Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Renamed 'Traditional Chinese' to 'Simplified Chinese' and updated po …

…files

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1077 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
 • Loading branch information...
commit 9f92a2b92ba9145ca573c40113d571375367e5bd 1 parent d35d1f1
Adrian Holovaty authored
7  django/conf/global_settings.py
@@ -30,9 +30,8 @@
30 30
 # http://blogs.law.harvard.edu/tech/stories/storyReader$15
31 31
 LANGUAGE_CODE = 'en-us'
32 32
 
33  
-# Languages we provide translations for out of the base. The
34  
-# language name should be the utf-8 encoded local name for the
35  
-# language.
  33
+# Languages we provide translations for, out of the box. The language name
  34
+# should be the utf-8 encoded local name for the language.
36 35
 LANGUAGES = (
37 36
   ('cs', _('Czech')),
38 37
   ('de', _('German')),
@@ -44,7 +43,7 @@
44 43
   ('pt-br', _('Brazilian')),
45 44
   ('ru', _('Russian')),
46 45
   ('sr', _('Serbian')),
47  
-  ('zh-cn', _('Traditional Chinese')),
  46
+  ('zh-cn', _('Simplified Chinese')),
48 47
 )
49 48
 
50 49
 # Not-necessarily-technical managers of the site. They get broken link
238  django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
7 7
 msgstr ""
8 8
 "Project-Id-Version: django\n"
9 9
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10  
-"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
  10
+"POT-Creation-Date: 2005-11-04 08:50-0600\n"
11 11
 "PO-Revision-Date: 2005-10-31 19:42+0100\n"
12 12
 "Last-Translator: Radek Svarz <translate@svarz.cz>\n"
13 13
 "Language-Team: Czech\n"
@@ -15,17 +15,59 @@ msgstr ""
15 15
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 16
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 17
 
18  
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
19  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  18
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  19
+msgid "Welcome,"
  20
+msgstr "Vítejte,"
  21
+
  22
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  23
+msgid "Change password"
  24
+msgstr "Změnit heslo"
  25
+
  26
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  27
+msgid "Log out"
  28
+msgstr "Odhlásit se"
  29
+
20 30
 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
21  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
22  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
  31
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  32
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
23 33
 #: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
24  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
  34
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
25 35
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
  36
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
  37
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
26 38
 msgid "Home"
27 39
 msgstr "Domů"
28 40
 
  41
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
  42
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
  43
+msgid "Page not found"
  44
+msgstr "Stránka nenalezena"
  45
+
  46
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
  47
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
  48
+msgstr "Je nám líto, ale vyžádaná stránka nebyla nalezena."
  49
+
  50
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  51
+#, fuzzy
  52
+msgid "Server error"
  53
+msgstr "Chyba serveru (500)"
  54
+
  55
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
  56
+msgid "Server error (500)"
  57
+msgstr "Chyba serveru (500)"
  58
+
  59
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
  60
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
  61
+msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
  62
+
  63
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
  64
+msgid ""
  65
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
  66
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
  67
+msgstr ""
  68
+"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
  69
+"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
  70
+
29 71
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
30 72
 msgid "History"
31 73
 msgstr "Historie"
@@ -62,35 +104,28 @@ msgstr "Django správa webu"
62 104
 msgid "Django administration"
63 105
 msgstr "Django správa"
64 106
 
65  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
66  
-#, fuzzy
67  
-msgid "Server error"
68  
-msgstr "Chyba serveru (500)"
69  
-
70  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
71  
-msgid "Server error (500)"
72  
-msgstr "Chyba serveru (500)"
73  
-
74  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
75  
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
76  
-msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
77  
-
78  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
  107
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
  108
+#, fuzzy, python-format
79 109
 msgid ""
80  
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
81  
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
  110
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
  111
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
  112
+"types of objects:"
82 113
 msgstr ""
83  
-"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
84  
-"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
  114
+"Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo v mazání souvisejících "
  115
+"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
85 116
 
86  
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
87  
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
88  
-msgid "Page not found"
89  
-msgstr "Stránka nenalezena"
  117
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
  118
+#, python-format
  119
+msgid ""
  120
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
  121
+"the following related items will be deleted:"
  122
+msgstr ""
  123
+"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
  124
+"následující související položky budou smazány:"
90 125
 
91  
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
92  
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
93  
-msgstr "Je nám líto, ale vyžádaná stránka nebyla nalezena."
  126
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
  127
+msgid "Yes, I'm sure"
  128
+msgstr "Ano, jsem si jist"
94 129
 
95 130
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
96 131
 msgid "Add"
@@ -132,40 +167,13 @@ msgstr "<a href=\"/password_reset/\">Zapomněl(a) jste své heslo?</a>"
132 167
 msgid "Log in"
133 168
 msgstr "Přihlášení"
134 169
 
135  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
136  
-msgid "Welcome,"
137  
-msgstr "Vítejte,"
138  
-
139  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
140  
-msgid "Change password"
141  
-msgstr "Změnit heslo"
142  
-
143  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
144  
-msgid "Log out"
145  
-msgstr "Odhlásit se"
146  
-
147  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
148  
-#, fuzzy, python-format
149  
-msgid ""
150  
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
151  
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
152  
-"types of objects:"
153  
-msgstr ""
154  
-"Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo v mazání souvisejících "
155  
-"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
156  
-
157  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
158  
-#, python-format
159  
-msgid ""
160  
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
161  
-"the following related items will be deleted:"
162  
-msgstr ""
163  
-"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
164  
-"následující související položky budou smazány:"
  170
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
  171
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
  172
+msgstr "Děkujeme Vám za Váš strávený čas na našich webových stránkách."
165 173
 
166  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
167  
-msgid "Yes, I'm sure"
168  
-msgstr "Ano, jsem si jist"
  174
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
  175
+msgid "Log in again"
  176
+msgstr "Přihlašte se znova"
169 177
 
170 178
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
171 179
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -183,49 +191,6 @@ msgstr "Změna hesla byla úspěšná"
183 191
 msgid "Your password was changed."
184 192
 msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
185 193
 
186  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
187  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
188  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
189  
-msgid "Password reset"
190  
-msgstr "Obnovení hesla"
191  
-
192  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
193  
-msgid ""
194  
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
195  
-"your password and e-mail the new one to you."
196  
-msgstr ""
197  
-"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
198  
-"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
199  
-
200  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
201  
-msgid "E-mail address:"
202  
-msgstr "E-mailová adresa:"
203  
-
204  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
205  
-msgid "Reset my password"
206  
-msgstr "Obnovit mé heslo"
207  
-
208  
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
209  
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
210  
-msgstr "Děkujeme Vám za Váš strávený čas na našich webových stránkách."
211  
-
212  
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
213  
-msgid "Log in again"
214  
-msgstr "Přihlašte se znova"
215  
-
216  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
217  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
218  
-msgid "Password reset successful"
219  
-msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
220  
-
221  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
222  
-msgid ""
223  
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
224  
-"should be receiving it shortly."
225  
-msgstr ""
226  
-"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
227  
-"byste ji dostat během okamžiku."
228  
-
229 194
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
230 195
 msgid ""
231 196
 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
@@ -250,6 +215,25 @@ msgstr "Potvrdit heslo:"
250 215
 msgid "Change my password"
251 216
 msgstr "Změnit mé heslo:"
252 217
 
  218
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
  219
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
  220
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
  221
+msgid "Password reset"
  222
+msgstr "Obnovení hesla"
  223
+
  224
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
  225
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
  226
+msgid "Password reset successful"
  227
+msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
  228
+
  229
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
  230
+msgid ""
  231
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
  232
+"should be receiving it shortly."
  233
+msgstr ""
  234
+"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
  235
+"byste ji dostat během okamžiku."
  236
+
253 237
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
254 238
 msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
255 239
 msgstr "Dostal(a) jste tento e-mail, protože jste požádal(a) o obnovení hesla"
@@ -281,6 +265,22 @@ msgstr "Děkujeme za používání našeho webu!"
281 265
 msgid "The %(site_name)s team"
282 266
 msgstr "Tým %(site_name)s"
283 267
 
  268
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
  269
+msgid ""
  270
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
  271
+"your password and e-mail the new one to you."
  272
+msgstr ""
  273
+"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
  274
+"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
  275
+
  276
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
  277
+msgid "E-mail address:"
  278
+msgstr "E-mailová adresa:"
  279
+
  280
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
  281
+msgid "Reset my password"
  282
+msgstr "Obnovit mé heslo"
  283
+
284 284
 #: contrib/admin/models/admin.py:6
285 285
 msgid "action time"
286 286
 msgstr "čas akce"
@@ -655,50 +655,50 @@ msgstr "Důležitá data"
655 655
 msgid "Message"
656 656
 msgstr "Zpráva"
657 657
 
658  
-#: conf/global_settings.py:37
  658
+#: conf/global_settings.py:36
659 659
 msgid "Czech"
660 660
 msgstr "Česky"
661 661
 
662  
-#: conf/global_settings.py:38
  662
+#: conf/global_settings.py:37
663 663
 msgid "German"
664 664
 msgstr "Německy"
665 665
 
666  
-#: conf/global_settings.py:39
  666
+#: conf/global_settings.py:38
667 667
 msgid "English"
668 668
 msgstr "Anglicky"
669 669
 
670  
-#: conf/global_settings.py:40
  670
+#: conf/global_settings.py:39
671 671
 msgid "Spanish"
672 672
 msgstr "Španělsky"
673 673
 
674  
-#: conf/global_settings.py:41
  674
+#: conf/global_settings.py:40
675 675
 msgid "French"
676 676
 msgstr "Francouzsky"
677 677
 
678  
-#: conf/global_settings.py:42
  678
+#: conf/global_settings.py:41
679 679
 #, fuzzy
680 680
 msgid "Galician"
681 681
 msgstr "Galicijský"
682 682
 
683  
-#: conf/global_settings.py:43
  683
+#: conf/global_settings.py:42
684 684
 msgid "Italian"
685 685
 msgstr "Italsky"
686 686
 
687  
-#: conf/global_settings.py:44
  687
+#: conf/global_settings.py:43
688 688
 msgid "Brazilian"
689 689
 msgstr "Brazilsky"
690 690
 
691  
-#: conf/global_settings.py:45
  691
+#: conf/global_settings.py:44
692 692
 msgid "Russian"
693 693
 msgstr "Rusky"
694 694
 
695  
-#: conf/global_settings.py:46
  695
+#: conf/global_settings.py:45
696 696
 #, fuzzy
697 697
 msgid "Serbian"
698 698
 msgstr "Srbsky"
699 699
 
700  
-#: conf/global_settings.py:47
701  
-msgid "Traditional Chinese"
  700
+#: conf/global_settings.py:46
  701
+msgid "Simplified Chinese"
702 702
 msgstr ""
703 703
 
704 704
 #: core/validators.py:58
244  django/conf/locale/de/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,24 +7,67 @@ msgid ""
7 7
 msgstr ""
8 8
 "Project-Id-Version: Django 1.0\n"
9 9
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10  
-"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
  10
+"POT-Creation-Date: 2005-11-04 08:50-0600\n"
11 11
 "PO-Revision-Date: 2005-10-08 00:03+0200\n"
12 12
 "Last-Translator: Georg Bauer <gb@bofh.ms>\n"
13 13
 "MIME-Version: 1.0\n"
14 14
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
15 15
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 16
 
17  
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
18  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  17
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  18
+msgid "Welcome,"
  19
+msgstr "Willkommen,"
  20
+
  21
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  22
+msgid "Change password"
  23
+msgstr "Passwort ändern"
  24
+
  25
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  26
+msgid "Log out"
  27
+msgstr "Abmelden"
  28
+
19 29
 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
20  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
21  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
  30
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  31
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
22 32
 #: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
23  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
  33
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
24 34
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
  35
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
  36
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
25 37
 msgid "Home"
26 38
 msgstr "Start"
27 39
 
  40
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
  41
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
  42
+msgid "Page not found"
  43
+msgstr "Seite nicht gefunden"
  44
+
  45
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
  46
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
  47
+msgstr ""
  48
+"Es tut uns leid, aber die angeforderte Seite kann nicht gefunden werden."
  49
+
  50
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  51
+msgid "Server error"
  52
+msgstr "Serverfehler"
  53
+
  54
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
  55
+msgid "Server error (500)"
  56
+msgstr "Serverfehler (500)"
  57
+
  58
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
  59
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
  60
+msgstr "Serverfehler <em>(500)</em>"
  61
+
  62
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
  63
+msgid ""
  64
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
  65
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
  66
+msgstr ""
  67
+"Es hat einen Fehler gegeben. Dieser Fehler wurde an die Serververwalter per "
  68
+"eMail weitergegeben und sollte bald behoben sein. Vielen Dank für Ihr "
  69
+"Verständnis."
  70
+
28 71
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
29 72
 msgid "History"
30 73
 msgstr "Geschichte"
@@ -61,36 +104,29 @@ msgstr "Django Systemverwaltung"
61 104
 msgid "Django administration"
62 105
 msgstr "Django Verwaltung"
63 106
 
64  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
65  
-msgid "Server error"
66  
-msgstr "Serverfehler"
67  
-
68  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
69  
-msgid "Server error (500)"
70  
-msgstr "Serverfehler (500)"
71  
-
72  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
73  
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
74  
-msgstr "Serverfehler <em>(500)</em>"
75  
-
76  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
  107
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
  108
+#, python-format
77 109
 msgid ""
78  
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
79  
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
  110
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
  111
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
  112
+"types of objects:"
80 113
 msgstr ""
81  
-"Es hat einen Fehler gegeben. Dieser Fehler wurde an die Serververwalter per "
82  
-"eMail weitergegeben und sollte bald behoben sein. Vielen Dank für Ihr "
83  
-"Verständnis."
84  
-
85  
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
86  
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
87  
-msgid "Page not found"
88  
-msgstr "Seite nicht gefunden"
  114
+"Die Löschung des %(object_name)s '%(object)s' hätte die Löschung von "
  115
+"abhängigen Daten zur Folge, aber Sie haben nicht die nötigen Rechte um die "
  116
+"folgenden abhängigen Daten zu löschen:"
89 117
 
90  
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
91  
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
  118
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
  119
+#, python-format
  120
+msgid ""
  121
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
  122
+"the following related items will be deleted:"
92 123
 msgstr ""
93  
-"Es tut uns leid, aber die angeforderte Seite kann nicht gefunden werden."
  124
+"Sind Sie sicher, das Sie %(object_name)s \"%(object)s\" löschen wollen? Es "
  125
+"werden zusätzlich die folgenden abhängigen Daten mit gelöscht:"
  126
+
  127
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
  128
+msgid "Yes, I'm sure"
  129
+msgstr "Ja, ich bin sicher"
94 130
 
95 131
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
96 132
 msgid "Add"
@@ -132,41 +168,13 @@ msgstr "Haben Sie <a href=\"/password_reset/\">ihr Passwort vergessen</a>?"
132 168
 msgid "Log in"
133 169
 msgstr "Anmelden"
134 170
 
135  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
136  
-msgid "Welcome,"
137  
-msgstr "Willkommen,"
138  
-
139  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
140  
-msgid "Change password"
141  
-msgstr "Passwort ändern"
142  
-
143  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
144  
-msgid "Log out"
145  
-msgstr "Abmelden"
146  
-
147  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
148  
-#, python-format
149  
-msgid ""
150  
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
151  
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
152  
-"types of objects:"
153  
-msgstr ""
154  
-"Die Löschung des %(object_name)s '%(object)s' hätte die Löschung von "
155  
-"abhängigen Daten zur Folge, aber Sie haben nicht die nötigen Rechte um die "
156  
-"folgenden abhängigen Daten zu löschen:"
157  
-
158  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
159  
-#, python-format
160  
-msgid ""
161  
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
162  
-"the following related items will be deleted:"
163  
-msgstr ""
164  
-"Sind Sie sicher, das Sie %(object_name)s \"%(object)s\" löschen wollen? Es "
165  
-"werden zusätzlich die folgenden abhängigen Daten mit gelöscht:"
  171
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
  172
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
  173
+msgstr "Danke, dass Sie eine Weile bei uns waren."
166 174
 
167  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
168  
-msgid "Yes, I'm sure"
169  
-msgstr "Ja, ich bin sicher"
  175
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
  176
+msgid "Log in again"
  177
+msgstr "Neu anmelden"
170 178
 
171 179
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
172 180
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -184,50 +192,6 @@ msgstr "Erfolgreiche Kennwort
184 192
 msgid "Your password was changed."
185 193
 msgstr "Ihr Kennwort wurde geändert."
186 194
 
187  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
188  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
189  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
190  
-msgid "Password reset"
191  
-msgstr "Kennwort zurücksetzen"
192  
-
193  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
194  
-msgid ""
195  
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
196  
-"your password and e-mail the new one to you."
197  
-msgstr ""
198  
-"Sie haben Ihr Kennwort vergessen? Geben Sie bitte Ihre eMail-Adresse ein und "
199  
-"wir setzen das Kennwort auf einen neuen Wert und schicken den per eMail an "
200  
-"Sie raus."
201  
-
202  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
203  
-msgid "E-mail address:"
204  
-msgstr "eMail-Adresse:"
205  
-
206  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
207  
-msgid "Reset my password"
208  
-msgstr "Mein Kennwort zurücksetzen"
209  
-
210  
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
211  
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
212  
-msgstr "Danke, dass Sie eine Weile bei uns waren."
213  
-
214  
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
215  
-msgid "Log in again"
216  
-msgstr "Neu anmelden"
217  
-
218  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
219  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
220  
-msgid "Password reset successful"
221  
-msgstr "Erfolgreich Kennwort zurückgesetzt"
222  
-
223  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
224  
-msgid ""
225  
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
226  
-"should be receiving it shortly."
227  
-msgstr ""
228  
-"Wir haben Ihnen ein neues Kennwort per eMail zugeschickt an die Adresse, die "
229  
-"Sie uns gegeben haben. Es sollte in Kürze ankommen."
230  
-
231 195
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
232 196
 msgid ""
233 197
 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
@@ -253,6 +217,25 @@ msgstr "Kennwortwiederholung:"
253 217
 msgid "Change my password"
254 218
 msgstr "Mein Kennwort ändern"
255 219
 
  220
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
  221
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
  222
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
  223
+msgid "Password reset"
  224
+msgstr "Kennwort zurücksetzen"
  225
+
  226
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
  227
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
  228
+msgid "Password reset successful"
  229
+msgstr "Erfolgreich Kennwort zurückgesetzt"
  230
+
  231
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
  232
+msgid ""
  233
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
  234
+"should be receiving it shortly."
  235
+msgstr ""
  236
+"Wir haben Ihnen ein neues Kennwort per eMail zugeschickt an die Adresse, die "
  237
+"Sie uns gegeben haben. Es sollte in Kürze ankommen."
  238
+
256 239
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
257 240
 msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
258 241
 msgstr "Sie erhalten diese Mail, weil Sie ein neues Kennwort"
@@ -284,6 +267,23 @@ msgstr "Vielen Dank, das Sie unsere Seiten benutzen!"
284 267
 msgid "The %(site_name)s team"
285 268
 msgstr "Das Team von %(site_name)s"
286 269
 
  270
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
  271
+msgid ""
  272
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
  273
+"your password and e-mail the new one to you."
  274
+msgstr ""
  275
+"Sie haben Ihr Kennwort vergessen? Geben Sie bitte Ihre eMail-Adresse ein und "
  276
+"wir setzen das Kennwort auf einen neuen Wert und schicken den per eMail an "
  277
+"Sie raus."
  278
+
  279
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
  280
+msgid "E-mail address:"
  281
+msgstr "eMail-Adresse:"
  282
+
  283
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
  284
+msgid "Reset my password"
  285
+msgstr "Mein Kennwort zurücksetzen"
  286
+
287 287
 #: contrib/admin/models/admin.py:6
288 288
 msgid "action time"
289 289
 msgstr "Zeit der Aktion"
@@ -656,48 +656,48 @@ msgstr "Wichtige Daten"
656 656
 msgid "Message"
657 657
 msgstr "Mitteilung"
658 658
 
659  
-#: conf/global_settings.py:37
  659
+#: conf/global_settings.py:36
660 660
 msgid "Czech"
661 661
 msgstr "Tschechisch"
662 662
 
663  
-#: conf/global_settings.py:38
  663
+#: conf/global_settings.py:37
664 664
 msgid "German"
665 665
 msgstr "Deutsch"
666 666
 
667  
-#: conf/global_settings.py:39
  667
+#: conf/global_settings.py:38
668 668
 msgid "English"
669 669
 msgstr "Englisch"
670 670
 
671  
-#: conf/global_settings.py:40
  671
+#: conf/global_settings.py:39
672 672
 msgid "Spanish"
673 673
 msgstr "Spanisch"
674 674
 
675  
-#: conf/global_settings.py:41
  675
+#: conf/global_settings.py:40
676 676
 msgid "French"
677 677
 msgstr "Französisch"
678 678
 
679  
-#: conf/global_settings.py:42
  679
+#: conf/global_settings.py:41
680 680
 msgid "Galician"
681 681
 msgstr "Galicisch"
682 682
 
683  
-#: conf/global_settings.py:43
  683
+#: conf/global_settings.py:42
684 684
 msgid "Italian"
685 685
 msgstr "Italienisch"
686 686
 
687  
-#: conf/global_settings.py:44
  687
+#: conf/global_settings.py:43
688 688
 msgid "Brazilian"
689 689
 msgstr "Brasilianisch"
690 690
 
691  
-#: conf/global_settings.py:45
  691
+#: conf/global_settings.py:44
692 692
 msgid "Russian"
693 693
 msgstr "Russisch"
694 694
 
695  
-#: conf/global_settings.py:46
  695
+#: conf/global_settings.py:45
696 696
 msgid "Serbian"
697 697
 msgstr "Serbisch"
698 698
 
699  
-#: conf/global_settings.py:47
700  
-msgid "Traditional Chinese"
  699
+#: conf/global_settings.py:46
  700
+msgid "Simplified Chinese"
701 701
 msgstr ""
702 702
 
703 703
 #: core/validators.py:58
206  django/conf/locale/en/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
8 8
 msgstr ""
9 9
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10 10
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11  
-"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
  11
+"POT-Creation-Date: 2005-11-04 08:50-0600\n"
12 12
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13 13
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
14 14
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -16,17 +16,56 @@ msgstr ""
16 16
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17 17
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 18
 
19  
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
20  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  19
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  20
+msgid "Welcome,"
  21
+msgstr ""
  22
+
  23
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  24
+msgid "Change password"
  25
+msgstr ""
  26
+
  27
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  28
+msgid "Log out"
  29
+msgstr ""
  30
+
21 31
 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
22  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
23  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
  32
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  33
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
24 34
 #: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
25  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
  35
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
26 36
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
  37
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
  38
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
27 39
 msgid "Home"
28 40
 msgstr ""
29 41
 
  42
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
  43
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
  44
+msgid "Page not found"
  45
+msgstr ""
  46
+
  47
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
  48
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
  49
+msgstr ""
  50
+
  51
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  52
+msgid "Server error"
  53
+msgstr ""
  54
+
  55
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
  56
+msgid "Server error (500)"
  57
+msgstr ""
  58
+
  59
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
  60
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
  61
+msgstr ""
  62
+
  63
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
  64
+msgid ""
  65
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
  66
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
  67
+msgstr ""
  68
+
30 69
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
31 70
 msgid "History"
32 71
 msgstr ""
@@ -61,31 +100,23 @@ msgstr ""
61 100
 msgid "Django administration"
62 101
 msgstr ""
63 102
 
64  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
65  
-msgid "Server error"
66  
-msgstr ""
67  
-
68  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
69  
-msgid "Server error (500)"
70  
-msgstr ""
71  
-
72  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
73  
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
74  
-msgstr ""
75  
-
76  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
  103
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
  104
+#, python-format
77 105
 msgid ""
78  
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
79  
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
  106
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
  107
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
  108
+"types of objects:"
80 109
 msgstr ""
81 110
 
82  
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
83  
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
84  
-msgid "Page not found"
  111
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
  112
+#, python-format
  113
+msgid ""
  114
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
  115
+"the following related items will be deleted:"
85 116
 msgstr ""
86 117
 
87  
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
88  
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
  118
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
  119
+msgid "Yes, I'm sure"
89 120
 msgstr ""
90 121
 
91 122
 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
@@ -128,35 +159,12 @@ msgstr ""
128 159
 msgid "Log in"
129 160
 msgstr ""
130 161
 
131  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
132  
-msgid "Welcome,"
133  
-msgstr ""
134  
-
135  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
136  
-msgid "Change password"
137  
-msgstr ""
138  
-
139  
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
140  
-msgid "Log out"
141  
-msgstr ""
142  
-
143  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
144  
-#, python-format
145  
-msgid ""
146  
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
147  
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
148  
-"types of objects:"
149  
-msgstr ""
150  
-
151  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
152  
-#, python-format
153  
-msgid ""
154  
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
155  
-"the following related items will be deleted:"
  162
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
  163
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
156 164
 msgstr ""
157 165
 
158  
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
159  
-msgid "Yes, I'm sure"
  166
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
  167
+msgid "Log in again"
160 168
 msgstr ""
161 169
 
162 170
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
@@ -175,32 +183,32 @@ msgstr ""
175 183
 msgid "Your password was changed."
176 184
 msgstr ""
177 185
 
178  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
179  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
180  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
181  
-msgid "Password reset"
  186
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
  187
+msgid ""
  188
+"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
  189
+"password twice so we can verify you typed it in correctly."
182 190
 msgstr ""
183 191
 
184  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
185  
-msgid ""
186  
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
187  
-"your password and e-mail the new one to you."
  192
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
  193
+msgid "Old password:"
188 194
 msgstr ""
189 195
 
190  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
191  
-msgid "E-mail address:"
  196
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
  197
+msgid "New password:"
192 198
 msgstr ""
193 199
 
194  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
195  
-msgid "Reset my password"
  200
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
  201
+msgid "Confirm password:"
196 202
 msgstr ""
197 203
 
198  
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
199  
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
  204
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
  205
+msgid "Change my password"
200 206
 msgstr ""
201 207
 
202  
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
203  
-msgid "Log in again"
  208
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
  209
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
  210
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
  211
+msgid "Password reset"
204 212
 msgstr ""
205 213
 
206 214
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
@@ -214,28 +222,6 @@ msgid ""
214 222
 "should be receiving it shortly."
215 223
 msgstr ""
216 224
 
217  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
218  
-msgid ""
219  
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
220  
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
221  
-msgstr ""
222  
-
223  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
224  
-msgid "Old password:"
225  
-msgstr ""
226  
-
227  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
228  
-msgid "New password:"
229  
-msgstr ""
230  
-
231  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
232  
-msgid "Confirm password:"
233  
-msgstr ""
234  
-
235  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
236  
-msgid "Change my password"
237  
-msgstr ""
238  
-
239 225
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
240 226
 msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
241 227
 msgstr ""
@@ -267,6 +253,20 @@ msgstr ""
267 253
 msgid "The %(site_name)s team"
268 254
 msgstr ""
269 255
 
  256
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
  257
+msgid ""
  258
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
  259
+"your password and e-mail the new one to you."
  260
+msgstr ""
  261
+
  262
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
  263
+msgid "E-mail address:"
  264
+msgstr ""
  265
+
  266
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
  267
+msgid "Reset my password"
  268
+msgstr ""
  269
+
270 270
 #: contrib/admin/models/admin.py:6
271 271
 msgid "action time"
272 272
 msgstr ""
@@ -628,48 +628,48 @@ msgstr ""
628 628
 msgid "Message"
629 629
 msgstr ""
630 630
 
631  
-#: conf/global_settings.py:37
  631
+#: conf/global_settings.py:36
632 632
 msgid "Czech"
633 633
 msgstr ""
634 634
 
635  
-#: conf/global_settings.py:38
  635
+#: conf/global_settings.py:37
636 636
 msgid "German"
637 637
 msgstr ""
638 638
 
639  
-#: conf/global_settings.py:39
  639
+#: conf/global_settings.py:38
640 640
 msgid "English"
641 641
 msgstr ""
642 642
 
643  
-#: conf/global_settings.py:40
  643
+#: conf/global_settings.py:39
644 644
 msgid "Spanish"
645 645
 msgstr ""
646 646
 
647  
-#: conf/global_settings.py:41
  647
+#: conf/global_settings.py:40
648 648
 msgid "French"
649 649
 msgstr ""
650 650
 
651  
-#: conf/global_settings.py:42
  651
+#: conf/global_settings.py:41
652 652
 msgid "Galician"
653 653
 msgstr ""
654 654
 
655  
-#: conf/global_settings.py:43
  655
+#: conf/global_settings.py:42
656 656
 msgid "Italian"
657 657
 msgstr ""
658 658
 
659  
-#: conf/global_settings.py:44
  659
+#: conf/global_settings.py:43
660 660
 msgid "Brazilian"
661 661
 msgstr ""
662 662
 
663  
-#: conf/global_settings.py:45
  663
+#: conf/global_settings.py:44
664 664
 msgid "Russian"
665 665
 msgstr ""
666 666
 
667  
-#: conf/global_settings.py:46
  667
+#: conf/global_settings.py:45
668 668
 msgid "Serbian"
669 669
 msgstr ""
670 670
 
671  
-#: conf/global_settings.py:47
672  
-msgid "Traditional Chinese"
  671
+#: conf/global_settings.py:46
  672
+msgid "Simplified Chinese"
673 673
 msgstr ""
674 674
 
675 675
 #: core/validators.py:58
242  django/conf/locale/es/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
7 7
 msgstr ""
8 8
 "Project-Id-Version: django\n"
9 9
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10  
-"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
  10
+"POT-Creation-Date: 2005-11-04 08:50-0600\n"
11 11
 "PO-Revision-Date: 2005-10-04 20:59GMT\n"
12 12
 "Last-Translator: Ricardo Javier Cárdenes Medina <ricardo.cardenes@gmail."
13 13
 "com>\n"
@@ -17,17 +17,60 @@ msgstr ""
17 17
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 18
 "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
19 19
 
20  
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
21  
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  20
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  21
+msgid "Welcome,"
  22
+msgstr "Bienvenido,"
  23
+
  24
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  25
+msgid "Change password"
  26
+msgstr "Cambiar clave"
  27
+
  28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
  29
+msgid "Log out"
  30
+msgstr "Terminar"
  31
+
22 32
 #: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
23  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
24  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
  33
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  34
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
25 35
 #: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
26  
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
  36
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
27 37
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
  38
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
  39
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
28 40
 msgid "Home"
29 41
 msgstr "Inicio"
30 42
 
  43
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
  44
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
  45
+msgid "Page not found"
  46
+msgstr "Página no encontrada"
  47
+
  48
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
  49
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
  50
+msgstr "Lo sentimos, pero no se encuentra la página solicitada."
  51
+
  52
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
  53
+#, fuzzy
  54
+msgid "Server error"
  55
+msgstr "Error del servidor (500)"
  56
+
  57
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
  58
+msgid "Server error (500)"
  59
+msgstr "Error del servidor (500)"
  60
+
  61
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
  62
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
  63
+msgstr "Error de servidor <em>(500)</em>"
  64
+
  65
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
  66
+msgid ""
  67
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
  68
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
  69