Permalink
Browse files

Renamed 'Traditional Chinese' to 'Simplified Chinese' and updated po …

…files

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@1077 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent d35d1f1 commit 9f92a2b92ba9145ca573c40113d571375367e5bd @adrianholovaty adrianholovaty committed Nov 4, 2005
View
7 django/conf/global_settings.py
@@ -30,9 +30,8 @@
# http://blogs.law.harvard.edu/tech/stories/storyReader$15
LANGUAGE_CODE = 'en-us'
-# Languages we provide translations for out of the base. The
-# language name should be the utf-8 encoded local name for the
-# language.
+# Languages we provide translations for, out of the box. The language name
+# should be the utf-8 encoded local name for the language.
LANGUAGES = (
('cs', _('Czech')),
('de', _('German')),
@@ -44,7 +43,7 @@
('pt-br', _('Brazilian')),
('ru', _('Russian')),
('sr', _('Serbian')),
- ('zh-cn', _('Traditional Chinese')),
+ ('zh-cn', _('Simplified Chinese')),
)
# Not-necessarily-technical managers of the site. They get broken link
View
238 django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,25 +7,67 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-04 08:50-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-31 19:42+0100\n"
"Last-Translator: Radek Svarz <translate@svarz.cz>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Welcome,"
+msgstr "Vítejte,"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Change password"
+msgstr "Změnit heslo"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Log out"
+msgstr "Odhlásit se"
+
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
msgid "Home"
msgstr "Domů"
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
+msgid "Page not found"
+msgstr "Stránka nenalezena"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+msgstr "Je nám líto, ale vyžádaná stránka nebyla nalezena."
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#, fuzzy
+msgid "Server error"
+msgstr "Chyba serveru (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
+msgid "Server error (500)"
+msgstr "Chyba serveru (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
+msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+msgid ""
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr ""
+"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
+"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
+
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
msgid "History"
msgstr "Historie"
@@ -62,35 +104,28 @@ msgstr "Django správa webu"
msgid "Django administration"
msgstr "Django správa"
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-#, fuzzy
-msgid "Server error"
-msgstr "Chyba serveru (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
-msgid "Server error (500)"
-msgstr "Chyba serveru (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
-msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
+#, fuzzy, python-format
msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
msgstr ""
-"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
-"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
+"Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo v mazání souvisejících "
+"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-msgid "Page not found"
-msgstr "Stránka nenalezena"
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
+"následující související položky budou smazány:"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "Je nám líto, ale vyžádaná stránka nebyla nalezena."
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
+msgid "Yes, I'm sure"
+msgstr "Ano, jsem si jist"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
msgid "Add"
@@ -132,40 +167,13 @@ msgstr "<a href=\"/password_reset/\">Zapomněl(a) jste své heslo?</a>"
msgid "Log in"
msgstr "Přihlášení"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Welcome,"
-msgstr "Vítejte,"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Change password"
-msgstr "Změnit heslo"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Log out"
-msgstr "Odhlásit se"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
-#, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo v mazání souvisejících "
-"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
-#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
-"následující související položky budou smazány:"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
+msgstr "Děkujeme Vám za Váš strávený čas na našich webových stránkách."
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
-msgid "Yes, I'm sure"
-msgstr "Ano, jsem si jist"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
+msgid "Log in again"
+msgstr "Přihlašte se znova"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -183,49 +191,6 @@ msgstr "Změna hesla byla úspěšná"
msgid "Your password was changed."
msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
-msgid "Password reset"
-msgstr "Obnovení hesla"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
-"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "E-mail address:"
-msgstr "E-mailová adresa:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "Reset my password"
-msgstr "Obnovit mé heslo"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
-msgstr "Děkujeme Vám za Váš strávený čas na našich webových stránkách."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
-msgid "Log in again"
-msgstr "Přihlašte se znova"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
-msgid "Password reset successful"
-msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
-"byste ji dostat během okamžiku."
-
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
msgid ""
"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
@@ -250,6 +215,25 @@ msgstr "Potvrdit heslo:"
msgid "Change my password"
msgstr "Změnit mé heslo:"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
+msgid "Password reset"
+msgstr "Obnovení hesla"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
+msgid "Password reset successful"
+msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
+msgid ""
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
+"should be receiving it shortly."
+msgstr ""
+"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
+"byste ji dostat během okamžiku."
+
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr "Dostal(a) jste tento e-mail, protože jste požádal(a) o obnovení hesla"
@@ -281,6 +265,22 @@ msgstr "Děkujeme za používání našeho webu!"
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr "Tým %(site_name)s"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
+msgid ""
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
+"your password and e-mail the new one to you."
+msgstr ""
+"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
+"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "E-mail address:"
+msgstr "E-mailová adresa:"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "Reset my password"
+msgstr "Obnovit mé heslo"
+
#: contrib/admin/models/admin.py:6
msgid "action time"
msgstr "čas akce"
@@ -655,50 +655,50 @@ msgstr "Důležitá data"
msgid "Message"
msgstr "Zpráva"
-#: conf/global_settings.py:37
+#: conf/global_settings.py:36
msgid "Czech"
msgstr "Česky"
-#: conf/global_settings.py:38
+#: conf/global_settings.py:37
msgid "German"
msgstr "Německy"
-#: conf/global_settings.py:39
+#: conf/global_settings.py:38
msgid "English"
msgstr "Anglicky"
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:39
msgid "Spanish"
msgstr "Španělsky"
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:40
msgid "French"
msgstr "Francouzsky"
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:41
#, fuzzy
msgid "Galician"
msgstr "Galicijský"
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:42
msgid "Italian"
msgstr "Italsky"
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:43
msgid "Brazilian"
msgstr "Brazilsky"
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:44
msgid "Russian"
msgstr "Rusky"
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:45
#, fuzzy
msgid "Serbian"
msgstr "Srbsky"
-#: conf/global_settings.py:47
-msgid "Traditional Chinese"
+#: conf/global_settings.py:46
+msgid "Simplified Chinese"
msgstr ""
#: core/validators.py:58
View
244 django/conf/locale/de/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,24 +7,67 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-04 08:50-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-08 00:03+0200\n"
"Last-Translator: Georg Bauer <gb@bofh.ms>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Welcome,"
+msgstr "Willkommen,"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Change password"
+msgstr "Passwort ändern"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Log out"
+msgstr "Abmelden"
+
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
msgid "Home"
msgstr "Start"
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
+msgid "Page not found"
+msgstr "Seite nicht gefunden"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+msgstr ""
+"Es tut uns leid, aber die angeforderte Seite kann nicht gefunden werden."
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+msgid "Server error"
+msgstr "Serverfehler"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
+msgid "Server error (500)"
+msgstr "Serverfehler (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
+msgstr "Serverfehler <em>(500)</em>"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+msgid ""
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr ""
+"Es hat einen Fehler gegeben. Dieser Fehler wurde an die Serververwalter per "
+"eMail weitergegeben und sollte bald behoben sein. Vielen Dank für Ihr "
+"Verständnis."
+
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
msgid "History"
msgstr "Geschichte"
@@ -61,36 +104,29 @@ msgstr "Django Systemverwaltung"
msgid "Django administration"
msgstr "Django Verwaltung"
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-msgid "Server error"
-msgstr "Serverfehler"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
-msgid "Server error (500)"
-msgstr "Serverfehler (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
-msgstr "Serverfehler <em>(500)</em>"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
+#, python-format
msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
msgstr ""
-"Es hat einen Fehler gegeben. Dieser Fehler wurde an die Serververwalter per "
-"eMail weitergegeben und sollte bald behoben sein. Vielen Dank für Ihr "
-"Verständnis."
-
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-msgid "Page not found"
-msgstr "Seite nicht gefunden"
+"Die Löschung des %(object_name)s '%(object)s' hätte die Löschung von "
+"abhängigen Daten zur Folge, aber Sie haben nicht die nötigen Rechte um die "
+"folgenden abhängigen Daten zu löschen:"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
msgstr ""
-"Es tut uns leid, aber die angeforderte Seite kann nicht gefunden werden."
+"Sind Sie sicher, das Sie %(object_name)s \"%(object)s\" löschen wollen? Es "
+"werden zusätzlich die folgenden abhängigen Daten mit gelöscht:"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
+msgid "Yes, I'm sure"
+msgstr "Ja, ich bin sicher"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
msgid "Add"
@@ -132,41 +168,13 @@ msgstr "Haben Sie <a href=\"/password_reset/\">ihr Passwort vergessen</a>?"
msgid "Log in"
msgstr "Anmelden"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Welcome,"
-msgstr "Willkommen,"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Change password"
-msgstr "Passwort ändern"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Log out"
-msgstr "Abmelden"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
-#, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"Die Löschung des %(object_name)s '%(object)s' hätte die Löschung von "
-"abhängigen Daten zur Folge, aber Sie haben nicht die nötigen Rechte um die "
-"folgenden abhängigen Daten zu löschen:"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
-#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"Sind Sie sicher, das Sie %(object_name)s \"%(object)s\" löschen wollen? Es "
-"werden zusätzlich die folgenden abhängigen Daten mit gelöscht:"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
+msgstr "Danke, dass Sie eine Weile bei uns waren."
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
-msgid "Yes, I'm sure"
-msgstr "Ja, ich bin sicher"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
+msgid "Log in again"
+msgstr "Neu anmelden"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -184,50 +192,6 @@ msgstr "Erfolgreiche Kennwort
msgid "Your password was changed."
msgstr "Ihr Kennwort wurde geändert."
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
-msgid "Password reset"
-msgstr "Kennwort zurücksetzen"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Sie haben Ihr Kennwort vergessen? Geben Sie bitte Ihre eMail-Adresse ein und "
-"wir setzen das Kennwort auf einen neuen Wert und schicken den per eMail an "
-"Sie raus."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "E-mail address:"
-msgstr "eMail-Adresse:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "Reset my password"
-msgstr "Mein Kennwort zurücksetzen"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
-msgstr "Danke, dass Sie eine Weile bei uns waren."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
-msgid "Log in again"
-msgstr "Neu anmelden"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
-msgid "Password reset successful"
-msgstr "Erfolgreich Kennwort zurückgesetzt"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Wir haben Ihnen ein neues Kennwort per eMail zugeschickt an die Adresse, die "
-"Sie uns gegeben haben. Es sollte in Kürze ankommen."
-
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
msgid ""
"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
@@ -253,6 +217,25 @@ msgstr "Kennwortwiederholung:"
msgid "Change my password"
msgstr "Mein Kennwort ändern"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
+msgid "Password reset"
+msgstr "Kennwort zurücksetzen"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
+msgid "Password reset successful"
+msgstr "Erfolgreich Kennwort zurückgesetzt"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
+msgid ""
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
+"should be receiving it shortly."
+msgstr ""
+"Wir haben Ihnen ein neues Kennwort per eMail zugeschickt an die Adresse, die "
+"Sie uns gegeben haben. Es sollte in Kürze ankommen."
+
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr "Sie erhalten diese Mail, weil Sie ein neues Kennwort"
@@ -284,6 +267,23 @@ msgstr "Vielen Dank, das Sie unsere Seiten benutzen!"
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr "Das Team von %(site_name)s"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
+msgid ""
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
+"your password and e-mail the new one to you."
+msgstr ""
+"Sie haben Ihr Kennwort vergessen? Geben Sie bitte Ihre eMail-Adresse ein und "
+"wir setzen das Kennwort auf einen neuen Wert und schicken den per eMail an "
+"Sie raus."
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "E-mail address:"
+msgstr "eMail-Adresse:"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "Reset my password"
+msgstr "Mein Kennwort zurücksetzen"
+
#: contrib/admin/models/admin.py:6
msgid "action time"
msgstr "Zeit der Aktion"
@@ -656,48 +656,48 @@ msgstr "Wichtige Daten"
msgid "Message"
msgstr "Mitteilung"
-#: conf/global_settings.py:37
+#: conf/global_settings.py:36
msgid "Czech"
msgstr "Tschechisch"
-#: conf/global_settings.py:38
+#: conf/global_settings.py:37
msgid "German"
msgstr "Deutsch"
-#: conf/global_settings.py:39
+#: conf/global_settings.py:38
msgid "English"
msgstr "Englisch"
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:39
msgid "Spanish"
msgstr "Spanisch"
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:40
msgid "French"
msgstr "Französisch"
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:41
msgid "Galician"
msgstr "Galicisch"
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:42
msgid "Italian"
msgstr "Italienisch"
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:43
msgid "Brazilian"
msgstr "Brasilianisch"
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:44
msgid "Russian"
msgstr "Russisch"
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:45
msgid "Serbian"
msgstr "Serbisch"
-#: conf/global_settings.py:47
-msgid "Traditional Chinese"
+#: conf/global_settings.py:46
+msgid "Simplified Chinese"
msgstr ""
#: core/validators.py:58
View
206 django/conf/locale/en/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,25 +8,64 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-04 08:50-0600\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Welcome,"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Change password"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Log out"
+msgstr ""
+
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
msgid "Home"
msgstr ""
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
+msgid "Page not found"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+msgid "Server error"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
+msgid "Server error (500)"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+msgid ""
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr ""
+
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
msgid "History"
msgstr ""
@@ -61,31 +100,23 @@ msgstr ""
msgid "Django administration"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-msgid "Server error"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
-msgid "Server error (500)"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
+#, python-format
msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-msgid "Page not found"
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
+msgid "Yes, I'm sure"
msgstr ""
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
@@ -128,35 +159,12 @@ msgstr ""
msgid "Log in"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Welcome,"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Change password"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Log out"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
-#, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
-#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
-msgid "Yes, I'm sure"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
+msgid "Log in again"
msgstr ""
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
@@ -175,32 +183,32 @@ msgstr ""
msgid "Your password was changed."
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
-msgid "Password reset"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
+msgid ""
+"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
+"password twice so we can verify you typed it in correctly."
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
+msgid "Old password:"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "E-mail address:"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
+msgid "New password:"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "Reset my password"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
+msgid "Confirm password:"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
+msgid "Change my password"
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
-msgid "Log in again"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
+msgid "Password reset"
msgstr ""
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
@@ -214,28 +222,6 @@ msgid ""
"should be receiving it shortly."
msgstr ""
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
-msgid ""
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
-msgid "Old password:"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
-msgid "New password:"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
-msgid "Confirm password:"
-msgstr ""
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
-msgid "Change my password"
-msgstr ""
-
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr ""
@@ -267,6 +253,20 @@ msgstr ""
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr ""
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
+msgid ""
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
+"your password and e-mail the new one to you."
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "E-mail address:"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "Reset my password"
+msgstr ""
+
#: contrib/admin/models/admin.py:6
msgid "action time"
msgstr ""
@@ -628,48 +628,48 @@ msgstr ""
msgid "Message"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:37
+#: conf/global_settings.py:36
msgid "Czech"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:38
+#: conf/global_settings.py:37
msgid "German"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:39
+#: conf/global_settings.py:38
msgid "English"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:39
msgid "Spanish"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:40
msgid "French"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:41
msgid "Galician"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:42
msgid "Italian"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:43
msgid "Brazilian"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:44
msgid "Russian"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:45
msgid "Serbian"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:47
-msgid "Traditional Chinese"
+#: conf/global_settings.py:46
+msgid "Simplified Chinese"
msgstr ""
#: core/validators.py:58
View
242 django/conf/locale/es/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-04 08:50-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-04 20:59GMT\n"
"Last-Translator: Ricardo Javier Cárdenes Medina <ricardo.cardenes@gmail."
"com>\n"
@@ -17,17 +17,60 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Welcome,"
+msgstr "Bienvenido,"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Change password"
+msgstr "Cambiar clave"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Log out"
+msgstr "Terminar"
+
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
msgid "Home"
msgstr "Inicio"
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
+msgid "Page not found"
+msgstr "Página no encontrada"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+msgstr "Lo sentimos, pero no se encuentra la página solicitada."
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#, fuzzy
+msgid "Server error"
+msgstr "Error del servidor (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
+msgid "Server error (500)"
+msgstr "Error del servidor (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
+msgstr "Error de servidor <em>(500)</em>"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+msgid ""
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr ""
+"Ha ocurrido un error. Se ha informado a los administradores del sitio "
+"mediante correo electrónico y debería arreglarse en breve. Gracias por su "
+"paciencia"
+
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
msgid "History"
msgstr "Histórico"
@@ -64,36 +107,29 @@ msgstr "Sitio de administraci
msgid "Django administration"
msgstr "Administración de Django"
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-#, fuzzy
-msgid "Server error"
-msgstr "Error del servidor (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
-msgid "Server error (500)"
-msgstr "Error del servidor (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
-msgstr "Error de servidor <em>(500)</em>"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
+#, fuzzy, python-format
msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
msgstr ""
-"Ha ocurrido un error. Se ha informado a los administradores del sitio "
-"mediante correo electrónico y debería arreglarse en breve. Gracias por su "
-"paciencia"
+"Eliminar el %(object_name)s '%(object)s' provocaría la eliminación de "
+"objetos relacionados, pero su cuenta no tiene permiso para borrar los "
+"siguientes tipos de objetos:"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-msgid "Page not found"
-msgstr "Página no encontrada"
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"¿Está seguro de que quiere borrar los %(object_name)s \"%(object)s\"? Se "
+"borrarán los siguientes objetos relacionados:"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "Lo sentimos, pero no se encuentra la página solicitada."
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
+msgid "Yes, I'm sure"
+msgstr "Sí, estoy seguro"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
msgid "Add"
@@ -135,41 +171,13 @@ msgstr "
msgid "Log in"
msgstr "Registrarse"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Welcome,"
-msgstr "Bienvenido,"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Change password"
-msgstr "Cambiar clave"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Log out"
-msgstr "Terminar"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
-#, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"Eliminar el %(object_name)s '%(object)s' provocaría la eliminación de "
-"objetos relacionados, pero su cuenta no tiene permiso para borrar los "
-"siguientes tipos de objetos:"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
-#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"¿Está seguro de que quiere borrar los %(object_name)s \"%(object)s\"? Se "
-"borrarán los siguientes objetos relacionados:"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
+msgstr "Gracias por el tiempo que ha dedicado al sitio web hoy."
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
-msgid "Yes, I'm sure"
-msgstr "Sí, estoy seguro"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
+msgid "Log in again"
+msgstr "Registrarse de nuevo"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -187,49 +195,6 @@ msgstr "Cambio de clave con
msgid "Your password was changed."
msgstr "Su clave ha cambiado."
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
-msgid "Password reset"
-msgstr "Recuperar clave"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"¿Ha olvidado su clave? Introduzca su dirección de correo, y crearemos una "
-"nueva que le enviaremos por correo."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "E-mail address:"
-msgstr "Dirección de correo:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "Reset my password"
-msgstr "Recuperar mi clave"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
-msgstr "Gracias por el tiempo que ha dedicado al sitio web hoy."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
-msgid "Log in again"
-msgstr "Registrarse de nuevo"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
-msgid "Password reset successful"
-msgstr "Recuperación de clave con éxito"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Le hemos enviado una clave nueva a la dirección que ha suministrado. Debería "
-"recibirla en breve."
-
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
msgid ""
"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
@@ -254,6 +219,25 @@ msgstr "Confirme clave:"
msgid "Change my password"
msgstr "Cambiar mi clave"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
+msgid "Password reset"
+msgstr "Recuperar clave"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
+msgid "Password reset successful"
+msgstr "Recuperación de clave con éxito"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
+msgid ""
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
+"should be receiving it shortly."
+msgstr ""
+"Le hemos enviado una clave nueva a la dirección que ha suministrado. Debería "
+"recibirla en breve."
+
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr "Recibe este mensaje debido a que solicitó recuperar la clave"
@@ -285,6 +269,22 @@ msgstr "
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr "El equipo de %(site_name)s"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
+msgid ""
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
+"your password and e-mail the new one to you."
+msgstr ""
+"¿Ha olvidado su clave? Introduzca su dirección de correo, y crearemos una "
+"nueva que le enviaremos por correo."
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "E-mail address:"
+msgstr "Dirección de correo:"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "Reset my password"
+msgstr "Recuperar mi clave"
+
#: contrib/admin/models/admin.py:6
#, fuzzy
msgid "action time"
@@ -652,48 +652,48 @@ msgstr ""
msgid "Message"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:37
+#: conf/global_settings.py:36
msgid "Czech"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:38
+#: conf/global_settings.py:37
msgid "German"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:39
+#: conf/global_settings.py:38
msgid "English"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:39
msgid "Spanish"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:40
msgid "French"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:41
msgid "Galician"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:42
msgid "Italian"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:43
msgid "Brazilian"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:44
msgid "Russian"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:45
msgid "Serbian"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:47
-msgid "Traditional Chinese"
+#: conf/global_settings.py:46
+msgid "Simplified Chinese"
msgstr ""
#: core/validators.py:58
View
244 django/conf/locale/fr/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,25 +7,68 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-04 08:50-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-18 12:27+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Rahuel <laurent.rahuel@gmail.com>\n"
"Language-Team: français <fr@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Welcome,"
+msgstr "Bienvenue,"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Change password"
+msgstr "Modifier votre mot de passe"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Log out"
+msgstr "Déconnection"
+
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
msgid "Home"
msgstr "Accueil"
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
+msgid "Page not found"
+msgstr "Cette page n'a pas été trouvée"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+msgstr "Nous sommes désolés, mais la page demandée est introuvable."
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#, fuzzy
+msgid "Server error"
+msgstr "Erreur du serveur (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
+msgid "Server error (500)"
+msgstr "Erreur du serveur (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
+msgstr "Erreur du serveur <em>(500)</em>"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+msgid ""
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr ""
+"Une erreur est survenue. Elle a été transmise par courriel aux "
+"administrateurs du site et sera corrigée dans les meilleurs délais. Merci "
+"pour votre patience."
+
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
msgid "History"
msgstr "Historique"
@@ -62,36 +105,29 @@ msgstr "Site d'administration de Django"
msgid "Django administration"
msgstr "Administration de Django"
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-#, fuzzy
-msgid "Server error"
-msgstr "Erreur du serveur (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
-msgid "Server error (500)"
-msgstr "Erreur du serveur (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
-msgstr "Erreur du serveur <em>(500)</em>"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
+#, fuzzy, python-format
msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
msgstr ""
-"Une erreur est survenue. Elle a été transmise par courriel aux "
-"administrateurs du site et sera corrigée dans les meilleurs délais. Merci "
-"pour votre patience."
+"Supprimer %(object_name)s '%(object)s' provoquerait la suppression des "
+"objets qui lui sont liés mais votre compte ne possède pas la permission de "
+"supprimer les types d'objets suivants:"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-msgid "Page not found"
-msgstr "Cette page n'a pas été trouvée"
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"Êtes vous certain de vouloir supprimer %(object_name)s \"%(object)s\"? Tous "
+"les éléments liés suivants seront supprimés:"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "Nous sommes désolés, mais la page demandée est introuvable."
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
+msgid "Yes, I'm sure"
+msgstr "Oui, je suis certain"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
msgid "Add"
@@ -133,41 +169,13 @@ msgstr "Avez vous <a href=\"/password_reset/\">perdu votre mot de passe</a>?"
msgid "Log in"
msgstr "Connectez vous"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Welcome,"
-msgstr "Bienvenue,"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Change password"
-msgstr "Modifier votre mot de passe"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Log out"
-msgstr "Déconnection"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
-#, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"Supprimer %(object_name)s '%(object)s' provoquerait la suppression des "
-"objets qui lui sont liés mais votre compte ne possède pas la permission de "
-"supprimer les types d'objets suivants:"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
-#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"Êtes vous certain de vouloir supprimer %(object_name)s \"%(object)s\"? Tous "
-"les éléments liés suivants seront supprimés:"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
+msgstr "Merci pour le temps que vous avez accordé au site aujourd'hui."
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
-msgid "Yes, I'm sure"
-msgstr "Oui, je suis certain"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
+msgid "Log in again"
+msgstr "Connectez vous à nouveau"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -185,50 +193,6 @@ msgstr "Mot de passe modifi
msgid "Your password was changed."
msgstr "Votre mot de passe a été modifié."
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
-msgid "Password reset"
-msgstr "Réinitialisation de votre mot de passe"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Mot de passe perdu ? Saisissez votre adresse de courriel ci-dessous et nous "
-"annulerons votre mot de passe actuel avant de vous en faire parvenir un "
-"nouveau par courriel."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "E-mail address:"
-msgstr "Courriel:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "Reset my password"
-msgstr "Réinitialiser mon mot de passe"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
-msgstr "Merci pour le temps que vous avez accordé au site aujourd'hui."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
-msgid "Log in again"
-msgstr "Connectez vous à nouveau"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
-msgid "Password reset successful"
-msgstr "Mot de passe réinitialisé avec succés"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Nous vous avons envoyé par courriel un nouveau mot de passe. Vous devriez le "
-"recevoir rapidement."
-
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
msgid ""
"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
@@ -254,6 +218,25 @@ msgstr "Confirmation de votre nouveau mot de passe"
msgid "Change my password"
msgstr "Modifier mon mot de passe"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
+msgid "Password reset"
+msgstr "Réinitialisation de votre mot de passe"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
+msgid "Password reset successful"
+msgstr "Mot de passe réinitialisé avec succés"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
+msgid ""
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
+"should be receiving it shortly."
+msgstr ""
+"Nous vous avons envoyé par courriel un nouveau mot de passe. Vous devriez le "
+"recevoir rapidement."
+
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr ""
@@ -286,6 +269,23 @@ msgstr "Merci d'utiliser notre site!"
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr "L'équipe %(site_name)s"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
+msgid ""
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
+"your password and e-mail the new one to you."
+msgstr ""
+"Mot de passe perdu ? Saisissez votre adresse de courriel ci-dessous et nous "
+"annulerons votre mot de passe actuel avant de vous en faire parvenir un "
+"nouveau par courriel."
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "E-mail address:"
+msgstr "Courriel:"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "Reset my password"
+msgstr "Réinitialiser mon mot de passe"
+
#: contrib/admin/models/admin.py:6
msgid "action time"
msgstr "heure de l'action"
@@ -660,50 +660,50 @@ msgstr "Dates importantes"
msgid "Message"
msgstr "Message"
-#: conf/global_settings.py:37
+#: conf/global_settings.py:36
msgid "Czech"
msgstr "Tchèque"
-#: conf/global_settings.py:38
+#: conf/global_settings.py:37
msgid "German"
msgstr "Allemand"
-#: conf/global_settings.py:39
+#: conf/global_settings.py:38
msgid "English"
msgstr "Anglais"
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:39
msgid "Spanish"
msgstr "Espagnol"
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:40
msgid "French"
msgstr "Français"
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:41
msgid "Galician"
msgstr "Galicien"
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:42
#, fuzzy
msgid "Italian"
msgstr "Italien"
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:43
msgid "Brazilian"
msgstr "Brésilien"
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:44
msgid "Russian"
msgstr "Russe"
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:45
#, fuzzy
msgid "Serbian"
msgstr "Serbe"
-#: conf/global_settings.py:47
-msgid "Traditional Chinese"
+#: conf/global_settings.py:46
+msgid "Simplified Chinese"
msgstr ""
#: core/validators.py:58
View
240 django/conf/locale/gl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-04 08:50-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-16 14:29+0100\n"
"Last-Translator: Afonso Fernández Nogueira <fonzzo.django@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galego\n"
@@ -17,17 +17,59 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Galician\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Welcome,"
+msgstr "Benvido,"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Change password"
+msgstr "Cambiar contrasinal"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Log out"
+msgstr "Saír"
+
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
msgid "Home"
msgstr "Inicio"
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
+msgid "Page not found"
+msgstr "Páxina non atopada"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+msgstr "Sentímolo, pero non se atopou a páxina solicitada."
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#, fuzzy
+msgid "Server error"
+msgstr "Erro do servidor (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
+msgid "Server error (500)"
+msgstr "Erro do servidor (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
+msgstr "Erro do servidor <em>(500)</em>"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+msgid ""
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr ""
+"Houbo un erro. Xa se informou aos administradores do sitio por correo "
+"electrónico e debería quedar arranxado pronto. Grazas pola súa paciencia."
+
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
msgid "History"
msgstr "Histórico"
@@ -64,35 +106,29 @@ msgstr "Administración de sitio Django"
msgid "Django administration"
msgstr "Administración de Django"
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-#, fuzzy
-msgid "Server error"
-msgstr "Erro do servidor (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
-msgid "Server error (500)"
-msgstr "Erro do servidor (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
-msgstr "Erro do servidor <em>(500)</em>"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
+#, fuzzy, python-format
msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
msgstr ""
-"Houbo un erro. Xa se informou aos administradores do sitio por correo "
-"electrónico e debería quedar arranxado pronto. Grazas pola súa paciencia."
+"Borrar o %(object_name)s '%(object)s' resultaría na eliminación de obxectos "
+"relacionados, pero a súa conta non ten permiso para borrar os seguintes "
+"tipos de obxectos:"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-msgid "Page not found"
-msgstr "Páxina non atopada"
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"Seguro que quere borrar o %(object_name)s \"%(object)s\"? Eliminaranse os "
+"seguintes obxectos relacionados:"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "Sentímolo, pero non se atopou a páxina solicitada."
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
+msgid "Yes, I'm sure"
+msgstr "Si, estou seguro"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
msgid "Add"
@@ -134,41 +170,13 @@ msgstr "<a href=\"/password_reset/\">Esqueceu o contrasinal</a>?"
msgid "Log in"
msgstr "Entrar"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Welcome,"
-msgstr "Benvido,"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Change password"
-msgstr "Cambiar contrasinal"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Log out"
-msgstr "Saír"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
-#, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"Borrar o %(object_name)s '%(object)s' resultaría na eliminación de obxectos "
-"relacionados, pero a súa conta non ten permiso para borrar os seguintes "
-"tipos de obxectos:"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
-#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"Seguro que quere borrar o %(object_name)s \"%(object)s\"? Eliminaranse os "
-"seguintes obxectos relacionados:"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
+msgstr "Grazas polo tempo que dedicou ao sitio web."
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
-msgid "Yes, I'm sure"
-msgstr "Si, estou seguro"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
+msgid "Log in again"
+msgstr "Entrar de novo"
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
@@ -186,49 +194,6 @@ msgstr "O seu contrasinal cambiouse correctamente."
msgid "Your password was changed."
msgstr "Cambiouse o seu contrasinal."
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
-msgid "Password reset"
-msgstr "Recuperar o contrasinal"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Esqueceu o contrasinal? Introduza o seu enderezo de correo electrónico "
-"embaixo e enviarémoslle un novo contrasinal."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "E-mail address:"
-msgstr "Enderezo de correo electrónico:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "Reset my password"
-msgstr "Recuperar o meu contrasinal"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
-msgstr "Grazas polo tempo que dedicou ao sitio web."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
-msgid "Log in again"
-msgstr "Entrar de novo"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
-msgid "Password reset successful"
-msgstr "O contrasinal foi recuperado correctamente"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Acabamos de enviarlle un novo contrasinal ao enderezo de correo indicado. "
-"Debería recibilo en breve."
-
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
msgid ""
"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
@@ -253,6 +218,25 @@ msgstr "Confirmar contrasinal:"
msgid "Change my password"
msgstr "Cambiar o contrasinal"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
+msgid "Password reset"
+msgstr "Recuperar o contrasinal"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
+msgid "Password reset successful"
+msgstr "O contrasinal foi recuperado correctamente"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
+msgid ""
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
+"should be receiving it shortly."
+msgstr ""
+"Acabamos de enviarlle un novo contrasinal ao enderezo de correo indicado. "
+"Debería recibilo en breve."
+
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr "Recibe esta mensaxe porque solicitou recuperar o contrasinal"
@@ -284,6 +268,22 @@ msgstr "Grazas por usar o noso sitio web!"
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr "O equipo de %(site_name)s"
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
+msgid ""
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
+"your password and e-mail the new one to you."
+msgstr ""
+"Esqueceu o contrasinal? Introduza o seu enderezo de correo electrónico "
+"embaixo e enviarémoslle un novo contrasinal."
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "E-mail address:"
+msgstr "Enderezo de correo electrónico:"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "Reset my password"
+msgstr "Recuperar o meu contrasinal"
+
#: contrib/admin/models/admin.py:6
#, fuzzy
msgid "action time"
@@ -651,48 +651,48 @@ msgstr ""
msgid "Message"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:37
+#: conf/global_settings.py:36
msgid "Czech"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:38
+#: conf/global_settings.py:37
msgid "German"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:39
+#: conf/global_settings.py:38
msgid "English"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:39
msgid "Spanish"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:40
msgid "French"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:41
msgid "Galician"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:42
msgid "Italian"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:43
msgid "Brazilian"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:44
msgid "Russian"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:45
msgid "Serbian"
msgstr ""
-#: conf/global_settings.py:47
-msgid "Traditional Chinese"
+#: conf/global_settings.py:46
+msgid "Simplified Chinese"
msgstr ""
#: core/validators.py:58
View
240 django/conf/locale/it/LC_MESSAGES/django.po
@@ -8,25 +8,67 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-04 08:50-0600\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Welcome,"
+msgstr "Benvenuto,"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Change password"
+msgstr "Cambia la password"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Log out"
+msgstr "Esci"
+
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
msgid "Home"
msgstr "Pagina iniziale"
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
+msgid "Page not found"
+msgstr "Pagina non trovata"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+msgstr "Spiacente, ma la pagina richiesta non esiste."
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#, fuzzy
+msgid "Server error"
+msgstr "Errore del server (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
+msgid "Server error (500)"
+msgstr "Errore del server (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
+msgstr "Errore del Server <em>(500)</em>"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+msgid ""
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr ""
+"C'è stato un errore. E' stato riportato agli amministratori del sito via e-"
+"mail e verrà risolto a breve. Grazie per la pazienza."
+
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
msgid "History"
msgstr "Storia"
@@ -63,35 +105,29 @@ msgstr "Amministrazione sito Django"
msgid "Django administration"
msgstr "Amministrazione Django"
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-#, fuzzy
-msgid "Server error"
-msgstr "Errore del server (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
-msgid "Server error (500)"
-msgstr "Errore del server (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
-msgstr "Errore del Server <em>(500)</em>"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
+#, fuzzy, python-format
msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
msgstr ""
-"C'è stato un errore. E' stato riportato agli amministratori del sito via e-"
-"mail e verrà risolto a breve. Grazie per la pazienza."
+"La rimozione di %(object_name)s '%(object)s' causerebbe la cancellazione "
+"degli oggetti relazionati, ma il tuo account non ha i permessi per rimuovere "
+"i seguenti tipi di oggetti:"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-msgid "Page not found"
-msgstr "Pagina non trovata"
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"Sei sicuro di voler rimuovere %(object_name)s \"%(object)s\"? I seguenti "
+"oggetti relazionati saranno rimossi:"
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "Spiacente, ma la pagina richiesta non esiste."
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
+msgid "Yes, I'm sure"
+msgstr "Sì, sono sicuro"
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
msgid "Add"
@@ -133,41 +169,13 @@ msgstr "Hai <a href=\"/password_reset/\">dimenticato la tua password</a>?"
msgid "Log in"
msgstr "Accedi"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Welcome,"
-msgstr "Benvenuto,"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Change password"
-msgstr "Cambia la password"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Log out"
-msgstr "Esci"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
-#, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"La rimozione di %(object_name)s '%(object)s' causerebbe la cancellazione "
-"degli oggetti relazionati, ma il tuo account non ha i permessi per rimuovere "
-"i seguenti tipi di oggetti:"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
-#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"Sei sicuro di voler rimuovere %(object_name)s \"%(object)s\"? I seguenti "
-"oggetti relazionati saranno rimossi:"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
+msgstr "Grazie per aver speso il tuo tempo prezioso con questo sito."
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
-msgid "Yes, I'm sure"
-msgstr "Sì, sono sicuro"
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
+msgid "Log in again"
+msgstr "Accedi di nuovo"