Permalink
Browse files

updated .po/.mo files for new message IDs and new line numbers

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1135 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
 • Loading branch information...
1 parent ce0876b commit 571d94fd3a1eb8b13e2113ff65f2f0c9ea53c32c Georg Bauer committed Nov 9, 2005
Showing with 2,759 additions and 2,617 deletions.
 1. BIN django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
 2. +182 −174 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
 3. BIN django/conf/locale/cy/LC_MESSAGES/django.mo
 4. +137 −130 django/conf/locale/cy/LC_MESSAGES/django.po
 5. BIN django/conf/locale/de/LC_MESSAGES/django.mo
 6. +186 −178 django/conf/locale/de/LC_MESSAGES/django.po
 7. BIN django/conf/locale/en/LC_MESSAGES/django.mo
 8. +157 −149 django/conf/locale/en/LC_MESSAGES/django.po
 9. BIN django/conf/locale/es/LC_MESSAGES/django.mo
 10. +183 −175 django/conf/locale/es/LC_MESSAGES/django.po
 11. BIN django/conf/locale/fr/LC_MESSAGES/django.mo
 12. +186 −178 django/conf/locale/fr/LC_MESSAGES/django.po
 13. BIN django/conf/locale/gl/LC_MESSAGES/django.mo
 14. +182 −174 django/conf/locale/gl/LC_MESSAGES/django.po
 15. BIN django/conf/locale/it/LC_MESSAGES/django.mo
 16. +184 −176 django/conf/locale/it/LC_MESSAGES/django.po
 17. BIN django/conf/locale/no/LC_MESSAGES/django.mo
 18. +182 −174 django/conf/locale/no/LC_MESSAGES/django.po
 19. BIN django/conf/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/django.mo
 20. +184 −176 django/conf/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/django.po
 21. BIN django/conf/locale/ro/LC_MESSAGES/django.mo
 22. +267 −236 django/conf/locale/ro/LC_MESSAGES/django.po
 23. BIN django/conf/locale/ru/LC_MESSAGES/django.mo
 24. +182 −174 django/conf/locale/ru/LC_MESSAGES/django.po
 25. BIN django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.mo
 26. +183 −175 django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po
 27. BIN django/conf/locale/sr/LC_MESSAGES/django.mo
 28. +183 −175 django/conf/locale/sr/LC_MESSAGES/django.po
 29. BIN django/conf/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/django.mo
 30. +181 −173 django/conf/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
356 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django Czech translation\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-06 21:41-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-09 04:26-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-06 18:39+0100\n"
"Last-Translator: Radek Svarz <translate@svarz.cz>\n"
"Language-Team: Czech\n"
@@ -19,58 +19,45 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Welcome,"
-msgstr "Vítejte,"
+#: contrib/admin/models/admin.py:6
+msgid "action time"
+msgstr "čas akce"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Change password"
-msgstr "Změnit heslo"
+#: contrib/admin/models/admin.py:9
+msgid "object id"
+msgstr "object id"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Log out"
-msgstr "Odhlásit se"
+#: contrib/admin/models/admin.py:10
+msgid "object repr"
+msgstr "object repr"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:11
+msgid "action flag"
+msgstr "příznak akce"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:12
+msgid "change message"
+msgstr "zpráva změny"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:15
+msgid "log entry"
+msgstr "log záznam"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:16
+msgid "log entries"
+msgstr "log záznamy"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
msgid "Home"
msgstr "Domů"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-msgid "Page not found"
-msgstr "Stránka nenalezena"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "Je nám líto, ale vyžádaná stránka nebyla nalezena."
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-msgid "Server error"
-msgstr "Chyba serveru"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
-msgid "Server error (500)"
-msgstr "Chyba serveru (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
-msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr ""
-"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
-"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
-
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
msgid "History"
msgstr "Historie"
@@ -107,28 +94,34 @@ msgstr "Django správa webu"
msgid "Django administration"
msgstr "Django správa"
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
-#, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících "
-"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+msgid "Server error"
+msgstr "Chyba serveru"
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
-#, python-format
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
+msgid "Server error (500)"
+msgstr "Chyba serveru (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
+msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
msgstr ""
-"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
-"následující související položky budou smazány:"
+"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
+"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
-msgid "Yes, I'm sure"
-msgstr "Ano, jsem si jist"
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
+msgid "Page not found"
+msgstr "Stránka nenalezena"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+msgstr "Je nám líto, ale vyžádaná stránka nebyla nalezena."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
msgid "Add"
@@ -170,13 +163,40 @@ msgstr "<a href=\"/password_reset/\">Zapomněl(a) jste své heslo?</a>"
msgid "Log in"
msgstr "Přihlášení"
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
-msgstr "Děkujeme Vám za Váš strávený čas na našich webových stránkách."
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Welcome,"
+msgstr "Vítejte,"
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
-msgid "Log in again"
-msgstr "Přihlašte se znova"
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Change password"
+msgstr "Změnit heslo"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Log out"
+msgstr "Odhlásit se"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
+msgstr ""
+"Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících "
+"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
+"následující související položky budou smazány:"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
+msgid "Yes, I'm sure"
+msgstr "Ano, jsem si jist"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -194,6 +214,49 @@ msgstr "Změna hesla byla úspěšná"
msgid "Your password was changed."
msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+msgid "Password reset"
+msgstr "Obnovení hesla"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
+msgid ""
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
+"your password and e-mail the new one to you."
+msgstr ""
+"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
+"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "E-mail address:"
+msgstr "E-mailová adresa:"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "Reset my password"
+msgstr "Obnovit mé heslo"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
+msgstr "Děkujeme Vám za Váš strávený čas na našich webových stránkách."
+
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
+msgid "Log in again"
+msgstr "Přihlašte se znova"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
+msgid "Password reset successful"
+msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
+msgid ""
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
+"should be receiving it shortly."
+msgstr ""
+"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
+"byste ji dostat během okamžiku."
+
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
msgid ""
"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
@@ -218,25 +281,6 @@ msgstr "Potvrdit heslo:"
msgid "Change my password"
msgstr "Změnit mé heslo:"
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
-msgid "Password reset"
-msgstr "Obnovení hesla"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
-msgid "Password reset successful"
-msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
-"byste ji dostat během okamžiku."
-
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr "Dostal(a) jste tento e-mail, protože jste požádal(a) o obnovení hesla"
@@ -268,50 +312,6 @@ msgstr "Děkujeme za používání našeho webu!"
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr "Tým %(site_name)s"
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
-"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "E-mail address:"
-msgstr "E-mailová adresa:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "Reset my password"
-msgstr "Obnovit mé heslo"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:6
-msgid "action time"
-msgstr "čas akce"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:9
-msgid "object id"
-msgstr "object id"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:10
-msgid "object repr"
-msgstr "object repr"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:11
-msgid "action flag"
-msgstr "příznak akce"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:12
-msgid "change message"
-msgstr "zpráva změny"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:15
-msgid "log entry"
-msgstr "log záznam"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:16
-msgid "log entries"
-msgstr "log záznamy"
-
#: utils/dates.py:6
msgid "Monday"
msgstr "Pondělí"
@@ -432,134 +432,134 @@ msgstr "web"
msgid "sites"
msgstr "weby"
-#: models/core.py:24
+#: models/core.py:28
msgid "label"
msgstr "nadpis"
-#: models/core.py:25 models/core.py:36 models/auth.py:6 models/auth.py:19
+#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
msgid "name"
msgstr "jméno"
-#: models/core.py:27
+#: models/core.py:31
msgid "package"
msgstr "balík"
-#: models/core.py:28
+#: models/core.py:32
msgid "packages"
msgstr "balíky"
-#: models/core.py:38
+#: models/core.py:42
msgid "python module name"
msgstr "jméno modulu Pythonu"
-#: models/core.py:40
+#: models/core.py:44
msgid "content type"
msgstr "typ obsahu"
-#: models/core.py:41
+#: models/core.py:45
msgid "content types"
msgstr "typy obsahu"
-#: models/core.py:64
+#: models/core.py:68
msgid "redirect from"
msgstr "přesměrovat z"
-#: models/core.py:65
+#: models/core.py:69
msgid ""
"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
"events/search/'."
msgstr ""
"Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např. '/udalosti/hledat/'."
-#: models/core.py:66
+#: models/core.py:70
msgid "redirect to"
msgstr "přesměrovat na"
-#: models/core.py:67
+#: models/core.py:71
msgid ""
"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
"'http://'."
msgstr ""
"Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na "
"'http://'."
-#: models/core.py:69
+#: models/core.py:73
msgid "redirect"
msgstr "přesměrovat"
-#: models/core.py:70
+#: models/core.py:74
msgid "redirects"
msgstr "přesměrování"
-#: models/core.py:83
+#: models/core.py:87
msgid "URL"
msgstr "URL"
-#: models/core.py:84
+#: models/core.py:88
msgid ""
"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
msgstr ""
"Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
-#: models/core.py:85
+#: models/core.py:89
msgid "title"
msgstr "titulek"
-#: models/core.py:86
+#: models/core.py:90
msgid "content"
msgstr "obsah"
-#: models/core.py:87
+#: models/core.py:91
msgid "enable comments"
msgstr "povolit komentáře"
-#: models/core.py:88
+#: models/core.py:92
msgid "template name"
msgstr "jméno šablony"
-#: models/core.py:89
+#: models/core.py:93
msgid ""
"Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
"use 'flatfiles/default'."
msgstr ""
"Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém "
"použije 'flatfiles/default'."
-#: models/core.py:90
+#: models/core.py:94
msgid "registration required"
msgstr "nutná registrace"
-#: models/core.py:90
+#: models/core.py:94
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
msgstr ""
"Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto "
"stránku."
-#: models/core.py:94
+#: models/core.py:98
msgid "flat page"
msgstr "statická stránka"
-#: models/core.py:95
+#: models/core.py:99
msgid "flat pages"
msgstr "statické stránky"
-#: models/core.py:113
+#: models/core.py:117
msgid "session key"
msgstr "klíč sezení"
-#: models/core.py:114
+#: models/core.py:118
msgid "session data"
msgstr "data sezení"
-#: models/core.py:115
+#: models/core.py:119
msgid "expire date"
msgstr "datum expirace"
-#: models/core.py:117
+#: models/core.py:121
msgid "session"
msgstr "sezení"
-#: models/core.py:118
+#: models/core.py:122
msgid "sessions"
msgstr "sezení"
@@ -661,54 +661,62 @@ msgid "Czech"
msgstr "Česky"
#: conf/global_settings.py:37
+msgid "Welsh"
+msgstr ""
+
+#: conf/global_settings.py:38
msgid "German"
msgstr "Německy"
-#: conf/global_settings.py:38
+#: conf/global_settings.py:39
msgid "English"
msgstr "Anglicky"
-#: conf/global_settings.py:39
+#: conf/global_settings.py:40
msgid "Spanish"
msgstr "Španělsky"
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:41
msgid "French"
msgstr "Francouzsky"
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:42
#, fuzzy
msgid "Galician"
msgstr "Galicijský"
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:43
msgid "Italian"
msgstr "Italsky"
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:44
msgid "Norwegian"
msgstr "Norsky"
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:45
msgid "Brazilian"
msgstr "Brazilsky"
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:46
+msgid "Romanian"
+msgstr ""
+
+#: conf/global_settings.py:47
msgid "Russian"
msgstr "Rusky"
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:48
+msgid "Slovak"
+msgstr ""
+
+#: conf/global_settings.py:49
msgid "Serbian"
msgstr "Srbsky"
-#: conf/global_settings.py:47
+#: conf/global_settings.py:50
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Jednoduchá čínština"
-#: conf/global_settings.py:48
-msgid "Slovak"
-msgstr ""
-
#: core/validators.py:59
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla nebo podtržítka."
View
BIN django/conf/locale/cy/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
267 django/conf/locale/cy/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,14 +8,42 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-05 23:23+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-09 04:27-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-05 HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Jason Davies <jason@jasondavies.com>\n"
"Language-Team: Cymraeg <cy@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+#: contrib/admin/models/admin.py:6
+msgid "action time"
+msgstr "amser gweithred"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:9
+msgid "object id"
+msgstr "id gwrthrych"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:10
+msgid "object repr"
+msgstr "repr gwrthrych"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:11
+msgid "action flag"
+msgstr "fflag gweithred"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:12
+msgid "change message"
+msgstr "neges newid"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:15
+msgid "log entry"
+msgstr "cofnod"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:16
+msgid "log entries"
+msgstr "cofnodion"
+
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
@@ -279,34 +307,6 @@ msgstr "Diolch am ddefnyddio ein safle!"
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr "Y tîm %(site_name)s"
-#: contrib/admin/models/admin.py:6
-msgid "action time"
-msgstr "amser gweithred"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:9
-msgid "object id"
-msgstr "id gwrthrych"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:10
-msgid "object repr"
-msgstr "repr gwrthrych"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:11
-msgid "action flag"
-msgstr "fflag gweithred"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:12
-msgid "change message"
-msgstr "neges newid"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:15
-msgid "log entry"
-msgstr "cofnod"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:16
-msgid "log entries"
-msgstr "cofnodion"
-
#: utils/dates.py:6
msgid "Monday"
msgstr "Dydd Llun"
@@ -411,152 +411,152 @@ msgstr "Tach."
msgid "Dec."
msgstr "Rhag."
-#: models/core.py:5
+#: models/core.py:7
msgid "domain name"
msgstr "parth-enw"
-#: models/core.py:6
+#: models/core.py:8
msgid "display name"
msgstr "enw arddangos"
-#: models/core.py:8
+#: models/core.py:10
msgid "site"
msgstr "safle"
-#: models/core.py:9
+#: models/core.py:11
msgid "sites"
msgstr "safleoedd"
-#: models/core.py:22
+#: models/core.py:28
msgid "label"
msgstr "label"
-#: models/core.py:23 models/core.py:34 models/auth.py:6 models/auth.py:19
+#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
msgid "name"
msgstr "enw"
-#: models/core.py:25
+#: models/core.py:31
msgid "package"
msgstr "pecyn"
-#: models/core.py:26
+#: models/core.py:32
msgid "packages"
msgstr "pecynau"
-#: models/core.py:36
+#: models/core.py:42
msgid "python module name"
msgstr "enw modwl python"
-#: models/core.py:38
+#: models/core.py:44
msgid "content type"
msgstr "math cynnwys"
-#: models/core.py:39
+#: models/core.py:45
msgid "content types"
msgstr "mathau cynnwys"
-#: models/core.py:62
+#: models/core.py:68
msgid "redirect from"
msgstr "ailgyfeirio o"
-#: models/core.py:63
+#: models/core.py:69
msgid ""
"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
"events/search/'."
msgstr ""
"Ddylai hon bod yn lwybr hollol, heb y parth-enw. Er enghraifft: '/"
"digwyddiadau/chwilio/'."
-#: models/core.py:64
+#: models/core.py:70
msgid "redirect to"
msgstr "ailgyfeirio i"
-#: models/core.py:65
+#: models/core.py:71
msgid ""
"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
"'http://'."
msgstr ""
"Gellir fod naill ai llwybr hollol (fel uwch) neu URL hollol yn ddechrau â "
"'http://'."
-#: models/core.py:67
+#: models/core.py:73
msgid "redirect"
msgstr "ailgyfeiriad"
-#: models/core.py:68
+#: models/core.py:74
msgid "redirects"
msgstr "ailgyfeiriadau"
-#: models/core.py:81
+#: models/core.py:87
msgid "URL"
msgstr "URL"
-#: models/core.py:82
+#: models/core.py:88
msgid ""
"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
msgstr ""
"Er enghraifft: '/amdan/cyswllt/'. Sicrhewch gennych slaesau arweiniol ac "
"trywyddiol."
-#: models/core.py:83
+#: models/core.py:89
msgid "title"
msgstr "teitl"
-#: models/core.py:84
+#: models/core.py:90
msgid "content"
msgstr "cynnwys"
-#: models/core.py:85
+#: models/core.py:91
msgid "enable comments"
msgstr "galluogi sylwadau"
-#: models/core.py:86
+#: models/core.py:92
msgid "template name"
msgstr "enw'r templed"
-#: models/core.py:87
+#: models/core.py:93
msgid ""
"Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
"use 'flatfiles/default'."
msgstr ""
"Er enghraifft: 'flatfiles/tudalen_cyswllt'. Os nid darparwyd, ddefnyddia'r "
"system 'flatfiles/default'."
-#: models/core.py:88
+#: models/core.py:94
msgid "registration required"
msgstr "cofrestriad gofynnol"
-#: models/core.py:88
+#: models/core.py:94
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
msgstr ""
"Os wedi dewis, dim ond defnyddwyr a mewngofnodwyd bydd yn gallu gweld y "
"tudalen."
-#: models/core.py:92
+#: models/core.py:98
msgid "flat page"
msgstr "tudalen fflat"
-#: models/core.py:93
+#: models/core.py:99
msgid "flat pages"
msgstr "tudalennau fflat"
-#: models/core.py:114
+#: models/core.py:117
msgid "session key"
msgstr "goriad sesiwn"
-#: models/core.py:115
+#: models/core.py:118
msgid "session data"
msgstr "data sesiwn"
-#: models/core.py:116
+#: models/core.py:119
msgid "expire date"
msgstr "dyddiad darfod"
-#: models/core.py:118
+#: models/core.py:121
msgid "session"
msgstr "sesiwn"
-#: models/core.py:119
+#: models/core.py:122
msgid "sessions"
msgstr "sesiynau"
@@ -633,8 +633,8 @@ msgid ""
"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
"all permissions granted to each group he/she is in."
msgstr ""
-"Yn ogystal â'r hawliau trosglwyddwyd dros law, byddai'r defnyddiwr yma "
-"hefyd yn cael y cwbl hawliau a addefwyd i pob grŵp mae o/hi mewn."
+"Yn ogystal â'r hawliau trosglwyddwyd dros law, byddai'r defnyddiwr yma hefyd "
+"yn cael y cwbl hawliau a addefwyd i pob grŵp mae o/hi mewn."
#: models/auth.py:48
msgid "Users"
@@ -653,13 +653,13 @@ msgid "Message"
msgstr "Neges"
#: conf/global_settings.py:36
-msgid "Welsh"
-msgstr "Cymraeg"
-
-#: conf/global_settings.py:37
msgid "Czech"
msgstr "Tsieceg"
+#: conf/global_settings.py:37
+msgid "Welsh"
+msgstr "Cymraeg"
+
#: conf/global_settings.py:38
msgid "German"
msgstr "Almaeneg"
@@ -693,113 +693,120 @@ msgid "Brazilian"
msgstr "Brasileg"
#: conf/global_settings.py:46
+msgid "Romanian"
+msgstr ""
+
+#: conf/global_settings.py:47
msgid "Russian"
msgstr "Rwsieg"
-#: conf/global_settings.py:47
+#: conf/global_settings.py:48
+msgid "Slovak"
+msgstr ""
+
+#: conf/global_settings.py:49
msgid "Serbian"
msgstr "Serbeg"
-#: conf/global_settings.py:48
+#: conf/global_settings.py:50
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Tsieinëeg Symledig"
-#: core/validators.py:58
+#: core/validators.py:59
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Rhaid i'r werth yma cynnwys lythrennau, rhifau ac tanlinellau yn unig."
-#: core/validators.py:62
-msgid ""
-"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes and "
-"slashes."
+#: core/validators.py:63
+#, fuzzy
+msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
msgstr ""
"Rhaid i'r werth yma cynnwys lythrennau, rhifau, tanlinellau ac slaesau yn "
"unig."
-#: core/validators.py:70
+#: core/validators.py:71
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
msgstr "Ni chaniateir priflythrennau yma."
-#: core/validators.py:74
+#: core/validators.py:75
msgid "Lowercase letters are not allowed here."
msgstr "Ni chaniateir lythrennau bach yma."
-#: core/validators.py:81
+#: core/validators.py:82
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Rhowch digidau gwahanu gyda atalnodau yn unig."
-#: core/validators.py:93
+#: core/validators.py:94
msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
msgstr "Rhowch cyfeiriad e-bost dilys gwahanu gyda atalnodau."
-#: core/validators.py:100
+#: core/validators.py:98
msgid "Please enter a valid IP address."
msgstr "Rhowch cyfeiriad IP dilys, os gwelwch yn dda."
-#: core/validators.py:104
+#: core/validators.py:102
msgid "Empty values are not allowed here."
msgstr "Ni chaniateir gwerthau gwag yma."
-#: core/validators.py:108
+#: core/validators.py:106
msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
msgstr "Ni chaniateir nodau anrhifol yma."
-#: core/validators.py:112
+#: core/validators.py:110
msgid "This value can't be comprised solely of digits."
msgstr "Ni gellir y werth yma"
-#: core/validators.py:117
+#: core/validators.py:115
msgid "Enter a whole number."
msgstr "Rhowch rhif cyfan."
-#: core/validators.py:121
+#: core/validators.py:119
msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
msgstr "Caniateir nodau gwyddorol un unig yma."
-#: core/validators.py:125
+#: core/validators.py:123
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Rhowch dyddiad dilys mewn fformat YYYY-MM-DD."
-#: core/validators.py:129
+#: core/validators.py:127
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Rhowch amser ddilys mewn fformat HH:MM."
-#: core/validators.py:133
+#: core/validators.py:131
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr "Rhowch dyddiad/amser ddilys mewn fformat YYYY-MM-DD HH:MM."
-#: core/validators.py:137
+#: core/validators.py:135
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Rhowch cyfeiriad e-bost ddilys."
-#: core/validators.py:149
+#: core/validators.py:147
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
"Llwythwch delwedd dilys. Doedd y delwedd a llwythwyd dim yn ddelwedd dilys, "
"neu roedd o'n ddelwedd llwgr."
-#: core/validators.py:156
+#: core/validators.py:154
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid image."
msgstr "Dydy'r URL %s dim yn pwyntio at delwedd dilys."
-#: core/validators.py:160
+#: core/validators.py:158
#, python-format
msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
msgstr "Rhaid rifau ffon bod mewn fformat XXX-XXX-XXXX. Mae \"%s\" yn annilys."
-#: core/validators.py:168
+#: core/validators.py:166
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
msgstr "Dydy'r URL %s dim yn pwyntio at fideo Quicktime dilys."
-#: core/validators.py:172
+#: core/validators.py:170
msgid "A valid URL is required."
msgstr "Mae URL dilys yn ofynnol."
-#: core/validators.py:186
+#: core/validators.py:184
#, python-format
msgid ""
"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
@@ -808,77 +815,77 @@ msgstr ""
"Mae HTML dilys yn ofynnol. Gwallau penodol yw:\n"
"%s"
-#: core/validators.py:193
+#: core/validators.py:191
#, python-format
msgid "Badly formed XML: %s"
msgstr "XML wedi ffurfio'n wael: %s"
-#: core/validators.py:203
+#: core/validators.py:201
#, python-format
msgid "Invalid URL: %s"
msgstr "URL annilys: %s"
-#: core/validators.py:205
+#: core/validators.py:203
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
msgstr "Mae'r URL %s yn gyswllt toredig."
-#: core/validators.py:211
+#: core/validators.py:209
msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
msgstr "Rhowch talfyriad dalaith U.S. dilys."
-#: core/validators.py:226
+#: core/validators.py:224
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] "Gwyliwch eich ceg! Ni chaniateir y gair %s yma."
msgstr[1] "Gwyliwch eich ceg! Ni chaniateir y geiriau %s yma."
-#: core/validators.py:233
+#: core/validators.py:231
#, python-format
msgid "This field must match the '%s' field."
msgstr "Rhaid i'r faes yma cydweddu'r faes '%s'."
-#: core/validators.py:252
+#: core/validators.py:250
msgid "Please enter something for at least one field."
msgstr "Rhowch rhywbeth am un maes o leiaf, os gwelwch yn dda."
-#: core/validators.py:261 core/validators.py:272
+#: core/validators.py:259 core/validators.py:270
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
msgstr "Llenwch y ddwy faes, neu gadewch nhw'n wag, os gwelwch yn dda."
-#: core/validators.py:279
+#: core/validators.py:277
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
msgstr "Rhaid roi'r faes yma os mae %(field)s yn %(value)s"
-#: core/validators.py:291
+#: core/validators.py:289
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
msgstr "Rhaid roi'r faes yma os mae %(field)s dim yn %(value)s"
-#: core/validators.py:310
+#: core/validators.py:308
msgid "Duplicate values are not allowed."
msgstr "Ni chaniateir gwerthau ddyblyg."
-#: core/validators.py:333
+#: core/validators.py:331
#, python-format
msgid "This value must be a power of %s."
msgstr "Rhaid i'r gwerth yma fod yn bŵer o %s."
-#: core/validators.py:344
+#: core/validators.py:342
msgid "Please enter a valid decimal number."
msgstr "Rhowch rhif degol dilys, os gwelwch yn dda."
-#: core/validators.py:346
+#: core/validators.py:344
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
msgid_plural ""
"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
msgstr[0] "Rhowch rhif degol dilys gyda cyfanswm %s digidau o fwyaf."
msgstr[1] "Rhowch rhif degol dilys gyda cyfanswm %s digid o fwyaf."
-#: core/validators.py:349
+#: core/validators.py:347
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
msgid_plural ""
@@ -888,64 +895,64 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Rhowch rif degol dilydd gyda o fwyaf %s lleoedd degol, os gwelwch yn dda."
-#: core/validators.py:359
+#: core/validators.py:357
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
msgstr "Sicrhewch bod yr ffeil a llwythwyd yn o leiaf %s beit."
-#: core/validators.py:360
+#: core/validators.py:358
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
msgstr "Sicrhewch bod yr ffeil a llwythwyd yn %s beit o fwyaf."
-#: core/validators.py:373
+#: core/validators.py:371
msgid "The format for this field is wrong."
msgstr "Mae'r fformat i'r faes yma yn anghywir."
-#: core/validators.py:388
+#: core/validators.py:386
msgid "This field is invalid."
msgstr "Mae'r faes yma yn annilydd."
-#: core/validators.py:423
+#: core/validators.py:421
#, python-format
msgid "Could not retrieve anything from %s."
msgstr "Ni gellir adalw unrhywbeth o %s."
-#: core/validators.py:426
+#: core/validators.py:424
#, python-format
msgid ""
"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
msgstr ""
"Dychwelodd yr URL %(url)s y pennawd Content-Type annilys '%(contenttype)s'."
-#: core/validators.py:459
+#: core/validators.py:457
#, python-format
msgid ""
"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
"\"%(start)s\".)"
msgstr ""
-"Caewch y tag anghaedig %(tag)s o linell %(line)s. (Linell yn ddechrau â "
-"\"%(start)s\".)"
+"Caewch y tag anghaedig %(tag)s o linell %(line)s. (Linell yn ddechrau â \"%"
+"(start)s\".)"
-#: core/validators.py:463
+#: core/validators.py:461
#, python-format
msgid ""
"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
"starts with \"%(start)s\".)"
msgstr ""
-"Ni chaniateir rhai o'r destun ar linell %(line)s yn y gyd-destun yna. (Linell "
-"yn ddechrau â \"%(start)s\".)"
+"Ni chaniateir rhai o'r destun ar linell %(line)s yn y gyd-destun yna. "
+"(Linell yn ddechrau â \"%(start)s\".)"
-#: core/validators.py:468
+#: core/validators.py:466
#, python-format
msgid ""
"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
"(start)s\".)"
msgstr ""
-"Mae \"%(attr)s\" ar lein %(line)s yn priodoledd annilydd. (Linell yn ddechrau "
-\"%(start)s\".)"
+"Mae \"%(attr)s\" ar lein %(line)s yn priodoledd annilydd. (Linell yn "
+"ddechrau â \"%(start)s\".)"
-#: core/validators.py:473
+#: core/validators.py:471
#, python-format
msgid ""
"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
@@ -954,7 +961,7 @@ msgstr ""
"Mae \"<%(tag)s>\" ar lein %(line)s yn tag annilydd. (Linell yn ddechrau â \"%"
"(start)s\".)"
-#: core/validators.py:477
+#: core/validators.py:475
#, python-format
msgid ""
"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
@@ -963,14 +970,14 @@ msgstr ""
"Mae tag ar lein %(line)s yn eisiau un new fwy priodoleddau gofynnol. (Linell "
"yn ddechrau â \"%(start)s\".)"
-#: core/validators.py:482
+#: core/validators.py:480
#, python-format
msgid ""
"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
"starts with \"%(start)s\".)"
msgstr ""
-"Mae gan y priodoledd \"%(attr)s\" ar lein %(line)s gwerth annilydd. (Linell yn "
-"ddechrau â \"%(start)s\".)"
+"Mae gan y priodoledd \"%(attr)s\" ar lein %(line)s gwerth annilydd. (Linell "
+"yn ddechrau â \"%(start)s\".)"
#: core/meta/fields.py:95
msgid " Separate multiple IDs with commas."
View
BIN django/conf/locale/de/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
364 django/conf/locale/de/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,68 +7,53 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-06 21:41-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-09 04:27-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-06 13:54+0100\n"
"Last-Translator: Lukas Kolbe <lucky@knup.de>\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Welcome,"
-msgstr "Willkommen,"
+#: contrib/admin/models/admin.py:6
+msgid "action time"
+msgstr "Zeit der Aktion"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Change password"
-msgstr "Kennwort ändern"
+#: contrib/admin/models/admin.py:9
+msgid "object id"
+msgstr "Objekt ID"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Log out"
-msgstr "Abmelden"
+#: contrib/admin/models/admin.py:10
+msgid "object repr"
+msgstr "Objekt Darst."
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:11
+msgid "action flag"
+msgstr "Aktionskennzeichen"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:12
+msgid "change message"
+msgstr "Änderungsmeldung"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:15
+msgid "log entry"
+msgstr "Logeintrag"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:16
+msgid "log entries"
+msgstr "Logeinträge"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
msgid "Home"
msgstr "Start"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-msgid "Page not found"
-msgstr "Seite nicht gefunden"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr ""
-"Es tut uns leid, aber die angeforderte Seite kann nicht gefunden werden."
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-msgid "Server error"
-msgstr "Serverfehler"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
-msgid "Server error (500)"
-msgstr "Serverfehler (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
-msgstr "Serverfehler <em>(500)</em>"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr ""
-"Es hat einen Fehler gegeben. Dieser Fehler wurde an die Serververwalter per "
-"eMail weitergegeben und sollte bald behoben sein. Vielen Dank für Ihr "
-"Verständnis."
-
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
msgid "History"
msgstr "Geschichte"
@@ -105,29 +90,36 @@ msgstr "Django Systemverwaltung"
msgid "Django administration"
msgstr "Django Verwaltung"
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
-#, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"Die Löschung des %(object_name)s '%(object)s' hätte die Löschung von "
-"abhängigen Daten zur Folge, aber Sie haben nicht die nötigen Rechte um die "
-"folgenden abhängigen Daten zu löschen:"
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+msgid "Server error"
+msgstr "Serverfehler"
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
-#, python-format
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
+msgid "Server error (500)"
+msgstr "Serverfehler (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
+msgstr "Serverfehler <em>(500)</em>"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
msgstr ""
-"Sind Sie sicher, das Sie %(object_name)s \"%(object)s\" löschen wollen? Es "
-"werden zusätzlich die folgenden abhängigen Daten mit gelöscht:"
+"Es hat einen Fehler gegeben. Dieser Fehler wurde an die Serververwalter per "
+"eMail weitergegeben und sollte bald behoben sein. Vielen Dank für Ihr "
+"Verständnis."
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
-msgid "Yes, I'm sure"
-msgstr "Ja, ich bin sicher"
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
+msgid "Page not found"
+msgstr "Seite nicht gefunden"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+msgstr ""
+"Es tut uns leid, aber die angeforderte Seite kann nicht gefunden werden."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
msgid "Add"
@@ -169,13 +161,41 @@ msgstr "Haben Sie <a href=\"/password_reset/\">ihr Kennwort vergessen</a>?"
msgid "Log in"
msgstr "Anmelden"
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
-msgstr "Danke, dass Sie heute eine Weile bei uns waren."
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Welcome,"
+msgstr "Willkommen,"
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
-msgid "Log in again"
-msgstr "Neu anmelden"
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Change password"
+msgstr "Kennwort ändern"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Log out"
+msgstr "Abmelden"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
+#, python-format
+msgid ""
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
+msgstr ""
+"Die Löschung des %(object_name)s '%(object)s' hätte die Löschung von "
+"abhängigen Daten zur Folge, aber Sie haben nicht die nötigen Rechte um die "
+"folgenden abhängigen Daten zu löschen:"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"Sind Sie sicher, das Sie %(object_name)s \"%(object)s\" löschen wollen? Es "
+"werden zusätzlich die folgenden abhängigen Daten mit gelöscht:"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
+msgid "Yes, I'm sure"
+msgstr "Ja, ich bin sicher"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -193,6 +213,50 @@ msgstr "Kennwort
msgid "Your password was changed."
msgstr "Ihr Kennwort wurde geändert."
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+msgid "Password reset"
+msgstr "Kennwort zurücksetzen"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
+msgid ""
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
+"your password and e-mail the new one to you."
+msgstr ""
+"Sie haben Ihr Kennwort vergessen? Geben Sie bitte Ihre eMail-Adresse ein und "
+"wir setzen das Kennwort auf einen neuen Wert und schicken den per eMail an "
+"Sie raus."
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "E-mail address:"
+msgstr "eMail-Adresse:"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "Reset my password"
+msgstr "Mein Kennwort zurücksetzen"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
+msgstr "Danke, dass Sie heute eine Weile bei uns waren."
+
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
+msgid "Log in again"
+msgstr "Neu anmelden"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
+msgid "Password reset successful"
+msgstr "Kennwort erfolgreich zurückgesetzt"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
+msgid ""
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
+"should be receiving it shortly."
+msgstr ""
+"Wir haben Ihnen ein neues Kennwort per eMail zugeschickt an die Adresse, die "
+"Sie uns gegeben haben. Es sollte in Kürze ankommen."
+
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
msgid ""
"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
@@ -218,25 +282,6 @@ msgstr "Kennwortwiederholung:"
msgid "Change my password"
msgstr "Mein Kennwort ändern"
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
-msgid "Password reset"
-msgstr "Kennwort zurücksetzen"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
-msgid "Password reset successful"
-msgstr "Kennwort erfolgreich zurückgesetzt"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Wir haben Ihnen ein neues Kennwort per eMail zugeschickt an die Adresse, die "
-"Sie uns gegeben haben. Es sollte in Kürze ankommen."
-
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr "Sie erhalten diese Mail, weil Sie ein neues Kennwort"
@@ -268,51 +313,6 @@ msgstr "Vielen Dank, das Sie unsere Seiten benutzen!"
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr "Das Team von %(site_name)s"
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Sie haben Ihr Kennwort vergessen? Geben Sie bitte Ihre eMail-Adresse ein und "
-"wir setzen das Kennwort auf einen neuen Wert und schicken den per eMail an "
-"Sie raus."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "E-mail address:"
-msgstr "eMail-Adresse:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "Reset my password"
-msgstr "Mein Kennwort zurücksetzen"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:6
-msgid "action time"
-msgstr "Zeit der Aktion"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:9
-msgid "object id"
-msgstr "Objekt ID"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:10
-msgid "object repr"
-msgstr "Objekt Darst."
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:11
-msgid "action flag"
-msgstr "Aktionskennzeichen"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:12
-msgid "change message"
-msgstr "Änderungsmeldung"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:15
-msgid "log entry"
-msgstr "Logeintrag"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:16
-msgid "log entries"
-msgstr "Logeinträge"
-
#: utils/dates.py:6
msgid "Monday"
msgstr "Montag"
@@ -433,134 +433,134 @@ msgstr "Website"
msgid "sites"
msgstr "Websites"
-#: models/core.py:24
+#: models/core.py:28
msgid "label"
msgstr "Label"
-#: models/core.py:25 models/core.py:36 models/auth.py:6 models/auth.py:19
+#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
msgid "name"
msgstr "Name"
-#: models/core.py:27
+#: models/core.py:31
msgid "package"
msgstr "Paket"
-#: models/core.py:28
+#: models/core.py:32
msgid "packages"
msgstr "Pakete"
-#: models/core.py:38
+#: models/core.py:42
msgid "python module name"
msgstr "Python Modulname"
-#: models/core.py:40
+#: models/core.py:44
msgid "content type"
msgstr "Inhaltstyp"
-#: models/core.py:41
+#: models/core.py:45
msgid "content types"
msgstr "Inhaltstypen"
-#: models/core.py:64
+#: models/core.py:68
msgid "redirect from"
msgstr "Umleitung von"
-#: models/core.py:65
+#: models/core.py:69
msgid ""
"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
"events/search/'."
msgstr ""
"Hier sollte ein absoluter Pfad stehen, ohne den Domainnamen. Beispiel: '/"
"events/search/'."
-#: models/core.py:66
+#: models/core.py:70
msgid "redirect to"
msgstr "Umleitung zu"
-#: models/core.py:67
+#: models/core.py:71
msgid ""
"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
"'http://'."
msgstr ""
"Hier muss entweder ein absoluter Pfad oder eine komplette URL mit http:// am "
"Anfang stehen."
-#: models/core.py:69
+#: models/core.py:73
msgid "redirect"
msgstr "Umleitung"
-#: models/core.py:70
+#: models/core.py:74
msgid "redirects"
msgstr "Umleitungen"
-#: models/core.py:83
+#: models/core.py:87
msgid "URL"
msgstr "URL"
-#: models/core.py:84
+#: models/core.py:88
msgid ""
"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
msgstr ""
"Beispiel: '/about/contact/'. Wichtig: vorne und hinten muss ein / stehen."
-#: models/core.py:85
+#: models/core.py:89
msgid "title"
msgstr "Titel"
-#: models/core.py:86
+#: models/core.py:90
msgid "content"
msgstr "Inhalt"
-#: models/core.py:87
+#: models/core.py:91
msgid "enable comments"
msgstr "Kommentare aktivieren"
-#: models/core.py:88
+#: models/core.py:92
msgid "template name"
msgstr "Name der Vorlage"
-#: models/core.py:89
+#: models/core.py:93
msgid ""
"Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
"use 'flatfiles/default'."
msgstr ""
"Beispiel: 'flatfiles/contact_page'. Wenn dieses Feld nicht gefüllt ist, wird "
"'flatfiles/default' als Standard gewählt."
-#: models/core.py:90
+#: models/core.py:94
msgid "registration required"
msgstr "Registrierung erforderlich"
-#: models/core.py:90
+#: models/core.py:94
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
msgstr ""
"Wenn hier ein Haken ist, können nur angemeldete Benutzer diese Seite sehen."
-#: models/core.py:94
+#: models/core.py:98
msgid "flat page"
msgstr "Webseite"
-#: models/core.py:95
+#: models/core.py:99
msgid "flat pages"
msgstr "Webseiten"
-#: models/core.py:113
+#: models/core.py:117
msgid "session key"
msgstr "Sitzungs-ID"
-#: models/core.py:114
+#: models/core.py:118
msgid "session data"
msgstr "Sitzungsdaten"
-#: models/core.py:115
+#: models/core.py:119
msgid "expire date"
msgstr "Verfallsdatum"
-#: models/core.py:117
+#: models/core.py:121
msgid "session"
msgstr "Sitzung"
-#: models/core.py:118
+#: models/core.py:122
msgid "sessions"
msgstr "Sitzungen"
@@ -662,53 +662,61 @@ msgid "Czech"
msgstr "Tschechisch"
#: conf/global_settings.py:37
+msgid "Welsh"
+msgstr ""
+
+#: conf/global_settings.py:38
msgid "German"
msgstr "Deutsch"
-#: conf/global_settings.py:38
+#: conf/global_settings.py:39
msgid "English"
msgstr "Englisch"
-#: conf/global_settings.py:39
+#: conf/global_settings.py:40
msgid "Spanish"
msgstr "Spanisch"
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:41
msgid "French"
msgstr "Französisch"
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:42
msgid "Galician"
msgstr "Galicisch"
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:43
msgid "Italian"
msgstr "Italienisch"
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:44
msgid "Norwegian"
msgstr "Norwegisch"
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:45
msgid "Brazilian"
msgstr "Brasilianisch"
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:46
+msgid "Romanian"
+msgstr ""
+
+#: conf/global_settings.py:47
msgid "Russian"
msgstr "Russisch"
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:48
+msgid "Slovak"
+msgstr ""
+
+#: conf/global_settings.py:49
msgid "Serbian"
msgstr "Serbisch"
-#: conf/global_settings.py:47
+#: conf/global_settings.py:50
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "vereinfachtes Chinesisch"
-#: conf/global_settings.py:48
-msgid "Slovak"
-msgstr ""
-
#: core/validators.py:59
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Dieser Wert darf nur Buchstaben, Ziffern und Unterstriche enthalten."
View
BIN django/conf/locale/en/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
306 django/conf/locale/en/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,62 +8,51 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-06 21:41-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-09 04:26-0600\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Welcome,"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Change password"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Log out"
+#: contrib/admin/models/admin.py:6
+msgid "action time"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
-msgid "Home"
+#: contrib/admin/models/admin.py:9
+msgid "object id"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-msgid "Page not found"
+#: contrib/admin/models/admin.py:10
+msgid "object repr"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+#: contrib/admin/models/admin.py:11
+msgid "action flag"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-msgid "Server error"
+#: contrib/admin/models/admin.py:12
+msgid "change message"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
-msgid "Server error (500)"
+#: contrib/admin/models/admin.py:15
+msgid "log entry"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
+#: contrib/admin/models/admin.py:16
+msgid "log entries"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
+msgid "Home"
msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
@@ -100,23 +89,31 @@ msgstr ""
msgid "Django administration"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
-#, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+msgid "Server error"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
-#, python-format
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
+msgid "Server error (500)"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
-msgid "Yes, I'm sure"
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
+msgid "Page not found"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
@@ -159,12 +156,35 @@ msgstr ""
msgid "Log in"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Welcome,"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
-msgid "Log in again"
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Change password"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Log out"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
+#, python-format
+msgid ""
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
+msgid "Yes, I'm sure"
msgstr ""
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
@@ -183,32 +203,32 @@ msgstr ""
msgid "Your password was changed."
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
-msgid ""
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+msgid "Password reset"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
-msgid "Old password:"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
+msgid ""
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
+"your password and e-mail the new one to you."
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
-msgid "New password:"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "E-mail address:"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
-msgid "Confirm password:"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "Reset my password"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
-msgid "Change my password"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
-msgid "Password reset"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
+msgid "Log in again"
msgstr ""
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
@@ -222,6 +242,28 @@ msgid ""
"should be receiving it shortly."
msgstr ""
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
+msgid ""
+"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
+"password twice so we can verify you typed it in correctly."
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
+msgid "Old password:"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
+msgid "New password:"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
+msgid "Confirm password:"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
+msgid "Change my password"
+msgstr ""
+
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr ""
@@ -253,48 +295,6 @@ msgstr ""
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "E-mail address:"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "Reset my password"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:6
-msgid "action time"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:9
-msgid "object id"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:10
-msgid "object repr"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:11
-msgid "action flag"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:12
-msgid "change message"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:15
-msgid "log entry"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:16
-msgid "log entries"
-msgstr ""
-
#: utils/dates.py:6
msgid "Monday"
msgstr ""
@@ -415,126 +415,126 @@ msgstr ""
msgid "sites"
msgstr ""
-#: models/core.py:24
+#: models/core.py:28
msgid "label"
msgstr ""
-#: models/core.py:25 models/core.py:36 models/auth.py:6 models/auth.py:19
+#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
msgid "name"
msgstr ""
-#: models/core.py:27
+#: models/core.py:31
msgid "package"
msgstr ""
-#: models/core.py:28
+#: models/core.py:32
msgid "packages"
msgstr ""
-#: models/core.py:38
+#: models/core.py:42
msgid "python module name"
msgstr ""
-#: models/core.py:40
+#: models/core.py:44
msgid "content type"
msgstr ""
-#: models/core.py:41
+#: models/core.py:45
msgid "content types"
msgstr ""
-#: models/core.py:64
+#: models/core.py:68
msgid "redirect from"
msgstr ""
-#: models/core.py:65
+#: models/core.py:69
msgid ""
"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
"events/search/'."
msgstr ""
-#: models/core.py:66
+#: models/core.py:70
msgid "redirect to"
msgstr ""
-#: models/core.py:67
+#: models/core.py:71
msgid ""
"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
"'http://'."
msgstr ""
-#: models/core.py:69
+#: models/core.py:73
msgid "redirect"
msgstr ""
-#: models/core.py:70
+#: models/core.py:74