Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Updated Swedish translations.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@8845 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
commit 67e141a7cdf971703ee24aeae80e3e5161d1c6a4 1 parent 64a9469
authored
BIN  django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown
143  django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
6 6
 msgstr ""
7 7
 "Project-Id-Version: Django\n"
8 8
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9  
-"POT-Creation-Date: 2008-09-01 08:07+0200\n"
  9
+"POT-Creation-Date: 2008-09-02 07:25+0200\n"
10 10
 "PO-Revision-Date: 2008-05-26 11:15+0200\n"
11 11
 "Last-Translator: Ludvig Ericson <ludvig.ericson@gmail.com>\n"
12 12
 "Language-Team: Django I18N <Django-I18N@googlegroups.com>\n"
@@ -247,15 +247,15 @@ msgstr "Denna månad"
247 247
 msgid "This year"
248 248
 msgstr "Detta år"
249 249
 
250  
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:390
  250
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
251 251
 msgid "Yes"
252 252
 msgstr "Ja"
253 253
 
254  
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:390
  254
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
255 255
 msgid "No"
256 256
 msgstr "Nej"
257 257
 
258  
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:390
  258
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:391
259 259
 msgid "Unknown"
260 260
 msgstr "Okänt"
261 261
 
@@ -297,6 +297,7 @@ msgid "Changed %s."
297 297
 msgstr "Ändrade %s."
298 298
 
299 299
 #: contrib/admin/options.py:332 contrib/admin/options.py:342
  300
+#: forms/models.py:265
300 301
 msgid "and"
301 302
 msgstr "och"
302 303
 
@@ -450,11 +451,11 @@ msgstr "Aktuell:"
450 451
 msgid "Change:"
451 452
 msgstr "Ändra:"
452 453
 
453  
-#: contrib/admin/widgets.py:120
  454
+#: contrib/admin/widgets.py:122
454 455
 msgid "Lookup"
455 456
 msgstr "Uppslag"
456 457
 
457  
-#: contrib/admin/widgets.py:204
  458
+#: contrib/admin/widgets.py:207
458 459
 msgid "Add Another"
459 460
 msgstr "Lägg till ytterligare"
460 461
 
@@ -907,16 +908,16 @@ msgstr "E-postadress:"
907 908
 msgid "Reset my password"
908 909
 msgstr "Nollställ mitt lösenord"
909 910
 
910  
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:284
  911
+#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:288
911 912
 msgid "All dates"
912 913
 msgstr "Alla datum"
913 914
 
914  
-#: contrib/admin/views/main.py:65
  915
+#: contrib/admin/views/main.py:69
915 916
 #, python-format
916 917
 msgid "Select %s"
917 918
 msgstr "Välj %s"
918 919
 
919  
-#: contrib/admin/views/main.py:65
  920
+#: contrib/admin/views/main.py:69
920 921
 #, python-format
921 922
 msgid "Select %s to change"
922 923
 msgstr "Välj %s att ändra"
@@ -1028,7 +1029,7 @@ msgstr "Sökväg till fil"
1028 1029
 msgid "Floating point number"
1029 1030
 msgstr "Flyttal"
1030 1031
 
1031  
-#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/comments/models.py:57
  1032
+#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/comments/models.py:58
1032 1033
 msgid "IP address"
1033 1034
 msgstr "IP-adress"
1034 1035
 
@@ -1052,7 +1053,7 @@ msgstr "Text"
1052 1053
 msgid "Time"
1053 1054
 msgstr "Tid"
1054 1055
 
1055  
-#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:20
  1056
+#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:22
1056 1057
 #: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
1057 1058
 msgid "URL"
1058 1059
 msgstr "URL"
@@ -1359,7 +1360,7 @@ msgstr "meddelande"
1359 1360
 msgid "Logged out"
1360 1361
 msgstr "Utloggad"
1361 1362
 
1362  
-#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:425
  1363
+#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:428
1363 1364
 msgid "Enter a valid e-mail address."
1364 1365
 msgstr "Fyll i en giltig e-postadress."
1365 1366
 
@@ -1371,68 +1372,68 @@ msgstr "Innehåll"
1371 1372
 msgid "Metadata"
1372 1373
 msgstr "Metadata"
1373 1374
 
1374  
-#: contrib/comments/forms.py:18
  1375
+#: contrib/comments/forms.py:20
1375 1376
 msgid "Name"
1376 1377
 msgstr "Namn"
1377 1378
 
1378  
-#: contrib/comments/forms.py:19
  1379
+#: contrib/comments/forms.py:21
1379 1380
 msgid "Email address"
1380 1381
 msgstr "E-postadress"
1381 1382
 
1382  
-#: contrib/comments/forms.py:21
  1383
+#: contrib/comments/forms.py:23
1383 1384
 msgid "Comment"
1384 1385
 msgstr "Kommentar"
1385 1386
 
1386  
-#: contrib/comments/forms.py:24
  1387
+#: contrib/comments/forms.py:26
1387 1388
 msgid ""
1388 1389
 "If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
1389 1390
 msgstr "Om du fyller i detta fält kommer din kommentar att betraktas som spam"
1390 1391
 
1391  
-#: contrib/comments/forms.py:124
  1392
+#: contrib/comments/forms.py:126
1392 1393
 #, python-format
1393 1394
 msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1394 1395
 msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1395 1396
 msgstr[0] "Akta din tunga! Ordet %s är inte tillåtet här."
1396 1397
 msgstr[1] "Akta din tunga! Orden %s är inte tillåtna här."
1397 1398
 
1398  
-#: contrib/comments/models.py:22
  1399
+#: contrib/comments/models.py:23
1399 1400
 msgid "object ID"
1400 1401
 msgstr "objektets ID"
1401 1402
 
1402  
-#: contrib/comments/models.py:49
  1403
+#: contrib/comments/models.py:50
1403 1404
 msgid "user's name"
1404 1405
 msgstr "användares namn"
1405 1406
 
1406  
-#: contrib/comments/models.py:50
  1407
+#: contrib/comments/models.py:51
1407 1408
 msgid "user's email address"
1408 1409
 msgstr "användares e-postadress"
1409 1410
 
1410  
-#: contrib/comments/models.py:51
  1411
+#: contrib/comments/models.py:52
1411 1412
 msgid "user's URL"
1412 1413
 msgstr "användares URL"
1413 1414
 
1414  
-#: contrib/comments/models.py:53
  1415
+#: contrib/comments/models.py:54
1415 1416
 msgid "comment"
1416 1417
 msgstr "kommentar"
1417 1418
 
1418  
-#: contrib/comments/models.py:56
  1419
+#: contrib/comments/models.py:57
1419 1420
 msgid "date/time submitted"
1420 1421
 msgstr "skickat datum/tid"
1421 1422
 
1422  
-#: contrib/comments/models.py:58
  1423
+#: contrib/comments/models.py:59
1423 1424
 msgid "is public"
1424 1425
 msgstr "är offentlig"
1425 1426
 
1426  
-#: contrib/comments/models.py:59
  1427
+#: contrib/comments/models.py:60
1427 1428
 msgid ""
1428 1429
 "Uncheck this box to make the comment effectively disappear from the site."
1429 1430
 msgstr "Avmarkeras detta kommer kommentaren inte synas på webbplatsen."
1430 1431
 
1431  
-#: contrib/comments/models.py:61
  1432
+#: contrib/comments/models.py:62
1432 1433
 msgid "is removed"
1433 1434
 msgstr "är borttaget"
1434 1435
 
1435  
-#: contrib/comments/models.py:62
  1436
+#: contrib/comments/models.py:63
1436 1437
 msgid ""
1437 1438
 "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
1438 1439
 "removed\" message will be displayed instead."
@@ -1440,7 +1441,7 @@ msgstr ""
1440 1441
 "Bocka för denna ruta om kommentaren är olämplig. Ett \"Denna kommentar har "
1441 1442
 "tagits bort\"-meddelande kommer visas istället."
1442 1443
 
1443  
-#: contrib/comments/models.py:114
  1444
+#: contrib/comments/models.py:115
1444 1445
 msgid ""
1445 1446
 "This comment was posted by an authenticated user and thus the name is read-"
1446 1447
 "only."
@@ -1448,7 +1449,7 @@ msgstr ""
1448 1449
 "Denna kommentar postades av en autentiserad användare och därför är namnet "
1449 1450
 "skrivskyddat."
1450 1451
 
1451  
-#: contrib/comments/models.py:123
  1452
+#: contrib/comments/models.py:124
1452 1453
 msgid ""
1453 1454
 "This comment was posted by an authenticated user and thus the email is read-"
1454 1455
 "only."
@@ -1456,7 +1457,7 @@ msgstr ""
1456 1457
 "Denna kommentar postades av en autentiserad användare och därför är e-"
1457 1458
 "postadressen skrivskyddad."
1458 1459
 
1459  
-#: contrib/comments/models.py:148
  1460
+#: contrib/comments/models.py:149
1460 1461
 #, python-format
1461 1462
 msgid ""
1462 1463
 "Posted by %(user)s at %(date)s\n"
@@ -1546,8 +1547,8 @@ msgid ""
1546 1547
 "We apologize, but your form has expired. Please continue filling out the "
1547 1548
 "form from this page."
1548 1549
 msgstr ""
1549  
-"Vi beklagar, men formuläret har förfallit. Var god fortsätt fylla i det "
1550  
-"från denna sida."
  1550
+"Vi beklagar, men formuläret har förfallit. Var god fortsätt fylla i det från "
  1551
+"denna sida."
1551 1552
 
1552 1553
 #: contrib/gis/forms/fields.py:14
1553 1554
 msgid "No geometry value provided."
@@ -3557,40 +3558,40 @@ msgstr "visningsnamn"
3557 3558
 msgid "sites"
3558 3559
 msgstr "webbplatser"
3559 3560
 
3560  
-#: db/models/fields/__init__.py:338 db/models/fields/__init__.py:673
  3561
+#: db/models/fields/__init__.py:348 db/models/fields/__init__.py:683
3561 3562
 msgid "This value must be an integer."
3562 3563
 msgstr "Detta värde måste vara ett heltal."
3563 3564
 
3564  
-#: db/models/fields/__init__.py:369
  3565
+#: db/models/fields/__init__.py:379
3565 3566
 msgid "This value must be either True or False."
3566 3567
 msgstr "Detta värde måste vara antingen True eller False."
3567 3568
 
3568  
-#: db/models/fields/__init__.py:402
  3569
+#: db/models/fields/__init__.py:412
3569 3570
 msgid "This field cannot be null."
3570 3571
 msgstr "Detta fält får inte vara null."
3571 3572
 
3572  
-#: db/models/fields/__init__.py:418
  3573
+#: db/models/fields/__init__.py:428
3573 3574
 msgid "Enter only digits separated by commas."
3574 3575
 msgstr "Fyll enbart i siffror separerade med kommatecken."
3575 3576
 
3576  
-#: db/models/fields/__init__.py:449
  3577
+#: db/models/fields/__init__.py:459
3577 3578
 msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
3578 3579
 msgstr "Fyll i ett giltigt datum med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD."
3579 3580
 
3580  
-#: db/models/fields/__init__.py:458
  3581
+#: db/models/fields/__init__.py:468
3581 3582
 #, python-format
3582 3583
 msgid "Invalid date: %s"
3583 3584
 msgstr "Ogiltigt datum: %s"
3584 3585
 
3585  
-#: db/models/fields/__init__.py:522 db/models/fields/__init__.py:540
  3586
+#: db/models/fields/__init__.py:532 db/models/fields/__init__.py:550
3586 3587
 msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
3587 3588
 msgstr "Fyll i en giltig tidpunkt med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM[:ss[.uuuuuu]]."
3588 3589
 
3589  
-#: db/models/fields/__init__.py:576
  3590
+#: db/models/fields/__init__.py:586
3590 3591
 msgid "This value must be a decimal number."
3591 3592
 msgstr "Detta värde måste vara ett decimaltal."
3592 3593
 
3593  
-#: db/models/fields/__init__.py:709
  3594
+#: db/models/fields/__init__.py:719
3594 3595
 msgid "This value must be either None, True or False."
3595 3596
 msgstr "Detta värde måste vara antingen None, True eller False."
3596 3597
 
@@ -3598,13 +3599,13 @@ msgstr "Detta värde måste vara antingen None, True eller False."
3598 3599
 msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
3599 3600
 msgstr "Fyll i ett giltigt klockslag med formatet TT:MM[:ss[.uuuuuu]]."
3600 3601
 
3601  
-#: db/models/fields/related.py:753
  3602
+#: db/models/fields/related.py:763
3602 3603
 msgid ""
3603 3604
 "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
3604 3605
 msgstr ""
3605 3606
 "Håll ner \"Control\" eller \"Command\" på en Mac för att välja fler än en."
3606 3607
 
3607  
-#: db/models/fields/related.py:830
  3608
+#: db/models/fields/related.py:840
3608 3609
 #, python-format
3609 3610
 msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
3610 3611
 msgid_plural ""
@@ -3622,76 +3623,76 @@ msgstr "Detta fält måste fyllas i."
3622 3623
 msgid "Enter a valid value."
3623 3624
 msgstr "Fyll i ett giltigt värde."
3624 3625
 
3625  
-#: forms/fields.py:135
  3626
+#: forms/fields.py:138
3626 3627
 #, python-format
3627 3628
 msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
3628 3629
 msgstr ""
3629 3630
 "Kontrollera att detta värde har högst %(max)d tecken (det har %(length)d)."
3630 3631
 
3631  
-#: forms/fields.py:136
  3632
+#: forms/fields.py:139
3632 3633
 #, python-format
3633 3634
 msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
3634 3635
 msgstr ""
3635 3636
 "Kontrollera att detta värde har minst %(min)d tecken (det har %(length)d)."
3636 3637
 
3637  
-#: forms/fields.py:163
  3638
+#: forms/fields.py:166
3638 3639
 msgid "Enter a whole number."
3639 3640
 msgstr "Fyll i ett heltal."
3640 3641
 
3641  
-#: forms/fields.py:164 forms/fields.py:193 forms/fields.py:222
  3642
+#: forms/fields.py:167 forms/fields.py:196 forms/fields.py:225
3642 3643
 #, python-format
3643 3644
 msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
3644 3645
 msgstr "Kontrollera att detta värde är mindre eller lika med %s."
3645 3646
 
3646  
-#: forms/fields.py:165 forms/fields.py:194 forms/fields.py:223
  3647
+#: forms/fields.py:168 forms/fields.py:197 forms/fields.py:226
3647 3648
 #, python-format
3648 3649
 msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
3649 3650
 msgstr "Kontrollera att detta värde är mer eller lika med %s."
3650 3651
 
3651  
-#: forms/fields.py:192 forms/fields.py:221
  3652
+#: forms/fields.py:195 forms/fields.py:224
3652 3653
 msgid "Enter a number."
3653 3654
 msgstr "Fyll i ett tal."
3654 3655
 
3655  
-#: forms/fields.py:224
  3656
+#: forms/fields.py:227
3656 3657
 #, python-format
3657 3658
 msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
3658 3659
 msgstr "Kontrollera att det inte finns mer än totalt %s siffror."
3659 3660
 
3660  
-#: forms/fields.py:225
  3661
+#: forms/fields.py:228
3661 3662
 #, python-format
3662 3663
 msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
3663 3664
 msgstr "Kontrollera att det inte finns mer än %s decimaler."
3664 3665
 
3665  
-#: forms/fields.py:226
  3666
+#: forms/fields.py:229
3666 3667
 #, python-format
3667 3668
 msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
3668 3669
 msgstr "Kontrollera att det inte finns mer än %s siffror före decimaltecknet."
3669 3670
 
3670  
-#: forms/fields.py:284 forms/fields.py:844
  3671
+#: forms/fields.py:287 forms/fields.py:848
3671 3672
 msgid "Enter a valid date."
3672 3673
 msgstr "Fyll i ett giltigt datum."
3673 3674
 
3674  
-#: forms/fields.py:318 forms/fields.py:845
  3675
+#: forms/fields.py:321 forms/fields.py:849
3675 3676
 msgid "Enter a valid time."
3676 3677
 msgstr "Fyll i en giltig tid."
3677 3678
 
3678  
-#: forms/fields.py:357
  3679
+#: forms/fields.py:360
3679 3680
 msgid "Enter a valid date/time."
3680 3681
 msgstr "Fyll i ett giltigt datum/tid."
3681 3682
 
3682  
-#: forms/fields.py:443
  3683
+#: forms/fields.py:446
3683 3684
 msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
3684 3685
 msgstr "Ingen fil skickades. Kontrollera kodningnstypen i formuläret."
3685 3686
 
3686  
-#: forms/fields.py:444
  3687
+#: forms/fields.py:447
3687 3688
 msgid "No file was submitted."
3688 3689
 msgstr "Ingen fil skickades."
3689 3690
 
3690  
-#: forms/fields.py:445
  3691
+#: forms/fields.py:448
3691 3692
 msgid "The submitted file is empty."
3692 3693
 msgstr "Den skickade filen är tom."
3693 3694
 
3694  
-#: forms/fields.py:474
  3695
+#: forms/fields.py:477
3695 3696
 msgid ""
3696 3697
 "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
3697 3698
 "corrupted image."
@@ -3699,30 +3700,30 @@ msgstr ""
3699 3700
 "Ladda upp en giltig bild. Filen du laddade upp var antingen ingen bild eller "
3700 3701
 "en korrupt bild."
3701 3702
 
3702  
-#: forms/fields.py:535
  3703
+#: forms/fields.py:538
3703 3704
 msgid "Enter a valid URL."
3704 3705
 msgstr "Fyll i en giltig URL."
3705 3706
 
3706  
-#: forms/fields.py:536
  3707
+#: forms/fields.py:539
3707 3708
 msgid "This URL appears to be a broken link."
3708 3709
 msgstr "Denna URL verkar vara en trasig länk."
3709 3710
 
3710  
-#: forms/fields.py:615 forms/fields.py:693
  3711
+#: forms/fields.py:618 forms/fields.py:696
3711 3712
 #, python-format
3712 3713
 msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
3713 3714
 msgstr ""
3714 3715
 "Välj ett giltigt alternativ. %(value)s finns inte bland tillgängliga "
3715 3716
 "alternativ."
3716 3717
 
3717  
-#: forms/fields.py:694 forms/fields.py:755 forms/models.py:545
  3718
+#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:644
3718 3719
 msgid "Enter a list of values."
3719 3720
 msgstr "Fyll i en lista med värden."
3720 3721
 
3721  
-#: forms/fields.py:873
  3722
+#: forms/fields.py:877
3722 3723
 msgid "Enter a valid IPv4 address."
3723 3724
 msgstr "Fyll i en giltig IPv4 adress."
3724 3725
 
3725  
-#: forms/fields.py:883
  3726
+#: forms/fields.py:887
3726 3727
 msgid ""
3727 3728
 "Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
3728 3729
 msgstr ""
@@ -3733,13 +3734,18 @@ msgstr ""
3733 3734
 msgid "Order"
3734 3735
 msgstr "Sortering"
3735 3736
 
3736  
-#: forms/models.py:477
  3737
+#: forms/models.py:258 forms/models.py:267
  3738
+#, python-format
  3739
+msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
  3740
+msgstr "%(model_name)s med detta %(field_label)s finns redan."
  3741
+
  3742
+#: forms/models.py:574
3737 3743
 msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
3738 3744
 msgstr ""
3739 3745
 "Välj ett giltigt alternativ. Det valet finns inte bland tillgängliga "
3740 3746
 "alternativ."
3741 3747
 
3742  
-#: forms/models.py:546
  3748
+#: forms/models.py:645
3743 3749
 #, python-format
3744 3750
 msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
3745 3751
 msgstr ""
@@ -4426,9 +4432,6 @@ msgstr "%(verbose_name)s togs bort."
4426 4432
 #~ "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
4427 4433
 #~ msgstr "%(object)s med typen %(type)s finns redan för %(field)s."
4428 4434
 
4429  
-#~ msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
4430  
-#~ msgstr "%(optname)s med detta %(fieldname)s finns redan."
4431  
-
4432 4435
 #~ msgid "Enter a valid filename."
4433 4436
 #~ msgstr "Fyll i ett giltigt filnamn."
4434 4437
 
BIN  django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/djangojs.mo
Binary file not shown
2  django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/djangojs.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
6 6
 msgstr ""
7 7
 "Project-Id-Version: Django\n"
8 8
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9  
-"POT-Creation-Date: 2008-09-01 08:12+0200\n"
  9
+"POT-Creation-Date: 2008-09-02 07:25+0200\n"
10 10
 "PO-Revision-Date: 2008-02-01 15:32+0100\n"
11 11
 "Last-Translator: Ludvig Ericson <ludvig.ericson@gmail.com>\n"
12 12
 "Language-Team: Django I18N <Django-I18N@googlegroups.com>\n"

0 notes on commit 67e141a

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.