Permalink
Browse files

Fixed #1752 -- Updated cs translations. Thanks, radek

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@2875 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 0627ad3 commit 9cec2928eda907b76f3ed47896b5b2ecac43801f @adrianholovaty adrianholovaty committed May 9, 2006
View
BIN django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
404 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,14 +8,13 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Django Czech translation\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-02 11:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-12-18 18:36+0100\n"
-"Last-Translator: Radek Švarz <tranlate@svarz.cz>\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-05-03 12:00+0100\n"
+"Last-Translator: \n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
@@ -79,7 +78,8 @@ msgstr "datum/čas byl zaslán"
msgid "is public"
msgstr "je veřejné"
-#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:256
+#: contrib/comments/models/comments.py:26
+#: contrib/admin/views/doc.py:256
msgid "IP address"
msgstr "IP adresa"
@@ -88,12 +88,8 @@ msgid "is removed"
msgstr "je odstraněno"
#: contrib/comments/models/comments.py:27
-msgid ""
-"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
-"removed\" message will be displayed instead."
-msgstr ""
-"Zaškrtněte tento box, pokud komentář není vhodný. Místo něj bude zobrazena "
-"zpráva \"Tento komentář byl smazán\"."
+msgid "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been removed\" message will be displayed instead."
+msgstr "Zaškrtněte tento box, pokud komentář není vhodný. Místo něj bude zobrazena zpráva \"Tento komentář byl smazán\"."
#: contrib/comments/models/comments.py:31
msgid "Comment"
@@ -222,37 +218,29 @@ msgid "No voting for yourself"
msgstr "Nelze hlasovat pro sebe"
#: contrib/comments/views/comments.py:25
-msgid ""
-"This rating is required because you've entered at least one other rating."
-msgstr ""
-"Toto hodnocení je povinné, protože jste zadal(a) alespoň jedno jiné "
-"hodnocení."
+msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
+msgstr "Toto hodnocení je povinné, protože jste zadal(a) alespoň jedno jiné hodnocení."
#: contrib/comments/views/comments.py:109
#, python-format
msgid ""
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
-"comment:\n"
+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comment:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgid_plural ""
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
-"comments:\n"
+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comments:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr[0] ""
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
-"(count)s komentář:\n"
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentář:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr[1] ""
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
-"(count)s komentáře:\n"
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentáře:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr[2] ""
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
-"(count)s komentářů:\n"
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentářů:\n"
"\n"
"%(text)s"
@@ -284,11 +272,8 @@ msgstr "Někdo falšoval formulář komentáře (bezpečnostní narušení)"
#: contrib/comments/views/comments.py:204
#: contrib/comments/views/comments.py:289
-msgid ""
-"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
-"invalid"
-msgstr ""
-"Formulář komentáře měl neplatný parametr 'target' -- ID objektu nebylo platné"
+msgid "The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was invalid"
+msgstr "Formulář komentáře měl neplatný parametr 'target' -- ID objektu nebylo platné"
#: contrib/comments/views/comments.py:254
#: contrib/comments/views/comments.py:318
@@ -307,9 +292,8 @@ msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
-#, fuzzy
msgid "Forgotten your password?"
-msgstr "Změnit mé heslo"
+msgstr "Zapomenuté heslo?"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
@@ -332,40 +316,36 @@ msgid "Log out"
msgstr "Odhlásit se"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
-#, fuzzy
msgid "Ratings"
-msgstr "hodnocení #1"
+msgstr "Hodnocení"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Required"
-msgstr ""
+msgstr "Povinné"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Optional"
-msgstr ""
+msgstr "Volitelné"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Post a photo"
-msgstr ""
+msgstr "Zařadit fotografii"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
-#, fuzzy
msgid "Comment:"
-msgstr "Komentář"
+msgstr "Komentář:"
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
-#, fuzzy
msgid "Preview comment"
-msgstr "volný komentář"
+msgstr "Náhled komentáře"
#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
-#, fuzzy
msgid "Your name:"
-msgstr "uživatelské jméno"
+msgstr "Vaše jméno:"
#: contrib/admin/filterspecs.py:40
#, python-format
@@ -376,7 +356,8 @@ msgstr ""
"<h3>%s:</h3>\n"
"<ul>\n"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
+#: contrib/admin/filterspecs.py:70
+#: contrib/admin/filterspecs.py:88
#: contrib/admin/filterspecs.py:143
msgid "All"
msgstr "Vše"
@@ -445,33 +426,24 @@ msgstr "log záznamy"
msgid "All dates"
msgstr "Všechna data"
-#: contrib/admin/views/decorators.py:9 parts/auth/formfields.py:33
+#: contrib/admin/views/decorators.py:9
+#: parts/auth/formfields.py:33
#: parts/auth/formfields.py:38
-msgid ""
-"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
-"sensitive."
-msgstr ""
+msgid "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-sensitive."
+msgstr "Prosíme, vložte správné uživatelské jméno a heslo. Poznámka - u obou položek se rozlišuje velikost písmen."
#: contrib/admin/views/decorators.py:23
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
msgid "Log in"
msgstr "Přihlášení"
#: contrib/admin/views/decorators.py:61
-msgid ""
-"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
-"submission has been saved."
-msgstr ""
-"Prosíme, znovu se přihlašte, Vaše sezení vypršelo. Nemusíte se obávat, Vaše "
-"podání je uloženo."
+msgid "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your submission has been saved."
+msgstr "Prosíme, znovu se přihlašte, Vaše sezení vypršelo. Nemusíte se obávat, Vaše podání je uloženo."
#: contrib/admin/views/decorators.py:68
-msgid ""
-"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
-"cookies, reload this page, and try again."
-msgstr ""
-"Vypadá to, že Váš prohlížeč není nastaven, aby akceptoval cookies. Prosíme, "
-"zapněte cookies, obnovte tuto stránku a zkuste znovu."
+msgid "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable cookies, reload this page, and try again."
+msgstr "Vypadá to, že Váš prohlížeč není nastaven, aby akceptoval cookies. Prosíme, zapněte cookies, obnovte tuto stránku a zkuste znovu."
#: contrib/admin/views/decorators.py:82
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
@@ -480,8 +452,7 @@ msgstr "Uživatelská jména nemohou obsahovat znak '@'."
#: contrib/admin/views/decorators.py:84
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
-msgstr ""
-"Vaše e-mailová adresa není Vaše uživatelské jméno. Zkuste místo toho '%s'."
+msgstr "Vaše e-mailová adresa není Vaše uživatelské jméno. Zkuste místo toho '%s'."
#: contrib/admin/views/main.py:52
msgid "Site administration"
@@ -502,11 +473,13 @@ msgstr "Vyberte %s pro změnu"
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "Záznam %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán."
-#: contrib/admin/views/main.py:415 contrib/admin/views/main.py:492
+#: contrib/admin/views/main.py:415
+#: contrib/admin/views/main.py:492
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Můžete to opět upravit níže."
-#: contrib/admin/views/main.py:423 contrib/admin/views/main.py:501
+#: contrib/admin/views/main.py:423
+#: contrib/admin/views/main.py:501
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Můžete přidat další %s níže."
@@ -521,7 +494,8 @@ msgstr "%s: přidat"
msgid "Added %s."
msgstr "Záznam %s byl přidán."
-#: contrib/admin/views/main.py:457 contrib/admin/views/main.py:459
+#: contrib/admin/views/main.py:457
+#: contrib/admin/views/main.py:459
#: contrib/admin/views/main.py:461
msgid "and"
msgstr "a"
@@ -547,10 +521,8 @@ msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně změněn."
#: contrib/admin/views/main.py:498
#, python-format
-msgid ""
-"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
-msgstr ""
-"The %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán. Můžete to opět upravit níže."
+msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
+msgstr "The %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán. Můžete to opět upravit níže."
#: contrib/admin/views/main.py:536
#, python-format
@@ -581,9 +553,12 @@ msgstr "Jste si jist(á)?"
msgid "Change history: %s"
msgstr "Historie změn: %s"
-#: contrib/admin/views/doc.py:244 contrib/admin/views/doc.py:253
-#: contrib/admin/views/doc.py:255 contrib/admin/views/doc.py:261
-#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:264
+#: contrib/admin/views/doc.py:244
+#: contrib/admin/views/doc.py:253
+#: contrib/admin/views/doc.py:255
+#: contrib/admin/views/doc.py:261
+#: contrib/admin/views/doc.py:262
+#: contrib/admin/views/doc.py:264
msgid "Integer"
msgstr "Celé číslo"
@@ -612,7 +587,8 @@ msgstr "Datum (s časem)"
msgid "E-mail address"
msgstr "E-mailová adresa"
-#: contrib/admin/views/doc.py:251 contrib/admin/views/doc.py:254
+#: contrib/admin/views/doc.py:251
+#: contrib/admin/views/doc.py:254
msgid "File path"
msgstr "Cesta k souboru"
@@ -644,7 +620,8 @@ msgstr "Text"
msgid "Time"
msgstr "Čas"
-#: contrib/admin/views/doc.py:267 contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
+#: contrib/admin/views/doc.py:267
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
msgid "URL"
msgstr "URL"
@@ -708,7 +685,8 @@ msgstr "Historie"
msgid "Date/time"
msgstr "Datum/čas"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
+#: models/auth.py:47
msgid "User"
msgstr "Uživatel"
@@ -721,12 +699,8 @@ msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
msgstr "j. N Y, H:i"
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
-msgid ""
-"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
-"admin site."
-msgstr ""
-"Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes "
-"administrátorské rozhraní."
+msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
+msgstr "Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes administrátorské rozhraní."
#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
msgid "Django site admin"
@@ -749,12 +723,8 @@ msgid "Server Error <em>(500)</em>"
msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr ""
-"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
-"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
+msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr "Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
@@ -805,22 +775,13 @@ msgstr "Vítejte,"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
#, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících "
-"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
+msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
+msgstr "Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
-"následující související položky budou smazány:"
+msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
+msgstr "Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny následující související položky budou smazány:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:17
msgid "Yes, I'm sure"
@@ -898,12 +859,8 @@ msgid "Password reset"
msgstr "Obnovení hesla"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
-"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
+msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
+msgstr "Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "E-mail address:"
@@ -927,20 +884,12 @@ msgid "Password reset successful"
msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
-"byste ji dostat během okamžiku."
+msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
+msgstr "Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) byste ji dostat během okamžiku."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
-msgid ""
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr ""
-"Vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo. Tak můžeme "
-"ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
+msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
+msgstr "Vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo. Tak můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
msgid "Old password:"
@@ -1008,13 +957,10 @@ msgid ""
"your computer is \"internal\").</p>\n"
msgstr ""
"\n"
-"<p class=\"help\">Pro nainstalování bookmarkletů, přetáhněte odkaz na Vaše "
-"záložky (oblíbené),\n"
-"nebo klikněte pravým tlačítkem na odkaz a přidejte ho k Vašim záložkám "
-"(oblíbeným). Nyní můžete\n"
+"<p class=\"help\">Pro nainstalování bookmarkletů, přetáhněte odkaz na Vaše záložky (oblíbené),\n"
+"nebo klikněte pravým tlačítkem na odkaz a přidejte ho k Vašim záložkám (oblíbeným). Nyní můžete\n"
"zvolit bookmarklet z libovolné stránky. Poznámka: Některé tyto\n"
-"bookmarklety vyžadují, abyste prohlížel(a) stránky z počítače, který je "
-"nastaven jako\n"
+"bookmarklety vyžadují, abyste prohlížel(a) stránky z počítače, který je nastaven jako\n"
"\"interní\" (promluvte si s Vaším administrátorem, jestli si nejste jisti,\n"
"zda je Váš počítač \"interní\").</p>\n"
@@ -1023,24 +969,16 @@ msgid "Documentation for this page"
msgstr "Dokumentace pro tuto stránku"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
-msgid ""
-"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
-"that page."
-msgstr ""
-"Z libovolné stránky otevře dokumentaci pro pohled, který vygeneroval tuto "
-"stránku."
+msgid "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates that page."
+msgstr "Z libovolné stránky otevře dokumentaci pro pohled, který vygeneroval tuto stránku."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
msgid "Show object ID"
msgstr "Ukázat id objektu"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
-msgid ""
-"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
-"object."
-msgstr ""
-"Ukáže content-type a unikátní ID pro stránky, které reprezentují jeden "
-"objekt."
+msgid "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single object."
+msgstr "Ukáže content-type a unikátní ID pro stránky, které reprezentují jeden objekt."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
msgid "Edit this object (current window)"
@@ -1079,23 +1017,16 @@ msgid "redirect from"
msgstr "přesměrovat z"
#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
-msgid ""
-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
-"events/search/'."
-msgstr ""
-"Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např. '/udalosti/hledat/'."
+msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
+msgstr "Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např. '/udalosti/hledat/'."
#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
msgid "redirect to"
msgstr "přesměrovat na"
#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
-msgid ""
-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
-"'http://'."
-msgstr ""
-"Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na "
-"'http://'."
+msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
+msgstr "Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na 'http://'."
#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
msgid "redirect"
@@ -1106,10 +1037,8 @@ msgid "redirects"
msgstr "přesměrování"
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
-msgid ""
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr ""
-"Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
+msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgstr "Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
msgid "title"
@@ -1128,22 +1057,16 @@ msgid "template name"
msgstr "jméno šablony"
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
-msgid ""
-"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
-"use 'flatpages/default'."
-msgstr ""
-"Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém "
-"použije 'flatfiles/default'."
+msgid "Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatpages/default'."
+msgstr "Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém použije 'flatfiles/default'."
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
msgid "registration required"
msgstr "nutná registrace"
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr ""
-"Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto "
-"stránku."
+msgstr "Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto stránku."
#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
msgid "flat page"
@@ -1201,23 +1124,28 @@ msgstr "Leden"
msgid "February"
msgstr "Únor"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "March"
msgstr "Březen"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "April"
msgstr "Duben"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "May"
msgstr "Květen"
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
msgid "June"
msgstr "Červen"
-#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:15
+#: utils/dates.py:27
msgid "July"
msgstr "Červenec"
@@ -1324,7 +1252,10 @@ msgstr "weby"
msgid "label"
msgstr "nadpis"
-#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
+#: models/core.py:29
+#: models/core.py:40
+#: models/auth.py:6
+#: models/auth.py:19
msgid "name"
msgstr "jméno"
@@ -1376,15 +1307,17 @@ msgstr "codename"
msgid "Permission"
msgstr "Oprávnění"
-#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
+#: models/auth.py:11
+#: models/auth.py:58
msgid "Permissions"
msgstr "Oprávnění"
#: models/auth.py:22
msgid "Group"
msgstr "Skupina"
-#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
+#: models/auth.py:23
+#: models/auth.py:60
msgid "Groups"
msgstr "Skupiny"
@@ -1437,12 +1370,8 @@ msgid "date joined"
msgstr "datum zaregistrování"
#: models/auth.py:44
-msgid ""
-"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
-"all permissions granted to each group he/she is in."
-msgstr ""
-"Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro "
-"každou skupinu, ve které je."
+msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
+msgstr "Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro každou skupinu, ve které je."
#: models/auth.py:48
msgid "Users"
@@ -1506,11 +1435,11 @@ msgstr "Italsky"
#: conf/global_settings.py:48
msgid "Japanese"
-msgstr ""
+msgstr "Japonština"
#: conf/global_settings.py:49
msgid "Dutch"
-msgstr ""
+msgstr "Holandština"
#: conf/global_settings.py:50
msgid "Norwegian"
@@ -1546,9 +1475,11 @@ msgstr "Jednoduchá čínština"
#: conf/global_settings.py:58
msgid "Traditional Chinese"
-msgstr ""
+msgstr "Tradiční čínština"
-#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:285 core/meta/fields.py:488
+#: core/formfields.py:59
+#: core/meta/fields.py:285
+#: core/meta/fields.py:488
#: core/meta/fields.py:499
msgid "This field is required."
msgstr "Toto pole je povinné."
@@ -1565,7 +1496,9 @@ msgstr[2] "Ujistěte se, že Váš text má méně než %s znaků."
msgid "Line breaks are not allowed here."
msgstr "Zalomení řádky zde nenjsou povolená."
-#: core/formfields.py:438 core/formfields.py:509 core/formfields.py:547
+#: core/formfields.py:438
+#: core/formfields.py:509
+#: core/formfields.py:547
#, python-format
msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
msgstr "Vyberte platnou volbu. '%(data)s' není mezi %(choices)s."
@@ -1592,8 +1525,7 @@ msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla nebo podtržítka."
#: core/validators.py:66
msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
-msgstr ""
-"Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
+msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
#: core/validators.py:74
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
@@ -1652,12 +1584,8 @@ msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
#: core/validators.py:150
-msgid ""
-"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
-"corrupted image."
-msgstr ""
-"Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl "
-"obrázek, nebo byl porušen."
+msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
+msgstr "Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl obrázek, nebo byl porušen."
#: core/validators.py:157
#, python-format
@@ -1697,7 +1625,8 @@ msgstr "Špatně formované XML: %s"
msgid "Invalid URL: %s"
msgstr "Neplatné URL: %s"
-#: core/validators.py:208 core/validators.py:210
+#: core/validators.py:208
+#: core/validators.py:210
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
msgstr "Odkaz na URL %s je rozbitý."
@@ -1723,7 +1652,8 @@ msgstr "Toto pole se musí shodovat s polem '%s'."
msgid "Please enter something for at least one field."
msgstr "Prosíme, vložte něco alespoň pro jedno pole."
-#: core/validators.py:266 core/validators.py:277
+#: core/validators.py:266
+#: core/validators.py:277
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
msgstr "Prosíme, vložte obě pole, nebo je nechte obě prázdná."
@@ -1753,25 +1683,18 @@ msgstr "Prosíme, vložte platné číslo."
#: core/validators.py:351
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou celkem."
msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
#: core/validators.py:354
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
-msgstr[1] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
-"celkem."
-msgstr[2] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
-"celkem."
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
+msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
+msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
+msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
#: core/validators.py:364
#, python-format
@@ -1798,63 +1721,38 @@ msgstr "Nemohl jsem získat nic z %s."
#: core/validators.py:431
#, python-format
-msgid ""
-"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
+msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
msgstr "URL %(url)s vrátilo neplatnou hlavičku Content-Type '%(contenttype)s'."
#: core/validators.py:464
#, python-format
-msgid ""
-"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
-"\"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s "
-"\"%(start)s\".)"
+msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:468
#, python-format
-msgid ""
-"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. "
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:473
#, python-format
-msgid ""
-"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%"
-"(start)s\".)"
+msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:478
#, python-format
-msgid ""
-"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%"
-"(start)s\".)"
+msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:482
#, python-format
-msgid ""
-"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. "
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
#: core/validators.py:487
#, python-format
-msgid ""
-"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s "
-"\"%(start)s\".)"
+msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s \"%(start)s\".)"
#: core/meta/__init__.py:1944
#, python-format
@@ -1876,11 +1774,8 @@ msgid " Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Oddělte více identifikátorů čárkami."
#: core/meta/fields.py:132
-msgid ""
-" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
-msgstr ""
-"Podržte \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné "
-"položky."
+msgid " Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgstr "Podržte \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné položky."
#: core/meta/fields.py:508
msgid "Enter a valid filename."
@@ -1889,27 +1784,21 @@ msgstr "Vložte platný název souboru."
#: core/meta/fields.py:782
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
-msgid_plural ""
-"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
+msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
msgstr[0] "Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnota %(value)r není platná."
-msgstr[1] ""
-"Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
-msgstr[2] ""
-"Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
+msgstr[1] "Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
+msgstr[2] "Prosíme, vložte platná %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platné."
#: core/template/defaultfilters.py:379
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "ano, ne, možná"
#: parts/auth/formfields.py:27
-msgid ""
-"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
-"required for logging in."
-msgstr ""
+msgid "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are required for logging in."
+msgstr "Váš prohlížeč pravděpodobně nemá zapnuté cookies. Cookies jsou potřeba pro zalogování."
#~ msgid "Error in Template"
#~ msgstr "Chyba v šabloně"
-
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "In template %(name)s, error at line %(line)s:\n"
@@ -1920,3 +1809,4 @@ msgstr ""
#, fuzzy
#~ msgid "count"
#~ msgstr "počet"
+
View
BIN django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/djangojs.mo
Binary file not shown.
View
6 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/djangojs.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Django JavaScript Czech translation\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-17 22:26+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-12-21 14:03+0100\n"
-"Last-Translator: Radek Švarz <tranlate@svarz.cz>\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-05-03 12:04+0100\n"
+"Last-Translator: \n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
@@ -56,7 +56,7 @@ msgstr "Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říje
#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:27
#, fuzzy
msgid "Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday"
-msgstr "Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle"
+msgstr "Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota"
#: contrib/admin/media/js/calendar.js:25
#, fuzzy

0 comments on commit 9cec292

Please sign in to comment.