Permalink
Browse files

Fixed #7013: Polish translation updated. Thank you, Piotr Lewandowski.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@7420 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 35afded commit 83fe38d74cc73b2d77a6e7f6a730d965d0bc43e2 Jarek Zgoda committed Apr 13, 2008
Binary file not shown.
@@ -5,9 +5,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-29 20:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-13 16:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
-"Last-Translator: Łukasz Czyżykowki <lukasz.czyzykowski@gmail.com>\n"
+"Last-Translator: Piotr Lewandowski <django@icomputing.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -153,8 +153,8 @@ msgid "Portugese"
msgstr "Portugalski"
#: conf/global_settings.py:73
-msgid "Brazilian"
-msgstr "Brazylijski"
+msgid "Brazilian Portuguese"
+msgstr "Brazylijski portugalski"
#: conf/global_settings.py:74
msgid "Romanian"
@@ -1181,11 +1181,11 @@ msgstr "aktywny"
#: contrib/auth/models.py:137
msgid ""
-"Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
+"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr ""
-"Oznacza czy użytkownik może zalogować się do panelu administratora. Odznacz "
-"to zamiast usuwać konta."
+"Oznacza czy użytkownika należy uważać za aktywnego. Odznacz to"
+"zamiast usuwać konta."
#: contrib/auth/models.py:138
msgid "superuser status"
@@ -2561,12 +2561,10 @@ msgid "Jalisco"
msgstr "Jalisco"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:26
-#, fuzzy
msgid "Estado de México"
msgstr "Meksyk (stan)"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:27
-#, fuzzy
msgid "Michoacán"
msgstr "Michocan"
@@ -2579,7 +2577,6 @@ msgid "Nayarit"
msgstr "Nayarit"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:30
-#, fuzzy
msgid "Nuevo León"
msgstr "Nuevo Leon"
@@ -2592,7 +2589,6 @@ msgid "Puebla"
msgstr "Puebla"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:33
-#, fuzzy
msgid "Querétaro"
msgstr "Queretaro"
@@ -2605,7 +2601,6 @@ msgid "Sinaloa"
msgstr "Sinaloa"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:36
-#, fuzzy
msgid "San Luis Potosí"
msgstr "San Luis Potasi"
@@ -2630,7 +2625,6 @@ msgid "Veracruz"
msgstr "Veracruz"
#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:42
-#, fuzzy
msgid "Yucatán"
msgstr "Jukatan"
@@ -4412,6 +4406,9 @@ msgstr "%(verbose_name)s zostało pomyślnie zmienione."
msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
msgstr "%(verbose_name)s zostało usunięte."
+#~ msgid "Brazilian"
+#~ msgstr "Brazylijski"
+
#~ msgid "Gaeilge"
#~ msgstr "Gaelicki"

0 comments on commit 83fe38d

Please sign in to comment.