Permalink
Browse files

Fixed #6917 -- Catalan translation clean up

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@7458 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 6032f6f commit 5adf26ee54b71bcf79c4060a477d294ae83148d0 @datapythonista datapythonista committed Apr 25, 2008
Showing with 170 additions and 160 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +170 −160 django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
330 django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-15 01:00+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-25 00:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-29 01:37+0100\n"
"Last-Translator: Django Catalan Group <django-cat@googlegroups.com>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
@@ -63,7 +63,6 @@ msgid "Argentinean Spanish"
msgstr "Castellà Argentí"
#: conf/global_settings.py:51
-#, fuzzy
msgid "Basque"
msgstr "Euskera"
@@ -152,8 +151,8 @@ msgid "Portugese"
msgstr "Portuguès"
#: conf/global_settings.py:73
-msgid "Brazilian"
-msgstr "Brasileny"
+msgid "Brazilian Portuguese"
+msgstr "Portuguès de Brasil"
#: conf/global_settings.py:74
msgid "Romanian"
@@ -401,16 +400,16 @@ msgid ""
"following types of objects:"
msgstr ""
"Eliminar el/la %(object_name)s '%(escaped_object)s' provocaria l'eliminació "
-"d'objectes relacionats, però el vostre compte no te permissos per a esborrar els "
-"tipus d'objecte següents:"
+"d'objectes relacionats, però el vostre compte no te permissos per a esborrar "
+"els tipus d'objecte següents:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:20
#, python-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
"All of the following related items will be deleted:"
msgstr ""
-"Està segur de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
+"Esteu segurs de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
"S'esborraran els següents elements relacionats:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:25
@@ -429,7 +428,7 @@ msgstr "Filtre"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
#, python-format
msgid "Models available in the %(name)s application."
-msgstr "Models disponibles en l'aplicació %(name)s."
+msgstr "Models disponibles a l'aplicació %(name)s."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:18
#, python-format
@@ -547,7 +546,7 @@ msgid ""
"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
"options."
msgstr ""
-"Primer, entri un usuari i una contrasenya. Després podrà editar més opcions "
+"Primer, entreu un usuari i una contrasenya. Després podreu editar més opcions "
"de l'usuari."
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
@@ -593,15 +592,15 @@ msgid ""
"your computer is \"internal\").</p>\n"
msgstr ""
"\n"
-"<p class=\"help\">Per a instal·lar 'bookmarklets', arrosegui l'enllaç a la "
+"<p class=\"help\">Per a instal·lar 'bookmarklets', arrosegueu l'enllaç a la "
"seva barra de\n"
-"marcadors, o faci click amb el botò dret en l'enllaç i afegeixi'l als "
+"marcadors, o feu click amb el botó dret en l'enllaç i afegeixi'l als "
"marcadors.\n"
-"Ara pot escollir el 'bookmarklet' des de qualsevol pàgina del lloc.\n"
-"Observi que alguns d'aquests 'bookmarklets' precisen que estigui veient\n"
-"el lloc des de un ordinador senyalat com a \"intern\" (parli\n"
-"amb el seu administrador de sistemes si no està segur de la condició del "
-"seu).</p>\n"
+"Ara podeu escollir el 'bookmarklet' des de qualsevol pàgina del lloc.\n"
+"Observeu que alguns d'aquests 'bookmarklets' precisen que estigui veient\n"
+"el lloc des de un ordinador senyalat com a \"intern\" (parleu\n"
+"amb el vostre administrador de sistemes si no esteu segurs de la condició del "
+"vostre).</p>\n"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
msgid "Documentation for this page"
@@ -612,7 +611,7 @@ msgid ""
"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
"that page."
msgstr ""
-"El porta des de qualsevol pàgina de la documentació a la vista que la genera."
+"Us porta des de qualsevol pàgina de la documentació a la vista que la genera."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
msgid "Show object ID"
@@ -673,9 +672,9 @@ msgid ""
"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
"password twice so we can verify you typed it in correctly."
msgstr ""
-"Si us plau, introdueixi la seva contrasenya antiga, per seguretat, i tot "
-"seguit introdueixi la seva contrasenya nova dues vegades per verificar que "
-"l'ha escrit correctament."
+"Si us plau, introduïu la vostra contrasenya antiga, per seguretat, i tot "
+"seguit introduïu la vostra contrasenya nova dues vegades per verificar que "
+"l'heu escrit correctament."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:16
msgid "Old password:"
@@ -703,39 +702,39 @@ msgstr "Restablir contrasenya"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
msgid "Password reset successful"
-msgstr "Restabliment de contrasenya exitòs"
+msgstr "Restabliment de contrasenya exitós"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
msgid ""
"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
"should be receiving it shortly."
msgstr ""
-"Li hem enviat una contrasenya nova a l'adreça de correu electrònic que ens "
-"ha indicat. L'hauria de rebre en breu."
+"Us hem enviat una contrasenya nova a l'adreça de correu electrònic que ens "
+"heu indicat. L'haurieu de rebre en breu."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr ""
-"Està rebent aquest missatge degut a que va solicitar un restabliment de "
+"Esteu rebent aquest missatge degut a que veu solicitar un restabliment de "
"contrasenya."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
#, python-format
msgid "for your user account at %(site_name)s"
-msgstr "del seu compte d'usuari a %(site_name)s."
+msgstr "del vostre compte d'usuari a %(site_name)s."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
#, python-format
msgid "Your new password is: %(new_password)s"
-msgstr "La seva nova contrasenya és: %(new_password)s"
+msgstr "La vostra nova contrasenya és: %(new_password)s"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
-msgstr "Sentis lliure de canviar-la en aquesta pàgina:"
+msgstr "Sentiu-vos lliures de canviar-la en aquesta pàgina:"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
msgid "Your username, in case you've forgotten:"
-msgstr "El seu nom d'usuari, en cas d'haver-lo oblidat:"
+msgstr "El vostre nom d'usuari, en cas d'haver-lo oblidat:"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
msgid "Thanks for using our site!"
@@ -751,8 +750,8 @@ msgid ""
"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
"your password and e-mail the new one to you."
msgstr ""
-"Ha oblidat la seva contrasenya? Introdueixi la seva adreça de correu "
-"electrònic i en crearem una de nova que li enviarem per correu."
+"Heu oblidat la vostra contrasenya? Introduïu la vostra adreça de correu "
+"electrònic i en crearem una de nova que us enviarem per correu."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "E-mail address:"
@@ -785,12 +784,12 @@ msgstr "Totes les dates"
#: contrib/admin/views/auth.py:20 contrib/admin/views/main.py:267
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
-msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat agregat/da amb èxit."
+msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat afegit/da amb èxit."
#: contrib/admin/views/auth.py:25 contrib/admin/views/main.py:271
#: contrib/admin/views/main.py:356
msgid "You may edit it again below."
-msgstr "Pot editar-lo de nou a baix."
+msgstr "Podeu editar-lo de nou a baix."
#: contrib/admin/views/auth.py:31
msgid "Add user"
@@ -810,25 +809,25 @@ msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
"sensitive."
msgstr ""
-"Si us plau, introdueixi un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingui en "
+"Si us plau, introduïu un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingueu en "
"compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
#: contrib/admin/views/decorators.py:69
msgid ""
"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
"submission has been saved."
msgstr ""
-"Si us plau, identifiquis de nou doncs la seva sessió ha expirat. No es "
-"preocupi, el seu enviament està emmagatzemat."
+"Si us plau, identifiqueu-vos de nou doncs la vostra sessió ha expirat. No us "
+"preocupeu, el seu enviament està emmagatzemat."
#: contrib/admin/views/decorators.py:76
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
-"Sembla ser que el seu navegador no està configurat per acceptar "
-"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliti les 'cookies', recarregui aquesta "
-"pàgina i provi-ho de nou. "
+"Sembla ser que el vostre navegador no està configurat per acceptar "
+"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliteu les 'cookies', recarregueu aquesta "
+"pàgina i proveu-ho de nou. "
#: contrib/admin/views/decorators.py:90
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
@@ -838,7 +837,7 @@ msgstr "Els noms d'usuari no poden contenir el caracter '@'."
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr ""
-"La seva adreça de correu no és el seu nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
+"La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
#: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
#: contrib/admin/views/doc.py:52
@@ -963,13 +962,13 @@ msgstr "Text"
msgid "Time"
msgstr "Hora"
-#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:7
+#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:8
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: contrib/admin/views/doc.py:319
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
-msgstr "Estat dels E.U.A. (dos lletres majúscules)"
+msgstr "Estat dels E.U.A. (dues lletres majúscules)"
#: contrib/admin/views/doc.py:320
msgid "XML text"
@@ -987,7 +986,7 @@ msgstr "Lloc administratiu"
#: contrib/admin/views/main.py:280 contrib/admin/views/main.py:365
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
-msgstr "Pot afegir un altre %s a baix."
+msgstr "Podeu afegir un altre %s a baix."
#: contrib/admin/views/main.py:298
#, python-format
@@ -1029,7 +1028,8 @@ msgstr "S'ha modificat amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s."
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
-"S'ha agregat exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou abaix."
+"S'ha afegit exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou "
+"abaix."
#: contrib/admin/views/main.py:400
#, python-format
@@ -1063,12 +1063,12 @@ msgstr "Modificar històric: %s"
#: contrib/admin/views/main.py:583
#, python-format
msgid "Select %s"
-msgstr "Seleccioni %s"
+msgstr "Seleccioneu %s"
#: contrib/admin/views/main.py:583
#, python-format
msgid "Select %s to change"
-msgstr "Seleccioni %s per modificar"
+msgstr "Seleccioneu %s per modificar"
#: contrib/admin/views/main.py:784
msgid "Database error"
@@ -1099,7 +1099,7 @@ msgid ""
"That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
"you've registered?"
msgstr ""
-"Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Està segur de "
+"Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Esteu segurs de "
"que s'ha registrat?"
#: contrib/auth/forms.py:107
@@ -1114,7 +1114,7 @@ msgstr "Els dos camps de nova contrasenya no coincideixen."
#: contrib/auth/forms.py:124
msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
msgstr ""
-"La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introdueixi-la de nou."
+"La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introduïu-la de nou."
#: contrib/auth/models.py:73 contrib/auth/models.py:93
msgid "name"
@@ -1173,7 +1173,7 @@ msgid ""
"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
"password form</a>."
msgstr ""
-"Utilitzi '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari de "
+"Utilitzeu '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari de "
"canvi de contrasenya</a>."
#: contrib/auth/models.py:136
@@ -1189,12 +1189,13 @@ msgid "active"
msgstr "actiu"
#: contrib/auth/models.py:137
+#, fuzzy
msgid ""
-"Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
+"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr ""
-"Designa si aquest usuari pot iniciar sessió a la interfície administrativa "
-"Django. Deseleccioni-ho enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
+"Designa si aquest usuari ha de ser tractat com a actiu. Desekeccioneu-ho "
+"enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
#: contrib/auth/models.py:138
msgid "superuser status"
@@ -1242,7 +1243,7 @@ msgstr "Informació personal"
#: contrib/auth/models.py:155
msgid "Permissions"
-msgstr "permissos"
+msgstr "permisos"
#: contrib/auth/models.py:156
msgid "Important dates"
@@ -1326,7 +1327,7 @@ msgid ""
"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
"removed\" message will be displayed instead."
msgstr ""
-"Marqui aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es mostrarà "
+"Marqueu aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es mostrarà "
"\"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
#: contrib/comments/models.py:96
@@ -1477,7 +1478,7 @@ msgstr "El seu nom:"
#: contrib/comments/views/comments.py:28
msgid ""
"This rating is required because you've entered at least one other rating."
-msgstr "Es precisa aquesta puntuació perquè has introduït almenys un altre."
+msgstr "Es precisa aquesta puntuació perquè n'heu introduït almenys una altra."
#: contrib/comments/views/comments.py:112
#, python-format
@@ -1492,13 +1493,13 @@ msgid_plural ""
"\n"
"%(text)s"
msgstr[0] ""
-"Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %"
-"(count)s comentari:\n"
+"Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %(count)"
+"s comentari:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr[1] ""
-"Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %"
-"(count)s comentaris:\n"
+"Aquest comentari va ser enviat per un usuari que ha enviat menys de %(count)"
+"s comentaris:\n"
"\n"
"%(text)s"
@@ -1553,7 +1554,7 @@ msgstr "ID del comentari invàlid"
#: contrib/comments/views/karma.py:27
msgid "No voting for yourself"
-msgstr "No pots votar-te a tu mateix"
+msgstr "No podeu votar-vos a vosaltres mateixos"
#: contrib/contenttypes/models.py:67
msgid "python model class name"
@@ -1567,53 +1568,57 @@ msgstr "tipus de contingut"
msgid "content types"
msgstr "tipus de continguts"
-#: contrib/flatpages/models.py:8
+#: contrib/flatpages/models.py:9
msgid ""
"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
msgstr ""
-"Exemple: '/about/contact/'. Asseguri's de posar les barres al principi i al "
+"Exemple: '/about/contact/'. Assegureu-vos de posar les barres al principi i al "
"final."
-#: contrib/flatpages/models.py:9
+#: contrib/flatpages/models.py:10
msgid "title"
msgstr "títol"
-#: contrib/flatpages/models.py:10
+#: contrib/flatpages/models.py:11
msgid "content"
msgstr "contingut"
-#: contrib/flatpages/models.py:11
+#: contrib/flatpages/models.py:12
msgid "enable comments"
msgstr "habilitar comentaris"
-#: contrib/flatpages/models.py:12
+#: contrib/flatpages/models.py:13
msgid "template name"
msgstr "nom de la plantilla"
-#: contrib/flatpages/models.py:13
+#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid ""
"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
"will use 'flatpages/default.html'."
msgstr ""
"Exemple: 'flatpages/contact_page.html'. Si no es proporciona, el sistema "
"utilitzarà 'flatpages/default.htmlt'."
-#: contrib/flatpages/models.py:14
+#: contrib/flatpages/models.py:15
msgid "registration required"
msgstr "cal estar registrat"
-#: contrib/flatpages/models.py:14
+#: contrib/flatpages/models.py:15
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
msgstr "Si està marcat, només els usuaris registrats podran veure la pàgina."
-#: contrib/flatpages/models.py:18
+#: contrib/flatpages/models.py:20
msgid "flat page"
msgstr "pàgina estàtica"
-#: contrib/flatpages/models.py:19
+#: contrib/flatpages/models.py:21
msgid "flat pages"
msgstr "pàgines estàtiques"
+#: contrib/flatpages/models.py:27
+msgid "Advanced options"
+msgstr ""
+
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
msgid "th"
msgstr "rt"
@@ -1701,7 +1706,7 @@ msgstr "ahir"
#: contrib/localflavor/ar/forms.py:27
msgid "Enter a postal code in the format NNNN or ANNNNAAA."
-msgstr "Introdueixi un codi postal en el format NNNN o ANNNNAAA."
+msgstr "Introduïu un codi postal en el format NNNN o ANNNNAAA."
#: contrib/localflavor/ar/forms.py:49 contrib/localflavor/br/forms.py:96
#: contrib/localflavor/br/forms.py:135 contrib/localflavor/pe/forms.py:23
@@ -1716,19 +1721,19 @@ msgstr "Aquest camp precisa 7 o 8 dígits."
#: contrib/localflavor/ar/forms.py:79
msgid "Enter a valid CUIT in XX-XXXXXXXX-X or XXXXXXXXXXXX format."
msgstr ""
-"Introdueixi un número CUIT vàlid en el format XX-XXXXXXXX-X o XXXXXXXXXXXX."
+"Introduïu un número CUIT vàlid en el format XX-XXXXXXXX-X o XXXXXXXXXXXX."
#: contrib/localflavor/ar/forms.py:80
msgid "Invalid CUIT."
msgstr "Invàlid CUIT."
#: contrib/localflavor/au/forms.py:16
msgid "Enter a 4 digit post code."
-msgstr "Introdueixi un codi postal de 4 dígits."
+msgstr "Introduïu un codi postal de 4 dígits."
#: contrib/localflavor/br/forms.py:21
msgid "Enter a zip code in the format XXXXX-XXX."
-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXX-XXX."
+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXX-XXX."
#: contrib/localflavor/br/forms.py:30
msgid "Phone numbers must be in XX-XXXX-XXXX format."
@@ -1739,7 +1744,7 @@ msgid ""
"Select a valid brazilian state. That state is not one of the available "
"states."
msgstr ""
-"Seleccioni un estat brasiler vàlid. Aquest estat no és un dels estats "
+"Seleccioneu un estat brasiler vàlid. Aquest estat no és un dels estats "
"disponibles."
#: contrib/localflavor/br/forms.py:94
@@ -1760,12 +1765,12 @@ msgstr "Aquest camp precisa almenys 14 dígits."
#: contrib/localflavor/ca/forms.py:17
msgid "Enter a postal code in the format XXX XXX."
-msgstr "Introdueixi un codi postal en el format XXX XXX."
+msgstr "Introduïu un codi postal en el format XXX XXX."
#: contrib/localflavor/ca/forms.py:88
msgid "Enter a valid Canadian Social Insurance number in XXX-XXX-XXX format."
msgstr ""
-"Introdueixi un número vàlid de la Assegurança Social de Canadà en el format "
+"Introduïu un número vàlid de la Assegurança Social de Canadà en el format "
"XXX-XXX-XXX."
#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:5
@@ -1874,23 +1879,23 @@ msgstr "Zuric"
#: contrib/localflavor/ch/forms.py:16 contrib/localflavor/no/forms.py:12
msgid "Enter a zip code in the format XXXX."
-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXX."
+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXX."
#: contrib/localflavor/ch/forms.py:64
msgid ""
"Enter a valid Swiss identity or passport card number in X1234567<0 or "
"1234567890 format."
msgstr ""
-"Introdueixi un número d'identificació o de passaport Suïssos en els formats "
+"Introduïu un número d'identificació o de passaport Suïssos en els formats "
"1234567890 o X1234567<0."
#: contrib/localflavor/cl/forms.py:29
msgid "Enter a valid Chilean RUT."
-msgstr "Introdueixi un RUT Xilè vàlid."
+msgstr "Introduïu un RUT Xilè vàlid."
#: contrib/localflavor/cl/forms.py:30
msgid "Enter a valid Chilean RUT. The format is XX.XXX.XXX-X."
-msgstr "Introdueixi un RUT Xilè vàlid. El format és XX.XXX.XXX-X"
+msgstr "Introduïu un RUT Xilè vàlid. El format és XX.XXX.XXX-X"
#: contrib/localflavor/cl/forms.py:31
msgid "The Chilean RUT is not valid."
@@ -1963,14 +1968,14 @@ msgstr "Turíngia"
#: contrib/localflavor/de/forms.py:14 contrib/localflavor/fi/forms.py:12
#: contrib/localflavor/fr/forms.py:15
msgid "Enter a zip code in the format XXXXX."
-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXX."
+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXX."
#: contrib/localflavor/de/forms.py:41
msgid ""
"Enter a valid German identity card number in XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X "
"format."
msgstr ""
-"Introdueixi un número de tarjeta d'identificació alemany vàlid en el format "
+"Introduïu un número de tarjeta d'identificació alemany vàlid en el format "
"XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X."
#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:5
@@ -2242,23 +2247,23 @@ msgstr "Comunitat Valenciana"
#: contrib/localflavor/es/forms.py:19
msgid "Enter a valid postal code in the range and format 01XXX - 52XXX."
-msgstr "Introdueixi un codi postal en rang i format 01XXX - 52XXX."
+msgstr "Introduïu un codi postal en rang i format 01XXX - 52XXX."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:39
msgid ""
"Enter a valid phone number in one of the formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX or "
"9XXXXXXXX."
msgstr ""
-"Introdueixi un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, "
+"Introduïu un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, "
"8XXXXXXXX o 9XXXXXXXX."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:66
msgid "Please enter a valid NIF, NIE, or CIF."
-msgstr "Si us plau, introdueixi un NIF, NIE o CIF vàlid."
+msgstr "Si us plau, introduïu un NIF, NIE o CIF vàlid."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:67
msgid "Please enter a valid NIF or NIE."
-msgstr "Si us plau, introdueixi un NIF o NIE vàlid."
+msgstr "Si us plau, introduïu un NIF o NIE vàlid."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:68
msgid "Invalid checksum for NIF."
@@ -2276,7 +2281,7 @@ msgstr "Validació invàlida del CIF."
msgid ""
"Please enter a valid bank account number in format XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
msgstr ""
-"Introdueixi un número de compte bancari vàlid en el format XXXX-XXXX-XX-"
+"Introduïu un número de compte bancari vàlid en el format XXXX-XXXX-XX-"
"XXXXXXXXXX."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:143
@@ -2285,37 +2290,37 @@ msgstr "Validació invàlida del número de compte bancari."
#: contrib/localflavor/fi/forms.py:28
msgid "Enter a valid Finnish social security number."
-msgstr "Introdueixi un número vàlid de la seguretat social finlandesa."
+msgstr "Introduïu un número vàlid de la seguretat social finlandesa."
#: contrib/localflavor/in_/forms.py:14
msgid "Enter a zip code in the format XXXXXXX."
-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXXXX."
+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXXXX."
#: contrib/localflavor/is_/forms.py:17
msgid ""
"Enter a valid Icelandic identification number. The format is XXXXXX-XXXX."
msgstr ""
-"Introdueixi un número de identificació d'Islàndia. El format és XXXXXX-XXXX."
+"Introduïu un número de identificació d'Islàndia. El format és XXXXXX-XXXX."
#: contrib/localflavor/is_/forms.py:18
msgid "The Icelandic identification number is not valid."
msgstr "El número de identificació d'Islàndia no és vàlid."
#: contrib/localflavor/it/forms.py:14
msgid "Enter a valid zip code."
-msgstr "Introdueixi un codi zip vàlid."
+msgstr "Introduïu un codi zip vàlid."
#: contrib/localflavor/it/forms.py:43
msgid "Enter a valid Social Security number."
-msgstr "Introdueixi un número valid de la Seguretat Social."
+msgstr "Introduïu un número valid de la Seguretat Social."
#: contrib/localflavor/it/forms.py:68
msgid "Enter a valid VAT number."
-msgstr "Introdueixi un número de IVA (VAT) vàlid."
+msgstr "Introduïu un número de IVA (VAT) vàlid."
#: contrib/localflavor/jp/forms.py:17
msgid "Enter a postal code in the format XXXXXXX or XXX-XXXX."
-msgstr "Introdueixi un codi postal en el format XXXXXXX o XX-XXXX."
+msgstr "Introduïu un codi postal en el format XXXXXXX o XX-XXXX."
#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:4
msgid "Hokkaido"
@@ -2716,7 +2721,7 @@ msgstr "Validació invàlida del número d'identificació nacional."
#: contrib/localflavor/pl/forms.py:72
msgid ""
"Enter a tax number field (NIP) in the format XXX-XXX-XX-XX or XX-XX-XXX-XXX."
-msgstr "Introdueixi un número NIP en el format XXX-XXX-XX-XX o XX-XX-XXX-XXX."
+msgstr "Introduïu un número NIP en el format XXX-XXX-XX-XX o XX-XX-XXX-XXX."
#: contrib/localflavor/pl/forms.py:73
msgid "Wrong checksum for the Tax Number (NIP)."
@@ -3437,21 +3442,21 @@ msgstr "Gal·les"
#: contrib/localflavor/us/forms.py:16
msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
-msgstr "Introdueixi un codi zip en el format XXXXX o XXXXX-XXXX."
+msgstr "Introduïu un codi zip en el format XXXXX o XXXXX-XXXX."
#: contrib/localflavor/us/forms.py:54
msgid "Enter a valid U.S. Social Security number in XXX-XX-XXXX format."
msgstr ""
-"Introdueixi un número vàlid de la Seguretat Social dels E.U.A. en el format "
+"Introduïu un número vàlid de la Seguretat Social dels E.U.A. en el format "
"XXX-XX-XXXX."
#: contrib/localflavor/za/forms.py:20
msgid "Enter a valid South African ID number"
-msgstr "Introdueixi un número d'Identitat Sud Africà valid"
+msgstr "Introduïu un número d'Identitat Sud Africà valid"
#: contrib/localflavor/za/forms.py:54
msgid "Enter a valid South African postal code"
-msgstr "Introdueixi un codi postal Sud Africà vàlid."
+msgstr "Introduïu un codi postal Sud Africà vàlid."
#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:4
msgid "Eastern Cape"
@@ -3510,8 +3515,8 @@ msgid ""
"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
"'http://'."
msgstr ""
-"Això pot ser bé una ruta absoluta (com a dalt) o una URL completa que comenci "
-"per http:// ."
+"Això pot ser bé una ruta absoluta (com a dalt) o una URL completa que "
+"comenci per http:// ."
#: contrib/redirects/models.py:13
msgid "redirect"
@@ -3584,15 +3589,15 @@ msgstr "No es permeten minúscules aquí."
#: core/validators.py:95
msgid "Enter only digits separated by commas."
-msgstr "Introdueixi només dígits separats per comes."
+msgstr "Introduïu només dígits separats per comes."
#: core/validators.py:107
msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
-msgstr "Introdueixi adreces de correu electrònic vàlides separades per comes."
+msgstr "Introduïu adreces de correu electrònic vàlides separades per comes."
#: core/validators.py:111
msgid "Please enter a valid IP address."
-msgstr "Si el plau, introdueixi una adreça IP vàlida."
+msgstr "Si el plau, introduïu una adreça IP vàlida."
#: core/validators.py:115
msgid "Empty values are not allowed here."
@@ -3608,7 +3613,7 @@ msgstr "Aquest valor no pot contenir només dígits."
#: core/validators.py:128 newforms/fields.py:152
msgid "Enter a whole number."
-msgstr "Introdueixi un número sencer."
+msgstr "Introduïu un número sencer."
#: core/validators.py:132
msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
@@ -3625,19 +3630,19 @@ msgstr "Data invàlida: %s"
#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:527
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
-msgstr "Introdueixi una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
+msgstr "Introduïu una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
#: core/validators.py:161
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
-msgstr "Introdueixi una hora vàlida en el format HH:MM."
+msgstr "Introduïu una hora vàlida en el format HH:MM."
#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:604
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
-msgstr "Introdueixi un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM."
+msgstr "Introduïu un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM."
#: core/validators.py:170 newforms/fields.py:403
msgid "Enter a valid e-mail address."
-msgstr "Introdueixi una adreça de correu vàlida."
+msgstr "Introduïu una adreça de correu vàlida."
#: core/validators.py:182 core/validators.py:474 newforms/fields.py:433
#: oldforms/__init__.py:687
@@ -3650,20 +3655,20 @@ msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
-"Envii una imatge vàlida. El fitxer que ha enviat no era una imatge o estaba "
+"Envieu una imatge vàlida. El fitxer que heu enviat no era una imatge o estava "
"corrupte."
#: core/validators.py:200
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid image."
-msgstr "La URL %s no apunta una imatge vàlida."
+msgstr "La URL %s no apunta a una imatge vàlida."
#: core/validators.py:204
#, python-format
msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
msgstr ""
-"Els números de telèfon han de guardar-se en el format XXX-XXX-XXXX. \"%s\" no "
-"és vàlid."
+"Els números de telèfon han de guardar-se en el format XXX-XXX-XXXX. \"%s\" "
+"no és vàlid."
#: core/validators.py:212
#, python-format
@@ -3696,7 +3701,7 @@ msgstr "URL invàlida: %s"
#: core/validators.py:259 core/validators.py:261
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
-msgstr "La URL %sés un enllaç trencat."
+msgstr "La URL %s és un enllaç trencat."
#: core/validators.py:267
msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
@@ -3706,8 +3711,8 @@ msgstr "Introdueixi una abreviatura vàlida d'estat dels E.U.A.."
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
-msgstr[0] "Vigili amb el llenguatge! Aquí no s'admet la paraula: %s."
-msgstr[1] "Vigili amb el llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
+msgstr[0] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admet la paraula: %s."
+msgstr[1] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
#: core/validators.py:288
#, python-format
@@ -3716,11 +3721,11 @@ msgstr "Aquest camp ha de concordar amb el camp '%s'."
#: core/validators.py:307
msgid "Please enter something for at least one field."
-msgstr "Si us plau, introdueixi alguna cosa almenys en un camp."
+msgstr "Si us plau, introduïu alguna cosa almenys en un camp."
#: core/validators.py:316 core/validators.py:327
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
-msgstr "Si us plau, ompli els dos camps o deixi'ls tots dos en blanc."
+msgstr "Si us plau, ompliu els dos camps o deixeu-los tots dos en blanc."
#: core/validators.py:335
#, python-format
@@ -3758,17 +3763,17 @@ msgstr "Aquest valor ha de ser una potència de %s."
#: core/validators.py:437
msgid "Please enter a valid decimal number."
-msgstr "Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid."
+msgstr "Si us plau, introduïu un número decimal vàlid."
#: core/validators.py:444
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
msgid_plural ""
"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
msgstr[0] ""
-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digit."
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s digit."
msgstr[1] ""
-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s digits."
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s digits."
#: core/validators.py:447
#, python-format
@@ -3777,10 +3782,10 @@ msgid ""
msgid_plural ""
"Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
msgstr[0] ""
-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera "
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera "
"sigui de com a màxim %s digit."
msgstr[1] ""
-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid que la seva part sencera "
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera "
"sigui de com a màxim %s digits."
#: core/validators.py:450
@@ -3789,25 +3794,25 @@ msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
msgid_plural ""
"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
msgstr[0] ""
-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posició "
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s posició "
"decimal."
msgstr[1] ""
-"Si us plau, introdueixi un número decimal vàlid de com a màxim %s posicions "
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid de com a màxim %s posicions "
"decimals."
#: core/validators.py:458
msgid "Please enter a valid floating point number."
-msgstr "Si us plau, introdueixi un número amb punt de coma flotant vàlid."
+msgstr "Si us plau, introduïu un número amb punt de coma flotant vàlid."
#: core/validators.py:467
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
-msgstr "Asseguris de que el fitxer que ha enviat té, com a mínim, %s bytes."
+msgstr "Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a mínim, %s bytes."
#: core/validators.py:468
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
-msgstr "Asseguris de que el fitxer que ha enviat té, com a màxim %s bytes."
+msgstr "Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a màxim %s bytes."
#: core/validators.py:485
msgid "The format for this field is wrong."
@@ -3836,7 +3841,7 @@ msgid ""
"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
"\"%(start)s\".)"
msgstr ""
-"Si us plau, tanqui l'etiqueta %(tag)s des de la línia %(line)s. (La línia "
+"Si us plau, tanqueu l'etiqueta %(tag)s des de la línia %(line)s. (La línia "
"comença amb \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:576
@@ -3918,7 +3923,7 @@ msgstr "Aquest valor ha de ser un número decimal."
#: db/models/fields/__init__.py:779
msgid "Enter a valid filename."
-msgstr "Introdueixi un nom de fitxer vàlid."
+msgstr "Introduïu un nom de fitxer vàlid."
#: db/models/fields/__init__.py:960
msgid "This value must be either None, True or False."
@@ -3927,7 +3932,7 @@ msgstr "Aquest valor ha de ser None (Cap), True (Veritat) o False (Fals)"
#: db/models/fields/related.py:93
#, python-format
msgid "Please enter a valid %s."
-msgstr "Si us plau, introdueixi un %s vàlid."
+msgstr "Si us plau, introduïu un %s vàlid."
#: db/models/fields/related.py:701
msgid "Separate multiple IDs with commas."
@@ -3936,36 +3941,38 @@ msgstr "Separi múltiples IDs amb comes."
#: db/models/fields/related.py:703
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
-msgstr "Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més d'un valor."
+msgstr ""
+"Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més "
+"d'un valor."
#: db/models/fields/related.py:750
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
msgstr[0] ""
-"Si us plau, introdueixi els IDs de %(self)s vàlids. El valor %(value)r és "
+"Si us plau, introduïu els IDs de %(self)s vàlids. El valor %(value)r és "
"invàlid."
msgstr[1] ""
-"Si us plau, introdueixi IDs de %(self)s vàlids. Els valors %(value)r són "
+"Si us plau, introduïu IDs de %(self)s vàlids. Els valors %(value)r són "
"invàlids."
#: newforms/fields.py:47
msgid "Enter a valid value."
-msgstr "Introdueixi un valor vàlid."
+msgstr "Introduïu un valor vàlid."
#: newforms/fields.py:124
#, python-format
msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
-"Asseguris de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)"
+"Assegureu-vos de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)"
"d)."
#: newforms/fields.py:125
#, python-format
msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
-"Asseguris de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)"
+"Assegureu-vos de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)"
"d)."
#: newforms/fields.py:153 newforms/fields.py:182 newforms/fields.py:211
@@ -3976,38 +3983,38 @@ msgstr "Aquest valor ha de ser menor o igual a %s."
#: newforms/fields.py:154 newforms/fields.py:183 newforms/fields.py:212
#, python-format
msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
-msgstr "Asseguris de que aquest valor sigui superior o igual a %s."
+msgstr "Assegureu-vos de que aquest valor sigui superior o igual a %s."
#: newforms/fields.py:181 newforms/fields.py:210
msgid "Enter a number."
-msgstr "Introdueixi un número."
+msgstr "Introduïu un número."
#: newforms/fields.py:213
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
-msgstr "Asseguris de que no hi ha més de %s dígits en total."
+msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s dígits en total."
#: newforms/fields.py:214
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
-msgstr "Asseguris de que no hi ha més de %s decimals."
+msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s decimals."
#: newforms/fields.py:215
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
-msgstr "Asseguris de que no hi ha més de %s dígits decimals."
+msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s dígits decimals."
#: newforms/fields.py:263 newforms/fields.py:751
msgid "Enter a valid date."
-msgstr "Introdueixi una data vàlida."
+msgstr "Introduïu una data vàlida."
#: newforms/fields.py:296 newforms/fields.py:752
msgid "Enter a valid time."
-msgstr "Introdueixi una hora vàlida."
+msgstr "Introduïu una hora vàlida."
#: newforms/fields.py:335
msgid "Enter a valid date/time."
-msgstr "Introdueixi una data/hora vàlides."
+msgstr "Introduïu una data/hora vàlides."
#: newforms/fields.py:434
msgid "No file was submitted."
@@ -4019,7 +4026,7 @@ msgstr "El fitxer enviat està buit."
#: newforms/fields.py:497
msgid "Enter a valid URL."
-msgstr "Introdueixi una URL vàlida."
+msgstr "Introduïu una URL vàlida."
#: newforms/fields.py:498
msgid "This URL appears to be a broken link."
@@ -4028,32 +4035,32 @@ msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
#: newforms/fields.py:560 newforms/models.py:299
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr ""
-"Esculli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
+"Escolliy una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
#: newforms/fields.py:599
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
-msgstr "Esculli una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
+msgstr "Esculliu una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
#: newforms/fields.py:600 newforms/fields.py:662 newforms/models.py:371
msgid "Enter a list of values."
-msgstr "Introdueixi una llista de valors."
+msgstr "Introduïu una llista de valors."
#: newforms/fields.py:780
msgid "Enter a valid IPv4 address."
-msgstr "Introdueixi una adreça IPv4 vàlida."
+msgstr "Introduïu una adreça IPv4 vàlida."
#: newforms/models.py:372
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
-msgstr "Esculli una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
+msgstr "Escolliu una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
#: oldforms/__init__.py:409
#, python-format
msgid "Ensure your text is less than %s character."
msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
-msgstr[0] "Asseguris de que el seu text té menys de %s caràcter."
-msgstr[1] "Asseguris de que el seu text té menys de %s caràcters."
+msgstr[0] "Assegureu-vos de que el seu text té menys de %s caràcter."
+msgstr[1] "Assegureu-vos de que el seu text té menys de %s caràcters."
#: oldforms/__init__.py:414
msgid "Line breaks are not allowed here."
@@ -4062,19 +4069,19 @@ msgstr "No es permeten salts de línia."
#: oldforms/__init__.py:512 oldforms/__init__.py:586 oldforms/__init__.py:625
#, python-format
msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
-msgstr "Esculli una opció vàlida; %(data)s' no està dintre de %(choices)s."
+msgstr "Escolliu una opció vàlida; %(data)s' no està dintre de %(choices)s."
#: oldforms/__init__.py:745
msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
-msgstr "Introdueixi un enter entre -32,768 i 32,767."
+msgstr "Introduïu un enter entre -32,768 i 32,767."
#: oldforms/__init__.py:755
msgid "Enter a positive number."
-msgstr "Introdueixi un número positiu."
+msgstr "Introduïu un número positiu."
#: oldforms/__init__.py:765
msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
-msgstr "Introdueixi un número entre 0 i 32,767."
+msgstr "Introduïu un número entre 0 i 32,767."
#: template/defaultfilters.py:698
msgid "yes,no,maybe"
@@ -4383,18 +4390,21 @@ msgstr "j de/d' F del Y"
#: views/generic/create_update.py:43
#, python-format
msgid "The %(verbose_name)s was created successfully."
-msgstr "El/La %(verbose_name)s s'ha creat amb èxit."
+msgstr "El/la %(verbose_name)s s'ha creat amb èxit."
#: views/generic/create_update.py:117
#, python-format
msgid "The %(verbose_name)s was updated successfully."
-msgstr "El/La %(verbose_name)s s'ha actualtzat amb èxit."
+msgstr "El/la %(verbose_name)s s'ha actualtzat amb èxit."
#: views/generic/create_update.py:184
#, python-format
msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
msgstr "El %(verbose_name)s s'ha eliminat."
+#~ msgid "Brazilian"
+#~ msgstr "Brasileny"
+
#~ msgid "Gaeilge"
#~ msgstr "Gaeilge"

0 comments on commit 5adf26e

Please sign in to comment.