Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Polish translation updated

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/branches/releases/1.0.X@10368 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
commit 8c253bcea11232b6188dba84e6afb16d5743d2f3 1 parent faf049c
authored April 02, 2009
BIN  django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown
47  django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
5 5
 msgstr ""
6 6
 "Project-Id-Version: Django\n"
7 7
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8  
-"POT-Creation-Date: 2009-03-31 09:55+0200\n"
  8
+"POT-Creation-Date: 2009-04-02 10:33+0200\n"
9 9
 "PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
10 10
 "Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
11 11
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -533,8 +533,8 @@ msgid "Documentation"
533 533
 msgstr "Dokumentacja"
534 534
 
535 535
 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
536  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:13
537  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
  536
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:14
  537
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:47
538 538
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
539 539
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
540 540
 msgid "Change password"
@@ -571,7 +571,7 @@ msgid "View on site"
571 571
 msgstr "Pokaż na stronie"
572 572
 
573 573
 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:38
574  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:22
  574
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:23
575 575
 msgid "Please correct the error below."
576 576
 msgid_plural "Please correct the errors below."
577 577
 msgstr[0] "Proszę popraw poniższy błąd."
@@ -588,7 +588,7 @@ msgid "Filter"
588 588
 msgstr "Filtr"
589 589
 
590 590
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:10
591  
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:264
  591
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:263
592 592
 msgid "Delete"
593 593
 msgstr "Usuń"
594 594
 
@@ -741,23 +741,23 @@ msgid "Username"
741 741
 msgstr "Nazwa użytkownika"
742 742
 
743 743
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:20
744  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:33
  744
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:34
745 745
 #: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:60 contrib/auth/forms.py:185
746 746
 msgid "Password"
747 747
 msgstr "Hasło"
748 748
 
749 749
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:26
750  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
  750
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
751 751
 #: contrib/auth/forms.py:186
752 752
 msgid "Password (again)"
753 753
 msgstr "Hasło (powtórz)"
754 754
 
755 755
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:27
756  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
  756
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:41
757 757
 msgid "Enter the same password as above, for verification."
758 758
 msgstr "Podaj powyższe hasło w celu weryfikacji."
759 759
 
760  
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:26
  760
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:27
761 761
 #, python-format
762 762
 msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
763 763
 msgstr "Podaj nowe hasło dla użytkownika <strong>%(username)s</strong>."
@@ -3747,14 +3747,14 @@ msgstr ""
3747 3747
 msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
3748 3748
 msgstr "Proszę wpisać poprawną godzinę w formacie HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
3749 3749
 
3750  
-#: db/models/fields/related.py:782
  3750
+#: db/models/fields/related.py:787
3751 3751
 msgid ""
3752 3752
 "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
3753 3753
 msgstr ""
3754 3754
 "Przytrzymaj wciśnięty klawisz \"Ctrl\" lub \"Command\" na Mac'u aby "
3755 3755
 "zaznaczyć więcej niż jeden wybór."
3756 3756
 
3757  
-#: db/models/fields/related.py:860
  3757
+#: db/models/fields/related.py:865
3758 3758
 #, python-format
3759 3759
 msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
3760 3760
 msgid_plural ""
@@ -3878,7 +3878,7 @@ msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
3878 3878
 msgstr ""
3879 3879
 "Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
3880 3880
 
3881  
-#: forms/fields.py:702 forms/fields.py:763 forms/models.py:727
  3881
+#: forms/fields.py:702 forms/fields.py:763 forms/models.py:740
3882 3882
 msgid "Enter a list of values."
3883 3883
 msgstr "Podaj listę wartości."
3884 3884
 
@@ -3891,7 +3891,7 @@ msgid ""
3891 3891
 "Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
3892 3892
 msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i myślniki."
3893 3893
 
3894  
-#: forms/formsets.py:260 forms/formsets.py:262
  3894
+#: forms/formsets.py:259 forms/formsets.py:261
3895 3895
 msgid "Order"
3896 3896
 msgstr "Porządek"
3897 3897
 
@@ -3900,24 +3900,29 @@ msgstr "Porządek"
3900 3900
 msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
3901 3901
 msgstr "%(field_label)s już istnieje w %(model_name)s."
3902 3902
 
3903  
-#: forms/models.py:600
  3903
+#: forms/models.py:613
3904 3904
 msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
3905 3905
 msgstr "Osadzony klucz obcy nie pasuje do klucza głównego obiektu rodzica."
3906 3906
 
3907  
-#: forms/models.py:657
  3907
+#: forms/models.py:670
3908 3908
 msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
3909 3909
 msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
3910 3910
 
3911  
-#: forms/models.py:728
  3911
+#: forms/models.py:741
3912 3912
 #, python-format
3913 3913
 msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
3914 3914
 msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
3915 3915
 
3916  
-#: template/defaultfilters.py:749
  3916
+#: forms/models.py:743
  3917
+#, python-format
  3918
+msgid "\"%s\" is not a valid value for a primary key."
  3919
+msgstr "\"%s\" nie jest poprawną wartością klucza głównego."
  3920
+
  3921
+#: template/defaultfilters.py:757
3917 3922
 msgid "yes,no,maybe"
3918 3923
 msgstr "tak,nie,może"
3919 3924
 
3920  
-#: template/defaultfilters.py:780
  3925
+#: template/defaultfilters.py:788
3921 3926
 #, python-format
3922 3927
 msgid "%(size)d byte"
3923 3928
 msgid_plural "%(size)d bytes"
@@ -3925,17 +3930,17 @@ msgstr[0] "%(size)d bajt"
3925 3930
 msgstr[1] "%(size)d bajty"
3926 3931
 msgstr[2] "%(size)d bajtów"
3927 3932
 
3928  
-#: template/defaultfilters.py:782
  3933
+#: template/defaultfilters.py:790
3929 3934
 #, python-format
3930 3935
 msgid "%.1f KB"
3931 3936
 msgstr "%.1f KB"
3932 3937
 
3933  
-#: template/defaultfilters.py:784
  3938
+#: template/defaultfilters.py:792
3934 3939
 #, python-format
3935 3940
 msgid "%.1f MB"
3936 3941
 msgstr "%.1f MB"
3937 3942
 
3938  
-#: template/defaultfilters.py:785
  3943
+#: template/defaultfilters.py:793
3939 3944
 #, python-format
3940 3945
 msgid "%.1f GB"
3941 3946
 msgstr "%.1f GB"

0 notes on commit 8c253bc

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.