Permalink
Browse files

FIxed #5951 -- Updated Polish translation. Thanks, Jarek Zgoda.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@6719 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 6b62680 commit 8f70eb5b5017df5b14a1e006cdde04c02464899e @malcolmt malcolmt committed Nov 28, 2007
Showing with 145 additions and 155 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +145 −155 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
300 django/conf/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-11-13 21:55+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-11-15 15:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-08 20:29+0200\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
@@ -196,7 +196,7 @@ msgstr "Uproszczony chiński"
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "Chiński tradycyjny"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:42
+#: contrib/admin/filterspecs.py:44
#, python-format
msgid ""
"<h3>By %s:</h3>\n"
@@ -205,71 +205,71 @@ msgstr ""
"<h3>Przez %s:</h3>\n"
"</ul>\n"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:72 contrib/admin/filterspecs.py:90
-#: contrib/admin/filterspecs.py:145 contrib/admin/filterspecs.py:171
+#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:92
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 contrib/admin/filterspecs.py:173
msgid "All"
msgstr "Wszystko"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:111
+#: contrib/admin/filterspecs.py:113
msgid "Any date"
msgstr "Dowolna data"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:112
+#: contrib/admin/filterspecs.py:114
msgid "Today"
msgstr "Dzisiaj"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:115
+#: contrib/admin/filterspecs.py:117
msgid "Past 7 days"
msgstr "Ostatnie 7 dni"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:117
+#: contrib/admin/filterspecs.py:119
msgid "This month"
msgstr "Ten miesiąc"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:119
+#: contrib/admin/filterspecs.py:121
msgid "This year"
msgstr "Ten rok"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:145 newforms/widgets.py:221
-#: oldforms/__init__.py:591
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 newforms/widgets.py:229
+#: oldforms/__init__.py:592
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:145 newforms/widgets.py:221
-#: oldforms/__init__.py:591
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 newforms/widgets.py:229
+#: oldforms/__init__.py:592
msgid "No"
msgstr "Nie"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:152 newforms/widgets.py:221
-#: oldforms/__init__.py:591
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 newforms/widgets.py:229
+#: oldforms/__init__.py:592
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
-#: contrib/admin/models.py:17
+#: contrib/admin/models.py:18
msgid "action time"
msgstr "czas akcji"
-#: contrib/admin/models.py:20
+#: contrib/admin/models.py:21
msgid "object id"
msgstr "id obiektu"
-#: contrib/admin/models.py:21
+#: contrib/admin/models.py:22
msgid "object repr"
msgstr "reprezentacj obiektu"
-#: contrib/admin/models.py:22
+#: contrib/admin/models.py:23
msgid "action flag"
msgstr "flaga akcji"
-#: contrib/admin/models.py:23
+#: contrib/admin/models.py:24
msgid "change message"
msgstr "zmień wiadomość"
-#: contrib/admin/models.py:26
+#: contrib/admin/models.py:27
msgid "log entry"
msgstr "log"
-#: contrib/admin/models.py:27
+#: contrib/admin/models.py:28
msgid "log entries"
msgstr "logi"
@@ -472,7 +472,7 @@ msgid "Password:"
msgstr "Hasło:"
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
-#: contrib/admin/views/decorators.py:24
+#: contrib/admin/views/decorators.py:25
msgid "Log in"
msgstr "Zaloguj się"
@@ -764,17 +764,17 @@ msgstr "Teraz:"
msgid "Change:"
msgstr "Zmień:"
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:254
+#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:255
msgid "All dates"
msgstr "Wszystkie daty"
-#: contrib/admin/views/auth.py:20 contrib/admin/views/main.py:264
+#: contrib/admin/views/auth.py:20 contrib/admin/views/main.py:267
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodany pomyślnie."
-#: contrib/admin/views/auth.py:25 contrib/admin/views/main.py:268
-#: contrib/admin/views/main.py:354
+#: contrib/admin/views/auth.py:25 contrib/admin/views/main.py:271
+#: contrib/admin/views/main.py:357
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Możesz ponownie edytować wpis poniżej."
@@ -791,270 +791,270 @@ msgstr "Hasło zostało zmienione pomyślnie."
msgid "Change password: %s"
msgstr "Zmień hasło: %s"
-#: contrib/admin/views/decorators.py:10 contrib/auth/forms.py:60
+#: contrib/admin/views/decorators.py:11 contrib/auth/forms.py:60
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
"sensitive."
msgstr ""
"Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
"znaczenie."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/views/decorators.py:63
msgid ""
"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
"submission has been saved."
msgstr ""
"Zaloguj się ponownie. Twoja sesja wygasła lecz twoje zgłoszenie zostało "
"zapisane."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:69
+#: contrib/admin/views/decorators.py:70
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Zmień jej ustawienia i "
"spróbuj ponownie."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:83
+#: contrib/admin/views/decorators.py:84
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Nazwy użytkowników nie mogą zawierać znaków '@'."
-#: contrib/admin/views/decorators.py:85
+#: contrib/admin/views/decorators.py:86
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Twój adres e-mail to nie jest twój login. Spróbuj '%s'."
-#: contrib/admin/views/doc.py:47 contrib/admin/views/doc.py:49
-#: contrib/admin/views/doc.py:51
+#: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
+#: contrib/admin/views/doc.py:52
msgid "tag:"
msgstr "tag:"
-#: contrib/admin/views/doc.py:78 contrib/admin/views/doc.py:80
-#: contrib/admin/views/doc.py:82
+#: contrib/admin/views/doc.py:79 contrib/admin/views/doc.py:81
+#: contrib/admin/views/doc.py:83
msgid "filter:"
msgstr "filtr:"
-#: contrib/admin/views/doc.py:136 contrib/admin/views/doc.py:138
-#: contrib/admin/views/doc.py:140
+#: contrib/admin/views/doc.py:137 contrib/admin/views/doc.py:139
+#: contrib/admin/views/doc.py:141
msgid "view:"
msgstr "widok:"
-#: contrib/admin/views/doc.py:165
+#: contrib/admin/views/doc.py:166
#, python-format
msgid "App %r not found"
msgstr "Aplikacja %r nie została znaleziona"
-#: contrib/admin/views/doc.py:172
+#: contrib/admin/views/doc.py:173
#, python-format
msgid "Model %(name)r not found in app %(label)r"
msgstr "Model %(name)r nie został znaleziony w aplikacji %(label)r"
-#: contrib/admin/views/doc.py:184
+#: contrib/admin/views/doc.py:185
#, python-format
msgid "the related `%(label)s.%(type)s` object"
msgstr "powiązany obiekt `%(label)s.%(type)s`"
-#: contrib/admin/views/doc.py:184 contrib/admin/views/doc.py:206
-#: contrib/admin/views/doc.py:220 contrib/admin/views/doc.py:225
+#: contrib/admin/views/doc.py:185 contrib/admin/views/doc.py:207
+#: contrib/admin/views/doc.py:221 contrib/admin/views/doc.py:226
msgid "model:"
msgstr "model:"
-#: contrib/admin/views/doc.py:215
+#: contrib/admin/views/doc.py:216
#, python-format
msgid "related `%(label)s.%(name)s` objects"
msgstr "powiązane obiekty `%(label)s.%(name)s`"
-#: contrib/admin/views/doc.py:220
+#: contrib/admin/views/doc.py:221
#, python-format
msgid "all %s"
msgstr "wszystkie %s"
-#: contrib/admin/views/doc.py:225
+#: contrib/admin/views/doc.py:226
#, python-format
msgid "number of %s"
msgstr "liczba %s"
-#: contrib/admin/views/doc.py:230
+#: contrib/admin/views/doc.py:231
#, python-format
msgid "Fields on %s objects"
msgstr "Pola obiektów %s"
-#: contrib/admin/views/doc.py:292 contrib/admin/views/doc.py:303
-#: contrib/admin/views/doc.py:305 contrib/admin/views/doc.py:311
-#: contrib/admin/views/doc.py:312 contrib/admin/views/doc.py:314
+#: contrib/admin/views/doc.py:293 contrib/admin/views/doc.py:304
+#: contrib/admin/views/doc.py:306 contrib/admin/views/doc.py:312
+#: contrib/admin/views/doc.py:313 contrib/admin/views/doc.py:315
msgid "Integer"
msgstr "Liczba całkowita"
-#: contrib/admin/views/doc.py:293
+#: contrib/admin/views/doc.py:294
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Wartość logiczna (True, False - prawda lub fałsz)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:294 contrib/admin/views/doc.py:313
+#: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:314
#, python-format
msgid "String (up to %(max_length)s)"
msgstr "Łańcuch (do %(max_length)s znaków)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:295
+#: contrib/admin/views/doc.py:296
msgid "Comma-separated integers"
msgstr "Liczby całkowite rozdzielone przecinkami"
-#: contrib/admin/views/doc.py:296
+#: contrib/admin/views/doc.py:297
msgid "Date (without time)"
msgstr "Data (bez godziny)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:297
+#: contrib/admin/views/doc.py:298
msgid "Date (with time)"
msgstr "Data (z godziną)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:298
+#: contrib/admin/views/doc.py:299
msgid "Decimal number"
msgstr "Numer dziesiętny"
-#: contrib/admin/views/doc.py:299
+#: contrib/admin/views/doc.py:300
msgid "E-mail address"
msgstr "Adres e-mail"
-#: contrib/admin/views/doc.py:300 contrib/admin/views/doc.py:301
-#: contrib/admin/views/doc.py:304
+#: contrib/admin/views/doc.py:301 contrib/admin/views/doc.py:302
+#: contrib/admin/views/doc.py:305
msgid "File path"
msgstr "Ścieżka do pliku"
-#: contrib/admin/views/doc.py:302
+#: contrib/admin/views/doc.py:303
msgid "Floating point number"
msgstr "Liczba zmiennoprzecinkowa"
-#: contrib/admin/views/doc.py:306 contrib/comments/models.py:85
+#: contrib/admin/views/doc.py:307 contrib/comments/models.py:85
msgid "IP address"
msgstr "Adres IP"
-#: contrib/admin/views/doc.py:308
+#: contrib/admin/views/doc.py:309
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Wartość logiczna (True, False, None - prawda, fałsz lub nic)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:309
+#: contrib/admin/views/doc.py:310
msgid "Relation to parent model"
msgstr "Relacja do modelu rodzica"
-#: contrib/admin/views/doc.py:310
+#: contrib/admin/views/doc.py:311
msgid "Phone number"
msgstr "Numer telefonu"
-#: contrib/admin/views/doc.py:315
+#: contrib/admin/views/doc.py:316
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
-#: contrib/admin/views/doc.py:316
+#: contrib/admin/views/doc.py:317
msgid "Time"
msgstr "Czas"
-#: contrib/admin/views/doc.py:317 contrib/flatpages/models.py:7
+#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"
-#: contrib/admin/views/doc.py:318
+#: contrib/admin/views/doc.py:319
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
msgstr "Stan USA (dwie duże litery)"
-#: contrib/admin/views/doc.py:319
+#: contrib/admin/views/doc.py:320
msgid "XML text"
msgstr "Tekst XML"
-#: contrib/admin/views/doc.py:345
+#: contrib/admin/views/doc.py:346
#, python-format
msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
msgstr "%s nie jest obiektem urlpattern"
-#: contrib/admin/views/main.py:230
+#: contrib/admin/views/main.py:233
msgid "Site administration"
msgstr "Administracja stroną"
-#: contrib/admin/views/main.py:278 contrib/admin/views/main.py:363
+#: contrib/admin/views/main.py:281 contrib/admin/views/main.py:366
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Możesz dodać nowy wpis %s poniżej."
-#: contrib/admin/views/main.py:296
+#: contrib/admin/views/main.py:299
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Dodaj %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:342
+#: contrib/admin/views/main.py:345
#, python-format
msgid "Added %s."
msgstr "Dodano %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:342 contrib/admin/views/main.py:344
-#: contrib/admin/views/main.py:346 core/validators.py:283
+#: contrib/admin/views/main.py:345 contrib/admin/views/main.py:347
+#: contrib/admin/views/main.py:349 core/validators.py:283
#: db/models/manipulators.py:309
msgid "and"
msgstr "i"
-#: contrib/admin/views/main.py:344
+#: contrib/admin/views/main.py:347
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Zmieniono %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:346
+#: contrib/admin/views/main.py:349
#, python-format
msgid "Deleted %s."
msgstr "Skasowano %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:349
+#: contrib/admin/views/main.py:352
msgid "No fields changed."
msgstr "Żadne pole nie zmienione."
-#: contrib/admin/views/main.py:352
+#: contrib/admin/views/main.py:355
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" zostało pomyślnie zmienione."
-#: contrib/admin/views/main.py:360
+#: contrib/admin/views/main.py:363
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
-#: contrib/admin/views/main.py:398
+#: contrib/admin/views/main.py:401
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Zmień %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:483
+#: contrib/admin/views/main.py:488
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s: %(obj)s"
-#: contrib/admin/views/main.py:488
+#: contrib/admin/views/main.py:493
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
msgstr "Jedno lub więcej %(fieldname)s w %(name)s:"
-#: contrib/admin/views/main.py:520
+#: contrib/admin/views/main.py:525
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
-#: contrib/admin/views/main.py:523
+#: contrib/admin/views/main.py:528
msgid "Are you sure?"
msgstr "Jesteś pewien?"
-#: contrib/admin/views/main.py:545
+#: contrib/admin/views/main.py:550
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Historia zmian: %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:579
+#: contrib/admin/views/main.py:584
#, python-format
msgid "Select %s"
msgstr "Zaznacz %s"
-#: contrib/admin/views/main.py:579
+#: contrib/admin/views/main.py:584
#, python-format
msgid "Select %s to change"
msgstr "Zaznacz %s aby zmienić"
-#: contrib/admin/views/main.py:780
+#: contrib/admin/views/main.py:785
msgid "Database error"
msgstr "Błąd bazy danych"
@@ -1618,75 +1618,75 @@ msgstr "-gi"
msgid "rd"
msgstr "-ci"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:50
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:52
#, python-format
msgid "%(value).1f million"
msgid_plural "%(value).1f million"
msgstr[0] "%(value).1f milion"
msgstr[1] "%(value).1f miliony"
msgstr[2] "%(value).1f milionów"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:53
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:55
#, python-format
msgid "%(value).1f billion"
msgid_plural "%(value).1f billion"
msgstr[0] "%(value).1f miliard"
msgstr[1] "%(value).1f miliardy"
msgstr[2] "%(value).1f miliardów"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:56
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:58
#, python-format
msgid "%(value).1f trillion"
msgid_plural "%(value).1f trillion"
msgstr[0] "%(value).1f bilion"
msgstr[1] "%(value).1f biliony"
msgstr[2] "%(value).1f bilionów"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "one"
msgstr "jeden"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "two"
msgstr "dwa"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "three"
msgstr "trzy"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "four"
msgstr "cztery"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "five"
msgstr "pięć"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "six"
msgstr "sześć"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "seven"
msgstr "siedem"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "eight"
msgstr "osiem"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:71
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "nine"
msgstr "dziewięć"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:90
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:94
msgid "today"
msgstr "dzisiaj"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:92
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:96
msgid "tomorrow"
msgstr "jutro"
-#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:94
+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:98
msgid "yesterday"
msgstr "wczoraj"
@@ -1705,8 +1705,7 @@ msgstr "To pole musi zawierać 7 lub 8 cyfr."
#: contrib/localflavor/ar/forms.py:75
msgid "Enter a valid CUIT in XX-XXXXXXXX-X or XXXXXXXXXXXX format."
-msgstr ""
-"Podaj poprawny numer CUIT w formacie XX-XXXXXXXX-X lub XXXXXXXXXXXX."
+msgstr "Podaj poprawny numer CUIT w formacie XX-XXXXXXXX-X lub XXXXXXXXXXXX."
#: contrib/localflavor/ar/forms.py:88
msgid "Invalid CUIT."
@@ -1725,11 +1724,12 @@ msgid "Phone numbers must be in XX-XXXX-XXXX format."
msgstr "Numery telefoniczne muszą być w formacie XX-XXXX-XXXX."
#: contrib/localflavor/br/forms.py:68
-#, fuzzy
msgid ""
"Select a valid brazilian state. That state is not one of the available "
"states."
-msgstr "Wybierz poprawną wartość. Podana nie jest jednym z dostępnych wyborów."
+msgstr ""
+"Wybierz poprawny brazylijski stan. Ten stan nie jest jednym z dostępnych "
+"stanów."
#: contrib/localflavor/br/forms.py:105
msgid "This field requires at most 11 digits or 14 characters."
@@ -1748,14 +1748,13 @@ msgid "Invalid CNPJ number."
msgstr "Błędny numer CNPJ."
#: contrib/localflavor/ca/forms.py:19
-#, fuzzy
msgid "Enter a postal code in the format XXX XXX."
-msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXX."
+msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXX XXX."
#: contrib/localflavor/ca/forms.py:81
-#, fuzzy
msgid "Enter a valid Canadian Social Insurance number in XXX-XXX-XXXX format."
-msgstr "Wpisz poprawny numer U.S. Social Security w formacie XXX-XX-XXXX."
+msgstr ""
+"Wpisz poprawny numer kanadyjskiego ubezpieczenia w formacie XXX-XXX-XXXX."
#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:5
msgid "Aargau"
@@ -1870,7 +1869,7 @@ msgid ""
"Enter a valid Swiss identity or passport card number in X1234567<0 or "
"1234567890 format."
msgstr ""
-"Podaj poprawny numer szwajarskiego dowodu osobistego lub paszportu w "
+"Podaj poprawny numer szwajcarskiego dowodu osobistego lub paszportu w "
"formacie X1234567<0 lub 1234567890."
#: contrib/localflavor/cl/forms.py:32
@@ -2237,16 +2236,15 @@ msgid "Valencian Community"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/es/forms.py:22
-#, fuzzy
msgid "Enter a valid postal code in the range and format 01XXX - 52XXX."
-msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXXXX lub XXX-XXXX."
+msgstr "Wpisz kod pocztowy w zakresie i formacie 01XXX - 52XX."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:39
-#, fuzzy
msgid ""
"Enter a valid phone number in one of the formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX or "
"9XXXXXXXX."
-msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXXXX lub XXX-XXXX."
+msgstr ""
+"Wpisz numer telefoniczny w formacie 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX lub 9XXXXXXXX."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:73 contrib/localflavor/es/forms.py:108
#: db/models/fields/related.py:55
@@ -2256,36 +2254,33 @@ msgstr "Proszę wpisać poprawne %s."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:91
msgid "Invalid checksum for NIF."
-msgstr ""
+msgstr "Niepoprawna suma kontrolna NIF."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:97
msgid "Invalid checksum for NIE."
-msgstr ""
+msgstr "Niepoprawna suma kontrolna NIE."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:106
msgid "Invalid checksum for CIF."
-msgstr ""
+msgstr "Niepoprawna suma kontrolna CIF."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:136
-#, fuzzy
msgid ""
"Please enter a valid bank account number in format XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
msgstr ""
-"Podaj poprawny niemiecki numer dowodu osobistego w formacie XXXXXXXXXXX-"
-"XXXXXXX-XXXXXXX-X."
+"Podaj poprawny numer konta bankowego w formacie XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:150
msgid "Invalid checksum for bank account number."
-msgstr ""
+msgstr "Niepoprawna suma kontrolna numeru konta bankowego."
#: contrib/localflavor/fi/forms.py:40 contrib/localflavor/fi/forms.py:45
msgid "Enter a valid Finnish social security number."
msgstr "Wpis poprawny numer fińskiego ubezpieczenia socjalnego."
#: contrib/localflavor/in_/forms.py:16
-#, fuzzy
msgid "Enter a zip code in the format XXXXXXX."
-msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXX-XXX."
+msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXXXX."
#: contrib/localflavor/is_/forms.py:17
msgid ""
@@ -2502,19 +2497,16 @@ msgid "Okinawa"
msgstr ""
#: contrib/localflavor/nl/forms.py:25
-#, fuzzy
msgid "Enter a valid postal code"
msgstr "Wpisz poprawny kod pocztowy."
#: contrib/localflavor/nl/forms.py:53
-#, fuzzy
msgid "Enter a valid phone number"
-msgstr "Wpisz poprawny numer VAT."
+msgstr "Wpisz poprawny numer telefonu."
#: contrib/localflavor/nl/forms.py:76
-#, fuzzy
msgid "Enter a valid SoFi number"
-msgstr "Wpisz poprawny numer VAT."
+msgstr "Wpisz poprawny numer SoFi."
#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:4
#, fuzzy
@@ -2574,13 +2566,12 @@ msgid "Enter a valid Norwegian social security number."
msgstr "Wpis poprawny numer norweskiego ubezpieczenia socjalnego."
#: contrib/localflavor/pe/forms.py:36
-#, fuzzy
msgid "This field requires 8 digits."
-msgstr "To pole musi zawierać co najmniej 14 cyfr."
+msgstr "To pole musi zawierać 8 cyfr."
#: contrib/localflavor/pe/forms.py:59
msgid "This field requires 11 digits."
-msgstr "To pole musi zawierać co najmniej 11 cyfr."
+msgstr "To pole musi zawierać 11 cyfr."
#: contrib/localflavor/pl/forms.py:41
msgid "National Identification Number consists of 11 digits."
@@ -2676,9 +2667,8 @@ msgid "West Pomerania"
msgstr "Zachodniopomorskie"
#: contrib/localflavor/sk/forms.py:32
-#, fuzzy
msgid "Enter a postal code in the format XXXXX or XXX XX."
-msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXXXX lub XXX-XXXX."
+msgstr "Wpisz kod pocztowy w formacie XXXXX or XXX XX."
#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:8
msgid "Banska Bystrica"
@@ -3198,7 +3188,7 @@ msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Wprowadź poprawny adres e-mail."
#: core/validators.py:182 core/validators.py:474 newforms/fields.py:438
-#: oldforms/__init__.py:686
+#: oldforms/__init__.py:687
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
msgstr "Nie wysłano żadnego pliku. Sprawdź typ kodowania formularza."
@@ -3460,7 +3450,7 @@ msgstr "Już istnieje %(optname)s z %(fieldname)s."
#: db/models/fields/__init__.py:161 db/models/fields/__init__.py:318
#: db/models/fields/__init__.py:735 db/models/fields/__init__.py:746
-#: newforms/fields.py:45 newforms/models.py:220 oldforms/__init__.py:373
+#: newforms/fields.py:45 newforms/models.py:220 oldforms/__init__.py:374
msgid "This field is required."
msgstr "To pole jest wymagane."
@@ -3523,15 +3513,15 @@ msgstr "Wpisz poprawną wartość."
#, python-format
msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
-"Upewnij się, że ta wartość ma co najwyżej %(max)d znaków "
-"(ma długość %(length)d)."
+"Upewnij się, że ta wartość ma co najwyżej %(max)d znaków (ma długość %"
+"(length)d)."
#: newforms/fields.py:130
#, python-format
msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
-"Upewnij się, że ta wartość ma co najmniej %(min)d znaków "
-"(ma długość %(length)d)."
+"Upewnij się, że ta wartość ma co najmniej %(min)d znaków (ma długość %"
+"(length)d)."
#: newforms/fields.py:158 newforms/fields.py:187 newforms/fields.py:216
#, python-format
@@ -3578,7 +3568,7 @@ msgstr "Wpisz poprawną datę/godzinę."
msgid "No file was submitted."
msgstr "Żaden plik nie został przesłany."
-#: newforms/fields.py:440 oldforms/__init__.py:688
+#: newforms/fields.py:440 oldforms/__init__.py:689
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "Wysłany plik jest pusty."
@@ -3613,58 +3603,58 @@ msgstr "Wprowadź poprawny adres IPv4."
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Wybierz poprawną wartość. %s nie jest jednym z dostępnych wyborów."
-#: oldforms/__init__.py:408
+#: oldforms/__init__.py:409
#, python-format
msgid "Ensure your text is less than %s character."
msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
msgstr[0] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znak."
msgstr[1] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znaki."
msgstr[2] "Upewnij się, że tekst ma mniej niż %s znaków."
-#: oldforms/__init__.py:413
+#: oldforms/__init__.py:414
msgid "Line breaks are not allowed here."
msgstr "Znaki nowej linii są tutaj niedopuszczalne."
-#: oldforms/__init__.py:511 oldforms/__init__.py:585 oldforms/__init__.py:624
+#: oldforms/__init__.py:512 oldforms/__init__.py:586 oldforms/__init__.py:625
#, python-format
msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
msgstr "Wybierz poprawną opcję; '%(data)s' nie jest wśród %(choices)s."
-#: oldforms/__init__.py:744
+#: oldforms/__init__.py:745
msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
msgstr "Proszę wpisać liczbę całkowitą z zakresu od -32 768 do 32 767"
-#: oldforms/__init__.py:754
+#: oldforms/__init__.py:755
msgid "Enter a positive number."
msgstr "Proszę wpisać liczbę dodatnią."
-#: oldforms/__init__.py:764
+#: oldforms/__init__.py:765
msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
msgstr "Proszę wpisać liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 32 767"
-#: template/defaultfilters.py:555
+#: template/defaultfilters.py:655
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "tak,nie,może"
-#: template/defaultfilters.py:585
+#: template/defaultfilters.py:686
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d bajt"
msgstr[1] "%(size)d bajty"
msgstr[2] "%(size)d bajtów"
-#: template/defaultfilters.py:587
+#: template/defaultfilters.py:688
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
-#: template/defaultfilters.py:589
+#: template/defaultfilters.py:690
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
-#: template/defaultfilters.py:590
+#: template/defaultfilters.py:691
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"

0 comments on commit 8f70eb5

Please sign in to comment.