Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Fixed #5200 -- Added Polish localflavor. Thanks, Slawek Mikula.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@5936 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
 • Loading branch information...
commit 90c177f18e9fa57b3239cc3c3e4a0fa10f6a087a 1 parent a901af5
Malcolm Tredinnick authored August 19, 2007
1  AUTHORS
@@ -196,6 +196,7 @@ answer newbie questions, and generally made Django that much better:
196 196
   mccutchen@gmail.com
197 197
   michael.mcewan@gmail.com
198 198
   mikko@sorl.net
  199
+  Slawek Mikula <slawek dot mikula at gmail dot com>
199 200
   mitakummaa@gmail.com
200 201
   mmarshall
201 202
   Andreas Mock <andreas.mock@web.de>
84  django/contrib/localflavor/pl/forms.py
... ...
@@ -0,0 +1,84 @@
  1
+"""
  2
+Polish-specific form helpers
  3
+"""
  4
+
  5
+from django.newforms import ValidationError
  6
+from django.newforms.fields import Select, RegexField
  7
+from django.utils.translation import ugettext as _
  8
+
  9
+class PLVoivodeshipSelect(Select):
  10
+  """
  11
+  A select widget with list of Polish voivodeships (administrative provinces)
  12
+  as choices.
  13
+  """
  14
+  def __init__(self, attrs=None):
  15
+    from pl_voivodeships import VOIVODESHIP_CHOICES
  16
+    super(PLVoivodeshipSelect, self).__init__(attrs, choices=VOIVODESHIP_CHOICES)
  17
+
  18
+class PLAdministrativeUnitSelect(Select):
  19
+  """
  20
+  A select widget with list of Polish administrative units as choices.
  21
+  """
  22
+  def __init__(self, attrs=None):
  23
+    from pl_administrativeunits import ADMINISTRATIVE_UNIT_CHOICES
  24
+    super(PLAdministrativeUnitSelect, self).__init__(attrs, choices=ADMINISTRATIVE_UNIT_CHOICES)
  25
+
  26
+class PLNationalIdentificationNumberField(RegexField):
  27
+  """
  28
+  A form field that validates as Polish Identification Number (PESEL).
  29
+
  30
+  Checks the following rules:
  31
+    * the length consist of 11 digits
  32
+    * has a valid checksum
  33
+
  34
+  The algorithm is documented at http://en.wikipedia.org/wiki/PESEL.
  35
+  """
  36
+
  37
+  def has_valid_checksum(self, number):
  38
+    """
  39
+    Calculates a checksum with the provided algorithm.
  40
+    """
  41
+    multiple_table = (1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3, 1)
  42
+    result = 0
  43
+    for i in range(len(number)):
  44
+      result += int(number[i])*multiple_table[i]
  45
+
  46
+    if result % 10 == 0:
  47
+      return True
  48
+    else:
  49
+      return False
  50
+
  51
+  def __init__(self, *args, **kwargs):
  52
+    super(PLNationalIdentificationNumberField, self).__init__(r'^\d{11}$',
  53
+      max_length=None, min_length=None, error_message=_(u'National Identification Number consists of 11 digits.'),
  54
+      *args, **kwargs)
  55
+
  56
+  def clean(self,value):
  57
+    super(PLNationalIdentificationNumberField, self).clean(value)
  58
+    if not self.has_valid_checksum(value):
  59
+      raise ValidationError(_(u'Wrong checksum for the National Identification Number.'))
  60
+    return u'%s' % value
  61
+
  62
+
  63
+class PLTaxNumberField(RegexField):
  64
+  """
  65
+  A form field that validates as Polish Tax Number (NIP).
  66
+  Valid forms are: XXX-XXX-YY-YY or XX-XX-YYY-YYY.
  67
+  """
  68
+  def __init__(self, *args, **kwargs):
  69
+    super(PLTaxNumberField, self).__init__(r'^\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}$|^\d{2}-\d{2}-\d{3}-\d{3}$',
  70
+      max_length=None, min_length=None,
  71
+      error_message=_(u'Enter a tax number field (NIP) in the format XXX-XXX-XX-XX or XX-XX-XXX-XXX.'), *args, **kwargs)
  72
+
  73
+
  74
+class PLPostalCodeField(RegexField):
  75
+  """
  76
+  A form field that validates as Polish postal code.
  77
+  Valid code is XX-XXX where X is digit.
  78
+  """
  79
+  def __init__(self, *args, **kwargs):
  80
+    super(PLPostalCodeField, self).__init__(r'^\d{2}-\d{3}$',
  81
+      max_length=None, min_length=None,
  82
+      error_message=_(u'Enter a postal code in the format XX-XXX.'),
  83
+      *args, **kwargs)
  84
+
385  django/contrib/localflavor/pl/pl_administrativeunits.py
... ...
@@ -0,0 +1,385 @@
  1
+# -*- coding: utf-8 -*-
  2
+"""
  3
+Polish administrative units as in http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski
  4
+"""
  5
+
  6
+
  7
+ADMINISTRATIVE_UNIT_CHOICES = (
  8
+  ('wroclaw', u'Wrocław'),
  9
+  ('jeleniagora', u'Jelenia Góra'),
  10
+  ('legnica', u'Legnica'),
  11
+  ('boleslawiecki', u'bolesławiecki'),
  12
+  ('dzierzoniowski', u'dzierżoniowski'),
  13
+  ('glogowski', u'głogowski'),
  14
+  ('gorowski', u'górowski'),
  15
+  ('jaworski', u'jaworski'),
  16
+  ('jeleniogorski', u'jeleniogórski'),
  17
+  ('kamiennogorski', u'kamiennogórski'),
  18
+  ('klodzki', u'kłodzki'),
  19
+  ('legnicki', u'legnicki'),
  20
+  ('lubanski', u'lubański'),
  21
+  ('lubinski', u'lubiński'),
  22
+  ('lwowecki', u'lwówecki'),
  23
+  ('milicki', u'milicki'),
  24
+  ('olesnicki', u'oleśnicki'),
  25
+  ('olawski', u'oławski'),
  26
+  ('polkowicki', u'polkowicki'),
  27
+  ('strzelinski', u'strzeliński'),
  28
+  ('sredzki', u'średzki'),
  29
+  ('swidnicki', u'świdnicki'),
  30
+  ('trzebnicki', u'trzebnicki'),
  31
+  ('walbrzyski', u'wałbrzyski'),
  32
+  ('wolowski', u'wołowski'),
  33
+  ('wroclawski', u'wrocławski'),
  34
+  ('zabkowicki', u'ząbkowicki'),
  35
+  ('zgorzelecki', u'zgorzelecki'),
  36
+  ('zlotoryjski', u'złotoryjski'),
  37
+  ('bydgoszcz', u'Bydgoszcz'),
  38
+  ('torun', u'Toruń'),
  39
+  ('wloclawek', u'Włocławek'),
  40
+  ('grudziadz', u'Grudziądz'),
  41
+  ('aleksandrowski', u'aleksandrowski'),
  42
+  ('brodnicki', u'brodnicki'),
  43
+  ('bydgoski', u'bydgoski'),
  44
+  ('chelminski', u'chełmiński'),
  45
+  ('golubsko-dobrzynski', u'golubsko-dobrzyński'),
  46
+  ('grudziadzki', u'grudziądzki'),
  47
+  ('inowroclawski', u'inowrocławski'),
  48
+  ('lipnowski', u'lipnowski'),
  49
+  ('mogilenski', u'mogileński'),
  50
+  ('nakielski', u'nakielski'),
  51
+  ('radziejowski', u'radziejowski'),
  52
+  ('rypinski', u'rypiński'),
  53
+  ('sepolenski', u'sępoleński'),
  54
+  ('swiecki', u'świecki'),
  55
+  ('torunski', u'toruński'),
  56
+  ('tucholski', u'tucholski'),
  57
+  ('wabrzeski', u'wąbrzeski'),
  58
+  ('wloclawski', u'wrocławski'),
  59
+  ('zninski', u'źniński'),
  60
+  ('lublin', u'Lublin'),
  61
+  ('biala-podlaska', u'Biała Podlaska'),
  62
+  ('chelm', u'Chełm'),
  63
+  ('zamosc', u'Zamość'),
  64
+  ('bialski', u'bialski'),
  65
+  ('bilgorajski', u'biłgorajski'),
  66
+  ('chelmski', u'chełmski'),
  67
+  ('hrubieszowski', u'hrubieszowski'),
  68
+  ('janowski', u'janowski'),
  69
+  ('krasnostawski', u'krasnostawski'),
  70
+  ('krasnicki', u'kraśnicki'),
  71
+  ('lubartowski', u'lubartowski'),
  72
+  ('lubelski', u'lubelski'),
  73
+  ('leczynski', u'łęczyński'),
  74
+  ('lukowski', u'łukowski'),
  75
+  ('opolski', u'opolski'),
  76
+  ('parczewski', u'parczewski'),
  77
+  ('pulawski', u'puławski'),
  78
+  ('radzynski', u'radzyński'),
  79
+  ('rycki', u'rycki'),
  80
+  ('swidnicki', u'świdnicki'),
  81
+  ('tomaszowski', u'tomaszowski'),
  82
+  ('wlodawski', u'włodawski'),
  83
+  ('zamojski', u'zamojski'),
  84
+  ('gorzow-wielkopolski', u'Gorzów Wielkopolski'),
  85
+  ('zielona-gora', u'Zielona Góra'),
  86
+  ('gorzowski', u'gorzowski'),
  87
+  ('krosnienski', u'krośnieński'),
  88
+  ('miedzyrzecki', u'międzyrzecki'),
  89
+  ('nowosolski', u'nowosolski'),
  90
+  ('slubicki', u'słubicki'),
  91
+  ('strzelecko-drezdenecki', u'strzelecko-drezdenecki'),
  92
+  ('sulecinski', u'suleńciński'),
  93
+  ('swiebodzinski', u'świebodziński'),
  94
+  ('wschowski', u'wschowski'),
  95
+  ('zielonogorski', u'zielonogórski'),
  96
+  ('zaganski', u'żagański'),
  97
+  ('zarski', u'żarski'),
  98
+  ('lodz', u'Łódź'),
  99
+  ('piotrkow-trybunalski', u'Piotrków Trybunalski'),
  100
+  ('skierniewice', u'Skierniewice'),
  101
+  ('belchatowski', u'bełchatowski'),
  102
+  ('brzezinski', u'brzeziński'),
  103
+  ('kutnowski', u'kutnowski'),
  104
+  ('laski', u'łaski'),
  105
+  ('leczycki', u'łęczycki'),
  106
+  ('lowicki', u'łowicki'),
  107
+  ('lodzki wschodni', u'łódzki wschodni'),
  108
+  ('opoczynski', u'opoczyński'),
  109
+  ('pabianicki', u'pabianicki'),
  110
+  ('pajeczanski', u'pajęczański'),
  111
+  ('piotrkowski', u'piotrkowski'),
  112
+  ('poddebicki', u'poddębicki'),
  113
+  ('radomszczanski', u'radomszczański'),
  114
+  ('rawski', u'rawski'),
  115
+  ('sieradzki', u'sieradzki'),
  116
+  ('skierniewicki', u'skierniewicki'),
  117
+  ('tomaszowski', u'tomaszowski'),
  118
+  ('wielunski', u'wieluński'),
  119
+  ('wieruszowski', u'wieruszowski'),
  120
+  ('zdunskowolski', u'zduńskowolski'),
  121
+  ('zgierski', u'zgierski'),
  122
+  ('krakow', u'Kraków'),
  123
+  ('tarnow', u'Tarnów'),
  124
+  ('nowy-sacz', u'Nowy Sącz'),
  125
+  ('bochenski', u'bocheński'),
  126
+  ('brzeski', u'brzeski'),
  127
+  ('chrzanowski', u'chrzanowski'),
  128
+  ('dabrowski', u'dąbrowski'),
  129
+  ('gorlicki', u'gorlicki'),
  130
+  ('krakowski', u'krakowski'),
  131
+  ('limanowski', u'limanowski'),
  132
+  ('miechowski', u'miechowski'),
  133
+  ('myslenicki', u'myślenicki'),
  134
+  ('nowosadecki', u'nowosądecki'),
  135
+  ('nowotarski', u'nowotarski'),
  136
+  ('olkuski', u'olkuski'),
  137
+  ('oswiecimski', u'oświęcimski'),
  138
+  ('proszowicki', u'proszowicki'),
  139
+  ('suski', u'suski'),
  140
+  ('tarnowski', u'tarnowski'),
  141
+  ('tatrzanski', u'tatrzański'),
  142
+  ('wadowicki', u'wadowicki'),
  143
+  ('wielicki', u'wielicki'),
  144
+  ('warszawa', u'Warszawa'),
  145
+  ('ostroleka', u'Ostrołęka'),
  146
+  ('plock', u'Płock'),
  147
+  ('radom', u'Radom'),
  148
+  ('siedlce', u'Siedlce'),
  149
+  ('bialobrzeski', u'białobrzeski'),
  150
+  ('ciechanowski', u'ciechanowski'),
  151
+  ('garwolinski', u'garwoliński'),
  152
+  ('gostyninski', u'gostyniński'),
  153
+  ('grodziski', u'grodziski'),
  154
+  ('grojecki', u'grójecki'),
  155
+  ('kozienicki', u'kozenicki'),
  156
+  ('legionowski', u'legionowski'),
  157
+  ('lipski', u'lipski'),
  158
+  ('losicki', u'łosicki'),
  159
+  ('makowski', u'makowski'),
  160
+  ('minski', u'miński'),
  161
+  ('mlawski', u'mławski'),
  162
+  ('nowodworski', u'nowodworski'),
  163
+  ('ostrolecki', u'ostrołęcki'),
  164
+  ('ostrowski', u'ostrowski'),
  165
+  ('otwocki', u'otwocki'),
  166
+  ('piaseczynski', u'piaseczyński'),
  167
+  ('plocki', u'płocki'),
  168
+  ('plonski', u'płoński'),
  169
+  ('pruszkowski', u'pruszkowski'),
  170
+  ('przasnyski', u'przasnyski'),
  171
+  ('przysuski', u'przysuski'),
  172
+  ('pultuski', u'pułtuski'),
  173
+  ('radomski', u'radomski'),
  174
+  ('siedlecki', u'siedlecki'),
  175
+  ('sierpecki', u'sierpecki'),
  176
+  ('sochaczewski', u'sochaczewski'),
  177
+  ('sokolowski', u'sokołowski'),
  178
+  ('szydlowiecki', u'szydłowiecki'),
  179
+  ('warszawski-zachodni', u'warszawski zachodni'),
  180
+  ('wegrowski', u'węgrowski'),
  181
+  ('wolominski', u'wołomiński'),
  182
+  ('wyszkowski', u'wyszkowski'),
  183
+  ('zwolenski', u'zwoleński'),
  184
+  ('zurominski', u'żuromiński'),
  185
+  ('zyrardowski', u'żyrardowski'),
  186
+  ('opole', u'Opole'),
  187
+  ('brzeski', u'brzeski'),
  188
+  ('glubczycki', u'głubczyski'),
  189
+  ('kedzierzynsko-kozielski', u'kędzierzyński-kozielski'),
  190
+  ('kluczborski', u'kluczborski'),
  191
+  ('krapkowicki', u'krapkowicki'),
  192
+  ('namyslowski', u'namysłowski'),
  193
+  ('nyski', u'nyski'),
  194
+  ('oleski', u'oleski'),
  195
+  ('opolski', u'opolski'),
  196
+  ('prudnicki', u'prudnicki'),
  197
+  ('strzelecki', u'strzelecki'),
  198
+  ('rzeszow', u'Rzeszów'),
  199
+  ('krosno', u'Krosno'),
  200
+  ('przemysl', u'Przemyśl'),
  201
+  ('tarnobrzeg', u'Tarnobrzeg'),
  202
+  ('bieszczadzki', u'bieszczadzki'),
  203
+  ('brzozowski', u'brzozowski'),
  204
+  ('debicki', u'dębicki'),
  205
+  ('jaroslawski', u'jarosławski'),
  206
+  ('jasielski', u'jasielski'),
  207
+  ('kolbuszowski', u'kolbuszowski'),
  208
+  ('krosnienski', u'krośnieński'),
  209
+  ('leski', u'leski'),
  210
+  ('lezajski', u'leżajski'),
  211
+  ('lubaczowski', u'lubaczowski'),
  212
+  ('lancucki', u'łańcucki'),
  213
+  ('mielecki', u'mielecki'),
  214
+  ('nizanski', u'niżański'),
  215
+  ('przemyski', u'przemyski'),
  216
+  ('przeworski', u'przeworski'),
  217
+  ('ropczycko-sedziszowski', u'ropczycko-sędziszowski'),
  218
+  ('rzeszowski', u'rzeszowski'),
  219
+  ('sanocki', u'sanocki'),
  220
+  ('stalowowolski', u'stalowowolski'),
  221
+  ('strzyzowski', u'strzyżowski'),
  222
+  ('tarnobrzeski', u'tarnobrzeski'),
  223
+  ('bialystok', u'Białystok'),
  224
+  ('lomza', u'Łomża'),
  225
+  ('suwalki', u'Suwałki'),
  226
+  ('augustowski', u'augustowski'),
  227
+  ('bialostocki', u'białostocki'),
  228
+  ('bielski', u'bielski'),
  229
+  ('grajewski', u'grajewski'),
  230
+  ('hajnowski', u'hajnowski'),
  231
+  ('kolnenski', u'kolneński'),
  232
+  ('łomzynski', u'łomżyński'),
  233
+  ('moniecki', u'moniecki'),
  234
+  ('sejnenski', u'sejneński'),
  235
+  ('siemiatycki', u'siematycki'),
  236
+  ('sokolski', u'sokólski'),
  237
+  ('suwalski', u'suwalski'),
  238
+  ('wysokomazowiecki', u'wysokomazowiecki'),
  239
+  ('zambrowski', u'zambrowski'),
  240
+  ('gdansk', u'Gdańsk'),
  241
+  ('gdynia', u'Gdynia'),
  242
+  ('slupsk', u'Słupsk'),
  243
+  ('sopot', u'Sopot'),
  244
+  ('bytowski', u'bytowski'),
  245
+  ('chojnicki', u'chojnicki'),
  246
+  ('czluchowski', u'człuchowski'),
  247
+  ('kartuski', u'kartuski'),
  248
+  ('koscierski', u'kościerski'),
  249
+  ('kwidzynski', u'kwidzyński'),
  250
+  ('leborski', u'lęborski'),
  251
+  ('malborski', u'malborski'),
  252
+  ('nowodworski', u'nowodworski'),
  253
+  ('gdanski', u'gdański'),
  254
+  ('pucki', u'pucki'),
  255
+  ('slupski', u'słupski'),
  256
+  ('starogardzki', u'starogardzki'),
  257
+  ('sztumski', u'sztumski'),
  258
+  ('tczewski', u'tczewski'),
  259
+  ('wejherowski', u'wejcherowski'),
  260
+  ('katowice', u'Katowice'),
  261
+  ('bielsko-biala', u'Bielsko-Biała'),
  262
+  ('bytom', u'Bytom'),
  263
+  ('chorzow', u'Chorzów'),
  264
+  ('czestochowa', u'Częstochowa'),
  265
+  ('dabrowa-gornicza', u'Dąbrowa Górnicza'),
  266
+  ('gliwice', u'Gliwice'),
  267
+  ('jastrzebie-zdroj', u'Jastrzębie Zdrój'),
  268
+  ('jaworzno', u'Jaworzno'),
  269
+  ('myslowice', u'Mysłowice'),
  270
+  ('piekary-slaskie', u'Piekary Śląskie'),
  271
+  ('ruda-slaska', u'Ruda Śląska'),
  272
+  ('rybnik', u'Rybnik'),
  273
+  ('siemianowice-slaskie', u'Siemianowice Śląskie'),
  274
+  ('sosnowiec', u'Sosnowiec'),
  275
+  ('swietochlowice', u'Świętochłowice'),
  276
+  ('tychy', u'Tychy'),
  277
+  ('zabrze', u'Zabrze'),
  278
+  ('zory', u'Żory'),
  279
+  ('bedzinski', u'będziński'),
  280
+  ('bielski', u'bielski'),
  281
+  ('bierunsko-ledzinski', u'bieruńsko-lędziński'),
  282
+  ('cieszynski', u'cieszyński'),
  283
+  ('czestochowski', u'częstochowski'),
  284
+  ('gliwicki', u'gliwicki'),
  285
+  ('klobucki', u'kłobucki'),
  286
+  ('lubliniecki', u'lubliniecki'),
  287
+  ('mikolowski', u'mikołowski'),
  288
+  ('myszkowski', u'myszkowski'),
  289
+  ('pszczynski', u'pszczyński'),
  290
+  ('raciborski', u'raciborski'),
  291
+  ('rybnicki', u'rybnicki'),
  292
+  ('tarnogorski', u'tarnogórski'),
  293
+  ('wodzislawski', u'wodzisławski'),
  294
+  ('zawiercianski', u'zawierciański'),
  295
+  ('zywiecki', u'żywiecki'),
  296
+  ('kielce', u'Kielce'),
  297
+  ('buski', u'buski'),
  298
+  ('jedrzejowski', u'jędrzejowski'),
  299
+  ('kazimierski', u'kazimierski'),
  300
+  ('kielecki', u'kielecki'),
  301
+  ('konecki', u'konecki'),
  302
+  ('opatowski', u'opatowski'),
  303
+  ('ostrowiecki', u'ostrowiecki'),
  304
+  ('pinczowski', u'pińczowski'),
  305
+  ('sandomierski', u'sandomierski'),
  306
+  ('skarzyski', u'skarżyski'),
  307
+  ('starachowicki', u'starachowicki'),
  308
+  ('staszowski', u'staszowski'),
  309
+  ('wloszczowski', u'włoszczowski'),
  310
+  ('olsztyn', u'Olsztyn'),
  311
+  ('elblag', u'Elbląg'),
  312
+  ('bartoszycki', u'bartoszycki'),
  313
+  ('braniewski', u'braniewski'),
  314
+  ('dzialdowski', u'działdowski'),
  315
+  ('elblaski', u'elbląski'),
  316
+  ('elcki', u'ełcki'),
  317
+  ('gizycki', u'giżycki'),
  318
+  ('goldapski', u'gołdapski'),
  319
+  ('ilawski', u'iławski'),
  320
+  ('ketrzynski', u'kętrzyński'),
  321
+  ('lidzbarski', u'lidzbarski'),
  322
+  ('mragowski', u'mrągowski'),
  323
+  ('nidzicki', u'nidzicki'),
  324
+  ('nowomiejski', u'nowomiejski'),
  325
+  ('olecki', u'olecki'),
  326
+  ('olsztynski', u'olsztyński'),
  327
+  ('ostrodzki', u'ostródzki'),
  328
+  ('piski', u'piski'),
  329
+  ('szczycienski', u'szczycieński'),
  330
+  ('wegorzewski', u'węgorzewski'),
  331
+  ('poznan', u'Poznań'),
  332
+  ('kalisz', u'Kalisz'),
  333
+  ('konin', u'Konin'),
  334
+  ('leszno', u'Leszno'),
  335
+  ('chodzieski', u'chodziejski'),
  336
+  ('czarnkowsko-trzcianecki', u'czarnkowsko-trzcianecki'),
  337
+  ('gnieznienski', u'gnieźnieński'),
  338
+  ('gostynski', u'gostyński'),
  339
+  ('grodziski', u'grodziski'),
  340
+  ('jarocinski', u'jarociński'),
  341
+  ('kaliski', u'kaliski'),
  342
+  ('kepinski', u'kępiński'),
  343
+  ('kolski', u'kolski'),
  344
+  ('koninski', u'koniński'),
  345
+  ('koscianski', u'kościański'),
  346
+  ('krotoszynski', u'krotoszyński'),
  347
+  ('leszczynski', u'leszczyński'),
  348
+  ('miedzychodzki', u'międzychodzki'),
  349
+  ('nowotomyski', u'nowotomyski'),
  350
+  ('obornicki', u'obornicki'),
  351
+  ('ostrowski', u'ostrowski'),
  352
+  ('ostrzeszowski', u'ostrzeszowski'),
  353
+  ('pilski', u'pilski'),
  354
+  ('pleszewski', u'pleszewski'),
  355
+  ('poznanski', u'poznański'),
  356
+  ('rawicki', u'rawicki'),
  357
+  ('slupecki', u'słupecki'),
  358
+  ('szamotulski', u'szamotulski'),
  359
+  ('sredzki', u'średzki'),
  360
+  ('sremski', u'śremski'),
  361
+  ('turecki', u'turecki'),
  362
+  ('wagrowiecki', u'wągrowiecki'),
  363
+  ('wolsztynski', u'wolsztyński'),
  364
+  ('wrzesinski', u'wrzesiński'),
  365
+  ('zlotowski', u'złotowski'),
  366
+  ('bialogardzki', u'białogardzki'),
  367
+  ('choszczenski', u'choszczeński'),
  368
+  ('drawski', u'drawski'),
  369
+  ('goleniowski', u'goleniowski'),
  370
+  ('gryficki', u'gryficki'),
  371
+  ('gryfinski', u'gryfiński'),
  372
+  ('kamienski', u'kamieński'),
  373
+  ('kolobrzeski', u'kołobrzeski'),
  374
+  ('koszalinski', u'koszaliński'),
  375
+  ('lobeski', u'łobeski'),
  376
+  ('mysliborski', u'myśliborski'),
  377
+  ('policki', u'policki'),
  378
+  ('pyrzycki', u'pyrzycki'),
  379
+  ('slawienski', u'sławieński'),
  380
+  ('stargardzki', u'stargardzki'),
  381
+  ('szczecinecki', u'szczecinecki'),
  382
+  ('swidwinski', u'świdwiński'),
  383
+  ('walecki', u'wałecki'),
  384
+)
  385
+
24  django/contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py
... ...
@@ -0,0 +1,24 @@
  1
+"""
  2
+Polish voivodeship as in http://en.wikipedia.org/wiki/Poland#Administrative_division
  3
+"""
  4
+
  5
+from django.utils.translation import ugettext_lazy as _
  6
+
  7
+VOIVODESHIP_CHOICES = (
  8
+  ('lower_silesia', _('Lower Silesia')),
  9
+  ('kuyavia-pomerania', _('Kuyavia-Pomerania')),
  10
+  ('lublin', _('Lublin')),
  11
+  ('lubusz', _('Lubusz')),
  12
+  ('lodz', _('Lodz')),
  13
+  ('lesser_poland', _('Lesser Poland')),
  14
+  ('masovia', _('Masovia')),
  15
+  ('opole', _('Opole')),
  16
+  ('subcarpatia', _('Subcarpatia')),
  17
+  ('podlasie', _('Podlasie')),
  18
+  ('pomerania', _('Pomerania')),
  19
+  ('silesia', _('Silesia')),
  20
+  ('swietokrzyskie', _('Swietokrzyskie')),
  21
+  ('warmia-masuria', _('Warmia-Masuria')),
  22
+  ('greater_poland', _('Greater Poland')),
  23
+  ('west_pomerania', _('West Pomerania')),
  24
+)
0  localflavor/pl/__init__.py b/django/contrib/localflavor/pl/__init__.py
No changes.
57  tests/regressiontests/forms/localflavor.py
@@ -1390,5 +1390,60 @@
1390 1390
 >>> w.render('Districts', 'RK')
1391 1391
 u'<select name="Districts">\n<option value="BB">Banska Bystrica</option>\n<option value="BS">Banska Stiavnica</option>\n<option value="BJ">Bardejov</option>\n<option value="BN">Banovce nad Bebravou</option>\n<option value="BR">Brezno</option>\n<option value="BA1">Bratislava I</option>\n<option value="BA2">Bratislava II</option>\n<option value="BA3">Bratislava III</option>\n<option value="BA4">Bratislava IV</option>\n<option value="BA5">Bratislava V</option>\n<option value="BY">Bytca</option>\n<option value="CA">Cadca</option>\n<option value="DT">Detva</option>\n<option value="DK">Dolny Kubin</option>\n<option value="DS">Dunajska Streda</option>\n<option value="GA">Galanta</option>\n<option value="GL">Gelnica</option>\n<option value="HC">Hlohovec</option>\n<option value="HE">Humenne</option>\n<option value="IL">Ilava</option>\n<option value="KK">Kezmarok</option>\n<option value="KN">Komarno</option>\n<option value="KE1">Kosice I</option>\n<option value="KE2">Kosice II</option>\n<option value="KE3">Kosice III</option>\n<option value="KE4">Kosice IV</option>\n<option value="KEO">Kosice - okolie</option>\n<option value="KA">Krupina</option>\n<option value="KM">Kysucke Nove Mesto</option>\n<option value="LV">Levice</option>\n<option value="LE">Levoca</option>\n<option value="LM">Liptovsky Mikulas</option>\n<option value="LC">Lucenec</option>\n<option value="MA">Malacky</option>\n<option value="MT">Martin</option>\n<option value="ML">Medzilaborce</option>\n<option value="MI">Michalovce</option>\n<option value="MY">Myjava</option>\n<option value="NO">Namestovo</option>\n<option value="NR">Nitra</option>\n<option value="NM">Nove Mesto nad Vahom</option>\n<option value="NZ">Nove Zamky</option>\n<option value="PE">Partizanske</option>\n<option value="PK">Pezinok</option>\n<option value="PN">Piestany</option>\n<option value="PT">Poltar</option>\n<option value="PP">Poprad</option>\n<option value="PB">Povazska Bystrica</option>\n<option value="PO">Presov</option>\n<option value="PD">Prievidza</option>\n<option value="PU">Puchov</option>\n<option value="RA">Revuca</option>\n<option value="RS">Rimavska Sobota</option>\n<option value="RV">Roznava</option>\n<option value="RK" selected="selected">Ruzomberok</option>\n<option value="SB">Sabinov</option>\n<option value="SC">Senec</option>\n<option value="SE">Senica</option>\n<option value="SI">Skalica</option>\n<option value="SV">Snina</option>\n<option value="SO">Sobrance</option>\n<option value="SN">Spisska Nova Ves</option>\n<option value="SL">Stara Lubovna</option>\n<option value="SP">Stropkov</option>\n<option value="SK">Svidnik</option>\n<option value="SA">Sala</option>\n<option value="TO">Topolcany</option>\n<option value="TV">Trebisov</option>\n<option value="TN">Trencin</option>\n<option value="TT">Trnava</option>\n<option value="TR">Turcianske Teplice</option>\n<option value="TS">Tvrdosin</option>\n<option value="VK">Velky Krtis</option>\n<option value="VT">Vranov nad Toplou</option>\n<option value="ZM">Zlate Moravce</option>\n<option value="ZV">Zvolen</option>\n<option value="ZC">Zarnovica</option>\n<option value="ZH">Ziar nad Hronom</option>\n<option value="ZA">Zilina</option>\n</select>'
1392 1392
 
1393  
-"""
  1393
+# PLVoivodeshipSelect ##########################################################
  1394
+
  1395
+>>> from django.contrib.localflavor.pl.forms import PLVoivodeshipSelect
  1396
+>>> f = PLVoivodeshipSelect()
  1397
+>>> f.render('voivodeships','pomerania')
  1398
+u'<select name="voivodeships">\n<option value="lower_silesia">Lower Silesia</option>\n<option value="kuyavia-pomerania">Kuyavia-Pomerania</option>\n<option value="lublin">Lublin</option>\n<option value="lubusz">Lubusz</option>\n<option value="lodz">Lodz</option>\n<option value="lesser_poland">Lesser Poland</option>\n<option value="masovia">Masovia</option>\n<option value="opole">Opole</option>\n<option value="subcarpatia">Subcarpatia</option>\n<option value="podlasie">Podlasie</option>\n<option value="pomerania" selected="selected">Pomerania</option>\n<option value="silesia">Silesia</option>\n<option value="swietokrzyskie">Swietokrzyskie</option>\n<option value="warmia-masuria">Warmia-Masuria</option>\n<option value="greater_poland">Greater Poland</option>\n<option value="west_pomerania">West Pomerania</option>\n</select>'
  1399
+
  1400
+# PLAdministrativeUnitSelect ##########################################################
  1401
+
  1402
+>>> from django.contrib.localflavor.pl.forms import PLAdministrativeUnitSelect
  1403
+>>> f = PLAdministrativeUnitSelect()
  1404
+>>> f.render('administrativeunit','katowice')
  1405
+u'<select name="administrativeunit">\n<option value="wroclaw">Wroc\u0142aw</option>\n<option value="jeleniagora">Jelenia G\xf3ra</option>\n<option value="legnica">Legnica</option>\n<option value="boleslawiecki">boles\u0142awiecki</option>\n<option value="dzierzoniowski">dzier\u017coniowski</option>\n<option value="glogowski">g\u0142ogowski</option>\n<option value="gorowski">g\xf3rowski</option>\n<option value="jaworski">jaworski</option>\n<option value="jeleniogorski">jeleniog\xf3rski</option>\n<option value="kamiennogorski">kamiennog\xf3rski</option>\n<option value="klodzki">k\u0142odzki</option>\n<option value="legnicki">legnicki</option>\n<option value="lubanski">luba\u0144ski</option>\n<option value="lubinski">lubi\u0144ski</option>\n<option value="lwowecki">lw\xf3wecki</option>\n<option value="milicki">milicki</option>\n<option value="olesnicki">ole\u015bnicki</option>\n<option value="olawski">o\u0142awski</option>\n<option value="polkowicki">polkowicki</option>\n<option value="strzelinski">strzeli\u0144ski</option>\n<option value="sredzki">\u015bredzki</option>\n<option value="swidnicki">\u015bwidnicki</option>\n<option value="trzebnicki">trzebnicki</option>\n<option value="walbrzyski">wa\u0142brzyski</option>\n<option value="wolowski">wo\u0142owski</option>\n<option value="wroclawski">wroc\u0142awski</option>\n<option value="zabkowicki">z\u0105bkowicki</option>\n<option value="zgorzelecki">zgorzelecki</option>\n<option value="zlotoryjski">z\u0142otoryjski</option>\n<option value="bydgoszcz">Bydgoszcz</option>\n<option value="torun">Toru\u0144</option>\n<option value="wloclawek">W\u0142oc\u0142awek</option>\n<option value="grudziadz">Grudzi\u0105dz</option>\n<option value="aleksandrowski">aleksandrowski</option>\n<option value="brodnicki">brodnicki</option>\n<option value="bydgoski">bydgoski</option>\n<option value="chelminski">che\u0142mi\u0144ski</option>\n<option value="golubsko-dobrzynski">golubsko-dobrzy\u0144ski</option>\n<option value="grudziadzki">grudzi\u0105dzki</option>\n<option value="inowroclawski">inowroc\u0142awski</option>\n<option value="lipnowski">lipnowski</option>\n<option value="mogilenski">mogile\u0144ski</option>\n<option value="nakielski">nakielski</option>\n<option value="radziejowski">radziejowski</option>\n<option value="rypinski">rypi\u0144ski</option>\n<option value="sepolenski">s\u0119pole\u0144ski</option>\n<option value="swiecki">\u015bwiecki</option>\n<option value="torunski">toru\u0144ski</option>\n<option value="tucholski">tucholski</option>\n<option value="wabrzeski">w\u0105brzeski</option>\n<option value="wloclawski">wroc\u0142awski</option>\n<option value="zninski">\u017ani\u0144ski</option>\n<option value="lublin">Lublin</option>\n<option value="biala-podlaska">Bia\u0142a Podlaska</option>\n<option value="chelm">Che\u0142m</option>\n<option value="zamosc">Zamo\u015b\u0107</option>\n<option value="bialski">bialski</option>\n<option value="bilgorajski">bi\u0142gorajski</option>\n<option value="chelmski">che\u0142mski</option>\n<option value="hrubieszowski">hrubieszowski</option>\n<option value="janowski">janowski</option>\n<option value="krasnostawski">krasnostawski</option>\n<option value="krasnicki">kra\u015bnicki</option>\n<option value="lubartowski">lubartowski</option>\n<option value="lubelski">lubelski</option>\n<option value="leczynski">\u0142\u0119czy\u0144ski</option>\n<option value="lukowski">\u0142ukowski</option>\n<option value="opolski">opolski</option>\n<option value="parczewski">parczewski</option>\n<option value="pulawski">pu\u0142awski</option>\n<option value="radzynski">radzy\u0144ski</option>\n<option value="rycki">rycki</option>\n<option value="swidnicki">\u015bwidnicki</option>\n<option value="tomaszowski">tomaszowski</option>\n<option value="wlodawski">w\u0142odawski</option>\n<option value="zamojski">zamojski</option>\n<option value="gorzow-wielkopolski">Gorz\xf3w Wielkopolski</option>\n<option value="zielona-gora">Zielona G\xf3ra</option>\n<option value="gorzowski">gorzowski</option>\n<option value="krosnienski">kro\u015bnie\u0144ski</option>\n<option value="miedzyrzecki">mi\u0119dzyrzecki</option>\n<option value="nowosolski">nowosolski</option>\n<option value="slubicki">s\u0142ubicki</option>\n<option value="strzelecko-drezdenecki">strzelecko-drezdenecki</option>\n<option value="sulecinski">sule\u0144ci\u0144ski</option>\n<option value="swiebodzinski">\u015bwiebodzi\u0144ski</option>\n<option value="wschowski">wschowski</option>\n<option value="zielonogorski">zielonog\xf3rski</option>\n<option value="zaganski">\u017caga\u0144ski</option>\n<option value="zarski">\u017carski</option>\n<option value="lodz">\u0141\xf3d\u017a</option>\n<option value="piotrkow-trybunalski">Piotrk\xf3w Trybunalski</option>\n<option value="skierniewice">Skierniewice</option>\n<option value="belchatowski">be\u0142chatowski</option>\n<option value="brzezinski">brzezi\u0144ski</option>\n<option value="kutnowski">kutnowski</option>\n<option value="laski">\u0142aski</option>\n<option value="leczycki">\u0142\u0119czycki</option>\n<option value="lowicki">\u0142owicki</option>\n<option value="lodzki wschodni">\u0142\xf3dzki wschodni</option>\n<option value="opoczynski">opoczy\u0144ski</option>\n<option value="pabianicki">pabianicki</option>\n<option value="pajeczanski">paj\u0119cza\u0144ski</option>\n<option value="piotrkowski">piotrkowski</option>\n<option value="poddebicki">podd\u0119bicki</option>\n<option value="radomszczanski">radomszcza\u0144ski</option>\n<option value="rawski">rawski</option>\n<option value="sieradzki">sieradzki</option>\n<option value="skierniewicki">skierniewicki</option>\n<option value="tomaszowski">tomaszowski</option>\n<option value="wielunski">wielu\u0144ski</option>\n<option value="wieruszowski">wieruszowski</option>\n<option value="zdunskowolski">zdu\u0144skowolski</option>\n<option value="zgierski">zgierski</option>\n<option value="krakow">Krak\xf3w</option>\n<option value="tarnow">Tarn\xf3w</option>\n<option value="nowy-sacz">Nowy S\u0105cz</option>\n<option value="bochenski">boche\u0144ski</option>\n<option value="brzeski">brzeski</option>\n<option value="chrzanowski">chrzanowski</option>\n<option value="dabrowski">d\u0105browski</option>\n<option value="gorlicki">gorlicki</option>\n<option value="krakowski">krakowski</option>\n<option value="limanowski">limanowski</option>\n<option value="miechowski">miechowski</option>\n<option value="myslenicki">my\u015blenicki</option>\n<option value="nowosadecki">nowos\u0105decki</option>\n<option value="nowotarski">nowotarski</option>\n<option value="olkuski">olkuski</option>\n<option value="oswiecimski">o\u015bwi\u0119cimski</option>\n<option value="proszowicki">proszowicki</option>\n<option value="suski">suski</option>\n<option value="tarnowski">tarnowski</option>\n<option value="tatrzanski">tatrza\u0144ski</option>\n<option value="wadowicki">wadowicki</option>\n<option value="wielicki">wielicki</option>\n<option value="warszawa">Warszawa</option>\n<option value="ostroleka">Ostro\u0142\u0119ka</option>\n<option value="plock">P\u0142ock</option>\n<option value="radom">Radom</option>\n<option value="siedlce">Siedlce</option>\n<option value="bialobrzeski">bia\u0142obrzeski</option>\n<option value="ciechanowski">ciechanowski</option>\n<option value="garwolinski">garwoli\u0144ski</option>\n<option value="gostyninski">gostyni\u0144ski</option>\n<option value="grodziski">grodziski</option>\n<option value="grojecki">gr\xf3jecki</option>\n<option value="kozienicki">kozenicki</option>\n<option value="legionowski">legionowski</option>\n<option value="lipski">lipski</option>\n<option value="losicki">\u0142osicki</option>\n<option value="makowski">makowski</option>\n<option value="minski">mi\u0144ski</option>\n<option value="mlawski">m\u0142awski</option>\n<option value="nowodworski">nowodworski</option>\n<option value="ostrolecki">ostro\u0142\u0119cki</option>\n<option value="ostrowski">ostrowski</option>\n<option value="otwocki">otwocki</option>\n<option value="piaseczynski">piaseczy\u0144ski</option>\n<option value="plocki">p\u0142ocki</option>\n<option value="plonski">p\u0142o\u0144ski</option>\n<option value="pruszkowski">pruszkowski</option>\n<option value="przasnyski">przasnyski</option>\n<option value="przysuski">przysuski</option>\n<option value="pultuski">pu\u0142tuski</option>\n<option value="radomski">radomski</option>\n<option value="siedlecki">siedlecki</option>\n<option value="sierpecki">sierpecki</option>\n<option value="sochaczewski">sochaczewski</option>\n<option value="sokolowski">soko\u0142owski</option>\n<option value="szydlowiecki">szyd\u0142owiecki</option>\n<option value="warszawski-zachodni">warszawski zachodni</option>\n<option value="wegrowski">w\u0119growski</option>\n<option value="wolominski">wo\u0142omi\u0144ski</option>\n<option value="wyszkowski">wyszkowski</option>\n<option value="zwolenski">zwole\u0144ski</option>\n<option value="zurominski">\u017curomi\u0144ski</option>\n<option value="zyrardowski">\u017cyrardowski</option>\n<option value="opole">Opole</option>\n<option value="brzeski">brzeski</option>\n<option value="glubczycki">g\u0142ubczyski</option>\n<option value="kedzierzynsko-kozielski">k\u0119dzierzy\u0144ski-kozielski</option>\n<option value="kluczborski">kluczborski</option>\n<option value="krapkowicki">krapkowicki</option>\n<option value="namyslowski">namys\u0142owski</option>\n<option value="nyski">nyski</option>\n<option value="oleski">oleski</option>\n<option value="opolski">opolski</option>\n<option value="prudnicki">prudnicki</option>\n<option value="strzelecki">strzelecki</option>\n<option value="rzeszow">Rzesz\xf3w</option>\n<option value="krosno">Krosno</option>\n<option value="przemysl">Przemy\u015bl</option>\n<option value="tarnobrzeg">Tarnobrzeg</option>\n<option value="bieszczadzki">bieszczadzki</option>\n<option value="brzozowski">brzozowski</option>\n<option value="debicki">d\u0119bicki</option>\n<option value="jaroslawski">jaros\u0142awski</option>\n<option value="jasielski">jasielski</option>\n<option value="kolbuszowski">kolbuszowski</option>\n<option value="krosnienski">kro\u015bnie\u0144ski</option>\n<option value="leski">leski</option>\n<option value="lezajski">le\u017cajski</option>\n<option value="lubaczowski">lubaczowski</option>\n<option value="lancucki">\u0142a\u0144cucki</option>\n<option value="mielecki">mielecki</option>\n<option value="nizanski">ni\u017ca\u0144ski</option>\n<option value="przemyski">przemyski</option>\n<option value="przeworski">przeworski</option>\n<option value="ropczycko-sedziszowski">ropczycko-s\u0119dziszowski</option>\n<option value="rzeszowski">rzeszowski</option>\n<option value="sanocki">sanocki</option>\n<option value="stalowowolski">stalowowolski</option>\n<option value="strzyzowski">strzy\u017cowski</option>\n<option value="tarnobrzeski">tarnobrzeski</option>\n<option value="bialystok">Bia\u0142ystok</option>\n<option value="lomza">\u0141om\u017ca</option>\n<option value="suwalki">Suwa\u0142ki</option>\n<option value="augustowski">augustowski</option>\n<option value="bialostocki">bia\u0142ostocki</option>\n<option value="bielski">bielski</option>\n<option value="grajewski">grajewski</option>\n<option value="hajnowski">hajnowski</option>\n<option value="kolnenski">kolne\u0144ski</option>\n<option value="\u0142omzynski">\u0142om\u017cy\u0144ski</option>\n<option value="moniecki">moniecki</option>\n<option value="sejnenski">sejne\u0144ski</option>\n<option value="siemiatycki">siematycki</option>\n<option value="sokolski">sok\xf3lski</option>\n<option value="suwalski">suwalski</option>\n<option value="wysokomazowiecki">wysokomazowiecki</option>\n<option value="zambrowski">zambrowski</option>\n<option value="gdansk">Gda\u0144sk</option>\n<option value="gdynia">Gdynia</option>\n<option value="slupsk">S\u0142upsk</option>\n<option value="sopot">Sopot</option>\n<option value="bytowski">bytowski</option>\n<option value="chojnicki">chojnicki</option>\n<option value="czluchowski">cz\u0142uchowski</option>\n<option value="kartuski">kartuski</option>\n<option value="koscierski">ko\u015bcierski</option>\n<option value="kwidzynski">kwidzy\u0144ski</option>\n<option value="leborski">l\u0119borski</option>\n<option value="malborski">malborski</option>\n<option value="nowodworski">nowodworski</option>\n<option value="gdanski">gda\u0144ski</option>\n<option value="pucki">pucki</option>\n<option value="slupski">s\u0142upski</option>\n<option value="starogardzki">starogardzki</option>\n<option value="sztumski">sztumski</option>\n<option value="tczewski">tczewski</option>\n<option value="wejherowski">wejcherowski</option>\n<option value="katowice" selected="selected">Katowice</option>\n<option value="bielsko-biala">Bielsko-Bia\u0142a</option>\n<option value="bytom">Bytom</option>\n<option value="chorzow">Chorz\xf3w</option>\n<option value="czestochowa">Cz\u0119stochowa</option>\n<option value="dabrowa-gornicza">D\u0105browa G\xf3rnicza</option>\n<option value="gliwice">Gliwice</option>\n<option value="jastrzebie-zdroj">Jastrz\u0119bie Zdr\xf3j</option>\n<option value="jaworzno">Jaworzno</option>\n<option value="myslowice">Mys\u0142owice</option>\n<option value="piekary-slaskie">Piekary \u015al\u0105skie</option>\n<option value="ruda-slaska">Ruda \u015al\u0105ska</option>\n<option value="rybnik">Rybnik</option>\n<option value="siemianowice-slaskie">Siemianowice \u015al\u0105skie</option>\n<option value="sosnowiec">Sosnowiec</option>\n<option value="swietochlowice">\u015awi\u0119toch\u0142owice</option>\n<option value="tychy">Tychy</option>\n<option value="zabrze">Zabrze</option>\n<option value="zory">\u017bory</option>\n<option value="bedzinski">b\u0119dzi\u0144ski</option>\n<option value="bielski">bielski</option>\n<option value="bierunsko-ledzinski">bieru\u0144sko-l\u0119dzi\u0144ski</option>\n<option value="cieszynski">cieszy\u0144ski</option>\n<option value="czestochowski">cz\u0119stochowski</option>\n<option value="gliwicki">gliwicki</option>\n<option value="klobucki">k\u0142obucki</option>\n<option value="lubliniecki">lubliniecki</option>\n<option value="mikolowski">miko\u0142owski</option>\n<option value="myszkowski">myszkowski</option>\n<option value="pszczynski">pszczy\u0144ski</option>\n<option value="raciborski">raciborski</option>\n<option value="rybnicki">rybnicki</option>\n<option value="tarnogorski">tarnog\xf3rski</option>\n<option value="wodzislawski">wodzis\u0142awski</option>\n<option value="zawiercianski">zawiercia\u0144ski</option>\n<option value="zywiecki">\u017cywiecki</option>\n<option value="kielce">Kielce</option>\n<option value="buski">buski</option>\n<option value="jedrzejowski">j\u0119drzejowski</option>\n<option value="kazimierski">kazimierski</option>\n<option value="kielecki">kielecki</option>\n<option value="konecki">konecki</option>\n<option value="opatowski">opatowski</option>\n<option value="ostrowiecki">ostrowiecki</option>\n<option value="pinczowski">pi\u0144czowski</option>\n<option value="sandomierski">sandomierski</option>\n<option value="skarzyski">skar\u017cyski</option>\n<option value="starachowicki">starachowicki</option>\n<option value="staszowski">staszowski</option>\n<option value="wloszczowski">w\u0142oszczowski</option>\n<option value="olsztyn">Olsztyn</option>\n<option value="elblag">Elbl\u0105g</option>\n<option value="bartoszycki">bartoszycki</option>\n<option value="braniewski">braniewski</option>\n<option value="dzialdowski">dzia\u0142dowski</option>\n<option value="elblaski">elbl\u0105ski</option>\n<option value="elcki">e\u0142cki</option>\n<option value="gizycki">gi\u017cycki</option>\n<option value="goldapski">go\u0142dapski</option>\n<option value="ilawski">i\u0142awski</option>\n<option value="ketrzynski">k\u0119trzy\u0144ski</option>\n<option value="lidzbarski">lidzbarski</option>\n<option value="mragowski">mr\u0105gowski</option>\n<option value="nidzicki">nidzicki</option>\n<option value="nowomiejski">nowomiejski</option>\n<option value="olecki">olecki</option>\n<option value="olsztynski">olszty\u0144ski</option>\n<option value="ostrodzki">ostr\xf3dzki</option>\n<option value="piski">piski</option>\n<option value="szczycienski">szczycie\u0144ski</option>\n<option value="wegorzewski">w\u0119gorzewski</option>\n<option value="poznan">Pozna\u0144</option>\n<option value="kalisz">Kalisz</option>\n<option value="konin">Konin</option>\n<option value="leszno">Leszno</option>\n<option value="chodzieski">chodziejski</option>\n<option value="czarnkowsko-trzcianecki">czarnkowsko-trzcianecki</option>\n<option value="gnieznienski">gnie\u017anie\u0144ski</option>\n<option value="gostynski">gosty\u0144ski</option>\n<option value="grodziski">grodziski</option>\n<option value="jarocinski">jaroci\u0144ski</option>\n<option value="kaliski">kaliski</option>\n<option value="kepinski">k\u0119pi\u0144ski</option>\n<option value="kolski">kolski</option>\n<option value="koninski">koni\u0144ski</option>\n<option value="koscianski">ko\u015bcia\u0144ski</option>\n<option value="krotoszynski">krotoszy\u0144ski</option>\n<option value="leszczynski">leszczy\u0144ski</option>\n<option value="miedzychodzki">mi\u0119dzychodzki</option>\n<option value="nowotomyski">nowotomyski</option>\n<option value="obornicki">obornicki</option>\n<option value="ostrowski">ostrowski</option>\n<option value="ostrzeszowski">ostrzeszowski</option>\n<option value="pilski">pilski</option>\n<option value="pleszewski">pleszewski</option>\n<option value="poznanski">pozna\u0144ski</option>\n<option value="rawicki">rawicki</option>\n<option value="slupecki">s\u0142upecki</option>\n<option value="szamotulski">szamotulski</option>\n<option value="sredzki">\u015bredzki</option>\n<option value="sremski">\u015bremski</option>\n<option value="turecki">turecki</option>\n<option value="wagrowiecki">w\u0105growiecki</option>\n<option value="wolsztynski">wolszty\u0144ski</option>\n<option value="wrzesinski">wrzesi\u0144ski</option>\n<option value="zlotowski">z\u0142otowski</option>\n<option value="bialogardzki">bia\u0142ogardzki</option>\n<option value="choszczenski">choszcze\u0144ski</option>\n<option value="drawski">drawski</option>\n<option value="goleniowski">goleniowski</option>\n<option value="gryficki">gryficki</option>\n<option value="gryfinski">gryfi\u0144ski</option>\n<option value="kamienski">kamie\u0144ski</option>\n<option value="kolobrzeski">ko\u0142obrzeski</option>\n<option value="koszalinski">koszali\u0144ski</option>\n<option value="lobeski">\u0142obeski</option>\n<option value="mysliborski">my\u015bliborski</option>\n<option value="policki">policki</option>\n<option value="pyrzycki">pyrzycki</option>\n<option value="slawienski">s\u0142awie\u0144ski</option>\n<option value="stargardzki">stargardzki</option>\n<option value="szczecinecki">szczecinecki</option>\n<option value="swidwinski">\u015bwidwi\u0144ski</option>\n<option value="walecki">wa\u0142ecki</option>\n</select>'
  1406
+
  1407
+# PLPostalCodeField ##############################################################
  1408
+
  1409
+>>> from django.contrib.localflavor.pl.forms import PLPostalCodeField
  1410
+>>> f = PLPostalCodeField()
  1411
+>>> f.clean('43--434')
  1412
+Traceback (most recent call last):
  1413
+...
  1414
+ValidationError: [u'Enter a postal code in the format XX-XXX.']
  1415
+>>> f.clean('41-403')
  1416
+u'41-403'
  1417
+
  1418
+# PLTaxNumberField ###############################################################
  1419
+
  1420
+>>> from django.contrib.localflavor.pl.forms import PLTaxNumberField
  1421
+>>> f = PLTaxNumberField()
  1422
+>>> f.clean('43-343-234-323')
  1423
+Traceback (most recent call last):
  1424
+...
  1425
+ValidationError: [u'Enter a tax number field (NIP) in the format XXX-XXX-XX-XX or XX-XX-XXX-XXX.']
  1426
+>>> f.clean('43-34-234-323')
  1427
+u'43-34-234-323'
  1428
+>>> f.clean('433-344-24-23')
  1429
+u'433-344-24-23'
  1430
+
  1431
+# PLNationalIdentificationNumberField ############################################
1394 1432
 
  1433
+>>> from django.contrib.localflavor.pl.forms import PLNationalIdentificationNumberField
  1434
+>>> f = PLNationalIdentificationNumberField()
  1435
+>>> f.clean('80071610614')
  1436
+u'80071610614'
  1437
+>>> f.clean('80071610610')
  1438
+Traceback (most recent call last):
  1439
+...
  1440
+ValidationError: [u'Wrong checksum for the National Identification Number.']
  1441
+>>> f.clean('80')
  1442
+Traceback (most recent call last):
  1443
+...
  1444
+ValidationError: [u'National Identification Number consists of 11 digits.']
  1445
+>>> f.clean('800716106AA')
  1446
+Traceback (most recent call last):
  1447
+...
  1448
+ValidationError: [u'National Identification Number consists of 11 digits.']
  1449
+"""

0 notes on commit 90c177f

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.