Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Fixed #6917 -- Catalan translation clean up

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@7458 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
commit 5adf26ee54b71bcf79c4060a477d294ae83148d0 1 parent 6032f6f
authored April 25, 2008
BIN  django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown
330  django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
5 5
 msgstr ""
6 6
 "Project-Id-Version: Django\n"
7 7
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8  
-"POT-Creation-Date: 2007-02-15 01:00+0200\n"
  8
+"POT-Creation-Date: 2008-04-25 00:18+0200\n"
9 9
 "PO-Revision-Date: 2008-03-29 01:37+0100\n"
10 10
 "Last-Translator: Django Catalan Group <django-cat@googlegroups.com>\n"
11 11
 "Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
@@ -63,7 +63,6 @@ msgid "Argentinean Spanish"
63 63
 msgstr "Castellà Argentí"
64 64
 
65 65
 #: conf/global_settings.py:51
66  
-#, fuzzy
67 66
 msgid "Basque"
68 67
 msgstr "Euskera"
69 68
 
@@ -152,8 +151,8 @@ msgid "Portugese"
152 151
 msgstr "Portuguès"
153 152
 
154 153
 #: conf/global_settings.py:73
155  
-msgid "Brazilian"
156  
-msgstr "Brasileny"
  154
+msgid "Brazilian Portuguese"
  155
+msgstr "Portuguès de Brasil"
157 156
 
158 157
 #: conf/global_settings.py:74
159 158
 msgid "Romanian"
@@ -401,8 +400,8 @@ msgid ""
401 400
 "following types of objects:"
402 401
 msgstr ""
403 402
 "Eliminar el/la %(object_name)s '%(escaped_object)s' provocaria l'eliminació "
404  
-"d'objectes relacionats, però el vostre compte no te permissos per a esborrar els "
405  
-"tipus d'objecte següents:"
  403
+"d'objectes relacionats, però el vostre compte no te permissos per a esborrar "
  404
+"els tipus d'objecte següents:"
406 405
 
407 406
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:20
408 407
 #, python-format
@@ -410,7 +409,7 @@ msgid ""
410 409
 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
411 410
 "All of the following related items will be deleted:"
412 411
 msgstr ""
413  
-"Està segur de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
  412
+"Esteu segurs de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
414 413
 "S'esborraran els següents elements relacionats:"
415 414
 
416 415
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:25
@@ -429,7 +428,7 @@ msgstr "Filtre"
429 428
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
430 429
 #, python-format
431 430
 msgid "Models available in the %(name)s application."
432  
-msgstr "Models disponibles en l'aplicació %(name)s."
  431
+msgstr "Models disponibles a l'aplicació %(name)s."
433 432
 
434 433
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:18
435 434
 #, python-format
@@ -547,7 +546,7 @@ msgid ""
547 546
 "First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
548 547
 "options."
549 548
 msgstr ""
550  
-"Primer, entri un usuari i una contrasenya. Després podrà editar més opcions "
  549
+"Primer, entreu un usuari i una contrasenya. Després podreu editar més opcions "
551 550
 "de l'usuari."
552 551
 
553 552
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
@@ -593,15 +592,15 @@ msgid ""
593 592
 "your computer is \"internal\").</p>\n"
594 593
 msgstr ""
595 594
 "\n"
596  
-"<p class=\"help\">Per a instal·lar 'bookmarklets', arrosegui l'enllaç a la "
  595
+"<p class=\"help\">Per a instal·lar 'bookmarklets', arrosegueu l'enllaç a la "
597 596
 "seva barra de\n"
598  
-"marcadors, o faci click amb el botò dret en l'enllaç i afegeixi'l als "
  597
+"marcadors, o feu click amb el botó dret en l'enllaç i afegeixi'l als "
599 598
 "marcadors.\n"
600  
-"Ara pot escollir el 'bookmarklet' des de qualsevol pàgina del lloc.\n"
601  
-"Observi que alguns d'aquests 'bookmarklets' precisen que estigui veient\n"
602  
-"el lloc des de un ordinador senyalat com a \"intern\" (parli\n"
603  
-"amb el seu administrador de sistemes si no està segur de la condició del "
604  
-"seu).</p>\n"
  599
+"Ara podeu escollir el 'bookmarklet' des de qualsevol pàgina del lloc.\n"
  600
+"Observeu que alguns d'aquests 'bookmarklets' precisen que estigui veient\n"
  601
+"el lloc des de un ordinador senyalat com a \"intern\" (parleu\n"
  602
+"amb el vostre administrador de sistemes si no esteu segurs de la condició del "
  603
+"vostre).</p>\n"
605 604
 
606 605
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
607 606
 msgid "Documentation for this page"
@@ -612,7 +611,7 @@ msgid ""
612 611
 "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
613 612
 "that page."
614 613
 msgstr ""
615  
-"El porta des de qualsevol pàgina de la documentació a la vista que la genera."
  614
+"Us porta des de qualsevol pàgina de la documentació a la vista que la genera."
616 615
 
617 616
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
618 617
 msgid "Show object ID"
@@ -673,9 +672,9 @@ msgid ""
673 672
 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
674 673
 "password twice so we can verify you typed it in correctly."
675 674
 msgstr ""
676  
-"Si us plau, introdueixi la seva contrasenya antiga, per seguretat, i tot "
677  
-"seguit introdueixi la seva contrasenya nova dues vegades per verificar que "
678  
-"l'ha escrit correctament."
  675
+"Si us plau, introduïu la vostra contrasenya antiga, per seguretat, i tot "
  676
+"seguit introduïu la vostra contrasenya nova dues vegades per verificar que "
  677
+"l'heu escrit correctament."
679 678
 
680 679
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:16
681 680
 msgid "Old password:"
@@ -703,39 +702,39 @@ msgstr "Restablir contrasenya"
703 702
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
704 703
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
705 704
 msgid "Password reset successful"
706  
-msgstr "Restabliment de contrasenya exitòs"
  705
+msgstr "Restabliment de contrasenya exitós"
707 706
 
708 707
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
709 708
 msgid ""
710 709
 "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
711 710
 "should be receiving it shortly."
712 711
 msgstr ""
713  
-"Li hem enviat una contrasenya nova a l'adreça de correu electrònic que ens "
714  
-"ha indicat. L'hauria de rebre en breu."
  712
+"Us hem enviat una contrasenya nova a l'adreça de correu electrònic que ens "
  713
+"heu indicat. L'haurieu de rebre en breu."
715 714
 
716 715
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
717 716
 msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
718 717
 msgstr ""
719  
-"Està rebent aquest missatge degut a que va solicitar un restabliment de "
  718
+"Esteu rebent aquest missatge degut a que veu solicitar un restabliment de "
720 719
 "contrasenya."
721 720
 
722 721
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
723 722
 #, python-format
724 723
 msgid "for your user account at %(site_name)s"
725  
-msgstr "del seu compte d'usuari a %(site_name)s."
  724
+msgstr "del vostre compte d'usuari a %(site_name)s."
726 725
 
727 726
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
728 727
 #, python-format
729 728
 msgid "Your new password is: %(new_password)s"
730  
-msgstr "La seva nova contrasenya és: %(new_password)s"
  729
+msgstr "La vostra nova contrasenya és: %(new_password)s"
731 730
 
732 731
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
733 732
 msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
734  
-msgstr "Sentis lliure de canviar-la en aquesta pàgina:"
  733
+msgstr "Sentiu-vos lliures de canviar-la en aquesta pàgina:"
735 734
 
736 735
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
737 736
 msgid "Your username, in case you've forgotten:"
738  
-msgstr "El seu nom d'usuari, en cas d'haver-lo oblidat:"
  737
+msgstr "El vostre nom d'usuari, en cas d'haver-lo oblidat:"
739 738
 
740 739
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
741 740
 msgid "Thanks for using our site!"
@@ -751,8 +750,8 @@ msgid ""
751 750
 "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
752 751
 "your password and e-mail the new one to you."
753 752
 msgstr ""
754  
-"Ha oblidat la seva contrasenya? Introdueixi la seva adreça de correu "
755  
-"electrònic i en crearem una de nova que li enviarem per correu."
  753
+"Heu oblidat la vostra contrasenya? Introduïu la vostra adreça de correu "
  754
+"electrònic i en crearem una de nova que us enviarem per correu."
756 755
 
757 756
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
758 757
 msgid "E-mail address:"
@@ -785,12 +784,12 @@ msgstr "Totes les dates"
785 784
 #: contrib/admin/views/auth.py:20 contrib/admin/views/main.py:267
786 785
 #, python-format
787 786
 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
788  
-msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat agregat/da amb èxit."
  787
+msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat afegit/da amb èxit."
789 788
 
790 789
 #: contrib/admin/views/auth.py:25 contrib/admin/views/main.py:271
791 790
 #: contrib/admin/views/main.py:356
792 791
 msgid "You may edit it again below."
793  
-msgstr "Pot editar-lo de nou a baix."
  792
+msgstr "Podeu editar-lo de nou a baix."
794 793
 
795 794
 #: contrib/admin/views/auth.py:31
796 795
 msgid "Add user"
@@ -810,7 +809,7 @@ msgid ""
810 809
 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
811 810
 "sensitive."
812 811
 msgstr ""
813  
-"Si us plau, introdueixi un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingui en "
  812
+"Si us plau, introduïu un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingueu en "
814 813
 "compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
815 814
 
816 815
 #: contrib/admin/views/decorators.py:69
@@ -818,17 +817,17 @@ msgid ""
818 817
 "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
819 818
 "submission has been saved."
820 819
 msgstr ""
821  
-"Si us plau, identifiquis de nou doncs la seva sessió ha expirat. No es "
822  
-"preocupi, el seu enviament està emmagatzemat."
  820
+"Si us plau, identifiqueu-vos de nou doncs la vostra sessió ha expirat. No us "
  821
+"preocupeu, el seu enviament està emmagatzemat."
823 822
 
824 823
 #: contrib/admin/views/decorators.py:76
825 824
 msgid ""
826 825
 "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
827 826
 "cookies, reload this page, and try again."
828 827
 msgstr ""
829  
-"Sembla ser que el seu navegador no està configurat per acceptar "
830  
-"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliti les 'cookies', recarregui aquesta "
831  
-"pàgina i provi-ho de nou. "
  828
+"Sembla ser que el vostre navegador no està configurat per acceptar "
  829
+"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliteu les 'cookies', recarregueu aquesta "
  830
+"pàgina i proveu-ho de nou. "
832 831
 
833 832
 #: contrib/admin/views/decorators.py:90
834 833
 msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
@@ -838,7 +837,7 @@ msgstr "Els noms d'usuari no poden contenir el caracter '@'."
838 837
 #, python-format
839 838
 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
840 839
 msgstr ""
841  
-"La seva adreça de correu no és el seu nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
  840
+"La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
842 841
 
843 842
 #: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
844 843
 #: contrib/admin/views/doc.py:52
@@ -963,13 +962,13 @@ msgstr "Text"
963 962
 msgid "Time"
964 963
 msgstr "Hora"
965 964
 
966  
-#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:7
  965
+#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:8
967 966
 msgid "URL"
968 967
 msgstr "URL"
969 968
 
970 969
 #: contrib/admin/views/doc.py:319
971 970
 msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
972  
-msgstr "Estat dels E.U.A. (dos lletres majúscules)"
  971
+msgstr "Estat dels E.U.A. (dues lletres majúscules)"
973 972
 
974 973
 #: contrib/admin/views/doc.py:320
975 974
 msgid "XML text"
@@ -987,7 +986,7 @@ msgstr "Lloc administratiu"
987 986
 #: contrib/admin/views/main.py:280 contrib/admin/views/main.py:365
988 987
 #, python-format
989 988
 msgid "You may add another %s below."
990  
-msgstr "Pot afegir un altre %s a baix."
  989
+msgstr "Podeu afegir un altre %s a baix."
991 990
 
992 991
 #: contrib/admin/views/main.py:298
993 992
 #, python-format
@@ -1029,7 +1028,8 @@ msgstr "S'ha modificat amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s."
1029 1028
 msgid ""
1030 1029
 "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
1031 1030
 msgstr ""
1032  
-"S'ha agregat exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou abaix."
  1031
+"S'ha afegit exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou "
  1032
+"abaix."
1033 1033
 
1034 1034
 #: contrib/admin/views/main.py:400
1035 1035
 #, python-format
@@ -1063,12 +1063,12 @@ msgstr "Modificar històric: %s"
1063 1063
 #: contrib/admin/views/main.py:583
1064 1064
 #, python-format
1065 1065
 msgid "Select %s"
1066  
-msgstr "Seleccioni %s"
  1066
+msgstr "Seleccioneu %s"
1067 1067
 
1068 1068
 #: contrib/admin/views/main.py:583
1069 1069
 #, python-format
1070 1070
 msgid "Select %s to change"
1071  
-msgstr "Seleccioni %s per modificar"
  1071
+msgstr "Seleccioneu %s per modificar"
1072 1072
 
1073 1073
 #: contrib/admin/views/main.py:784
1074 1074
 msgid "Database error"
@@ -1099,7 +1099,7 @@ msgid ""
1099 1099
 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
1100 1100
 "you've registered?"
1101 1101
 msgstr ""
1102  
-"Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Està segur de "
  1102
+"Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Esteu segurs de "
1103 1103
 "que s'ha registrat?"
1104 1104
 
1105 1105
 #: contrib/auth/forms.py:107
@@ -1114,7 +1114,7 @@ msgstr "Els dos camps de nova contrasenya no coincideixen."
1114 1114
 #: contrib/auth/forms.py:124
1115 1115
 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
1116 1116
 msgstr ""
1117  
-"La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introdueixi-la de nou."
  1117
+"La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introduïu-la de nou."
1118 1118
 
1119 1119
 #: contrib/auth/models.py:73 contrib/auth/models.py:93
1120 1120
 msgid "name"
@@ -1173,7 +1173,7 @@ msgid ""
1173 1173
 "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
1174 1174
 "password form</a>."
1175 1175
 msgstr ""
1176  
-"Utilitzi '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari de "
  1176
+"Utilitzeu '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari de "
1177 1177
 "canvi de contrasenya</a>."
1178 1178
 
1179 1179
 #: contrib/auth/models.py:136
@@ -1189,12 +1189,13 @@ msgid "active"
1189 1189
 msgstr "actiu"
1190 1190
 
1191 1191
 #: contrib/auth/models.py:137
  1192
+#, fuzzy
1192 1193
 msgid ""
1193  
-"Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
  1194
+"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
1194 1195
 "instead of deleting accounts."
1195 1196
 msgstr ""
1196  
-"Designa si aquest usuari pot iniciar sessió a la interfície administrativa "
1197  
-"Django. Deseleccioni-ho enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
  1197
+"Designa si aquest usuari ha de ser tractat com a actiu. Desekeccioneu-ho "
  1198
+"enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
1198 1199
 
1199 1200
 #: contrib/auth/models.py:138
1200 1201
 msgid "superuser status"
@@ -1242,7 +1243,7 @@ msgstr "Informació personal"
1242 1243
 
1243 1244
 #: contrib/auth/models.py:155
1244 1245
 msgid "Permissions"
1245  
-msgstr "permissos"
  1246
+msgstr "permisos"
1246 1247
 
1247 1248
 #: contrib/auth/models.py:156
1248 1249
 msgid "Important dates"
@@ -1326,7 +1327,7 @@ msgid ""
1326 1327
 "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
1327 1328
 "removed\" message will be displayed instead."
1328 1329
 msgstr ""
1329  
-"Marqui aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es mostrarà "
  1330
+"Marqueu aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es mostrarà "
1330 1331
 "\"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
1331 1332
 
1332 1333
 #: contrib/comments/models.py:96
@@ -1477,7 +1478,7 @@ msgstr "El seu nom:"
1477 1478
 #: contrib/comments/views/comments.py:28
1478 1479
 msgid ""
1479 1480
 "This rating is required because you've entered at least one other rating."
1480  
-msgstr "Es precisa aquesta puntuació perquè has introduït almenys un altre."
  1481
+msgstr "Es precisa aquesta puntuació perquè n'heu introduït almenys una altra."
1481 1482
 
1482 1483
 #: contrib/comments/views/comments.py:112
1483 1484
 #, python-format
@@ -1492,13 +1493,13 @@ msgid_plural ""
1492 1493
 "\n"
1493 1494
 "%(text)s"
1494 1495
 msgstr[0] ""
1495  
-"Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %"
1496  
-"(count)s comentari:\n"
  1496
+"Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %(count)"
  1497
+"s comentari:\n"
1497 1498
 "\n"
1498 1499
 "%(text)s"
1499 1500
 msgstr[1] ""
1500  
-"Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %"
1501  
-"(count)s comentaris:\n"
  1501
+"Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %(count)"
  1502
+"s comentaris:\n"
1502 1503
 "\n"
1503 1504
 "%(text)s"
1504 1505
 
@@ -1553,7 +1554,7 @@ msgstr "ID del comentari invàlid"
1553 1554
 
1554 1555
 #: contrib/comments/views/karma.py:27
1555 1556
 msgid "No voting for yourself"
1556  
-msgstr "No pots votar-te a tu mateix"
  1557
+msgstr "No podeu votar-vos a vosaltres mateixos"
1557 1558
 
1558 1559
 #: contrib/contenttypes/models.py:67
1559 1560
 msgid "python model class name"
@@ -1567,30 +1568,30 @@ msgstr "tipus de contingut"
1567 1568
 msgid "content types"
1568 1569
 msgstr "tipus de continguts"
1569 1570
 
1570  
-#: contrib/flatpages/models.py:8
  1571
+#: contrib/flatpages/models.py:9
1571 1572
 msgid ""
1572 1573
 "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
1573 1574
 msgstr ""
1574  
-"Exemple: '/about/contact/'. Asseguri's de posar les barres al principi i al "
  1575
+"Exemple: '/about/contact/'. Assegureu-vos de posar les barres al principi i al "
1575 1576
 "final."
1576 1577
 
1577  
-#: contrib/flatpages/models.py:9
  1578
+#: contrib/flatpages/models.py:10
1578 1579
 msgid "title"
1579 1580
 msgstr "títol"
1580 1581
 
1581  
-#: contrib/flatpages/models.py:10
  1582
+#: contrib/flatpages/models.py:11
1582 1583
 msgid "content"
1583 1584
 msgstr "contingut"
1584 1585
 
1585  
-#: contrib/flatpages/models.py:11
  1586
+#: contrib/flatpages/models.py:12
1586 1587
 msgid "enable comments"
1587 1588
 msgstr "habilitar comentaris"
1588 1589
 
1589  
-#: contrib/flatpages/models.py:12
  1590
+#: contrib/flatpages/models.py:13
1590 1591
 msgid "template name"
1591 1592
 msgstr "nom de la plantilla"
1592 1593
 
1593  
-#: contrib/flatpages/models.py:13
  1594
+#: contrib/flatpages/models.py:14
1594 1595
 msgid ""
1595 1596
 "Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
1596 1597
 "will use 'flatpages/default.html'."
@@ -1598,22 +1599,26 @@ msgstr ""
1598 1599
 "Exemple: 'flatpages/contact_page.html'. Si no es proporciona, el sistema "
1599 1600
 "utilitzarà 'flatpages/default.htmlt'."
1600 1601
 
1601  
-#: contrib/flatpages/models.py:14
  1602
+#: contrib/flatpages/models.py:15
1602 1603
 msgid "registration required"
1603 1604
 msgstr "cal estar registrat"
1604 1605
 
1605  
-#: contrib/flatpages/models.py:14
  1606
+#: contrib/flatpages/models.py:15
1606 1607
 msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
1607 1608
 msgstr "Si està marcat, només els usuaris registrats podran veure la pàgina."
1608 1609
 
1609  
-#: contrib/flatpages/models.py:18
  1610
+#: contrib/flatpages/models.py:20
1610 1611
 msgid "flat page"
1611 1612
 msgstr "pàgina estàtica"
1612 1613
 
1613  
-#: contrib/flatpages/models.py:19
  1614
+#: contrib/flatpages/models.py:21
1614 1615
 msgid "flat pages"
1615 1616
 msgstr "pàgines estàtiques"
1616 1617
 
  1618
+#: contrib/flatpages/models.py:27
  1619
+msgid "Advanced options"
  1620
+msgstr ""
  1621
+
1617 1622
 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
1618 1623
 msgid "th"
1619 1624
 msgstr "rt"
@@ -1701,7 +1706,7 @@ msgstr "ahir"
1701 1706
 
1702 1707
 #: contrib/localflavor/ar/forms.py:27
1703 1708
 msgid "Enter a postal code in the format NNNN or ANNNNAAA."
1704  
-msgstr "Introdueixi un codi postal en el format NNNN o ANNNNAAA."
  1709
+msgstr "Introduïu un codi postal en el format NNNN o ANNNNAAA."
1705 1710
 
1706 1711
 #: contrib/localflavor/ar/forms.py:49 contrib/localflavor/br/forms.py:96
1707 1712
 #: contrib/localflavor/br/forms.py:135 contrib/localflavor/pe/forms.py:23
@@ -1716,7 +1721,7 @@ msgstr "Aquest camp precisa 7 o 8 dígits."
1716 1721
 #: contrib/localflavor/ar/forms.py:79
1717 1722
 msgid "Enter a valid CUIT in XX-XXXXXXXX-X or XXXXXXXXXXXX format."
1718 1723
 msgstr ""
1719  
-"Introdueixi un número CUIT vàlid en el format XX-XXXXXXXX-X o XXXXXXXXXXXX."
  1724
+"Introduïu un número CUIT vàlid en el format XX-XXXXXXXX-X o XXXXXXXXXXXX."
1720 1725
 
1721 1726
 #: contrib/localflavor/ar/forms.py:80
1722 1727
 msgid "Invalid CUIT."
@@ -1724,11 +1729,11 @@ msgstr "Invàlid CUIT."
1724 1729
 
1725 1730
 #: contrib/localflavor/au/forms.py:16
1726 1731
 msgid "Enter a 4 digit post code."
1727  
-msgstr "Introdueixi un codi postal de 4 dígits."
  1732
+msgstr "Introduïu un codi postal de 4 dígits."
1728 1733
 
1729 1734
 #: contrib/localflavor/br/forms.py:21
1730 1735
 msgid "Enter a zip code in the format XXXXX-XXX."
1731  
-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXX-XXX."
  1736
+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXX-XXX."
1732 1737
 
1733 1738
 #: contrib/localflavor/br/forms.py:30
1734 1739
 msgid "Phone numbers must be in XX-XXXX-XXXX format."
@@ -1739,7 +1744,7 @@ msgid ""
1739 1744
 "Select a valid brazilian state. That state is not one of the available "
1740 1745
 "states."
1741 1746
 msgstr ""
1742  
-"Seleccioni un estat brasiler vàlid. Aquest estat no és un dels estats "
  1747
+"Seleccioneu un estat brasiler vàlid. Aquest estat no és un dels estats "
1743 1748
 "disponibles."
1744 1749
 
1745 1750
 #: contrib/localflavor/br/forms.py:94
@@ -1760,12 +1765,12 @@ msgstr "Aquest camp precisa almenys 14 dígits."
1760 1765
 
1761 1766
 #: contrib/localflavor/ca/forms.py:17
1762 1767
 msgid "Enter a postal code in the format XXX XXX."
1763  
-msgstr "Introdueixi un codi postal en el format XXX XXX."
  1768
+msgstr "Introduïu un codi postal en el format XXX XXX."
1764 1769
 
1765 1770
 #: contrib/localflavor/ca/forms.py:88
1766 1771
 msgid "Enter a valid Canadian Social Insurance number in XXX-XXX-XXX format."
1767 1772
 msgstr ""
1768  
-"Introdueixi un número vàlid de la Assegurança Social de Canadà en el format "
  1773
+"Introduïu un número vàlid de la Assegurança Social de Canadà en el format "
1769 1774
 "XXX-XXX-XXX."
1770 1775
 
1771 1776
 #: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:5
@@ -1874,23 +1879,23 @@ msgstr "Zuric"
1874 1879
 
1875 1880
 #: contrib/localflavor/ch/forms.py:16 contrib/localflavor/no/forms.py:12
1876 1881
 msgid "Enter a zip code in the format XXXX."
1877  
-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXX."
  1882
+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXX."
1878 1883
 
1879 1884
 #: contrib/localflavor/ch/forms.py:64
1880 1885
 msgid ""
1881 1886
 "Enter a valid Swiss identity or passport card number in X1234567<0 or "
1882 1887
 "1234567890 format."
1883 1888
 msgstr ""
1884  
-"Introdueixi un número d'identificació o de passaport Suïssos en els formats "
  1889
+"Introduïu un número d'identificació o de passaport Suïssos en els formats "
1885 1890
 "1234567890 o X1234567<0."
1886 1891
 
1887 1892
 #: contrib/localflavor/cl/forms.py:29
1888 1893
 msgid "Enter a valid Chilean RUT."
1889  
-msgstr "Introdueixi un RUT Xilè vàlid."
  1894
+msgstr "Introduïu un RUT Xilè vàlid."
1890 1895
 
1891 1896
 #: contrib/localflavor/cl/forms.py:30
1892 1897
 msgid "Enter a valid Chilean RUT. The format is XX.XXX.XXX-X."
1893  
-msgstr "Introdueixi un RUT Xilè vàlid. El format és XX.XXX.XXX-X"
  1898
+msgstr "Introduïu un RUT Xilè vàlid. El format és XX.XXX.XXX-X"
1894 1899
 
1895 1900
 #: contrib/localflavor/cl/forms.py:31
1896 1901
 msgid "The Chilean RUT is not valid."
@@ -1963,14 +1968,14 @@ msgstr "Turíngia"
1963 1968
 #: contrib/localflavor/de/forms.py:14 contrib/localflavor/fi/forms.py:12
1964 1969
 #: contrib/localflavor/fr/forms.py:15
1965 1970
 msgid "Enter a zip code in the format XXXXX."
1966  
-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXX."
  1971
+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXX."
1967 1972
 
1968 1973
 #: contrib/localflavor/de/forms.py:41
1969 1974
 msgid ""
1970 1975
 "Enter a valid German identity card number in XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X "
1971 1976
 "format."
1972 1977
 msgstr ""
1973  
-"Introdueixi un número de tarjeta d'identificació alemany vàlid en el format "
  1978
+"Introduïu un número de tarjeta d'identificació alemany vàlid en el format "
1974 1979
 "XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X."
1975 1980
 
1976 1981
 #: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:5
@@ -2242,23 +2247,23 @@ msgstr "Comunitat Valenciana"
2242 2247
 
2243 2248
 #: contrib/localflavor/es/forms.py:19
2244 2249
 msgid "Enter a valid postal code in the range and format 01XXX - 52XXX."
2245  
-msgstr "Introdueixi un codi postal en rang i format 01XXX - 52XXX."
  2250
+msgstr "Introduïu un codi postal en rang i format 01XXX - 52XXX."
2246 2251
 
2247 2252
 #: contrib/localflavor/es/forms.py:39
2248 2253
 msgid ""
2249 2254
 "Enter a valid phone number in one of the formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX or "
2250 2255
 "9XXXXXXXX."
2251 2256
 msgstr ""
2252  
-"Introdueixi un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, "
  2257
+"Introduïu un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, "
2253 2258
 "8XXXXXXXX o 9XXXXXXXX."
2254 2259
 
2255 2260
 #: contrib/localflavor/es/forms.py:66
2256 2261
 msgid "Please enter a valid NIF, NIE, or CIF."
2257  
-msgstr "Si us plau, introdueixi un NIF, NIE o CIF vàlid."
  2262
+msgstr "Si us plau, introduïu un NIF, NIE o CIF vàlid."
2258 2263
 
2259 2264
 #: contrib/localflavor/es/forms.py:67
2260 2265
 msgid "Please enter a valid NIF or NIE."
2261  
-msgstr "Si us plau, introdueixi un NIF o NIE vàlid."
  2266
+msgstr "Si us plau, introduïu un NIF o NIE vàlid."
2262 2267
 
2263 2268
 #: contrib/localflavor/es/forms.py:68
2264 2269
 msgid "Invalid checksum for NIF."
@@ -2276,7 +2281,7 @@ msgstr "Validació invàlida del CIF."
2276 2281
 msgid ""
2277 2282
 "Please enter a valid bank account number in format XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
2278 2283
 msgstr ""
2279  
-"Introdueixi un número de compte bancari vàlid en el format XXXX-XXXX-XX-"
  2284
+"Introduïu un número de compte bancari vàlid en el format XXXX-XXXX-XX-"
2280 2285
 "XXXXXXXXXX."
2281 2286
 
2282 2287
 #: contrib/localflavor/es/forms.py:143
@@ -2285,17 +2290,17 @@ msgstr "Validació invàlida del número de compte bancari."
2285 2290
 
2286 2291
 #: contrib/localflavor/fi/forms.py:28
2287 2292
 msgid "Enter a valid Finnish social security number."
2288  
-msgstr "Introdueixi un número vàlid de la seguretat social finlandesa."
  2293
+msgstr "Introduïu un número vàlid de la seguretat social finlandesa."
2289 2294
 
2290 2295
 #: contrib/localflavor/in_/forms.py:14
2291 2296
 msgid "Enter a zip code in the format XXXXXXX."
2292  
-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXXXX."
  2297
+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXXXX."
2293 2298
 
2294 2299
 #: contrib/localflavor/is_/forms.py:17
2295 2300
 msgid ""
2296 2301
 "Enter a valid Icelandic identification number. The format is XXXXXX-XXXX."
2297 2302
 msgstr ""
2298  
-"Introdueixi un número de identificació d'Islàndia. El format és XXXXXX-XXXX."
  2303
+"Introduïu un número de identificació d'Islàndia. El format és XXXXXX-XXXX."
2299 2304
 
2300 2305
 #: contrib/localflavor/is_/forms.py:18
2301 2306
 msgid "The Icelandic identification number is not valid."
@@ -2303,19 +2308,19 @@ msgstr "El número de identificació d'Islàndia no és vàlid."
2303 2308
 
2304 2309
 #: contrib/localflavor/it/forms.py:14
2305 2310
 msgid "Enter a valid zip code."
2306  
-msgstr "Introdueixi un codi zip vàlid."
  2311
+msgstr "Introduïu un codi zip vàlid."
2307 2312
 
2308 2313
 #: contrib/localflavor/it/forms.py:43
2309 2314
 msgid "Enter a valid Social Security number."
2310  
-msgstr "Introdueixi un número valid de la Seguretat Social."
  2315
+msgstr "Introduïu un número valid de la Seguretat Social."
2311 2316
 
2312 2317
 #: contrib/localflavor/it/forms.py:68
2313 2318
 msgid "Enter a valid VAT number."
2314  
-msgstr "Introdueixi un número de IVA (VAT) vàlid."
  2319
+msgstr "Introduïu un número de IVA (VAT) vàlid."
2315 2320
 
2316 2321
 #: contrib/localflavor/jp/forms.py:17
2317 2322
 msgid "Enter a postal code in the format XXXXXXX or XXX-XXXX."
2318  
-msgstr "Introdueixi un codi postal en el format XXXXXXX o XX-XXXX."
  2323
+msgstr "Introduïu un codi postal en el format XXXXXXX o XX-XXXX."
2319 2324
 
2320 2325
 #: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:4
2321 2326
 msgid "Hokkaido"
@@ -2716,7 +2721,7 @@ msgstr "Validació invàlida del número d'identificació nacional."
2716 2721
 #: contrib/localflavor/pl/forms.py:72
2717 2722
 msgid ""
2718 2723
 "Enter a tax number field (NIP) in the format XXX-XXX-XX-XX or XX-XX-XXX-XXX."
2719  
-msgstr "Introdueixi un número NIP en el format XXX-XXX-XX-XX o XX-XX-XXX-XXX."
  2724
+msgstr "Introduïu un número NIP en el format XXX-XXX-XX-XX o XX-XX-XXX-XXX."
2720 2725
 
2721 2726
 #: contrib/localflavor/pl/forms.py:73
2722 2727
 msgid "Wrong checksum for the Tax Number (NIP)."
@@ -3437,21 +3442,21 @@ msgstr "Gal·les"
3437 3442
 
3438 3443
 #: contrib/localflavor/us/forms.py:16
3439 3444
 msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
3440  
-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXX o XXXXX-XXXX."
  3445
+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXX o XXXXX-XXXX."
3441 3446
 
3442 3447
 #: contrib/localflavor/us/forms.py:54
3443 3448
 msgid "Enter a valid U.S. Social Security number in XXX-XX-XXXX format."
3444 3449
 msgstr ""
3445  
-"Introdueixi un número vàlid de la Seguretat Social dels E.U.A. en el format "
  3450
+"Introduïu un número vàlid de la Seguretat Social dels E.U.A. en el format "
3446 3451
 "XXX-XX-XXXX."
3447 3452
 
3448 3453
 #: contrib/localflavor/za/forms.py:20
3449 3454
 msgid "Enter a valid South African ID number"
3450  
-msgstr "Introdueixi un número d'Identitat Sud Africà valid"
  3455
+msgstr "Introduïu un número d'Identitat Sud Africà valid"
3451 3456
 
3452 3457
 #: contrib/localflavor/za/forms.py:54
3453 3458
 msgid "Enter a valid South African postal code"
3454  
-msgstr "Introdueixi un codi postal Sud Africà vàlid."
  3459
+msgstr "Introduïu un codi postal Sud Africà vàlid."
3455 3460
 
3456 3461
 #: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:4
3457 3462
 msgid "Eastern Cape"
@@ -3510,8 +3515,8 @@ msgid ""
3510 3515
 "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
3511 3516
 "'http://'."
3512 3517
 msgstr ""
3513  
-"Això pot ser bé una ruta absoluta (com a dalt) o una URL completa que comenci "
3514  
-"per http:// ."
  3518
+"Això pot ser bé una ruta absoluta (com a dalt) o una URL completa que "
  3519
+"comenci per http:// ."
3515 3520
 
3516 3521
 #: contrib/redirects/models.py:13
3517 3522
 msgid "redirect"
@@ -3584,15 +3589,15 @@ msgstr "No es permeten minúscules aquí."
3584 3589
 
3585 3590
 #: core/validators.py:95
3586 3591
 msgid "Enter only digits separated by commas."
3587  
-msgstr "Introdueixi només dígits separats per comes."
  3592
+msgstr "Introduïu només dígits separats per comes."
3588 3593
 
3589 3594
 #: core/validators.py:107
3590 3595
 msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
3591  
-msgstr "Introdueixi adreces de correu electrònic vàlides separades per comes."
  3596
+msgstr "Introduïu adreces de correu electrònic vàlides separades per comes."
3592 3597
 
3593 3598
 #: core/validators.py:111
3594 3599
 msgid "Please enter a valid IP address."
3595  
-msgstr "Si el plau, introdueixi una adreça IP vàlida."
  3600
+msgstr "Si el plau, introduïu una adreça IP vàlida."
3596 3601
 
3597 3602
 #: core/validators.py:115
3598 3603
 msgid "Empty values are not allowed here."
@@ -3608,7 +3613,7 @@ msgstr "Aquest valor no pot contenir només dígits."
3608 3613
 
3609 3614
 #: core/validators.py:128 newforms/fields.py:152
3610 3615
 msgid "Enter a whole number."
3611  
-msgstr "Introdueixi un número sencer."
  3616
+msgstr "Introduïu un número sencer."
3612 3617
 
3613 3618
 #: core/validators.py:132
3614 3619
 msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
@@ -3625,19 +3630,19 @@ msgstr "Data invàlida: %s"
3625 3630
 
3626 3631
 #: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:527
3627 3632
 msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
3628  
-msgstr "Introdueixi una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
  3633
+msgstr "Introduïu una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
3629 3634
 
3630 3635
 #: core/validators.py:161
3631 3636
 msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
3632  
-msgstr "Introdueixi una hora vàlida en el format HH:MM."
  3637
+msgstr "Introduïu una hora vàlida en el format HH:MM."
3633 3638
 
3634 3639
 #: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:604
3635 3640
 msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
3636  
-msgstr "Introdueixi un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM."
  3641
+msgstr "Introduïu un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM."
3637 3642
 
3638 3643
 #: core/validators.py:170 newforms/fields.py:403
3639 3644
 msgid "Enter a valid e-mail address."
3640  
-msgstr "Introdueixi una adreça de correu vàlida."
  3645
+msgstr "Introduïu una adreça de correu vàlida."
3641 3646
 
3642 3647
 #: core/validators.py:182 core/validators.py:474 newforms/fields.py:433
3643 3648
 #: oldforms/__init__.py:687
@@ -3650,20 +3655,20 @@ msgid ""
3650 3655
 "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
3651 3656
 "corrupted image."
3652 3657
 msgstr ""
3653  
-"Envii una imatge vàlida. El fitxer que ha enviat no era una imatge o estaba "
  3658
+"Envieu una imatge vàlida. El fitxer que heu enviat no era una imatge o estava "
3654 3659
 "corrupte."
3655 3660
 
3656 3661
 #: core/validators.py:200
3657 3662
 #, python-format
3658 3663
 msgid "The URL %s does not point to a valid image."
3659  
-msgstr "La URL %s no apunta una imatge vàlida."
  3664
+msgstr "La URL %s no apunta a una imatge vàlida."
3660 3665
 
3661 3666
 #: core/validators.py:204
3662 3667
 #, python-format
3663 3668
 msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
3664 3669
 msgstr ""
3665  
-"Els números de telèfon han de guardar-se en el format XXX-XXX-XXXX. \"%s\" no "
3666  
-"és vàlid."
  3670
+"Els números de telèfon han de guardar-se en el format XXX-XXX-XXXX. \"%s\" "
  3671
+"no és vàlid."
3667 3672
 
3668 3673
 #: core/validators.py:212
3669 3674
 #, python-format
@@ -3696,7 +3701,7 @@ msgstr "URL invàlida: %s"
3696 3701
 #: core/validators.py:259 core/validators.py:261
3697 3702
 #, python-format
3698 3703
 msgid "The URL %s is a broken link."
3699  
-msgstr "La URL %sés un enllaç trencat."
  3704
+msgstr "La URL %s és un enllaç trencat."
3700 3705
 
3701 3706
 #: core/validators.py:267
3702 3707
 msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
@@ -3706,8 +3711,8 @@ msgstr "Introdueixi una abreviatura vàlida d'estat dels E.U.A.."
3706 3711
 #, python-format
3707 3712
 msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
3708 3713
 msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
3709  
-msgstr[0] "Vigili amb el llenguatge! Aquí no s'admet la paraula: %s."
3710  
-msgstr[1] "Vigili amb el llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
  3714
+msgstr[0] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admet la paraula: %s."
  3715
+msgstr[1] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
3711 3716
 
3712 3717
 #: core/validators.py:288
3713 3718
 #, python-format
@@ -3716,11 +3721,11 @@ msgstr "Aquest camp ha de concordar amb el camp '%s'."
3716 3721
 
3717 3722
 #: core/validators.py:307
3718 3723
 msgid "Please enter something for at least one field."
3719  
-msgstr "Si us plau, introdueixi alguna cosa almenys en un camp."
  3724
+msgstr "Si us plau, introduïu alguna cosa almenys en un camp."
3720 3725
 
3721 3726
 #: core/validators.py:316 core/validators.py:327
3722 3727
 msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
3723  
-msgstr "Si us plau, ompli els dos camps o deixi'ls tots dos en blanc."
  3728
+msgstr "Si us plau, ompliu els dos camps o deixeu-los tots dos en blanc."
3724 3729
 
3725 3730
 #: core/validators.py:335
3726 3731
 #, python-format
@@ -3758,7 +3763,7 @@ msgstr "Aquest valor ha de ser una potència de %s."
3758 3763
 
3759 3764
 #: core/validators.py:437
3760 3765
 msgid "Please enter a valid decimal number."
3761  
-msgstr "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid."
  3766
+msgstr "Si us plau, introduïu un número decimal vàlid."
3762 3767
 
3763 3768
 #: core/validators.py:444
3764 3769
 #, python-format
@@ -3766,9 +3771,9 @@ msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
3766 3771
 msgid_plural ""
3767 3772
 "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
3768 3773
 msgstr[0] ""
3769  
-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digit."
  3774
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s digit."
3770 3775
 msgstr[1] ""
3771  
-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digits."
  3776
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s digits."
3772 3777
 
3773 3778
 #: core/validators.py:447
3774 3779
 #, python-format
@@ -3777,10 +3782,10 @@ msgid ""
3777 3782
 msgid_plural ""
3778 3783
 "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
3779 3784
 msgstr[0] ""
3780  
-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera "
  3785
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera "
3781 3786
 "sigui de com a màxim %s digit."
3782 3787
 msgstr[1] ""
3783  
-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera "
  3788
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera "
3784 3789
 "sigui de com a màxim %s digits."
3785 3790
 
3786 3791
 #: core/validators.py:450
@@ -3789,25 +3794,25 @@ msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
3789 3794
 msgid_plural ""
3790 3795
 "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
3791 3796
 msgstr[0] ""
3792  
-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posició "
  3797
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s posició "
3793 3798
 "decimal."
3794 3799
 msgstr[1] ""
3795  
-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posicions "
  3800
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s posicions "
3796 3801
 "decimals."
3797 3802
 
3798 3803
 #: core/validators.py:458
3799 3804
 msgid "Please enter a valid floating point number."
3800  
-msgstr "Si us plau, introdueixi un número amb punt de coma flotant vàlid."
  3805
+msgstr "Si us plau, introduïu un número amb punt de coma flotant vàlid."
3801 3806
 
3802 3807
 #: core/validators.py:467
3803 3808
 #, python-format
3804 3809
 msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
3805  
-msgstr "Asseguris de que el fitxer que ha enviat té, com a mínim, %s bytes."
  3810
+msgstr "Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a mínim, %s bytes."
3806 3811
 
3807 3812
 #: core/validators.py:468
3808 3813
 #, python-format
3809 3814
 msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
3810  
-msgstr "Asseguris de que el fitxer que ha enviat té, com a màxim %s bytes."
  3815
+msgstr "Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a màxim %s bytes."
3811 3816
 
3812 3817
 #: core/validators.py:485
3813 3818
 msgid "The format for this field is wrong."
@@ -3836,7 +3841,7 @@ msgid ""
3836 3841
 "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
3837 3842
 "\"%(start)s\".)"
3838 3843
 msgstr ""
3839  
-"Si us plau, tanqui l'etiqueta %(tag)s des de la línia %(line)s. (La línia "
  3844
+"Si us plau, tanqueu l'etiqueta %(tag)s des de la línia %(line)s. (La línia "
3840 3845
 "comença amb \"%(start)s\".)"
3841 3846
 
3842 3847
 #: core/validators.py:576
@@ -3918,7 +3923,7 @@ msgstr "Aquest valor ha de ser un número decimal."
3918 3923
 
3919 3924
 #: db/models/fields/__init__.py:779
3920 3925
 msgid "Enter a valid filename."
3921  
-msgstr "Introdueixi un nom de fitxer vàlid."
  3926
+msgstr "Introduïu un nom de fitxer vàlid."
3922 3927
 
3923 3928
 #: db/models/fields/__init__.py:960
3924 3929
 msgid "This value must be either None, True or False."
@@ -3927,7 +3932,7 @@ msgstr "Aquest valor ha de ser None (Cap), True (Veritat) o False (Fals)"
3927 3932
 #: db/models/fields/related.py:93
3928 3933
 #, python-format
3929 3934
 msgid "Please enter a valid %s."
3930  
-msgstr "Si us plau, introdueixi un %s vàlid."
  3935
+msgstr "Si us plau, introduïu un %s vàlid."
3931 3936
 
3932 3937
 #: db/models/fields/related.py:701
3933 3938
 msgid "Separate multiple IDs with commas."
@@ -3936,7 +3941,9 @@ msgstr "Separi múltiples IDs amb comes."
3936 3941
 #: db/models/fields/related.py:703
3937 3942
 msgid ""
3938 3943
 "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
3939  
-msgstr "Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més d'un valor."
  3944
+msgstr ""
  3945
+"Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més "
  3946
+"d'un valor."
3940 3947
 
3941 3948
 #: db/models/fields/related.py:750
3942 3949
 #, python-format
@@ -3944,28 +3951,28 @@ msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
3944 3951
 msgid_plural ""
3945 3952
 "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
3946 3953
 msgstr[0] ""
3947  
-"Si us plau, introdueixi els IDs de %(self)s vàlids. El valor %(value)r és "
  3954
+"Si us plau, introduïu els IDs de %(self)s vàlids. El valor %(value)r és "
3948 3955
 "invàlid."
3949 3956
 msgstr[1] ""
3950  
-"Si us plau, introdueixi IDs de %(self)s vàlids. Els valors %(value)r són "
  3957
+"Si us plau, introduïu IDs de %(self)s vàlids. Els valors %(value)r són "
3951 3958
 "invàlids."
3952 3959
 
3953 3960
 #: newforms/fields.py:47
3954 3961
 msgid "Enter a valid value."
3955  
-msgstr "Introdueixi un valor vàlid."
  3962
+msgstr "Introduïu un valor vàlid."
3956 3963
 
3957 3964
 #: newforms/fields.py:124
3958 3965
 #, python-format
3959 3966
 msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
3960 3967
 msgstr ""
3961  
-"Asseguris de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)"
  3968
+"Assegureu-vos de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)"
3962 3969
 "d)."
3963 3970
 
3964 3971
 #: newforms/fields.py:125
3965 3972
 #, python-format
3966 3973
 msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
3967 3974
 msgstr ""
3968  
-"Asseguris de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)"
  3975
+"Assegureu-vos de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)"
3969 3976
 "d)."
3970 3977
 
3971 3978
 #: newforms/fields.py:153 newforms/fields.py:182 newforms/fields.py:211
@@ -3976,38 +3983,38 @@ msgstr "Aquest valor ha de ser menor o igual a %s."
3976 3983
 #: newforms/fields.py:154 newforms/fields.py:183 newforms/fields.py:212
3977 3984
 #, python-format
3978 3985
 msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
3979  
-msgstr "Asseguris de que aquest valor sigui superior o igual a %s."
  3986
+msgstr "Assegureu-vos de que aquest valor sigui superior o igual a %s."
3980 3987
 
3981 3988
 #: newforms/fields.py:181 newforms/fields.py:210
3982 3989
 msgid "Enter a number."
3983  
-msgstr "Introdueixi un número."
  3990
+msgstr "Introduïu un número."
3984 3991
 
3985 3992
 #: newforms/fields.py:213
3986 3993
 #, python-format
3987 3994
 msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
3988  
-msgstr "Asseguris de que no hi ha més de %s dígits en total."
  3995
+msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s dígits en total."
3989 3996
 
3990 3997
 #: newforms/fields.py:214
3991 3998
 #, python-format
3992 3999
 msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
3993  
-msgstr "Asseguris de que no hi ha més de %s decimals."
  4000
+msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s decimals."
3994 4001
 
3995 4002
 #: newforms/fields.py:215
3996 4003
 #, python-format
3997 4004
 msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
3998  
-msgstr "Asseguris de que no hi ha més de %s dígits decimals."
  4005
+msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s dígits decimals."
3999 4006
 
4000 4007
 #: newforms/fields.py:263 newforms/fields.py:751
4001 4008
 msgid "Enter a valid date."
4002  
-msgstr "Introdueixi una data vàlida."
  4009
+msgstr "Introduïu una data vàlida."
4003 4010
 
4004 4011
 #: newforms/fields.py:296 newforms/fields.py:752
4005 4012
 msgid "Enter a valid time."
4006  
-msgstr "Introdueixi una hora vàlida."
  4013
+msgstr "Introduïu una hora vàlida."
4007 4014
 
4008 4015
 #: newforms/fields.py:335
4009 4016
 msgid "Enter a valid date/time."
4010  
-msgstr "Introdueixi una data/hora vàlides."
  4017
+msgstr "Introduïu una data/hora vàlides."
4011 4018
 
4012 4019
 #: newforms/fields.py:434
4013 4020
 msgid "No file was submitted."
@@ -4019,7 +4026,7 @@ msgstr "El fitxer enviat està buit."
4019 4026
 
4020 4027
 #: newforms/fields.py:497
4021 4028
 msgid "Enter a valid URL."
4022  
-msgstr "Introdueixi una URL vàlida."
  4029
+msgstr "Introduïu una URL vàlida."
4023 4030
 
4024 4031
 #: newforms/fields.py:498
4025 4032
 msgid "This URL appears to be a broken link."
@@ -4028,32 +4035,32 @@ msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
4028 4035
 #: newforms/fields.py:560 newforms/models.py:299
4029 4036
 msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
4030 4037
 msgstr ""
4031  
-"Esculli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
  4038
+"Escolliy una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
4032 4039
 
4033 4040
 #: newforms/fields.py:599
4034 4041
 #, python-format
4035 4042
 msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
4036  
-msgstr "Esculli una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
  4043
+msgstr "Esculliu una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
4037 4044
 
4038 4045
 #: newforms/fields.py:600 newforms/fields.py:662 newforms/models.py:371
4039 4046
 msgid "Enter a list of values."
4040  
-msgstr "Introdueixi una llista de valors."
  4047
+msgstr "Introduïu una llista de valors."
4041 4048
 
4042 4049
 #: newforms/fields.py:780
4043 4050
 msgid "Enter a valid IPv4 address."
4044  
-msgstr "Introdueixi una adreça IPv4 vàlida."
  4051
+msgstr "Introduïu una adreça IPv4 vàlida."
4045 4052
 
4046 4053
 #: newforms/models.py:372
4047 4054
 #, python-format
4048 4055
 msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
4049  
-msgstr "Esculli una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
  4056
+msgstr "Escolliu una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
4050 4057
 
4051 4058
 #: oldforms/__init__.py:409
4052 4059
 #, python-format
4053 4060
 msgid "Ensure your text is less than %s character."
4054 4061
 msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
4055  
-msgstr[0] "Asseguris de que el seu text té menys de %s caràcter."
4056  
-msgstr[1] "Asseguris de que el seu text té menys de %s caràcters."
  4062
+msgstr[0] "Assegureu-vos de que el seu text té menys de %s caràcter."
  4063
+msgstr[1] "Assegureu-vos de que el seu text té menys de %s caràcters."
4057 4064