Permalink
Browse files

fixed #2018: updated 'sk' translation

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@3119 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 686c5a2 commit 395cc62c7815f9bdf75b3c63f876299f16337931 Georg Bauer committed Jun 12, 2006
Showing with 611 additions and 607 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +611 −607 django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
1,218 django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,14 +8,186 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-05-16 10:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-05-27 07:31-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+#: contrib/contenttypes/models.py:25
+msgid "python model class name"
+msgstr "pythonové meno triedy modelu"
+
+#: contrib/contenttypes/models.py:28
+msgid "content type"
+msgstr "typ obsahu"
+
+#: contrib/contenttypes/models.py:29
+msgid "content types"
+msgstr "typy obsahu"
+
+#: contrib/auth/models.py:13 contrib/auth/models.py:26
+msgid "name"
+msgstr "meno"
+
+#: contrib/auth/models.py:15
+msgid "codename"
+msgstr "codename"
+
+#: contrib/auth/models.py:17
+msgid "permission"
+msgstr "povolenie"
+
+#: contrib/auth/models.py:18 contrib/auth/models.py:27
+msgid "permissions"
+msgstr "povolenia"
+
+#: contrib/auth/models.py:29
+msgid "group"
+msgstr "skupina"
+
+#: contrib/auth/models.py:30 contrib/auth/models.py:65
+msgid "groups"
+msgstr "skupiny"
+
+#: contrib/auth/models.py:55
+msgid "username"
+msgstr "užívateľské meno"
+
+#: contrib/auth/models.py:56
+msgid "first name"
+msgstr "krstné meno"
+
+#: contrib/auth/models.py:57
+msgid "last name"
+msgstr "priezvisko"
+
+#: contrib/auth/models.py:58
+msgid "e-mail address"
+msgstr "e-mailová adresa"
+
+#: contrib/auth/models.py:59
+msgid "password"
+msgstr "heslo"
+
+#: contrib/auth/models.py:59
+msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
+msgstr "Použi '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
+
+#: contrib/auth/models.py:60
+msgid "staff status"
+msgstr "štatút zamestnanca"
+
+#: contrib/auth/models.py:60
+msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
+msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
+
+#: contrib/auth/models.py:61
+msgid "active"
+msgstr "aktívny"
+
+#: contrib/auth/models.py:62
+msgid "superuser status"
+msgstr "štatút superužívateľa"
+
+#: contrib/auth/models.py:63
+msgid "last login"
+msgstr "posledné prihlásenie"
+
+#: contrib/auth/models.py:64
+msgid "date joined"
+msgstr "dátum registrácie"
+
+#: contrib/auth/models.py:66
+msgid ""
+"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
+"all permissions granted to each group he/she is in."
+msgstr ""
+"Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia "
+"skupin, v ktorých sa nachádza."
+
+#: contrib/auth/models.py:67
+msgid "user permissions"
+msgstr "pridelené povolenia"
+
+#: contrib/auth/models.py:70
+msgid "user"
+msgstr "uživateľ"
+
+#: contrib/auth/models.py:71
+msgid "users"
+msgstr "užívatelia"
+
+#: contrib/auth/models.py:76
+msgid "Personal info"
+msgstr "Osobné údaje"
+
+#: contrib/auth/models.py:77
+msgid "Permissions"
+msgstr "Povolenia"
+
+#: contrib/auth/models.py:78
+msgid "Important dates"
+msgstr "Dôležité údaje"
+
+#: contrib/auth/models.py:79
+msgid "Groups"
+msgstr "Skupiny"
+
+#: contrib/auth/models.py:219
+msgid "message"
+msgstr "zpráva"
+
+#: contrib/auth/forms.py:30
+msgid ""
+"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
+"required for logging in."
+msgstr ""
+"Vyzerá, že tvoj web prehliadač nedovoľuje prístup ku cookies. Cookies sú "
+"nevýhnutné aby si sa mohol prihlásiť."
+
+#: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:41
+#: contrib/admin/views/decorators.py:9
+msgid ""
+"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
+"sensitive."
+msgstr ""
+"Prosím, vlož spávne meno užvateľa ako aj heslo. Pripomínam, že obe polia "
+"rozlišujú malé a veľké písmena"
+
+#: contrib/redirects/models.py:7
+msgid "redirect from"
+msgstr "presmerovaný z"
+
+#: contrib/redirects/models.py:8
+msgid ""
+"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
+"events/search/'."
+msgstr ""
+"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
+
+#: contrib/redirects/models.py:9
+msgid "redirect to"
+msgstr "presmerovaný na "
+
+#: contrib/redirects/models.py:10
+msgid ""
+"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
+"'http://'."
+msgstr ""
+"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné URL začínajúce s "
+"'http://'."
+
+#: contrib/redirects/models.py:12
+msgid "redirect"
+msgstr "presmerovanie"
+
+#: contrib/redirects/models.py:13
+msgid "redirects"
+msgstr "presmerovania"
+
#: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
msgid "object ID"
msgstr "objekt ID"
@@ -73,7 +245,7 @@ msgstr "dátum/čas poslania"
msgid "is public"
msgstr "je zveréjnený"
-#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:289
+#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:292
msgid "IP address"
msgstr "IP adresa"
@@ -86,7 +258,7 @@ msgid ""
"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
"removed\" message will be displayed instead."
msgstr ""
-"Ak je tento komentár nevhodný, tu ho poznačte. \"Tento komentár bol vymazaný"
+"Ak je tento komentár nevhodný, tu ho poznač. \"Tento komentár bol vymazaný"
"\" táto správa sa objaví namiesto neho."
#: contrib/comments/models.py:91
@@ -278,6 +450,20 @@ msgstr ""
msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
msgstr "Formulár komentára neposkytuje odpoveď buď 'prezri' alebo 'pošli'"
+#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
+msgid "Your name:"
+msgstr "Tvoje meno:"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
+msgid "Comment:"
+msgstr "Komentár:"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
+msgid "Preview comment"
+msgstr "Pozri komentár"
+
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
@@ -296,9 +482,9 @@ msgstr "Zabudol si svoje heslo?"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
@@ -332,61 +518,135 @@ msgstr "Voliteľné"
msgid "Post a photo"
msgstr "Pošli foto"
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
-#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
-msgid "Comment:"
-msgstr "Komentár:"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
-#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
-msgid "Preview comment"
-msgstr "Pozri komentár"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
-msgid "Your name:"
-msgstr "Vaše meno:"
+#: contrib/flatpages/models.py:7 contrib/admin/views/doc.py:303
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:40
-#, python-format
+#: contrib/flatpages/models.py:8
msgid ""
-"<h3>By %s:</h3>\n"
-"<ul>\n"
+"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
msgstr ""
-"<h3>Od %s:</h3>\n"
-"<ul>\n"
+"Príklad: '/about/contact/'. Uisti sa, že máš vložené ako úvodné tak aj "
+"záverečné lomítka."
-#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
-msgid "All"
-msgstr "Všetko"
+#: contrib/flatpages/models.py:9
+msgid "title"
+msgstr "názov"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:109
-msgid "Any date"
-msgstr "Všetky dátumy"
+#: contrib/flatpages/models.py:10
+msgid "content"
+msgstr "obsah"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:110
-msgid "Today"
-msgstr "Dnes"
+#: contrib/flatpages/models.py:11
+msgid "enable comments"
+msgstr "povolené komentáre"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:113
-msgid "Past 7 days"
-msgstr "Posledných 7 dní"
+#: contrib/flatpages/models.py:12
+msgid "template name"
+msgstr "meno predlohy"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:115
-msgid "This month"
-msgstr "Tento mesiac"
+#: contrib/flatpages/models.py:13
+msgid ""
+"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
+"use 'flatpages/default'."
+msgstr ""
+"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo, systém použije "
+"'flatpages/default'."
-#: contrib/admin/filterspecs.py:117
-msgid "This year"
-msgstr "Tento rok"
+#: contrib/flatpages/models.py:14
+msgid "registration required"
+msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
-msgid "Yes"
-msgstr "Áno"
+#: contrib/flatpages/models.py:14
+msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
+msgstr ""
+"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
-msgid "No"
-msgstr "Nie"
+#: contrib/flatpages/models.py:18
+msgid "flat page"
+msgstr "plochá stránka"
+
+#: contrib/flatpages/models.py:19
+msgid "flat pages"
+msgstr "ploché stránky"
+
+#: contrib/sessions/models.py:35
+msgid "session key"
+msgstr "kľúč sedenia"
+
+#: contrib/sessions/models.py:36
+msgid "session data"
+msgstr "údaje sedenia"
+
+#: contrib/sessions/models.py:37
+msgid "expire date"
+msgstr "dátum konca platnosti"
+
+#: contrib/sessions/models.py:41
+msgid "session"
+msgstr "sedenie"
+
+#: contrib/sessions/models.py:42
+msgid "sessions"
+msgstr "sedenia"
+
+#: contrib/sites/models.py:10
+msgid "domain name"
+msgstr "meno domény"
+
+#: contrib/sites/models.py:11
+msgid "display name"
+msgstr "zobrazené meno"
+
+#: contrib/sites/models.py:15
+msgid "site"
+msgstr "web"
+
+#: contrib/sites/models.py:16
+msgid "sites"
+msgstr "weby"
+
+#: contrib/admin/filterspecs.py:40
+#, python-format
+msgid ""
+"<h3>By %s:</h3>\n"
+"<ul>\n"
+msgstr ""
+"<h3>Od %s:</h3>\n"
+"<ul>\n"
+
+#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
+#: contrib/admin/filterspecs.py:143
+msgid "All"
+msgstr "Všetko"
+
+#: contrib/admin/filterspecs.py:109
+msgid "Any date"
+msgstr "Všetky dátumy"
+
+#: contrib/admin/filterspecs.py:110
+msgid "Today"
+msgstr "Dnes"
+
+#: contrib/admin/filterspecs.py:113
+msgid "Past 7 days"
+msgstr "Posledných 7 dní"
+
+#: contrib/admin/filterspecs.py:115
+msgid "This month"
+msgstr "Tento mesiac"
+
+#: contrib/admin/filterspecs.py:117
+msgid "This year"
+msgstr "Tento rok"
+
+#: contrib/admin/filterspecs.py:143
+msgid "Yes"
+msgstr "Áno"
+
+#: contrib/admin/filterspecs.py:143
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
#: contrib/admin/filterspecs.py:150
msgid "Unknown"
@@ -410,7 +670,7 @@ msgstr "návestie udalosti"
#: contrib/admin/models.py:22
msgid "change message"
-msgstr "zmena zprávy"
+msgstr "zmeň zprávu"
#: contrib/admin/models.py:25
msgid "log entry"
@@ -424,15 +684,6 @@ msgstr "záznamy priebehu"
msgid "All dates"
msgstr "Všetky dátumy"
-#: contrib/admin/views/decorators.py:9 contrib/auth/forms.py:36
-#: contrib/auth/forms.py:41
-msgid ""
-"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
-"sensitive."
-msgstr ""
-"Prosím, vložte spávne meno užvateľa ako aj heslo. Pripomínam, že obe "
-"poliarozlišujú malé a veľké písmena"
-
#: contrib/admin/views/decorators.py:23
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
msgid "Log in"
@@ -443,16 +694,16 @@ msgid ""
"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
"submission has been saved."
msgstr ""
-"Prosím prihlaste sa znovu, lebo čas vášho sedenia vypršal. Nemajte obavy: "
-"Vaše údaje su uchované."
+"Prosím prihlas sa znovu, lebo čas tvojho sedenia vypršal. Nemaj obavy: tvoje "
+"údaje su uchované."
#: contrib/admin/views/decorators.py:68
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
-"Vyzerá, že váš prehliadač nemá povolené cookies. Prosím povoľte cookies, "
-"znovu načítajte túto stránku a skúste činnosť znovu."
+"Vyzerá, že tvoj prehliadač nemá povolené cookies. Prosím, povoľ cookies, "
+"znovu načítaj túto stránku a skús činnosť znovu."
#: contrib/admin/views/decorators.py:82
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
@@ -461,7 +712,7 @@ msgstr "Meno užívateľa nemože obsahovať znak '@' ."
#: contrib/admin/views/decorators.py:84
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
-msgstr "Vaša e-mailova adresa nie je vaše užívateľské meno. Skúste '%s'."
+msgstr "Tvoja e-mailova adresa nie je tvoje užívateľské meno. Skús '%s'."
#: contrib/admin/views/main.py:226
msgid "Site administration"
@@ -474,12 +725,12 @@ msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
#: contrib/admin/views/main.py:264 contrib/admin/views/main.py:348
msgid "You may edit it again below."
-msgstr "Môžete urobiť zmeny zase nižšie."
+msgstr "Môžeš urobiť zmeny zase nižšie."
#: contrib/admin/views/main.py:272 contrib/admin/views/main.py:357
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
-msgstr "Môžete pridať ďalší %s nižšie."
+msgstr "Môžeš pridať ďalší %s nižšie."
#: contrib/admin/views/main.py:290
#, python-format
@@ -520,7 +771,7 @@ msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" boli úspešne zmenený."
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
-"Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený. Ďalšie zmeny môžete urobiť "
+"Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený. Ďalšie zmeny môžeš urobiť "
"zase nižšie."
#: contrib/admin/views/main.py:392
@@ -545,12 +796,12 @@ msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
#: contrib/admin/views/main.py:511
msgid "Are you sure?"
-msgstr "Ste si istý?"
+msgstr "Si si istý?"
#: contrib/admin/views/main.py:533
#, python-format
msgid "Change history: %s"
-msgstr "Zmena histórie:"
+msgstr "Zmeň históriu: %s"
#: contrib/admin/views/main.py:565
#, python-format
@@ -560,84 +811,97 @@ msgstr "Výber %s"
#: contrib/admin/views/main.py:565
#, python-format
msgid "Select %s to change"
-msgstr "Výber %s na zmenu"
+msgstr "Ktorý %s sa má zmeniť?"
-#: contrib/admin/views/doc.py:277 contrib/admin/views/doc.py:286
-#: contrib/admin/views/doc.py:288 contrib/admin/views/doc.py:294
-#: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:297
+#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:289
+#: contrib/admin/views/doc.py:291 contrib/admin/views/doc.py:297
+#: contrib/admin/views/doc.py:298 contrib/admin/views/doc.py:300
msgid "Integer"
msgstr "Celočíselná hodnota"
-#: contrib/admin/views/doc.py:278
+#: contrib/admin/views/doc.py:280
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Logická hodnota (buď True alebo False)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:296
+#: contrib/admin/views/doc.py:281 contrib/admin/views/doc.py:299
#, python-format
msgid "String (up to %(maxlength)s)"
msgstr "Dĺžka reťazca (maximálne do %(maxlength)s)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:280
+#: contrib/admin/views/doc.py:282
msgid "Comma-separated integers"
msgstr "Čiarka oddeľuje celé čísla"
-#: contrib/admin/views/doc.py:281
+#: contrib/admin/views/doc.py:283
msgid "Date (without time)"
msgstr "Dátum (bez času)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:282
+#: contrib/admin/views/doc.py:284
msgid "Date (with time)"
msgstr "Dátum ( a čas)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:283
+#: contrib/admin/views/doc.py:285
msgid "E-mail address"
msgstr "E-mailová adresa"
-#: contrib/admin/views/doc.py:284 contrib/admin/views/doc.py:287
+#: contrib/admin/views/doc.py:286 contrib/admin/views/doc.py:287
+#: contrib/admin/views/doc.py:290
msgid "File path"
msgstr "Cesta k súboru"
-#: contrib/admin/views/doc.py:285
+#: contrib/admin/views/doc.py:288
msgid "Decimal number"
msgstr "Desiatkové číslo"
-#: contrib/admin/views/doc.py:291
+#: contrib/admin/views/doc.py:294
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Logická hodnota (buď True, False alebo None)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:292
+#: contrib/admin/views/doc.py:295
msgid "Relation to parent model"
msgstr "Má vzťah na rodičovský model"
-#: contrib/admin/views/doc.py:293
+#: contrib/admin/views/doc.py:296
msgid "Phone number"
msgstr "Číslo telefónu"
-#: contrib/admin/views/doc.py:298
+#: contrib/admin/views/doc.py:301
msgid "Text"
msgstr "Text"
-#: contrib/admin/views/doc.py:299
+#: contrib/admin/views/doc.py:302
msgid "Time"
msgstr "Čas"
-#: contrib/admin/views/doc.py:300 contrib/flatpages/models.py:7
-msgid "URL"
-msgstr "URL"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:301
+#: contrib/admin/views/doc.py:304
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
msgstr "U.S. štát (dve veľké písmena)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:302
+#: contrib/admin/views/doc.py:305
msgid "XML text"
msgstr "XML text"
+#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
+msgid "Currently:"
+msgstr "Aktuálny:"
+
+#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
+msgid "Change:"
+msgstr "Zmeň:"
+
+#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
+msgid "Date:"
+msgstr "Dátum:"
+
+#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
+msgid "Time:"
+msgstr "Čas:"
+
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
@@ -646,9 +910,9 @@ msgstr "Dokumentácia"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
@@ -662,14 +926,14 @@ msgstr "Dokumentácia"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
msgid "Change password"
-msgstr "Zmena hesla"
+msgstr "Zmeň heslo"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:6
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:13
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:13
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
@@ -708,13 +972,15 @@ msgstr ""
"Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
"web admina"
-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
-msgid "Django site admin"
-msgstr "Django web admin"
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:11
+#, python-format
+msgid "Add %(name)s"
+msgstr "Pridaj %(name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
-msgid "Django administration"
-msgstr "Administrácia Django"
+#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
+#, python-format
+msgid " By %(title)s "
+msgstr " Od %(title)s "
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
msgid "Server error"
@@ -733,22 +999,25 @@ msgid ""
"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
msgstr ""
-"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu bol o nej informovaný správca a "
-"chyba by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za vašu trpezlivosť."
+"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu bol o nej informovaný správca a táto "
+"by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za tvoju trpezlivosť."
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-msgid "Page not found"
-msgstr "Stránka nebola nájdená"
+#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
+msgid "Go"
+msgstr "Choď"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
+#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
+msgid "Django site admin"
+msgstr "Django web admin"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
+msgid "Django administration"
+msgstr "Administrácia Django"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
#, python-format
msgid "Models available in the %(name)s application."
-msgstr ""
+msgstr "Model je prístupný v %(name)s aplikácií."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
@@ -761,7 +1030,7 @@ msgstr "Zmeň"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:44
msgid "You don't have permission to edit anything."
-msgstr "Nemáte povolenie na zmeny ."
+msgstr "Nemáš povolenie na zmeny ."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
msgid "Recent Actions"
@@ -775,14 +1044,36 @@ msgstr "Moje udalosti"
msgid "None available"
msgstr "Nepovolené"
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:11
-#, python-format
-msgid "Add %(name)s"
-msgstr "Pridaj %(name)s"
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
+msgid "Page not found"
+msgstr "Stránka nebola nájdená"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:22
msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
-msgstr "Zabudli ste<a href=\"/password_reset/\"> vaše heslo</a>?"
+msgstr "Zabudol si<a href=\"/password_reset/\"> svoje heslo</a>?"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
+msgid "View on site"
+msgstr "Pozri na webe"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:30
+msgid "Please correct the error below."
+msgid_plural "Please correct the errors below."
+msgstr[0] "Oprav chybu, čo je nižšie, prosím."
+msgstr[1] "Oprav chyby, čo sú nižšie, prosím."
+
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
+msgid "Ordering"
+msgstr "Určenie"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:51
+msgid "Order:"
+msgstr "Poradie:"
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
msgid "Welcome,"
@@ -800,8 +1091,8 @@ msgid ""
"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
"types of objects:"
msgstr ""
-"Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžete spôsobiť vymazanie "
-"súvisiacich objektov, ale váš účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
+"Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžeš spôsobiť vymazanie "
+"súvisiacich objektov, ale tvoj účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
"typov objektov:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
@@ -810,40 +1101,13 @@ msgid ""
"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
"the following related items will be deleted:"
msgstr ""
-"Ste si istý, že chcete vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
+"Si si istý, že chceš vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
"nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
msgid "Yes, I'm sure"
msgstr "Ano, som si istý"
-#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
-#, python-format
-msgid " By %(title)s "
-msgstr " Od %(title)s "
-
-#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
-msgid "Go"
-msgstr "Choď"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
-msgid "View on site"
-msgstr "Pozri na webe"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:30
-msgid "Please correct the error below."
-msgid_plural "Please correct the errors below."
-msgstr[0] "Opravte chybu, čo je nižšie, prosím."
-msgstr[1] "Opravte chyby, čo sú nižšie, prosím."
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
-msgid "Ordering"
-msgstr "Určenie"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:51
-msgid "Order:"
-msgstr "Poradie:"
-
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
msgid "Save as new"
msgstr "Zapísať ako nový"
@@ -865,7 +1129,7 @@ msgstr "Zápis"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
msgid "Password change"
-msgstr "Zmena hesla"
+msgstr "Zmeň heslo"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
@@ -874,21 +1138,21 @@ msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
msgid "Your password was changed."
-msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
+msgstr "Tvoje heslo bolo zmenené."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
msgid "Password reset"
-msgstr "Obnova hesla"
+msgstr "Generácia nového hesla"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
msgid ""
"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
"your password and e-mail the new one to you."
msgstr ""
-"Zabudli ste vaše heslo? Vložte nižšie vašu e-mail adresu, a nové heslo vám "
+"Zabudol si svoje heslo? Vlož nižšie tvoju e-mail adresu, a nové heslo ti "
"bude na ňu zaslané ."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
@@ -901,31 +1165,31 @@ msgstr "Obnova môjho hesla"
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
-msgstr "Ďakujeme vám, za stráveny čas na našej stránke."
+msgstr "Ďakujeme ti, za stráveny čas na našej stránke."
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
msgid "Log in again"
-msgstr "Prihláste sa znovu"
+msgstr "Prihlás sa znovu"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
msgid "Password reset successful"
-msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
+msgstr "Heslo bolo úspešne vygenerované"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
msgid ""
"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
"should be receiving it shortly."
msgstr ""
-"Poslali sme vám, nové heslo na vami uvedenú emailovú adresu.Mali by ste ho "
+"Poslali sme ti, nové heslo na tebou uvedenú emailovú adresu. Mal by si ho "
"dostať čo najskôr."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
msgid ""
"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
"password twice so we can verify you typed it in correctly."
msgstr ""
-"Kvôli bezpečnosti vložte prosím vaše staré heslo, a potom dvakrát vaše nové "
+"Kvôli bezpečnosti vlož prosím tvoje staré heslo, a potom dvakrát tvoje nové "
"heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
@@ -942,33 +1206,33 @@ msgstr "Potvrdenie hesla:"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
msgid "Change my password"
-msgstr "Zmena môjho hesla"
+msgstr "Zmeň svoje heslo"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
-msgstr "Dostali ste túto správu preto, lebo ste požadovali obnoviť vaše heslo"
+msgstr "Dostal si túto správu preto, lebo si požadoval vygenerovať tvoje heslo"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
#, python-format
msgid "for your user account at %(site_name)s"
-msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
+msgstr "pre tvoj užívateľský účet na %(site_name)s"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
#, python-format
msgid "Your new password is: %(new_password)s"
-msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
+msgstr "Tvoje nové heslo je: %(new_password)s"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
-msgstr "Môžete zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
+msgstr "Môžeš zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
msgid "Your username, in case you've forgotten:"
-msgstr "Vaše užívateľské meno, ak ste ho zabudli:"
+msgstr "Tvoje užívateľské meno, ak si ho zabudol:"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
msgid "Thanks for using our site!"
-msgstr "Ďakujeme, že používate naše stránky!"
+msgstr "Ďakujeme, že používaš naše stránky!"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
#, python-format
@@ -994,328 +1258,65 @@ msgid ""
"your computer is \"internal\").</p>\n"
msgstr ""
"\n"
-"<p class=\"help\">Na inštaláciu záložiek, potiahnite linku do vášho "
+"<p class=\"help\">Na inštaláciu záložiek, potiahni linku do tvojho "
"bookmarks\n"
-"toolbar, alebo kliknite pravou myšou na linku a pridajte ju do vášho "
+"toolbar, alebo klikni pravou myšou na linku a pridaj ju do tvojho "
"bookmarks.\n"
-"Teraz si môžete vybrať záložku pre ľubovoľnú stránku na webe. Poznámka:\n"
-"niektoré záložky vyžadujú aby ste prezerali web z počítača označeného \n"
-"ako \"internal\" (opýtajte sa vášho systémového administrátora ak nie ste si "
+"Teraz si môžeš vybrať záložku pre ľubovoľnú stránku na webe. Poznámka:\n"
+"niektoré záložky vyžadujú aby si prezeral web z počítača označeného \n"
+"ako \"internal\" (opýtaj sa vášho systémového administrátora ak si si nie "
"istý/á, \n"
-"že váš počítač je označený ako \"internal\").</p>\n"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
-msgid "Documentation for this page"
-msgstr "Dokumnentácia tejto stránky"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
-msgid ""
-"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
-"that page."
-msgstr ""
-"Skoč z ľubovoľnej stránky do dokumentácie, kde je popísaná generácia tejto "
-"stránky."
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
-msgid "Show object ID"
-msgstr "Ukáž objekt ID"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
-msgid ""
-"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
-"object."
-msgstr ""
-"Ukáž typ obsahu a jednoznačné ID pre stránky, ktoré zatupujú jednoduché "
-"objekty."
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
-msgid "Edit this object (current window)"
-msgstr "Edituj tento object (aktuálne okno)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
-msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
-msgstr "Skoč na stránku admina, ktorá zastupuje jednoduchý objekt"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
-msgid "Edit this object (new window)"
-msgstr "Editujte tento objekt (nové okno)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
-msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
-msgstr "Ako vyššie, ale stranka admina sa otvorí v novom okne."
-
-#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
-msgid "Date:"
-msgstr "Dátum:"
-
-#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
-msgid "Time:"
-msgstr "Čas"
-
-#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
-msgid "Currently:"
-msgstr "Aktuálny:"
-
-#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
-msgid "Change:"
-msgstr "Zmeň:"
-
-#: contrib/redirects/models.py:7
-msgid "redirect from"
-msgstr "presmerovaný z"
-
-#: contrib/redirects/models.py:8
-msgid ""
-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
-"events/search/'."
-msgstr ""
-"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
-
-#: contrib/redirects/models.py:9
-msgid "redirect to"
-msgstr "presmerovaný na "
-
-#: contrib/redirects/models.py:10
-msgid ""
-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
-"'http://'."
-msgstr ""
-"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné URL začínajúce s "
-"'http://'."
-
-#: contrib/redirects/models.py:12
-msgid "redirect"
-msgstr "presmerovanie"
-
-#: contrib/redirects/models.py:13
-msgid "redirects"
-msgstr "presmerovania"
-
-#: contrib/flatpages/models.py:8
-msgid ""
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr ""
-"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že máte vložené ako úvodné tak aj "
-"záverečné lomítka."
-
-#: contrib/flatpages/models.py:9
-msgid "title"
-msgstr "názov"
-
-#: contrib/flatpages/models.py:10
-msgid "content"
-msgstr "obsah"
-
-#: contrib/flatpages/models.py:11
-msgid "enable comments"
-msgstr "povolené komentáre"
-
-#: contrib/flatpages/models.py:12
-msgid "template name"
-msgstr "meno predlohy"
-
-#: contrib/flatpages/models.py:13
-msgid ""
-"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
-"use 'flatpages/default'."
-msgstr ""
-"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo, systém použije "
-"'flatpages/default'."
-
-#: contrib/flatpages/models.py:14
-msgid "registration required"
-msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
-
-#: contrib/flatpages/models.py:14
-msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr ""
-"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
-
-#: contrib/flatpages/models.py:18
-msgid "flat page"
-msgstr "plochá stránka"
-
-#: contrib/flatpages/models.py:19
-msgid "flat pages"
-msgstr "ploché stránky"
-
-#: contrib/auth/models.py:13 contrib/auth/models.py:26
-msgid "name"
-msgstr "meno"
-
-#: contrib/auth/models.py:15
-msgid "codename"
-msgstr "codename"
-
-#: contrib/auth/models.py:17
-msgid "permission"
-msgstr "povolenie"
-
-#: contrib/auth/models.py:18 contrib/auth/models.py:27
-msgid "permissions"
-msgstr "povolenia"
-
-#: contrib/auth/models.py:29
-msgid "group"
-msgstr "skupina"
-
-#: contrib/auth/models.py:30 contrib/auth/models.py:65
-msgid "groups"
-msgstr "skupiny"
-
-#: contrib/auth/models.py:55
-msgid "username"
-msgstr "užívateľské meno"
-
-#: contrib/auth/models.py:56
-msgid "first name"
-msgstr "krstné meno"
-
-#: contrib/auth/models.py:57
-msgid "last name"
-msgstr "priezvisko"
-
-#: contrib/auth/models.py:58
-msgid "e-mail address"
-msgstr "e-mailová adresa"
-
-#: contrib/auth/models.py:59
-msgid "password"
-msgstr "heslo"
-
-#: contrib/auth/models.py:59
-msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
-msgstr "Použi '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
-
-#: contrib/auth/models.py:60
-msgid "staff status"
-msgstr "štatút zamestnanca"
-
-#: contrib/auth/models.py:60
-msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
-msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
-
-#: contrib/auth/models.py:61
-msgid "active"
-msgstr "aktívny"
-
-#: contrib/auth/models.py:62
-msgid "superuser status"
-msgstr "štatút superužívateľa"
-
-#: contrib/auth/models.py:63
-msgid "last login"
-msgstr "posledné prihlásenie"
-
-#: contrib/auth/models.py:64
-msgid "date joined"
-msgstr "dátum registrácie"
-
-#: contrib/auth/models.py:66
-msgid ""
-"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
-"all permissions granted to each group he/she is in."
-msgstr ""
-"Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia "
-"skupin, v ktorých sa nachádza."
-
-#: contrib/auth/models.py:67
-msgid "user permissions"
-msgstr "pridelené povolenia"
-
-#: contrib/auth/models.py:70
-msgid "user"
-msgstr "Uživateľ"
-
-#: contrib/auth/models.py:71
-msgid "users"
-msgstr "Užívatelia"
-
-#: contrib/auth/models.py:76
-msgid "Personal info"
-msgstr "Osobné údaje"
-
-#: contrib/auth/models.py:77
-msgid "Permissions"
-msgstr "Povolenia"
-
-#: contrib/auth/models.py:78
-msgid "Important dates"
-msgstr "Dôležité údaje"
-
-#: contrib/auth/models.py:79
-msgid "Groups"
-msgstr "Skupiny"
-
-#: contrib/auth/models.py:219
-msgid "message"
-msgstr "zpráva"
-
-#: contrib/auth/forms.py:30
-msgid ""
-"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
-"required for logging in."
-msgstr ""
-"Vyzerá, že váš web prehliadač nedovoľuje prístup ku cookies. Cookies sú "
-"nevýhnutné aby ste sa mohli prilásiť."
-
-#: contrib/contenttypes/models.py:25
-msgid "python model class name"
-msgstr "pythonové meno triedy modelu"
-
-#: contrib/contenttypes/models.py:28
-msgid "content type"
-msgstr "typ obsahu"
-
-#: contrib/contenttypes/models.py:29
-msgid "content types"
-msgstr "typy obsahu"
-
-#: contrib/sessions/models.py:35
-msgid "session key"
-msgstr "kľúč sedenia"
-
-#: contrib/sessions/models.py:36
-msgid "session data"
-msgstr "údaje sedenia"
+"že tvoj počítač je označený ako \"internal\").</p>\n"
-#: contrib/sessions/models.py:37
-msgid "expire date"
-msgstr "dátum konca platnosti"
+#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
+msgid "Documentation for this page"
+msgstr "Dokumnentácia tejto stránky"
-#: contrib/sessions/models.py:41
-msgid "session"
-msgstr "sedenie"
+#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
+msgid ""
+"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
+"that page."
+msgstr ""
+"Skoč z ľubovoľnej stránky do dokumentácie, kde je popísaná generácia tejto "
+"stránky."
-#: contrib/sessions/models.py:42
-msgid "sessions"
-msgstr "sedenia"
+#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
+msgid "Show object ID"
+msgstr "Ukáž objekt ID"
-#: contrib/sites/models.py:10
-msgid "domain name"
-msgstr "meno domény"
+#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
+msgid ""
+"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
+"object."
+msgstr ""
+"Ukáž typ obsahu a jednoznačné ID pre stránky, ktoré zatupujú jednoduché "
+"objekty."
-#: contrib/sites/models.py:11
-msgid "display name"
-msgstr "zobrazené meno"
+#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
+msgid "Edit this object (current window)"
+msgstr "Edituj tento object (aktuálne okno)"
-#: contrib/sites/models.py:15
-msgid "site"
-msgstr "web"
+#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
+msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
+msgstr "Skoč na stránku admina, ktorá zastupuje jednoduchý objekt"
-#: contrib/sites/models.py:16
-msgid "sites"
-msgstr "weby"
+#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
+msgid "Edit this object (new window)"
+msgstr "Edituj tento objekt (nové okno)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
+msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
+msgstr "Ako vyššie, ale stranka admina sa otvorí v novom okne."
-#: utils/translation.py:360
+#: utils/translation.py:363
msgid "DATE_FORMAT"
msgstr ""
-#: utils/translation.py:361
+#: utils/translation.py:364
msgid "DATETIME_FORMAT"
msgstr ""
-#: utils/translation.py:362
+#: utils/translation.py:365
msgid "TIME_FORMAT"
msgstr ""
@@ -1397,7 +1398,7 @@ msgstr "December"
#: utils/dates.py:19
msgid "jan"
-msgstr "a"
+msgstr ""
#: utils/dates.py:19
msgid "feb"
@@ -1529,7 +1530,7 @@ msgstr "Nemecký"
#: conf/global_settings.py:42
msgid "Greek"
-msgstr ""
+msgstr "Grécký"
#: conf/global_settings.py:43
msgid "English"
@@ -1540,81 +1541,177 @@ msgid "Spanish"
msgstr "Španielsky"
#: conf/global_settings.py:45
+msgid "Argentinean Spanish"
+msgstr "Argentínska španielčina"
+
+#: conf/global_settings.py:46
msgid "French"
msgstr "Francúzsky"
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:47
msgid "Galician"
msgstr "Galicijský"
-#: conf/global_settings.py:47
+#: conf/global_settings.py:48
msgid "Hungarian"
-msgstr ""
+msgstr "Maďarský"
-#: conf/global_settings.py:48
+#: conf/global_settings.py:49
msgid "Hebrew"
-msgstr ""
+msgstr "Hebrejský"
-#: conf/global_settings.py:49
+#: conf/global_settings.py:50
msgid "Icelandic"
msgstr "Islandský"
-#: conf/global_settings.py:50
+#: conf/global_settings.py:51
msgid "Italian"
msgstr "Taliansky"
-#: conf/global_settings.py:51
+#: conf/global_settings.py:52
msgid "Japanese"
msgstr "Japónsky"
-#: conf/global_settings.py:52
+#: conf/global_settings.py:53
msgid "Dutch"
msgstr "Holándsky"
-#: conf/global_settings.py:53
+#: conf/global_settings.py:54
msgid "Norwegian"
msgstr "Nórsky"
-#: conf/global_settings.py:54
+#: conf/global_settings.py:55
msgid "Brazilian"
msgstr "Brazílsky"
-#: conf/global_settings.py:55
+#: conf/global_settings.py:56
msgid "Romanian"
msgstr "Rumúnsky"
-#: conf/global_settings.py:56
+#: conf/global_settings.py:57
msgid "Russian"
msgstr "Ruský"
-#: conf/global_settings.py:57
+#: conf/global_settings.py:58
msgid "Slovak"
msgstr "Slovenský"
-#: conf/global_settings.py:58
+#: conf/global_settings.py:59
msgid "Slovenian"
msgstr "Slovinský"
-#: conf/global_settings.py:59
+#: conf/global_settings.py:60
msgid "Serbian"
msgstr "Srbský"
-#: conf/global_settings.py:60
+#: conf/global_settings.py:61
msgid "Swedish"
msgstr "Švédsky"
-#: conf/global_settings.py:61
+#: conf/global_settings.py:62
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukrajínsky"
-#: conf/global_settings.py:62
+#: conf/global_settings.py:63
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Zjednodušená činština "
-#: conf/global_settings.py:63
+#: conf/global_settings.py:64
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "Tradičná čínština"
+#: db/models/manipulators.py:302
+#, python-format
+msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
+msgstr "%(object)s s %(type)s už existuje pre prvok %(field)s."
+
+#: db/models/fields/__init__.py:40
+#, python-format
+msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
+msgstr "%(optname)s s %(fieldname)s už existuje."
+
+#: db/models/fields/__init__.py:114 db/models/fields/__init__.py:265
+#: db/models/fields/__init__.py:542 db/models/fields/__init__.py:553
+#: forms/__init__.py:346
+msgid "This field is required."
+msgstr "Toto pole je nevyhnutné."
+
+#: db/models/fields/__init__.py:337
+msgid "This value must be an integer."
+msgstr "Táto hodnota musí byť integer."
+
+#: db/models/fields/__init__.py:369
+msgid "This value must be either True or False."
+msgstr "Táto hodnota musí byť buď True alebo False."
+
+#: db/models/fields/__init__.py:385
+msgid "This field cannot be null."
+msgstr "Toto pole nemôže obsahovať null."
+
+#: db/models/fields/__init__.py:468 core/validators.py:132
+msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
+msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
+
+#: db/models/fields/__init__.py:562
+msgid "Enter a valid filename."
+msgstr "Vlož platné meno súboru."
+
+#: db/models/fields/related.py:43
+#, python-format
+msgid "Please enter a valid %s."
+msgstr "Prosím vlož platné %s."
+
+#: db/models/fields/related.py:579
+msgid "Separate multiple IDs with commas."
+msgstr "Oddeľ viacnásobné ID čiarkami."
+
+#: db/models/fields/related.py:581
+msgid ""
+"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgstr ""
+" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na Mac_u, na výber viac ako jednej "
+"položky."
+
+#: db/models/fields/related.py:625
+#, python-format
+msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
+msgid_plural ""
+"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
+msgstr[0] "Prosím vlož platné %(self)s IDs. Hodnota %(value)r je neplatná."
+msgstr[1] "Prosím vlož platné %(self)s IDs. Hodnoty %(value)r sú neplatné."
+
+#: forms/__init__.py:380
+#, python-format
+msgid "Ensure your text is less than %s character."
+msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
+msgstr[0] "Zabezpeč aby tvoj text bol menší ako %s znak."
+msgstr[1] "Zabezpeč aby tvoj text bol menší ako %s znakov."
+
+#: forms/__init__.py:385
+msgid "Line breaks are not allowed here."
+msgstr "Nový riadok tu nieje povolený."
+
+#: forms/__init__.py:480 forms/__init__.py:551 forms/__init__.py:589
+#, python-format
+msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
+msgstr "Vyber si platnú voľbu; '%(data)s' nie je v %(choices)s."
+
+#: forms/__init__.py:645
+msgid "The submitted file is empty."
+msgstr "Poslaný súbor je prázdný."
+
+#: forms/__init__.py:699
+msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
+msgstr "Vlož celé číslo s hodnotou medzi -32768 a 32767."
+
+#: forms/__init__.py:708
+msgid "Enter a positive number."
+msgstr "Vlož celé kladné číslo."
+
+#: forms/__init__.py:717
+msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
+msgstr "Vlož celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32767."
+
#: core/validators.py:60
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
@@ -1636,15 +1733,15 @@ msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
#: core/validators.py:83
msgid "Enter only digits separated by commas."
-msgstr "Vložte len číslice, oddelené čiarkami."
+msgstr "Vlož len číslice, oddelené čiarkami."
#: core/validators.py:95
msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
-msgstr "Vložte platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
+msgstr "Vlož platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
#: core/validators.py:99
msgid "Please enter a valid IP address."
-msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
+msgstr "Prosím vlož platnú IP adresu."
#: core/validators.py:103
msgid "Empty values are not allowed here."
@@ -1660,34 +1757,30 @@ msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
#: core/validators.py:116
msgid "Enter a whole number."
-msgstr "Vložte celé číslo."
+msgstr "Vlož celé číslo."
#: core/validators.py:120
msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
#: core/validators.py:124
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
-msgstr "Vložte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
+msgstr "Vlož platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
#: core/validators.py:128
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
-msgstr "Vložte platný čas vo formáte HH:MM."
-
-#: core/validators.py:132 db/models/fields/__init__.py:468
-msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
-msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
+msgstr "Vlož platný čas vo formáte HH:MM."
#: core/validators.py:136
msgid "Enter a valid e-mail address."
-msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
+msgstr "Vlož platnú e-mail adresu."
#: core/validators.py:148
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
-"Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste nahrali buď nebol obrázok alebo je "
+"Nahraj platný obrázok. Súbor, ktorý si nahral buď nebol obrázok alebo je "
"nahratý poškodený obrázok."
#: core/validators.py:155
@@ -1736,14 +1829,14 @@ msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
#: core/validators.py:214
msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
-msgstr "Vložte platnú skratku U.S. štátu."
+msgstr "Vlož platnú skratku U.S. štátu."
#: core/validators.py:229
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
-msgstr[0] "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
-msgstr[1] "Vyjadrujte sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
+msgstr[0] "Vyjadruj sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
+msgstr[1] "Vyjadruj sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
#: core/validators.py:236
#, python-format
@@ -1752,11 +1845,11 @@ msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
#: core/validators.py:255
msgid "Please enter something for at least one field."
-msgstr "Prosím vložte niečo aspoň pre jedno pole."
+msgstr "Prosím vlož niečo aspoň pre jedno pole."
#: core/validators.py:264 core/validators.py:275
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
-msgstr "Prosím vložte obidve polia, alebo nechajte ich obe prázdne. "
+msgstr "Prosím vlož obidve polia, alebo nechaj ich obe prázdne. "
#: core/validators.py:282
#, python-format
@@ -1780,35 +1873,34 @@ msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou %s."
#: core/validators.py:347
msgid "Please enter a valid decimal number."
-msgstr "Prosím vložte platné desiatkové číslo. "
+msgstr "Prosím vlož platné desiatkové číslo. "
#: core/validators.py:349
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
msgid_plural ""
"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
-msgstr[0] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
-msgstr[1] "Prosím vložte platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
+msgstr[0] "Prosím vlož platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
+msgstr[1] "Prosím vlož platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
#: core/validators.py:352
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
msgid_plural ""
"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] ""
-"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
+msgstr[0] "Prosím vlož platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
msgstr[1] ""
-"Prosím vložte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
+"Prosím vlož platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
#: core/validators.py:362
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
-msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
+msgstr "Presvedč sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
#: core/validators.py:363
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
-msgstr "Presvedčte sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
+msgstr "Presvedč sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
#: core/validators.py:376
msgid "The format for this field is wrong."
@@ -1836,8 +1928,8 @@ msgid ""
"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
"\"%(start)s\".)"
msgstr ""
-"Prosím zavrite nezavretý %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok "
-"začína s \"%(start)s\".)"
+"Prosím zavri nezavretý %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok začína "
+"s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:466
#, python-format
@@ -1884,95 +1976,7 @@ msgstr ""
"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
"s \"%(start)s\".)"
-#: db/models/manipulators.py:302
-#, python-format
-msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
-msgstr "%(object)s s %(type)s už existuje pre prvok %(field)s."
-
-#: db/models/fields/__init__.py:40
-#, python-format
-msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
-msgstr "%(optname)s s %(fieldname)s už existuje."
-
-#: db/models/fields/__init__.py:114 db/models/fields/__init__.py:265
-#: db/models/fields/__init__.py:542 db/models/fields/__init__.py:553
-#: forms/__init__.py:346
-msgid "This field is required."
-msgstr "Toto pole je nevyhnutné."
-
-#: db/models/fields/__init__.py:337
-msgid "This value must be an integer."
-msgstr "Táto hodnota musí byť integer."
-
-#: db/models/fields/__init__.py:369
-msgid "This value must be either True or False."
-msgstr "Táto hodnota musí byť buď True alebo False."
-
-#: db/models/fields/__init__.py:385
-msgid "This field cannot be null."
-msgstr "Toto pole nemôže obsahovať null."
-
-#: db/models/fields/__init__.py:562
-msgid "Enter a valid filename."
-msgstr "Vložte platné meno súboru."
-
-#: db/models/fields/related.py:43
-#, python-format
-msgid "Please enter a valid %s."
-msgstr "Prosím vložte platné %s."
-
-#: db/models/fields/related.py:579
-msgid "Separate multiple IDs with commas."
-msgstr "Oddeľte viacnásobné ID čiarkami."
-
-#: db/models/fields/related.py:581
-msgid ""
-"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
-msgstr ""
-" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na Mac_u, na výber viac ako jednej "
-"položky."
-
-#: db/models/fields/related.py:625
-#, python-format
-msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
-msgid_plural ""
-"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
-msgstr[0] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnota %(value)r je neplatná."
-msgstr[1] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnoty %(value)r sú neplatné."
-
-#: forms/__init__.py:380
-#, python-format
-msgid "Ensure your text is less than %s character."
-msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
-msgstr[0] "Zabezpečte aby váš text bol menší ako %s znak."
-msgstr[1] "Zabezpečte aby váš text bol menší ako %s znakov."
-
-#: forms/__init__.py:385
-msgid "Line breaks are not allowed here."
-msgstr "Nový riadok tu nieje povolený."
-
-#: forms/__init__.py:480 forms/__init__.py:551 forms/__init__.py:589
-#, python-format
-msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
-msgstr "Vyberte si platnú voľbu; '%(data)s' nie je v %(choices)s."
-
-#: forms/__init__.py:645
-msgid "The submitted file is empty."
-msgstr "Poslaný súbor je prázdný."
-
-#: forms/__init__.py:699
-msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
-msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi -32768 a 32767."
-
-#: forms/__init__.py:708
-msgid "Enter a positive number."
-msgstr "Vložte celé kladné číslo."
-
-#: forms/__init__.py:717
-msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
-msgstr "Vložte celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32767."
-
-#: template/defaultfilters.py:379
+#: template/defaultfilters.py:383
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "ano,nie,možno"

0 comments on commit 395cc62

Please sign in to comment.