Permalink
Browse files

[1.0.X] Updated Catalan translation.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/branches/releases/1.0.X@9830 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 0924264 commit a03486e081b0fecae4879c569a5c27d7699ec41e @telenieko telenieko committed Feb 13, 2009
Binary file not shown.
@@ -5,8 +5,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-13 19:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-11-13 19:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-13 10:45+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-02-13 10:49+0100\n"
"Last-Translator: Django Catalan Group <django-cat@googlegroups.com>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -99,118 +99,122 @@ msgid "Hebrew"
msgstr "hebreu"
#: conf/global_settings.py:65
+msgid "Hindi"
+msgstr "hindi"
+
+#: conf/global_settings.py:66
msgid "Croatian"
msgstr "croat"
-#: conf/global_settings.py:66
+#: conf/global_settings.py:67
msgid "Icelandic"
msgstr "islandès"
-#: conf/global_settings.py:67
+#: conf/global_settings.py:68
msgid "Italian"
msgstr "italià"
-#: conf/global_settings.py:68
+#: conf/global_settings.py:69
msgid "Japanese"
msgstr "japonès"
-#: conf/global_settings.py:69
+#: conf/global_settings.py:70
msgid "Georgian"
msgstr "georgià"
-#: conf/global_settings.py:70
+#: conf/global_settings.py:71
msgid "Korean"
msgstr "coreà"
-#: conf/global_settings.py:71
+#: conf/global_settings.py:72
msgid "Khmer"
msgstr "khmer"
-#: conf/global_settings.py:72
+#: conf/global_settings.py:73
msgid "Kannada"
msgstr "canès"
-#: conf/global_settings.py:73
+#: conf/global_settings.py:74
msgid "Latvian"
msgstr "letó"
-#: conf/global_settings.py:74
+#: conf/global_settings.py:75
msgid "Lithuanian"
msgstr "lituà"
-#: conf/global_settings.py:75
+#: conf/global_settings.py:76
msgid "Macedonian"
msgstr "macedoni"
-#: conf/global_settings.py:76
+#: conf/global_settings.py:77
msgid "Dutch"
msgstr "holandès"
-#: conf/global_settings.py:77
+#: conf/global_settings.py:78
msgid "Norwegian"
msgstr "norueg"
-#: conf/global_settings.py:78
+#: conf/global_settings.py:79
msgid "Polish"
msgstr "polac"
-#: conf/global_settings.py:79
+#: conf/global_settings.py:80
msgid "Portuguese"
msgstr "portuguès"
-#: conf/global_settings.py:80
+#: conf/global_settings.py:81
msgid "Brazilian Portuguese"
msgstr "portuguès de brasil"
-#: conf/global_settings.py:81
+#: conf/global_settings.py:82
msgid "Romanian"
msgstr "rumanès"
-#: conf/global_settings.py:82
+#: conf/global_settings.py:83
msgid "Russian"
msgstr "rús"
-#: conf/global_settings.py:83
+#: conf/global_settings.py:84
msgid "Slovak"
msgstr "eslovac"
-#: conf/global_settings.py:84
+#: conf/global_settings.py:85
msgid "Slovenian"
msgstr "esloveni"
-#: conf/global_settings.py:85
+#: conf/global_settings.py:86
msgid "Serbian"
msgstr "serbi"
-#: conf/global_settings.py:86
+#: conf/global_settings.py:87
msgid "Swedish"
msgstr "suec"
-#: conf/global_settings.py:87
+#: conf/global_settings.py:88
msgid "Tamil"
msgstr "tàmil"
-#: conf/global_settings.py:88
+#: conf/global_settings.py:89
msgid "Telugu"
msgstr "telugu"
-#: conf/global_settings.py:89
+#: conf/global_settings.py:90
msgid "Thai"
msgstr "tailandès"
-#: conf/global_settings.py:90
+#: conf/global_settings.py:91
msgid "Turkish"
msgstr "turc"
-#: conf/global_settings.py:91
+#: conf/global_settings.py:92
msgid "Ukrainian"
msgstr "ucranià"
-#: conf/global_settings.py:92
+#: conf/global_settings.py:93
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "xinès simplificat"
-#: conf/global_settings.py:93
+#: conf/global_settings.py:94
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "xinès tradicional"
@@ -298,7 +302,7 @@ msgid "Changed %s."
msgstr "Modificat %s."
#: contrib/admin/options.py:338 contrib/admin/options.py:348
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:288
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:294
msgid "and"
msgstr "i"
@@ -321,13 +325,13 @@ msgstr "Eliminat %(name)s \"%(object)s\"."
msgid "No fields changed."
msgstr "Cap camp canviat."
-#: contrib/admin/options.py:417 contrib/auth/admin.py:51
+#: contrib/admin/options.py:417 contrib/auth/admin.py:61
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat afegit/da amb èxit."
#: contrib/admin/options.py:421 contrib/admin/options.py:454
-#: contrib/auth/admin.py:59
+#: contrib/auth/admin.py:69
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Podeu editar-lo de nou a baix."
@@ -431,12 +435,12 @@ msgstr "Iniciar sessió"
msgid "%s administration"
msgstr "Administració de %s"
-#: contrib/admin/util.py:138
+#: contrib/admin/util.py:145
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
msgstr "Un o més %(fieldname)s en %(name)s: %(obj)s"
-#: contrib/admin/util.py:143
+#: contrib/admin/util.py:150
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
msgstr "Un o més %(fieldname)s en %(name)s:"
@@ -919,7 +923,7 @@ msgstr "Adreça de correu electrònic:"
msgid "Reset my password"
msgstr "Restablir la meva contrasenya"
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:284
+#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:285
msgid "All dates"
msgstr "Totes les dates"
@@ -1064,7 +1068,7 @@ msgstr "Text"
msgid "Time"
msgstr "Hora"
-#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:21
+#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:19
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:37
#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
@@ -1169,15 +1173,15 @@ msgstr "Dates importants"
msgid "Groups"
msgstr "Grups"
-#: contrib/auth/admin.py:64
+#: contrib/auth/admin.py:74
msgid "Add user"
msgstr "Afegir usuari"
-#: contrib/auth/admin.py:90
+#: contrib/auth/admin.py:100
msgid "Password changed successfully."
msgstr "Contrasenya cambiada amb èxit"
-#: contrib/auth/admin.py:96
+#: contrib/auth/admin.py:106
#, python-format
msgid "Change password: %s"
msgstr "Canviar contrasenya: %s"
@@ -1378,36 +1382,36 @@ msgstr "Sessió finalitzada"
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "Introduïu una adreça de correu vàlida."
-#: contrib/comments/admin.py:11
+#: contrib/comments/admin.py:10
msgid "Content"
msgstr "contingut"
-#: contrib/comments/admin.py:14
+#: contrib/comments/admin.py:13
msgid "Metadata"
msgstr "metadades"
-#: contrib/comments/forms.py:19
+#: contrib/comments/forms.py:17
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:34
msgid "Name"
msgstr "nom"
-#: contrib/comments/forms.py:20
+#: contrib/comments/forms.py:18
msgid "Email address"
msgstr "Adreça de correu electrònic"
-#: contrib/comments/forms.py:22
+#: contrib/comments/forms.py:20
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:35
msgid "Comment"
msgstr "Comentari"
-#: contrib/comments/forms.py:25
+#: contrib/comments/forms.py:23
msgid ""
"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
msgstr ""
"Si entreu cualsevol cosa en aquest camp el vostre comentari es tractarà com "
"a spam"
-#: contrib/comments/forms.py:125
+#: contrib/comments/forms.py:123
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
@@ -3715,7 +3719,7 @@ msgstr "nom per mostrar"
msgid "sites"
msgstr "llocs"
-#: db/models/fields/__init__.py:348 db/models/fields/__init__.py:683
+#: db/models/fields/__init__.py:348 db/models/fields/__init__.py:692
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Aquest valor ha de ser un enter."
@@ -3749,22 +3753,26 @@ msgstr ""
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Aquest valor ha de ser un número decimal."
-#: db/models/fields/__init__.py:719
+#: db/models/fields/__init__.py:668
+msgid "This value must be a float."
+msgstr "Aquest valor ha de ser un número amb punt de coma flotant."
+
+#: db/models/fields/__init__.py:728
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr "Aquest valor ha de ser None (Cap), True (Veritat) o False (Fals)"
-#: db/models/fields/__init__.py:817 db/models/fields/__init__.py:831
+#: db/models/fields/__init__.py:826 db/models/fields/__init__.py:840
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Introduïu una hora vàlida en el format HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/related.py:761
+#: db/models/fields/related.py:762
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més "
"d'un valor."
-#: db/models/fields/related.py:838
+#: db/models/fields/related.py:840
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3877,7 +3885,7 @@ msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr "Esculliu una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
-#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:720
+#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:721
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Introduïu una llista de valors."
@@ -3896,49 +3904,49 @@ msgstr ""
msgid "Order"
msgstr "Ordre"
-#: forms/models.py:281 forms/models.py:290
+#: forms/models.py:287 forms/models.py:296
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "Ja existeix %(model_name)s amb aquest %(field_label)s."
-#: forms/models.py:587
+#: forms/models.py:594
msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
msgstr ""
"La clau forànea en línea no coincideix amb la clau primària de la instància "
"del pare"
-#: forms/models.py:650
+#: forms/models.py:651
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr ""
"Escolli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
-#: forms/models.py:721
+#: forms/models.py:722
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Escolliu una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
-#: template/defaultfilters.py:741
+#: template/defaultfilters.py:743
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "si,no,potser"
-#: template/defaultfilters.py:772
+#: template/defaultfilters.py:774
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d byte"
msgstr[1] "%(size)d bytes"
-#: template/defaultfilters.py:774
+#: template/defaultfilters.py:776
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
-#: template/defaultfilters.py:776
+#: template/defaultfilters.py:778
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
-#: template/defaultfilters.py:777
+#: template/defaultfilters.py:779
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"

0 comments on commit a03486e

Please sign in to comment.