Permalink
Browse files

Fixed #11543 -- Updated Norwegian translation. Thanks to jonklo.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@11324 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent b2f72fc commit 5d57edcbfc5728e1e9409c2fad7c720065a9efef @freakboy3742 freakboy3742 committed Jul 24, 2009
Showing with 149 additions and 104 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/no/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +149 −104 django/conf/locale/no/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/no/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
253 django/conf/locale/no/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-16 10:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-12 15:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-24 15:44+0200\n"
"Last-Translator: Christian Mikalsen and Jon Lønne\n"
"Language-Team: Norsk <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -218,16 +218,16 @@ msgstr "Simplifisert kinesisk"
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "Tradisjonell kinesisk"
-#: contrib/admin/actions.py:56
+#: contrib/admin/actions.py:60
#, python-format
msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
msgstr "Slettet %(count)d %(items)s."
-#: contrib/admin/actions.py:63 contrib/admin/options.py:1023
+#: contrib/admin/actions.py:67 contrib/admin/options.py:1027
msgid "Are you sure?"
msgstr "Er du sikker?"
-#: contrib/admin/actions.py:81
+#: contrib/admin/actions.py:85
#, python-format
msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
msgstr "Slett valgte %(verbose_name_plural)s"
@@ -266,15 +266,15 @@ msgstr "Denne måneden"
msgid "This year"
msgstr "I år"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:434
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:434
msgid "No"
msgstr "Nei"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:434
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent"
@@ -314,98 +314,99 @@ msgstr "logginnlegg"
msgid "None"
msgstr "Ingen"
-#: contrib/admin/options.py:517
+#: contrib/admin/options.py:519
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Endret %s."
-#: contrib/admin/options.py:517 contrib/admin/options.py:527
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 forms/models.py:306
+#: contrib/admin/options.py:519 contrib/admin/options.py:529
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 forms/models.py:388
+#: forms/models.py:600
msgid "and"
msgstr "og"
-#: contrib/admin/options.py:522
+#: contrib/admin/options.py:524
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Opprettet %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:526
+#: contrib/admin/options.py:528
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Endret %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:531
+#: contrib/admin/options.py:533
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Slettet %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:535
+#: contrib/admin/options.py:537
msgid "No fields changed."
msgstr "Ingen felt endret."
-#: contrib/admin/options.py:596 contrib/auth/admin.py:67
+#: contrib/admin/options.py:599 contrib/auth/admin.py:67
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ble opprettet."
-#: contrib/admin/options.py:600 contrib/admin/options.py:633
+#: contrib/admin/options.py:603 contrib/admin/options.py:636
#: contrib/auth/admin.py:75
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Du kan redigere videre nedenfor."
-#: contrib/admin/options.py:610 contrib/admin/options.py:643
+#: contrib/admin/options.py:613 contrib/admin/options.py:646
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Du kan opprette ny %s nedenfor."
-#: contrib/admin/options.py:631
+#: contrib/admin/options.py:634
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ble endret."
-#: contrib/admin/options.py:639
+#: contrib/admin/options.py:642
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ble endret. Du kan redigere videre nedenfor."
-#: contrib/admin/options.py:770
+#: contrib/admin/options.py:773
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Opprett %s"
-#: contrib/admin/options.py:801 contrib/admin/options.py:1001
+#: contrib/admin/options.py:804 contrib/admin/options.py:1005
#, python-format
msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
msgstr "%(name)s-objekt med primærnøkkelen %(key)r finnes ikke."
-#: contrib/admin/options.py:858
+#: contrib/admin/options.py:861
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Rediger %s"
-#: contrib/admin/options.py:902
+#: contrib/admin/options.py:905
msgid "Database error"
msgstr "Databasefeil"
-#: contrib/admin/options.py:938
+#: contrib/admin/options.py:941
#, python-format
msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
msgstr[0] "%(count)s %(name)s ble endret."
msgstr[1] "%(count)s %(name)s ble endret."
-#: contrib/admin/options.py:1016
+#: contrib/admin/options.py:1020
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ble slettet."
-#: contrib/admin/options.py:1052
+#: contrib/admin/options.py:1057
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Endringshistorikk: %s"
-#: contrib/admin/sites.py:20 contrib/admin/views/decorators.py:14
+#: contrib/admin/sites.py:21 contrib/admin/views/decorators.py:14
#: contrib/auth/forms.py:80
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
@@ -414,39 +415,39 @@ msgstr ""
"Vennligst angi korrekt brukernavn og passord. Merk at det er forskjell på "
"små og store bokstaver."
-#: contrib/admin/sites.py:278 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:285 contrib/admin/views/decorators.py:40
msgid "Please log in again, because your session has expired."
msgstr "Økten din har tidsavbrutt, vennligst logg inn igjen."
-#: contrib/admin/sites.py:285 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:292 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Det ser ut som om nettleseren din ikke støtter informasjonskapsler "
"(cookies). Vennligst konfigurer nettleseren din og prøv igjen."
-#: contrib/admin/sites.py:301 contrib/admin/sites.py:307
+#: contrib/admin/sites.py:308 contrib/admin/sites.py:314
#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Brukernavnet kan ikke inneholde tegnet '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:304 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:311 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "E-postadressen er ikke brukernavnet ditt, prøv '%s' isteden."
-#: contrib/admin/sites.py:360
+#: contrib/admin/sites.py:367
msgid "Site administration"
msgstr "Nettstedsadministrasjon"
-#: contrib/admin/sites.py:373 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:381 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Logg inn"
-#: contrib/admin/sites.py:417
+#: contrib/admin/sites.py:426
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "%s-administrasjon"
@@ -496,7 +497,7 @@ msgstr "Beklager, men siden du spør etter finnes ikke."
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:8
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:33
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:54
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:25
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
@@ -540,7 +541,6 @@ msgid "Run the selected action"
msgstr "Utfør den valgte handlingen"
#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
msgid "Go"
msgstr "Gå"
@@ -550,26 +550,26 @@ msgstr "Gå"
msgid "%(name)s"
msgstr "%(name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:27
msgid "Welcome,"
msgstr "Velkommen,"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:32
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentasjon"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:40
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:14
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:47
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Change password"
msgstr "Endre passord"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:47
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Log out"
@@ -699,6 +699,10 @@ msgstr "Mine handlinger"
msgid "None available"
msgstr "Ingen tilgjengelige"
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:72
+msgid "Unknown content"
+msgstr "Ukjent innhold"
+
#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:7
msgid ""
"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
@@ -746,6 +750,15 @@ msgstr ""
msgid "Show all"
msgstr "Vis alle"
+#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:11
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
+msgid "Save"
+msgstr "Lagre"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
+msgid "Search"
+msgstr "Søk"
+
#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
#, python-format
msgid "1 result"
@@ -758,10 +771,6 @@ msgstr[1] "%(counter)s resultater"
msgid "%(full_result_count)s total"
msgstr "%(full_result_count)s totalt"
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
-msgid "Save"
-msgstr "Lagre"
-
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
msgid "Save as new"
msgstr "Lagre som ny"
@@ -989,144 +998,145 @@ msgstr "nettside"
msgid "template"
msgstr "mal"
-#: contrib/admindocs/views.py:58 contrib/admindocs/views.py:60
-#: contrib/admindocs/views.py:62
+#: contrib/admindocs/views.py:61 contrib/admindocs/views.py:63
+#: contrib/admindocs/views.py:65
msgid "tag:"
msgstr "tag:"
-#: contrib/admindocs/views.py:91 contrib/admindocs/views.py:93
-#: contrib/admindocs/views.py:95
+#: contrib/admindocs/views.py:94 contrib/admindocs/views.py:96
+#: contrib/admindocs/views.py:98
msgid "filter:"
msgstr "filter:"
-#: contrib/admindocs/views.py:155 contrib/admindocs/views.py:157
-#: contrib/admindocs/views.py:159
+#: contrib/admindocs/views.py:158 contrib/admindocs/views.py:160
+#: contrib/admindocs/views.py:162
msgid "view:"
msgstr "view:"
-#: contrib/admindocs/views.py:187
+#: contrib/admindocs/views.py:190
#, python-format
msgid "App %r not found"
msgstr "Fant ikke applikasjonen %r"
-#: contrib/admindocs/views.py:194
+#: contrib/admindocs/views.py:197
#, python-format
msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
msgstr "Fant ikke modellen %(model_name)r i applikasjonen %(app_label)r"
-#: contrib/admindocs/views.py:206
+#: contrib/admindocs/views.py:209
#, python-format
msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
msgstr "det relaterte `%(app_label)s.%(data_type)s`-objektet"
-#: contrib/admindocs/views.py:206 contrib/admindocs/views.py:228
-#: contrib/admindocs/views.py:242 contrib/admindocs/views.py:247
+#: contrib/admindocs/views.py:209 contrib/admindocs/views.py:228
+#: contrib/admindocs/views.py:233 contrib/admindocs/views.py:247
+#: contrib/admindocs/views.py:261 contrib/admindocs/views.py:266
msgid "model:"
msgstr "modell:"
-#: contrib/admindocs/views.py:237
+#: contrib/admindocs/views.py:224 contrib/admindocs/views.py:256
#, python-format
msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
msgstr "relaterte `%(app_label)s.%(object_name)s`-objekter"
-#: contrib/admindocs/views.py:242
+#: contrib/admindocs/views.py:228 contrib/admindocs/views.py:261
#, python-format
msgid "all %s"
msgstr "alle %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:247
+#: contrib/admindocs/views.py:233 contrib/admindocs/views.py:266
#, python-format
msgid "number of %s"
msgstr "antall %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:252
+#: contrib/admindocs/views.py:271
#, python-format
msgid "Fields on %s objects"
msgstr "Felter på %s-objekter"
-#: contrib/admindocs/views.py:315 contrib/admindocs/views.py:326
-#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/admindocs/views.py:334
-#: contrib/admindocs/views.py:335 contrib/admindocs/views.py:337
+#: contrib/admindocs/views.py:334 contrib/admindocs/views.py:345
+#: contrib/admindocs/views.py:347 contrib/admindocs/views.py:353
+#: contrib/admindocs/views.py:354 contrib/admindocs/views.py:356
msgid "Integer"
msgstr "Heltall"
-#: contrib/admindocs/views.py:316
+#: contrib/admindocs/views.py:335
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Boolsk (True eller False)"
-#: contrib/admindocs/views.py:317 contrib/admindocs/views.py:336
+#: contrib/admindocs/views.py:336 contrib/admindocs/views.py:355
#, python-format
msgid "String (up to %(max_length)s)"
msgstr "Tekst (opp til %(max_length)s tegn)"
-#: contrib/admindocs/views.py:318
+#: contrib/admindocs/views.py:337
msgid "Comma-separated integers"
msgstr "Heltall adskilt med komma"
-#: contrib/admindocs/views.py:319
+#: contrib/admindocs/views.py:338
msgid "Date (without time)"
msgstr "Dato (uten tid)"
-#: contrib/admindocs/views.py:320
+#: contrib/admindocs/views.py:339
msgid "Date (with time)"
msgstr "Dato (med tid)"
-#: contrib/admindocs/views.py:321
+#: contrib/admindocs/views.py:340
msgid "Decimal number"
msgstr "Desimaltall"
-#: contrib/admindocs/views.py:322
+#: contrib/admindocs/views.py:341
msgid "E-mail address"
msgstr "E-postadresse"
-#: contrib/admindocs/views.py:323 contrib/admindocs/views.py:324
-#: contrib/admindocs/views.py:327
+#: contrib/admindocs/views.py:342 contrib/admindocs/views.py:343
+#: contrib/admindocs/views.py:346
msgid "File path"
msgstr "Filsti"
-#: contrib/admindocs/views.py:325
+#: contrib/admindocs/views.py:344
msgid "Floating point number"
msgstr "Flyttall"
-#: contrib/admindocs/views.py:329 contrib/comments/models.py:60
+#: contrib/admindocs/views.py:348 contrib/comments/models.py:60
msgid "IP address"
msgstr "IP-adresse"
-#: contrib/admindocs/views.py:331
+#: contrib/admindocs/views.py:350
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Boolsk (True, False eller None)"
-#: contrib/admindocs/views.py:332
+#: contrib/admindocs/views.py:351
msgid "Relation to parent model"
msgstr "Relasjon til foreldermodell"
-#: contrib/admindocs/views.py:333
+#: contrib/admindocs/views.py:352
msgid "Phone number"
msgstr "Telefonnummer"
-#: contrib/admindocs/views.py:338
+#: contrib/admindocs/views.py:357
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
-#: contrib/admindocs/views.py:339
+#: contrib/admindocs/views.py:358
msgid "Time"
msgstr "Tid"
-#: contrib/admindocs/views.py:340 contrib/comments/forms.py:95
+#: contrib/admindocs/views.py:359 contrib/comments/forms.py:95
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:37
#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "Nettadresse"
-#: contrib/admindocs/views.py:341
+#: contrib/admindocs/views.py:360
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
msgstr "Stat (i USA, to store bokstaver)"
-#: contrib/admindocs/views.py:342
+#: contrib/admindocs/views.py:361
msgid "XML text"
msgstr "XML-tekst"
-#: contrib/admindocs/views.py:368
+#: contrib/admindocs/views.py:387
#, python-format
msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
msgstr "%s ser ikke ut til å være et urlpattern-objekt"
@@ -1770,18 +1780,25 @@ msgstr ""
"Vi beklager, men dette skjemaet har tidsavbrutt. Vennligst fyll ut skjemaet "
"fra denne siden."
-#: contrib/gis/forms/fields.py:14
+#: contrib/gis/forms/fields.py:17
msgid "No geometry value provided."
msgstr "Ingen geometriverdi oppgitt."
-#: contrib/gis/forms/fields.py:15
+#: contrib/gis/forms/fields.py:18
msgid "Invalid geometry value."
msgstr "Ugyldig geometriverdi"
-#: contrib/gis/forms/fields.py:16
+#: contrib/gis/forms/fields.py:19
msgid "Invalid geometry type."
msgstr "Ugyldig geometritype"
+#: contrib/gis/forms/fields.py:20
+msgid ""
+"An error occurred when transforming the geometry to the SRID of the geometry "
+"form field."
+msgstr ""
+"En feil oppstod ved transformering av geometrien til SRID fra geometrifeltet."
+
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
msgid "th"
msgstr "."
@@ -3891,13 +3908,13 @@ msgstr "Verdien må være None, True eller False."
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Oppgi tiden på formen TT:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/related.py:792
+#: db/models/fields/related.py:816
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Hold nede \"Control\", eller \"Command\" på en Mac, for å velge mer enn en."
-#: db/models/fields/related.py:870
+#: db/models/fields/related.py:894
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3956,11 +3973,11 @@ msgstr "Verdien kan ikke ha mer enn %s desimaler."
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Verdien kan ikke ha mer enn %s siffer foran komma."
-#: forms/fields.py:288 forms/fields.py:862
+#: forms/fields.py:288 forms/fields.py:863
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Oppgi en gyldig dato."
-#: forms/fields.py:322 forms/fields.py:863
+#: forms/fields.py:322 forms/fields.py:864
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Oppgi et gyldig tidspunkt."
@@ -4002,20 +4019,20 @@ msgstr "Oppgi en gyldig nettadresse."
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Nettadressen fører til en side som ikke eksisterer."
-#: forms/fields.py:624 forms/fields.py:702
+#: forms/fields.py:625 forms/fields.py:703
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr "Velg et gyldig valg. %(value)s er ikke et av de tilgjengelige valgene."
-#: forms/fields.py:703 forms/fields.py:764 forms/models.py:776
+#: forms/fields.py:704 forms/fields.py:765 forms/models.py:1003
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Oppgi en liste med verdier."
-#: forms/fields.py:891
+#: forms/fields.py:892
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Oppgi en gyldig IPv4-adresse."
-#: forms/fields.py:901
+#: forms/fields.py:902
msgid ""
"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
msgstr ""
@@ -4026,25 +4043,53 @@ msgstr ""
msgid "Order"
msgstr "Rekkefølge"
-#: forms/models.py:299 forms/models.py:308
+#: forms/models.py:367
+#, python-format
+msgid "%(field_name)s must be unique for %(date_field)s %(lookup)s."
+msgstr "%(field_name)s må være unik for %(date_field)s %(lookup)s."
+
+#: forms/models.py:381 forms/models.py:389
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "%(model_name)s med %(field_label)s finnes allerede."
-#: forms/models.py:651
+#: forms/models.py:594
+#, python-format
+msgid "Please correct the duplicate data for %(field)s."
+msgstr "Vennligst korriger duplisert data for %(field)s."
+
+#: forms/models.py:598
+#, python-format
+msgid "Please correct the duplicate data for %(field)s, which must be unique."
+msgstr "Vennligst korriger duplisert data for %(field)s, som må være unik."
+
+#: forms/models.py:604
+#, python-format
+msgid ""
+"Please correct the duplicate data for %(field_name)s which must be unique "
+"for the %(lookup)s in %(date_field)s."
+msgstr ""
+"Vennligst korriger duplisert data for %(field_name)s, som må være unik for "
+"%(lookup)s i %(date_field)s."
+
+#: forms/models.py:612
+msgid "Please correct the duplicate values below."
+msgstr "Vennligst korriger de dupliserte verdiene nedenfor."
+
+#: forms/models.py:867
msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
msgstr "Primærnøkkelen er ikke den samme som foreldreinstansens primærnøkkel."
-#: forms/models.py:706
+#: forms/models.py:930
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Velg et gyldig valg. Valget er ikke et av de tilgjengelige valgene."
-#: forms/models.py:777
+#: forms/models.py:1004
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Velg et gyldig valg. %s er ikke et av de tilgjengelige valgene."
-#: forms/models.py:779
+#: forms/models.py:1006
#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for a primary key."
msgstr "\"%s\" er ikke en gyldig verdi for en primærnøkkel."
@@ -4075,27 +4120,27 @@ msgstr "%.1f MB"
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
-#: utils/dateformat.py:41
+#: utils/dateformat.py:42
msgid "p.m."
msgstr "p.m."
-#: utils/dateformat.py:42
+#: utils/dateformat.py:43
msgid "a.m."
msgstr "a.m."
-#: utils/dateformat.py:47
+#: utils/dateformat.py:48
msgid "PM"
msgstr "PM"
-#: utils/dateformat.py:48
+#: utils/dateformat.py:49
msgid "AM"
msgstr "AM"
-#: utils/dateformat.py:97
+#: utils/dateformat.py:98
msgid "midnight"
msgstr "midnatt"
-#: utils/dateformat.py:99
+#: utils/dateformat.py:100
msgid "noon"
msgstr "12:00"

0 comments on commit 5d57edc

Please sign in to comment.