Permalink
Browse files

fixed #1948: updated cs translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@2975 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 6306e7f commit 31037f83e3525e44b629d76226945f5c1ef79fa4 Georg Bauer committed May 24, 2006
Showing with 187 additions and 328 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +187 −328 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
515 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,26 +8,27 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Django Czech translation\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-16 10:11+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-05-03 12:00+0100\n"
-"Last-Translator: \n"
+"PO-Revision-Date: 2006-05-20 22:44+0100\n"
+"Last-Translator: Radek Švarz <translate@svarz.cz>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
-"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
+"X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,139\n"
-#: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
+#: contrib/comments/models.py:67
+#: contrib/comments/models.py:166
msgid "object ID"
msgstr "ID objektu"
#: contrib/comments/models.py:68
msgid "headline"
msgstr "titulek"
-#: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
+#: contrib/comments/models.py:69
+#: contrib/comments/models.py:90
#: contrib/comments/models.py:167
msgid "comment"
msgstr "komentář"
@@ -68,15 +69,18 @@ msgstr "hodnocení #8"
msgid "is valid rating"
msgstr "je platné hodnocení"
-#: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:169
+#: contrib/comments/models.py:83
+#: contrib/comments/models.py:169
msgid "date/time submitted"
msgstr "datum/čas byl zaslán"
-#: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:170
+#: contrib/comments/models.py:84
+#: contrib/comments/models.py:170
msgid "is public"
msgstr "je veřejné"
-#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:289
+#: contrib/comments/models.py:85
+#: contrib/admin/views/doc.py:289
msgid "IP address"
msgstr "IP adresa"
@@ -85,19 +89,15 @@ msgid "is removed"
msgstr "je odstraněno"
#: contrib/comments/models.py:86
-msgid ""
-"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
-"removed\" message will be displayed instead."
-msgstr ""
-"Zaškrtněte tento box, pokud komentář není vhodný. Místo něj bude zobrazena "
-"zpráva \"Tento komentář byl smazán\"."
+msgid "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been removed\" message will be displayed instead."
+msgstr "Zaškrtněte tento box, pokud komentář není vhodný. Místo něj bude zobrazena zpráva \"Tento komentář byl smazán\"."
#: contrib/comments/models.py:91
-#, fuzzy
msgid "comments"
-msgstr "komentář"
+msgstr "komentáře"
-#: contrib/comments/models.py:131 contrib/comments/models.py:207
+#: contrib/comments/models.py:131
+#: contrib/comments/models.py:207
msgid "Content object"
msgstr "objekt obsahu"
@@ -129,12 +129,10 @@ msgid "approved by staff"
msgstr "scháleno správci"
#: contrib/comments/models.py:176
-#, fuzzy
msgid "free comment"
msgstr "volný komentář"
#: contrib/comments/models.py:177
-#, fuzzy
msgid "free comments"
msgstr "volné komentáře"
@@ -147,12 +145,10 @@ msgid "score date"
msgstr "expirace hodnocení"
#: contrib/comments/models.py:237
-#, fuzzy
msgid "karma score"
msgstr "bod karma"
#: contrib/comments/models.py:238
-#, fuzzy
msgid "karma scores"
msgstr "karma body"
@@ -177,14 +173,12 @@ msgid "flag date"
msgstr "datum označení"
#: contrib/comments/models.py:268
-#, fuzzy
msgid "user flag"
-msgstr "Uživatelské označení"
+msgstr "uživatelské označení"
#: contrib/comments/models.py:269
-#, fuzzy
msgid "user flags"
-msgstr "Uživatelská označení"
+msgstr "uživatelská označení"
#: contrib/comments/models.py:273
#, python-format
@@ -196,14 +190,12 @@ msgid "deletion date"
msgstr "datum smazání"
#: contrib/comments/models.py:280
-#, fuzzy
msgid "moderator deletion"
-msgstr "Vymazáno moderátorem"
+msgstr "vymazáno moderátorem"
#: contrib/comments/models.py:281
-#, fuzzy
msgid "moderator deletions"
-msgstr "Vymazané moderátorem"
+msgstr "vymazané moderátorem"
#: contrib/comments/models.py:285
#, python-format
@@ -223,37 +215,29 @@ msgid "No voting for yourself"
msgstr "Nelze hlasovat pro sebe"
#: contrib/comments/views/comments.py:28
-msgid ""
-"This rating is required because you've entered at least one other rating."
-msgstr ""
-"Toto hodnocení je povinné, protože jste zadal(a) alespoň jedno jiné "
-"hodnocení."
+msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
+msgstr "Toto hodnocení je povinné, protože jste zadal(a) alespoň jedno jiné hodnocení."
#: contrib/comments/views/comments.py:112
#, python-format
msgid ""
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
-"comment:\n"
+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comment:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgid_plural ""
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
-"comments:\n"
+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comments:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr[0] ""
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
-"(count)s komentář:\n"
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentář:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr[1] ""
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
-"(count)s komentáře:\n"
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentáře:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr[2] ""
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
-"(count)s komentářů:\n"
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentářů:\n"
"\n"
"%(text)s"
@@ -285,11 +269,8 @@ msgstr "Někdo falšoval formulář komentáře (bezpečnostní narušení)"
#: contrib/comments/views/comments.py:207
#: contrib/comments/views/comments.py:292
-msgid ""
-"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
-"invalid"
-msgstr ""
-"Formulář komentáře měl neplatný parametr 'target' -- ID objektu nebylo platné"
+msgid "The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was invalid"
+msgstr "Formulář komentáře měl neplatný parametr 'target' -- ID objektu nebylo platné"
#: contrib/comments/views/comments.py:257
#: contrib/comments/views/comments.py:321
@@ -373,7 +354,8 @@ msgstr ""
"<h3>%s:</h3>\n"
"<ul>\n"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
+#: contrib/admin/filterspecs.py:70
+#: contrib/admin/filterspecs.py:88
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
msgid "All"
msgstr "Vše"
@@ -442,35 +424,24 @@ msgstr "log záznamy"
msgid "All dates"
msgstr "Všechna data"
-#: contrib/admin/views/decorators.py:9 contrib/auth/forms.py:36
+#: contrib/admin/views/decorators.py:9
+#: contrib/auth/forms.py:36
#: contrib/auth/forms.py:41
-msgid ""
-"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
-"sensitive."
-msgstr ""
-"Prosíme, vložte správné uživatelské jméno a heslo. Poznámka - u obou položek "
-"se rozlišuje velikost písmen."
+msgid "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-sensitive."
+msgstr "Prosíme, vložte správné uživatelské jméno a heslo. Poznámka - u obou položek se rozlišuje velikost písmen."
#: contrib/admin/views/decorators.py:23
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
msgid "Log in"
msgstr "Přihlášení"
#: contrib/admin/views/decorators.py:61
-msgid ""
-"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
-"submission has been saved."
-msgstr ""
-"Prosíme, znovu se přihlašte, Vaše sezení vypršelo. Nemusíte se obávat, Vaše "
-"podání je uloženo."
+msgid "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your submission has been saved."
+msgstr "Prosíme, znovu se přihlašte, Vaše sezení vypršelo. Nemusíte se obávat, Vaše podání je uloženo."
#: contrib/admin/views/decorators.py:68
-msgid ""
-"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
-"cookies, reload this page, and try again."
-msgstr ""
-"Vypadá to, že Váš prohlížeč není nastaven, aby akceptoval cookies. Prosíme, "
-"zapněte cookies, obnovte tuto stránku a zkuste znovu."
+msgid "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable cookies, reload this page, and try again."
+msgstr "Vypadá to, že Váš prohlížeč není nastaven, aby akceptoval cookies. Prosíme, zapněte cookies, obnovte tuto stránku a zkuste znovu."
#: contrib/admin/views/decorators.py:82
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
@@ -479,8 +450,7 @@ msgstr "Uživatelská jména nemohou obsahovat znak '@'."
#: contrib/admin/views/decorators.py:84
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
-msgstr ""
-"Vaše e-mailová adresa není Vaše uživatelské jméno. Zkuste místo toho '%s'."
+msgstr "Vaše e-mailová adresa není Vaše uživatelské jméno. Zkuste místo toho '%s'."
#: contrib/admin/views/main.py:226
msgid "Site administration"
@@ -491,11 +461,13 @@ msgstr "Django správa"
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "Záznam %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán."
-#: contrib/admin/views/main.py:264 contrib/admin/views/main.py:348
+#: contrib/admin/views/main.py:264
+#: contrib/admin/views/main.py:348
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Můžete to opět upravit níže."
-#: contrib/admin/views/main.py:272 contrib/admin/views/main.py:357
+#: contrib/admin/views/main.py:272
+#: contrib/admin/views/main.py:357
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Můžete přidat další %s níže."
@@ -510,7 +482,8 @@ msgstr "%s: přidat"
msgid "Added %s."
msgstr "Záznam %s byl přidán."
-#: contrib/admin/views/main.py:336 contrib/admin/views/main.py:338
+#: contrib/admin/views/main.py:336
+#: contrib/admin/views/main.py:338
#: contrib/admin/views/main.py:340
msgid "and"
msgstr "a"
@@ -536,10 +509,8 @@ msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně změněn."
#: contrib/admin/views/main.py:354
#, python-format
-msgid ""
-"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
-msgstr ""
-"The %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán. Můžete to opět upravit níže."
+msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
+msgstr "The %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán. Můžete to opět upravit níže."
#: contrib/admin/views/main.py:392
#, python-format
@@ -580,17 +551,21 @@ msgstr "Vybrat %s"
msgid "Select %s to change"
msgstr "Vyberte %s pro změnu"
-#: contrib/admin/views/doc.py:277 contrib/admin/views/doc.py:286
-#: contrib/admin/views/doc.py:288 contrib/admin/views/doc.py:294
-#: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:297
+#: contrib/admin/views/doc.py:277
+#: contrib/admin/views/doc.py:286
+#: contrib/admin/views/doc.py:288
+#: contrib/admin/views/doc.py:294
+#: contrib/admin/views/doc.py:295
+#: contrib/admin/views/doc.py:297
msgid "Integer"
msgstr "Celé číslo"
#: contrib/admin/views/doc.py:278
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Boolean (buď Ano (True), nebo Ne (False))"
-#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:296
+#: contrib/admin/views/doc.py:279
+#: contrib/admin/views/doc.py:296
#, python-format
msgid "String (up to %(maxlength)s)"
msgstr "Text (maximálně %(maxlength)s znaků)"
@@ -611,7 +586,8 @@ msgstr "Datum (s časem)"
msgid "E-mail address"
msgstr "E-mailová adresa"
-#: contrib/admin/views/doc.py:284 contrib/admin/views/doc.py:287
+#: contrib/admin/views/doc.py:284
+#: contrib/admin/views/doc.py:287
msgid "File path"
msgstr "Cesta k souboru"
@@ -639,7 +615,8 @@ msgstr "Text"
msgid "Time"
msgstr "Čas"
-#: contrib/admin/views/doc.py:300 contrib/flatpages/models.py:7
+#: contrib/admin/views/doc.py:300
+#: contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"
@@ -719,12 +696,8 @@ msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
msgstr "j. N Y, H:i"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
-msgid ""
-"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
-"admin site."
-msgstr ""
-"Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes "
-"administrátorské rozhraní."
+msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
+msgstr "Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes administrátorské rozhraní."
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
msgid "Django site admin"
@@ -747,12 +720,8 @@ msgid "Server Error <em>(500)</em>"
msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr ""
-"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
-"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
+msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr "Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
@@ -766,7 +735,7 @@ msgstr "Je nám líto, ale vyžádaná stránka nebyla nalezena."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
#, python-format
msgid "Models available in the %(name)s application."
-msgstr ""
+msgstr "Dostupné modely v aplikaci %(name)s."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
@@ -813,22 +782,13 @@ msgstr "Smazat"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
#, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících "
-"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
+msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
+msgstr "Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
-"následující související položky budou smazány:"
+msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
+msgstr "Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny následující související položky budou smazány:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
msgid "Yes, I'm sure"
@@ -902,12 +862,8 @@ msgid "Password reset"
msgstr "Obnovení hesla"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
-"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
+msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
+msgstr "Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "E-mail address:"
@@ -931,20 +887,12 @@ msgid "Password reset successful"
msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
-"byste ji dostat během okamžiku."
+msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
+msgstr "Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) byste ji dostat během okamžiku."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
-msgid ""
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr ""
-"Vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo. Tak můžeme "
-"ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
+msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
+msgstr "Vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo. Tak můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
msgid "Old password:"
@@ -1012,13 +960,10 @@ msgid ""
"your computer is \"internal\").</p>\n"
msgstr ""
"\n"
-"<p class=\"help\">Pro nainstalování bookmarkletů, přetáhněte odkaz na Vaše "
-"záložky (oblíbené),\n"
-"nebo klikněte pravým tlačítkem na odkaz a přidejte ho k Vašim záložkám "
-"(oblíbeným). Nyní můžete\n"
+"<p class=\"help\">Pro nainstalování bookmarkletů, přetáhněte odkaz na Vaše záložky (oblíbené),\n"
+"nebo klikněte pravým tlačítkem na odkaz a přidejte ho k Vašim záložkám (oblíbeným). Nyní můžete\n"
"zvolit bookmarklet z libovolné stránky. Poznámka: Některé tyto\n"
-"bookmarklety vyžadují, abyste prohlížel(a) stránky z počítače, který je "
-"nastaven jako\n"
+"bookmarklety vyžadují, abyste prohlížel(a) stránky z počítače, který je nastaven jako\n"
"\"interní\" (promluvte si s Vaším administrátorem, jestli si nejste jisti,\n"
"zda je Váš počítač \"interní\").</p>\n"
@@ -1027,24 +972,16 @@ msgid "Documentation for this page"
msgstr "Dokumentace pro tuto stránku"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
-msgid ""
-"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
-"that page."
-msgstr ""
-"Z libovolné stránky otevře dokumentaci pro pohled, který vygeneroval tuto "
-"stránku."
+msgid "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates that page."
+msgstr "Z libovolné stránky otevře dokumentaci pro pohled, který vygeneroval tuto stránku."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
msgid "Show object ID"
msgstr "Ukázat id objektu"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
-msgid ""
-"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
-"object."
-msgstr ""
-"Ukáže content-type a unikátní ID pro stránky, které reprezentují jeden "
-"objekt."
+msgid "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single object."
+msgstr "Ukáže content-type a unikátní ID pro stránky, které reprezentují jeden objekt."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
msgid "Edit this object (current window)"
@@ -1083,23 +1020,16 @@ msgid "redirect from"
msgstr "přesměrovat z"
#: contrib/redirects/models.py:8
-msgid ""
-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
-"events/search/'."
-msgstr ""
-"Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např. '/udalosti/hledat/'."
+msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
+msgstr "Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např. '/udalosti/hledat/'."
#: contrib/redirects/models.py:9
msgid "redirect to"
msgstr "přesměrovat na"
#: contrib/redirects/models.py:10
-msgid ""
-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
-"'http://'."
-msgstr ""
-"Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na "
-"'http://'."
+msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
+msgstr "Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na 'http://'."
#: contrib/redirects/models.py:12
msgid "redirect"
@@ -1110,10 +1040,8 @@ msgid "redirects"
msgstr "přesměrování"
#: contrib/flatpages/models.py:8
-msgid ""
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr ""
-"Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
+msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgstr "Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
#: contrib/flatpages/models.py:9
msgid "title"
@@ -1132,22 +1060,16 @@ msgid "template name"
msgstr "jméno šablony"
#: contrib/flatpages/models.py:13
-msgid ""
-"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
-"use 'flatpages/default'."
-msgstr ""
-"Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém "
-"použije 'flatfiles/default'."
+msgid "Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatpages/default'."
+msgstr "Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém použije 'flatfiles/default'."
#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid "registration required"
msgstr "nutná registrace"
#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr ""
-"Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto "
-"stránku."
+msgstr "Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto stránku."
#: contrib/flatpages/models.py:18
msgid "flat page"
@@ -1157,7 +1079,8 @@ msgstr "statická stránka"
msgid "flat pages"
msgstr "statické stránky"
-#: contrib/auth/models.py:13 contrib/auth/models.py:26
+#: contrib/auth/models.py:13
+#: contrib/auth/models.py:26
msgid "name"
msgstr "jméno"
@@ -1166,24 +1089,22 @@ msgid "codename"
msgstr "codename"
#: contrib/auth/models.py:17
-#, fuzzy
msgid "permission"
-msgstr "Oprávnění"
+msgstr "oprávnění"
-#: contrib/auth/models.py:18 contrib/auth/models.py:27
-#, fuzzy
+#: contrib/auth/models.py:18
+#: contrib/auth/models.py:27
msgid "permissions"
-msgstr "Oprávnění"
+msgstr "oprávnění"
#: contrib/auth/models.py:29
-#, fuzzy
msgid "group"
-msgstr "Skupina"
+msgstr "skupina"
-#: contrib/auth/models.py:30 contrib/auth/models.py:65
-#, fuzzy
+#: contrib/auth/models.py:30
+#: contrib/auth/models.py:65
msgid "groups"
-msgstr "Skupiny"
+msgstr "skupiny"
#: contrib/auth/models.py:55
msgid "username"
@@ -1234,27 +1155,20 @@ msgid "date joined"
msgstr "datum zaregistrování"
#: contrib/auth/models.py:66
-msgid ""
-"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
-"all permissions granted to each group he/she is in."
-msgstr ""
-"Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro "
-"každou skupinu, ve které je."
+msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
+msgstr "Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro každou skupinu, ve které je."
#: contrib/auth/models.py:67
-#, fuzzy
msgid "user permissions"
-msgstr "Oprávnění"
+msgstr "uživatelskí oprávnění"
#: contrib/auth/models.py:70
-#, fuzzy
msgid "user"
-msgstr "Uživatel"
+msgstr "uživatel"
#: contrib/auth/models.py:71
-#, fuzzy
msgid "users"
-msgstr "Uživatelé"
+msgstr "uživatelé"
#: contrib/auth/models.py:76
msgid "Personal info"
@@ -1273,22 +1187,16 @@ msgid "Groups"
msgstr "Skupiny"
#: contrib/auth/models.py:219
-#, fuzzy
msgid "message"
-msgstr "Zpráva"
+msgstr "zpráva"
#: contrib/auth/forms.py:30
-msgid ""
-"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
-"required for logging in."
-msgstr ""
-"Váš prohlížeč pravděpodobně nemá zapnuté cookies. Cookies jsou potřeba pro "
-"zalogování."
+msgid "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are required for logging in."
+msgstr "Váš prohlížeč pravděpodobně nemá zapnuté cookies. Cookies jsou potřeba pro zalogování."
#: contrib/contenttypes/models.py:25
-#, fuzzy
msgid "python model class name"
-msgstr "jméno modulu Pythonu"
+msgstr "jméno modelu Pythonu"
#: contrib/contenttypes/models.py:28
msgid "content type"
@@ -1382,23 +1290,28 @@ msgstr "Leden"
msgid "February"
msgstr "Únor"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "March"
msgstr "Březen"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "April"
msgstr "Duben"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "May"
msgstr "Květen"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "June"
msgstr "Červen"
-#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:15
+#: utils/dates.py:27
msgid "July"
msgstr "Červenec"
@@ -1423,54 +1336,52 @@ msgid "December"
msgstr "Prosinec"
#: utils/dates.py:19
-#, fuzzy
msgid "jan"
-msgstr "a"
+msgstr "led"
#: utils/dates.py:19
msgid "feb"
-msgstr ""
+msgstr "úno"
#: utils/dates.py:19
msgid "mar"
-msgstr ""
+msgstr "bře"
#: utils/dates.py:19
msgid "apr"
-msgstr ""
+msgstr "dub"
#: utils/dates.py:19
-#, fuzzy
msgid "may"
-msgstr "den"
+msgstr "kvě"
#: utils/dates.py:19
msgid "jun"
-msgstr ""
+msgstr "čen"
#: utils/dates.py:20
msgid "jul"
-msgstr ""
+msgstr "čec"
#: utils/dates.py:20
msgid "aug"
-msgstr ""
+msgstr "srp"
#: utils/dates.py:20
msgid "sep"
-msgstr ""
+msgstr "zář"
#: utils/dates.py:20
msgid "oct"
-msgstr ""
+msgstr "říj"
#: utils/dates.py:20
msgid "nov"
-msgstr ""
+msgstr "lis"
#: utils/dates.py:20
msgid "dec"
-msgstr ""
+msgstr "pro"
#: utils/dates.py:27
msgid "Jan."
@@ -1517,9 +1428,9 @@ msgstr[2] "měsíců"
#: utils/timesince.py:14
msgid "week"
msgid_plural "weeks"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "týden"
+msgstr[1] "týdny"
+msgstr[2] "týdnů"
#: utils/timesince.py:15
msgid "day"
@@ -1564,7 +1475,7 @@ msgstr "Německy"
#: conf/global_settings.py:42
msgid "Greek"
-msgstr ""
+msgstr "Řecky"
#: conf/global_settings.py:43
msgid "English"
@@ -1584,11 +1495,11 @@ msgstr "Galicijsky"
#: conf/global_settings.py:47
msgid "Hungarian"
-msgstr ""
+msgstr "Maďarsky"
#: conf/global_settings.py:48
msgid "Hebrew"
-msgstr ""
+msgstr "Hebrejsky"
#: conf/global_settings.py:49
msgid "Icelandic"
@@ -1627,9 +1538,8 @@ msgid "Slovak"
msgstr "Slovensky"
#: conf/global_settings.py:58
-#, fuzzy
msgid "Slovenian"
-msgstr "Slovensky"
+msgstr "Slovinsky"
#: conf/global_settings.py:59
msgid "Serbian"
@@ -1640,9 +1550,8 @@ msgid "Swedish"
msgstr "Švédsky"
#: conf/global_settings.py:61
-#, fuzzy
msgid "Ukrainian"
-msgstr "Brazilsky"
+msgstr "Ukrajinsky"
#: conf/global_settings.py:62
msgid "Simplified Chinese"
@@ -1657,12 +1566,8 @@ msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla nebo podtržítka."
#: core/validators.py:64
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
-"slashes."
-msgstr ""
-"Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
+msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or slashes."
+msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka, pomlčky nebo lomítka."
#: core/validators.py:72
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
@@ -1712,7 +1617,8 @@ msgstr "Vložte platné datum ve formátu RRRR-MM-DD."
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Vložte platný čas ve formátu HH:MM."
-#: core/validators.py:132 db/models/fields/__init__.py:468
+#: core/validators.py:132
+#: db/models/fields/__init__.py:468
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr "Vložte platné datum a čas ve formátu RRRR-MM-DD HH:MM."
@@ -1721,12 +1627,8 @@ msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
#: core/validators.py:148
-msgid ""
-"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
-"corrupted image."
-msgstr ""
-"Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl "
-"obrázek, nebo byl porušen."
+msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
+msgstr "Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl obrázek, nebo byl porušen."
#: core/validators.py:155
#, python-format
@@ -1766,7 +1668,8 @@ msgstr "Špatně formované XML: %s"
msgid "Invalid URL: %s"
msgstr "Neplatné URL: %s"
-#: core/validators.py:206 core/validators.py:208
+#: core/validators.py:206
+#: core/validators.py:208
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
msgstr "Odkaz na URL %s je rozbitý."
@@ -1792,7 +1695,8 @@ msgstr "Toto pole se musí shodovat s polem '%s'."
msgid "Please enter something for at least one field."
msgstr "Prosíme, vložte něco alespoň pro jedno pole."
-#: core/validators.py:264 core/validators.py:275
+#: core/validators.py:264
+#: core/validators.py:275
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
msgstr "Prosíme, vložte obě pole, nebo je nechte obě prázdná."
@@ -1822,25 +1726,18 @@ msgstr "Prosíme, vložte platné číslo."
#: core/validators.py:349
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou celkem."
msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
#: core/validators.py:352
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
-msgstr[1] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
-"celkem."
-msgstr[2] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
-"celkem."
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
+msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
+msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
+msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
#: core/validators.py:362
#, python-format
@@ -1867,63 +1764,38 @@ msgstr "Nemohl jsem získat nic z %s."
#: core/validators.py:429
#, python-format
-msgid ""
-"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
+msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
msgstr "URL %(url)s vrátilo neplatnou hlavičku Content-Type '%(contenttype)s'."
#: core/validators.py:462
#, python-format
-msgid ""
-"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
-"\"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s "
-"\"%(start)s\".)"
+msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:466
#, python-format
-msgid ""
-"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. "
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:471
#, python-format
-msgid ""
-"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%"
-"(start)s\".)"
+msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:476
#, python-format
-msgid ""
-"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%"
-"(start)s\".)"
+msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:480
#, python-format
-msgid ""
-"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. "
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:485
#, python-format
-msgid ""
-"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s "
-"\"%(start)s\".)"
+msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s \"%(start)s\".)"
#: db/models/manipulators.py:302
#, python-format
@@ -1935,26 +1807,25 @@ msgstr "%(object)s s tímto %(type)s již existují pro daná %(field)s."
msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
msgstr "%(optname)s s tímto %(fieldname)s již existuje."
-#: db/models/fields/__init__.py:114 db/models/fields/__init__.py:265
-#: db/models/fields/__init__.py:542 db/models/fields/__init__.py:553
+#: db/models/fields/__init__.py:114
+#: db/models/fields/__init__.py:265
+#: db/models/fields/__init__.py:542
+#: db/models/fields/__init__.py:553
#: forms/__init__.py:346
msgid "This field is required."
msgstr "Toto pole je povinné."
#: db/models/fields/__init__.py:337
-#, fuzzy
msgid "This value must be an integer."
-msgstr "Tato hodnota musí být mocninou %s."
+msgstr "Tato hodnota musí být celé číslo."
#: db/models/fields/__init__.py:369
-#, fuzzy
msgid "This value must be either True or False."
-msgstr "Tato hodnota musí být mocninou %s."
+msgstr "Tato hodnota musí být buď Ano (True), nebo Ne (False)."
#: db/models/fields/__init__.py:385
-#, fuzzy
msgid "This field cannot be null."
-msgstr "Toto pole není platné."
+msgstr "Toto pole nemůže být prázdné (null)."
#: db/models/fields/__init__.py:562
msgid "Enter a valid filename."
@@ -1966,28 +1837,20 @@ msgid "Please enter a valid %s."
msgstr "Prosíme, zadejte %s správně."
#: db/models/fields/related.py:579
-#, fuzzy
msgid "Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Oddělte více identifikátorů čárkami."
#: db/models/fields/related.py:581
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
-msgstr ""
-"Podržte \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné "
-"položky."
+msgid "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgstr "Podržte \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné položky."
#: db/models/fields/related.py:625
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
-msgid_plural ""
-"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
+msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
msgstr[0] "Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnota %(value)r není platná."
-msgstr[1] ""
-"Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
-msgstr[2] ""
-"Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
+msgstr[1] "Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
+msgstr[2] "Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
#: forms/__init__.py:380
#, python-format
@@ -2001,7 +1864,9 @@ msgstr[2] "Ujistěte se, že Váš text má méně než %s znaků."
msgid "Line breaks are not allowed here."
msgstr "Zalomení řádky zde nenjsou povolená."
-#: forms/__init__.py:480 forms/__init__.py:551 forms/__init__.py:589
+#: forms/__init__.py:480
+#: forms/__init__.py:551
+#: forms/__init__.py:589
#, python-format
msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
msgstr "Vyberte platnou volbu. '%(data)s' není mezi %(choices)s."
@@ -2028,25 +1893,18 @@ msgstr "ano, ne, možná"
#~ msgid "Comment"
#~ msgstr "Komentář"
-
#~ msgid "Comments"
#~ msgstr "Komentáře"
-
#~ msgid "String (up to 50)"
#~ msgstr "Text (max. 50 znaků)"
-
#~ msgid "label"
#~ msgstr "nadpis"
-
#~ msgid "package"
#~ msgstr "balík"
-
#~ msgid "packages"
#~ msgstr "balíky"
-
#~ msgid "Error in Template"
#~ msgstr "Chyba v šabloně"
-
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "In template %(name)s, error at line %(line)s:\n"
@@ -2057,3 +1915,4 @@ msgstr "ano, ne, možná"
#, fuzzy
#~ msgid "count"
#~ msgstr "počet"
+

0 comments on commit 31037f8

Please sign in to comment.