Permalink
Browse files

new_admin: updated "sk" translation. fixes #831

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/branches/new-admin@1279 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent ef7a5d7 commit 9d0d4051088e2e6aedaf4173702440551fc5a978 Georg Bauer committed Nov 18, 2005
View
BIN django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
160 django/conf/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
#: contrib/comments/views/karma.py:18
msgid "Anonymous users cannot vote"
-msgstr ""
+msgstr "Ak chcete hlasovať, najprv sa musíte prihlásiť"
#: contrib/comments/views/karma.py:22
#, fuzzy
@@ -27,12 +27,12 @@ msgstr "povolené komentáre"
#: contrib/comments/views/karma.py:24
msgid "No voting for yourself"
-msgstr ""
+msgstr "Nemožete voliť vlastný príspevok"
#: contrib/comments/views/comments.py:24
msgid ""
"This rating is required because you've entered at least one other rating."
-msgstr ""
+msgstr "Táto voľba je nevyhnutná nakoľko je pokračovaním vašej predchádzajúcej."
#: contrib/comments/views/comments.py:108
#, python-format
@@ -42,6 +42,10 @@ msgid ""
"\n"
"%(text)s"
msgstr ""
+"Tento komentár bol poslaný užívateľom, ktorý ma menej než %(count)s "
+"komentárov:\n"
+"\n"
+"%(text)s"
#: contrib/comments/views/comments.py:112
#, python-format
@@ -50,33 +54,38 @@ msgid ""
"\n"
"%(text)s"
msgstr ""
+"Tento komentár bol poslaný rámcovým uzívateľom:\n"
+"\n"
+"%(text)s"
#: contrib/comments/views/comments.py:184
#: contrib/comments/views/comments.py:275
msgid "Only POSTs are allowed"
-msgstr ""
+msgstr "Sú povolené len POST metódy"
#: contrib/comments/views/comments.py:188
#: contrib/comments/views/comments.py:279
msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
-msgstr ""
+msgstr "Jedno alebo viac požadovaných polí nebolo postúpených"
#: contrib/comments/views/comments.py:192
#: contrib/comments/views/comments.py:281
msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
-msgstr ""
+msgstr "Bola zistena neoprávnená manipulácia s formulárom komentára "
#: contrib/comments/views/comments.py:202
#: contrib/comments/views/comments.py:287
msgid ""
"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
"invalid"
msgstr ""
+"Formulár kometára má chybný výstupný parameter -- object"
+"ID bol chybný"
#: contrib/comments/views/comments.py:252
#: contrib/comments/views/comments.py:316
msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
-msgstr ""
+msgstr "Neprišla ani jedna z možných volieb 'preview' alebo 'post'"
#: contrib/admin/models/admin.py:6
msgid "action time"
@@ -108,7 +117,7 @@ msgstr "záznamy priebehu"
#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:283
msgid "All dates"
-msgstr ""
+msgstr "Všetky dátumy"
#: contrib/admin/views/decorators.py:22
#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
@@ -120,6 +129,8 @@ msgid ""
"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
"submission has been saved."
msgstr ""
+"Prosím prihláste sa znova, vaše sedenie stratilo platnosť. Žiadne obavy: Všetko "
+"čo ste vložili bolo uchované."
#: contrib/admin/views/decorators.py:63
msgid ""
@@ -319,22 +330,24 @@ msgstr "URL"
#: contrib/admin/views/doc.py:285
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
-msgstr ""
+msgstr "U.S. štát (dve veľké písmená)"
#: contrib/admin/views/doc.py:286
msgid "XML text"
-msgstr ""
+msgstr "XML text"
#: contrib/admin/templates/admin/template_debug.html:6
msgid "Error in Template"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba v predlohe"
#: contrib/admin/templates/admin/template_debug.html:8
#, python-format
msgid ""
"\n"
"In template %(name)s, error at line %(line)s:\n"
msgstr ""
+"\n"
+"V predlohe %(name)s, chyba na riadku %(line)s:\n"
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
@@ -465,21 +478,21 @@ msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
msgid "View on site"
-msgstr ""
+msgstr "Pozri tu"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Prosím opravte chybu, je nižšie"
+msgstr[1] "Prosím opravte chyby, sú nižšie"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
msgid "Ordering"
-msgstr ""
+msgstr "Objednávanie"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
msgid "Order:"
-msgstr ""
+msgstr "Objednávka:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
#, python-format
@@ -519,19 +532,19 @@ msgstr "Odhlásenie"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
msgid "Delete"
-msgstr ""
+msgstr "Vymazať"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
msgid "Save as new"
-msgstr ""
+msgstr "Uložiť ako nový"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
msgid "Save and add another"
-msgstr ""
+msgstr "Uložiť a pridať ďalší"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
msgid "Save and continue editing"
-msgstr ""
+msgstr "Uložiť a pokračovať editovať"
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
#, fuzzy
@@ -541,7 +554,7 @@ msgstr "aktívny"
#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:1
#, python-format
msgid " By %(title)s "
-msgstr ""
+msgstr "Podľa %(title)s "
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -659,15 +672,15 @@ msgstr "Skupina %(site_name)s"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Documentation"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentácia"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Bookmarklets"
-msgstr ""
+msgstr "Záložky"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
msgid "Documentation bookmarklets"
-msgstr ""
+msgstr "Záložky dokumentácie"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
msgid ""
@@ -679,43 +692,54 @@ msgid ""
"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
"your computer is \"internal\").</p>\n"
msgstr ""
+"\n"
+"<p class=\"help\">Na inštaláciu zarážok, ťahajte linku do vášho bookmarks\n"
+"toolbar, alebo klik pravou myšou na linku a pridať do vášho bookmarks. Teraz si môžete\n"
+"vyberať zarážky z ľubovoľnej stránky webu. Poznámka: pri tvorbe niektorých\n"
+"zarážok z ních, sa vyžaduje aby ste sa pohybovali po stránke z počítača označeného\n"
+"ako \"internal\" (obrátte sa na vášho systémového administrátora, ak nie ste si istý a ak\n"
+"ak váš počítač je \"internal\").</p>\n"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
msgid "Documentation for this page"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentácia tejto stránky"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
msgid ""
"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
"that page."
msgstr ""
+"Skoč na ľubovoľnú stránku dokumentácie, z ponuky "
+"na tejto stránke."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
#, fuzzy
msgid "Show object ID"
-msgstr "objekt id"
+msgstr "Ukáž objekt id"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
msgid ""
"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
"object."
msgstr ""
+"Ukáž content-type a jedinečné ID pre stránky reprezentované jednoduchými "
+"objektami."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
msgid "Edit this object (current window)"
-msgstr ""
+msgstr "Edituj tento objekt (aktuálne okno)"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
-msgstr ""
+msgstr "Skoč na admin stránku z jednoduchých objektov zastupujúcich stránku."
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
msgid "Edit this object (new window)"
-msgstr ""
+msgstr "Edituj tento objekt (nové okno)"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
-msgstr ""
+msgstr "Ako hore, ale otvorí admin stránku v novom okne"
#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
msgid "redirect from"
@@ -887,31 +911,31 @@ msgstr "December"
#: utils/dates.py:27
msgid "Jan."
-msgstr ""
+msgstr "Jan."
#: utils/dates.py:27
msgid "Feb."
-msgstr ""
+msgstr "Feb."
#: utils/dates.py:28
msgid "Aug."
-msgstr ""
+msgstr "Aug."
#: utils/dates.py:28
msgid "Sept."
-msgstr ""
+msgstr "Sept."
#: utils/dates.py:28
msgid "Oct."
-msgstr ""
+msgstr "Oct."
#: utils/dates.py:28
msgid "Nov."
-msgstr ""
+msgstr "Nov."
#: utils/dates.py:28
msgid "Dec."
-msgstr ""
+msgstr "Dec."
#: models/core.py:7
msgid "domain name"
@@ -1128,15 +1152,15 @@ msgstr "Ruský"
#: conf/global_settings.py:51
msgid "Slovak"
-msgstr ""
+msgstr "Slovenský"
#: conf/global_settings.py:52
msgid "Serbian"
msgstr "Srbský"
#: conf/global_settings.py:53
msgid "Swedish"
-msgstr ""
+msgstr "Švédsky"
#: conf/global_settings.py:54
msgid "Simplified Chinese"
@@ -1151,7 +1175,7 @@ msgstr "Toto pole nie je platné."
#: core/formfields.py:329
#, python-format
msgid "Ensure your text is less than %s characters."
-msgstr ""
+msgstr "Uistite sa, že text je kratší ako %s znakov."
#: core/formfields.py:333
#, fuzzy
@@ -1161,11 +1185,11 @@ msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
#: core/formfields.py:429 core/formfields.py:500 core/formfields.py:538
#, python-format
msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
-msgstr ""
+msgstr "Určená platná voľba; '%(data)s' sa nenachádza v %(choices)s."
#: core/formfields.py:594
msgid "The submitted file is empty."
-msgstr ""
+msgstr "Poslaný súbor je prázdny."
#: core/formfields.py:648
#, fuzzy
@@ -1455,7 +1479,7 @@ msgstr "Prosím vložte platnú IP adresu."
#: core/meta/fields.py:60
#, python-format
msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
-msgstr ""
+msgstr "%(optname)s s týmto %(fieldname)s už existuje."
#: core/meta/fields.py:131
msgid " Separate multiple IDs with commas."
@@ -1478,52 +1502,6 @@ msgstr "Vložte platnú e-mail adresu."
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "count"
-#~ msgstr "obsah"
-
-# #-#-#-#-# django.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
-# templates/blog/entries_detail.html:24
-#~ msgid "Post a comment"
-#~ msgstr "Pošli komentár"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Looks like you followed a bad link. If you think it is our fault, please "
-#~ "<a href=\"http://doma.myvtoronte.com/staznost/\">let us know</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pozrite si linku , kde vzikla chyba. Ak si myslíte, že je to naša chyba, "
-#~ "<a href=\"http://doma.myvtoronte.com/staznost/\">dajte nám to vedieť</a>, "
-#~ "prosím"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Here is a link to the <a href=\"/\">homepage</a>. You know, just in case"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tu je adresa <a href=\"/\">úvodnej stránky</a>. Ak by ste ju potrebovali"
-
-#~ msgid "Comment posted"
-#~ msgstr "Komentár bol poslaný"
-
-#~ msgid "Comment posted successfully"
-#~ msgstr "Komentár bol úspešne odoslaný"
-
-#~ msgid "Thanks for contributing."
-#~ msgstr "Ďakujeme za príspevok."
-
-#~ msgid "View your comment"
-#~ msgstr "Pozri svôj príspevok"
-
-# templates/blog/entries_detail.html:15
-#~ msgid "Comments"
-#~ msgstr "Komentáre"
-
-#~ msgid "Comment"
-#~ msgstr "Komentár"
-
-#~ msgid "Your name"
-#~ msgstr "Vaše meno"
+msgstr[0] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnota %(value)r je chybná"
+msgstr[1] "Prosím vložte platné %(self)s IDs. Hodnoty %(value)r sú chybné"
-#~ msgid "Preview revised comment"
-#~ msgstr "Prezretie upraveného komentára"

0 comments on commit 9d0d405

Please sign in to comment.