Permalink
Browse files

Translated string related to [7381] (and #6879) and couple of licaliz…

…ed language names.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@7384 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 3a66205 commit 51c8828d0c096cb7a82a2cb6f1558750eb84e20c Jarek Zgoda committed Mar 29, 2008
Showing with 162 additions and 141 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +162 −141 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
303 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-25 12:45+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-29 20:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
"Last-Translator: Łukasz Czyżykowki <lukasz.czyzykowski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
@@ -65,134 +65,142 @@ msgid "Argentinean Spanish"
msgstr "Hiszpański argentyński"
#: conf/global_settings.py:51
+msgid "Basque"
+msgstr "Baskijski"
+
+#: conf/global_settings.py:52
msgid "Persian"
msgstr "Perski"
-#: conf/global_settings.py:52
+#: conf/global_settings.py:53
msgid "Finnish"
msgstr "Fiński"
-#: conf/global_settings.py:53
+#: conf/global_settings.py:54
msgid "French"
msgstr "Francuski"
-#: conf/global_settings.py:54
-msgid "Gaeilge"
-msgstr "Gaelicki"
-
#: conf/global_settings.py:55
+msgid "Irish"
+msgstr "Irlandzki"
+
+#: conf/global_settings.py:56
msgid "Galician"
msgstr "Galicyjski"
-#: conf/global_settings.py:56
+#: conf/global_settings.py:57
msgid "Hungarian"
msgstr "Węgierski"
-#: conf/global_settings.py:57
+#: conf/global_settings.py:58
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebrajski"
-#: conf/global_settings.py:58
+#: conf/global_settings.py:59
msgid "Croatian"
msgstr "Horwacki"
-#: conf/global_settings.py:59
+#: conf/global_settings.py:60
msgid "Icelandic"
msgstr "Islandzki"
-#: conf/global_settings.py:60
+#: conf/global_settings.py:61
msgid "Italian"
msgstr "Włoski"
-#: conf/global_settings.py:61
+#: conf/global_settings.py:62
msgid "Japanese"
msgstr "Japoński"
-#: conf/global_settings.py:62
+#: conf/global_settings.py:63
+msgid "Georgian"
+msgstr "Gruziński"
+
+#: conf/global_settings.py:64
msgid "Korean"
msgstr "Koreański"
-#: conf/global_settings.py:63
+#: conf/global_settings.py:65
msgid "Khmer"
msgstr "Khmerski"
-#: conf/global_settings.py:64
+#: conf/global_settings.py:66
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada"
-#: conf/global_settings.py:65
+#: conf/global_settings.py:67
msgid "Latvian"
msgstr "Łotewski"
-#: conf/global_settings.py:66
+#: conf/global_settings.py:68
msgid "Macedonian"
msgstr "Macedoński"
-#: conf/global_settings.py:67
+#: conf/global_settings.py:69
msgid "Dutch"
msgstr "Holenderski"
-#: conf/global_settings.py:68
+#: conf/global_settings.py:70
msgid "Norwegian"
msgstr "Norweski"
-#: conf/global_settings.py:69
+#: conf/global_settings.py:71
msgid "Polish"
msgstr "Polski"
-#: conf/global_settings.py:70
+#: conf/global_settings.py:72
msgid "Portugese"
msgstr "Portugalski"
-#: conf/global_settings.py:71
+#: conf/global_settings.py:73
msgid "Brazilian"
msgstr "Brazylijski"
-#: conf/global_settings.py:72
+#: conf/global_settings.py:74
msgid "Romanian"
msgstr "Rumuński"
-#: conf/global_settings.py:73
+#: conf/global_settings.py:75
msgid "Russian"
msgstr "Rosyjski"
-#: conf/global_settings.py:74
+#: conf/global_settings.py:76
msgid "Slovak"
msgstr "Słowacki"
-#: conf/global_settings.py:75
+#: conf/global_settings.py:77
msgid "Slovenian"
msgstr "Słoweński"
-#: conf/global_settings.py:76
+#: conf/global_settings.py:78
msgid "Serbian"
msgstr "Serbski"
-#: conf/global_settings.py:77
+#: conf/global_settings.py:79
msgid "Swedish"
msgstr "Szwedzki"
-#: conf/global_settings.py:78
+#: conf/global_settings.py:80
msgid "Tamil"
msgstr "Tamilski"
-#: conf/global_settings.py:79
+#: conf/global_settings.py:81
msgid "Telugu"
msgstr "Telugu"
-#: conf/global_settings.py:80
+#: conf/global_settings.py:82
msgid "Turkish"
msgstr "Turecki"
-#: conf/global_settings.py:81
+#: conf/global_settings.py:83
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukraiński"
-#: conf/global_settings.py:82
+#: conf/global_settings.py:84
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Uproszczony chiński"
-#: conf/global_settings.py:83
+#: conf/global_settings.py:85
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "Chiński tradycyjny"
@@ -472,7 +480,7 @@ msgid "Password:"
msgstr "Hasło:"
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
-#: contrib/admin/views/decorators.py:25
+#: contrib/admin/views/decorators.py:31
msgid "Log in"
msgstr "Zaloguj się"
@@ -791,35 +799,35 @@ msgstr "Hasło zostało zmienione pomyślnie."
msgid "Change password: %s"
msgstr "Zmień hasło: %s"
-#: contrib/admin/views/decorators.py:11 contrib/auth/forms.py:60
+#: contrib/admin/views/decorators.py:17 contrib/auth/forms.py:60
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
"sensitive."
msgstr ""
"Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
"znaczenie."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:63
+#: contrib/admin/views/decorators.py:69
msgid ""
"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
"submission has been saved."
msgstr ""
"Zaloguj się ponownie. Twoja sesja wygasła lecz twoje zgłoszenie zostało "
"zapisane."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:70
+#: contrib/admin/views/decorators.py:76
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
"spróbuj ponownie."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:84
+#: contrib/admin/views/decorators.py:90
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaków '@'."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:86
+#: contrib/admin/views/decorators.py:92
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Twój adres e-mail to nie jest twój login. Spróbuj '%s'."
@@ -947,7 +955,7 @@ msgstr "Tekst"
msgid "Time"
msgstr "Czas"
-#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:7
+#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:8
msgid "URL"
msgstr "URL"
@@ -1542,173 +1550,177 @@ msgstr "Błędny ID komentarza"
msgid "No voting for yourself"
msgstr "Nie można głosować na siebie"
-#: contrib/contenttypes/models.py:37
+#: contrib/contenttypes/models.py:67
msgid "python model class name"
msgstr "nazwa pythonowa modelu klasy"
-#: contrib/contenttypes/models.py:40
+#: contrib/contenttypes/models.py:71
msgid "content type"
msgstr "typ zawartości"
-#: contrib/contenttypes/models.py:41
+#: contrib/contenttypes/models.py:72
msgid "content types"
msgstr "typy zawartości"
-#: contrib/flatpages/models.py:8
+#: contrib/flatpages/models.py:9
msgid ""
"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
msgstr ""
"Przykład: '/about/contact/'. Upewnij się że wpisałeś otwierający i "
"zamykający ukośnik."
-#: contrib/flatpages/models.py:9
+#: contrib/flatpages/models.py:10
msgid "title"
msgstr "tytuł"
-#: contrib/flatpages/models.py:10
+#: contrib/flatpages/models.py:11
msgid "content"
msgstr "zawartość"
-#: contrib/flatpages/models.py:11
+#: contrib/flatpages/models.py:12
msgid "enable comments"
msgstr "włącz komentarze"
-#: contrib/flatpages/models.py:12
+#: contrib/flatpages/models.py:13
msgid "template name"
msgstr "nazwa szablonu"
-#: contrib/flatpages/models.py:13
+#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid ""
"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
"will use 'flatpages/default.html'."
msgstr ""
"Przykład: 'flatpages/contact_page.html'. Jeżeli nie zostanie podane, system "
"użyje 'flatpages/default.html'."
-#: contrib/flatpages/models.py:14
+#: contrib/flatpages/models.py:15
msgid "registration required"
msgstr "wymagana rejestracja"
-#: contrib/flatpages/models.py:14
+#: contrib/flatpages/models.py:15
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
msgstr ""
"Jeżeli zaznaczone - tylko zalogowani użytkownicy będą mogli zobaczyć stronę."
-#: contrib/flatpages/models.py:18
+#: contrib/flatpages/models.py:20
msgid "flat page"
msgstr "strona statyczna"
-#: contrib/flatpages/models.py:19
+#: contrib/flatpages/models.py:21
msgid "flat pages"
msgstr "strony statyczne"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:20
+#: contrib/flatpages/models.py:27
+msgid "Advanced options"
+msgstr "Opcje zaawansowane"
+
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
msgid "th"
msgstr "-y"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:20
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
msgid "st"
msgstr "-szy"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:20
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
msgid "nd"
msgstr "-gi"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:20
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
msgid "rd"
msgstr "-ci"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:52
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:51
#, python-format
msgid "%(value).1f million"
msgid_plural "%(value).1f million"
msgstr[0] "%(value).1f milion"
msgstr[1] "%(value).1f miliony"
msgstr[2] "%(value).1f milionów"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:55
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:54
#, python-format
msgid "%(value).1f billion"
msgid_plural "%(value).1f billion"
msgstr[0] "%(value).1f miliard"
msgstr[1] "%(value).1f miliardy"
msgstr[2] "%(value).1f miliardów"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:58
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:57
#, python-format
msgid "%(value).1f trillion"
msgid_plural "%(value).1f trillion"
msgstr[0] "%(value).1f bilion"
msgstr[1] "%(value).1f biliony"
msgstr[2] "%(value).1f bilionów"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "one"
msgstr "jeden"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "two"
msgstr "dwa"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "three"
msgstr "trzy"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "four"
msgstr "cztery"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "five"
msgstr "pięć"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "six"
msgstr "sześć"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "seven"
msgstr "siedem"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "eight"
msgstr "osiem"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
msgid "nine"
msgstr "dziewięć"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:94
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:93
msgid "today"
msgstr "dzisiaj"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:96
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:95
msgid "tomorrow"
msgstr "jutro"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:98
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:97
msgid "yesterday"
msgstr "wczoraj"
-#: contrib/localflavor/ar/forms.py:28
+#: contrib/localflavor/ar/forms.py:27
msgid "Enter a postal code in the format NNNN or ANNNNAAA."
msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie NNNN lub ANNNNAAA."
-#: contrib/localflavor/ar/forms.py:50 contrib/localflavor/br/forms.py:96
+#: contrib/localflavor/ar/forms.py:49 contrib/localflavor/br/forms.py:96
#: contrib/localflavor/br/forms.py:135 contrib/localflavor/pe/forms.py:23
#: contrib/localflavor/pe/forms.py:51
msgid "This field requires only numbers."
msgstr "To pole może zawierać jedynie liczby."
-#: contrib/localflavor/ar/forms.py:51
+#: contrib/localflavor/ar/forms.py:50
msgid "This field requires 7 or 8 digits."
msgstr "To pole musi zawierać 7 lub 8 cyfr."
-#: contrib/localflavor/ar/forms.py:80
+#: contrib/localflavor/ar/forms.py:79
msgid "Enter a valid CUIT in XX-XXXXXXXX-X or XXXXXXXXXXXX format."
msgstr "Podaj poprawny numer CUIT w formacie XX-XXXXXXXX-X lub XXXXXXXXXXXX."
-#: contrib/localflavor/ar/forms.py:81
+#: contrib/localflavor/ar/forms.py:80
msgid "Invalid CUIT."
msgstr "Niepoprawny CUIT"
@@ -2300,7 +2312,7 @@ msgstr "Wpisz poprawny numer ubezpieczenia socjalnego."
msgid "Enter a valid VAT number."
msgstr "Wpisz poprawny numer VAT."
-#: contrib/localflavor/jp/forms.py:19
+#: contrib/localflavor/jp/forms.py:17
msgid "Enter a postal code in the format XXXXXXX or XXX-XXXX."
msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXXXX lub XXX-XXXX."
@@ -2549,11 +2561,13 @@ msgid "Jalisco"
msgstr "Jalisco"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:26
-msgid "Estado de México"
+#, fuzzy
+msgid "Estado de México"
msgstr "Meksyk (stan)"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:27
-msgid "Michoacán"
+#, fuzzy
+msgid "Michoacán"
msgstr "Michocan"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:28
@@ -2565,7 +2579,8 @@ msgid "Nayarit"
msgstr "Nayarit"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:30
-msgid "Nuevo León"
+#, fuzzy
+msgid "Nuevo León"
msgstr "Nuevo Leon"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:31
@@ -2577,7 +2592,8 @@ msgid "Puebla"
msgstr "Puebla"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:33
-msgid "Querétaro"
+#, fuzzy
+msgid "Querétaro"
msgstr "Queretaro"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:34
@@ -2589,7 +2605,8 @@ msgid "Sinaloa"
msgstr "Sinaloa"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:36
-msgid "San Luis Potosí"
+#, fuzzy
+msgid "San Luis Potosí"
msgstr "San Luis Potasi"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:37
@@ -2613,7 +2630,8 @@ msgid "Veracruz"
msgstr "Veracruz"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:42
-msgid "Yucatán"
+#, fuzzy
+msgid "Yucatán"
msgstr "Jukatan"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:43
@@ -3501,23 +3519,23 @@ msgstr "przekieruj"
msgid "redirects"
msgstr "przekierowania"
-#: contrib/sessions/models.py:46
+#: contrib/sessions/models.py:41
msgid "session key"
msgstr "klucz sesji"
-#: contrib/sessions/models.py:47
+#: contrib/sessions/models.py:42
msgid "session data"
msgstr "data sesji"
-#: contrib/sessions/models.py:48
+#: contrib/sessions/models.py:43
msgid "expire date"
msgstr "data wygaśnięcia sesji"
-#: contrib/sessions/models.py:53
+#: contrib/sessions/models.py:48
msgid "session"
msgstr "sesja"
-#: contrib/sessions/models.py:54
+#: contrib/sessions/models.py:49
msgid "sessions"
msgstr "sesje"
@@ -3585,7 +3603,7 @@ msgstr "Tu mogą być tylko cyfry."
msgid "This value can't be comprised solely of digits."
msgstr "To pole nie może zawierać jedynie cyfr."
-#: core/validators.py:128 newforms/fields.py:151
+#: core/validators.py:128 newforms/fields.py:152
msgid "Enter a whole number."
msgstr "Wpisz liczbę całkowitą."
@@ -3602,28 +3620,28 @@ msgstr "Rok nie może być wcześniejszy niż 1900."
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Niepoprawna data: %s"
-#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:509
+#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:527
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną datę w formacie RRRR-MM-DD."
#: core/validators.py:161
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie HH:MM."
-#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:583
+#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:604
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr "Wprowadź poprawną datę i godzinę w formacie RRRR-MM-DD GG:MM."
-#: core/validators.py:170 newforms/fields.py:402
+#: core/validators.py:170 newforms/fields.py:403
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Wprowadź poprawny adres e-mail."
-#: core/validators.py:182 core/validators.py:474 newforms/fields.py:432
+#: core/validators.py:182 core/validators.py:474 newforms/fields.py:433
#: oldforms/__init__.py:687
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
msgstr "Nie wysłano żadnego pliku. Sprawdź typ kodowania formularza."
-#: core/validators.py:193 newforms/fields.py:458
+#: core/validators.py:193 newforms/fields.py:459
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
@@ -3879,54 +3897,54 @@ msgstr "%(object)s z %(type)s już istnieje dla %(field)s."
msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
msgstr "Już istnieje %(optname)s z %(fieldname)s."
-#: db/models/fields/__init__.py:161 db/models/fields/__init__.py:318
-#: db/models/fields/__init__.py:735 db/models/fields/__init__.py:746
-#: newforms/fields.py:45 oldforms/__init__.py:374
+#: db/models/fields/__init__.py:161 db/models/fields/__init__.py:327
+#: db/models/fields/__init__.py:759 db/models/fields/__init__.py:770
+#: newforms/fields.py:46 oldforms/__init__.py:374
msgid "This field is required."
msgstr "To pole jest wymagane."
-#: db/models/fields/__init__.py:418
+#: db/models/fields/__init__.py:427
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą całkowitą."
-#: db/models/fields/__init__.py:454
+#: db/models/fields/__init__.py:466
msgid "This value must be either True or False."
msgstr "Ta wartość musi być logiczna (True, False - prawda lub fałsz)."
-#: db/models/fields/__init__.py:475
+#: db/models/fields/__init__.py:490
msgid "This field cannot be null."
msgstr "To pole nie może być puste."
-#: db/models/fields/__init__.py:644
+#: db/models/fields/__init__.py:668
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą dziesiętną."
-#: db/models/fields/__init__.py:755
+#: db/models/fields/__init__.py:779
msgid "Enter a valid filename."
msgstr "Wpisz poprawną nazwę pliku."
-#: db/models/fields/__init__.py:908
+#: db/models/fields/__init__.py:960
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr ""
"Ta wartość musi być jedną z None (żadne), True (prawda) lub False (fałsz)."
-#: db/models/fields/related.py:55
+#: db/models/fields/related.py:93
#, python-format
msgid "Please enter a valid %s."
msgstr "Proszę wpisać poprawne %s."
-#: db/models/fields/related.py:658
+#: db/models/fields/related.py:701
msgid "Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Oddziel identyfikatory przecinkami."
-#: db/models/fields/related.py:660
+#: db/models/fields/related.py:703
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Przytrzymaj wciśnięty klawisz \"Ctrl\" lub \"Command\" na Mac'u aby "
"zaznaczyć więcej niż jeden wybór."
-#: db/models/fields/related.py:707
+#: db/models/fields/related.py:750
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3941,100 +3959,100 @@ msgstr[2] ""
"Proszę podać poprawne identyfikatory %(self)s. Wartości %(value)r są "
"niepoprawne."
-#: newforms/fields.py:46
+#: newforms/fields.py:47
msgid "Enter a valid value."
msgstr "Wpisz poprawną wartość."
-#: newforms/fields.py:123
+#: newforms/fields.py:124
#, python-format
msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
"Upewnij się, że ta wartość ma co najwyżej %(max)d znaków (ma długość %"
"(length)d)."
-#: newforms/fields.py:124
+#: newforms/fields.py:125
#, python-format
msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
"Upewnij się, że ta wartość ma co najmniej %(min)d znaków (ma długość %"
"(length)d)."
-#: newforms/fields.py:152 newforms/fields.py:181 newforms/fields.py:210
+#: newforms/fields.py:153 newforms/fields.py:182 newforms/fields.py:211
#, python-format
msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
msgstr "Upewnij się, że ta wartość jest mniejsza lub równa %s."
-#: newforms/fields.py:153 newforms/fields.py:182 newforms/fields.py:211
+#: newforms/fields.py:154 newforms/fields.py:183 newforms/fields.py:212
#, python-format
msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
msgstr "Upewnij się, że ta wartość jest większa lub równa %s."
-#: newforms/fields.py:180 newforms/fields.py:209
+#: newforms/fields.py:181 newforms/fields.py:210
msgid "Enter a number."
msgstr "Wpisz liczbę."
-#: newforms/fields.py:212
+#: newforms/fields.py:213
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s cyfr."
-#: newforms/fields.py:213
+#: newforms/fields.py:214
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s miejsc po przecinku."
-#: newforms/fields.py:214
+#: newforms/fields.py:215
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Upewnij się, że jest nie więcej niż %s miejsc przed przecinkiem."
-#: newforms/fields.py:262 newforms/fields.py:723
+#: newforms/fields.py:263 newforms/fields.py:751
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Wpisz poprawną datę."
-#: newforms/fields.py:295 newforms/fields.py:724
+#: newforms/fields.py:296 newforms/fields.py:752
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Wpisz poprawną godzinę."
-#: newforms/fields.py:334
+#: newforms/fields.py:335
msgid "Enter a valid date/time."
msgstr "Wpisz poprawną datę/godzinę."
-#: newforms/fields.py:433
+#: newforms/fields.py:434
msgid "No file was submitted."
msgstr "Żaden plik nie został przesłany."
-#: newforms/fields.py:434 oldforms/__init__.py:689
+#: newforms/fields.py:435 oldforms/__init__.py:689
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "Wysłany plik jest pusty."
-#: newforms/fields.py:496
+#: newforms/fields.py:497
msgid "Enter a valid URL."
msgstr "Wpisz poprawny URL."
-#: newforms/fields.py:497
+#: newforms/fields.py:498
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Ten odnośnik jest nieprawidłowy."
-#: newforms/fields.py:559 newforms/models.py:317
+#: newforms/fields.py:560 newforms/models.py:299
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: newforms/fields.py:598
+#: newforms/fields.py:599
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: newforms/fields.py:599 newforms/fields.py:661 newforms/models.py:377
+#: newforms/fields.py:600 newforms/fields.py:662 newforms/models.py:371
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
-#: newforms/fields.py:752
+#: newforms/fields.py:780
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Wprowadź poprawny adres IPv4."
-#: newforms/models.py:378
+#: newforms/models.py:372
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
@@ -4068,29 +4086,29 @@ msgstr "Proszę wpisać liczbę dodatnią."
msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
msgstr "Proszę wpisać liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 32 767"
-#: template/defaultfilters.py:691
+#: template/defaultfilters.py:698
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "tak,nie,może"
-#: template/defaultfilters.py:722
+#: template/defaultfilters.py:729
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d bajt"
msgstr[1] "%(size)d bajty"
msgstr[2] "%(size)d bajtów"
-#: template/defaultfilters.py:724
+#: template/defaultfilters.py:731
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
-#: template/defaultfilters.py:726
+#: template/defaultfilters.py:733
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
-#: template/defaultfilters.py:727
+#: template/defaultfilters.py:734
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
@@ -4359,23 +4377,23 @@ msgstr "%(number)d %(type)s"
msgid ", %(number)d %(type)s"
msgstr ", %(number)d %(type)s"
-#: utils/translation/trans_real.py:404
+#: utils/translation/trans_real.py:403
msgid "DATE_FORMAT"
msgstr "Y-m-d"
-#: utils/translation/trans_real.py:405
+#: utils/translation/trans_real.py:404
msgid "DATETIME_FORMAT"
msgstr "Y-m-d H:i:s"
-#: utils/translation/trans_real.py:406
+#: utils/translation/trans_real.py:405
msgid "TIME_FORMAT"
msgstr "H:i:s"
-#: utils/translation/trans_real.py:422
+#: utils/translation/trans_real.py:421
msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
msgstr "Y-m"
-#: utils/translation/trans_real.py:423
+#: utils/translation/trans_real.py:422
msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
msgstr "m-d"
@@ -4394,6 +4412,9 @@ msgstr "%(verbose_name)s zostało pomyślnie zmienione."
msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
msgstr "%(verbose_name)s zostało usunięte."
+#~ msgid "Gaeilge"
+#~ msgstr "Gaelicki"
+
#~ msgid ""
#~ "Enter a postcode. A space is required between the two postcode parts."
#~ msgstr ""

0 comments on commit 51c8828

Please sign in to comment.