Permalink
Browse files

Updated catalan Translation.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@11200 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent b96e55e commit a4d8d45117ef8da0ab08cd8bf6c03f21c03118b1 @telenieko telenieko committed Jul 7, 2009
Showing with 321 additions and 228 deletions.
  1. BIN django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +321 −228 django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
549 django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-24 13:00+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-07 15:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-24 13:28+0100\n"
"Last-Translator: Django Catalan Group <django-cat@googlegroups.com>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
@@ -218,6 +218,20 @@ msgstr "xinès simplificat"
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "xinès tradicional"
+#: contrib/admin/actions.py:60
+#, python-format
+msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
+msgstr "Eliminat/s %(count)d %(items)s satisfactòriament."
+
+#: contrib/admin/actions.py:67 contrib/admin/options.py:1025
+msgid "Are you sure?"
+msgstr "Esteu segurs?"
+
+#: contrib/admin/actions.py:85
+#, python-format
+msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
+msgstr "Eliminar els %(verbose_name_plural)s seleccionats"
+
#: contrib/admin/filterspecs.py:44
#, python-format
msgid ""
@@ -252,15 +266,15 @@ msgstr "Aquest mes"
msgid "This year"
msgstr "Aquest any"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:434
msgid "Yes"
msgstr "Si"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:434
msgid "No"
msgstr "No"
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:434
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
@@ -296,118 +310,105 @@ msgstr "entrada del registre"
msgid "log entries"
msgstr "entrades del registre"
-#: contrib/admin/options.py:131 contrib/admin/options.py:145
+#: contrib/admin/options.py:133 contrib/admin/options.py:147
msgid "None"
msgstr "cap"
-#: contrib/admin/options.py:498
-#, python-format
-msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
-msgstr "Eliminat/s %(count)d %(items)s satisfactòriament."
-
-#: contrib/admin/options.py:505 contrib/admin/options.py:1012
-msgid "Are you sure?"
-msgstr "Esteu segurs?"
-
-#: contrib/admin/options.py:523
-#, python-format
-msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
-msgstr "Eliminar els %(verbose_name_plural)s seleccionats"
-
-#: contrib/admin/options.py:531
+#: contrib/admin/options.py:519
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "Modificat %s."
-#: contrib/admin/options.py:531 contrib/admin/options.py:541
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:296
+#: contrib/admin/options.py:519 contrib/admin/options.py:529
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 forms/models.py:388
+#: forms/models.py:600
msgid "and"
msgstr "i"
-#: contrib/admin/options.py:536
+#: contrib/admin/options.py:524
#, python-format
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Afegit %(name)s \"%(object)s\""
-#: contrib/admin/options.py:540
+#: contrib/admin/options.py:528
#, python-format
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Modificat %(list)s per a %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:545
+#: contrib/admin/options.py:533
#, python-format
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
msgstr "Eliminat %(name)s \"%(object)s\"."
-#: contrib/admin/options.py:549
+#: contrib/admin/options.py:537
msgid "No fields changed."
msgstr "Cap camp canviat."
-#: contrib/admin/options.py:610 contrib/auth/admin.py:67
+#: contrib/admin/options.py:598 contrib/auth/admin.py:67
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat afegit/da amb èxit."
-#: contrib/admin/options.py:614 contrib/admin/options.py:647
+#: contrib/admin/options.py:602 contrib/admin/options.py:635
#: contrib/auth/admin.py:75
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Podeu editar-lo de nou a baix."
-#: contrib/admin/options.py:624 contrib/admin/options.py:657
+#: contrib/admin/options.py:612 contrib/admin/options.py:645
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Podeu afegir un altre %s a baix."
-#: contrib/admin/options.py:645
+#: contrib/admin/options.py:633
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "S'ha modificat amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s."
-#: contrib/admin/options.py:653
+#: contrib/admin/options.py:641
#, python-format
msgid ""
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr ""
"S'ha afegit exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou "
"abaix."
-#: contrib/admin/options.py:774
+#: contrib/admin/options.py:772
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Afegir %s"
-#: contrib/admin/options.py:805 contrib/admin/options.py:990
+#: contrib/admin/options.py:803 contrib/admin/options.py:1003
#, python-format
msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
msgstr "No existèix cap objecte %(name)s amb la clau primària %(key)r."
-#: contrib/admin/options.py:862
+#: contrib/admin/options.py:860
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "Modificar %s"
-#: contrib/admin/options.py:894
+#: contrib/admin/options.py:904
msgid "Database error"
msgstr "Error de base de dades"
-#: contrib/admin/options.py:930
+#: contrib/admin/options.py:940
#, python-format
msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
msgstr[0] "%(count)s %(name)s s'ha modificat amb èxit."
msgstr[1] "%(count)s %(name)s s'han modificat amb èxit."
-#: contrib/admin/options.py:1005
+#: contrib/admin/options.py:1018
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\" ha estat eliminat amb èxit."
-#: contrib/admin/options.py:1041
+#: contrib/admin/options.py:1054
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Modificar històric: %s"
-#: contrib/admin/sites.py:15 contrib/admin/views/decorators.py:14
+#: contrib/admin/sites.py:20 contrib/admin/views/decorators.py:14
#: contrib/auth/forms.py:80
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
@@ -416,11 +417,11 @@ msgstr ""
"Si us plau, introduïu un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingueu en "
"compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
-#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:278 contrib/admin/views/decorators.py:40
msgid "Please log in again, because your session has expired."
msgstr "Si us plau, identifiqueu-vos de nou doncs la vostra sessió ha expirat."
-#: contrib/admin/sites.py:257 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:285 contrib/admin/views/decorators.py:47
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
@@ -429,29 +430,29 @@ msgstr ""
"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliteu les 'cookies', recarregueu "
"aquesta pàgina i proveu-ho de nou. "
-#: contrib/admin/sites.py:273 contrib/admin/sites.py:279
+#: contrib/admin/sites.py:301 contrib/admin/sites.py:307
#: contrib/admin/views/decorators.py:66
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Els noms d'usuari no poden contenir el caracter '@'."
-#: contrib/admin/sites.py:276 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:304 contrib/admin/views/decorators.py:62
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr ""
"La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en tot "
"cas."
-#: contrib/admin/sites.py:336
+#: contrib/admin/sites.py:360
msgid "Site administration"
msgstr "Lloc administratiu"
-#: contrib/admin/sites.py:349 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:373 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
#: contrib/admin/views/decorators.py:20
msgid "Log in"
msgstr "Iniciar sessió"
-#: contrib/admin/sites.py:396
+#: contrib/admin/sites.py:417
#, python-format
msgid "%s administration"
msgstr "Administració de %s"
@@ -466,34 +467,27 @@ msgstr "Un o més %(fieldname)s en %(name)s: %(obj)s"
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
msgstr "Un o més %(fieldname)s en %(name)s:"
-#: contrib/admin/util.py:222
-#, fuzzy
-msgid "verbose_name"
-msgid_plural "verbose_name_plural"
-msgstr[0] "verbose_name"
-msgstr[1] "verbose_name_plural"
-
-#: contrib/admin/widgets.py:70
+#: contrib/admin/widgets.py:71
msgid "Date:"
msgstr "Data:"
-#: contrib/admin/widgets.py:70
+#: contrib/admin/widgets.py:71
msgid "Time:"
msgstr "Hora:"
-#: contrib/admin/widgets.py:94
+#: contrib/admin/widgets.py:95
msgid "Currently:"
msgstr "Actualment:"
-#: contrib/admin/widgets.py:94
+#: contrib/admin/widgets.py:95
msgid "Change:"
msgstr "Modificar:"
-#: contrib/admin/widgets.py:123
+#: contrib/admin/widgets.py:124
msgid "Lookup"
msgstr "Cercar"
-#: contrib/admin/widgets.py:230
+#: contrib/admin/widgets.py:236
msgid "Add Another"
msgstr "Afegir un altre"
@@ -508,9 +502,9 @@ msgstr "Ho sentim, però no s'ha pogut trobar la pàgina sol·licitada"
#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:8
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:33
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:31
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:20
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:25
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:6
#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
@@ -552,7 +546,6 @@ msgid "Run the selected action"
msgstr "Executar la acció seleccionada"
#: contrib/admin/templates/admin/actions.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
msgid "Go"
msgstr "Anar"
@@ -562,26 +555,26 @@ msgstr "Anar"
msgid "%(name)s"
msgstr "%(name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
msgid "Welcome,"
msgstr "Benvingut/da,"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Documentation"
msgstr "Documentació"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:13
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:14
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:47
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Change password"
msgstr "Canviar contrasenya"
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
msgid "Log out"
@@ -612,24 +605,24 @@ msgid "View on site"
msgstr "Veure al lloc"
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:38
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:49
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:54
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:23
msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
msgstr[0] "Si us plau, corregiu l'error mostrat a baix."
msgstr[1] "Si us plau, corregiu els errors mostrats a baix."
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:41
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:46
#, python-format
msgid "Add %(name)s"
msgstr "Afegir %(name)s"
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:60
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:65
msgid "Filter"
msgstr "Filtre"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:10
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:251
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:275
msgid "Delete"
msgstr "Eliminar"
@@ -669,18 +662,18 @@ msgid ""
"your account doesn't have permission to delete the following types of "
"objects:"
msgstr ""
-"Eliminar el/la %(object_name)s provocaria l'eliminació "
-"d'objectes relacionats, però el vostre compte no te permissos per a esborrar "
-"els tipus d'objecte següents:"
+"Eliminar el/la %(object_name)s provocaria l'eliminació d'objectes "
+"relacionats, però el vostre compte no te permissos per a esborrar els tipus "
+"d'objecte següents:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:22
#, python-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete the selected %(object_name)s objects? All of "
"the following objects and it's related items will be deleted:"
msgstr ""
-"Esteu segurs de voler esborrar els/les %(object_name)s seleccionats?"
-"Tots aquests objectes i els seus elements relacionats s'esborraran:"
+"Esteu segurs de voler esborrar els/les %(object_name)s seleccionats?Tots "
+"aquests objectes i els seus elements relacionats s'esborraran:"
#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
#, python-format
@@ -712,6 +705,10 @@ msgstr "Les meves accions"
msgid "None available"
msgstr "Cap disponible"
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:72
+msgid "Unknown content"
+msgstr "Contingut desconegut"
+
#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:7
msgid ""
"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
@@ -760,6 +757,15 @@ msgstr ""
msgid "Show all"
msgstr "Mostrar tots"
+#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:11
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
+msgid "Save"
+msgstr "Desar"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
+msgid "Search"
+msgstr "Cerca"
+
#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
#, python-format
msgid "1 result"
@@ -772,10 +778,6 @@ msgstr[1] "%(counter)s resultats"
msgid "%(full_result_count)s total"
msgstr "%(full_result_count)s en total"
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
-msgid "Save"
-msgstr "Desar"
-
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
msgid "Save as new"
msgstr "Desar com a nou"
@@ -802,23 +804,23 @@ msgid "Username"
msgstr "Usuari"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:20
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:33
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:34
#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:60 contrib/auth/forms.py:185
msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:26
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
#: contrib/auth/forms.py:186
msgid "Password (again)"
msgstr "Contrasenya (de nou)"
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:27
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:41
msgid "Enter the same password as above, for verification."
msgstr "Introduïu la mateixa contrasenya de dalt, per fer-ne la verificació."
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:27
#, python-format
msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
msgstr "Introduïu una contrasenya per l'usuari <strong>%(username)s</strong>"
@@ -1035,114 +1037,115 @@ msgstr "El model %(model_name)r no s'ha trobat en l'aplicació %(app_label)r"
msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
msgstr "l'objecte relacionat `%(app_label)s.%(data_type)s`"
-#: contrib/admindocs/views.py:206 contrib/admindocs/views.py:228
-#: contrib/admindocs/views.py:242 contrib/admindocs/views.py:247
+#: contrib/admindocs/views.py:206 contrib/admindocs/views.py:225
+#: contrib/admindocs/views.py:230 contrib/admindocs/views.py:244
+#: contrib/admindocs/views.py:258 contrib/admindocs/views.py:263
msgid "model:"
msgstr "model:"
-#: contrib/admindocs/views.py:237
+#: contrib/admindocs/views.py:221 contrib/admindocs/views.py:253
#, python-format
msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
msgstr "objectes relacionats `%(app_label)s.%(object_name)s`"
-#: contrib/admindocs/views.py:242
+#: contrib/admindocs/views.py:225 contrib/admindocs/views.py:258
#, python-format
msgid "all %s"
msgstr "tots %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:247
+#: contrib/admindocs/views.py:230 contrib/admindocs/views.py:263
#, python-format
msgid "number of %s"
msgstr "nombre de %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:252
+#: contrib/admindocs/views.py:268
#, python-format
msgid "Fields on %s objects"
msgstr "Camps en objectes %s"
-#: contrib/admindocs/views.py:315 contrib/admindocs/views.py:326
-#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/admindocs/views.py:334
-#: contrib/admindocs/views.py:335 contrib/admindocs/views.py:337
+#: contrib/admindocs/views.py:331 contrib/admindocs/views.py:342
+#: contrib/admindocs/views.py:344 contrib/admindocs/views.py:350
+#: contrib/admindocs/views.py:351 contrib/admindocs/views.py:353
msgid "Integer"
msgstr "Enter"
-#: contrib/admindocs/views.py:316
+#: contrib/admindocs/views.py:332
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Booleà (Verdader o Fals)"
-#: contrib/admindocs/views.py:317 contrib/admindocs/views.py:336
+#: contrib/admindocs/views.py:333 contrib/admindocs/views.py:352
#, python-format
msgid "String (up to %(max_length)s)"
msgstr "Cadena (de fins a %(max_length)s)"
-#: contrib/admindocs/views.py:318
+#: contrib/admindocs/views.py:334
msgid "Comma-separated integers"
msgstr "Enters separats per comes"
-#: contrib/admindocs/views.py:319
+#: contrib/admindocs/views.py:335
msgid "Date (without time)"
msgstr "Data (sense hora)"
-#: contrib/admindocs/views.py:320
+#: contrib/admindocs/views.py:336
msgid "Date (with time)"
msgstr "Data (amb hora)"
-#: contrib/admindocs/views.py:321
+#: contrib/admindocs/views.py:337
msgid "Decimal number"
msgstr "Número decimal"
-#: contrib/admindocs/views.py:322
+#: contrib/admindocs/views.py:338
msgid "E-mail address"
msgstr "Adreça de correu electrònic"
-#: contrib/admindocs/views.py:323 contrib/admindocs/views.py:324
-#: contrib/admindocs/views.py:327
+#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/admindocs/views.py:340
+#: contrib/admindocs/views.py:343
msgid "File path"
msgstr "Ruta del fitxer"
-#: contrib/admindocs/views.py:325
+#: contrib/admindocs/views.py:341
msgid "Floating point number"
msgstr "Número amb punt de coma flotant"
-#: contrib/admindocs/views.py:329 contrib/comments/models.py:58
+#: contrib/admindocs/views.py:345 contrib/comments/models.py:60
msgid "IP address"
msgstr "Adreça IP"
-#: contrib/admindocs/views.py:331
+#: contrib/admindocs/views.py:347
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Booleà (Verdader, Fals o 'None' (cap))"
-#: contrib/admindocs/views.py:332
+#: contrib/admindocs/views.py:348
msgid "Relation to parent model"
msgstr "Relació amb el model pare"
-#: contrib/admindocs/views.py:333
+#: contrib/admindocs/views.py:349
msgid "Phone number"
msgstr "Número de telèfon"
-#: contrib/admindocs/views.py:338
+#: contrib/admindocs/views.py:354
msgid "Text"
msgstr "Text"
-#: contrib/admindocs/views.py:339
+#: contrib/admindocs/views.py:355
msgid "Time"
msgstr "Hora"
-#: contrib/admindocs/views.py:340 contrib/comments/forms.py:95
+#: contrib/admindocs/views.py:356 contrib/comments/forms.py:95
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:37
#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"
-#: contrib/admindocs/views.py:341
+#: contrib/admindocs/views.py:357
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
msgstr "Estat dels E.U.A. (dues lletres majúscules)"
-#: contrib/admindocs/views.py:342
+#: contrib/admindocs/views.py:358
msgid "XML text"
msgstr "Text XML"
-#: contrib/admindocs/views.py:368
+#: contrib/admindocs/views.py:384
#, python-format
msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
msgstr "%s no sembla ser un objecte 'urlpattern'"
@@ -1247,7 +1250,7 @@ msgid "Change password: %s"
msgstr "Canviar contrasenya: %s"
#: contrib/auth/forms.py:15 contrib/auth/forms.py:48
-#: contrib/auth/models.py:127
+#: contrib/auth/models.py:128
msgid ""
"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
"digits and underscores)."
@@ -1338,103 +1341,104 @@ msgstr "permisos"
msgid "group"
msgstr "grup"
-#: contrib/auth/models.py:91 contrib/auth/models.py:137
+#: contrib/auth/models.py:91 contrib/auth/models.py:138
msgid "groups"
msgstr "grups"
-#: contrib/auth/models.py:127
+#: contrib/auth/models.py:128
msgid "username"
msgstr "nom d'usuari"
-#: contrib/auth/models.py:128
+#: contrib/auth/models.py:129
msgid "first name"
msgstr "nom propi"
-#: contrib/auth/models.py:129
+#: contrib/auth/models.py:130
msgid "last name"
msgstr "cognoms"
-#: contrib/auth/models.py:130
+#: contrib/auth/models.py:131
msgid "e-mail address"
msgstr "adreça de correu electrònic"
-#: contrib/auth/models.py:131
+#: contrib/auth/models.py:132
msgid "password"
msgstr "contrasenya"
-#: contrib/auth/models.py:131
+#: contrib/auth/models.py:132
msgid ""
"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
"password form</a>."
msgstr ""
"Utilitzeu '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari "
"de canvi de contrasenya</a>."
-#: contrib/auth/models.py:132
+#: contrib/auth/models.py:133
msgid "staff status"
msgstr "membre del personal"
-#: contrib/auth/models.py:132
+#: contrib/auth/models.py:133
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
msgstr "Indica si l'usuari pot entrar en el lloc administratiu."
-#: contrib/auth/models.py:133
+#: contrib/auth/models.py:134
msgid "active"
msgstr "actiu"
-#: contrib/auth/models.py:133
+#: contrib/auth/models.py:134
msgid ""
"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr ""
"Designa si aquest usuari ha de ser tractat com a actiu. Deseleccioneu-ho "
"enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
-#: contrib/auth/models.py:134
+#: contrib/auth/models.py:135
msgid "superuser status"
msgstr "estat de superusuari"
-#: contrib/auth/models.py:134
+#: contrib/auth/models.py:135
msgid ""
"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
"them."
msgstr ""
"Designa que aquest usuari té tots els permissos sense assignar-los "
"explícitament."
-#: contrib/auth/models.py:135
+#: contrib/auth/models.py:136
msgid "last login"
msgstr "últim inici de sessió"
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:137
msgid "date joined"
msgstr "data de creació"
-#: contrib/auth/models.py:138
+#: contrib/auth/models.py:139
msgid ""
"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
"all permissions granted to each group he/she is in."
msgstr ""
"Junt amb els permissos asignats manualment, aquest usuari tindrà, també, els "
"permissos dels grups dels que sigui membre."
-#: contrib/auth/models.py:139
+#: contrib/auth/models.py:140
msgid "user permissions"
msgstr "permissos de l'usuari"
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:144 contrib/comments/models.py:50
+#: contrib/comments/models.py:168
msgid "user"
msgstr "usuari"
-#: contrib/auth/models.py:144
+#: contrib/auth/models.py:145
msgid "users"
msgstr "usuaris"
-#: contrib/auth/models.py:300
+#: contrib/auth/models.py:301
msgid "message"
msgstr "missatge"
-#: contrib/auth/views.py:50
+#: contrib/auth/views.py:56
msgid "Logged out"
msgstr "Sessió finalitzada"
@@ -1450,6 +1454,16 @@ msgstr "contingut"
msgid "Metadata"
msgstr "metadades"
+#: contrib/comments/feeds.py:13
+#, python-format
+msgid "%(site_name)s comments"
+msgstr "comentaris de %(site_name)s"
+
+#: contrib/comments/feeds.py:23
+#, python-format
+msgid "Latest comments on %(site_name)s"
+msgstr "Últims comentaris a %(site_name)s."
+
#: contrib/comments/forms.py:93
#: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:34
msgid "Name"
@@ -1479,70 +1493,79 @@ msgstr ""
"Si entreu cualsevol cosa en aquest camp el vostre comentari es tractarà com "
"a spam"
-#: contrib/comments/models.py:23
+#: contrib/comments/models.py:22 contrib/contenttypes/models.py:74
+msgid "content type"
+msgstr "tipus de contingut"
+
+#: contrib/comments/models.py:24
msgid "object ID"
msgstr "ID de l'objecte"
-#: contrib/comments/models.py:50
+#: contrib/comments/models.py:52
msgid "user's name"
msgstr "nom d'usuari"
-#: contrib/comments/models.py:51
+#: contrib/comments/models.py:53
msgid "user's email address"
msgstr "adreça de correu electrònic del usuari"
-#: contrib/comments/models.py:52
+#: contrib/comments/models.py:54
msgid "user's URL"
msgstr "URL del usuari"
-#: contrib/comments/models.py:54
+#: contrib/comments/models.py:56 contrib/comments/models.py:76
+#: contrib/comments/models.py:169
msgid "comment"
msgstr "comentari"
-#: contrib/comments/models.py:57
+#: contrib/comments/models.py:59
msgid "date/time submitted"
msgstr "data/hora d'enviament"
-#: contrib/comments/models.py:59
+#: contrib/comments/models.py:61
msgid "is public"
msgstr "és públic"
-#: contrib/comments/models.py:60
+#: contrib/comments/models.py:62
msgid ""
"Uncheck this box to make the comment effectively disappear from the site."
msgstr ""
"Desmarqui aquesta casella per fer desaparèixar aquest comentari del lloc web "
"de forma efectiva."
-#: contrib/comments/models.py:62
+#: contrib/comments/models.py:64
msgid "is removed"
msgstr "està eliminat"
-#: contrib/comments/models.py:63
+#: contrib/comments/models.py:65
msgid ""
"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
"removed\" message will be displayed instead."
msgstr ""
"Marqueu aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es "
"mostrarà \"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
-#: contrib/comments/models.py:115
+#: contrib/comments/models.py:77
+msgid "comments"
+msgstr "comentaris"
+
+#: contrib/comments/models.py:119
msgid ""
"This comment was posted by an authenticated user and thus the name is read-"
"only."
msgstr ""
"Aquest comentari va ser publicat per un usuari autentificat, per això el seu "
"nom no es modificable."
-#: contrib/comments/models.py:124
+#: contrib/comments/models.py:128
msgid ""
"This comment was posted by an authenticated user and thus the email is read-"
"only."
msgstr ""
"Aquest comentari va ser publicat per un usuari autentificat, per això la "
"seva adreça de correu electrònic no es pot modificar."
-#: contrib/comments/models.py:149
+#: contrib/comments/models.py:153
#, python-format
msgid ""
"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
@@ -1557,9 +1580,26 @@ msgstr ""
"\n"
"http://%(domain)s%(url)s"
+# Context problem... waitting for comments from django-i18n
+#: contrib/comments/models.py:170
+msgid "flag"
+msgstr "marcar"
+
+#: contrib/comments/models.py:171
+msgid "date"
+msgstr "data"
+
+#: contrib/comments/models.py:181
+msgid "comment flag"
+msgstr "marca del comentari"
+
+#: contrib/comments/models.py:182
+msgid "comment flags"
+msgstr "marques de comentari"
+
#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:4
msgid "Approve a comment"
-msgstr "aprovar un comentari"
+msgstr "Aprovar un comentari"
#: contrib/comments/templates/comments/approve.html:7
msgid "Really make this comment public?"
@@ -1616,13 +1656,13 @@ msgstr "Marcar"
msgid "Thanks for flagging"
msgstr "Gràcies per marcar"
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:16
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:31
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:17
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:32
msgid "Post"
msgstr "Publicar"
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:17
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:32
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:18
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:33
msgid "Preview"
msgstr "Vista prèvia"
@@ -1668,33 +1708,29 @@ msgid "Thank you for your comment"
msgstr "Gràcies pel seu comentari"
#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:4
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:12
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:13
msgid "Preview your comment"
msgstr "Previsualitzar el seu comentari"
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:10
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:11
msgid "Please correct the error below"
msgid_plural "Please correct the errors below"
msgstr[0] "Si us plau, corregiu l'error mostrat a baix."
msgstr[1] "Si us plau, corregiu els errors mostrats a baix."
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16
msgid "Post your comment"
msgstr "Enviar el seu comentari"
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16
msgid "or make changes"
msgstr "o faci canvis."
-#: contrib/contenttypes/models.py:67
+#: contrib/contenttypes/models.py:70
msgid "python model class name"
msgstr "nom de la classe del model en python"
-#: contrib/contenttypes/models.py:71
-msgid "content type"
-msgstr "tipus de contingut"
-
-#: contrib/contenttypes/models.py:72
+#: contrib/contenttypes/models.py:75
msgid "content types"
msgstr "tipus de continguts"
@@ -1765,18 +1801,26 @@ msgstr ""
"Ho sentim, pero el seu formulari ha expirat. Per favor, continui omplint el "
"formulari en aquesta pàgina."
-#: contrib/gis/forms/fields.py:14
+#: contrib/gis/forms/fields.py:17
msgid "No geometry value provided."
msgstr "No s'ha indicat cap valor de geometria."
-#: contrib/gis/forms/fields.py:15
+#: contrib/gis/forms/fields.py:18
msgid "Invalid geometry value."
msgstr "Valor de geometria invàlid."
-#: contrib/gis/forms/fields.py:16
+#: contrib/gis/forms/fields.py:19
msgid "Invalid geometry type."
msgstr "Tipus de geometria invàlid."
+#: contrib/gis/forms/fields.py:20
+msgid ""
+"An error occurred when transforming the geometry to the SRID of the geometry "
+"form field."
+msgstr ""
+"Ha ocurregut un error al transformar la geometria al SRID de la geometria "
+"del camp de formulari."
+
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
msgid "th"
msgstr "rt"
@@ -2112,63 +2156,65 @@ msgstr "Regió Bohèmia Central"
#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:10
msgid "South Bohemian Region"
-msgstr "Regió Bohemia Sur"
+msgstr "Regió Bohèmia Sur"
#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:11
msgid "Pilsen Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Pilsen"
#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:12
msgid "Carlsbad Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Carlsbad"
#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:13
msgid "Usti Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Usti"
#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:14
msgid "Liberec Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Liberec"
#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:15
msgid "Hradec Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Hradec"
#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:16
msgid "Pardubice Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Pardubice"
#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:17
msgid "Vysocina Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Vysocina"
#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:18
msgid "South Moravian Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Moràvia Sur"
#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:19
msgid "Olomouc Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Olomouc"
#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:20
msgid "Zlin Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Zlin"
#: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:21
msgid "Moravian-Silesian Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Moràvia-Silesiana"
#: contrib/localflavor/cz/forms.py:27 contrib/localflavor/sk/forms.py:30
msgid "Enter a postal code in the format XXXXX or XXX XX."
msgstr "Introduïu un codi postal en el format XXXXX or XXX XX."
#: contrib/localflavor/cz/forms.py:47
msgid "Enter a birth number in the format XXXXXX/XXXX or XXXXXXXXXX."
-msgstr "Introduïu un número de naixement en el format XXXXXX/XXXX o XXXXXXXXXX."
+msgstr ""
+"Introduïu un número de naixement en el format XXXXXX/XXXX o XXXXXXXXXX."
#: contrib/localflavor/cz/forms.py:48
msgid "Invalid optional parameter Gender, valid values are 'f' and 'm'"
-msgstr "El paràmetre opcional 'Gènere' és invàlid, els valors vàlids son 'f' i 'm'."
+msgstr ""
+"El paràmetre opcional 'Gènere' és invàlid, els valors vàlids son 'f' i 'm'."
#: contrib/localflavor/cz/forms.py:49
msgid "Enter a valid birth number."
@@ -3004,16 +3050,16 @@ msgstr "Introduïu un número NIP en el format XXX-XXX-XX-XX o XX-XX-XXX-XXX."
msgid "Wrong checksum for the Tax Number (NIP)."
msgstr "Validació invàlida del número tributari (NIP)."
-#: contrib/localflavor/pl/forms.py:111
-msgid "National Business Register Number (REGON) consists of 7 or 9 digits."
+#: contrib/localflavor/pl/forms.py:109
+msgid "National Business Register Number (REGON) consists of 9 or 14 digits."
msgstr ""
-"El número nacional de registre de negocis (REGON) consisteix en 7 o 9 dígits."
+"El número nacional de registre de negocis (REGON) consisteix en 9 o 14 dígits."
-#: contrib/localflavor/pl/forms.py:112
+#: contrib/localflavor/pl/forms.py:110
msgid "Wrong checksum for the National Business Register Number (REGON)."
msgstr "Validació invàlida del número nacional de registre de negocis."
-#: contrib/localflavor/pl/forms.py:155
+#: contrib/localflavor/pl/forms.py:148
msgid "Enter a postal code in the format XX-XXX."
msgstr "Introduïu un codi postal en el format XX-XXX."
@@ -3851,60 +3897,60 @@ msgstr "nom per mostrar"
msgid "sites"
msgstr "llocs"
-#: db/models/fields/__init__.py:356 db/models/fields/__init__.py:700
+#: db/models/fields/__init__.py:356 db/models/fields/__init__.py:710
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Aquest valor ha de ser un enter."
-#: db/models/fields/__init__.py:387
+#: db/models/fields/__init__.py:388
msgid "This value must be either True or False."
msgstr "Aquest valor ha de ser True (Veritat) o False (Fals)"
-#: db/models/fields/__init__.py:420
+#: db/models/fields/__init__.py:427
msgid "This field cannot be null."
msgstr "Aquest camp no pot ser nul."
-#: db/models/fields/__init__.py:436
+#: db/models/fields/__init__.py:443
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Introduïu només dígits separats per comes."
-#: db/models/fields/__init__.py:467
+#: db/models/fields/__init__.py:474
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Introduïu una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
-#: db/models/fields/__init__.py:476
+#: db/models/fields/__init__.py:483
#, python-format
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Data invàlida: %s"
-#: db/models/fields/__init__.py:540 db/models/fields/__init__.py:558
+#: db/models/fields/__init__.py:547 db/models/fields/__init__.py:565
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr ""
"Introduïu un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/__init__.py:594
+#: db/models/fields/__init__.py:601
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Aquest valor ha de ser un número decimal."
-#: db/models/fields/__init__.py:676
+#: db/models/fields/__init__.py:686
msgid "This value must be a float."
msgstr "Aquest valor ha de ser un número amb punt de coma flotant."
-#: db/models/fields/__init__.py:736
+#: db/models/fields/__init__.py:746
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr "Aquest valor ha de ser None (Cap), True (Veritat) o False (Fals)"
-#: db/models/fields/__init__.py:839 db/models/fields/__init__.py:853
+#: db/models/fields/__init__.py:849 db/models/fields/__init__.py:863
msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
msgstr "Introduïu una hora vàlida en el format HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
-#: db/models/fields/related.py:779
+#: db/models/fields/related.py:816
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més "
"d'un valor."
-#: db/models/fields/related.py:857
+#: db/models/fields/related.py:894
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3971,11 +4017,11 @@ msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s decimals."
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s dígits decimals."
-#: forms/fields.py:288 forms/fields.py:850
+#: forms/fields.py:288 forms/fields.py:863
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Introduïu una data vàlida."
-#: forms/fields.py:322 forms/fields.py:851
+#: forms/fields.py:322 forms/fields.py:864
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Introduïu una hora vàlida."
@@ -3996,114 +4042,155 @@ msgstr "No s'ha enviat cap fitxer."
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "El fitxer enviat està buit."
-#: forms/fields.py:478
+#: forms/fields.py:450
+#, python-format
+msgid ""
+"Ensure this filename has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
+msgstr ""
+"Assegureu-vos de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters "
+"(en té %(length)d)."
+
+#: forms/fields.py:483
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
"Envieu una imatge vàlida. El fitxer que heu enviat no era una imatge o "
"estava corrupte."
-#: forms/fields.py:539
+#: forms/fields.py:544
msgid "Enter a valid URL."
msgstr "Introduïu una URL vàlida."
-#: forms/fields.py:540
+#: forms/fields.py:545
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
-#: forms/fields.py:619 forms/fields.py:697
+#: forms/fields.py:625 forms/fields.py:703
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr "Esculliu una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
-#: forms/fields.py:698 forms/fields.py:759 forms/models.py:729
+#: forms/fields.py:704 forms/fields.py:765 forms/models.py:1003
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Introduïu una llista de valors."
-#: forms/fields.py:879
+#: forms/fields.py:892
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "Introduïu una adreça IPv4 vàlida."
-#: forms/fields.py:889
+#: forms/fields.py:902
msgid ""
"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
msgstr ""
"Introduïu un 'slug' vàlid, consistent en lletres, números, guions o guions "
"baixos."
-#: forms/formsets.py:247 forms/formsets.py:249
+#: forms/formsets.py:271 forms/formsets.py:273
msgid "Order"
msgstr "Ordre"
-#: forms/models.py:289 forms/models.py:298
+#: forms/models.py:367
+#, python-format
+msgid "%(field_name)s must be unique for %(date_field)s %(lookup)s."
+msgstr "El camp %(field_name)s ha de ser únic per a %(lookup)s %(date_field)s."
+
+#: forms/models.py:381 forms/models.py:389
#, python-format
msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
msgstr "Ja existeix %(model_name)s amb aquest %(field_label)s."
-#: forms/models.py:602
+#: forms/models.py:594
+#, python-format
+msgid "Please correct the duplicate data for %(field)s."
+msgstr "Si us plau, corregiu la dada duplicada per a %(field)s."
+
+#: forms/models.py:598
+#, python-format
+msgid "Please correct the duplicate data for %(field)s, which must be unique."
+msgstr "Si us plau, corregiu la dada duplicada per a %(field)s, la qual ha de ser única."
+
+#: forms/models.py:604
+#, python-format
+msgid ""
+"Please correct the duplicate data for %(field_name)s which must be unique "
+"for the %(lookup)s in %(date_field)s."
+msgstr ""
+"Si us plau, corregiu la dada duplicada per a %(field_name)s, "
+"la qual ha de ser única per a la cerca %(lookup)s en %(date_field)s."
+
+#: forms/models.py:612
+msgid "Please correct the duplicate values below."
+msgstr "Si us plau, corregiu els valors duplicats a baix."
+
+#: forms/models.py:867
msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
msgstr ""
"La clau forànea en línea no coincideix amb la clau primària de la instància "
"del pare"
-#: forms/models.py:659
+#: forms/models.py:930
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr ""
"Escolli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
-#: forms/models.py:730
+#: forms/models.py:1004
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Escolliu una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
-#: template/defaultfilters.py:751
+#: forms/models.py:1006
+#, python-format
+msgid "\"%s\" is not a valid value for a primary key."
+msgstr "\"%s\" no és un valor vàlid per a una clau primària."
+
+#: template/defaultfilters.py:767
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "si,no,potser"
-#: template/defaultfilters.py:782
+#: template/defaultfilters.py:798
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d byte"
msgstr[1] "%(size)d bytes"
-#: template/defaultfilters.py:784
+#: template/defaultfilters.py:800
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
-#: template/defaultfilters.py:786
+#: template/defaultfilters.py:802
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
-#: template/defaultfilters.py:787
+#: template/defaultfilters.py:803
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
-#: utils/dateformat.py:41
+#: utils/dateformat.py:42
msgid "p.m."
msgstr "p.m."
-#: utils/dateformat.py:42
+#: utils/dateformat.py:43
msgid "a.m."
msgstr "a.m."
-#: utils/dateformat.py:47
+#: utils/dateformat.py:48
msgid "PM"
msgstr "PM"
-#: utils/dateformat.py:48
+#: utils/dateformat.py:49
msgid "AM"
msgstr "AM"
-#: utils/dateformat.py:97
+#: utils/dateformat.py:98
msgid "midnight"
msgstr "mitja nit"
-#: utils/dateformat.py:99
+#: utils/dateformat.py:100
msgid "noon"
msgstr "mig dia"
@@ -4327,16 +4414,16 @@ msgid_plural "minutes"
msgstr[0] "minut"
msgstr[1] "minuts"
-#: utils/timesince.py:43
+#: utils/timesince.py:45
msgid "minutes"
msgstr "minuts"
-#: utils/timesince.py:48
+#: utils/timesince.py:50
#, python-format
msgid "%(number)d %(type)s"
msgstr "%(number)d %(type)s"
-#: utils/timesince.py:54
+#: utils/timesince.py:56
#, python-format
msgid ", %(number)d %(type)s"
msgstr ", %(number)d %(type)s"
@@ -4371,3 +4458,9 @@ msgstr "El/la %(verbose_name)s s'ha actualtzat amb èxit."
#, python-format
msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
msgstr "El %(verbose_name)s s'ha eliminat."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "verbose_name"
+#~ msgid_plural "verbose_name_plural"
+#~ msgstr[0] "verbose_name"
+#~ msgstr[1] "verbose_name_plural"

0 comments on commit a4d8d45

Please sign in to comment.