Permalink
Browse files

Polish translation updated

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@10638 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent b0516a1 commit 681c85f0d4423d2c0bfc314b40b3746645bfc4d3 Jarek Zgoda committed Apr 27, 2009
Binary file not shown.
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-10 11:44+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-27 11:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -223,7 +223,7 @@ msgstr "chiński tradycyjny"
msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
msgstr "Usunięto %(count)d %(items)s."
-#: contrib/admin/actions.py:63 contrib/admin/options.py:1023
+#: contrib/admin/actions.py:63 contrib/admin/options.py:1025
msgid "Are you sure?"
msgstr "Jesteś pewien?"
@@ -314,95 +314,95 @@ msgstr "logi"
msgid "None"
msgstr "brak"
-#: contrib/admin/options.py:517
+#: contrib/admin/options.py:519
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Zmieniono %s"
-#: contrib/admin/options.py:517 contrib/admin/options.py:527
+#: contrib/admin/options.py:519 contrib/admin/options.py:529
#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 forms/models.py:306
msgid "and"
msgstr "i"
-#: contrib/admin/options.py:522
+#: contrib/admin/options.py:524
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Dodano %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:526
+#: contrib/admin/options.py:528
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Zmieniono %(list)s w %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:531
+#: contrib/admin/options.py:533
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Usunięto %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:535
+#: contrib/admin/options.py:537
msgid "No fields changed."
msgstr "Żadne pole nie zmienione."
-#: contrib/admin/options.py:596 contrib/auth/admin.py:67
+#: contrib/admin/options.py:598 contrib/auth/admin.py:67
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodany pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:600 contrib/admin/options.py:633
+#: contrib/admin/options.py:602 contrib/admin/options.py:635
#: contrib/auth/admin.py:75
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Możesz ponownie edytować wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:610 contrib/admin/options.py:643
+#: contrib/admin/options.py:612 contrib/admin/options.py:645
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Możesz dodać nowy wpis %s poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:631
+#: contrib/admin/options.py:633
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" zostało pomyślnie zmienione."
-#: contrib/admin/options.py:639
+#: contrib/admin/options.py:641
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:770
+#: contrib/admin/options.py:772
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Dodaj %s"
-#: contrib/admin/options.py:801 contrib/admin/options.py:1001
+#: contrib/admin/options.py:803 contrib/admin/options.py:1003
#, python-format
msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
msgstr "Obiekt %(name)s o kluczu głównym %(key)r nie istnieje."
-#: contrib/admin/options.py:858
+#: contrib/admin/options.py:860
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Zmień %s"
-#: contrib/admin/options.py:902
+#: contrib/admin/options.py:904
msgid "Database error"
msgstr "Błąd bazy danych"
-#: contrib/admin/options.py:938
+#: contrib/admin/options.py:940
#, python-format
msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
msgstr[0] "%(count)s %(name)s został pomyślnie zmieniony."
msgstr[1] "%(count)s %(name)s zostały pomyślnie zmienione."
msgstr[2] "%(count)s %(name)s zostało pomyślnie zmienionych."
-#: contrib/admin/options.py:1016
+#: contrib/admin/options.py:1018
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:1052
+#: contrib/admin/options.py:1054
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Historia zmian: %s"
@@ -498,7 +498,7 @@ msgstr "Niestety, żądana strona nie została znaleziona."
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:8
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:33
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:31
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:25
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
@@ -553,26 +553,26 @@ msgstr "Szukaj"
msgid "%(name)s"
msgstr "%(name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
msgid "Welcome,"
msgstr "Witaj,"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentacja"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:14
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:47
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Change password"
msgstr "Zmiana hasła"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Log out"
@@ -1472,7 +1472,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Jeżeli wpiszesz cokolwiek w to pole, Twój komentarz zostanie uznany za spam"
-#: contrib/comments/models.py:22 contrib/contenttypes/models.py:71
+#: contrib/comments/models.py:22 contrib/contenttypes/models.py:74
msgid "content type"
msgstr "typ zawartości"
@@ -1703,11 +1703,11 @@ msgstr "Zapisz swój komentarz"
msgid "or make changes"
msgstr "lub wprowadź jakieś zmiany"
-#: contrib/contenttypes/models.py:67
+#: contrib/contenttypes/models.py:70
msgid "python model class name"
msgstr "nazwa pythonowa modelu klasy"
-#: contrib/contenttypes/models.py:72
+#: contrib/contenttypes/models.py:75
msgid "content types"
msgstr "typy zawartości"
@@ -1779,18 +1779,26 @@ msgstr ""
"Przepraszamy, ale Twój formularz wygasł. Proszę kontynuować wypełnianie "
"formularza od tej strony."
-#: contrib/gis/forms/fields.py:14
+#: contrib/gis/forms/fields.py:17
msgid "No geometry value provided."
msgstr "Brak wartości geometrii."
-#: contrib/gis/forms/fields.py:15
+#: contrib/gis/forms/fields.py:18
msgid "Invalid geometry value."
msgstr "Błędna wartość geometrii."
-#: contrib/gis/forms/fields.py:16
+#: contrib/gis/forms/fields.py:19
msgid "Invalid geometry type."
msgstr "Błędny typ geometrii."
+#: contrib/gis/forms/fields.py:20
+msgid ""
+"An error occurred when transforming the geometryto the SRID of the geometry "
+"form field."
+msgstr ""
+"Wystąpił błąd podczas przekształcania geometrii do SRID pola formularza "
+"geometrii."
+
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
msgid "th"
msgstr "-y"
@@ -3856,51 +3864,51 @@ msgstr "wyświetlana nazwa"
msgid "sites"
msgstr "strony"
-#: db/models/fields/__init__.py:356 db/models/fields/__init__.py:700
+#: db/models/fields/__init__.py:356 db/models/fields/__init__.py:710
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą całkowitą."
-#: db/models/fields/__init__.py:387
+#: db/models/fields/__init__.py:388
msgid "This value must be either True or False."
msgstr ""
"Ta wartość musi być wartością logiczną (True, False - prawda lub fałsz)."
-#: db/models/fields/__init__.py:420
+#: db/models/fields/__init__.py:427
msgid "This field cannot be null."
msgstr "To pole nie może być puste."
-#: db/models/fields/__init__.py:436
+#: db/models/fields/__init__.py:443
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Wpisz tylko cyfry oddzielone przecinkami."
-#: db/models/fields/__init__.py:467
+#: db/models/fields/__init__.py:474
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną datę w formacie RRRR-MM-DD."
-#: db/models/fields/__init__.py:476
+#: db/models/fields/__init__.py:483
#, python-format
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Niepoprawna data: %s"
-#: db/models/fields/__init__.py:540 db/models/fields/__init__.py:558
+#: db/models/fields/__init__.py:547 db/models/fields/__init__.py:565
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr ""
"Wprowadź poprawną datę i godzinę w formacie YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/__init__.py:594
+#: db/models/fields/__init__.py:601
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą dziesiętną."
-#: db/models/fields/__init__.py:676
+#: db/models/fields/__init__.py:686
msgid "This value must be a float."
msgstr "Ta wartość musi być liczbą rzeczywistą."
-#: db/models/fields/__init__.py:736
+#: db/models/fields/__init__.py:746
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr ""
"Ta wartość musi być jedną z None (nic), True (prawda) lub False (fałsz)."
-#: db/models/fields/__init__.py:839 db/models/fields/__init__.py:853
+#: db/models/fields/__init__.py:849 db/models/fields/__init__.py:863
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
@@ -4035,7 +4043,7 @@ msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/fields.py:703 forms/fields.py:764 forms/models.py:776
+#: forms/fields.py:703 forms/fields.py:764 forms/models.py:798
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
@@ -4057,47 +4065,47 @@ msgstr "Porządek"
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "%(field_label)s już istnieje w %(model_name)s."
-#: forms/models.py:651
+#: forms/models.py:673
msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
msgstr "Osadzony klucz obcy nie pasuje do klucza głównego obiektu rodzica."
-#: forms/models.py:706
+#: forms/models.py:728
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:777
+#: forms/models.py:799
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:779
+#: forms/models.py:801
#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for a primary key."
msgstr "\"%s\" nie jest poprawną wartością klucza głównego."
-#: template/defaultfilters.py:765
+#: template/defaultfilters.py:767
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "tak,nie,może"
-#: template/defaultfilters.py:796
+#: template/defaultfilters.py:798
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d bajt"
msgstr[1] "%(size)d bajty"
msgstr[2] "%(size)d bajtów"
-#: template/defaultfilters.py:798
+#: template/defaultfilters.py:800
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
-#: template/defaultfilters.py:800
+#: template/defaultfilters.py:802
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
-#: template/defaultfilters.py:801
+#: template/defaultfilters.py:803
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"

0 comments on commit 681c85f

Please sign in to comment.