Browse files

Updated Spanish and Catalan translations.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@9344 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 21fa517 commit 916d61d8de0476bbd17d234e4c5f1b0b74c34e53 @telenieko telenieko committed Nov 6, 2008
View
BIN django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
283 django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,8 +5,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-02 09:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-02 09:43+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-11-06 09:51+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-11-05 19:26+0100\n"
"Last-Translator: Django Catalan Group <django-cat@googlegroups.com>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -155,7 +155,7 @@ msgid "Polish"
msgstr "polac"
#: conf/global_settings.py:79
-msgid "Portugese"
+msgid "Portuguese"
msgstr "portuguès"
#: conf/global_settings.py:80
@@ -219,40 +219,40 @@ msgstr ""
"<h3>Per %s:</h3>\n"
"<ul>\n"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:92
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 contrib/admin/filterspecs.py:173
+#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:91
+#: contrib/admin/filterspecs.py:146 contrib/admin/filterspecs.py:172
msgid "All"
msgstr "Tots"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:113
+#: contrib/admin/filterspecs.py:112
msgid "Any date"
msgstr "Qualsevol data"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:114
+#: contrib/admin/filterspecs.py:113
msgid "Today"
msgstr "Avui"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:117
+#: contrib/admin/filterspecs.py:116
msgid "Past 7 days"
msgstr "Últims 7 dies"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:119
+#: contrib/admin/filterspecs.py:118
msgid "This month"
msgstr "Aquest mes"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:121
+#: contrib/admin/filterspecs.py:120
msgid "This year"
msgstr "Aquest any"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:146 forms/widgets.py:390
msgid "Yes"
msgstr "Si"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:146 forms/widgets.py:390
msgid "No"
msgstr "No"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:153 forms/widgets.py:390
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
@@ -294,7 +294,7 @@ msgid "Changed %s."
msgstr "Modificat %s."
#: contrib/admin/options.py:338 contrib/admin/options.py:348
-#: forms/models.py:275
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:288
msgid "and"
msgstr "i"
@@ -345,30 +345,30 @@ msgstr ""
"S'ha afegit exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou "
"abaix."
-#: contrib/admin/options.py:536
+#: contrib/admin/options.py:528
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Afegir %s"
-#: contrib/admin/options.py:614
+#: contrib/admin/options.py:606
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Modificar %s"
-#: contrib/admin/options.py:646
+#: contrib/admin/options.py:638
msgid "Database error"
msgstr "Error de base de dades"
-#: contrib/admin/options.py:696
+#: contrib/admin/options.py:688
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\" ha estat eliminat amb èxit."
-#: contrib/admin/options.py:703
+#: contrib/admin/options.py:695
msgid "Are you sure?"
msgstr "Esteu segurs?"
-#: contrib/admin/options.py:732
+#: contrib/admin/options.py:724
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Modificar històric: %s"
@@ -382,11 +382,11 @@ msgstr ""
"Si us plau, introduïu un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingueu en "
"compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
-#: contrib/admin/sites.py:227 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:226 contrib/admin/views/decorators.py:40
msgid "Please log in again, because your session has expired."
msgstr "Si us plau, identifiqueu-vos de nou doncs la vostra sessió ha expirat."
-#: contrib/admin/sites.py:234 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:233 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
@@ -395,29 +395,29 @@ msgstr ""
"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliteu les 'cookies', recarregueu "
"aquesta pàgina i proveu-ho de nou. "
-#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/sites.py:256
+#: contrib/admin/sites.py:249 contrib/admin/sites.py:255
#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Els noms d'usuari no poden contenir el caracter '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:253 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:252 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr ""
"La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en tot "
"cas."
-#: contrib/admin/sites.py:313
+#: contrib/admin/sites.py:312
msgid "Site administration"
msgstr "Lloc administratiu"
-#: contrib/admin/sites.py:326 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:325 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Iniciar sessió"
-#: contrib/admin/sites.py:373
+#: contrib/admin/sites.py:372
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "Administració de %s"
@@ -448,11 +448,11 @@ msgstr "Actualment:"
msgid "Change:"
msgstr "Modificar:"
-#: contrib/admin/widgets.py:121
+#: contrib/admin/widgets.py:123
msgid "Lookup"
msgstr "Cercar"
-#: contrib/admin/widgets.py:228
+#: contrib/admin/widgets.py:230
msgid "Add Another"
msgstr "Afegir un altre"
@@ -467,7 +467,7 @@ msgstr "Ho sentim, però no s'ha pogut trobar la pàgina sol·licitada"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:8
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:31
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
@@ -511,26 +511,26 @@ msgstr ""
msgid "%(name)s"
msgstr "%(name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
msgid "Welcome,"
msgstr "Benvingut/da,"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Documentation"
msgstr "Documentació"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:13
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Change password"
msgstr "Canviar contrasenya"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Log out"
@@ -556,7 +556,7 @@ msgstr "Històric"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/stacked.html:13
-#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:27
msgid "View on site"
msgstr "Veure al lloc"
@@ -662,6 +662,7 @@ msgid "User"
msgstr "Usuari"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:24
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:33
msgid "Action"
msgstr "Acció"
@@ -909,7 +910,7 @@ msgstr "Adreça de correu electrònic:"
msgid "Reset my password"
msgstr "Restablir la meva contrasenya"
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:288
+#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:284
msgid "All dates"
msgstr "Totes les dates"
@@ -1054,7 +1055,8 @@ msgstr "Text"
msgid "Time"
msgstr "Hora"
-#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:22
+#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:21
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:37
#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"
@@ -1172,7 +1174,7 @@ msgid "Change password: %s"
msgstr "Canviar contrasenya: %s"
#: contrib/auth/forms.py:15 contrib/auth/forms.py:48
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:127
msgid ""
"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
"digits and underscores)."
@@ -1243,119 +1245,119 @@ msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
msgstr ""
"La seva antiga contrasenya no és correcte. Si el plau, introduïu-la de nou."
-#: contrib/auth/models.py:72 contrib/auth/models.py:95
+#: contrib/auth/models.py:63 contrib/auth/models.py:86
msgid "name"
msgstr "nom"
-#: contrib/auth/models.py:74
+#: contrib/auth/models.py:65
msgid "codename"
msgstr "nom en clau"
-#: contrib/auth/models.py:77
+#: contrib/auth/models.py:68
msgid "permission"
msgstr "permís"
-#: contrib/auth/models.py:78 contrib/auth/models.py:96
+#: contrib/auth/models.py:69 contrib/auth/models.py:87
msgid "permissions"
msgstr "permisos"
-#: contrib/auth/models.py:99
+#: contrib/auth/models.py:90
msgid "group"
msgstr "grup"
-#: contrib/auth/models.py:100 contrib/auth/models.py:146
+#: contrib/auth/models.py:91 contrib/auth/models.py:137
msgid "groups"
msgstr "grups"
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:127
msgid "username"
msgstr "nom d'usuari"
-#: contrib/auth/models.py:137
+#: contrib/auth/models.py:128
msgid "first name"
msgstr "nom propi"
-#: contrib/auth/models.py:138
+#: contrib/auth/models.py:129
msgid "last name"
msgstr "cognoms"
-#: contrib/auth/models.py:139
+#: contrib/auth/models.py:130
msgid "e-mail address"
msgstr "adreça de correu electrònic"
-#: contrib/auth/models.py:140
+#: contrib/auth/models.py:131
msgid "password"
msgstr "contrasenya"
-#: contrib/auth/models.py:140
+#: contrib/auth/models.py:131
msgid ""
"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
"password form</a>."
msgstr ""
"Utilitzeu '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari "
"de canvi de contrasenya</a>."
-#: contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:132
msgid "staff status"
msgstr "membre del personal"
-#: contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:132
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
msgstr "Indica si l'usuari pot entrar en el lloc administratiu."
-#: contrib/auth/models.py:142
+#: contrib/auth/models.py:133
msgid "active"
msgstr "actiu"
-#: contrib/auth/models.py:142
+#: contrib/auth/models.py:133
msgid ""
"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr ""
"Designa si aquest usuari ha de ser tractat com a actiu. Deseleccioneu-ho "
"enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:134
msgid "superuser status"
msgstr "estat de superusuari"
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:134
msgid ""
"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
"them."
msgstr ""
"Designa que aquest usuari té tots els permissos sense assignar-los "
"explícitament."
-#: contrib/auth/models.py:144
+#: contrib/auth/models.py:135
msgid "last login"
msgstr "últim inici de sessió"
-#: contrib/auth/models.py:145
+#: contrib/auth/models.py:136
msgid "date joined"
msgstr "data de creació"
-#: contrib/auth/models.py:147
+#: contrib/auth/models.py:138
msgid ""
"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
"all permissions granted to each group he/she is in."
msgstr ""
"Junt amb els permissos asignats manualment, aquest usuari tindrà, també, els "
"permissos dels grups dels que sigui membre."
-#: contrib/auth/models.py:148
+#: contrib/auth/models.py:139
msgid "user permissions"
msgstr "permissos de l'usuari"
-#: contrib/auth/models.py:152
+#: contrib/auth/models.py:143
msgid "user"
msgstr "usuari"
-#: contrib/auth/models.py:153
+#: contrib/auth/models.py:144
msgid "users"
msgstr "usuaris"
-#: contrib/auth/models.py:308
+#: contrib/auth/models.py:300
msgid "message"
msgstr "missatge"
@@ -1375,26 +1377,28 @@ msgstr "contingut"
msgid "Metadata"
msgstr "metadades"
-#: contrib/comments/forms.py:20
+#: contrib/comments/forms.py:19
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:34
msgid "Name"
msgstr "nom"
-#: contrib/comments/forms.py:21
+#: contrib/comments/forms.py:20
msgid "Email address"
msgstr "Adreça de correu electrònic"
-#: contrib/comments/forms.py:23
+#: contrib/comments/forms.py:22
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:35
msgid "Comment"
msgstr "Comentari"
-#: contrib/comments/forms.py:26
+#: contrib/comments/forms.py:25
msgid ""
"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
msgstr ""
"Si entreu cualsevol cosa en aquest camp el vostre comentari es tractarà com "
"a spam"
-#: contrib/comments/forms.py:126
+#: contrib/comments/forms.py:125
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
@@ -1480,6 +1484,135 @@ msgstr ""
"\n"
"http://%(domain)s%(url)s"
+#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:4
+msgid "Approve a comment"
+msgstr "aprovar un comentari"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:7
+msgid "Really make this comment public?"
+msgstr "Realment vol fer aquest comentari públic?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:12
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:49
+msgid "Approve"
+msgstr "Aprovar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approved.html:4
+msgid "Thanks for approving"
+msgstr "Gràcies per aprovar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approved.html:7
+#: contrib/comments/templates/comments/deleted.html:7
+#: contrib/comments/templates/comments/flagged.html:7
+msgid ""
+"Thanks for taking the time to improve the quality of discussion on our site"
+msgstr ""
+"Gràcies per dedicar el temps a millorar la qualitat del debat al nostre lloc"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/delete.html:4
+msgid "Remove a comment"
+msgstr "Eliminar un comentaris"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/delete.html:7
+msgid "Really remove this comment?"
+msgstr "Realment vol eliminar aquest comentari?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/delete.html:12
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:53
+msgid "Remove"
+msgstr "Eliminar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/deleted.html:4
+msgid "Thanks for removing"
+msgstr "Gràcies per eliminar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flag.html:4
+msgid "Flag this comment"
+msgstr "Marcar aquest comentari"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flag.html:7
+msgid "Really flag this comment?"
+msgstr "Realment vol marcar aquest comentari?"
+
+# Context problem... waitting for comments from django-i18n
+#: contrib/comments/templates/comments/flag.html:12
+msgid "Flag"
+msgstr ""
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flagged.html:4
+msgid "Thanks for flagging"
+msgstr "Gràcies per marcar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:16
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:31
+msgid "Post"
+msgstr "Publicar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:17
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:32
+msgid "Preview"
+msgstr "Vista prèvia"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:4
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:19
+msgid "Comment moderation queue"
+msgstr "Cua de moderació de comentaris"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:26
+msgid "No comments to moderate"
+msgstr "No hi ha comentaris per a moderar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:36
+msgid "Email"
+msgstr "Correu electrònic"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:38
+msgid "Authenticated?"
+msgstr "Autentificat?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:39
+msgid "IP Address"
+msgstr "Adreça IP"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:40
+msgid "Date posted"
+msgstr "Data d'enviament"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:63
+msgid "yes"
+msgstr "si"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:63
+msgid "no"
+msgstr "no"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/posted.html:4
+msgid "Thanks for commenting"
+msgstr "Gràcies per comentar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/posted.html:7
+msgid "Thank you for your comment"
+msgstr "Gràcies pel seu comentari"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:4
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:12
+msgid "Preview your comment"
+msgstr "Previsualitzar el seu comentari"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:10
+msgid "Please correct the error below"
+msgid_plural "Please correct the errors below"
+msgstr[0] "Si us plau, corregiu l'error mostrat a baix."
+msgstr[1] "Si us plau, corregiu els errors mostrats a baix."
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15
+msgid "Post your comment"
+msgstr "Enviar el seu comentari"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15
+msgid "or make changes"
+msgstr "o faci canvis."
+
#: contrib/contenttypes/models.py:67
msgid "python model class name"
msgstr "nom de la classe del model en python"
@@ -3735,7 +3868,7 @@ msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr "Esculliu una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
-#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:654
+#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:720
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Introduïu una llista de valors."
@@ -3754,17 +3887,23 @@ msgstr ""
msgid "Order"
msgstr "Ordre"
-#: forms/models.py:268 forms/models.py:277
+#: forms/models.py:281 forms/models.py:290
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "Ja existeix %(model_name)s amb aquest %(field_label)s."
-#: forms/models.py:584
+#: forms/models.py:587
+msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
+msgstr ""
+"La clau forànea en línea no coincideix amb la clau primària de la instància "
+"del pare"
+
+#: forms/models.py:650
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr ""
"Escolli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
-#: forms/models.py:655
+#: forms/models.py:721
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Escolliu una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
View
BIN django/conf/locale/es/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
289 django/conf/locale/es/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,8 +5,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-02 09:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-02 09:43+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-11-06 09:53+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-11-06 09:46+0100\n"
"Last-Translator: Django Spanish Team <django-cat@googlegroups.com>Language-"
"Team: Django Spanish Team <django-cat@googlegroups.com>MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -154,7 +154,7 @@ msgid "Polish"
msgstr "polaco"
#: conf/global_settings.py:79
-msgid "Portugese"
+msgid "Portuguese"
msgstr "portugués"
#: conf/global_settings.py:80
@@ -218,40 +218,40 @@ msgstr ""
"<h3>Por %s:</h3>\n"
"<ul>\n"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:92
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 contrib/admin/filterspecs.py:173
+#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:91
+#: contrib/admin/filterspecs.py:146 contrib/admin/filterspecs.py:172
msgid "All"
msgstr "Todo"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:113
+#: contrib/admin/filterspecs.py:112
msgid "Any date"
msgstr "Cualquier fecha"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:114
+#: contrib/admin/filterspecs.py:113
msgid "Today"
msgstr "Hoy"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:117
+#: contrib/admin/filterspecs.py:116
msgid "Past 7 days"
msgstr "Últimos 7 días"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:119
+#: contrib/admin/filterspecs.py:118
msgid "This month"
msgstr "Este mes"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:121
+#: contrib/admin/filterspecs.py:120
msgid "This year"
msgstr "Este año"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:146 forms/widgets.py:390
msgid "Yes"
msgstr "Sí"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:146 forms/widgets.py:390
msgid "No"
msgstr "No"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:391
+#: contrib/admin/filterspecs.py:153 forms/widgets.py:390
msgid "Unknown"
msgstr "Desconocido"
@@ -293,7 +293,7 @@ msgid "Changed %s."
msgstr "Modificado/a %s."
#: contrib/admin/options.py:338 contrib/admin/options.py:348
-#: forms/models.py:275
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:288
msgid "and"
msgstr "y"
@@ -343,30 +343,30 @@ msgid ""
msgstr ""
"Se añadió con éxito el %(name)s \"%(obj)s. Puede editarlo de nuevo abajo."
-#: contrib/admin/options.py:536
+#: contrib/admin/options.py:528
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Añadir %s"
-#: contrib/admin/options.py:614
+#: contrib/admin/options.py:606
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Modificar %s"
-#: contrib/admin/options.py:646
+#: contrib/admin/options.py:638
msgid "Database error"
msgstr "Error en la base de datos"
-#: contrib/admin/options.py:696
+#: contrib/admin/options.py:688
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "Se eliminó con éxito el %(name)s \"%(obj)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:703
+#: contrib/admin/options.py:695
msgid "Are you sure?"
msgstr "¿Está seguro?"
-#: contrib/admin/options.py:732
+#: contrib/admin/options.py:724
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Histórico de modificaciones: %s"
@@ -380,41 +380,41 @@ msgstr ""
"Por favor, introduzca un nombre de usuario y contraseña correctos. Note que "
"ambos campos son sensibles a mayúsculas/minúsculas."
-#: contrib/admin/sites.py:227 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:226 contrib/admin/views/decorators.py:40
msgid "Please log in again, because your session has expired."
msgstr "Por favor, inicie sesión de nuevo, ya que su sesión ha caducado."
-#: contrib/admin/sites.py:234 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:233 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Parece que su navegador no está configurado para aceptar cookies. "
"Actívelas , recargue esta página, e inténtelo de nuevo."
-#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/sites.py:256
+#: contrib/admin/sites.py:249 contrib/admin/sites.py:255
#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Los nombres de usuario no pueden contener el carácter '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:253 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:252 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr ""
"Su dirección de correo no es su nombre de usuario. Pruebe con '%s' en su "
"lugar."
-#: contrib/admin/sites.py:313
+#: contrib/admin/sites.py:312
msgid "Site administration"
msgstr "Sitio administrativo"
-#: contrib/admin/sites.py:326 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:325 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Iniciar sesión"
-#: contrib/admin/sites.py:373
+#: contrib/admin/sites.py:372
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "Administración de %s"
@@ -445,11 +445,11 @@ msgstr "Actualmente:"
msgid "Change:"
msgstr "Modificar:"
-#: contrib/admin/widgets.py:121
+#: contrib/admin/widgets.py:123
msgid "Lookup"
msgstr "Buscar"
-#: contrib/admin/widgets.py:228
+#: contrib/admin/widgets.py:230
msgid "Add Another"
msgstr "Añadir otro"
@@ -464,7 +464,7 @@ msgstr "Lo sentimos, pero no se encuentra la página solicitada."
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:8
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:31
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
@@ -509,26 +509,26 @@ msgstr ""
msgid "%(name)s"
msgstr "%(name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
msgid "Welcome,"
msgstr "Bienvenido/a,"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Documentation"
msgstr "Documentación"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:13
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Change password"
msgstr "Cambiar contraseña"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Log out"
@@ -554,7 +554,7 @@ msgstr "Histórico"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/stacked.html:13
-#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:27
msgid "View on site"
msgstr "Ver en el sitio"
@@ -660,6 +660,7 @@ msgid "User"
msgstr "Usuario"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:24
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:33
msgid "Action"
msgstr "Acción"
@@ -911,7 +912,7 @@ msgstr "Dirección de correo electrónico:"
msgid "Reset my password"
msgstr "Restablecer mi contraseña"
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:288
+#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:284
msgid "All dates"
msgstr "Todas las fechas"
@@ -1057,7 +1058,8 @@ msgstr "Texto"
msgid "Time"
msgstr "Hora"
-#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:22
+#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:21
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:37
#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"
@@ -1174,7 +1176,7 @@ msgid "Change password: %s"
msgstr "Cambiar contraseña: %s"
#: contrib/auth/forms.py:15 contrib/auth/forms.py:48
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:127
msgid ""
"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
"digits and underscores)."
@@ -1246,119 +1248,119 @@ msgstr ""
"Su contraseña antigua es incorrecta. Por favor, vuelva a introducirla "
"correctamente."
-#: contrib/auth/models.py:72 contrib/auth/models.py:95
+#: contrib/auth/models.py:63 contrib/auth/models.py:86
msgid "name"
msgstr "nombre"
-#: contrib/auth/models.py:74
+#: contrib/auth/models.py:65
msgid "codename"
msgstr "nombre en código"
-#: contrib/auth/models.py:77
+#: contrib/auth/models.py:68
msgid "permission"
msgstr "permiso"
-#: contrib/auth/models.py:78 contrib/auth/models.py:96
+#: contrib/auth/models.py:69 contrib/auth/models.py:87
msgid "permissions"
msgstr "permisos"
-#: contrib/auth/models.py:99
+#: contrib/auth/models.py:90
msgid "group"
msgstr "grupo"
-#: contrib/auth/models.py:100 contrib/auth/models.py:146
+#: contrib/auth/models.py:91 contrib/auth/models.py:137
msgid "groups"
msgstr "grupos"
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:127
msgid "username"
msgstr "nombre de usuario"
-#: contrib/auth/models.py:137
+#: contrib/auth/models.py:128
msgid "first name"
msgstr "nombre propio"
-#: contrib/auth/models.py:138
+#: contrib/auth/models.py:129
msgid "last name"
msgstr "apellidos"
-#: contrib/auth/models.py:139
+#: contrib/auth/models.py:130
msgid "e-mail address"
msgstr "dirección de correo electrónico"
-#: contrib/auth/models.py:140
+#: contrib/auth/models.py:131
msgid "password"
msgstr "contraseña"
-#: contrib/auth/models.py:140
+#: contrib/auth/models.py:131
msgid ""
"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
"password form</a>."
msgstr ""
"Use'[algo]$[sal]$[hash hexadecimal]' o use <a href=\"password/\">el "
"formulario para cambiar la contraseña</a>."
-#: contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:132
msgid "staff status"
msgstr "es staff"
-#: contrib/auth/models.py:141
+#: contrib/auth/models.py:132
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
msgstr "Indica si el usuario puede entrar en este sitio de administración."
-#: contrib/auth/models.py:142
+#: contrib/auth/models.py:133
msgid "active"
msgstr "activo"
-#: contrib/auth/models.py:142
+#: contrib/auth/models.py:133
msgid ""
"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr ""
"Indica si el usuario puede ser tratado como activo. Desmarque esta opción en "
"lugar de borrar la cuenta."
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:134
msgid "superuser status"
msgstr "es superusuario"
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:134
msgid ""
"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
"them."
msgstr ""
"Indica que este usuario tiene todos los permisos sin asignárselos "
"explícitamente."
-#: contrib/auth/models.py:144
+#: contrib/auth/models.py:135
msgid "last login"
msgstr "último inicio de sesión"
-#: contrib/auth/models.py:145
+#: contrib/auth/models.py:136
msgid "date joined"
msgstr "fecha de alta"
-#: contrib/auth/models.py:147
+#: contrib/auth/models.py:138
msgid ""
"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
"all permissions granted to each group he/she is in."
msgstr ""
"Además de los permisos asignados manualmente, este usuario también tendrá "
"todos los permisos de los grupos en los que esté."
-#: contrib/auth/models.py:148
+#: contrib/auth/models.py:139
msgid "user permissions"
msgstr "permisos de usuario"
-#: contrib/auth/models.py:152
+#: contrib/auth/models.py:143
msgid "user"
msgstr "usuario"
-#: contrib/auth/models.py:153
+#: contrib/auth/models.py:144
msgid "users"
msgstr "usuarios"
-#: contrib/auth/models.py:308
+#: contrib/auth/models.py:300
msgid "message"
msgstr "mensaje"
@@ -1378,24 +1380,26 @@ msgstr "contenido"
msgid "Metadata"
msgstr "metadatos"
-#: contrib/comments/forms.py:20
+#: contrib/comments/forms.py:19
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:34
msgid "Name"
msgstr "nombre"
-#: contrib/comments/forms.py:21
+#: contrib/comments/forms.py:20
msgid "Email address"
msgstr "dirección de correo electrónico"
-#: contrib/comments/forms.py:23
+#: contrib/comments/forms.py:22
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:35
msgid "Comment"
msgstr "comentario"
-#: contrib/comments/forms.py:26
+#: contrib/comments/forms.py:25
msgid ""
"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
msgstr "Si introduce algo en este campo su comentario será tratado como spam"
-#: contrib/comments/forms.py:126
+#: contrib/comments/forms.py:125
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
@@ -1480,6 +1484,135 @@ msgstr ""
"\n"
"http://%(domain)s%(url)s"
+#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:4
+msgid "Approve a comment"
+msgstr "Aprovar un comentario"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:7
+msgid "Really make this comment public?"
+msgstr "Realmente desea hacer este comentario público?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:12
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:49
+msgid "Approve"
+msgstr "Aprobar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approved.html:4
+msgid "Thanks for approving"
+msgstr "Gracias por aprobar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/approved.html:7
+#: contrib/comments/templates/comments/deleted.html:7
+#: contrib/comments/templates/comments/flagged.html:7
+msgid ""
+"Thanks for taking the time to improve the quality of discussion on our site"
+msgstr ""
+"Gracias por tomarse el tiempo para mejorar la calidad del debate en nuestro "
+"sitio"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/delete.html:4
+msgid "Remove a comment"
+msgstr "Eliminar un comentario"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/delete.html:7
+msgid "Really remove this comment?"
+msgstr "¿Realmente desea eliminar este comentario?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/delete.html:12
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:53
+msgid "Remove"
+msgstr "Eliminar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/deleted.html:4
+msgid "Thanks for removing"
+msgstr "Gracias por eliminar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flag.html:4
+msgid "Flag this comment"
+msgstr "Marcar este comentario"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flag.html:7
+msgid "Really flag this comment?"
+msgstr "¿Realmente desea marcar este comentario?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flag.html:12
+msgid "Flag"
+msgstr ""
+
+#: contrib/comments/templates/comments/flagged.html:4
+msgid "Thanks for flagging"
+msgstr "Graciar por marcar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:16
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:31
+msgid "Post"
+msgstr "Enviar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:17
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:32
+msgid "Preview"
+msgstr "Previsualizar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:4
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:19
+msgid "Comment moderation queue"
+msgstr "Cola de moderación de comentarios"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:26
+msgid "No comments to moderate"
+msgstr "No hay comentarios por moderar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:36
+msgid "Email"
+msgstr "Correo electrónico"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:38
+msgid "Authenticated?"
+msgstr "¿Autentificado?"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:39
+msgid "IP Address"
+msgstr "Dirección IP"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:40
+msgid "Date posted"
+msgstr "Fecha de envío"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:63
+msgid "yes"
+msgstr "sí"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:63
+msgid "no"
+msgstr "no"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/posted.html:4
+msgid "Thanks for commenting"
+msgstr "Gracias por comentar"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/posted.html:7
+msgid "Thank you for your comment"
+msgstr "Gracias por su comentario"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:4
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:12
+msgid "Preview your comment"
+msgstr "Previsualizar su comentario"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:10
+msgid "Please correct the error below"
+msgid_plural "Please correct the errors below"
+msgstr[0] "Por favor, corrija el siguiente error."
+msgstr[1] "Por favor, corrija los siguientes errores."
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15
+msgid "Post your comment"
+msgstr "Envie su comentario"
+
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15
+msgid "or make changes"
+msgstr "o haga cambios"
+
#: contrib/contenttypes/models.py:67
msgid "python model class name"
msgstr "nombre de la clase modelo de python"
@@ -3736,7 +3869,7 @@ msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr ""
"Escoja una opción válida. %(value)s no es una de las opciones disponibles."
-#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:654
+#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:720
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Introduzca una lista de valores."
@@ -3755,16 +3888,22 @@ msgstr ""
msgid "Order"
msgstr "Orden"
-#: forms/models.py:268 forms/models.py:277
+#: forms/models.py:281 forms/models.py:290
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "Ya existe %(model_name)s con este %(field_label)s."
-#: forms/models.py:584
+#: forms/models.py:587
+msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
+msgstr ""
+"La clave foránea en linea no coincide con la clave primaria de la instancia "
+"padre."
+
+#: forms/models.py:650
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Escoja una opción válida. Esa opción no está entre las disponibles."
-#: forms/models.py:655
+#: forms/models.py:721
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Escoja una opción válida; '%s' no es una de las opciones disponibles."
@@ -4138,9 +4277,6 @@ msgstr "El/La %(verbose_name)s ha sido borrado."
#~ msgid "approved by staff"
#~ msgstr "aprobado por el staff"
-#~ msgid "free comment"
-#~ msgstr "comentario libre"
-
#~ msgid "free comments"
#~ msgstr "comentarios libres"
@@ -4207,9 +4343,6 @@ msgstr "El/La %(verbose_name)s ha sido borrado."
#~ msgid "Post a photo"
#~ msgstr "Publica una fotografía"
-#~ msgid "Preview comment"
-#~ msgstr "Previsualizar comentario"
-
#~ msgid "Your name:"
#~ msgstr "Su nombre:"

0 comments on commit 916d61d

Please sign in to comment.