/admin/actions.py:67 contrib/admin/options.py:1027
msgid "Are you sure?"
msgstr "Jesteś pewien?"
@@ -321,7 +321,7 @@ msgstr "Zmieniono %s"
#: contrib/admin/options.py:519 contrib/admin/options.py:529
#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 forms/models.py:388
-#: forms/models.py:587
+#: forms/models.py:600
msgid "and"
msgstr "i"
@@ -344,71 +344,71 @@ msgstr "Usunięto %(name)s \"%(object)s\"."
msgid "No fields changed."
msgstr "Żadne pole nie zmienione."
-#: contrib/admin/options.py:598 contrib/auth/admin.py:67
+#: contrib/admin/options.py:599 contrib/auth/admin.py:67
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodany pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:602 contrib/admin/options.py:635
+#: contrib/admin/options.py:603 contrib/admin/options.py:636
#: contrib/auth/admin.py:75
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Możesz ponownie edytować wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:612 contrib/admin/options.py:645
+#: contrib/admin/options.py:613 contrib/admin/options.py:646
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Możesz dodać nowy wpis %s poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:633
+#: contrib/admin/options.py:634
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" zostało pomyślnie zmienione."
-#: contrib/admin/options.py:641
+#: contrib/admin/options.py:642
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:772
+#: contrib/admin/options.py:773
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Dodaj %s"
-#: contrib/admin/options.py:803 contrib/admin/options.py:1003
+#: contrib/admin/options.py:804 contrib/admin/options.py:1005
#, python-format
msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
msgstr "Obiekt %(name)s o kluczu głównym %(key)r nie istnieje."
-#: contrib/admin/options.py:860
+#: contrib/admin/options.py:861
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Zmień %s"
-#: contrib/admin/options.py:904
+#: contrib/admin/options.py:905
msgid "Database error"
msgstr "Błąd bazy danych"
-#: contrib/admin/options.py:940
+#: contrib/admin/options.py:941
#, python-format
msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
msgstr[0] "%(count)s %(name)s został pomyślnie zmieniony."
msgstr[1] "%(count)s %(name)s zostały pomyślnie zmienione."
msgstr[2] "%(count)s %(name)s zostało pomyślnie zmienionych."
-#: contrib/admin/options.py:1018
+#: contrib/admin/options.py:1020
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:1054
+#: contrib/admin/options.py:1057
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Historia zmian: %s"
-#: contrib/admin/sites.py:20 contrib/admin/views/decorators.py:14
+#: contrib/admin/sites.py:21 contrib/admin/views/decorators.py:14
#: contrib/auth/forms.py:80
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
@@ -417,39 +417,39 @@ msgstr ""
"Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
"znaczenie."
-#: contrib/admin/sites.py:278 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:285 contrib/admin/views/decorators.py:40
msgid "Please log in again, because your session has expired."
msgstr "Twoja sesja wygasła, zaloguj się ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:285 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:292 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
"spróbuj ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:301 contrib/admin/sites.py:307
+#: contrib/admin/sites.py:308 contrib/admin/sites.py:314
#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaku '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:304 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:311 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Podany adres e-mail nie jest Twoją nazwą użytkownika. Spróbuj '%s'."
-#: contrib/admin/sites.py:360
+#: contrib/admin/sites.py:367
msgid "Site administration"
msgstr "Administracja stroną"
-#: contrib/admin/sites.py:373 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:381 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Zaloguj się"
-#: contrib/admin/sites.py:417
+#: contrib/admin/sites.py:426
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "%s - administracja"
@@ -484,7 +484,7 @@ msgstr "Zmień:"
msgid "Lookup"
msgstr "Szukaj"
-#: contrib/admin/widgets.py:236
+#: contrib/admin/widgets.py:235
msgid "Add Another"
msgstr "Dodaj kolejny"
@@ -499,7 +499,7 @@ msgstr "Niestety, żądana strona nie została znaleziona."
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:8
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:31
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:54
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:25
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
@@ -545,34 +545,34 @@ msgstr "Wykonaj wybraną akcję"
#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:4
msgid "Go"
-msgstr "Szukaj"
+msgstr "Wykonaj"
#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:10
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:19
#, python-format
msgid "%(name)s"
msgstr "%(name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:27
msgid "Welcome,"
msgstr "Witaj,"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:32
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentacja"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:40
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:14
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:47
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Change password"
msgstr "Zmiana hasła"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:47
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Log out"
@@ -755,6 +755,11 @@ msgstr ""
msgid "Show all"
msgstr "Pokaż wszystko"
+#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:11
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
+msgid "Save"
+msgstr "Zapisz"
+
#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
msgid "Search"
msgstr "Szukaj"
@@ -772,10 +777,6 @@ msgstr[2] "%(counter)s wyników"
msgid "%(full_result_count)s total"
msgstr "%(full_result_count)s trafień"
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
-msgid "Save"
-msgstr "Zapisz"
-
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
msgid "Save as new"
msgstr "Zapisz jako nowe"
@@ -999,144 +1000,145 @@ msgstr "strona"
msgid "template"
msgstr "szablon"
-#: contrib/admindocs/views.py:58 contrib/admindocs/views.py:60
-#: contrib/admindocs/views.py:62
+#: contrib/admindocs/views.py:61 contrib/admindocs/views.py:63
+#: contrib/admindocs/views.py:65
msgid "tag:"
msgstr "tag:"
-#: contrib/admindocs/views.py:91 contrib/admindocs/views.py:93
-#: contrib/admindocs/views.py:95
+#: contrib/admindocs/views.py:94 contrib/admindocs/views.py:96
+#: contrib/admindocs/views.py:98
msgid "filter:"
msgstr "filtr:"
-#: contrib/admindocs/views.py:155 contrib/admindocs/views.py:157
-#: contrib/admindocs/views.py:159
+#: contrib/admindocs/views.py:158 contrib/admindocs/views.py:160
+#: contrib/admindocs/views.py:162
msgid "view:"
msgstr "widok:"
-#: contrib/admindocs/views.py:187
+#: contrib/admindocs/views.py:190
#, python-format
msgid "App %r not found"
msgstr "Aplikacja %r nie została znaleziona"
-#: contrib/admindocs/views.py:194
+#: contrib/admindocs/views.py:197
#, python-format
msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
msgstr "Model %(model_name)r nie został znaleziony w aplikacji %(app_label)r"
-#: contrib/admindocs/views.py:206
+#: contrib/admindocs/views.py:209
#, python-format
msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
msgstr "powiązany obiekt `%(app_label)s.%(data_type)s`"
-#: contrib/admindocs/views.py:206 contrib/admindocs/views.py:228
-#: contrib/admindocs/views.py:242 contrib/admindocs/views.py:247
+#: contrib/admindocs/views.py:209 contrib/admindocs/views.py:228
+#: contrib/admindocs/views.py:233 contrib/admindocs/views.py:247
+#: contrib/admindocs/views.py:261 contrib/admindocs/views.py:266
msgid "model:"
msgstr "model:"
-#: contrib/admindocs/views.py:237
+#: contrib/admindocs/views.py:224 contrib/admindocs/views.py:256
#, python-format
msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
msgstr "powiązane obiekty `%(app_label)s.%(object_name)s`"
-#: contrib/admindocs/views.py:242
+#: contrib/admindocs/views.py:228 contrib/admindocs/views.py:261
#, python-format
msgid "all %s"
msgstr "wszystkie %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:247
+#: contrib/admindocs/views.py:233 contrib/admindocs/views.py:266
#, python-format
msgid "number of %s"
msgstr "liczba %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:252
+#: contrib/admindocs/views.py:271
#, python-format
msgid "Fields on %s objects"
msgstr "Pola obiektów %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:315 contrib/admindocs/views.py:326
-#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/admindocs/views.py:334
-#: contrib/admindocs/views.py:335 contrib/admindocs/views.py:337
+#: contrib/admindocs/views.py:334 contrib/admindocs/views.py:345
+#: contrib/admindocs/views.py:347 contrib/admindocs/views.py:353
+#: contrib/admindocs/views.py:354 contrib/admindocs/views.py:356
msgid "Integer"
msgstr "Liczba całkowita"
-#: contrib/admindocs/views.py:316
+#: contrib/admindocs/views.py:335
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Wartość logiczna (True, False - prawda lub fałsz)"
-#: contrib/admindocs/views.py:317 contrib/admindocs/views.py:336
+#: contrib/admindocs/views.py:336 contrib/admindocs/views.py:355
#, python-format
msgid "String (up to %(max_length)s)"
msgstr "Łańcuch (do %(max_length)s znaków)"
-#: contrib/admindocs/views.py:318
+#: contrib/admindocs/views.py:337
msgid "Comma-separated integers"
msgstr "Liczby całkowite rozdzielone przecinkami"
-#: contrib/admindocs/views.py:319
+#: contrib/admindocs/views.py:338
msgid "Date (without time)"
msgstr "Data (bez godziny)"
-#: contrib/admindocs/views.py:320
+#: contrib/admindocs/views.py:339
msgid "Date (with time)"
msgstr "Data (z godziną)"
-#: contrib/admindocs/views.py:321
+#: contrib/admindocs/views.py:340
msgid "Decimal number"
msgstr "Liczba dziesiętna"
-#: contrib/admindocs/views.py:322
+#: contrib/admindocs/views.py:341
msgid "E-mail address"
msgstr "Adres e-mail"
-#: contrib/admindocs/views.py:323 contrib/admindocs/views.py:324
-#: contrib/admindocs/views.py:327
+#: contrib/admindocs/views.py:342 contrib/admindocs/views.py:343
+#: contrib/admindocs/views.py:346
msgid "File path"
msgstr "Ścieżka do pliku"
-#: contrib/admindocs/views.py:325
+#: contrib/admindocs/views.py:344
msgid "Floating point number"
msgstr "Liczba zmiennoprzecinkowa"
-#: contrib/admindocs/views.py:329 contrib/comments/models.py:60
+#: contrib/admindocs/views.py:348 contrib/comments/models.py:60
msgid "IP address"
msgstr "Adres IP"
-#: contrib/admindocs/views.py:331
+#: contrib/admindocs/views.py:350
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Wartość logiczna (True, False, None - prawda, fałsz lub nic)"
-#: contrib/admindocs/views.py:332
+#: contrib/admindocs/views.py:351
msgid "Relation to parent model"
msgstr "Relacja do modelu rodzica"
-#: contrib/admindocs/views.py:333
+#: contrib/admindocs/views.py:352
msgid "Phone number"
msgstr "Numer telefonu"
-#: contrib/admindocs/views.py:338
+#: contrib/admindocs/views.py:357
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
-#: contrib/admindocs/views.py:339
+#: contrib/admindocs/views.py:358
msgid "Time"
msgstr "Czas"
-#: contrib/admindocs/views.py:340 contrib/comments/forms.py:95
+#: contrib/admindocs/views.py:359 contrib/comments/forms.py:95
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:37
#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"
-#: contrib/admindocs/views.py:341
+#: contrib/admindocs/views.py:360
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
msgstr "Stan USA (dwie duże litery)"
-#: contrib/admindocs/views.py:342
+#: contrib/admindocs/views.py:361
msgid "XML text"
msgstr "Tekst XML"
-#: contrib/admindocs/views.py:368
+#: contrib/admindocs/views.py:387
#, python-format
msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
msgstr "%s nie jest obiektem urlpattern"
@@ -3920,14 +3922,14 @@ msgstr ""
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/related.py:792
+#: db/models/fields/related.py:816
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Przytrzymaj wciśnięty klawisz \"Ctrl\" lub \"Command\" na Mac'u aby "
"zaznaczyć więcej niż jeden wybór."
-#: db/models/fields/related.py:870
+#: db/models/fields/related.py:894
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -4051,7 +4053,7 @@ msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/fields.py:704 forms/fields.py:765 forms/models.py:991
+#: forms/fields.py:704 forms/fields.py:765 forms/models.py:1003
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
@@ -4080,43 +4082,43 @@ msgstr ""
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "%(field_label)s już istnieje w %(model_name)s."
-#: forms/models.py:581
+#: forms/models.py:594
#, python-format
msgid "Please correct the duplicate data for %(field)s."
msgstr "Popraw zduplikowane dane w %(field)s."
-#: forms/models.py:585
+#: forms/models.py:598
#, python-format
msgid "Please correct the duplicate data for %(field)s, which must be unique."
msgstr "Popraw zduplikowane dane w %(field)s, które wymaga unikalności."
-#: forms/models.py:591
+#: forms/models.py:604
#, python-format
msgid ""
"Please correct the duplicate data for %(field_name)s which must be unique "
"for the %(lookup)s in %(date_field)s."
msgstr ""
-"Popraw zduplikowane dane w %(field_name)s, które wymaga unikalności dla "
-"%(lookup)s w polu %(date_field)s."
+"Popraw zduplikowane dane w %(field_name)s, które wymaga unikalności dla %"
+"(lookup)s w polu %(date_field)s."
-#: forms/models.py:599
+#: forms/models.py:612
msgid "Please correct the duplicate values below."
msgstr "Popraw poniższe zduplikowane wartości."
-#: forms/models.py:855
+#: forms/models.py:867
msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
msgstr "Osadzony klucz obcy nie pasuje do klucza głównego obiektu rodzica."
-#: forms/models.py:918
+#: forms/models.py:930
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:992
+#: forms/models.py:1004
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:994
+#: forms/models.py:1006
#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for a primary key."
msgstr "\"%s\" nie jest poprawną wartością klucza głównego."

0 comments on commit 2fffe39

Please sign in to comment.