Permalink
Browse files

Fixed #14076 -- Updated Danish translation. Thanks to finngruwier.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@13546 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 5d1627f commit 973fb63e4f4a2d07cf14cf117175cece71f0a8da @freakboy3742 freakboy3742 committed Aug 7, 2010
Binary file not shown.
@@ -6,9 +6,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-26 15:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-08-13 22:00+0200\n"
-"Last-Translator: Finn Gruwier Larsen<finn@gruwier.dk>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-07 11:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-07 22:00+0200\n"
+"Last-Translator: Finn Gruwier Larsen<finngruwierlarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -44,13 +44,42 @@ msgstr "Foretag dit/dine valg og klik "
msgid "Clear all"
msgstr "Fravælg alle"
-#: contrib/admin/media/js/actions.js:17
+#: contrib/admin/media/js/actions.js:18
#: contrib/admin/media/js/actions.min.js:1
msgid "%(sel)s of %(cnt)s selected"
msgid_plural "%(sel)s of %(cnt)s selected"
msgstr[0] "%(sel)s af %(cnt)s valgt"
msgstr[1] "%(sel)s af %(cnt)s valgt"
+#: contrib/admin/media/js/actions.js:109
+#: contrib/admin/media/js/actions.min.js:5
+msgid ""
+"You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an "
+"action, your unsaved changes will be lost."
+msgstr ""
+"Du har ugemte ændringer af et eller flere redigerbare felter. Hvis du "
+"udfører en handling fra drop-down-menuen, vil du miste disse ændringer."
+
+#: contrib/admin/media/js/actions.js:121
+#: contrib/admin/media/js/actions.min.js:6
+msgid ""
+"You have selected an action, but you haven't saved your changes to "
+"individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the "
+"action."
+msgstr ""
+"Du har valgt en handling, men du har ikke gemt dine ændringer til et eller "
+"flere felter. Klik venligst OK for at gemme og vælg dernæst handlingen igen."
+
+#: contrib/admin/media/js/actions.js:123
+#: contrib/admin/media/js/actions.min.js:6
+msgid ""
+"You have selected an action, and you haven't made any changes on individual "
+"fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save "
+"button."
+msgstr ""
+"Du har valgt en handling, og du har ikke udført nogen ændringer på felter. "
+"Det, du søger er formentlig Udfør-knappen i stedet for Gem-knappen."
+
#: contrib/admin/media/js/calendar.js:24
#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:32
msgid ""

0 comments on commit 973fb63

Please sign in to comment.