Permalink
Browse files

Fixed #14079 -- Updated Norwegian Nynorsk translation. Thanks to Håva…

…rd Grimelid.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@13581 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 6732c98 commit 7b62523b9551f94dca2f2f073645ad4381e56fb2 @freakboy3742 freakboy3742 committed Aug 14, 2010
View
BIN django/conf/locale/nn/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
206 django/conf/locale/nn/LC_MESSAGES/django.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-05-16 22:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-07 21:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-04 12:13+0200\n"
"Last-Translator: Håvard Grimelid\n"
"Language-Team: Norsk nynorsk <nn@li.org>\n"
@@ -67,7 +67,7 @@ msgid "Spanish"
msgstr "Spansk"
#: conf/global_settings.py:57
-msgid "Argentinean Spanish"
+msgid "Argentinian Spanish"
msgstr "Argentinsk spansk"
#: conf/global_settings.py:58
@@ -163,98 +163,102 @@ msgid "Macedonian"
msgstr "Makedonsk"
#: conf/global_settings.py:81
+msgid "Malayalam"
+msgstr "Malayalam"
+
+#: conf/global_settings.py:82
msgid "Mongolian"
msgstr "Mongolsk"
-#: conf/global_settings.py:82
+#: conf/global_settings.py:83
msgid "Dutch"
msgstr "Nederlandsk"
-#: conf/global_settings.py:83
+#: conf/global_settings.py:84
msgid "Norwegian"
msgstr "Norsk"
-#: conf/global_settings.py:84
+#: conf/global_settings.py:85
msgid "Norwegian Bokmal"
msgstr "Norsk (bokmål)"
-#: conf/global_settings.py:85
+#: conf/global_settings.py:86
msgid "Norwegian Nynorsk"
msgstr "Norsk (nynorsk)"
-#: conf/global_settings.py:86
+#: conf/global_settings.py:87
msgid "Polish"
msgstr "Polsk"
-#: conf/global_settings.py:87
+#: conf/global_settings.py:88
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugisisk"
-#: conf/global_settings.py:88
+#: conf/global_settings.py:89
msgid "Brazilian Portuguese"
msgstr "Brasiliansk portugisisk"
-#: conf/global_settings.py:89
+#: conf/global_settings.py:90
msgid "Romanian"
msgstr "Rumensk"
-#: conf/global_settings.py:90
+#: conf/global_settings.py:91
msgid "Russian"
msgstr "Russisk"
-#: conf/global_settings.py:91
+#: conf/global_settings.py:92
msgid "Slovak"
msgstr "Slovakisk"
-#: conf/global_settings.py:92
+#: conf/global_settings.py:93
msgid "Slovenian"
msgstr "Slovensk"
-#: conf/global_settings.py:93
+#: conf/global_settings.py:94
msgid "Albanian"
msgstr "Albansk"
-#: conf/global_settings.py:94
+#: conf/global_settings.py:95
msgid "Serbian"
msgstr "Serbisk"
-#: conf/global_settings.py:95
+#: conf/global_settings.py:96
msgid "Serbian Latin"
msgstr "Serbisk latin"
-#: conf/global_settings.py:96
+#: conf/global_settings.py:97
msgid "Swedish"
msgstr "Svensk"
-#: conf/global_settings.py:97
+#: conf/global_settings.py:98
msgid "Tamil"
msgstr "Tamil"
-#: conf/global_settings.py:98
+#: conf/global_settings.py:99
msgid "Telugu"
msgstr "Telugu"
-#: conf/global_settings.py:99
+#: conf/global_settings.py:100
msgid "Thai"
msgstr "Thai"
-#: conf/global_settings.py:100
+#: conf/global_settings.py:101
msgid "Turkish"
msgstr "Tyrkisk"
-#: conf/global_settings.py:101
+#: conf/global_settings.py:102
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukrainsk"
-#: conf/global_settings.py:102
+#: conf/global_settings.py:103
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamesisk"
-#: conf/global_settings.py:103
+#: conf/global_settings.py:104
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Simplifisert kinesisk"
-#: conf/global_settings.py:104
+#: conf/global_settings.py:105
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "Tradisjonell kinesisk"
@@ -306,15 +310,15 @@ msgstr "Denne månaden"
msgid "This year"
msgstr "I år"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:469
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:478
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:469
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:478
msgid "No"
msgstr "Nei"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:469
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:478
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjend"
@@ -451,8 +455,8 @@ msgstr[1] "%(count)s %(name)s vart endra."
#, python-format
msgid "%(total_count)s selected"
msgid_plural "All %(total_count)s selected"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%(total_count)s valde"
+msgstr[1] "Alle %(total_count)s valde"
#: contrib/admin/options.py:1071
#, python-format
@@ -684,7 +688,7 @@ msgid "Filter"
msgstr "Filtrering"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:10
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:302
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:300
msgid "Delete"
msgstr "Slett"
@@ -843,14 +847,18 @@ msgstr "Lagre og opprett ny"
msgid "Save and continue editing"
msgstr "Lagre og hald fram å redigere"
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:6
msgid ""
"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
"options."
msgstr ""
"Skriv først inn brukernamn og passord. Deretter vil du få høve til å endre "
"fleire brukarinnstillingar."
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:8
+msgid "Enter a username and password."
+msgstr "Skriv inn nytt brukarnamn og passord."
+
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:28
#, python-format
msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
@@ -1407,8 +1415,8 @@ msgstr "melding"
msgid "Logged out"
msgstr "Logga ut"
-#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23
-#: core/validators.py:120 forms/fields.py:428
+#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:24
+#: core/validators.py:120 forms/fields.py:427
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Oppgje ei gyldig e-postadresse."
@@ -1476,7 +1484,7 @@ msgid "Email address"
msgstr "E-postadresse"
#: contrib/comments/forms.py:95 contrib/flatpages/admin.py:8
-#: contrib/flatpages/models.py:7 db/models/fields/__init__.py:1101
+#: contrib/flatpages/models.py:7 db/models/fields/__init__.py:1112
msgid "URL"
msgstr "Nettadresse"
@@ -1526,7 +1534,7 @@ msgstr "kommentar"
msgid "date/time submitted"
msgstr "dato/tid for innsending"
-#: contrib/comments/models.py:60 db/models/fields/__init__.py:896
+#: contrib/comments/models.py:60 db/models/fields/__init__.py:907
msgid "IP address"
msgstr "IP-adresse"
@@ -4453,26 +4461,26 @@ msgstr "nettstader"
msgid "Enter a valid value."
msgstr "Oppgje ein gyldig verdi."
-#: core/validators.py:87 forms/fields.py:529
+#: core/validators.py:87 forms/fields.py:528
msgid "Enter a valid URL."
msgstr "Oppgje ei gyldig nettadresse."
-#: core/validators.py:89 forms/fields.py:530
+#: core/validators.py:89 forms/fields.py:529
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Nettadressa fører til ei side som ikkje eksisterar."
-#: core/validators.py:123 forms/fields.py:873
+#: core/validators.py:123 forms/fields.py:877
msgid ""
"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
msgstr ""
"Oppgje ein gyldig 'slug' som består av bokstavar, nummer, understrekar eller "
"bindestrekar."
-#: core/validators.py:126 forms/fields.py:866
+#: core/validators.py:126 forms/fields.py:870
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Oppgje ei gyldig IPv4-adresse."
-#: core/validators.py:129 db/models/fields/__init__.py:572
+#: core/validators.py:129 db/models/fields/__init__.py:575
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Oppgje berre tall skild med komma."
@@ -4481,12 +4489,12 @@ msgstr "Oppgje berre tall skild med komma."
msgid "Ensure this value is %(limit_value)s (it is %(show_value)s)."
msgstr "Verdien må minimum ha %(limit_value)s teikn (den er %(show_value)s)."
-#: core/validators.py:153 forms/fields.py:205 forms/fields.py:257
+#: core/validators.py:153 forms/fields.py:204 forms/fields.py:256
#, python-format
msgid "Ensure this value is less than or equal to %(limit_value)s."
msgstr "Verdien må vere mindre enn eller lik %(limit_value)s."
-#: core/validators.py:158 forms/fields.py:206 forms/fields.py:258
+#: core/validators.py:158 forms/fields.py:205 forms/fields.py:257
#, python-format
msgid "Ensure this value is greater than or equal to %(limit_value)s."
msgstr "Verdien må vere større enn eller lik %(limit_value)s."
@@ -4534,132 +4542,132 @@ msgstr "Feltet kan ikkje vere tomt."
msgid "Field of type: %(field_type)s"
msgstr "Felt av typen: %(field_type)s"
-#: db/models/fields/__init__.py:451 db/models/fields/__init__.py:852
-#: db/models/fields/__init__.py:961 db/models/fields/__init__.py:972
-#: db/models/fields/__init__.py:999
+#: db/models/fields/__init__.py:451 db/models/fields/__init__.py:863
+#: db/models/fields/__init__.py:972 db/models/fields/__init__.py:983
+#: db/models/fields/__init__.py:1010
msgid "Integer"
msgstr "Heiltal"
-#: db/models/fields/__init__.py:455 db/models/fields/__init__.py:850
+#: db/models/fields/__init__.py:455 db/models/fields/__init__.py:861
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Verdien må vere eit heltall."
-#: db/models/fields/__init__.py:490
+#: db/models/fields/__init__.py:493
msgid "This value must be either True or False."
msgstr "Verdien må vere True eller False."
-#: db/models/fields/__init__.py:492
+#: db/models/fields/__init__.py:495
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Boolsk (True eller False)"
-#: db/models/fields/__init__.py:539 db/models/fields/__init__.py:982
+#: db/models/fields/__init__.py:542 db/models/fields/__init__.py:993
#, python-format
msgid "String (up to %(max_length)s)"
msgstr "Tekst (opp til %(max_length)s teikn)"
-#: db/models/fields/__init__.py:567
+#: db/models/fields/__init__.py:570
msgid "Comma-separated integers"
msgstr "Heiltal skild med komma"
-#: db/models/fields/__init__.py:581
+#: db/models/fields/__init__.py:584
msgid "Date (without time)"
msgstr "Dato (utan tid)"
-#: db/models/fields/__init__.py:585
+#: db/models/fields/__init__.py:588
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Oppgje ein gyldig dato på forma ÅÅÅÅ-MM-DD."
-#: db/models/fields/__init__.py:586
+#: db/models/fields/__init__.py:589
#, python-format
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Ugyldig dato: %s"
-#: db/models/fields/__init__.py:667
+#: db/models/fields/__init__.py:670
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Oppgje dato og tid på forma ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/__init__.py:669
+#: db/models/fields/__init__.py:672
msgid "Date (with time)"
msgstr "Dato (med tid)"
-#: db/models/fields/__init__.py:735
+#: db/models/fields/__init__.py:738
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Verdien må vere eit desimaltall."
-#: db/models/fields/__init__.py:737
+#: db/models/fields/__init__.py:740
msgid "Decimal number"
msgstr "Desimaltall"
-#: db/models/fields/__init__.py:792
+#: db/models/fields/__init__.py:795
msgid "E-mail address"
msgstr "E-postadresse"
-#: db/models/fields/__init__.py:799 db/models/fields/files.py:220
+#: db/models/fields/__init__.py:810 db/models/fields/files.py:220
#: db/models/fields/files.py:331
msgid "File path"
msgstr "Filsti"
-#: db/models/fields/__init__.py:822
+#: db/models/fields/__init__.py:833
msgid "This value must be a float."
msgstr "Verdien må vere eit flyttall."
-#: db/models/fields/__init__.py:824
+#: db/models/fields/__init__.py:835
msgid "Floating point number"
msgstr "Flyttall"
-#: db/models/fields/__init__.py:883
+#: db/models/fields/__init__.py:894
msgid "Big (8 byte) integer"
msgstr ""
-#: db/models/fields/__init__.py:912
+#: db/models/fields/__init__.py:923
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr "Verdien må vere None, True eller False."
-#: db/models/fields/__init__.py:914
+#: db/models/fields/__init__.py:925
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Boolsk (True, False eller None)"
-#: db/models/fields/__init__.py:1005
+#: db/models/fields/__init__.py:1016
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
-#: db/models/fields/__init__.py:1021
+#: db/models/fields/__init__.py:1032
msgid "Time"
msgstr "Tid"
-#: db/models/fields/__init__.py:1025
+#: db/models/fields/__init__.py:1036
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Oppgje tida på forma TT:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/__init__.py:1109
+#: db/models/fields/__init__.py:1128
msgid "XML text"
msgstr "XML-tekst"
-#: db/models/fields/related.py:799
+#: db/models/fields/related.py:801
#, python-format
msgid "Model %(model)s with pk %(pk)r does not exist."
msgstr "Modellen %(model)s med primærnøkkelen %(pk)r eksisterer ikkje."
-#: db/models/fields/related.py:801
+#: db/models/fields/related.py:803
msgid "Foreign Key (type determined by related field)"
msgstr "Primærnøkkel (type bestemt av relatert felt)"
-#: db/models/fields/related.py:918
+#: db/models/fields/related.py:921
msgid "One-to-one relationship"
msgstr "Ein-til-ein-forhold"
-#: db/models/fields/related.py:980
+#: db/models/fields/related.py:983
msgid "Many-to-many relationship"
msgstr "Mange-til-mange-forhold"
-#: db/models/fields/related.py:1000
+#: db/models/fields/related.py:1003
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Hald nede \"Control\", eller \"Command\" på ein Mac, for å velge meir enn "
"éin."
-#: db/models/fields/related.py:1061
+#: db/models/fields/related.py:1064
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -4671,78 +4679,78 @@ msgstr[1] "Oppgje gyldige %(self)s-ID-ar. Verdiane %(value)r er ugyldige."
msgid "This field is required."
msgstr "Feltet er påkravd."
-#: forms/fields.py:204
+#: forms/fields.py:203
msgid "Enter a whole number."
msgstr "Oppgje eit heiltall."
-#: forms/fields.py:235 forms/fields.py:256
+#: forms/fields.py:234 forms/fields.py:255
msgid "Enter a number."
msgstr "Oppgje eit tall."
-#: forms/fields.py:259
+#: forms/fields.py:258
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
msgstr "Verdien kan ikkje ha meir enn %s siffer totalt."
-#: forms/fields.py:260
+#: forms/fields.py:259
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
msgstr "Verdien kan ikkie ha meir enn %s desimalar."
-#: forms/fields.py:261
+#: forms/fields.py:260
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Verdien kan ikkje ha meir enn %s siffer framfor komma."
-#: forms/fields.py:323 forms/fields.py:838
+#: forms/fields.py:322 forms/fields.py:837
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Oppgje ein gyldig dato."
-#: forms/fields.py:351 forms/fields.py:839
+#: forms/fields.py:350 forms/fields.py:838
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Oppgje eit gyldig tidspunkt."
-#: forms/fields.py:377
+#: forms/fields.py:376
msgid "Enter a valid date/time."
msgstr "Oppgje gyldig dato og tidspunkt."
-#: forms/fields.py:435
+#: forms/fields.py:434
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
msgstr "Inga fil vart sendt. Sjekk \"encoding\"-typen på skjemaet."
-#: forms/fields.py:436
+#: forms/fields.py:435
msgid "No file was submitted."
msgstr "Inga fil vart sendt."
-#: forms/fields.py:437
+#: forms/fields.py:436
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "Fila er tom."
-#: forms/fields.py:438
+#: forms/fields.py:437
#, python-format
msgid ""
"Ensure this filename has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
msgstr "Filnamnet kan maksimalt ha %(max)d teikn (det har %(length)d)."
-#: forms/fields.py:473
+#: forms/fields.py:472
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
"Last opp eit gyldig bilete. Fila du lasta opp var ødelagt eller ikkje eit "
"bilete."
-#: forms/fields.py:596 forms/fields.py:671
+#: forms/fields.py:595 forms/fields.py:670
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Velg eit gyldig valg. %(value)s er ikkje eit av dei tilgjengelege valga."
-#: forms/fields.py:672 forms/fields.py:734 forms/models.py:1002
+#: forms/fields.py:671 forms/fields.py:733 forms/models.py:1002
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Oppgje ei liste med verdiar."
-#: forms/formsets.py:298 forms/formsets.py:300
+#: forms/formsets.py:296 forms/formsets.py:298
msgid "Order"
msgstr "Rekkefølge"
@@ -4788,28 +4796,28 @@ msgstr "Velg eit gyldig valg. %s er ikkje eit av dei tilgjengelege valga."
msgid "\"%s\" is not a valid value for a primary key."
msgstr "\"%s\" er ikkje ein gyldig verdi for ein primærnøkkel."
-#: template/defaultfilters.py:776
+#: template/defaultfilters.py:780
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "ja,nei,kanskje"
-#: template/defaultfilters.py:807
+#: template/defaultfilters.py:811
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d byte"
msgstr[1] "%(size)d bytes"
-#: template/defaultfilters.py:809
+#: template/defaultfilters.py:813
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
-#: template/defaultfilters.py:811
+#: template/defaultfilters.py:815
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
-#: template/defaultfilters.py:812
+#: template/defaultfilters.py:816
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
@@ -4880,15 +4888,15 @@ msgstr "ons"
#: utils/dates.py:10
msgid "Thu"
-msgstr "tors"
+msgstr "tor"
#: utils/dates.py:10
msgid "Fri"
msgstr "fre"
#: utils/dates.py:11
msgid "Sat"
-msgstr "laur"
+msgstr "lau"
#: utils/dates.py:11
msgid "Sun"
@@ -5018,7 +5026,7 @@ msgstr "nov."
msgid "Dec."
msgstr "des."
-#: utils/text.py:130
+#: utils/text.py:136
msgid "or"
msgstr "eller"

0 comments on commit 7b62523

Please sign in to comment.