Permalink
Browse files

Fixed #3375 -- Updated Swedish (sv) translations. Thanks mikko@sorl.net.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@4515 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent ebf6193 commit 8642d2cbab9c4d751e5db0fa8db80f106a36927d @malcolmt malcolmt committed Feb 15, 2007
Showing with 201 additions and 341 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +201 −341 django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
542 django/conf/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-16 10:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-12-04 16:20+0100\n"
-"Last-Translator: Robin Sonefors <ozamosi@blinkenlights.se>\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-01-27 00:32+0100\n"
+"Last-Translator: Mikko Hellsing <mikko@sorl.net>\n"
"Language-Team: Django translators <djangoi18n@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -18,15 +18,17 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-#: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
+#: contrib/comments/models.py:67
+#: contrib/comments/models.py:166
msgid "object ID"
-msgstr "objektets id"
+msgstr "objektets ID"
#: contrib/comments/models.py:68
msgid "headline"
msgstr "rubrik"
-#: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
+#: contrib/comments/models.py:69
+#: contrib/comments/models.py:90
#: contrib/comments/models.py:167
msgid "comment"
msgstr "kommentar"
@@ -67,15 +69,18 @@ msgstr "betyg #8"
msgid "is valid rating"
msgstr "är ett giltigt betyg"
-#: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:169
+#: contrib/comments/models.py:83
+#: contrib/comments/models.py:169
msgid "date/time submitted"
msgstr "datum/tid postat"
-#: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:170
+#: contrib/comments/models.py:84
+#: contrib/comments/models.py:170
msgid "is public"
msgstr "är offentligt"
-#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:289
+#: contrib/comments/models.py:85
+#: contrib/admin/views/doc.py:289
msgid "IP address"
msgstr "IP-adress"
@@ -84,21 +89,17 @@ msgid "is removed"
msgstr "är borttaget"
#: contrib/comments/models.py:86
-msgid ""
-"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
-"removed\" message will be displayed instead."
-msgstr ""
-"Bocka för den här rutan om kommentaren är olämplig. Ett \"Den här "
-"kommentaren har tagits bort\"-meddelande kommer visas istället"
+msgid "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been removed\" message will be displayed instead."
+msgstr "Bocka för den här rutan om kommentaren är olämplig. Ett \"Den här kommentaren har tagits bort\"-meddelande kommer visas istället"
#: contrib/comments/models.py:91
-#, fuzzy
msgid "comments"
-msgstr "kommentar"
+msgstr "kommentarer"
-#: contrib/comments/models.py:131 contrib/comments/models.py:207
+#: contrib/comments/models.py:131
+#: contrib/comments/models.py:207
msgid "Content object"
-msgstr "innehållsobjekt"
+msgstr "Innehållsobjekt"
#: contrib/comments/models.py:159
#, python-format
@@ -128,14 +129,12 @@ msgid "approved by staff"
msgstr "godkänd av personal"
#: contrib/comments/models.py:176
-#, fuzzy
msgid "free comment"
-msgstr "Fri kommentar"
+msgstr "frigör kommentar"
#: contrib/comments/models.py:177
-#, fuzzy
msgid "free comments"
-msgstr "Fria kommentarer"
+msgstr "frigör kommentarer"
#: contrib/comments/models.py:233
msgid "score"
@@ -146,14 +145,12 @@ msgid "score date"
msgstr "poängens datum"
#: contrib/comments/models.py:237
-#, fuzzy
msgid "karma score"
-msgstr "Karmapoäng"
+msgstr "karmapoäng"
#: contrib/comments/models.py:238
-#, fuzzy
msgid "karma scores"
-msgstr "Karmapoäng"
+msgstr "karmapoäng"
#: contrib/comments/models.py:242
#, python-format
@@ -176,14 +173,12 @@ msgid "flag date"
msgstr "flaggdatum"
#: contrib/comments/models.py:268
-#, fuzzy
msgid "user flag"
-msgstr "Användarflagga"
+msgstr "användares flagga"
#: contrib/comments/models.py:269
-#, fuzzy
msgid "user flags"
-msgstr "Användarflaggor"
+msgstr "användares flaggor"
#: contrib/comments/models.py:273
#, python-format
@@ -195,14 +190,12 @@ msgid "deletion date"
msgstr "borttagningsdatum"
#: contrib/comments/models.py:280
-#, fuzzy
msgid "moderator deletion"
-msgstr "Moderatorborttagning"
+msgstr "Moderators borttagning"
#: contrib/comments/models.py:281
-#, fuzzy
msgid "moderator deletions"
-msgstr "Moderatorborttagningar"
+msgstr "moderatorers borttagningar"
#: contrib/comments/models.py:285
#, python-format
@@ -222,30 +215,21 @@ msgid "No voting for yourself"
msgstr "Du får inte rösta på dig själv"
#: contrib/comments/views/comments.py:28
-msgid ""
-"This rating is required because you've entered at least one other rating."
+msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
msgstr "Det här betyget krävs eftersom du har fyllt i minst ett annat betyg."
#: contrib/comments/views/comments.py:112
#, python-format
msgid ""
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
-"comment:\n"
+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comment:\n"
"\n"
-"%(text)s"
-msgid_plural ""
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
-"comments:\n"
+"%(text)sThis comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comments:\n"
"\n"
"%(text)s"
-msgstr[0] ""
-"Den här kommentaren postades av en användare som har postat färre än %(count)"
-"s kommentar:\n"
+msgstr ""
+"Den här kommentaren postades av en användare som har postat färre än %(count)s kommentar:\n"
"\n"
-"%(text)s"
-msgstr[1] ""
-"Den här kommentaren postades av en användare som har postat färre än %(count)"
-"s kommentarer:\n"
+"%(text)sDen här kommentaren postades av en användare som har postat färre än %(count)s kommentarer:\n"
"\n"
"%(text)s"
@@ -277,12 +261,8 @@ msgstr "Någon fifflade med kommenteringsformuläret (säkerhetsbrott)"
#: contrib/comments/views/comments.py:207
#: contrib/comments/views/comments.py:292
-msgid ""
-"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
-"invalid"
-msgstr ""
-"Kommenteringsformuläret har en ogiltig 'target'-parameter -- objektets ID är "
-"ogiltigt"
+msgid "The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was invalid"
+msgstr "Kommenteringsformuläret har en ogiltig 'target'-parameter -- objektets ID är ogiltigt"
#: contrib/comments/views/comments.py:257
#: contrib/comments/views/comments.py:321
@@ -301,9 +281,8 @@ msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
-#, fuzzy
msgid "Forgotten your password?"
-msgstr "Ändra mitt lösenord"
+msgstr "Glömt ditt lösenord?"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
@@ -327,40 +306,36 @@ msgid "Log out"
msgstr "Logga ut"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
-#, fuzzy
msgid "Ratings"
-msgstr "betyg #1"
+msgstr "Betyg"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Required"
-msgstr ""
+msgstr "Obligatorisk"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Optional"
-msgstr ""
+msgstr "Valfri"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Post a photo"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till foto"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
-#, fuzzy
msgid "Comment:"
-msgstr "Kommentar"
+msgstr "Kommentar:"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
-#, fuzzy
msgid "Preview comment"
-msgstr "Fri kommentar"
+msgstr "Förhandsgranska kommentar"
#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
-#, fuzzy
msgid "Your name:"
-msgstr "användarnamn"
+msgstr "Ditt namn:"
#: contrib/admin/filterspecs.py:40
#, python-format
@@ -371,7 +346,8 @@ msgstr ""
"<h3>Av %s:</h3>\n"
"<ul>\n"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
+#: contrib/admin/filterspecs.py:70
+#: contrib/admin/filterspecs.py:88
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
msgid "All"
msgstr "Alla"
@@ -440,33 +416,24 @@ msgstr "loggposter"
msgid "All dates"
msgstr "Alla datum"
-#: contrib/admin/views/decorators.py:9 contrib/auth/forms.py:36
+#: contrib/admin/views/decorators.py:9
+#: contrib/auth/forms.py:36
#: contrib/auth/forms.py:41
-msgid ""
-"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
-"sensitive."
-msgstr ""
+msgid "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-sensitive."
+msgstr "V.G. ange ett korrekt användarnamn och lösenord. Systemet skiljer på VERSALER och gemener."
#: contrib/admin/views/decorators.py:23
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
msgid "Log in"
msgstr "Logga in"
#: contrib/admin/views/decorators.py:61
-msgid ""
-"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
-"submission has been saved."
-msgstr ""
-"Du måste logga in igen, eftersom din session har tagit slut. Oroa dig inte: "
-"ditt bidrag har sparats."
+msgid "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your submission has been saved."
+msgstr "Du måste logga in igen, eftersom din session har tagit slut. Oroa dig inte: ditt bidrag har sparats."
#: contrib/admin/views/decorators.py:68
-msgid ""
-"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
-"cookies, reload this page, and try again."
-msgstr ""
-"Det ser ut som om din webbläsare inte är konfigurerad att acceptera kakor. "
-"Aktivera kakor, ladda om den här sidan, och försök igen."
+msgid "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable cookies, reload this page, and try again."
+msgstr "Det ser ut som om din webbläsare inte är konfigurerad att acceptera kakor. Aktivera kakor, ladda om den här sidan, och försök igen."
#: contrib/admin/views/decorators.py:82
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
@@ -479,18 +446,20 @@ msgstr "Din e-postadress är inte ditt användarnamn. Försök med '%s' iställe
#: contrib/admin/views/main.py:226
msgid "Site administration"
-msgstr "Hemsideadministration"
+msgstr "Administration"
#: contrib/admin/views/main.py:260
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "%(name)set \"%(obj)s\" lades till."
-#: contrib/admin/views/main.py:264 contrib/admin/views/main.py:348
+#: contrib/admin/views/main.py:264
+#: contrib/admin/views/main.py:348
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Du kan ändra det igen här under."
-#: contrib/admin/views/main.py:272 contrib/admin/views/main.py:357
+#: contrib/admin/views/main.py:272
+#: contrib/admin/views/main.py:357
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Du kan lägga till en till %s här under"
@@ -505,7 +474,8 @@ msgstr "Lägg till %s"
msgid "Added %s."
msgstr "Lade till %s."
-#: contrib/admin/views/main.py:336 contrib/admin/views/main.py:338
+#: contrib/admin/views/main.py:336
+#: contrib/admin/views/main.py:338
#: contrib/admin/views/main.py:340
msgid "and"
msgstr "och"
@@ -531,8 +501,7 @@ msgstr "%(name)set \"%(obj)s\" ändrades."
#: contrib/admin/views/main.py:354
#, python-format
-msgid ""
-"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
+msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr "%(name)set \"%(obj)s\" lades till. Du kan ändra det igen här under."
#: contrib/admin/views/main.py:392
@@ -572,19 +541,23 @@ msgstr "Välj %s"
#: contrib/admin/views/main.py:565
#, python-format
msgid "Select %s to change"
-msgstr "Välj vilken %s du vill ändra"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:277 contrib/admin/views/doc.py:286
-#: contrib/admin/views/doc.py:288 contrib/admin/views/doc.py:294
-#: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:297
+msgstr "Välj %s att ändra"
+
+#: contrib/admin/views/doc.py:277
+#: contrib/admin/views/doc.py:286
+#: contrib/admin/views/doc.py:288
+#: contrib/admin/views/doc.py:294
+#: contrib/admin/views/doc.py:295
+#: contrib/admin/views/doc.py:297
msgid "Integer"
msgstr "Heltal"
#: contrib/admin/views/doc.py:278
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Boolesk (antingen Sann eller Falsk)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:296
+#: contrib/admin/views/doc.py:279
+#: contrib/admin/views/doc.py:296
#, python-format
msgid "String (up to %(maxlength)s)"
msgstr "Sträng (upp till %(maxlength)s)"
@@ -605,7 +578,8 @@ msgstr "Datum (med tid)"
msgid "E-mail address"
msgstr "E-postadress:"
-#: contrib/admin/views/doc.py:284 contrib/admin/views/doc.py:287
+#: contrib/admin/views/doc.py:284
+#: contrib/admin/views/doc.py:287
msgid "File path"
msgstr "Sökväg"
@@ -633,7 +607,8 @@ msgstr "Text"
msgid "Time"
msgstr "Tid"
-#: contrib/admin/views/doc.py:300 contrib/flatpages/models.py:7
+#: contrib/admin/views/doc.py:300
+#: contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"
@@ -713,12 +688,8 @@ msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
msgstr "D j F Y, H:i:s"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
-msgid ""
-"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
-"admin site."
-msgstr ""
-"Det här objektet har ingen ändringshistorik. Det lades antagligen inte till "
-"i den här admin-sidan"
+msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
+msgstr "Det här objektet har ingen ändringshistorik. Det lades antagligen inte till i den här admin-sidan"
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
msgid "Django site admin"
@@ -741,12 +712,8 @@ msgid "Server Error <em>(500)</em>"
msgstr "Serverfel <em>(500)</em>"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr ""
-"Ett fel har uppstått. Sidadministratören har meddelats via e-post och felet "
-"bör åtgärdas snart. Tack för ditt tålamod."
+msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr "Ett fel har uppstått. Sidadministratören har meddelats via e-post och felet bör åtgärdas snart. Tack för ditt tålamod."
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
@@ -760,7 +727,7 @@ msgstr "Vi är ledsna, men den efterfrågade sidan kunde inte hittas."
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
#, python-format
msgid "Models available in the %(name)s application."
-msgstr ""
+msgstr "Modeller tillgängliga i applikationen för %(name)s"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
@@ -807,23 +774,13 @@ msgstr "Ta bort"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
#, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"Att ta bort %(object_name)s '%(object)s' skulle innebära att besläktade "
-"objekt togs bort, men ditt konto har inte rättigheter att ta bort följande "
-"objekttyper:"
+msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
+msgstr "Att ta bort %(object_name)s '%(object)s' skulle innebära att besläktade objekt togs bort, men ditt konto har inte rättigheter att ta bort följande objekttyper:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"Är du säker på att du vill ta bort %(object_name)s \"%(object)s\"? Följande "
-"besläktade föremål kommer att tas bort:"
+msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
+msgstr "Är du säker på att du vill ta bort %(object_name)s \"%(object)s\"? Följande besläktade föremål kommer att tas bort:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
msgid "Yes, I'm sure"
@@ -896,12 +853,8 @@ msgid "Password reset"
msgstr "Nollställ lösenordet"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Har du glömt ditt lösenord? Fyll i din e-postadress nedan, så nollställer vi "
-"ditt lösenord och mailar det nya till dig."
+msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
+msgstr "Har du glömt ditt lösenord? Fyll i din e-postadress nedan, så nollställer vi ditt lösenord och mailar det nya till dig."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "E-mail address:"
@@ -925,20 +878,12 @@ msgid "Password reset successful"
msgstr "Nollställning av lösenordet lyckades"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Vi har skickat ett nytt lösenord till e-postadressen du fyllde i. Det bör "
-"anlända snarast."
+msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
+msgstr "Vi har skickat ett nytt lösenord till e-postadressen du fyllde i. Det bör anlända snarast."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
-msgid ""
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr ""
-"Var god fyll i ditt gamla lösenord, för säkerhets skull, och skriv sedan in "
-"det nya lösenordet två gånger så vi kan kontrollera att du skrev det rätt."
+msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
+msgstr "Var god fyll i ditt gamla lösenord, för säkerhets skull, och skriv sedan in det nya lösenordet två gånger så vi kan kontrollera att du skrev det rätt."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
msgid "Old password:"
@@ -972,9 +917,7 @@ msgstr "Ditt nya lösenord är: %(new_password)s"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
-msgstr ""
-"Känn dig välkommen att ändra det här lösenordet genom att gå till den här "
-"sidan:"
+msgstr "Känn dig välkommen att ändra det här lösenordet genom att gå till den här sidan:"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
msgid "Your username, in case you've forgotten:"
@@ -1020,33 +963,24 @@ msgid "Documentation for this page"
msgstr "Dokumentation för den här sidan"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
-msgid ""
-"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
-"that page."
-msgstr ""
-"Förflyttar dig från valfri sida till dokumentationen för vyn som genererar "
-"den sidan."
+msgid "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates that page."
+msgstr "Förflyttar dig från valfri sida till dokumentationen för vyn som genererar den sidan."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
msgid "Show object ID"
msgstr "Visa objektets id"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
-msgid ""
-"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
-"object."
-msgstr ""
-"Visa innehållstypen och ID:t för sidor som representerar ett enskillt objekt."
+msgid "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single object."
+msgstr "Visa innehållstypen och ID:t för sidor som representerar ett enskillt objekt."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
msgid "Edit this object (current window)"
msgstr "Redigera det här objektet (nuvarande fönster)"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
-msgstr ""
-"Hoppar till administrationssidan för sidor som representerar ett enskillt "
-"objekt."
+msgstr "Hoppar till administrationssidan för sidor som representerar ett enskillt objekt."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
msgid "Edit this object (new window)"
@@ -1066,36 +1000,27 @@ msgstr "Tid:"
#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
msgid "Currently:"
-msgstr ""
+msgstr "Nuvarande:"
#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
-#, fuzzy
msgid "Change:"
-msgstr "Ändra"
+msgstr "Ändra:"
#: contrib/redirects/models.py:7
msgid "redirect from"
msgstr "vidarebefodra från"
#: contrib/redirects/models.py:8
-msgid ""
-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
-"events/search/'."
-msgstr ""
-"Det här bör vara en absolut sökväg, förutom domännamnet. Exempel: '/"
-"handelser/sok/'."
+msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
+msgstr "Det här bör vara en absolut sökväg, förutom domännamnet. Exempel: '/handelser/sok/'."
#: contrib/redirects/models.py:9
msgid "redirect to"
msgstr "vidarebefodra till"
#: contrib/redirects/models.py:10
-msgid ""
-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
-"'http://'."
-msgstr ""
-"Det här kan vara antingen en absolut sökväg (som ovan), eller en komplett "
-"adress som börjar med 'http://'."
+msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
+msgstr "Det här kan vara antingen en absolut sökväg (som ovan), eller en komplett adress som börjar med 'http://'."
#: contrib/redirects/models.py:12
msgid "redirect"
@@ -1106,10 +1031,8 @@ msgid "redirects"
msgstr "vidarebefodringar"
#: contrib/flatpages/models.py:8
-msgid ""
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr ""
-"Exempel: '/om/kontakt/'. Se till att ha inledande och avslutande snedsträck."
+msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgstr "Exempel: '/om/kontakt/'. Se till att ha inledande och avslutande snedsträck."
#: contrib/flatpages/models.py:9
msgid "title"
@@ -1128,21 +1051,16 @@ msgid "template name"
msgstr "mallnamn"
#: contrib/flatpages/models.py:13
-msgid ""
-"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
-"use 'flatpages/default'."
-msgstr ""
-"Exempel: 'flatpages/kontaktsida'. Om det här inte fylls i kommer systemet "
-"att använda 'flatpages/default'."
+msgid "Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatpages/default'."
+msgstr "Exempel: 'flatpages/kontaktsida'. Om det här inte fylls i kommer systemet att använda 'flatpages/default'."
#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid "registration required"
msgstr "registrering krävs"
#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr ""
-"Om det här bockas i kommer endast inloggade användare att kunna visa sidan"
+msgstr "Om det här bockas i kommer endast inloggade användare att kunna visa sidan"
#: contrib/flatpages/models.py:18
msgid "flat page"
@@ -1152,7 +1070,8 @@ msgstr "flatsida"
msgid "flat pages"
msgstr "flatsidor"
-#: contrib/auth/models.py:13 contrib/auth/models.py:26
+#: contrib/auth/models.py:13
+#: contrib/auth/models.py:26
msgid "name"
msgstr "namn"
@@ -1161,24 +1080,22 @@ msgid "codename"
msgstr "kodnamn"
#: contrib/auth/models.py:17
-#, fuzzy
msgid "permission"
-msgstr "Rättighet"
+msgstr "rättighet"
-#: contrib/auth/models.py:18 contrib/auth/models.py:27
-#, fuzzy
+#: contrib/auth/models.py:18
+#: contrib/auth/models.py:27
msgid "permissions"
-msgstr "Rättigheter"
+msgstr "rättigheter"
#: contrib/auth/models.py:29
-#, fuzzy
msgid "group"
-msgstr "Grupp"
+msgstr "grupp"
-#: contrib/auth/models.py:30 contrib/auth/models.py:65
-#, fuzzy
+#: contrib/auth/models.py:30
+#: contrib/auth/models.py:65
msgid "groups"
-msgstr "Grupper"
+msgstr "grupper"
#: contrib/auth/models.py:55
msgid "username"
@@ -1229,27 +1146,20 @@ msgid "date joined"
msgstr "registreringsdatum"
#: contrib/auth/models.py:66
-msgid ""
-"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
-"all permissions granted to each group he/she is in."
-msgstr ""
-"Förutom de rättigheterna som utdelas manuellt så kommer användaren dessutom "
-"få samma rättigheter som de grupper där han/hon är medlem."
+msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
+msgstr "Förutom de rättigheterna som utdelas manuellt så kommer användaren dessutom få samma rättigheter som de grupper där han/hon är medlem."
#: contrib/auth/models.py:67
-#, fuzzy
msgid "user permissions"
-msgstr "Rättigheter"
+msgstr "användarättigheter"
#: contrib/auth/models.py:70
-#, fuzzy
msgid "user"
-msgstr "Användare"
+msgstr "användare"
#: contrib/auth/models.py:71
-#, fuzzy
msgid "users"
-msgstr "Användare"
+msgstr "användare"
#: contrib/auth/models.py:76
msgid "Personal info"
@@ -1268,20 +1178,16 @@ msgid "Groups"
msgstr "Grupper"
#: contrib/auth/models.py:219
-#, fuzzy
msgid "message"
-msgstr "Meddelande"
+msgstr "meddelande"
#: contrib/auth/forms.py:30
-msgid ""
-"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
-"required for logging in."
-msgstr ""
+msgid "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are required for logging in."
+msgstr "Din webläsare verkar inte stödja cookies. Cookie behövs för att kunna logga in."
#: contrib/contenttypes/models.py:25
-#, fuzzy
msgid "python model class name"
-msgstr "pythonmodulnamn"
+msgstr "python model class namn"
#: contrib/contenttypes/models.py:28
msgid "content type"
@@ -1375,23 +1281,28 @@ msgstr "januari"
msgid "February"
msgstr "februari"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "March"
msgstr "mars"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "April"
msgstr "april"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "May"
msgstr "maj"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "June"
msgstr "juni"
-#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:15
+#: utils/dates.py:27
msgid "July"
msgstr "juli"
@@ -1416,54 +1327,52 @@ msgid "December"
msgstr "december"
#: utils/dates.py:19
-#, fuzzy
msgid "jan"
-msgstr "och"
+msgstr "jan"
#: utils/dates.py:19
msgid "feb"
-msgstr ""
+msgstr "feb"
#: utils/dates.py:19
msgid "mar"
-msgstr ""
+msgstr "mars"
#: utils/dates.py:19
msgid "apr"
-msgstr ""
+msgstr "apr"
#: utils/dates.py:19
-#, fuzzy
msgid "may"
-msgstr "dag"
+msgstr "maj"
#: utils/dates.py:19
msgid "jun"
-msgstr ""
+msgstr "juni"
#: utils/dates.py:20
msgid "jul"
-msgstr ""
+msgstr "juli"
#: utils/dates.py:20
msgid "aug"
-msgstr ""
+msgstr "aug"
#: utils/dates.py:20
msgid "sep"
-msgstr ""
+msgstr "sept"
#: utils/dates.py:20
msgid "oct"
-msgstr ""
+msgstr "okt"
#: utils/dates.py:20
msgid "nov"
-msgstr ""
+msgstr "nov"
#: utils/dates.py:20
msgid "dec"
-msgstr ""
+msgstr "dec"
#: utils/dates.py:27
msgid "Jan."
@@ -1507,9 +1416,7 @@ msgstr[1] "månader"
#: utils/timesince.py:14
msgid "week"
-msgid_plural "weeks"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr "vecka"
#: utils/timesince.py:15
msgid "day"
@@ -1551,7 +1458,7 @@ msgstr "Tyska"
#: conf/global_settings.py:42
msgid "Greek"
-msgstr ""
+msgstr "Grekiska"
#: conf/global_settings.py:43
msgid "English"
@@ -1571,11 +1478,11 @@ msgstr "Galisiska"
#: conf/global_settings.py:47
msgid "Hungarian"
-msgstr ""
+msgstr "Ungerska"
#: conf/global_settings.py:48
msgid "Hebrew"
-msgstr ""
+msgstr "Hebreiska"
#: conf/global_settings.py:49
msgid "Icelandic"
@@ -1587,11 +1494,11 @@ msgstr "Italienska"
#: conf/global_settings.py:51
msgid "Japanese"
-msgstr ""
+msgstr "Japanska"
#: conf/global_settings.py:52
msgid "Dutch"
-msgstr ""
+msgstr "Holländska"
#: conf/global_settings.py:53
msgid "Norwegian"
@@ -1614,7 +1521,6 @@ msgid "Slovak"
msgstr "Slovakiska"
#: conf/global_settings.py:58
-#, fuzzy
msgid "Slovenian"
msgstr "Slovakiska"
@@ -1627,29 +1533,24 @@ msgid "Swedish"
msgstr "Svenska"
#: conf/global_settings.py:61
-#, fuzzy
msgid "Ukrainian"
-msgstr "Brasilianska"
+msgstr "Ukrainska"
#: conf/global_settings.py:62
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Förenklad kinesiska"
#: conf/global_settings.py:63
msgid "Traditional Chinese"
-msgstr ""
+msgstr "Traditionell Kinesiska"
#: core/validators.py:60
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Det här värdet får bara innehålla bokstäver, tal och understräck."
#: core/validators.py:64
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
-"slashes."
-msgstr ""
-"Det här värdet får bara innehålla bokstäver, tal, understräck och snedsträck"
+msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or slashes."
+msgstr "Det här värdet får bara innehålla bokstäver, siffror, understräck, sträck och snedsträck"
#: core/validators.py:72
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
@@ -1699,7 +1600,8 @@ msgstr "Fyll i ett giltigt datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD."
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Fyll i en giltig tid i formatet TT:MM"
-#: core/validators.py:132 db/models/fields/__init__.py:468
+#: core/validators.py:132
+#: db/models/fields/__init__.py:468
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr "Fyll i en giltig tidpunkt i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM"
@@ -1708,12 +1610,8 @@ msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Fyll i en giltig e-postadress."
#: core/validators.py:148
-msgid ""
-"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
-"corrupted image."
-msgstr ""
-"Ladda upp en giltig bild. Filen du laddade upp var antingen inte en bild, "
-"eller så var det en korrupt bild."
+msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
+msgstr "Ladda upp en giltig bild. Filen du laddade upp var antingen inte en bild, eller så var det en korrupt bild."
#: core/validators.py:155
#, python-format
@@ -1723,9 +1621,7 @@ msgstr "Adressen %s pekar inte till en giltig bild."
#: core/validators.py:159
#, python-format
msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
-msgstr ""
-"Telefonnummer måste vara i det amerikanska formatet XXX-XXX-XXXX. \"%s\" är "
-"ogiltigt."
+msgstr "Telefonnummer måste vara i det amerikanska formatet XXX-XXX-XXXX. \"%s\" är ogiltigt."
#: core/validators.py:167
#, python-format
@@ -1755,7 +1651,8 @@ msgstr "Missformad XML: %s"
msgid "Invalid URL: %s"
msgstr "Felaktig URL: %s"
-#: core/validators.py:206 core/validators.py:208
+#: core/validators.py:206
+#: core/validators.py:208
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
msgstr "URL:en %s är en trasig länk."
@@ -1780,7 +1677,8 @@ msgstr "Det här fältet måste matcha fältet '%s'."
msgid "Please enter something for at least one field."
msgstr "Fyll i något i minst ett fält."
-#: core/validators.py:264 core/validators.py:275
+#: core/validators.py:264
+#: core/validators.py:275
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
msgstr "Fyll antingen i båda fälten, eller lämna båda tomma"
@@ -1810,16 +1708,14 @@ msgstr "Fyll i ett giltigt decimaltal."
#: core/validators.py:349
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
msgstr[0] "Fyll i ett giltigt decimaltal med mindre än %s siffra totalt."
msgstr[1] "Fyll i ett giltigt decimaltal med mindre än %s siffror totalt."
#: core/validators.py:352
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
msgstr[0] "Fyll i ett giltigt decimaltal med som mest %s decimalsiffra."
msgstr[1] "Fyll i ett giltigt decimaltal med som mest %s decimalsiffror."
@@ -1848,96 +1744,68 @@ msgstr "Kunde inte hämta något från %s."
#: core/validators.py:429
#, python-format
-msgid ""
-"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
-msgstr ""
-"Adressen %(url)s returnerade det ogiltiga innehållstyphuvudet (Content-Type "
-"header) '%(contenttype)s'"
+msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
+msgstr "Adressen %(url)s returnerade det ogiltiga innehållstyphuvudet (Content-Type header) '%(contenttype)s'"
#: core/validators.py:462
#, python-format
-msgid ""
-"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
-"\"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Var god avsluta den oavslutade taggen %(tag)s på rad %(line)s. (Raden börjar "
-"med \"%(start)s\".)"
+msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Var god avsluta den oavslutade taggen %(tag)s på rad %(line)s. (Raden börjar med \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:466
#, python-format
-msgid ""
-"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"En del text från rad %(line)s är inte tillåtet i det sammanhanget. (Raden "
-"börjar med \"%(start)s\".)"
+msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "En del text från rad %(line)s är inte tillåtet i det sammanhanget. (Raden börjar med \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:471
#, python-format
-msgid ""
-"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"%(attr)s\" på rad %(line)s är inte ett gilltigt attribut. (Raden startar "
-"med \"%(start)s\".)"
+msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "\"%(attr)s\" på rad %(line)s är inte ett gilltigt attribut. (Raden startar med \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:476
#, python-format
-msgid ""
-"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"<%(tag)s>\" på rad %(line)s är inte en giltig tagg. (Raden börjar med \"%"
-"(start)s\".)"
+msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "\"<%(tag)s>\" på rad %(line)s är inte en giltig tagg. (Raden börjar med \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:480
#, python-format
-msgid ""
-"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"En tagg på rad %(line)s saknar en eller flera nödvändiga attribut. (Raden "
-"börjar med \"%(start)s\".)"
+msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "En tagg på rad %(line)s saknar en eller flera nödvändiga attribut. (Raden börjar med \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:485
#, python-format
-msgid ""
-"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Attributet \"%(attr)s\" på rad %(line)s har ett ogiltigt värde. (Raden "
-"börjar med \"%(start)s\".)"
+msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Attributet \"%(attr)s\" på rad %(line)s har ett ogiltigt värde. (Raden börjar med \"%(start)s\".)"
#: db/models/manipulators.py:302
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
-msgstr "%(optname)s med det här %(fieldname)s finns redan."
+msgstr "%(object)s med typen %(type)s finns redan för %(field)s."
#: db/models/fields/__init__.py:40
#, python-format
msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
msgstr "%(optname)s med det här %(fieldname)s finns redan."
-#: db/models/fields/__init__.py:114 db/models/fields/__init__.py:265
-#: db/models/fields/__init__.py:542 db/models/fields/__init__.py:553
+#: db/models/fields/__init__.py:114
+#: db/models/fields/__init__.py:265
+#: db/models/fields/__init__.py:542
+#: db/models/fields/__init__.py:553
#: forms/__init__.py:346
msgid "This field is required."
msgstr "Det här fältet är obligatoriskt."
#: db/models/fields/__init__.py:337
-#, fuzzy
msgid "This value must be an integer."
-msgstr "Det här värdet måste vara en multipel av %s."
+msgstr "Det här värdet måste vara ett heltal"
#: db/models/fields/__init__.py:369
-#, fuzzy
msgid "This value must be either True or False."
-msgstr "Det här värdet måste vara en multipel av %s."
+msgstr "Det här värdet måste vara True eller False"
#: db/models/fields/__init__.py:385
-#, fuzzy
msgid "This field cannot be null."
-msgstr "Det här fältet är ogiltigt."
+msgstr "Det här fältet får inte vara null"
#: db/models/fields/__init__.py:562
msgid "Enter a valid filename."
@@ -1949,25 +1817,19 @@ msgid "Please enter a valid %s."
msgstr "Var god fyll i ett giltigt %s."
#: db/models/fields/related.py:579
-#, fuzzy
msgid "Separate multiple IDs with commas."
-msgstr " Separera flera ID:n med kommatecken."
+msgstr "Separera flera ID:n med kommatecken."
#: db/models/fields/related.py:581
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
-msgstr ""
-" Håll ner \"Control\", eller \"Command\" på en Mac, för att välja mer än en."
+msgid "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgstr "Håll ner \"Control\", eller \"Command\" på en Mac, för att välja mer än en."
#: db/models/fields/related.py:625
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
-msgid_plural ""
-"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
+msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
msgstr[0] "Var god och fyll giltiga %(self)s ID. Värdet %(value)r är ogiltigt."
-msgstr[1] ""
-"Var god och fyll giltiga %(self)s ID. Värdena %(value)r är ogiltigt."
+msgstr[1] "Var god och fyll giltiga %(self)s ID. Värdena %(value)r är ogiltigt."
#: forms/__init__.py:380
#, python-format
@@ -1980,7 +1842,9 @@ msgstr[1] "Se till att din text är kortare än %s tecken."
msgid "Line breaks are not allowed here."
msgstr "Radbrytningar är inte tillåtna här."
-#: forms/__init__.py:480 forms/__init__.py:551 forms/__init__.py:589
+#: forms/__init__.py:480
+#: forms/__init__.py:551
+#: forms/__init__.py:589
#, python-format
msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
msgstr "Välj ett giltigt alternativ. '%(data)s' finns inte bland %(choices)s"
@@ -2007,22 +1871,18 @@ msgstr "ja,nej,kanske"
#~ msgid "Comment"
#~ msgstr "Kommentar"
-
#~ msgid "Comments"
#~ msgstr "Kommentarer"
-
#~ msgid "String (up to 50)"
#~ msgstr "Sträng (upp till 50)"
-
#~ msgid "label"
#~ msgstr "etikett"
-
#~ msgid "package"
#~ msgstr "paket"
-
#~ msgid "packages"
#~ msgstr "paket"
#, fuzzy
#~ msgid "count"
#~ msgstr "innehåll"
+

0 comments on commit 8642d2c

Please sign in to comment.