Permalink
Browse files

[1.0.X] Refs #9513, Updated Polish translation; Thanks Jarek Zgoda.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/branches/releases/1.0.X@9351 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 19dd6c3 commit 8edcfc030ea7e810e73397e09246aaeb04c48b4c @telenieko telenieko committed Nov 6, 2008
View
BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
282 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,9 +5,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-03 07:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-11-04 11:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-25 15:53+0100\n"
-"Last-Translator: Piotr Lewandowski <piotr.lewandowski@gmail.com>\n"
+"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -155,7 +155,7 @@ msgid "Polish"
msgstr "polski"
#: conf/global_settings.py:79
-msgid "Portugese"
+msgid "Portuguese"
msgstr "portugalski"
#: conf/global_settings.py:80
@@ -219,40 +219,40 @@ msgstr ""
"<h3>Przez %s:</h3>\n"
"</ul>\n"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:92
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 contrib/admin/filterspecs.py:173
+#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:91
+#: contrib/admin/filterspecs.py:146 contrib/admin/filterspecs.py:172
msgid "All"
msgstr "Wszystko"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:113
+#: contrib/admin/filterspecs.py:112
msgid "Any date"
msgstr "Dowolna data"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:114
+#: contrib/admin/filterspecs.py:113
msgid "Today"
msgstr "Dzisiaj"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:117
+#: contrib/admin/filterspecs.py:116
msgid "Past 7 days"
msgstr "Ostatnie 7 dni"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:119
+#: contrib/admin/filterspecs.py:118
msgid "This month"
msgstr "Ten miesiąc"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:121
+#: contrib/admin/filterspecs.py:120
msgid "This year"
msgstr "Ten rok"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:146 forms/widgets.py:390
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:146 forms/widgets.py:390
msgid "No"
msgstr "Nie"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:153 forms/widgets.py:390
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
@@ -294,7 +294,7 @@ msgid "Changed %s."
msgstr "Zmieniono %s"
#: contrib/admin/options.py:338 contrib/admin/options.py:348
-#: forms/models.py:275
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:278
msgid "and"
msgstr "i"
@@ -344,30 +344,30 @@ msgid ""
msgstr ""
"%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
-#: contrib/admin/options.py:536
+#: contrib/admin/options.py:528
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Dodaj %s"
-#: contrib/admin/options.py:614
+#: contrib/admin/options.py:606
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Zmień %s"
-#: contrib/admin/options.py:646
+#: contrib/admin/options.py:638
msgid "Database error"
msgstr "Błąd bazy danych"
-#: contrib/admin/options.py:696
+#: contrib/admin/options.py:688
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
-#: contrib/admin/options.py:703
+#: contrib/admin/options.py:695
msgid "Are you sure?"
msgstr "Jesteś pewien?"
-#: contrib/admin/options.py:732
+#: contrib/admin/options.py:724
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Historia zmian: %s"
@@ -381,39 +381,39 @@ msgstr ""
"Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
"znaczenie."
-#: contrib/admin/sites.py:227 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:226 contrib/admin/views/decorators.py:40
msgid "Please log in again, because your session has expired."
msgstr "Twoja sesja wygasła, zaloguj się ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:234 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:233 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
"spróbuj ponownie."
-#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/sites.py:256
+#: contrib/admin/sites.py:249 contrib/admin/sites.py:255
#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaku '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:253 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:252 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Podany adres e-mail nie jest Twoją nazwą użytkownika. Spróbuj '%s'."
-#: contrib/admin/sites.py:313
+#: contrib/admin/sites.py:312
msgid "Site administration"
msgstr "Administracja stroną"
-#: contrib/admin/sites.py:326 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:325 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Zaloguj się"
-#: contrib/admin/sites.py:373
+#: contrib/admin/sites.py:372
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "%s - administracja"
@@ -444,11 +444,11 @@ msgstr "Teraz:"
msgid "Change:"
msgstr "Zmień:"
-#: contrib/admin/widgets.py:121
+#: contrib/admin/widgets.py:123
msgid "Lookup"
msgstr "Szukaj"
-#: contrib/admin/widgets.py:228
+#: contrib/admin/widgets.py:230
msgid "Add Another"
msgstr "Dodaj kolejny"
@@ -463,7 +463,7 @@ msgstr "Niestety, żądana strona nie została znaleziona."
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:8
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:31
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
@@ -508,26 +508,26 @@ msgstr ""
msgid "%(name)s"
msgstr "%(name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
msgid "Welcome,"
msgstr "Witaj,"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentacja"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:13
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Change password"
msgstr "Zmiana hasła"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Log out"
@@ -553,7 +553,7 @@ msgstr "Historia"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/stacked.html:13
-#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:27
msgid "View on site"
msgstr "Pokaż na stronie"
@@ -660,6 +660,7 @@ msgid "User"
msgstr "Użytkownik"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:24
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:33
msgid "Action"
msgstr "Akcja"
@@ -902,7 +903,7 @@ msgstr "Adres e-mail:"
msgid "Reset my password"
msgstr "Zresetuj moje hasło"
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:288
+#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:284
msgid "All dates"
msgstr "Wszystkie daty"
@@ -1047,7 +1048,8 @@ msgstr "Tekst"
msgid "Time"
msgstr "Czas"
-#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:22
+#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:21
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:37
#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"
@@ -1163,7 +1165,7 @@ msgid "Change password: %s"
msgstr "Zmień hasło: %s"
#: contrib/auth/forms.py:15 contrib/auth/forms.py:48
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:127
msgid ""
"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
"digits and underscores)."
@@ -1233,119 +1235,119 @@ msgstr "Stare hasło"
msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
msgstr "Podane stare hasło jest niepoprawne. Proszę podać je jeszcze raz."
-#: contrib/auth/models.py:72 contrib/auth/models.py:95
+#: contrib/auth/models.py:63 contrib/auth/models.py:86
msgid "name"
msgstr "nazwa"
-#: contrib/auth/models.py:74
+#: contrib/auth/models.py:65
msgid "codename"
msgstr "nazwa kodowa"
-#: contrib/auth/models.py:77
+#: contrib/auth/models.py:68
msgid "permission"
msgstr "uprawnienie"
-#: contrib/auth/models.py:78 contrib/auth/models.py:96
+#: contrib/auth/models.py:69 contrib/auth/models.py:87
msgid "permissions"
msgstr "uprawnienia"
-#: contrib/auth/models.py:99
+#: contrib/auth/models.py:90
msgid "group"
msgstr "grupa"
-#: contrib/auth/models.py:100 contrib/auth/models.py:146
+#: contrib/auth/models.py:91 contrib/auth/models.py:137
msgid "groups"
msgstr "grupy"
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:127
msgid "username"
msgstr "użytkownik"
-#: contrib/auth/models.py:137
+#: contrib/auth/models.py:128
msgid "first name"
msgstr "imię"
-#: contrib/auth/models.py:138
+#: contrib/auth/models.py:129
msgid "last name"
msgstr "nazwisko"
-#: contrib/auth/models.py:139
+#: contrib/auth/models.py:130
msgid "e-mail address"
msgstr "adres e-mail"
-#: contrib/auth/models.py:140
+#: contrib/auth/models.py:131
msgid "password"
msgstr "hasło"
-#: contrib/auth/models.py:140
+#: contrib/auth/models.py:131
msgid ""
"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
"password form</a>."
msgstr ""
"Użyj '[algo]$[salt]$[hexdigest]' lub <a href=\"password/\">formularza zmiany "
"hasła</a>."
-#: contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:132
msgid "staff status"
msgstr "w zespole"
-#: contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:132
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
msgstr "Oznacza czy użytkownik może zalogować się do panelu admina."
-#: contrib/auth/models.py:142
+#: contrib/auth/models.py:133
msgid "active"
msgstr "aktywny"
-#: contrib/auth/models.py:142
+#: contrib/auth/models.py:133
msgid ""
"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr ""
"Oznacza czy użytkownika należy uważać za aktywnego. Odznacz to, zamiast "
"usuwać konta."
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:134
msgid "superuser status"
msgstr "status administratora"
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:134
msgid ""
"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
"them."
msgstr ""
"Oznacza, że ten użytkownik ma wszystkie uprawnienia bez jawnego "
"przypisywania ich."
-#: contrib/auth/models.py:144
+#: contrib/auth/models.py:135
msgid "last login"
msgstr "ostatnio zalogowany"
-#: contrib/auth/models.py:145
+#: contrib/auth/models.py:136
msgid "date joined"
msgstr "data przyłączenia"
-#: contrib/auth/models.py:147
+#: contrib/auth/models.py:138
msgid ""
"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
"all permissions granted to each group he/she is in."
msgstr ""
"Oprócz uprawnień przypisanych bezpośrednio użytkownikowi otrzyma on "
"uprawnienia grup, do których należy."
-#: contrib/auth/models.py:148
+#: contrib/auth/models.py:139
msgid "user permissions"
msgstr "uprawnienia użytkownika"
-#: contrib/auth/models.py:152
+#: contrib/auth/models.py:143
msgid "user"
msgstr "użytkownik"
-#: contrib/auth/models.py:153
+#: contrib/auth/models.py:144
msgid "users"
msgstr "użytkownicy"
-#: contrib/auth/models.py:308
+#: contrib/auth/models.py:300
msgid "message"
msgstr "wiadomość"
@@ -1365,25 +1367,27 @@ msgstr "Zawartość"
msgid "Metadata"
msgstr "Metadane"
-#: contrib/comments/forms.py:20
+#: contrib/comments/forms.py:19
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:34
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
-#: contrib/comments/forms.py:21
+#: contrib/comments/forms.py:20
msgid "Email address"
msgstr "Adres e-mail"
-#: contrib/comments/forms.py:23
+#: contrib/comments/forms.py:22
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:35
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
-#: contrib/comments/forms.py:26
+#: contrib/comments/forms.py:25
msgid ""
"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
msgstr ""
"Jeżeli wpiszesz cokolwiek w to pole, Twój komentarz zostanie uznany za spam"
-#: contrib/comments/forms.py:126
+#: contrib/comments/forms.py:125
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
@@ -1467,6 +1471,136 @@ msgstr ""
"\n"
"http://%(domain)s%(url)s"
+#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:4
+msgid "Approve a comment"
+msgstr "Zaakceptuj komentarz"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:7
+msgid "Really make this comment public?"
+msgstr "Czy ten komentarz na pewno ma być publiczny?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:12
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:49
+msgid "Approve"
+msgstr "Zaakceptuj"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approved.html:4
+msgid "Thanks for approving"
+msgstr "Dziękujemy za zaakceptowanie"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approved.html:7
+#: contrib/comments/templates/comments/deleted.html:7
+#: contrib/comments/templates/comments/flagged.html:7
+msgid ""
+"Thanks for taking the time to improve the quality of discussion on our site"
+msgstr ""
+"Dziękujemy za poświęcenie czasu na podniesienie jakości dyskusji w naszym "
+"serwisie"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/delete.html:4
+msgid "Remove a comment"
+msgstr "Usuń komentarz"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/delete.html:7
+msgid "Really remove this comment?"
+msgstr "Czy na pewno usunąć ten komentarz?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/delete.html:12
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:53
+msgid "Remove"
+msgstr "Usuń"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/deleted.html:4
+msgid "Thanks for removing"
+msgstr "Dziękujemy za usunięcie"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flag.html:4
+msgid "Flag this comment"
+msgstr "Oflaguj ten komentarz"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flag.html:7
+msgid "Really flag this comment?"
+msgstr "Czy na pewno oflagować ten komentarz?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flag.html:12
+msgid "Flag"
+msgstr "Flaga"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flagged.html:4
+msgid "Thanks for flagging"
+msgstr "Dziękujemy za oflagowanie"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:16
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:31
+msgid "Post"
+msgstr "Zapisz"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:17
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:32
+msgid "Preview"
+msgstr "Podgląd"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:4
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:19
+msgid "Comment moderation queue"
+msgstr "Kolejka moderacji komentarzy"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:26
+msgid "No comments to moderate"
+msgstr "Żaden komentarz nie oczekuje na akceptację"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:36
+msgid "Email"
+msgstr "E-mail"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:38
+msgid "Authenticated?"
+msgstr "Zalogowany?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:39
+msgid "IP Address"
+msgstr "Adres IP"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:40
+msgid "Date posted"
+msgstr "Data dodania"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:63
+msgid "yes"
+msgstr "tak"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:63
+msgid "no"
+msgstr "nie"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/posted.html:4
+msgid "Thanks for commenting"
+msgstr "Dziękujemy za dodanie komentarza"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/posted.html:7
+msgid "Thank you for your comment"
+msgstr "Dziękujemy za komentarz"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:4
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:12
+msgid "Preview your comment"
+msgstr "Podgląd komentarza"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:10
+msgid "Please correct the error below"
+msgid_plural "Please correct the errors below"
+msgstr[0] "Proszę popraw poniższy błąd."
+msgstr[1] "Proszę popraw poniższe błędy."
+msgstr[2] "Proszę popraw poniższe błędy."
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15
+msgid "Post your comment"
+msgstr "Zapisz swój komentarz"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15
+msgid "or make changes"
+msgstr "lub wprowadź jakieś zmiany"
+
#: contrib/contenttypes/models.py:67
msgid "python model class name"
msgstr "nazwa pythonowa modelu klasy"
@@ -3719,7 +3853,7 @@ msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Wybierz poprawną wartość. %(value)s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:654
+#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:710
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Podaj listę wartości."
@@ -3736,16 +3870,20 @@ msgstr "To pole może zawierać jedynie litery, cyfry, podkreślenia i myślniki
msgid "Order"
msgstr "Porządek"
-#: forms/models.py:268 forms/models.py:277
+#: forms/models.py:271 forms/models.py:280
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "%(field_label)s już istnieje w %(model_name)s."
-#: forms/models.py:584
+#: forms/models.py:577
+msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
+msgstr ""
+
+#: forms/models.py:640
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: forms/models.py:655
+#: forms/models.py:711
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."

0 comments on commit 8edcfc0

Please sign in to comment.