Permalink
Browse files

Closes #8745, Updated Czech translation. Thanks Petr Marhoun.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@8796 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 36ece38 commit 733765a0626aa552d5b9b4bd42fbf9fc74f9f4aa @telenieko telenieko committed Sep 1, 2008
Showing with 356 additions and 842 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +356 −842 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
1,198 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-08-20 12:51+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-09-01 07:43+0200\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -244,18 +244,15 @@ msgstr "Tento měsíc"
msgid "This year"
msgstr "Tento rok"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:379
-#: oldforms/__init__.py:588
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:390
msgid "Yes"
msgstr "Ano"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:379
-#: oldforms/__init__.py:588
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:390
msgid "No"
msgstr "Ne"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:379
-#: oldforms/__init__.py:588
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:390
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé"
@@ -287,141 +284,145 @@ msgstr "log záznam"
msgid "log entries"
msgstr "log záznamy"
-#: contrib/admin/options.py:56 contrib/admin/options.py:115
+#: contrib/admin/options.py:59 contrib/admin/options.py:120
msgid "None"
msgstr "Žádný"
-#: contrib/admin/options.py:326
+#: contrib/admin/options.py:332
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Záznam %s změněn."
-#: contrib/admin/options.py:326 contrib/admin/options.py:336
-#: core/validators.py:279 db/models/manipulators.py:305
+#: contrib/admin/options.py:332 contrib/admin/options.py:342
msgid "and"
msgstr "a"
-#: contrib/admin/options.py:331
+#: contrib/admin/options.py:337
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Přidán záznam \"%(object)s\" typu \"%(name)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:335
+#: contrib/admin/options.py:341
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Změněn \"%(list)s\" pro záznam \"%(object)s\" typu \"%(name)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:340
+#: contrib/admin/options.py:346
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Smazán záznam \"%(object)s\" typu \"%(name)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:344
+#: contrib/admin/options.py:350
msgid "No fields changed."
msgstr "Nebyly změněny žádná pole."
-#: contrib/admin/options.py:405 contrib/auth/admin.py:50
+#: contrib/admin/options.py:411 contrib/auth/admin.py:51
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "Záznam \"%(obj)s\" typu \"%(name)s\" byl úspěšně přidán."
-#: contrib/admin/options.py:409 contrib/admin/options.py:442
-#: contrib/auth/admin.py:55
+#: contrib/admin/options.py:415 contrib/admin/options.py:448
+#: contrib/auth/admin.py:59
msgid "You may edit it again below."
msgstr "V úpravách můžete pokračovat níže."
-#: contrib/admin/options.py:419 contrib/admin/options.py:452
+#: contrib/admin/options.py:425 contrib/admin/options.py:458
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Další záznam typu \"%s\" můžete přidat níže."
-#: contrib/admin/options.py:440
+#: contrib/admin/options.py:446
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "Záznam \"%(obj)s\" typu \"%(name)s\" byl úspěšně změněn."
-#: contrib/admin/options.py:448
+#: contrib/admin/options.py:454
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"Záznam \"%(obj)s\" typu \"%(name)s\" byl úspěšně přidán. Níže můžete v "
"úpravách pokračovat."
-#: contrib/admin/options.py:514
+#: contrib/admin/options.py:530
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "%s: přidat"
-#: contrib/admin/options.py:591
+#: contrib/admin/options.py:608
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "%s: změnit"
-#: contrib/admin/options.py:622
+#: contrib/admin/options.py:640
msgid "Database error"
msgstr "Databázová chyba"
-#: contrib/admin/options.py:671
+#: contrib/admin/options.py:690
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "Záznam \"%(obj)s\" typu \"%(name)s\" byl úspěšně smazán."
-#: contrib/admin/options.py:678
+#: contrib/admin/options.py:697
msgid "Are you sure?"
msgstr "Jste si jist(á)?"
-#: contrib/admin/options.py:705
+#: contrib/admin/options.py:726
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Historie změn: %s"
#: contrib/admin/sites.py:18 contrib/admin/views/decorators.py:16
-#: contrib/auth/forms.py:72 contrib/comments/views/comments.py:56
+#: contrib/auth/forms.py:80
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
"sensitive."
msgstr ""
"Prosíme, vložte správné uživatelské jméno a heslo. Poznámka - u obou položek "
"se rozlišuje velikost písmen."
-#: contrib/admin/sites.py:238 contrib/admin/views/decorators.py:68
+#: contrib/admin/sites.py:242 contrib/admin/views/decorators.py:68
msgid ""
"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
"submission has been saved."
msgstr ""
-"Prosíme, znovu se přihlašte, Vaše sezení vypršelo. Nemusíte se obávat, Vaše "
+"Prosíme, znovu se přihlaste, Vaše sezení vypršelo. Nemusíte se obávat, Vaše "
"podání je uloženo."
-#: contrib/admin/sites.py:245 contrib/admin/views/decorators.py:75
+#: contrib/admin/sites.py:249 contrib/admin/views/decorators.py:75
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Vypadá to, že Váš prohlížeč není nastaven, aby akceptoval cookies. Prosíme, "
"zapněte cookies, obnovte tuto stránku a zkuste znovu."
-#: contrib/admin/sites.py:259 contrib/admin/sites.py:265
-#: contrib/admin/views/decorators.py:92
+#: contrib/admin/sites.py:265 contrib/admin/sites.py:271
+#: contrib/admin/views/decorators.py:94
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Uživatelská jména nemohou obsahovat znak \"@\"."
-#: contrib/admin/sites.py:262 contrib/admin/views/decorators.py:88
+#: contrib/admin/sites.py:268 contrib/admin/views/decorators.py:90
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr ""
"Vaše e-mailová adresa není Vaše uživatelské jméno. Zkuste místo toho \"%s\"."
-#: contrib/admin/sites.py:330
+#: contrib/admin/sites.py:336
msgid "Site administration"
msgstr "Django správa"
-#: contrib/admin/sites.py:352 contrib/admin/templates/admin/login.html:27
+#: contrib/admin/sites.py:358 contrib/admin/templates/admin/login.html:27
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:30
msgid "Log in"
msgstr "Přihlášení"
+#: contrib/admin/sites.py:406
+#, python-format
+msgid "%s administration"
+msgstr "%s správa"
+
#: contrib/admin/util.py:138
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
@@ -433,22 +434,30 @@ msgstr ""
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
msgstr "Položka \"%(fieldname)s\" pro tento záznam typu \"%(name)s\":"
-#: contrib/admin/widgets.py:65
+#: contrib/admin/widgets.py:70
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
-#: contrib/admin/widgets.py:65
+#: contrib/admin/widgets.py:70
msgid "Time:"
msgstr "Čas:"
-#: contrib/admin/widgets.py:89
+#: contrib/admin/widgets.py:94
msgid "Currently:"
msgstr "Momentálně:"
-#: contrib/admin/widgets.py:89
+#: contrib/admin/widgets.py:94
msgid "Change:"
msgstr "Změna:"
+#: contrib/admin/widgets.py:120
+msgid "Lookup"
+msgstr "Hledat"
+
+#: contrib/admin/widgets.py:204
+msgid "Add Another"
+msgstr "Přidat další"
+
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
msgid "Page not found"
@@ -459,12 +468,13 @@ msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
msgstr "Je nám líto, ale vyžádaná stránka nebyla nalezena."
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:6
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:10
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
@@ -497,6 +507,12 @@ msgstr ""
"Nastala chyba. Byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a měla "
"by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
+#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:10
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:19
+#, python-format
+msgid "%(name)s"
+msgstr "%(name)s"
+
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
msgid "Welcome,"
msgstr "Vítejte, uživateli"
@@ -519,7 +535,6 @@ msgstr "Změnit heslo"
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
msgid "Log out"
msgstr "Odhlásit se"
@@ -531,21 +546,23 @@ msgstr "Django správa webu"
msgid "Django administration"
msgstr "Django správa"
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:19
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:29
msgid "Add"
msgstr "Přidat"
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:26
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:27
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:10
msgid "History"
msgstr "Historie"
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:27
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/stacked.html:13
+#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:25
msgid "View on site"
msgstr "Pohled na stránku"
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:37
+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:38
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:22
msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
@@ -562,13 +579,12 @@ msgstr "%(name)s: přidat"
msgid "Filter"
msgstr "Filtr"
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:9
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:15
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:10
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:246
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:15
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:16
#, python-format
msgid ""
"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
@@ -579,7 +595,7 @@ msgstr ""
"ve vymazání souvisejících objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání "
"následujících typů objektů:"
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:23
#, python-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
@@ -588,7 +604,7 @@ msgstr ""
"Jste si jist(á), že chcete smazat záznam \"%(escaped_object)s\" typu \"%"
"(object_name)s\"? Všechny následující související položky budou smazány:"
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:27
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:28
msgid "Yes, I'm sure"
msgstr "Ano, jsem si jist(á)"
@@ -602,11 +618,6 @@ msgstr " Dle: %(filter_title)s "
msgid "Models available in the %(name)s application."
msgstr "Dostupné modely v aplikaci %(name)s."
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:19
-#, python-format
-msgid "%(name)s"
-msgstr "%(name)s"
-
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:35
msgid "Change"
msgstr "Změnit"
@@ -638,33 +649,31 @@ msgstr ""
"daným databázovým uživatelem."
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:19
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
msgid "Username:"
msgstr "Uživatelské jméno:"
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:22
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:16
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:22
msgid "Date/time"
msgstr "Datum/čas"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:17
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:23
msgid "User"
msgstr "Uživatel"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:24
msgid "Action"
msgstr "Akce"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:24
-msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
-msgstr "j. N Y, H:i"
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:30
+#: utils/translation/trans_real.py:404
+msgid "DATETIME_FORMAT"
+msgstr "j. n. Y, H:i"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:32
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:38
msgid ""
"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
"admin site."
@@ -693,22 +702,22 @@ msgstr[2] "%(counter)s výsledků"
msgid "%(full_result_count)s total"
msgstr "%(full_result_count)s celkem"
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
+msgid "Save"
+msgstr "Uložit"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
msgid "Save as new"
msgstr "Uložit jako nový záznam"
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
msgid "Save and add another"
msgstr "Uložit a přidat další záznam"
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
msgid "Save and continue editing"
msgstr "Uložit a pokračovat v úpravách"
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
-msgid "Save"
-msgstr "Uložit"
-
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:6
msgid ""
"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
@@ -718,19 +727,19 @@ msgstr ""
"uživatelských nastavení."
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:13
-#: contrib/auth/forms.py:14 contrib/auth/forms.py:51
+#: contrib/auth/forms.py:14 contrib/auth/forms.py:47 contrib/auth/forms.py:59
msgid "Username"
msgstr "Uživatelské jméno"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:20
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:33
-#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:52 contrib/auth/forms.py:176
+#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:60 contrib/auth/forms.py:184
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:26
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
-#: contrib/auth/forms.py:177
+#: contrib/auth/forms.py:185
msgid "Password (again)"
msgstr "Heslo (znovu)"
@@ -744,6 +753,10 @@ msgstr "Pro ověření vložte stejné heslo znovu."
msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
msgstr "Vložte nové heslo pro uživatele <strong>%(username)s</strong>."
+#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:15
+msgid "Delete?"
+msgstr "Smazat?"
+
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
msgstr "Děkujeme Vám za Váš strávený čas na našich webových stránkách."
@@ -917,143 +930,143 @@ msgstr "web"
msgid "template"
msgstr "šablona"
-#: contrib/admindocs/views.py:53 contrib/admindocs/views.py:55
-#: contrib/admindocs/views.py:57
+#: contrib/admindocs/views.py:57 contrib/admindocs/views.py:59
+#: contrib/admindocs/views.py:61
msgid "tag:"
msgstr "tag:"
-#: contrib/admindocs/views.py:87 contrib/admindocs/views.py:89
-#: contrib/admindocs/views.py:91
+#: contrib/admindocs/views.py:90 contrib/admindocs/views.py:92
+#: contrib/admindocs/views.py:94
msgid "filter:"
msgstr "filtr:"
-#: contrib/admindocs/views.py:153 contrib/admindocs/views.py:155
-#: contrib/admindocs/views.py:157
+#: contrib/admindocs/views.py:154 contrib/admindocs/views.py:156
+#: contrib/admindocs/views.py:158
msgid "view:"
msgstr "pohled (view):"
-#: contrib/admindocs/views.py:187
+#: contrib/admindocs/views.py:186
#, python-format
msgid "App %r not found"
msgstr "Aplikace %r nenalezena"
-#: contrib/admindocs/views.py:194
+#: contrib/admindocs/views.py:193
#, python-format
msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
msgstr "Model %(model_name)r v aplikaci %(app_label)r nenalezen"
-#: contrib/admindocs/views.py:206
+#: contrib/admindocs/views.py:205
#, python-format
msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
msgstr "související objekt `%(app_label)s.%(data_type)s`"
-#: contrib/admindocs/views.py:206 contrib/admindocs/views.py:228
-#: contrib/admindocs/views.py:242 contrib/admindocs/views.py:247
+#: contrib/admindocs/views.py:205 contrib/admindocs/views.py:227
+#: contrib/admindocs/views.py:241 contrib/admindocs/views.py:246
msgid "model:"
msgstr "model:"
-#: contrib/admindocs/views.py:237
+#: contrib/admindocs/views.py:236
#, python-format
msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
msgstr "související objekty `%(app_label)s.%(object_name)s`"
-#: contrib/admindocs/views.py:242
+#: contrib/admindocs/views.py:241
#, python-format
msgid "all %s"
msgstr "Vše: %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:247
+#: contrib/admindocs/views.py:246
#, python-format
msgid "number of %s"
msgstr "Počet: %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:253
+#: contrib/admindocs/views.py:251
#, python-format
msgid "Fields on %s objects"
msgstr "Pole na objektech %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:317 contrib/admindocs/views.py:328
-#: contrib/admindocs/views.py:330 contrib/admindocs/views.py:336
-#: contrib/admindocs/views.py:337 contrib/admindocs/views.py:339
+#: contrib/admindocs/views.py:314 contrib/admindocs/views.py:325
+#: contrib/admindocs/views.py:327 contrib/admindocs/views.py:333
+#: contrib/admindocs/views.py:334 contrib/admindocs/views.py:336
msgid "Integer"
msgstr "Celé číslo"
-#: contrib/admindocs/views.py:318
+#: contrib/admindocs/views.py:315
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Boolean (buď Ano (True), nebo Ne (False))"
-#: contrib/admindocs/views.py:319 contrib/admindocs/views.py:338
+#: contrib/admindocs/views.py:316 contrib/admindocs/views.py:335
#, python-format
msgid "String (up to %(max_length)s)"
msgstr "Text (maximálně %(max_length)s znaků)"
-#: contrib/admindocs/views.py:320
+#: contrib/admindocs/views.py:317
msgid "Comma-separated integers"
msgstr "Celá čísla oddělená čárkou"
-#: contrib/admindocs/views.py:321
+#: contrib/admindocs/views.py:318
msgid "Date (without time)"
msgstr "Datum (bez času)"
-#: contrib/admindocs/views.py:322
+#: contrib/admindocs/views.py:319
msgid "Date (with time)"
msgstr "Datum (s časem)"
-#: contrib/admindocs/views.py:323
+#: contrib/admindocs/views.py:320
msgid "Decimal number"
msgstr "Desetinné číslo"
-#: contrib/admindocs/views.py:324
+#: contrib/admindocs/views.py:321
msgid "E-mail address"
msgstr "E-mailová adresa"
-#: contrib/admindocs/views.py:325 contrib/admindocs/views.py:326
-#: contrib/admindocs/views.py:329
+#: contrib/admindocs/views.py:322 contrib/admindocs/views.py:323
+#: contrib/admindocs/views.py:326
msgid "File path"
msgstr "Cesta k souboru"
-#: contrib/admindocs/views.py:327
+#: contrib/admindocs/views.py:324
msgid "Floating point number"
msgstr "Desetinné číslo"
-#: contrib/admindocs/views.py:331 contrib/comments/models.py:89
+#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/comments/models.py:57
msgid "IP address"
msgstr "IP adresa"
-#: contrib/admindocs/views.py:333
+#: contrib/admindocs/views.py:330
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Boolean (buď Ano (True), Ne (False), nebo Nic (None))"
-#: contrib/admindocs/views.py:334
+#: contrib/admindocs/views.py:331
msgid "Relation to parent model"
msgstr "V relaci k rodičovskému modelu"
-#: contrib/admindocs/views.py:335
+#: contrib/admindocs/views.py:332
msgid "Phone number"
msgstr "Telefonní číslo"
-#: contrib/admindocs/views.py:340
+#: contrib/admindocs/views.py:337
msgid "Text"
msgstr "Text"
-#: contrib/admindocs/views.py:341
+#: contrib/admindocs/views.py:338
msgid "Time"
msgstr "Čas"
-#: contrib/admindocs/views.py:342 contrib/flatpages/admin.py:8
-#: contrib/flatpages/models.py:8
+#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:20
+#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"
-#: contrib/admindocs/views.py:343
+#: contrib/admindocs/views.py:340
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
msgstr "Stát US (2 velké znaky)"
-#: contrib/admindocs/views.py:344
+#: contrib/admindocs/views.py:341
msgid "XML text"
msgstr "XML text"
-#: contrib/admindocs/views.py:370
+#: contrib/admindocs/views.py:367
#, python-format
msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
msgstr "%s pravděpodobně není objekt urlpattern"
@@ -1144,28 +1157,29 @@ msgstr "Důležitá data"
msgid "Groups"
msgstr "Skupiny"
-#: contrib/auth/admin.py:60
+#: contrib/auth/admin.py:64
msgid "Add user"
msgstr "Uživatel: přidat"
-#: contrib/auth/admin.py:85
+#: contrib/auth/admin.py:90
msgid "Password changed successfully."
msgstr "Změna hesla byla úspěšná"
-#: contrib/auth/admin.py:91
+#: contrib/auth/admin.py:96
#, python-format
msgid "Change password: %s"
msgstr "Heslo pro uživatele %s: změnit"
-#: contrib/auth/forms.py:15 contrib/auth/models.py:137
+#: contrib/auth/forms.py:15 contrib/auth/forms.py:48
+#: contrib/auth/models.py:136
msgid ""
"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
"digits and underscores)."
msgstr ""
"Požadováno. 30 znaků nebo méně. Pouze alfanumerické znaky (znaky, čísla a "
"podtržítka)."
-#: contrib/auth/forms.py:16 core/validators.py:72
+#: contrib/auth/forms.py:16 contrib/auth/forms.py:49
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla nebo podtržítka."
@@ -1177,253 +1191,274 @@ msgstr "Potvrzení hesla"
msgid "A user with that username already exists."
msgstr "Uživatel s tímto jménem již existuje."
-#: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:146
-#: contrib/auth/forms.py:188
+#: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:154
+#: contrib/auth/forms.py:196
msgid "The two password fields didn't match."
msgstr "Hesla se neshodují."
-#: contrib/auth/forms.py:74 contrib/comments/views/comments.py:58
+#: contrib/auth/forms.py:82
msgid "This account is inactive."
msgstr "Tento účet není aktivní."
-#: contrib/auth/forms.py:79 contrib/comments/views/comments.py:49
+#: contrib/auth/forms.py:87
msgid ""
"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
"required for logging in."
msgstr ""
"Váš prohlížeč pravděpodobně nemá zapnuté cookies. Cookies jsou potřeba pro "
-"zalogování."
+"přihlášení."
-#: contrib/auth/forms.py:92
+#: contrib/auth/forms.py:100
msgid "E-mail"
msgstr "E-mail"
-#: contrib/auth/forms.py:101
+#: contrib/auth/forms.py:109
msgid ""
"That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
"you've registered?"
msgstr ""
"K této e-mailové adrese není přiřazen žádný uživatelský účet. Jste si jist"
"(a), že jste se zaregistroval(a)?"
-#: contrib/auth/forms.py:126
+#: contrib/auth/forms.py:134
#, python-format
msgid "Password reset on %s"
msgstr "Obnovení hesla na %s"
-#: contrib/auth/forms.py:134
+#: contrib/auth/forms.py:142
msgid "New password"
msgstr "Nové heslo"
-#: contrib/auth/forms.py:135
+#: contrib/auth/forms.py:143
msgid "New password confirmation"
msgstr "Potvrzení nového hesla"
-#: contrib/auth/forms.py:160
+#: contrib/auth/forms.py:168
msgid "Old password"
msgstr "Staré heslo"
-#: contrib/auth/forms.py:168
+#: contrib/auth/forms.py:176
msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
msgstr "Vaše staré heslo nebylo vloženo správně. Prosíme, zkuste to znovu."
-#: contrib/auth/models.py:73 contrib/auth/models.py:96
+#: contrib/auth/models.py:72 contrib/auth/models.py:95
msgid "name"
msgstr "jméno"
-#: contrib/auth/models.py:75
+#: contrib/auth/models.py:74
msgid "codename"
msgstr "codename"
-#: contrib/auth/models.py:78
+#: contrib/auth/models.py:77
msgid "permission"
msgstr "oprávnění"
-#: contrib/auth/models.py:79 contrib/auth/models.py:97
+#: contrib/auth/models.py:78 contrib/auth/models.py:96
msgid "permissions"
msgstr "oprávnění"
-#: contrib/auth/models.py:100
+#: contrib/auth/models.py:99
msgid "group"
msgstr "skupina"
-#: contrib/auth/models.py:101 contrib/auth/models.py:147
+#: contrib/auth/models.py:100 contrib/auth/models.py:146
msgid "groups"
msgstr "skupiny"
-#: contrib/auth/models.py:137
+#: contrib/auth/models.py:136
msgid "username"
msgstr "uživatelské jméno"
-#: contrib/auth/models.py:138
+#: contrib/auth/models.py:137
msgid "first name"
msgstr "křestní jméno"
-#: contrib/auth/models.py:139
+#: contrib/auth/models.py:138
msgid "last name"
msgstr "příjmení"
-#: contrib/auth/models.py:140
+#: contrib/auth/models.py:139
msgid "e-mail address"
msgstr "e-mailová adresa"
-#: contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:140
msgid "password"
msgstr "heslo"
-#: contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:140
msgid ""
"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
"password form</a>."
msgstr ""
"Použijte formát \"[algo]$[salt]$[hexdigest]\" nebo <a href=\"password/"
"\">formulář pro změnu hesla</a>."
-#: contrib/auth/models.py:142
+#: contrib/auth/models.py:141
msgid "staff status"
msgstr "administrativní přístup "
-#: contrib/auth/models.py:142
+#: contrib/auth/models.py:141
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
msgstr "Rozhodne, zda se uživatel může přihlásit do správy webu."
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:142
msgid "active"
msgstr "aktivní"
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:142
msgid ""
"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr ""
"Rozhodne, zda může být uživatel považován za aktivního. Nastavte toto místo "
"mazání účtů."
-#: contrib/auth/models.py:144
+#: contrib/auth/models.py:143
msgid "superuser status"
msgstr "stav superuživatel"
-#: contrib/auth/models.py:144
+#: contrib/auth/models.py:143
msgid ""
"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
"them."
msgstr ""
"Stanoví, že uživatel má veškerá oprávnění bez jejich explicitního přiřazení."
-#: contrib/auth/models.py:145
+#: contrib/auth/models.py:144
msgid "last login"
msgstr "poslední přihlášení"
-#: contrib/auth/models.py:146
+#: contrib/auth/models.py:145
msgid "date joined"
msgstr "datum registrace"
-#: contrib/auth/models.py:148
+#: contrib/auth/models.py:147
msgid ""
"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
"all permissions granted to each group he/she is in."
msgstr ""
"Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro "
"každou skupinu, ve které je."
-#: contrib/auth/models.py:149
+#: contrib/auth/models.py:148
msgid "user permissions"
msgstr "uživatelská oprávnění"
-#: contrib/auth/models.py:153
+#: contrib/auth/models.py:152
msgid "user"
msgstr "uživatel"
-#: contrib/auth/models.py:154
+#: contrib/auth/models.py:153
msgid "users"
msgstr "uživatelé"
-#: contrib/auth/models.py:309
+#: contrib/auth/models.py:308
msgid "message"
msgstr "zpráva"
#: contrib/auth/views.py:50
msgid "Logged out"
msgstr "Odhlášeno"
-#: contrib/comments/models.py:71 contrib/comments/models.py:164
-msgid "object ID"
-msgstr "ID objektu"
+#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:425
+msgid "Enter a valid e-mail address."
+msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
-#: contrib/comments/models.py:72
-msgid "headline"
-msgstr "titulek"
+#: contrib/comments/admin.py:11
+msgid "Content"
+msgstr "Obsah"
-#: contrib/comments/models.py:73 contrib/comments/models.py:95
-#: contrib/comments/models.py:165
-msgid "comment"
-msgstr "komentář"
+#: contrib/comments/admin.py:14
+msgid "Metadata"
+msgstr "Metadata"
-#: contrib/comments/models.py:74
-msgid "rating #1"
-msgstr "hodnocení #1"
+#: contrib/comments/forms.py:18
+msgid "Name"
+msgstr "Jméno"
-#: contrib/comments/models.py:75
-msgid "rating #2"
-msgstr "hodnocení #2"
+#: contrib/comments/forms.py:19
+msgid "Email address"
+msgstr "E-mailová adresa"
-#: contrib/comments/models.py:76
-msgid "rating #3"
-msgstr "hodnocení #3"
+#: contrib/comments/forms.py:21
+msgid "Comment"
+msgstr "Komentář"
+
+#: contrib/comments/forms.py:24
+msgid ""
+"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
+msgstr ""
+"Jestliže do tohoto pole něco vyplníte, Váš komentář bude považován za spam"
-#: contrib/comments/models.py:77
-msgid "rating #4"
-msgstr "hodnocení #4"
+#: contrib/comments/forms.py:124
+#, python-format
+msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
+msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
+msgstr[0] "Mluvte slušně! Slovo %s zde není přípustné."
+msgstr[1] "Mluvte slušně! Slova %s zde nejsou přípustná."
+msgstr[2] "Mluvte slušně! Slova %s zde nejsou přípustná."
-#: contrib/comments/models.py:78
-msgid "rating #5"
-msgstr "hodnocení #5"
+#: contrib/comments/models.py:22
+msgid "object ID"
+msgstr "ID objektu"
-#: contrib/comments/models.py:79
-msgid "rating #6"
-msgstr "hodnocení #6"
+#: contrib/comments/models.py:49
+msgid "user's name"
+msgstr "jméno uživatele"
-#: contrib/comments/models.py:80
-msgid "rating #7"
-msgstr "hodnocení #7"
+#: contrib/comments/models.py:50
+msgid "user's email address"
+msgstr "e-mailová adresa uživatele"
-#: contrib/comments/models.py:81
-msgid "rating #8"
-msgstr "hodnocení #8"
+#: contrib/comments/models.py:51
+msgid "user's URL"
+msgstr "URL uživatele"
-#: contrib/comments/models.py:86
-msgid "is valid rating"
-msgstr "je platné hodnocení"
+#: contrib/comments/models.py:53
+msgid "comment"
+msgstr "komentář"
-#: contrib/comments/models.py:87 contrib/comments/models.py:167
+#: contrib/comments/models.py:56
msgid "date/time submitted"
msgstr "datum/čas byl zaslán"
-#: contrib/comments/models.py:88 contrib/comments/models.py:168
+#: contrib/comments/models.py:58
msgid "is public"
msgstr "je veřejné"
-#: contrib/comments/models.py:90
+#: contrib/comments/models.py:59
+msgid ""
+"Uncheck this box to make the comment effectively disappear from the site."
+msgstr ""
+"Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto boxu, komentář se na stránce nezobrazí."
+
+#: contrib/comments/models.py:61
msgid "is removed"
msgstr "je odstraněno"
-#: contrib/comments/models.py:90
+#: contrib/comments/models.py:62
msgid ""
"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
"removed\" message will be displayed instead."
msgstr ""
"Zaškrtněte tento box, pokud komentář není vhodný. Místo něj bude zobrazena "
"zpráva \"Tento komentář byl smazán\"."
-#: contrib/comments/models.py:96
-msgid "comments"
-msgstr "komentáře"
+#: contrib/comments/models.py:114
+msgid ""
+"This comment was posted by an authenticated user and thus the name is read-"
+"only."
+msgstr ""
+"Tento komentář zaslal přihlášený uživatel, a tak jméno není možné změnit."
-#: contrib/comments/models.py:128 contrib/comments/models.py:199
-msgid "Content object"
-msgstr "objekt obsahu"
+#: contrib/comments/models.py:123
+msgid ""
+"This comment was posted by an authenticated user and thus the email is read-"
+"only."
+msgstr ""
+"Tento komentář zaslal přihlášený uživatel, a tak e-mail není možné změnit."
-#: contrib/comments/models.py:156
+#: contrib/comments/models.py:148
#, python-format
msgid ""
"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
@@ -1438,215 +1473,6 @@ msgstr ""
"\n"
"http://%(domain)s%(url)s"
-#: contrib/comments/models.py:166
-msgid "person's name"
-msgstr "jméno osoby"
-
-#: contrib/comments/models.py:169
-msgid "ip address"
-msgstr "IP adresa"
-
-#: contrib/comments/models.py:171
-msgid "approved by staff"
-msgstr "scháleno správci"
-
-#: contrib/comments/models.py:175
-msgid "free comment"
-msgstr "volný komentář"
-
-#: contrib/comments/models.py:176
-msgid "free comments"
-msgstr "volné komentáře"
-
-#: contrib/comments/models.py:227
-msgid "score"
-msgstr "hodnocení"
-
-#: contrib/comments/models.py:228
-msgid "score date"
-msgstr "expirace hodnocení"
-
-#: contrib/comments/models.py:232
-msgid "karma score"
-msgstr "karma bod"
-
-#: contrib/comments/models.py:233
-msgid "karma scores"
-msgstr "karma body"
-
-#: contrib/comments/models.py:237
-#, python-format
-msgid "%(score)d rating by %(user)s"
-msgstr "%(score)d hodnoceno od %(user)s"
-
-#: contrib/comments/models.py:254
-#, python-format
-msgid ""
-"This comment was flagged by %(user)s:\n"
-"\n"
-"%(text)s"
-msgstr ""
-"Tento komentář byl označkován uživatelem %(user)s:\n"
-"\n"
-"%(text)s"
-
-#: contrib/comments/models.py:262
-msgid "flag date"
-msgstr "datum označení"
-
-#: contrib/comments/models.py:266
-msgid "user flag"
-msgstr "uživatelské označení"
-
-#: contrib/comments/models.py:267
-msgid "user flags"
-msgstr "uživatelská označení"
-
-#: contrib/comments/models.py:271
-#, python-format
-msgid "Flag by %r"
-msgstr "Označeno %r"
-
-#: contrib/comments/models.py:277
-msgid "deletion date"
-msgstr "datum smazání"
-
-#: contrib/comments/models.py:280
-msgid "moderator deletion"
-msgstr "vymazáno moderátorem"
-
-#: contrib/comments/models.py:281
-msgid "moderator deletions"
-msgstr "vymazané moderátorem"
-
-#: contrib/comments/models.py:285
-#, python-format
-msgid "Moderator deletion by %r"
-msgstr "Vymazáno moderátorem od %r"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
-msgid "Forgotten your password?"
-msgstr "Zapomenuté heslo?"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
-msgid "Ratings"
-msgstr "Hodnocení"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
-msgid "Required"
-msgstr "Povinné"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
-msgid "Optional"
-msgstr "Volitelné"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
-msgid "Post a photo"
-msgstr "Zařadit fotografii"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:28
-#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
-msgid "Comment:"
-msgstr "Komentář:"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:35
-#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:10
-msgid "Preview comment"
-msgstr "Náhled komentáře"
-
-#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
-msgid "Your name:"
-msgstr "Vaše jméno:"
-
-#: contrib/comments/views/comments.py:76
-msgid ""
-"This rating is required because you've entered at least one other rating."
-msgstr ""
-"Toto hodnocení je povinné, protože jste zadal(a) alespoň jedno jiné "
-"hodnocení."
-
-#: contrib/comments/views/comments.py:160
-#, python-format
-msgid ""
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
-"comment:\n"
-"\n"
-"%(text)s"
-msgid_plural ""
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
-"comments:\n"
-"\n"
-"%(text)s"
-msgstr[0] ""
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
-"(count)s komentář:\n"
-"\n"
-"%(text)s"
-msgstr[1] ""
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
-"(count)s komentáře:\n"
-"\n"
-"%(text)s"
-msgstr[2] ""
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
-"(count)s komentářů:\n"
-"\n"
-"%(text)s"
-
-#: contrib/comments/views/comments.py:165
-#, python-format
-msgid ""
-"This comment was posted by a sketchy user:\n"
-"\n"
-"%(text)s"
-msgstr ""
-"Tento komentář byl odevzdán povrchním uživatelem:\n"
-"\n"
-"%(text)s"
-
-#: contrib/comments/views/comments.py:238
-#: contrib/comments/views/comments.py:331
-msgid "Only POSTs are allowed"
-msgstr "Je povolená pouze metoda POST"
-
-#: contrib/comments/views/comments.py:242
-#: contrib/comments/views/comments.py:335
-msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
-msgstr "Jedno nebo více povinných polí nebylo vyplněné"
-
-#: contrib/comments/views/comments.py:246
-#: contrib/comments/views/comments.py:337
-msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
-msgstr "Někdo falšoval formulář komentáře (bezpečnostní narušení)"
-
-#: contrib/comments/views/comments.py:256
-#: contrib/comments/views/comments.py:343
-msgid ""
-"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
-"invalid"
-msgstr ""
-"Formulář komentáře měl neplatný parametr \"target\" -- ID objektu nebylo "
-"platné"
-
-#: contrib/comments/views/comments.py:307
-#: contrib/comments/views/comments.py:372
-msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
-msgstr "Formulář komentáře neobsahoval buď \"preview\" nebo \"post\""
-
-#: contrib/comments/views/karma.py:21
-msgid "Anonymous users cannot vote"
-msgstr "Anonymní uživatelé nemohou hlasovat"
-
-#: contrib/comments/views/karma.py:25
-msgid "Invalid comment ID"
-msgstr "Neplatné ID komentáře"
-
-#: contrib/comments/views/karma.py:27
-msgid "No voting for yourself"
-msgstr "Nelze hlasovat pro sebe"
-
#: contrib/contenttypes/models.py:67
msgid "python model class name"
msgstr "jméno modelu v Pythonu"
@@ -1665,7 +1491,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Příklad: \"/o/kontakt/\". Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
-#: contrib/flatpages/admin.py:11 core/validators.py:76
+#: contrib/flatpages/admin.py:11
msgid ""
"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
"slashes."
@@ -1677,58 +1503,66 @@ msgstr ""
msgid "Advanced options"
msgstr "Pokročilá nastavení"
-#: contrib/flatpages/models.py:9
+#: contrib/flatpages/models.py:8
msgid "title"
msgstr "titulek"
-#: contrib/flatpages/models.py:10
+#: contrib/flatpages/models.py:9
msgid "content"
msgstr "obsah"
-#: contrib/flatpages/models.py:11
+#: contrib/flatpages/models.py:10
msgid "enable comments"
msgstr "povolit komentáře"
-#: contrib/flatpages/models.py:12
+#: contrib/flatpages/models.py:11
msgid "template name"
msgstr "jméno šablony"
-#: contrib/flatpages/models.py:13
+#: contrib/flatpages/models.py:12
msgid ""
"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
"will use 'flatpages/default.html'."
msgstr ""
"Příklad: \"flatpages/kontaktni_stranka.html\". Pokud toto není zadáno, "
"systém použije \"flatpages/default.html\"."
-#: contrib/flatpages/models.py:14
+#: contrib/flatpages/models.py:13
msgid "registration required"
msgstr "nutná registrace"
-#: contrib/flatpages/models.py:14
+#: contrib/flatpages/models.py:13
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
msgstr ""
"Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto "
"stránku."
-#: contrib/flatpages/models.py:19
+#: contrib/flatpages/models.py:18
msgid "flat page"
msgstr "statická stránka"
-#: contrib/flatpages/models.py:20
+#: contrib/flatpages/models.py:19
msgid "flat pages"
msgstr "statické stránky"
-#: contrib/gis/forms/fields.py:10
+#: contrib/formtools/wizard.py:130
+msgid ""
+"We apologize, but your form has expired. Please continue filling out the "
+"form from this page."
+msgstr ""
+"Omlouváme se, ale platnost formuláře vypršela. Prosíme, pokračujte vyplněním "
+"formuláře z této stránky."
+
+#: contrib/gis/forms/fields.py:14
msgid "No geometry value provided."
msgstr "Hodnota geometrie nedodána."
-#: contrib/gis/forms/fields.py:11
-msgid "Invalid Geometry value."
+#: contrib/gis/forms/fields.py:15
+msgid "Invalid geometry value."
msgstr "Neplatná hodnota geometrie."
-#: contrib/gis/forms/fields.py:12
-msgid "Invalid Geometry type."
+#: contrib/gis/forms/fields.py:16
+msgid "Invalid geometry type."
msgstr "Neplatný typ geometrie."
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
@@ -2460,7 +2294,7 @@ msgstr ""
msgid "Enter a valid VAT number."
msgstr ""
-#: contrib/localflavor/jp/forms.py:17
+#: contrib/localflavor/jp/forms.py:16
msgid "Enter a postal code in the format XXXXXXX or XXX-XXXX."
msgstr ""
@@ -3716,372 +3550,55 @@ msgstr "zobrazené jméno"
msgid "sites"
msgstr "weby"
-#: core/validators.py:80
-msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores or hyphens."
-msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo čárky."
+#: db/models/fields/__init__.py:338 db/models/fields/__init__.py:673
+msgid "This value must be an integer."
+msgstr "Tato hodnota musí být celé číslo."
-#: core/validators.py:84
-msgid "Uppercase letters are not allowed here."
-msgstr "Velká písmena zde nejsou povolená."
+#: db/models/fields/__init__.py:369
+msgid "This value must be either True or False."
+msgstr "Tato hodnota musí být buď Ano (True), nebo Ne (False)."
-#: core/validators.py:88
-msgid "Lowercase letters are not allowed here."
-msgstr "Malá písmena zde nejsou povolená."
+#: db/models/fields/__init__.py:402
+msgid "This field cannot be null."
+msgstr "Toto pole nemůže být prázdné (null)."
-#: core/validators.py:95
+#: db/models/fields/__init__.py:418
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Vložte pouze cifry oddělené čárkami."
-#: core/validators.py:107
-msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
-msgstr "Vložte platné e-mailové adresy oddělené čárkami."
-
-#: core/validators.py:111
-msgid "Please enter a valid IP address."
-msgstr "Prosíme, zadejte platnou IP adresu."
-
-#: core/validators.py:115
-msgid "Empty values are not allowed here."
-msgstr "Zde nejsou povolené prázdné hodnoty."
-
-#: core/validators.py:119
-msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
-msgstr "Znaky, které nejsou čísla, zde nejsou povoleny."
-
-#: core/validators.py:123
-msgid "This value can't be comprised solely of digits."
-msgstr "Tato hodnota nemůže být složená pouze z cifer."
-
-#: core/validators.py:128 forms/fields.py:161
-msgid "Enter a whole number."
-msgstr "Vložte celé číslo."
-
-#: core/validators.py:132
-msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
-msgstr "Zde jsou povoleny pouze alfanumerické znaky."
-
-#: core/validators.py:147
-#, python-format
-msgid "Invalid date: %s"
-msgstr "Neplatné datum: %s"
-
-#: core/validators.py:152 db/models/fields/__init__.py:546
+#: db/models/fields/__init__.py:449
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Vložte platné datum ve formátu RRRR-MM-DD."
-#: core/validators.py:157
-msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
-msgstr "Vložte platný čas ve formátu HH:MM."
-
-#: core/validators.py:161
-msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
-msgstr "Vložte platné datum a čas ve formátu RRRR-MM-DD HH:MM."
-
-#: core/validators.py:166 forms/fields.py:422
-msgid "Enter a valid e-mail address."
-msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
-
-#: core/validators.py:178 core/validators.py:470 forms/fields.py:440
-msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
-msgstr "Soubor nebyl odeslán. Zkontrolujte \"encoding type\" formuláře."
-
-#: core/validators.py:189 forms/fields.py:471
-msgid ""
-"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
-"corrupted image."
-msgstr ""
-"Nahrajte na server platný obrázek. Poslaný soubor nebyl obrázkem nebo byl "
-"poškozen."
-
-#: core/validators.py:196
-#, python-format
-msgid "The URL %s does not point to a valid image."
-msgstr "URL %s neodkazuje na platný obrázek."
-
-#: core/validators.py:200
-#, python-format
-msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
-msgstr "Telefonní čísla musí být ve formátu XXX-XXX-XXXX. \"%s\" není platné."
-
-#: core/validators.py:208
-#, python-format
-msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
-msgstr "URL %s neodkazuje na platné video ve formátu QuickTime."
-
-#: core/validators.py:212
-msgid "A valid URL is required."
-msgstr "Je vyžadováno platné URL."
-
-#: core/validators.py:226
-#, python-format
-msgid ""
-"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Je vyžadováno platné HTML. Konkrétní chyby jsou:\n"
-"%s"
-
-#: core/validators.py:233
-#, python-format
-msgid "Badly formed XML: %s"
-msgstr "Špatně formované XML: %s"
-
-#: core/validators.py:250
-#, python-format
-msgid "Invalid URL: %s"
-msgstr "Neplatné URL: %s"
-
-#: core/validators.py:255 core/validators.py:257
-#, python-format
-msgid "The URL %s is a broken link."
-msgstr "Odkaz na URL %s nefunguje."
-
-#: core/validators.py:263
-msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
-msgstr "Vložte platnou zkratku U.S. státu."
-
-#: core/validators.py:277
-#, python-format
-msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
-msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
-msgstr[0] "Mluvte slušně! Slovo %s zde není přípustné."
-msgstr[1] "Mluvte slušně! Slova %s zde nejsou přípustná."
-msgstr[2] "Mluvte slušně! Slova %s zde nejsou přípustná."
-
-#: core/validators.py:284
-#, python-format
-msgid "This field must match the '%s' field."
-msgstr "Toto pole se musí shodovat s polem \"%s\"."
-
-#: core/validators.py:303
-msgid "Please enter something for at least one field."
-msgstr "Prosíme, vložte něco alespoň pro jedno pole."
-
-#: core/validators.py:312 core/validators.py:323
-msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
-msgstr "Prosíme, vložte obě pole, nebo je nechte obě prázdná."
-
-#: core/validators.py:331
-#, python-format
-msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
-msgstr "Toto pole musí být vyplněno, když %(field)s má %(value)s"
-
-#: core/validators.py:344
-#, python-format
-msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
-msgstr "Toto pole musí být vyplněno, když %(field)s nemá %(value)s"
-
-#: core/validators.py:363
-msgid "Duplicate values are not allowed."
-msgstr "Duplikátní hodnoty nejsou povolené."
-
-#: core/validators.py:378
-#, python-format
-msgid "This value must be between %(lower)s and %(upper)s."
-msgstr "Tato hodnota musí být mezi %(lower)s and %(upper)s."
-
-#: core/validators.py:380
-#, python-format
-msgid "This value must be at least %s."
-msgstr "Tato hodnota musí alespoň %s."
-
-#: core/validators.py:382
-#, python-format
-msgid "This value must be no more than %s."
-msgstr "Tato hodnota nesmí být více než %s."
-
-#: core/validators.py:423
-#, python-format
-msgid "This value must be a power of %s."
-msgstr "Tato hodnota musí být mocninou %s."
-
-#: core/validators.py:433
-msgid "Please enter a valid decimal number."
-msgstr "Prosíme, vložte platné číslo."
-
-#: core/validators.py:440
-#, python-format
-msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
-msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou celkem."
-msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
-msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
-
-#: core/validators.py:443
-#, python-format
-msgid ""
-"Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digit."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
-msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou."
-msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi."
-msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi."
-
-#: core/validators.py:446
-#, python-format
-msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
-msgstr[1] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
-"celkem."
-msgstr[2] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
-"celkem."
-
-#: core/validators.py:454
-msgid "Please enter a valid floating point number."
-msgstr "Prosíme, vložte platné reálné číslo."
-
-#: core/validators.py:463
-#, python-format
-msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
-msgstr "Ujistěte se, že poslaný soubor má nejméně %s bytů."
-
-#: core/validators.py:464
-#, python-format
-msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
-msgstr "Ujistěte se, že soubor má nejvíce %s bytů."
-
-#: core/validators.py:481
-msgid "The format for this field is wrong."
-msgstr "Formát pro toto pole je špatný."
-
-#: core/validators.py:496
-msgid "This field is invalid."
-msgstr "Toto pole není platné."
-
-#: core/validators.py:532
-#, python-format
-msgid "Could not retrieve anything from %s."
-msgstr "Nelze získat nic z %s."
-
-#: core/validators.py:535
-#, python-format
-msgid ""
-"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
-msgstr ""
-"URL %(url)s vrátilo neplatnou hlavičku Content-Type \"%(contenttype)s\"."
-
-#: core/validators.py:568
-#, python-format
-msgid ""
-"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
-"\"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s "
-"\"%(start)s\".)"
-
-#: core/validators.py:572
-#, python-format
-msgid ""
-"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. "
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
-
-#: core/validators.py:577
-#, python-format
-msgid ""
-"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%"
-"(start)s\".)"
-
-#: core/validators.py:582
-#, python-format
-msgid ""
-"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%"
-"(start)s\".)"
-
-#: core/validators.py:586
+#: db/models/fields/__init__.py:458
#, python-format
-msgid ""
-"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. "
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
-
-#: core/validators.py:591
-#, python-format
-msgid ""
-"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s "
-"\"%(start)s\".)"
-
-#: db/models/manipulators.py:304
-#, python-format
-msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
-msgstr ""
-"%(object)s s takto vyplněným polem \"%(type)s\" již existuje pro dané pole "
-"\"%(field)s\"."
-
-#: db/models/fields/__init__.py:46
-#, python-format
-msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
-msgstr "%(optname)s s takto vyplněným polem \"%(fieldname)s\" již existuje."
-
-#: db/models/fields/__init__.py:320 db/models/fields/files.py:168
-#: db/models/fields/files.py:179 forms/fields.py:52 oldforms/__init__.py:370
-msgid "This field is required."
-msgstr "Toto pole je povinné."
-
-#: db/models/fields/__init__.py:434
-msgid "This value must be an integer."
-msgstr "Tato hodnota musí být celé číslo."
-
-#: db/models/fields/__init__.py:480
-msgid "This value must be either True or False."
-msgstr "Tato hodnota musí být buď Ano (True), nebo Ne (False)."
-
-#: db/models/fields/__init__.py:509
-msgid "This field cannot be null."
-msgstr "Toto pole nemůže být prázdné (null)."
+msgid "Invalid date: %s"
+msgstr "Neplatné datum: %s"
-#: db/models/fields/__init__.py:611 db/models/fields/__init__.py:628
+#: db/models/fields/__init__.py:522 db/models/fields/__init__.py:540
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Vložte platné datum a čas ve formátu RRRR-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/__init__.py:684
+#: db/models/fields/__init__.py:576
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Tato hodnota musí být celé číslo."
-#: db/models/fields/__init__.py:825
+#: db/models/fields/__init__.py:709
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr "Tato hodnota musí být buď Nic (None), Ano (True) nebo Ne (False)."
-#: db/models/fields/__init__.py:937 db/models/fields/__init__.py:950
+#: db/models/fields/__init__.py:817 db/models/fields/__init__.py:831
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Vložte platný čas ve formátu HH:MM[:ss[.uuuuuu]]"
-#: db/models/fields/files.py:188
-msgid "Enter a valid filename."
-msgstr "Vložte platný název souboru."
-
-#: db/models/fields/related.py:92
-#, python-format
-msgid "Please enter a valid %s."
-msgstr "Prosíme, zadejte %s správně."
-
-#: db/models/fields/related.py:782
+#: db/models/fields/related.py:753
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Podržte \"Control\" (nebo \"Command\" na Macu) pro vybrání více jak jedné "
"položky."
-#: db/models/fields/related.py:862
+#: db/models/fields/related.py:830
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -4092,151 +3609,152 @@ msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
"Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
-#: forms/fields.py:53
+#: forms/fields.py:54
+msgid "This field is required."
+msgstr "Toto pole je povinné."
+
+#: forms/fields.py:55
msgid "Enter a valid value."
msgstr "Vložte platnou hodnotu."
-#: forms/fields.py:133
+#: forms/fields.py:135
#, python-format
msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
msgstr "Tato hodnota musí mít nejvíce %(max)d znaků (nyní jich má %(length)d)."
-#: forms/fields.py:134
+#: forms/fields.py:136
#, python-format
msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
msgstr "Tato hodnota musí mít nejméně %(min)d znaků (nyní jich má %(length)d)."
-#: forms/fields.py:162 forms/fields.py:191 forms/fields.py:220
+#: forms/fields.py:163
+msgid "Enter a whole number."
+msgstr "Vložte celé číslo."
+
+#: forms/fields.py:164 forms/fields.py:193 forms/fields.py:222
#, python-format
msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
msgstr "Tato hodnota musí být menší nebo rovná %s."
-#: forms/fields.py:163 forms/fields.py:192 forms/fields.py:221
+#: forms/fields.py:165 forms/fields.py:194 forms/fields.py:223
#, python-format
msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
msgstr "Tato hodnota musí být větší nebo rovná %s."
-#: forms/fields.py:190 forms/fields.py:219
+#: forms/fields.py:192 forms/fields.py:221
msgid "Enter a number."
msgstr "Vložte číslo."
-#: forms/fields.py:222
+#: forms/fields.py:224
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
msgstr "Tato hodnota nesmí mít celkem více než %s cifer."
-#: forms/fields.py:223
+#: forms/fields.py:225
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
msgstr "Tato hodnota nesmí mít za desetinou čárkou více než %s cifer."
-#: forms/fields.py:224
+#: forms/fields.py:226
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Tato hodnota nesmí mít před desetinnou čárkou více než %s cifer."
-#: forms/fields.py:282 forms/fields.py:803
+#: forms/fields.py:284 forms/fields.py:844
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Vložte platné datum."
-#: forms/fields.py:315 forms/fields.py:804
+#: forms/fields.py:318 forms/fields.py:845
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Vložte platný čas."
-#: forms/fields.py:354
+#: forms/fields.py:357
msgid "Enter a valid date/time."
msgstr "Vložte platný datum a čas."
-#: forms/fields.py:441
+#: forms/fields.py:443
+msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
+msgstr "Soubor nebyl odeslán. Zkontrolujte \"encoding type\" formuláře."
+
+#: forms/fields.py:444
msgid "No file was submitted."
msgstr "Žádný soubor nebyl poslán."
-#: forms/fields.py:442 oldforms/__init__.py:689
+#: forms/fields.py:445
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "Poslaný soubor je prázdný."
-#: forms/fields.py:532
+#: forms/fields.py:474
+msgid ""
+"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
+"corrupted image."
+msgstr ""
+"Nahrajte na server platný obrázek. Poslaný soubor nebyl obrázkem nebo byl "
+"poškozen."
+
+#: forms/fields.py:535
msgid "Enter a valid URL."
msgstr "Vložte platnou URL."
-#: forms/fields.py:533
+#: forms/fields.py:536
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Tento odkaz nefunguje."
-#: forms/fields.py:601 forms/fields.py:652
+#: forms/fields.py:615 forms/fields.py:693
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr "Vyberte platnou možnost. Volba %(value)s není dostupná."
-#: forms/fields.py:653 forms/fields.py:714 forms/models.py:528
+#: forms/fields.py:694 forms/fields.py:755 forms/models.py:545
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Vložte seznam hodnot."
-#: forms/fields.py:832
+#: forms/fields.py:873
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Vložte platnou IPv4 adresu."
-#: forms/models.py:461
+#: forms/fields.py:883
+msgid ""
+"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
+msgstr ""
+"Vložte platnou hodnotu obsahující pouze znaky, čísla, podtržítka nebo čárky."
+
+#: forms/formsets.py:242 forms/formsets.py:244
+msgid "Order"
+msgstr "Pořadí"
+
+#: forms/models.py:477
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Vyberte platnou možnost. Tato není dostupná."
-#: forms/models.py:529
+#: forms/models.py:546
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Vyberte platnou možnost. Volba %s není dostupná."
-#: oldforms/__init__.py:405
-#, python-format
-msgid "Ensure your text is less than %s character."
-msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
-msgstr[0] "Ujistěte se, že Váš text má méně než %s znak."
-msgstr[1] "Ujistěte se, že Váš text má méně než %s znaky."
-msgstr[2] "Ujistěte se, že Váš text má méně než %s znaků."
-
-#: oldforms/__init__.py:410
-msgid "Line breaks are not allowed here."
-msgstr "Zalomení řádky zde není povoleno."
-
-#: oldforms/__init__.py:508 oldforms/__init__.py:582 oldforms/__init__.py:621
-#, python-format
-msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
-msgstr "Vyberte platnou volbu. \"%(data)s\" není mezi %(choices)s."
-
-#: oldforms/__init__.py:750
-msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
-msgstr "Vložte celé číslo mezi -32768 a 32767."
-
-#: oldforms/__init__.py:760
-msgid "Enter a positive number."
-msgstr "Vložte celé kladné číslo."
-
-#: oldforms/__init__.py:770
-msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
-msgstr "Vložte celé číslo mezi 0 a 32767."
-
-#: template/defaultfilters.py:698
+#: template/defaultfilters.py:706
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "ano, ne, možná"
-#: template/defaultfilters.py:729
+#: template/defaultfilters.py:737
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d byte"
msgstr[1] "%(size)d byty"
msgstr[2] "%(size)d bytů"
-#: template/defaultfilters.py:731
+#: template/defaultfilters.py:739
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
-#: template/defaultfilters.py:733
+#: template/defaultfilters.py:741
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
-#: template/defaultfilters.py:734
+#: template/defaultfilters.py:742
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
@@ -4419,31 +3937,31 @@ msgstr "pro"
#: utils/dates.py:31
msgid "Jan."
-msgstr "led."
+msgstr "leden"
#: utils/dates.py:31
msgid "Feb."
-msgstr "ún."
+msgstr "únor"
#: utils/dates.py:32
msgid "Aug."
-msgstr "srp."
+msgstr "srpen"
#: utils/dates.py:32
msgid "Sept."
-msgstr "zář."
+msgstr "září"
#: utils/dates.py:32
msgid "Oct."
-msgstr "říj."
+msgstr "říjen"
#: utils/dates.py:32
msgid "Nov."
-msgstr "list."
+msgstr "listopad"
#: utils/dates.py:32
msgid "Dec."
-msgstr "pros."
+msgstr "prosinec"
#: utils/text.py:128
msgid "or"
@@ -4491,37 +4009,33 @@ msgstr[0] "minuta"
msgstr[1] "minuty"
msgstr[2] "minut"
-#: utils/timesince.py:46
+#: utils/timesince.py:43
msgid "minutes"
msgstr "minuty"
-#: utils/timesince.py:51
+#: utils/timesince.py:48
#, python-format
msgid "%(number)d %(type)s"
msgstr "%(number)d %(type)s"
-#: utils/timesince.py:57
+#: utils/timesince.py:54
#, python-format
msgid ", %(number)d %(type)s"
msgstr ", %(number)d %(type)s"
-#: utils/translation/trans_real.py:401
+#: utils/translation/trans_real.py:403
msgid "DATE_FORMAT"
msgstr "j. n. Y"
-#: utils/translation/trans_real.py:402
-msgid "DATETIME_FORMAT"
-msgstr "j. n. Y, H:i"
-
-#: utils/translation/trans_real.py:403
+#: utils/translation/trans_real.py:405
msgid "TIME_FORMAT"
msgstr "H:i"
-#: utils/translation/trans_real.py:419
+#: utils/translation/trans_real.py:421
msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
msgstr "F Y"
-#: utils/translation/trans_real.py:420
+#: utils/translation/trans_real.py:422
msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
msgstr "j. F"

0 comments on commit 733765a

Please sign in to comment.