Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

updated .po/.mo files for new message IDs and new line numbers

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1135 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
 • Loading branch information...
commit 571d94fd3a1eb8b13e2113ff65f2f0c9ea53c32c 1 parent ce0876b
authored November 09, 2005

Showing 30 changed files with 2,759 additions and 2,617 deletions. Show diff stats Hide diff stats

 1. BIN  django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
 2. 356  django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
 3. BIN  django/conf/locale/cy/LC_MESSAGES/django.mo
 4. 267  django/conf/locale/cy/LC_MESSAGES/django.po
 5. BIN  django/conf/locale/de/LC_MESSAGES/django.mo
 6. 364  django/conf/locale/de/LC_MESSAGES/django.po
 7. BIN  django/conf/locale/en/LC_MESSAGES/django.mo
 8. 306  django/conf/locale/en/LC_MESSAGES/django.po
 9. BIN  django/conf/locale/es/LC_MESSAGES/django.mo
 10. 358  django/conf/locale/es/LC_MESSAGES/django.po
 11. BIN  django/conf/locale/fr/LC_MESSAGES/django.mo
 12. 364  django/conf/locale/fr/LC_MESSAGES/django.po
 13. BIN  django/conf/locale/gl/LC_MESSAGES/django.mo
 14. 356  django/conf/locale/gl/LC_MESSAGES/django.po
 15. BIN  django/conf/locale/it/LC_MESSAGES/django.mo
 16. 360  django/conf/locale/it/LC_MESSAGES/django.po
 17. BIN  django/conf/locale/no/LC_MESSAGES/django.mo
 18. 356  django/conf/locale/no/LC_MESSAGES/django.po
 19. BIN  django/conf/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/django.mo
 20. 360  django/conf/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/django.po
 21. BIN  django/conf/locale/ro/LC_MESSAGES/django.mo
 22. 503  django/conf/locale/ro/LC_MESSAGES/django.po
 23. BIN  django/conf/locale/ru/LC_MESSAGES/django.mo
 24. 356  django/conf/locale/ru/LC_MESSAGES/django.po
 25. BIN  django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.mo
 26. 358  django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po
 27. BIN  django/conf/locale/sr/LC_MESSAGES/django.mo
 28. 358  django/conf/locale/sr/LC_MESSAGES/django.po
 29. BIN  django/conf/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/django.mo
 30. 354  django/conf/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/django.po
BIN  django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown
356  django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
7 7
 msgstr ""
8 8
 "Project-Id-Version: Django Czech translation\n"
9 9
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10  
-"POT-Creation-Date: 2005-11-06 21:41-0600\n"
  10
+"POT-Creation-Date: 2005-11-09 04:26-0600\n"
11 11
 "PO-Revision-Date: 2005-11-06 18:39+0100\n"
12 12
 "Last-Translator: Radek Svarz <translate@svarz.cz>\n"
13 13
 "Language-Team: Czech\n"
@@ -19,58 +19,45 @@ msgstr ""
19 19
 "X-Poedit-Language: Czech\n"
20 20
 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
21 21
 
22  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
23  
-msgid "Welcome,"
24  
-msgstr "Vítejte,"
  22
+#: contrib/admin/models/admin.py:6
  23
+msgid "action time"
  24
+msgstr "čas akce"
25 25
 
26  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
27  
-msgid "Change password"
28  
-msgstr "Změnit heslo"
  26
+#: contrib/admin/models/admin.py:9
  27
+msgid "object id"
  28
+msgstr "object id"
29 29
 
30  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
31  
-msgid "Log out"
32  
-msgstr "Odhlásit se"
  30
+#: contrib/admin/models/admin.py:10
  31
+msgid "object repr"
  32
+msgstr "object repr"
  33
+
  34
+#: contrib/admin/models/admin.py:11
  35
+msgid "action flag"
  36
+msgstr "příznak akce"
  37
+
  38
+#: contrib/admin/models/admin.py:12
  39
+msgid "change message"
  40
+msgstr "zpráva změny"
  41
+
  42
+#: contrib/admin/models/admin.py:15
  43
+msgid "log entry"
  44
+msgstr "log záznam"
  45
+
  46
+#: contrib/admin/models/admin.py:16
  47
+msgid "log entries"
  48
+msgstr "log záznamy"
33 49
 
34  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
35  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
36 50
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
37  
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
  51
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  52
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
38 53
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
39  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
40  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
41 54
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
  55
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
  56
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
  57
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
42 58
 msgid "Home"
43 59
 msgstr "Domů"
44 60
 
45  
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
46  
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
47  
-msgid "Page not found"
48  
-msgstr "Stránka nenalezena"
49  
-
50  
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
51  
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
52  
-msgstr "Je nám líto, ale vyžádaná stránka nebyla nalezena."
53  
-
54  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
55  
-msgid "Server error"
56  
-msgstr "Chyba serveru"
57  
-
58  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
59  
-msgid "Server error (500)"
60  
-msgstr "Chyba serveru (500)"
61  
-
62  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
63  
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
64  
-msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
65  
-
66  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
67  
-msgid ""
68  
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
69  
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
70  
-msgstr ""
71  
-"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
72  
-"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
73  
-
74 61
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
75 62
 msgid "History"
76 63
 msgstr "Historie"
@@ -107,28 +94,34 @@ msgstr "Django správa webu"
107 94
 msgid "Django administration"
108 95
 msgstr "Django správa"
109 96
 
110  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
111  
-#, fuzzy, python-format
112  
-msgid ""
113  
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
114  
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
115  
-"types of objects:"
116  
-msgstr ""
117  
-"Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících "
118  
-"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
  97
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  98
+msgid "Server error"
  99
+msgstr "Chyba serveru"
119 100
 
120  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
121  
-#, python-format
  101
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
  102
+msgid "Server error (500)"
  103
+msgstr "Chyba serveru (500)"
  104
+
  105
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
  106
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
  107
+msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
  108
+
  109
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
122 110
 msgid ""
123  
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
124  
-"the following related items will be deleted:"
  111
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
  112
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
125 113
 msgstr ""
126  
-"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
127  
-"následující související položky budou smazány:"
  114
+"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
  115
+"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
128 116
 
129  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
130  
-msgid "Yes, I'm sure"
131  
-msgstr "Ano, jsem si jist"
  117
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
  118
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
  119
+msgid "Page not found"
  120
+msgstr "Stránka nenalezena"
  121
+
  122
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
  123
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
  124
+msgstr "Je nám líto, ale vyžádaná stránka nebyla nalezena."
132 125
 
133 126
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
134 127
 msgid "Add"
@@ -170,13 +163,40 @@ msgstr "<a href=\"/password_reset/\">Zapomněl(a) jste své heslo?</a>"
170 163
 msgid "Log in"
171 164
 msgstr "Přihlášení"
172 165
 
173  
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
174  
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
175  
-msgstr "Děkujeme Vám za Váš strávený čas na našich webových stránkách."
  166
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  167
+msgid "Welcome,"
  168
+msgstr "Vítejte,"
176 169
 
177  
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
178  
-msgid "Log in again"
179  
-msgstr "Přihlašte se znova"
  170
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  171
+msgid "Change password"
  172
+msgstr "Změnit heslo"
  173
+
  174
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  175
+msgid "Log out"
  176
+msgstr "Odhlásit se"
  177
+
  178
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
  179
+#, fuzzy, python-format
  180
+msgid ""
  181
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
  182
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
  183
+"types of objects:"
  184
+msgstr ""
  185
+"Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících "
  186
+"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
  187
+
  188
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
  189
+#, python-format
  190
+msgid ""
  191
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
  192
+"the following related items will be deleted:"
  193
+msgstr ""
  194
+"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
  195
+"následující související položky budou smazány:"
  196
+
  197
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
  198
+msgid "Yes, I'm sure"
  199
+msgstr "Ano, jsem si jist"
180 200
 
181 201
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
182 202
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -194,6 +214,49 @@ msgstr "Změna hesla byla úspěšná"
194 214
 msgid "Your password was changed."
195 215
 msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
196 216
 
  217
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
  218
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
  219
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
  220
+msgid "Password reset"
  221
+msgstr "Obnovení hesla"
  222
+
  223
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
  224
+msgid ""
  225
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
  226
+"your password and e-mail the new one to you."
  227
+msgstr ""
  228
+"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
  229
+"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
  230
+
  231
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
  232
+msgid "E-mail address:"
  233
+msgstr "E-mailová adresa:"
  234
+
  235
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
  236
+msgid "Reset my password"
  237
+msgstr "Obnovit mé heslo"
  238
+
  239
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
  240
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
  241
+msgstr "Děkujeme Vám za Váš strávený čas na našich webových stránkách."
  242
+
  243
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
  244
+msgid "Log in again"
  245
+msgstr "Přihlašte se znova"
  246
+
  247
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
  248
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
  249
+msgid "Password reset successful"
  250
+msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
  251
+
  252
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
  253
+msgid ""
  254
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
  255
+"should be receiving it shortly."
  256
+msgstr ""
  257
+"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
  258
+"byste ji dostat během okamžiku."
  259
+
197 260
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
198 261
 msgid ""
199 262
 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
@@ -218,25 +281,6 @@ msgstr "Potvrdit heslo:"
218 281
 msgid "Change my password"
219 282
 msgstr "Změnit mé heslo:"
220 283
 
221  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
222  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
223  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
224  
-msgid "Password reset"
225  
-msgstr "Obnovení hesla"
226  
-
227  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
228  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
229  
-msgid "Password reset successful"
230  
-msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
231  
-
232  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
233  
-msgid ""
234  
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
235  
-"should be receiving it shortly."
236  
-msgstr ""
237  
-"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
238  
-"byste ji dostat během okamžiku."
239  
-
240 284
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
241 285
 msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
242 286
 msgstr "Dostal(a) jste tento e-mail, protože jste požádal(a) o obnovení hesla"
@@ -268,50 +312,6 @@ msgstr "Děkujeme za používání našeho webu!"
268 312
 msgid "The %(site_name)s team"
269 313
 msgstr "Tým %(site_name)s"
270 314
 
271  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
272  
-msgid ""
273  
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
274  
-"your password and e-mail the new one to you."
275  
-msgstr ""
276  
-"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
277  
-"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
278  
-
279  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
280  
-msgid "E-mail address:"
281  
-msgstr "E-mailová adresa:"
282  
-
283  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
284  
-msgid "Reset my password"
285  
-msgstr "Obnovit mé heslo"
286  
-
287  
-#: contrib/admin/models/admin.py:6
288  
-msgid "action time"
289  
-msgstr "čas akce"
290  
-
291  
-#: contrib/admin/models/admin.py:9
292  
-msgid "object id"
293  
-msgstr "object id"
294  
-
295  
-#: contrib/admin/models/admin.py:10
296  
-msgid "object repr"
297  
-msgstr "object repr"
298  
-
299  
-#: contrib/admin/models/admin.py:11
300  
-msgid "action flag"
301  
-msgstr "příznak akce"
302  
-
303  
-#: contrib/admin/models/admin.py:12
304  
-msgid "change message"
305  
-msgstr "zpráva změny"
306  
-
307  
-#: contrib/admin/models/admin.py:15
308  
-msgid "log entry"
309  
-msgstr "log záznam"
310  
-
311  
-#: contrib/admin/models/admin.py:16
312  
-msgid "log entries"
313  
-msgstr "log záznamy"
314  
-
315 315
 #: utils/dates.py:6
316 316
 msgid "Monday"
317 317
 msgstr "Pondělí"
@@ -432,50 +432,50 @@ msgstr "web"
432 432
 msgid "sites"
433 433
 msgstr "weby"
434 434
 
435  
-#: models/core.py:24
  435
+#: models/core.py:28
436 436
 msgid "label"
437 437
 msgstr "nadpis"
438 438
 
439  
-#: models/core.py:25 models/core.py:36 models/auth.py:6 models/auth.py:19
  439
+#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
440 440
 msgid "name"
441 441
 msgstr "jméno"
442 442
 
443  
-#: models/core.py:27
  443
+#: models/core.py:31
444 444
 msgid "package"
445 445
 msgstr "balík"
446 446
 
447  
-#: models/core.py:28
  447
+#: models/core.py:32
448 448
 msgid "packages"
449 449
 msgstr "balíky"
450 450
 
451  
-#: models/core.py:38
  451
+#: models/core.py:42
452 452
 msgid "python module name"
453 453
 msgstr "jméno modulu Pythonu"
454 454
 
455  
-#: models/core.py:40
  455
+#: models/core.py:44
456 456
 msgid "content type"
457 457
 msgstr "typ obsahu"
458 458
 
459  
-#: models/core.py:41
  459
+#: models/core.py:45
460 460
 msgid "content types"
461 461
 msgstr "typy obsahu"
462 462
 
463  
-#: models/core.py:64
  463
+#: models/core.py:68
464 464
 msgid "redirect from"
465 465
 msgstr "přesměrovat z"
466 466
 
467  
-#: models/core.py:65
  467
+#: models/core.py:69
468 468
 msgid ""
469 469
 "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
470 470
 "events/search/'."
471 471
 msgstr ""
472 472
 "Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např. '/udalosti/hledat/'."
473 473
 
474  
-#: models/core.py:66
  474
+#: models/core.py:70
475 475
 msgid "redirect to"
476 476
 msgstr "přesměrovat na"
477 477
 
478  
-#: models/core.py:67
  478
+#: models/core.py:71
479 479
 msgid ""
480 480
 "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
481 481
 "'http://'."
@@ -483,41 +483,41 @@ msgstr ""
483 483
 "Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na "
484 484
 "'http://'."
485 485
 
486  
-#: models/core.py:69
  486
+#: models/core.py:73
487 487
 msgid "redirect"
488 488
 msgstr "přesměrovat"
489 489
 
490  
-#: models/core.py:70
  490
+#: models/core.py:74
491 491
 msgid "redirects"
492 492
 msgstr "přesměrování"
493 493
 
494  
-#: models/core.py:83
  494
+#: models/core.py:87
495 495
 msgid "URL"
496 496
 msgstr "URL"
497 497
 
498  
-#: models/core.py:84
  498
+#: models/core.py:88
499 499
 msgid ""
500 500
 "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
501 501
 msgstr ""
502 502
 "Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
503 503
 
504  
-#: models/core.py:85
  504
+#: models/core.py:89
505 505
 msgid "title"
506 506
 msgstr "titulek"
507 507
 
508  
-#: models/core.py:86
  508
+#: models/core.py:90
509 509
 msgid "content"
510 510
 msgstr "obsah"
511 511
 
512  
-#: models/core.py:87
  512
+#: models/core.py:91
513 513
 msgid "enable comments"
514 514
 msgstr "povolit komentáře"
515 515
 
516  
-#: models/core.py:88
  516
+#: models/core.py:92
517 517
 msgid "template name"
518 518
 msgstr "jméno šablony"
519 519
 
520  
-#: models/core.py:89
  520
+#: models/core.py:93
521 521
 msgid ""
522 522
 "Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
523 523
 "use 'flatfiles/default'."
@@ -525,41 +525,41 @@ msgstr ""
525 525
 "Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém "
526 526
 "použije 'flatfiles/default'."
527 527
 
528  
-#: models/core.py:90
  528
+#: models/core.py:94
529 529
 msgid "registration required"
530 530
 msgstr "nutná registrace"
531 531
 
532  
-#: models/core.py:90
  532
+#: models/core.py:94
533 533
 msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
534 534
 msgstr ""
535 535
 "Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto "
536 536
 "stránku."
537 537
 
538  
-#: models/core.py:94
  538
+#: models/core.py:98
539 539
 msgid "flat page"
540 540
 msgstr "statická stránka"
541 541
 
542  
-#: models/core.py:95
  542
+#: models/core.py:99
543 543
 msgid "flat pages"
544 544
 msgstr "statické stránky"
545 545
 
546  
-#: models/core.py:113
  546
+#: models/core.py:117
547 547
 msgid "session key"
548 548
 msgstr "klíč sezení"
549 549
 
550  
-#: models/core.py:114
  550
+#: models/core.py:118
551 551
 msgid "session data"
552 552
 msgstr "data sezení"
553 553
 
554  
-#: models/core.py:115
  554
+#: models/core.py:119
555 555
 msgid "expire date"
556 556
 msgstr "datum expirace"
557 557
 
558  
-#: models/core.py:117
  558
+#: models/core.py:121
559 559
 msgid "session"
560 560
 msgstr "sezení"
561 561
 
562  
-#: models/core.py:118
  562
+#: models/core.py:122
563 563
 msgid "sessions"
564 564
 msgstr "sezení"
565 565
 
@@ -661,54 +661,62 @@ msgid "Czech"
661 661
 msgstr "Česky"
662 662
 
663 663
 #: conf/global_settings.py:37
  664
+msgid "Welsh"
  665
+msgstr ""
  666
+
  667
+#: conf/global_settings.py:38
664 668
 msgid "German"
665 669
 msgstr "Německy"
666 670
 
667  
-#: conf/global_settings.py:38
  671
+#: conf/global_settings.py:39
668 672
 msgid "English"
669 673
 msgstr "Anglicky"
670 674
 
671  
-#: conf/global_settings.py:39
  675
+#: conf/global_settings.py:40
672 676
 msgid "Spanish"
673 677
 msgstr "Španělsky"
674 678
 
675  
-#: conf/global_settings.py:40
  679
+#: conf/global_settings.py:41
676 680
 msgid "French"
677 681
 msgstr "Francouzsky"
678 682
 
679  
-#: conf/global_settings.py:41
  683
+#: conf/global_settings.py:42
680 684
 #, fuzzy
681 685
 msgid "Galician"
682 686
 msgstr "Galicijský"
683 687
 
684  
-#: conf/global_settings.py:42
  688
+#: conf/global_settings.py:43
685 689
 msgid "Italian"
686 690
 msgstr "Italsky"
687 691
 
688  
-#: conf/global_settings.py:43
  692
+#: conf/global_settings.py:44
689 693
 msgid "Norwegian"
690 694
 msgstr "Norsky"
691 695
 
692  
-#: conf/global_settings.py:44
  696
+#: conf/global_settings.py:45
693 697
 msgid "Brazilian"
694 698
 msgstr "Brazilsky"
695 699
 
696  
-#: conf/global_settings.py:45
  700
+#: conf/global_settings.py:46
  701
+msgid "Romanian"
  702
+msgstr ""
  703
+
  704
+#: conf/global_settings.py:47
697 705
 msgid "Russian"
698 706
 msgstr "Rusky"
699 707
 
700  
-#: conf/global_settings.py:46
  708
+#: conf/global_settings.py:48
  709
+msgid "Slovak"
  710
+msgstr ""
  711
+
  712
+#: conf/global_settings.py:49
701 713
 msgid "Serbian"
702 714
 msgstr "Srbsky"
703 715
 
704  
-#: conf/global_settings.py:47
  716
+#: conf/global_settings.py:50
705 717
 msgid "Simplified Chinese"
706 718
 msgstr "Jednoduchá čínština"
707 719
 
708  
-#: conf/global_settings.py:48
709  
-msgid "Slovak"
710  
-msgstr ""
711  
-
712 720
 #: core/validators.py:59
713 721
 msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
714 722
 msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla nebo podtržítka."
BIN  django/conf/locale/cy/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown
267  django/conf/locale/cy/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
8 8
 msgstr ""
9 9
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10 10
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11  
-"POT-Creation-Date: 2005-11-05 23:23+0000\n"
  11
+"POT-Creation-Date: 2005-11-09 04:27-0600\n"
12 12
 "PO-Revision-Date: 2005-11-05 HO:MI+ZONE\n"
13 13
 "Last-Translator: Jason Davies <jason@jasondavies.com>\n"
14 14
 "Language-Team: Cymraeg <cy@li.org>\n"
@@ -16,6 +16,34 @@ msgstr ""
16 16
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17 17
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 18
 
  19
+#: contrib/admin/models/admin.py:6
  20
+msgid "action time"
  21
+msgstr "amser gweithred"
  22
+
  23
+#: contrib/admin/models/admin.py:9
  24
+msgid "object id"
  25
+msgstr "id gwrthrych"
  26
+
  27
+#: contrib/admin/models/admin.py:10
  28
+msgid "object repr"
  29
+msgstr "repr gwrthrych"
  30
+
  31
+#: contrib/admin/models/admin.py:11
  32
+msgid "action flag"
  33
+msgstr "fflag gweithred"
  34
+
  35
+#: contrib/admin/models/admin.py:12
  36
+msgid "change message"
  37
+msgstr "neges newid"
  38
+
  39
+#: contrib/admin/models/admin.py:15
  40
+msgid "log entry"
  41
+msgstr "cofnod"
  42
+
  43
+#: contrib/admin/models/admin.py:16
  44
+msgid "log entries"
  45
+msgstr "cofnodion"
  46
+
19 47
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
20 48
 #: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
21 49
 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
@@ -279,34 +307,6 @@ msgstr "Diolch am ddefnyddio ein safle!"
279 307
 msgid "The %(site_name)s team"
280 308
 msgstr "Y tîm %(site_name)s"
281 309
 
282  
-#: contrib/admin/models/admin.py:6
283  
-msgid "action time"
284  
-msgstr "amser gweithred"
285  
-
286  
-#: contrib/admin/models/admin.py:9
287  
-msgid "object id"
288  
-msgstr "id gwrthrych"
289  
-
290  
-#: contrib/admin/models/admin.py:10
291  
-msgid "object repr"
292  
-msgstr "repr gwrthrych"
293  
-
294  
-#: contrib/admin/models/admin.py:11
295  
-msgid "action flag"
296  
-msgstr "fflag gweithred"
297  
-
298  
-#: contrib/admin/models/admin.py:12
299  
-msgid "change message"
300  
-msgstr "neges newid"
301  
-
302  
-#: contrib/admin/models/admin.py:15
303  
-msgid "log entry"
304  
-msgstr "cofnod"
305  
-
306  
-#: contrib/admin/models/admin.py:16
307  
-msgid "log entries"
308  
-msgstr "cofnodion"
309  
-
310 310
 #: utils/dates.py:6
311 311
 msgid "Monday"
312 312
 msgstr "Dydd Llun"
@@ -411,55 +411,55 @@ msgstr "Tach."
411 411
 msgid "Dec."
412 412
 msgstr "Rhag."
413 413
 
414  
-#: models/core.py:5
  414
+#: models/core.py:7
415 415
 msgid "domain name"
416 416
 msgstr "parth-enw"
417 417
 
418  
-#: models/core.py:6
  418
+#: models/core.py:8
419 419
 msgid "display name"
420 420
 msgstr "enw arddangos"
421 421
 
422  
-#: models/core.py:8
  422
+#: models/core.py:10
423 423
 msgid "site"
424 424
 msgstr "safle"
425 425
 
426  
-#: models/core.py:9
  426
+#: models/core.py:11
427 427
 msgid "sites"
428 428
 msgstr "safleoedd"
429 429
 
430  
-#: models/core.py:22
  430
+#: models/core.py:28
431 431
 msgid "label"
432 432
 msgstr "label"
433 433
 
434  
-#: models/core.py:23 models/core.py:34 models/auth.py:6 models/auth.py:19
  434
+#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
435 435
 msgid "name"
436 436
 msgstr "enw"
437 437
 
438  
-#: models/core.py:25
  438
+#: models/core.py:31
439 439
 msgid "package"
440 440
 msgstr "pecyn"
441 441
 
442  
-#: models/core.py:26
  442
+#: models/core.py:32
443 443
 msgid "packages"
444 444
 msgstr "pecynau"
445 445
 
446  
-#: models/core.py:36
  446
+#: models/core.py:42
447 447
 msgid "python module name"
448 448
 msgstr "enw modwl python"
449 449
 
450  
-#: models/core.py:38
  450
+#: models/core.py:44
451 451
 msgid "content type"
452 452
 msgstr "math cynnwys"
453 453
 
454  
-#: models/core.py:39
  454
+#: models/core.py:45
455 455
 msgid "content types"
456 456
 msgstr "mathau cynnwys"
457 457
 
458  
-#: models/core.py:62
  458
+#: models/core.py:68
459 459
 msgid "redirect from"
460 460
 msgstr "ailgyfeirio o"
461 461
 
462  
-#: models/core.py:63
  462
+#: models/core.py:69
463 463
 msgid ""
464 464
 "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
465 465
 "events/search/'."
@@ -467,11 +467,11 @@ msgstr ""
467 467
 "Ddylai hon bod yn lwybr hollol, heb y parth-enw. Er enghraifft: '/"
468 468
 "digwyddiadau/chwilio/'."
469 469
 
470  
-#: models/core.py:64
  470
+#: models/core.py:70
471 471
 msgid "redirect to"
472 472
 msgstr "ailgyfeirio i"
473 473
 
474  
-#: models/core.py:65
  474
+#: models/core.py:71
475 475
 msgid ""
476 476
 "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
477 477
 "'http://'."
@@ -479,42 +479,42 @@ msgstr ""
479 479
 "Gellir fod naill ai llwybr hollol (fel uwch) neu URL hollol yn ddechrau â "
480 480
 "'http://'."
481 481
 
482  
-#: models/core.py:67
  482
+#: models/core.py:73
483 483
 msgid "redirect"
484 484
 msgstr "ailgyfeiriad"
485 485
 
486  
-#: models/core.py:68
  486
+#: models/core.py:74
487 487
 msgid "redirects"
488 488
 msgstr "ailgyfeiriadau"
489 489
 
490  
-#: models/core.py:81
  490
+#: models/core.py:87
491 491
 msgid "URL"
492 492
 msgstr "URL"
493 493
 
494  
-#: models/core.py:82
  494
+#: models/core.py:88
495 495
 msgid ""
496 496
 "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
497 497
 msgstr ""
498 498
 "Er enghraifft: '/amdan/cyswllt/'. Sicrhewch gennych slaesau arweiniol ac "
499 499
 "trywyddiol."
500 500
 
501  
-#: models/core.py:83
  501
+#: models/core.py:89
502 502
 msgid "title"
503 503
 msgstr "teitl"
504 504
 
505  
-#: models/core.py:84
  505
+#: models/core.py:90
506 506
 msgid "content"
507 507
 msgstr "cynnwys"
508 508
 
509  
-#: models/core.py:85
  509
+#: models/core.py:91
510 510
 msgid "enable comments"
511 511
 msgstr "galluogi sylwadau"
512 512
 
513  
-#: models/core.py:86
  513
+#: models/core.py:92
514 514
 msgid "template name"
515 515
 msgstr "enw'r templed"
516 516
 
517  
-#: models/core.py:87
  517
+#: models/core.py:93
518 518
 msgid ""
519 519
 "Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
520 520
 "use 'flatfiles/default'."
@@ -522,41 +522,41 @@ msgstr ""
522 522
 "Er enghraifft: 'flatfiles/tudalen_cyswllt'. Os nid darparwyd, ddefnyddia'r "
523 523
 "system 'flatfiles/default'."
524 524
 
525  
-#: models/core.py:88
  525
+#: models/core.py:94
526 526
 msgid "registration required"
527 527
 msgstr "cofrestriad gofynnol"
528 528
 
529  
-#: models/core.py:88
  529
+#: models/core.py:94
530 530
 msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
531 531
 msgstr ""
532 532
 "Os wedi dewis, dim ond defnyddwyr a mewngofnodwyd bydd yn gallu gweld y "
533 533
 "tudalen."
534 534
 
535  
-#: models/core.py:92
  535
+#: models/core.py:98
536 536
 msgid "flat page"
537 537
 msgstr "tudalen fflat"
538 538
 
539  
-#: models/core.py:93
  539
+#: models/core.py:99
540 540
 msgid "flat pages"
541 541
 msgstr "tudalennau fflat"
542 542
 
543  
-#: models/core.py:114
  543
+#: models/core.py:117
544 544
 msgid "session key"
545 545
 msgstr "goriad sesiwn"
546 546
 
547  
-#: models/core.py:115
  547
+#: models/core.py:118
548 548
 msgid "session data"
549 549
 msgstr "data sesiwn"
550 550
 
551  
-#: models/core.py:116
  551
+#: models/core.py:119
552 552
 msgid "expire date"
553 553
 msgstr "dyddiad darfod"
554 554
 
555  
-#: models/core.py:118
  555
+#: models/core.py:121
556 556
 msgid "session"
557 557
 msgstr "sesiwn"
558 558
 
559  
-#: models/core.py:119
  559
+#: models/core.py:122
560 560
 msgid "sessions"
561 561
 msgstr "sesiynau"
562 562
 
@@ -633,8 +633,8 @@ msgid ""
633 633
 "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
634 634
 "all permissions granted to each group he/she is in."
635 635
 msgstr ""
636  
-"Yn ogystal â'r hawliau trosglwyddwyd dros law, byddai'r defnyddiwr yma "
637  
-"hefyd yn cael y cwbl hawliau a addefwyd i pob grŵp mae o/hi mewn."
  636
+"Yn ogystal â'r hawliau trosglwyddwyd dros law, byddai'r defnyddiwr yma hefyd "
  637
+"yn cael y cwbl hawliau a addefwyd i pob grŵp mae o/hi mewn."
638 638
 
639 639
 #: models/auth.py:48
640 640
 msgid "Users"
@@ -653,13 +653,13 @@ msgid "Message"
653 653
 msgstr "Neges"
654 654
 
655 655
 #: conf/global_settings.py:36
656  
-msgid "Welsh"
657  
-msgstr "Cymraeg"
658  
-
659  
-#: conf/global_settings.py:37
660 656
 msgid "Czech"
661 657
 msgstr "Tsieceg"
662 658
 
  659
+#: conf/global_settings.py:37
  660
+msgid "Welsh"
  661
+msgstr "Cymraeg"
  662
+
663 663
 #: conf/global_settings.py:38
664 664
 msgid "German"
665 665
 msgstr "Almaeneg"
@@ -693,86 +693,93 @@ msgid "Brazilian"
693 693
 msgstr "Brasileg"
694 694
 
695 695
 #: conf/global_settings.py:46
  696
+msgid "Romanian"
  697
+msgstr ""
  698
+
  699
+#: conf/global_settings.py:47
696 700
 msgid "Russian"
697 701
 msgstr "Rwsieg"
698 702
 
699  
-#: conf/global_settings.py:47
  703
+#: conf/global_settings.py:48
  704
+msgid "Slovak"
  705
+msgstr ""
  706
+
  707
+#: conf/global_settings.py:49
700 708
 msgid "Serbian"
701 709
 msgstr "Serbeg"
702 710
 
703  
-#: conf/global_settings.py:48
  711
+#: conf/global_settings.py:50
704 712
 msgid "Simplified Chinese"
705 713
 msgstr "Tsieinëeg Symledig"
706 714
 
707  
-#: core/validators.py:58
  715
+#: core/validators.py:59
708 716
 msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
709 717
 msgstr "Rhaid i'r werth yma cynnwys lythrennau, rhifau ac tanlinellau yn unig."
710 718
 
711  
-#: core/validators.py:62
712  
-msgid ""
713  
-"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes and "
714  
-"slashes."
  719
+#: core/validators.py:63
  720
+#, fuzzy
  721
+msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
715 722
 msgstr ""
716 723
 "Rhaid i'r werth yma cynnwys lythrennau, rhifau, tanlinellau ac slaesau yn "
717 724
 "unig."
718 725
 
719  
-#: core/validators.py:70
  726
+#: core/validators.py:71
720 727
 msgid "Uppercase letters are not allowed here."
721 728
 msgstr "Ni chaniateir priflythrennau yma."
722 729
 
723  
-#: core/validators.py:74
  730
+#: core/validators.py:75
724 731
 msgid "Lowercase letters are not allowed here."
725 732
 msgstr "Ni chaniateir lythrennau bach yma."
726 733
 
727  
-#: core/validators.py:81
  734
+#: core/validators.py:82
728 735
 msgid "Enter only digits separated by commas."
729 736
 msgstr "Rhowch digidau gwahanu gyda atalnodau yn unig."
730 737
 
731  
-#: core/validators.py:93
  738
+#: core/validators.py:94
732 739
 msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
733 740
 msgstr "Rhowch cyfeiriad e-bost dilys gwahanu gyda atalnodau."
734 741
 
735  
-#: core/validators.py:100
  742
+#: core/validators.py:98
736 743
 msgid "Please enter a valid IP address."
737 744
 msgstr "Rhowch cyfeiriad IP dilys, os gwelwch yn dda."
738 745
 
739  
-#: core/validators.py:104
  746
+#: core/validators.py:102
740 747
 msgid "Empty values are not allowed here."
741 748
 msgstr "Ni chaniateir gwerthau gwag yma."
742 749
 
743  
-#: core/validators.py:108
  750
+#: core/validators.py:106
744 751
 msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
745 752
 msgstr "Ni chaniateir nodau anrhifol yma."
746 753
 
747  
-#: core/validators.py:112
  754
+#: core/validators.py:110
748 755
 msgid "This value can't be comprised solely of digits."
749 756
 msgstr "Ni gellir y werth yma"
750 757
 
751  
-#: core/validators.py:117
  758
+#: core/validators.py:115
752 759
 msgid "Enter a whole number."
753 760
 msgstr "Rhowch rhif cyfan."
754 761
 
755  
-#: core/validators.py:121
  762
+#: core/validators.py:119
756 763
 msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
757 764
 msgstr "Caniateir nodau gwyddorol un unig yma."
758 765
 
759  
-#: core/validators.py:125
  766
+#: core/validators.py:123
760 767
 msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
761 768
 msgstr "Rhowch dyddiad dilys mewn fformat YYYY-MM-DD."
762 769
 
763  
-#: core/validators.py:129
  770
+#: core/validators.py:127
764 771
 msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
765 772
 msgstr "Rhowch amser ddilys mewn fformat HH:MM."
766 773
 
767  
-#: core/validators.py:133
  774
+#: core/validators.py:131
768 775
 msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
769 776
 msgstr "Rhowch dyddiad/amser ddilys mewn fformat YYYY-MM-DD HH:MM."
770 777
 
771  
-#: core/validators.py:137
  778
+#: core/validators.py:135
772 779
 msgid "Enter a valid e-mail address."
773 780
 msgstr "Rhowch cyfeiriad e-bost ddilys."
774 781
 
775  
-#: core/validators.py:149
  782
+#: core/validators.py:147
776 783
 msgid ""
777 784
 "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
778 785
 "corrupted image."
@@ -780,26 +787,26 @@ msgstr ""
780 787
 "Llwythwch delwedd dilys. Doedd y delwedd a llwythwyd dim yn ddelwedd dilys, "
781 788
 "neu roedd o'n ddelwedd llwgr."
782 789
 
783  
-#: core/validators.py:156
  790
+#: core/validators.py:154
784 791
 #, python-format
785 792
 msgid "The URL %s does not point to a valid image."
786 793
 msgstr "Dydy'r URL %s dim yn pwyntio at delwedd dilys."
787 794
 
788  
-#: core/validators.py:160
  795
+#: core/validators.py:158
789 796
 #, python-format
790 797
 msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
791 798
 msgstr "Rhaid rifau ffon bod mewn fformat XXX-XXX-XXXX. Mae \"%s\" yn annilys."
792 799
 
793  
-#: core/validators.py:168
  800
+#: core/validators.py:166
794 801
 #, python-format
795 802
 msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
796 803
 msgstr "Dydy'r URL %s dim yn pwyntio at fideo Quicktime dilys."
797 804
 
798  
-#: core/validators.py:172
  805
+#: core/validators.py:170
799 806
 msgid "A valid URL is required."
800 807
 msgstr "Mae URL dilys yn ofynnol."
801 808
 
802  
-#: core/validators.py:186
  809
+#: core/validators.py:184
803 810
 #, python-format
804 811
 msgid ""
805 812
 "Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
@@ -808,69 +815,69 @@ msgstr ""
808 815
 "Mae HTML dilys yn ofynnol. Gwallau penodol yw:\n"
809 816
 "%s"
810 817
 
811  
-#: core/validators.py:193
  818
+#: core/validators.py:191
812 819
 #, python-format
813 820
 msgid "Badly formed XML: %s"
814 821
 msgstr "XML wedi ffurfio'n wael: %s"
815 822