Skip to content
Browse files

Fixed #13262 - Updated Czech translation. Thanks, Vlada Macek and Pet…

…r Marhoun.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@13183 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 887a437 commit 49bd7f09591935be4b4dad04642a74bec26107e6 @jezdez jezdez committed
View
BIN django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
965 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
549 additions, 416 deletions not shown because the diff is too large. Please use a local Git client to view these changes.
View
BIN django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/djangojs.mo
Binary file not shown.
View
69 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/djangojs.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-07 13:17+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-07 13:33+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-05-09 14:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-05-09 14:04+0100\n"
"Last-Translator: Vlada Macek <macek@sandbox.cz>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -47,17 +47,57 @@ msgstr "Vyberte si a klikněte "
msgid "Clear all"
msgstr "Odebrat vše"
+#: contrib/admin/media/js/actions.js:18
+#: contrib/admin/media/js/actions.min.js:1
+msgid "%(sel)s of %(cnt)s selected"
+msgid_plural "%(sel)s of %(cnt)s selected"
+msgstr[0] "Vybrána je %(sel)s položka z celkem %(cnt)s."
+msgstr[1] "Vybrány jsou %(sel)s položky z celkem %(cnt)s."
+msgstr[2] "Vybraných je %(sel)s položek z celkem %(cnt)s."
+
+#: contrib/admin/media/js/actions.js:109
+#: contrib/admin/media/js/actions.min.js:5
+msgid ""
+"You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an "
+"action, your unsaved changes will be lost."
+msgstr ""
+"V jednotlivých polích jsou neuložené změny, které budou ztraceny, pokud "
+"operaci provedete."
+
+#: contrib/admin/media/js/actions.js:121
+#: contrib/admin/media/js/actions.min.js:6
+msgid ""
+"You have selected an action, but you haven't saved your changes to "
+"individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the "
+"action."
+msgstr ""
+"Byla vybrána operace, ale dosud nedošlo k uložení změn jednotlivých polí. "
+"Uložíte klepnutím na tlačítko OK. Pak bude třeba operaci spustit znovu."
+
+#: contrib/admin/media/js/actions.js:123
+#: contrib/admin/media/js/actions.min.js:6
+msgid ""
+"You have selected an action, and you haven't made any changes on individual "
+"fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save "
+"button."
+msgstr ""
+"Byla vybrána operace a jednotlivá pole nejsou změněná. Patrně hledáte "
+"tlačítko Provést spíše než Uložit."
+
#: contrib/admin/media/js/calendar.js:24
#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:32
-msgid "January February March April May June July August September October November December"
-msgstr "leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec"
+msgid ""
+"January February March April May June July August September October November "
+"December"
+msgstr ""
+"leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad "
+"prosinec"
#: contrib/admin/media/js/calendar.js:25
msgid "S M T W T F S"
msgstr "n p ú s č p s"
-#: contrib/admin/media/js/collapse.js:9
-#: contrib/admin/media/js/collapse.js:21
+#: contrib/admin/media/js/collapse.js:9 contrib/admin/media/js/collapse.js:21
#: contrib/admin/media/js/collapse.min.js:1
msgid "Show"
msgstr "Zobrazit"
@@ -71,32 +111,32 @@ msgstr "Skrýt"
msgid "Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday"
msgstr "Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota"
-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:50
-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:85
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:49
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:84
msgid "Now"
msgstr "Nyní"
-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:54
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:53
msgid "Clock"
msgstr "Hodiny"
-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:80
msgid "Choose a time"
msgstr "Vyberte čas"
-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:86
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:85
msgid "Midnight"
msgstr "Půlnoc"
-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:87
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:86
msgid "6 a.m."
msgstr "6h ráno"
-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:88
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:87
msgid "Noon"
msgstr "Poledne"
-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:92
+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:91
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:188
msgid "Cancel"
msgstr "Storno"
@@ -117,4 +157,3 @@ msgstr "Včera"
#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:184
msgid "Tomorrow"
msgstr "Zítra"
-

0 comments on commit 49bd7f0

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.